Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 
     
     
 

  Zelfs in celkweek werkt chloroquine niet tegen Covid-19
    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 22 juli 2020
     
    De cellen die Chinese onderzoekers gebruikten om aan te tonen dat chloroquine
    tegen Covid-19 helpt blijken nu ongeschikt voor infectie-onderzoek aan SARS-
    CoV-2.
     
    Chloroquine en hydroxychloroquine remmen zelfs in menselijke longcellen infectie door het
    nieuwe coronavirus niet. Dat schrijven Duitse onderzoekers, onder wie de vooraanstaande
    viroloog Christian Drosten, woensdag in een vervroegd vrijgegeven artikel in het
    wetenschappelijke tijdschrift Nature. Het is een nieuw hoofdstuk in het demasquť van deze
    middelen als medicijn tegen Covid-19. Eerder bleken ze niet effectief in patiŽntenstudies.
     
    Nature publiceert tegelijk ook een andere studie, van Franse onderzoekers, waarin zij de
    effectiviteit van hydroxychloroquine tegen SARS-CoV-2 bij makaken in kaart brengen. Hun
    conclusie is even ontluisterend: de behandeling heeft geen wezenlijk effect, ook niet in
    combinatie met het antibioticum azithromycine. Ook een preventieve behandeling van de
    proefdieren met hydroxychloroquine haalde niets uit: ze bleven even vatbaar voor SARS-CoV-2-
    infectie.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 22 juli 2020
     
 
     
     
 

  Britten claimen vondst medicijn dat sterfte Covid-19 verlaagt
    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 juni 2020
     
    Dexamethason verminderde de sterfte onder Covid-19-patiŽnten in een grote Britse studie.
    Maar de resultaten zijn nog niet gepubliceerd.
     
    Behandeling met het goedkope middel dexamethason zou sterfte aan Covid-19 bij ernstig
    zieke patiŽnten verminderen. Dat blijkt uit een grote Britse studie naar de veiligheid en
    effectiviteit van diverse medicijnen tegen Covid-19. De resultaten zijn voorlopig Ė er is alleen
    een persbericht. De onderzoekers beloven alle gegevens zo snel mogelijk te publiceren in een
    wetenschappelijk tijdschrift.
     
    ĄDit is het eerste middel dat een positieve invloed heeft op de sterfte van ernstig zieke Covid-
    19-patiŽnten in het ziekenhuisĒ, zegt arts-microbioloog Marc Bonten van de Universiteit Utrecht.
    ĄEen behoorlijk resultaatĒ, vindt hij.
     
    Al sinds het begin van de uitbraak van de nieuwe infectieziekte in China zijn artsen naarstig op
    zoek naar middelen die de ernst van de ziekte kunnen beperken. Maar keer op keer bleek in
    gecontroleerd onderzoek dat er vooralsnog geen wondermiddel bestaat dat coronapatiŽnten
    snel geneest. Nu voor het eerst een medicijn is gevonden dat sterfte duidelijk verlaagt, spreekt
    studieleider Peter Horby van Oxford University van Ąeen echte doorbraakĒ.
     
    Ook Bonten is enthousiast: ĄIk heb de resultaten meteen doorgestuurd naar artsen in het UMC
    Utrecht die Covid-19-patiŽnten behandelen. Dit middel zou wat mij betreft ook in het
    Nederlandse standaardprotocol voor de behandeling van Covid-19 moeten worden opgenomen.
    Tot dusver werden patiŽnten in Nederland soms wel behandeld met vergelijkbare middelen;
    corticosteroÔden, zoals prednison. Maar het was willekeurig, de ene patiŽnt kreeg het wel en de
    andere niet.Ē
     
    Toch is lang niet iedereen meteen opgetogen over het goede nieuws. Op Twitter reageert
    voormalig directeur van de Amerikaanse CDC Tom Frieden, dat hij graag eerst alle
    onderliggende gegevens wil zien, voordat hij een oordeel geeft. ĄAndere studies hebben dit niet
    laten zienĒ, schrijft hij zuinigjes.
     
    We moeten het nu doen met de hoofdlijnen die de Britten in hun persbericht weergeven. In
    totaal kregen 2.104 patiŽnten in de studie gedurende tien dagen 6 milligram dexamethason
    per dag (als pil of per injectie). Hun ziekteverloop werd vergeleken met een ruim twee keer zo
    grote controlegroep van 4.321 patiŽnten die het middel niet kregen. Dexamethason bleek het
    effectiefst bij de groep die het ernstigst ziek was; de sterfte onder patiŽnten die op de IC aan
    de beademing lagen kon met het middel met eenderde worden teruggebracht. Bij patiŽnten die
    alleen extra zuurstof nodig hadden, was het resultaat bescheidener, met eenvijfde minder
    sterfte. In de groep die met de minst ernstige klachten in het ziekenhuis werd behandeld was er
    geen verschil in sterfte meetbaar.
     
    Behandeling met dexamethason zou, zo rekenen de Britse onderzoekers voor, bij een op de
    acht Covid-patiŽnten die op de IC aan de beademing liggen levensreddend kunnen zijn. Bij
    patiŽnten die in het ziekenhuis alleen extra zuurstof krijgen zou dat uitkomen op een op de 25.
     
    ĄHoe zieker je bent, hoe beter het werktĒ, constateert Bonten. ĄDexamethason is een sterke
    ontstekingsremmer. Het dempt de op hol geslagen afweer, die ook wel cytokinestorm wordt
    genoemd. Overigens onderdrukt het ook de afweer tegen het virus, maar kennelijk is dat
    minder belangrijk als je eenmaal in die heftige fase van de ziekte zit.Ē
     
    Vanwege deze werking is er volgens Bonten met dit middel geen effect te verwachten van
    preventieve behandeling. Wat overigens nog ontbreekt in de Britse informatie is of en in welke
    mate de behandelde patiŽnten ook last hadden van de bekende bijwerkingen van het medicijn.
     
    De studie is onderdeel van de grote Recovery-trial waarin gezocht wordt naar effectieve
    medicijnen tegen Covid-19. Begin juni staakte de Recovery-trial het onderzoek van het
    antimalariamiddel hydroxychloroquine als medicijn tegen Covid-19 omdat een tussentijdse
    analyse uitwees dat patiŽnten er geen baat bij hebben. De studie met dexamethason werd op 8
    juni ook stilgelegd, omdat er voldoende patiŽnten in zaten voor de analyse. Hier bleek het
    effect dus wel positief.
     
    Bonten is onder de indruk van hoe efficiŽnt en rigoureus de Britten de Recovery-studie
    uitvoeren. Er doen in totaal meer dan 11.000 patiŽnten aan mee, verdeeld over 175
    ziekenhuizen. ĄIn Engeland wordt dat topdown geregeldĒ, zegt Bonten. ĄDaar zouden we in
    Europa stinkend jaloers op moeten zijn. Hier doet elk ziekenhuis voor zich onderzoek, waardoor
    ze allemaal tien patiŽnten in hun studie hebben.Ē
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 juni 2020
     
 
     
     
 

 

'Wondermiddel' van [de US president] verboden voor covidpatiŽnten

    in VS
    De Tijd BelgiŽ - Wim de Preter 15 juni 2020
     
    Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA verbiedt het toedienen van
    hydroxychloroquine en chloroquine aan covidpatiŽnten.
     
