Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

  Start van COVID-19 klinische fase I/II-studie voor het ABNCoV2-  
    vaccin  
    Radboudumc 17 maart 2021  
       
    Het Radboudumc is op 15 maart gestart met een klinische fase I / II studie voor  
    een COVID-19 vaccin, gebaseerd op het ABNCoV2 capside virus-like particle  
    (cVLP). Deze klinische fase I / II-studie, ook bekend als COUGH-1, wordt  
    uitgevoerd om de veiligheid en verdraagbaarheid van twee doses ABNCoV2 te  
    beoordelen. Het onderzoek is goedgekeurd door de Centrale Commissie  
    Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in Nederland.  
       
    Het klinisch onderzoek in het Radboudumc wordt geleid door hoogleraar medische  
    microbiologie Benjamin Mordmüller, tot voor kort verbonden aan de Universiteit Tübingen in  
    Duitsland. Mordmüller is een expert in vaccinontwikkeling en humaan klinisch onderzoek en  
    begint zijn klinische activiteiten in het Radboudumc met het door de Europese Commissie  
    gefinancierde ABNCoV2-vaccinonderzoek. Mordmüller: “Maximaal 42 deelnemers zullen voor  
    deze studie worden gevaccineerd om de veiligheid en secundaire parameters te onderzoeken.  
    De eerste klinische Fase I / IIa-resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2021.”  
       
    Klinische fase I / II-studie voor het ABNCoV2-vaccin (COUGH-1)  
    De klinische fase I / II-studie, ook bekend als COUGH-1, wil vooral de veiligheid en  
    verdraagbaarheid van twee doses ABNCoV2 - met en zonder het adjuvans MF59 - beoordelen .  
    bij gezonde volwassen vrijwilligers. En om de optimale dosering en formulering te bepalen.  
    COUGH-1 is een fase 1, open label onderzoek bij gezonde, volwassen vrijwilligers die nog geen  
    SARS-CoV-2 hebben gehad. De studie omvat de eerste toediening in de mens met vooraf  
    gedefinieerde, opeenvolgende dosisverhoging van ABNCoV2 en selectie van adjuvans. De  
    studie moet informeren over de dosering en formulering voor de verdere klinische ontwikkeling.  
       
    Het PREVENT-nCoV consortium  
    Het consortium wordt gefinancierd door een EU Horizon 2020-subsidie ​​om een ​​COVID-19-vaccin  
    te ontwikkelen. De leden van het consortium bestrijken alle relevante gebieden van viraal  
    onderzoek en vaccinontwikkeling die nodig zijn voor een snelle klinische ontwikkeling van een  
    COVID-19-vaccin. Dit omvat preklinische en klinisch gevalideerde ervaring met het werken  
    met vergelijkbare coronavirussen zoals MERS en SARS, ExpreS²ion's Drosophila S2 insectencel-  
    expressiesysteem (ExpreS²], en AdaptVac's capside virus-like particle (cVLP) -technologie.  
    Naast ExpreS²ion en AdaptVac bestaat het consortium uit het Leids Universitair Medisch  
    Centrum (LUMC), Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) aan de Universiteit van  
    Tübingen), de Afdeling Immunologie en Microbiologie (ISIM) aan de Universiteit van  
    Kopenhagen, het Laboratorium voor Virologie aan de Wageningen Universiteit en het  
    Radboudumc (RUMC).  
       
    Eerste klinische test bij mensen in Radboudumc  
    Het Radboud universitair medisch centrum is verantwoordelijk voor het design, verloop en de  
    rapportage van deze eerste klinische test bij mensen. De eerste dosis werd op 15 maart  
    gegeven. De studie is ontworpen om de cVLP-technologie in combinatie met door ExpreS²ion  
    gemaakte SARS-CoV2-antigenen te beoordelen op de kracht en de duur van de opgewekte  
    immuunrespons, met en zonder de immuunversterkende stof MF59, een adjuvans dat al wordt  
    gebruikt als bestanddeel in griepvaccins.  
       
    Meer informatie hier  
       
    Het volledige artikel: Radboudumc 17 maart 2021  
       
 
     
  Back to Top
 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 20 maart 2021