    De medicijnenwaakhond liet het gebruik van de middelen toe in noodgevallen bij behandelingen
    tegen het coronavirus. Maar ook dat gebruik in uitzonderlijke omstandigheden is niet langer
    toegelaten.
     
    De FDA zegt zich te baseren op nieuw onderzoek naar de werking van beide middelen, die
    oorspronkelijk gebruikt werden tegen malaria. Verschillende studies wezen de voorbije weken uit
    dat het middel niet helpt tegen Covid-19 en dat het de ziekte ook niet helpt voorkomen.
     
    Het volledige artikel: De Tijd BelgiŽ - Wim de Preter 15 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Horizonscan COVID-19

    Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
    De COVID-19-pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft door snelle wereldwijde
    verspreiding ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Dit brengt een grote urgentie met zich
    mee voor ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. Het Zorginstituut heeft een overzicht
    gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen.
     
    Vanuit de Horizonscan Geneesmiddelen willen wij ook voor COVID-19 vroegtijdig inzicht geven in
    welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn. Het
    overzicht is gebaseerd op informatie van AIHTA, Adis Insight, de EMA en de FDA. Ook zijn meer
    algemene bronnen geraadpleegd zoals de Europese Commissie en het RIVM.
     
    Vaccins vallen in principe buiten de scope van de Horizonscan Geneesmiddelen, omdat vaccins
    normaal gesproken gefinancierd worden vanuit het rijksvaccinatieprogramma en de Horizonscan
    tot doel heeft een hulpmiddel te zijn bij de betaalbaarheid en toegankelijkheid van nieuwe
    geneesmiddelen. Om die reden spitst de scan voor COVID-19 zich toe op medicijnen en dan in
    het specifiek medicijnen die het verst zijn in hun ontwikkeling. Vaccins zijn, zeker met
    betrekking tot COVID-19, wel van groot publiek belang. Daarom is in dit overzicht wel
    achtergrondinformatie opgenomen en is zoveel mogelijk verwezen naar meer
    informatiebronnen.
     
   

     
    Het volledige artikel: Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Middel tegen malaria blijkt 'getrainde immuniteit' te blokkeren

    Medical facts - Jian Ling 10 juni 2020. Bron:Radboudumc
     
    Nieuw inzicht in werking hydroxy-chloroquine ondergraaft het gebruik ervan bij corona.
     
    Onderzoekers van het Radboudumc hebben een nog onbekend effect van hydroxychloroquine
    ontdekt. Het middel remt de werking van een bepaald type witte bloedcellen, dat belangrijk is
    bij de bestrijding van infecties. Op basis van dit onderzoek is het onwaarschijnlijk dat
    hydrochloroquine een gunstig effect heeft bij corona-infecties, schrijven ze in een preprint op
    MedArxiv.
     
    Hydroxychloroquine is een middel dat al jaren gebruikt wordt, oorspronkelijk voor de
    behandeling van malaria. Inmiddels wordt het ook veel gebruikt om patiŽnten met reumatische
    ziekten te behandelen, omdat hydroxychloroquine het afweersysteem afremt. Hoe
    hydroxychloroquine dit precies doet is niet precies bekend. Momenteel wordt het middel
    wereldwijd ook gebruikt om patiŽnten met een corona-infectie te behandelen. Het nut ervan is
    echter controversieel omdat niet duidelijk is of het werkt en hoe het werkt.
     
    Het volledige artikel: Medical facts - Jian Ling 10 juni 2020. Bron:Radboudumc
     
 
     
     
 

 

Oud malariamedicijn definitief uit beeld als coronamedicijn

    NOS - Rinke van den Brink 8 juni 2020
     
    De kansen dat het oude malariamedicijn hydroxychloroquine een rol kan spelen bij de
    behandeling van covid-19 lijken verkeken. Na twee weken waarin er veel te doen was om het
    middel is nu het grootste lopende onderzoek ernaar stilgelegd. Dat gebeurde omdat uit de
    voorlopige resultaten ervan geen enkel voordeel blijkt voor patiŽnten die hydroxychloroquine
    krijgen.
     
    In het onderzoek waaraan 175 Britse ziekenhuizen meedoen, kregen ruim 1500 corona-
    patiŽnten hydroxychloroquine. Ruim 3100 andere kregen standaardzorg. Het ging in alle
    gevallen om patiŽnten op verpleegafdelingen en ze werden willekeurig over beide groepen
    verdeeld.
     
    "Er was geen significant verschil op het primaire eindpunt van sterfte binnen 28 dagen",
    schrijven de beide hoofdonderzoekers Peter Horby en Martin Landray in een verklaring. Daarin
    zeggen ze verder dat ze per direct stoppen met hun onderzoek naar hydroxychloroquine als
    middel om covid-19 te behandelen.
     
    "Er is ook geen bewijs gevonden voor gunstige effecten op de ligduur of andere uitkomsten",
    aldus de onderzoekers. "Deze data sluiten overtuigend elk betekenisvol effect uit van
    hydroxychloroquine op de sterfte van patiŽnten die met covid-19 zijn opgenomen in het
    ziekenhuis."
     
    Hydroxychloroquine en het verwante chloroquine zijn wereldwijd gebruikt bij de behandeling van
    covid-19-patiŽnten. Dat gebeurde ondanks het gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van de
    middelen en de zorgen over de soms ernstige bijwerkingen.
     
    Die bleken overigens niet uit deze RECOVERY Trial, maar eerder wel bij enkele andere
    onderzoeken.
     
    Ook in Nederland waren chloroquine en hydroxychloroquine geruime tijd opgenomen in
    het behandeladvies voor covid-19-patiŽnten. Matig-ernstig en ernstig zieke patiŽnten konden
    de middelen in het ziekenhuis en onder strikte medische controle op experimentele basis
    krijgen. Voorwaarde daarbij was wel dat zij of hun familie daarvoor expliciet toestemming gaven.
     
    Sinds 1 mei zijn beide middelen uit het behandeladvies verwijderd.
     
    Het volledige artikel: NOS - Rinke van den Brink 8 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Vakgenoten voelden al nattigheid over studie antimalariamiddelen

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 5/6/7 juni 2020
     
    Bedrijf Surgisphere leverde ondoorzichtige patiŽntgegevens aan voor een studie naar de werking
    van chloroquine tegen Covid-19.
     
    De omvangrijkste studie met gegevens van meer dan 96.000 Covid-19-patiŽnten wereldwijd,
    naar het effect van antimalariamiddelen tegen de nieuwe virusziekte, moet uit de boeken
    worden geschrapt. De onderzoekers concludeerden dat hydroxychloroquine en chloroquine niet
    helpen tegen het virus. Maar na de publicatie op 22 mei in het medische blad The Lancet bleek
    dat de onderliggende data niet onafhankelijk gecontroleerd konden worden. Donderdagavond
    trok The Lancet het artikel definitief terug.
     
    Hoe kan het dat een medisch toptijdschrift zich op zoín belangrijk onderwerp zo in de luren heeft
    laten leggen? En niet The Lancet alleen. Ook het Amerikaanse The New England Journal of
    Medicine publiceerde begin mei een artikel van dezelfde groep over Covid-19 en hartziekte, om
    uiteindelijk ook die publicatie donderdagavond terug te trekken. Een derde publicatie over de
    behandeling van Covid-19 met het anti-wormenmiddel ivermectine, die als preprint op de
    BioRxiv-server stond, verdween zonder ooit gepubliceerd te zijn.
     
    ĄMeteen na de publicatie voelden mensen in het veld al nattigheidĒ, zegt Marc Bonten,
    hoogleraar medische microbiologie aan de Universiteit Utrecht. ĄHet was gewoon too good to be
    true. Hoe konden deze mensen in zo korte tijd zoveel complete patiŽntengegevens bij elkaar
    krijgen? Dat bleek de juiste intuÔtie: er kwam steeds meer bagger naar boven.Ē
     
    Die ĄbaggerĒ staat uitgebreid beschreven op de blogs van datawetenschapper Peter
    Ellis en wetenschapsjournalist James Todaro. Een groep van tweehonderd wetenschappers
    schreef een week geleden een gepeperde brief naar The Lancet, met een waslijst aan kritiek op
    de studie.
     
    De briefschrijvers wezen op onregelmatigheden in de analyse en op de ondoorzichtige wijze
    waarop de data verkregen waren. Zo merkten ze op dat het artikel meer sterfte aan Covid-19
    meldde in vijf Australische ziekenhuizen dan de officiŽle registratie in die periode vermeldde.
    Een ethische verantwoording ontbrak bij het onderzoek. Genoemde doseringen leken wel erg
    hoog en er zaten statistische oneffenheden in de gegevens.
     
    Marc Bonten ondertekende de brief, Ąomdat we bang waren dat The Lancet niet snel in actie zou
    komen.Ē Ook Richard Gill, emeritus hoogleraar statistiek aan de Universiteit Leiden was een van
    de ondertekenaars: ĄIk onderschrijf de kritiek volledig, wat mij betreft kon dit onderzoek
    meteen naar de prullenbak.Ē
     
    Door de gewraakte studie zijn diverse lopende onderzoeken naar het effect van
    hydroxychloroquine tegen Covid-19 stilgelegd. Een van de conclusies was dat patiŽnten die deze
    antimalariamiddelen kregen een 30 procent hoger risico op overlijden hadden. Maar als die
    beslissing genomen werd op basis van ondeugdelijk onderzoek, is dat uiterst schadelijk, zegt
    Bonten. ĄDe Wereldgezondheidsorganisatie heeft in de Solidarity-studie de studie-arm met
    chloroquine even stilgezet. En hier in Nederland zijn twee klinische studies naar
    hydroxychloroquine on hold gezet. Ook de veel grotere klinische studie Recovery in Groot-
    BrittanniŽ, kreeg het verzoek om geen nieuwe patiŽnten op te nemen, maar dat hebben ze
    daar geweigerd.Ē
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 5/6/7 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Mogelijk medicijn tegen corona nog ťťn stap van testen verwijderd

    RTV Noord 5 juni 2020
     
    De medisch-ethische commissie moet nog groen licht geven. Gebeurt dat, dan kan longarts
    Onno Akkerman van het UMCG met zijn team een mogelijk medicijn tegen corona gaan testen.
     
    Het betreffende medicijn is op zich niet nieuw, het is alleen door de groep van RUG-professor
    Erik Frijlink in een inhaler verwerkt. Hydroxychloroquine wordt nu al tegen malaria gebruikt. De
    nieuwigheid zit hem in de manier van toedienen: via de long.
     
    Er zijn al tests met dit middel gedaan, maar dan in pilvorm. 'Maar dan heb je een heel groot
    volume, namelijk het hele lichaam, waar de werkzame stof zich over verdeelt, waarbij de stof
    zich dan ook nog stapelt in de huid en het oog. Er komt dan bijna niks in de longen, waar het
    Met inhaleren kun je het virus veel gerichter bestrijden', vertelt Frijlink. 'De werkzame stof komt
    dan rechtstreeks in de longen terecht.'
     
    De dosis is wel een stuk lager dan in pilvorm. Het is nog niet bekend of en welke bijwerkingen
    er zijn bij inhaleren. Om die reden moet er nog wel veel getest worden, aldus Frijlink.
     
    'We moeten voornamelijk kijken wat het met de long- en hartfunctie doet. We zullen ongeveer
    vijf procent van de dosis die er in pilvorm wordt gegeven, in de inhalator doen. Maar we weten
    niet wat voor effecten dat heeft.'
     
    In reageerbuistesten bleek hydroxychloroquine het coronavirus op een aantal manieren te
    bestrijden. Frijlink: 'Het remt de celdeling, oftewel de verspreiding van het virus, het remt de
    fusie van viruscellen met gezonde lichaamscellen en het remt de ernstige reactie van het
    afweersysteem in ons lichaam.'
     
    Het gaat Frijlink vooral om die eerste twee effecten. 'Ons doel is om het medicijn in een vroeg
    stadium van de ziekte toe te dienen.'
     
    Om te kijken of wat er in de reageerbuistesten uitkwam ook daadwerkelijk werkt, moet er dus
    nu op mensen getest worden. Eerst op gezonde mensen, daarna zijn mensen met het
    coronavirus aan de beurt.
     
    Het wachten is dus op toestemming van de medisch-ethische commissie. 'We hebben op ťťn
    document na alles ingeleverd', meldt Frijlink.
     
    Het volledige artikel: RTV Noord 5 juni 2020
     
 
     
     
 

 

WHO hervat proeven met malariamedicijn coronavirus

    Zembla BNN Vara 4 juni 2020
     
    De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat weer aan de slag met proeven met het
    geneesmiddel hydroxychloroquine. Het middel zou mogelijk helpen tegen het coronavirus, maar
    daar is nog veel onduidelijkheid over. Woensdag onthulde the Guardian dat een eerdere studie
    naar het middel gestoeld bleek te zijn op onbetrouwbare gegevens.
     
    Het onderzoeksproject was negen dagen lang stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen, maar lijkt
    binnenkort weer hervat te kunnen worden. Hydroxychloroquine wordt gebruikt tegen malaria. 
     
    Vorige maand verscheen er een artikel in medisch vakblad The Lancet waarin wetenschappers
    en deskundigen waarschuwen voor het gevaar van het medicijn als het wordt gebruikt tegen het
    coronavirus.
     
    Maar de studie bleek gestoeld op onbetrouwbare gegevens, zo liet The Guardian zien. Het werd
    gebaseerd op data van een klein Amerikaans bedrijf voor gezondheidszorganalyse, genaamd
    Surgisphere. De CEO van Surgisphere schreef mee aan de studie. 
     
    De krant schreef over de studie: ďEen zoekopdracht naar openbaar beschikbaar materiaal
    suggereert dat er over verschillende Surgisphere-werknemers weinig of geen gegevens
    beschikbaar zijn en dat ze nauwelijks of geen wetenschappelijke achtergrond hebben. Een
    werknemer die als wetenschappelijk redacteur wordt vermeld, lijkt een sciencefiction-auteur te
    zijn. Een andere medewerker die als marketingmanager wordt vermeld, is een adult model en
    hostess voor evenementen.Ē
     
    Sinds het WHO stopte met de proeven, ontraden ook in Nederland het RIVM en de Inspectie
    Gezondheidszorg en Jeugd om het antimalariamiddel hydroxycholoroquine te gebruiken tegen
    Covid-19.
     
    Het volledige artikel: Zembla BNN Vara 4 juni 2020
     
 
     
     
 

 

De medicijnkast zit boordevol beloftes

    NRC Handelsblad - Rosanne Hertzberger 30 mei 2020
     
    Rond ťťn van de middelen die van corona een griepje zou kunnen maken, hydroxychloroquine,
    ontstond de afgelopen tijd een populistische cult. De stokoude malaria- en reumapil zou
    mensenlevens kunnen redden. [De US president] vond het dusdanig hoopvol, zo vertelde hij in
    een persconferentie, dat hij uit voorzorg innam. ĎTry ití, fluisterde hij de Amerikaan toe. Helaas
    bleek de realiteit anders. Het middel werd ruimhartig Ďuitgeprobeerdí in ziekenhuizen wereldwijd,
    maar bood weinig soelaas.
     
    Het grote voordeel van zulke oude medicijnen is dat er geen farmaceut meer aan vastgeplakt
    zit die er een aantal hoge muren omheen heeft opgetrokken. Vergelijk hydroxychloroquine met
    remdesivir. Dat nieuwe antivirale middel lijkt de opnameduur van coronapatiŽnten te bekorten
    en doet de sterfte met een paar procentpunt dalen. Dat lijkt niet veel, maar zou in Amerika al
    snel een paar duizend mensenlevens redden.
     
    Grote nadeel van remdesivir is dat dit hoopvolle bloempje in de tuin van Gilead groeit. Dit
    bedrijf bestaat uit gelijke delen brille en kwaadaardigheid. Neem hepatitis C, een minder sexy
    virus dan corona, dat toch het leven van zeventig miljoen wereldbewoners beheerst. Gilead
    ontwikkelde een kuur die de chronische besmetting compleet geneest en zo veel levercirrose en
    leverkanker kan voorkomen. Een geneesmiddel dat daadwerkelijk geneest, dat is een
    zeldzaamheid tegenwoordig. Probleem: in de VS kostte de kuur tachtigduizend euro. We
    hebben geen idee wat Nederland betaalt, want de farmaceut heeft onze bestuurders succesvol
    gemuilkorfd.
     
    Ziedaar de gewoonte van meer en meer farmaceutische bedrijven om menselijke wanhoop tot
    de laatste druppel uit te melken.
     
    Met remdesivir leek het erop dat Gilead opnieuw de wereldwijde radeloosheid maximaal wilde
    exploiteren. Toen duidelijk werd dat remdesivir een rol kan spelen in de behandeling van Covid-
    19, was Gileads eerste reflex om de zogenaamde weesgeneesmiddelstatus voor het medicijn
    aan te vragen. Op die manier probeert het bedrijf zo lang mogelijk het alleenrecht op het
    middel te behouden en hoopt het, bij gebrek aan concurrentie, het maximale bedrag te kunnen
    vragen. Het is ronduit verontrustend dat we voor een coronabehandeling mogelijk afhankelijk
    worden van spelers met zoín slecht functionerend moreel kompas.
     
    De farmaceutische industrie kent ook uitzonderingen. Neem Kaletra van Abbvie, een medicijn
    om kinder-hiv te bestrijden, dat ook in verschillende trials wordt getest om Covid-19 te
    behandelen. De producent besloot zijn patenten op te geven, waardoor het medicijn in ťťn klap
    wereldwijd spotgoedkoop en ruimer beschikbaar werd. Ineens werd behandeling van kinderen
    met hiv op veel plekken een stuk goedkoper.
     
    Het is doodzonde dat hydroxychloroquine zoín [de US president]-drug is geworden. De
    mogelijk toepassing was veel meer dan Ďleuk geprobeerdí. Het staat symbool voor het
    herontdekken van de schatten van de afgelopen eeuw, schatten die we soms goed hebben
    verstopt of compleet zijn vergeten. De medicijnkast zit nog steeds boordevol beloftes. Net als
    de schilderijen van Van Gogh en het requiem van Brahms zijn ze niemands bezit. Je hoeft
    niemand toestemming te vragen om ze te gebruiken.
     
    De mensheid wordt in vele opzichten slechter in innoveren. Het maken van ťcht nieuwe dingen,
    of het nu om vliegtuigen, autoís, landbouwzaden, bestrijdingsmiddelen, vaccins, antibiotica,
    anticonceptiemiddelen of andere medicijnen gaat, wordt duurder en duurder. Wat dreigt is dat
    we op een dag echt compleet afhankelijk zijn van machtige rotondernemingen met diepe
    zakken zoals Gilead om een stap vooruit te zetten.
     
    De vraag is of het nodig is. Misschien is, net als met de schilderijen van Van Gogh, het mooiste
    en het beste al lang gemaakt. Dan is het onze taak om ze in ere te houden, te cureren, af te
    stoffen en telkens weer van de plank te halen om nieuwe toepassingen te ontdekken. Het kan
    goed zijn dat we de behandeling van corona al lang hebben. Het enige wat we hoeven te doen is
    terug in de tijd gaan.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Rosanne Hertzberger 30 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Corona Coronavirus vaccin veilig in vroege studie, hydroxychloroquine

    kan het overlijdensrisico verhogen
    Coronavirus COVID19 BelgiŽ 23 mei 2020
     
    Hydroxychloroquine gebonden aan hoger overlijdensrisico bij gehospitaliseerde patiŽnten
    In een observationele studie met meer dan 96.000 COVID-19-patiŽnten in 671 ziekenhuizen op
    zes continenten, was het malariamedicijn hydroxychloroquine gebonden aan een verhoogd
    risico op overlijden, meldden onderzoekers vrijdag. Het was niet duidelijk of het gebruik van
    het medicijn patiŽnten enig voordeel opleverde, aldus hun artikel in The Lancet. In totaal
    ontvingen 14.888 patiŽnten hydroxychloroquine of chloroquine, met of zonder antibioticum,
    en 81.144 kregen die medicijnen niet. Gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde
    onderzoeken zijn nodig om de risicoís en voordelen van het decennia-oude medicijn bij de
    behandeling van COVID-19 te verduidelijken, aldus de onderzoekers. Veel van dergelijke
    proeven zijn aan de gang. De Universiteit van Minnesota kan volgende week enkele
    resultaten opleveren, uit twee onderzoeken die testen of hydroxychloroquine nuttig is om
    infectie bij mensen die aan het virus zijn blootgesteld te voorkomen en of het COVID-19-
    symptomen verlicht. Andere placebogecontroleerde onderzoeksresultaten worden later deze
    zomer verwacht.
     
    Het volledige artikel: Coronavirus COVID19 BelgiŽ 23 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Nieuw bewijs: chloroquine helpt niet tegen Covid-19

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 22 mei 2020
     
    De US president zweert bij chloroquine als coronakuur. Maar in een grote studie stierven
    patiŽnten die het antimalariamiddel kregen juist vaker.
     
    Behandeling met de antimalariamiddelen chloroquine of hydroxychloroquine helpt niet bij Covid-
    19-patiŽnten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt opnieuw uit wetenschappelijk
    onderzoek, dit keer een zeer grote studie gedaan onder meer dan 96.000 Covid-patiŽnten. De
    studie, vrijdag gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet, is de zoveelste die laat zien
    dat de baten van deze pillen tegen Covid-19 niet opwegen tegen de risicoís.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 22 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiŽnten met COVID-19

    (infecties met SARS-CoV-2)
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 1 mei 2020 [laatste toevoeging 8 mei 2020]
     
    Redactiegroep: Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), RIVM, Bilthoven | Klinische Farmacie,
    UMC Utrecht | Klinische Farmacie, Tergooi, Hilversum (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) |
    Medische Microbiologie & Infectiepreventie | UMCG, Groningen (Stichting Werkgroep Antibiotica
    Beleid) | Afdeling Infectieziekten, LUMC, Leiden (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid).
     
     
    Er zijn voor verschillende middelen in vitro data bekend die antivirale activiteit tonen tegen
    SARS-CoV-2, de verwekker van COVID-19. Op basis van gegevens uit dier- of humane studies
    waren 3 middelen als medicamenteuze behandeloptie genoemd in de eerdere versies van dit
    document: chloroquine (CQ), hydroxychloroquine (HCQ) en remdesivir. Met het verschijnen van
    nieuwe onderzoeksbevindingen in de afgelopen weken blijkt nu dat toediening van CQ en HCQ
    geen- of potentieel weinig, klinisch effect heeft. Deze onderzoeken hebben methodologische
    beperkingen, maar wijzen consistent in de richting van een gebrek aan klinische effectiviteit.
    Ook wordt duidelijk dat er bij deze middelen klinisch relevante QT-verlenging optreedt bij
    minstens 10% van de patiŽnten. Gezien het risico op myocardschade en aritmie door COVID-19,
    is additioneel risico door CQ en HCQ niet wenselijk indien daar geen virusremmende en
    klinische werking tegenover wordt gesteld. Daarom wordt vanaf heden afgeraden deze middelen
    bij opgenomen COVID-19 patiŽnten off label voor te schrijven. Hooguit is toediening in
    onderzoeksverband een optie.
     
    Het volledige advies: SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 1 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Waar blijft toch de pil die covid-19 geneest? 4 mogelijke medicijnen

    tegen coronavirus
    De Volkskrant - Maarten Keulemans 5 mei 2020
     
    Corona moet uitwoeden, heet het al snel: een virusziekte kun je niet genezen. Of wel? Achter
    de schermen is de zoektocht in volle gang naar een middel dat de ziekte nog een bťťtje in
    toom houdt. Misschien ligt het redmiddel zelfs al gewoon bij de apotheek. We peilen de stand
    van zaken, aan de hand van vier medicijnen.
     

1

  De lieveling: remdesivir

2

  De zeepbel: chloroquine

3

  De stormdemper: Kevzara

4

  De scherpschutters: antistoffen
     
    Volledig artikel: De Volkskrant - Maarten Keulemans 5 mei 2020
     
 
     
     
 

 

De noodmedicijnkast is bijna leeg

    NRC - Sander Voormolen 1 mei 2020
     
    Kunnen Covid-19-patiŽnten met medicijnen geholpen worden? Er zijn diverse bestaande
    middelen geprobeerd, maar die blijken ongeschikt. Er zijn weinig opties meer over.
     
    Onder meer hiv-remmers (lopinavir/ ritonavir) en een griepremmer (oseltamivir) verdwenen in
    korte tijd van de lijst met behandelopties. Nu resteren er nog maar drie middelen: de
    antimalaria-middelen chloroquine en hydroxychloroquine en de experimentele virusremmer
    remdesivir. Maar boven deze drie middelen pakken zich donkere wolken samen. De
    medicijnkast raakt leeg.
     
    Eerder deze maand ging er een streep door (hydroxy)chloroquine, een oud en goedkoop middel
    tegen malaria, tot voor kort de eerste keus van Nederlandse ziekenhuizen voor behandeling
    van Covid-19-patiŽnten. In een Amerikaanse studie waarin achteraf de effecten van
    verschillende behandelingen werden bekeken, bleek dat ernstig zieke patiŽnten er misschien
    juist slechter mee af zijn. Het ging om 368 oud-militairen die in het ziekenhuis waren
    opgenomen met Covid-19. In de groep die hydroxychloroquine had gekregen, was de sterfte
    ruim twee keer zo hoog als in de controlegroep. Maar het vergelijk is lastig, omdat de
    patiŽnten die hydroxychloroquine kregen mogelijk ook ernstiger ziek waren en juist om die
    reden dus extra medicijnen kregen.
     
    Ondertussen verscheen er ook een teleurstellende studie van artsen in Parijs die concludeerde
    dat hydroxychloroquine bij ernstig zieke Covid-19-patiŽnten niet leidt tot een snellere
    vermindering van het virus. Helemaal afgeschreven zijn hydroxychloroquine en cloroquine nog
    niet; onderzoekers wachten nog met spanning op de uitkomst van grotere vergelijkende
    studies die met name in de Verenigde Staten zijn opgezet.
     
    Voor het andere overgebleven middel, remdesivir, zijn de perspectieven ook niet heel
    rooskleurig: de resultaten van een half voltooide Chinese studie die woensdag werden
    gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet geven geen uitsluitsel. De studie werd
    voortijdig afgebroken omdat er geen nieuwe patiŽnten meer waren. Er zaten 237 patiŽnten
    in de studie in plaats van de beoogde 453, waarvan slechts een derde in de controlegroep Ė
    normaal zijn die groepen gelijk. Dat maakt de uitkomst Ė een iets hogere sterfte en een
    paar dagen kortere herstelperiode in de remdesivir-groep Ė lastig te beoordelen.
     
    Tegelijk met deze publicatie zette Antony Fauci, de directeur van het Amerikaanse
    Infectieziekteninstituut NIAID, woensdag een opmerkelijke stap door de uitslag van een
    Amerikaanse studie naar remdesivir alvast bekend te maken. Die leek iets positiever. Ook
    een paar dagen kortere herstelperiode, plus minder sterfte: 11 procent in de controlegroep
    tegenover 8 procent in de remdesivir-groep. Maar zonder een wetenschappelijke publicatie met
    belangrijke details van de studie is er geen conclusie aan te verbinden.
     
    Uit de voorlopige resultaten van remdesivir-studies wordt in ieder geval al wel duidelijk dat ook
    dit geen magic bullet is, de verbetering is daarvoor te gering.
     
    Volledig artikel: NRC - Sander Voormolen 1 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Van geflopt ebolamedicijn tot vitamine C: de kanshebbers tegen

    corona op een rij
    De Standaard BelgiŽ - Hilde van den Eynde 23 april 2020
     
    Wetenschappers testen zowat een dozijn geneesmiddelen bij covidpatiŽnten.
     
    Het bekendste is het malariamedicijn chloroquine. Ondanks de tegenvallende resultaten van
    een eerste experimentele reeks behandelingen zijn nog tientallen klinische studies aan de
    gang.
     
    Het meeste heil verwachten vorsers van een gefaald kandidaat-medicijn tegen ebola,
    remdesivir. Ontwikkelaar Gilead Sciences haalde de virusremmer weer van de plank in de hoop
    er de vermenigvuldiging van het sars-CoV-2-virus mee te kunnen blokkeren. De eerste
    resultaten van patiŽntenproeven in China mogen we eind deze maand verwachten, die van
    experimenten met Europese en ≠Amerikaanse patiŽnten eind mei.
     
    Voorts bekijken de farmabedrijven Sanofi en Regeneron of hun medicijn tegen reumatoÔde
    artritis, sarilumab, ook covidpatiŽnten kan helpen. Roche test zijn reumamedicijn tocilizumab.
    AbbVie test de aidsremmercombinatie ritonavir/lopinavir.
     
    Fujifilm test het griep≠medicijn favipiravir. Janssen Pharmaceutica test zijn kankermedicijn
    siltuximab. De resultaten van al die proefbehandelingen, die deels ook in ons land [BelgiŽ]
    lopen, worden de komende weken en maanden verwacht.
     
    Volledig artikel: De Standaard BelgiŽ - Hilde van den Eynde 23 april 2020
     
 
     
     
 

 

Amerikaanse studie: [de US president]'s 'wondermiddel' tegen

    coronavirus werkt niet
    De Volkskrant 21 april 2020
     
    Een middel tegen malaria dat door [de US president] wordt aangeprezen als hťt medicijn
    voor de behandeling van patiŽnten die het coronavirus hebben opgelopen, blijkt
    volgens een studie onder Amerikaanse veteranen geen gunstige werking te hebben. 
     
    Er deden zich zelfs meer sterfgevallen voor onder patiŽnten die het middel hydroxychloroquine
    ontvingen dan anderen die de gebruikelijke behandeling kregen.
     
    Onderzoekers analyseerden de medische gegevens van 368 mannelijke veteranen die in
    verscheidene Amerikaanse ziekenhuizen voor veteranen na een behandeling wegens covid-19
    uit het ziekenhuis waren ontslagen of waren overleden. Ongeveer 28 procent van hen die
    hydroxychloroquine plus de normale zorg kregen kwam te overlijden tegen slechts 11 procent
    van de patiŽnten die alleen de standaardbehandeling kregen. 
     
    Volgens de onderzoekers waren er aanwijzingen dat het gebruik van het middel mogelijk ook
    tot schade aan organen had geleid. Het is bekend dat hydroxychloroquine ernstige bijwerkingen
    kan hebben zoals hartritmestoornissen. Eerder deze maand stopten Braziliaanse medici een
    onderzoek naar het effect van hydroxychloroquine nadat gebleken was dat een kwart van de
    patiŽnten die een hoge dosis van het middel hadden gekregen hartritmestoornissen had
    ontwikkeld.
     
    Qua methode en omvang is het geen onderzoek dat aan alle wetenschappelijke eisen voldoet,
    maar voorlopig is het wel het meest uitgebreide onderzoek naar het toepassen van
    hydroxychloroquine als middel voor de behandeling van covid-19.
     
    Volledig artikel: De Volkskrant 21 april 2020
     
 
     
     
 

 

Chloroquine studie afgeblazen na onregelmatig hartritmestoornissen

    Medical Facts 15 april 2020
     
    Braziliaanse onderzoekers staken hun studie naar anti-malariamedicijn chloroquine bij de
    behandeling van het coronavirus nadat deelnemers potentieel fatale hartcomplicaties kregen.
    In de studie kregen 81 gehospitaliseerde coronapatiŽnten in Manaus chloroquine. Met de studie
    werd de effectiviteit van chloroquine bij COVID-19 onderzocht.
     
    De onderzoekers hebben de studie gestopt nadat ďpotentiŽle veiligheidsrisicoísĒ optraden.
    Voorlopige bevindingen suggereren dat de hogere chloroquine dosering (in een 10-daags
    regime) niet worden aanbevolen voor de behandeling van COVID-19 vanwege de potentiŽle
    hartrisicoís.
     
    Deze studie is een duidelijk signaal dat chloroquine een dosis-afhankelijke toename van een
    afwijking in de ECG (elektrocardiografie) kan veroorzaken bij mensen die vatbaar zijn voor
    plotselinge hartdood, aldus Dr. David Juurlink, het hoofd van de divisie van de klinische
    farmacologie aan de Universiteit van Toronto.
     
    Volledig artikel: Medical Facts 15 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
  Het Marokkaanse ministerie van Gezondheid heeft besloten om mensen die besmet zijn met
  het coronavirus, systematisch met chloroquine te behandelen.
  De afdeling volgt met dit besluit de aanbevelingen op van Marokkaanse artsen om de
  behandeling van coronapatiŽnten met chloroquine en azythromicyne te generaliseren.
   
  Minister Khalid Ait Taleb van Gezondheid heeft in een nota aan alle
  gezondheidsverantwoordelijken in het land gevraagd om bij mensen die symptomen vertonen
  van het coronavirus, een behandeling te starten met hydoxycholoroquine en azythromicyne,
  zonder te wachten op de uitslag van de coronavirustest. De behandeling kan worden gestopt
  als de test negatief terugkomt.
   
  Volledig artikel: bladna.nl
   
 
     
 

 

 
  Het Marokkaanse ministerie van Gezondheid heeft besloten om mensen die besmet zijn met
  het coronavirus, systematisch met chloroquine te behandelen.
  De afdeling volgt met dit besluit de aanbevelingen op van Marokkaanse artsen om de
  behandeling van coronapatiŽnten met chloroquine en azythromicyne te generaliseren.
   
  Minister Khalid Ait Taleb van Gezondheid heeft in een nota aan alle
  gezondheidsverantwoordelijken in het land gevraagd om bij mensen die symptomen vertonen
  van het coronavirus, een behandeling te starten met hydoxycholoroquine en azythromicyne,
  zonder te wachten op de uitslag van de coronavirustest. De behandeling kan worden gestopt
  als de test negatief terugkomt.
   
  Volledig artikel: bladna.nl
   
 
     
     
 

 

 
  In Nederland start volgende week een landelijk onderzoek naar chloroquine en
  hydroxychloroquine. Andy Hoepelman, hoogleraar Interne Geneeskunde en Infectieziekten 
  aan het UMC Utrecht, is coŲrdinator van dit onderzoek.
   
  Op dit moment zijn beide middelen opgenomen in de Nederlandse behandelrichtlijn voor
  COVID-19. Chloroquine en hydroxychloroquine mogen in ziekenhuizen gebruikt worden bij de
  behandeling van COVID-19, ook al is de werking nog niet wetenschappelijk bewezen. Hier is
  voor gekozen omdat er wel aanwijzingen zijn dat chloroquine en hydroxychloroquine misschien
  kunnen helpen en er Łberhaupt geen middel is met bewezen gunstig effect bij COVID-19.
   
  "We gaan nu in Nederland met een onderzoek starten waarbij COVID-19-patiŽnten, die niet op
  de intensive care liggen, maar wel zijn opgenomen in het ziekenhuis, ofwel een behandeling
  met chloroquine, ofwel een behandeling met hydroxychloroquine, ofwel een optimale
  standaardbehandeling krijgen. Een dergelijk onderzoek is wereldwijd nog niet gedaan."
   
  Hoepelman hoopt dat ze na het behandelen van driehonderd tot vierhonderd patiŽnten kunnen
  zeggen of chloroquine en hydroxychloroquine ervoor zorgen dat COVID-19 minder vaak verergert.
   
  Volledig artikel: nu.nl
   
 
     
     
 

 

 
  Met twijfelachtig onderzoek wisten twee dokters en een tv-zender chloroquine boven aan het
  boodschappenlijstje van wereldleiders te krijgen. Het zou Covid-19 genezen. Een wereldwijde
  run is het gevolg. Maar Nederlandse en Zweedse artsen zien er geen wondermiddel in.
   
  Op dezelfde dag dat Zweden bekendmaakte dat het ophield coronapatiŽnten te behandelen
  met chloroquine, zette [de US president] er zijn goede relatie met India voor op het spel. Dat
  land had de export verboden van een zending hydroxychloroquine, bestemd voor de Verenigde
  Staten. India denkt de pillen zelf nodig te hebben. India heeft inmiddels de medicijnen
  vrijgegeven om in de Verenigde Staten te worden voorgeschreven door artsen.
   
  Volledig artikel: Trouw - Romana Abels
   
 
     
     
 

 

 
  Oracle een COVID-19 therapeutisch leersysteem gebouwd en aan de Amerikaanse regering
  geschonken, waarmee artsen en patiŽnten de effectiviteit van veelbelovende COVID-19
  medicamenteuze therapieŽn kunnen registreren. Deze geneesmiddelen, zoals
  Hydroxychloroquine, Remdesivir en Kaletra, zijn veilig gebruikt om andere ziekten te
  behandelen, maar het is nog niet definitief bewezen dat ze effectief zijn tegen COVID-19.
   
  Volledig artikel: Executive People - Witold Kepinski
   
 
     
     
 

 

 
  Chloroquine. Bewijs voor de werking tegen corona is louter anekdotisch, chloroquine kan zelfs
  schadelijk zijn voor sommige mensen. Maar [de US president] zweert erbij. Een al te enthousiaste
  luisteraar is al overleden.
   
  Drie weken geleden was het nog een al te optimistische opmerking van de Amerikaanse
  president. Hij zei dat de federale Food and Drug Administration (FDA) het toedienen van
  hydroxychloroquine aan Covid-19-patiŽnten had goedgekeurd Ė dat was niet het geval.
   
  India, de grootste producent, verbood twee weken geleden de export van het geneesmiddel.
  Zaterdag belde [de US president] met de Indiase premier Modi om te vragen of hij alsnog wilde
  toestaan dat de VS het middel kon inslaan.
    
  Tegen het eind van een lang stuk over [de US president]'s pleidooi voor de inzet van chloroquine
  tegen Covid-19 schreef The New York Times dinsdag dat drie trusts van de familie [de US
  president] (bescheiden) zakelijke belangen hebben in een fonds dat het Franse farmaceutische
  bedrijf Sanofi beheert. Een van de medicijnen die Sanofi produceert, heet Plaquenil. De werkzame
  stof daarin is hydroxychloroquine.
   
 
     
     
 

 

 
  Huisarts Rob Elens uit Meijel experimenteert met een medicijnenmix om mensen die geveld zijn
  door het coronavirus weer beter te maken. De GGD Limburg-Noord adviseert andere huisartsen
  om het voorbeeld niet te volgen en waarschuwt voor risico's.
   
  Vier dagen hydroxychloroquine, drie dagen azitromycine en vier dagen zink orotaat: na dat
  behandelplan zijn inmiddels negen coronapatiŽnten in zijn praktijk genezen, beweert de huisarts.
  Het gaat om 60- tot 80-plussers, onder wie mensen die kampen met verschillende ziektes.
  Elens zag op social media dat artsen uit onder andere Frankrijk en Amerika onderzoek hadden
  gedaan naar deze medicijnenmix om het coronavirus te bestrijden en maakte met zijn
  apotheker een eigen behandelplan.
   
  Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) laat weten zelf geen onderzoek te doen en is ook
  niet bekend met de casussen bij patiŽnten van Elens. Ze verwijst door naar het advies aan
  huisartsen zoals beschreven op haar website.
   
  Volledig artikel: 1limburg - Randy Beaumont
   
 
     
     
 

7 april 2020

FD

.
India verbiedt export van
mogelijk corona-medicijn

 

 
  India heeft een exportverbod aangekondigd voor hydroxychloroquine, een malariamedicijn dat
  door [de US president] wordt gezien als een 'game changer' in het behandelen van covid-19. Hoewel er
  geen doorslaggevend bewijs is voor deze toepassing van hydroxychloroquine, adviseert [de US president] in
  zijn persconferenties het medicijn te nemen. De Amerikaanse overheid heeft 29 miljoen pillen
  ingekocht.
   
  India, een belangrijke producent van hydroxychloroquine, kondigde dit weekend aan het medicijn
  niet langer te zullen uitvoeren. [de US president] heeft een beroep gedaan op de Indiase premier Narendra
  Modi om eerder gedane bestellingen alsnog te laten leveren. Modi heeft gezegd er 'serieus over
  na te zullen denken'.
   
  Volledig artikel: FD
   
 
     
     
 

 

Studie: anti-malariamiddel niet effectief tegen Corona

    Faqt 6 april 2020
     
    Een kleine Franse studie lijkt aan te tonen dat het anti-malariamiddel hydroxychloroquine niet
    effectief is tegen Corona. Twee eerdere studies, uit China en Frankrijk, wezen op het middel
    als een mogelijk medicijn tegen het virus. Het zou het immuunsysteem helpen om Corona uit
    het lichaam te weren. Op basis daarvan prees president [de US president] hydroxychloroquine aan
    als wondermiddel.
     
    Tijdens het nieuwe onderzoek, aan het HŰpital Saint-Louis in Parijs, kregen elf patiŽnten met
    Corona hydroxychloroquine. Tien daarvan waren zwaar ziek. Een van de patiŽnten stierf tijdens
    de studie, eentje kreeg ernstige complicaties en hield daarom ook op met het nemen van het
    middel. Geen van de proefpersonen vertoonde verminderde virusaantallen in het lichaam.
     
    De Franse artsen publiceerden hun bevindingen in het vakblad Mťdecine et Maladies
    Infectieuses. Ze geven zelf toe dat elf patiŽnten zeer weinig is, en dat er meer onderzoek
    moet worden gedaan.
     
    De twee eerdere studies waren onder patiŽnten met slechts zeer lichte klachten. In de eerste
    Franse studie waren zelfs proefpersonen opgenomen die helemaal geen koorts hadden.
    Daarom zijn deze studies door artsen eerder bekritiseerd. Vanwege het gebrek aan
    symptomen is aan te nemen dat deze proefpersonen het virus zelf effectief aan het
    bestrijden waren. Er vallen dus geen conclusies uit te trekken over hydroxychloroquine.
     
    Toch is het middel in Europa vanaf vorige week toegestaan bij voor de behandeling van zeer
    zieke patiŽnten, die vrijwel zeker zullen overlijden. De hoop is dat ze positief zullen reageren
    op het medicijn tegen malaria. Hydroxychloroquine kent echter ook zware bijwerkingen.
     
    Volledig artikel: Faqt 6 april 2020
     
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiŽnten met COVID-19

    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
    Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het moment van deze
    publicatie) geen grote gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van een bepaald
    geneesmiddel duidelijk onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in kleine onderzoeken
    bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2 geprobeerd
    te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De uitkomsten
    geven slechts een matige onderbouwing voor een therapeutisch advies bij deze
    coronavirusinfecties.
     
    Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, worden in dit document off-label
    medicamenteuze behandelopties besproken voor patiŽnten met COVID-19 (infectie met SARSĖ
    CoV-2). Het betreft m.n. patiŽnten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen
    van ziekte.
     
    Er bestaat een online interactie-checker, waarbij gekeken kan worden of medicatie die de
    patiŽnt gebruikt samen kan gaan met off label therapeutische medicijnen.
     
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
  De Tilburgse analyse van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis toont aan dat het experimentele
  medicijn chloroquine niet zaligmakend is. Dit middel wordt momenteel in bijna alle Nederlandse
  ziekenhuizen gegeven aan coronapatiŽnten, in de hoop dat het - net als proeven in het lab -
  het coronavirus verzwakt. Bij een derde van de opgenomen patiŽnten zorgde het echter voor
  een vertraagde hartslag en moest deze medicatie gestopt worden.  
    
  Volledig artikel: AD - Hanneke van Houwelingen
   
 
     
     
 

 

 
  Het farmaceutische bedrijf Teva schenkt aan Nederlandse ziekenhuizen 600.000 tabletten
  hydroxychloroquine. De pillen worden ingezet bij de behandeling van patiŽnten en in het kader
  van onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van dit middel.
   
  Dat maakte Teva, een van origine IsraŽlisch bedrijf dat inmiddels wereldwijd actief is, dinsdag
  bekend. Teva, met een productiebedrijf in Haarlem, werkt samen met het RIVM om de pillen
  beschikbaar te stellen aan de ziekenhuizen.
   
  Het geneesmiddel hydroxychloroquine is goedgekeurd bij de behandeling van reuma, malaria
  en lupus erythematodes. Teva benadrukt dat het gebruik bij Covid-19 experimenteel is.
   
  Volledig artikel: Reformatorisch Dagblad
   
 
     
     
 

 

 
 

Verschillende grootschalige studies staan in de steigers. Eťn daarvan is een studie bij 3 200

  patiŽnten die gecoŲrdineerd zal worden door de Franse publieke onderzoeksinstelling Inserm.
   
  Er zal naast de werkzaamheid van hydroxychloroquine ook gekeken worden naar andere
  geneesmiddelen: een medicijn dat in aantocht was om ebola te behandelen (remdesivir), en
  eentje dat wordt gebruikt bij HIV (ritonavir/lopinavir), al dan niet in combinatie met een medicijn
  dat gebruikt wordt bij multiple sclerose (interferon beta). Verschillende Belgische ziekenhuizen
  nemen deel aan dit onderzoek.
   
  Volledig artikel: Test gezond
   
 
     
     
 

 

 
 

Franse artsen gaan covid-19-patienten behandelen met het oude antimalariamiddel chloroquine.

  Dat heeft het Franse ministerie van Volksgezondheid per decreet bekendgemaakt. 
   
  Hoewel nog geen consensus bestaat over de effectiviteit van het middel in de behandeling van
  het coronavirus, mogen artsen in Franse ziekenhuizen het vanaf nu voorschrijven aan
  coronapatiŽnten die kampen met een longontsteking of orgaanuitval.
   
  Huisartsen mogen het medicijn uitdrukkelijk niet voorschrijven aan patiŽnten met coronaklachten.
  Chloroquine kan hevige bijwerkingen veroorzaken en in hoge doses gevaarlijk zijn.
   
  Volledig artikel: De Volkskrant - Daan Kool
   
 
     
     
 

 

 
 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM] heeft uit voorzorg het malaria-medicijn

  chloroquine ingekocht om het coronavirus te bestrijden. Van chloroquine is nog niet
  wetenschappelijk bewezen dat het werkt tegen de ziekte Covid-19, die door het coronavirus wordt
  veroorzaakt. Er loopt momenteel nog onderzoek naar de werkzaamheid van chloroquine tegen
  Covid-19. Mocht het middel effectief blijken te zijn tegen Covid-19 en in de toekomst niet meer
  op de markt beschikbaar zijn, dan kan het RIVM met de ingekochte chloroquine ziekenhuizen
  bevoorraden.
   
  Volledig artikel: De Telegraaf
   
 
     
     
 

 

 
  De Amerikaanse president blijft ondanks kritiek het malariamedicijn chloroquine aanprijzen als
  middel in de strijd tegen het coronavirus. Hoewel wetenschappelijk onderzoek allerminst heeft
  aangetoond dat chloroquine en het verwante middel hydroxychloroquine op grote schaal effectief
  zijn tegen het coronavirus. Onderzoek op kleine schaal bij coronapatiŽnten wees uit dat het enig
  effect heeft. Maar het medicijn kan ernstige bijwerkingen hebben.
   
  Volledig artikel: De Volkskrant - Stieven Ramdharie
   
 
     
     
 

 

 
  Belgische ziekenhuizen behandelen Covid-19-patiŽnten al met hydroxychloroquine, de minder
  toxische variant in vergelijking met chloroquine.
   
  'Omdat het in de juiste dosis niet toxisch, onmiddellijk beschikbaar en vrij goedkoop is', zegt
  Emmanuel Bottieau, specialist infectieziekten aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. 'Om
  de werking beter te documenteren, beginnen we binnenkort een groot klinisch onderzoek in onze
  ziekenhuizen.'
   
  Volledig artikel: De Tijd BelgiŽ - Nico Schoofs
   
 
     
     
 

 

 
  De Wereldgezondheidorganisatie heeft plannen ontvouwd voor een wereldomvattende megastudie
  naar de vier meest belovende kandidaatgeneesmiddelen tegen Covid-19, onder de naam
  Solidarity. Het gaat om onderzoek naar (hydroxy)chloroquine, interferon, remdesivir en de
  combinatie van de hiv-remmers lopinavir/ritonavir.
   
  Volledig artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen
   
 
     
     
   
     
     
 

 

 
  De US is enthousiast over de combinatie hydroxychloroquine / azithromycin [antibioticum].
  Verstrekking  vanaf 24 maart 2020 aan Amerikaanse patiŽnten. De werkzaamheid van
  Chloroquine tegen Covid-19 zal nog in zorgvuldig klinisch onderzoek moeten worden aangetoond.
   
  Van Chloroquine en de verwante stof Hydroxychloroquine is in celproeven al wel aangetoond dat
  het de groei van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 kan remmen. Maar of het ook in zieke
  patiŽnten zo werkt, is nog niet duidelijk.
   
  Volledig artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen
   
 
     
     
 

 

 
  Het Chinese centrum voor biotechnologie gaat na of een oud middel tegen malaria, chloroquine,
  ook werkt bij SARS-CoV-2. 
   
  Volledig artikel: De Correspondent - Ruben Mersch
   
 
     
     
   
     
     
 

 

 
  Een team van de Rijksuniversiteit Groningen (UMCG) is bezig met het aanpassen van een
  bestaand geneesmiddel, zodat deze via een inhalator kan worden toegediend om gedeeltelijk of
  zelfs volledig bescherming te bieden tegen het coronavirus. Het coronapufje is een bestaand
  middel tegen malaria die de longen mogelijk kan beschermen tegen Covid-19.
   
  Er moet volop worden getest op vrijwilligers om te kijken of het middel veilig kan worden
  geÔnhaleerd. Erik Frijlink, de hoogleraar farmaceutische technologie, benadrukt dat het nog zeker
  maanden duurt voor het middel gebruikt kan worden, ,,en er is nog grote kans dat het niet blijkt
  te werkeníí. Als het wťlwerkt, moet het pufje kunnen voorkomen dat iemand geÔnfecteerd raakt
  met het coronavirus.
   
  Volledig artikel: Leeuwarder Courant - Arend van Wijngaarden
   
 
     
     
 

 

 
 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en

 

Sport heeft op 3 maart 2020 een voorlopig behandeladvies uitgebracht voor COVID-19.

  Dit advies betreft de volgende middelen:  Chloroquine | Remdesivir | Lopinavir/Ritonavir
   
  Uit de samenvatting van het voorlopig advies d.d. 3 maart 2020:
  Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID-19, omdat er
  nog geen behandelresultaten van therapeutisch onderzoek zijn gepubliceerd. Hoewel er veel
  onzekerheden zijn en een therapieadvies voor COVID-19 (nog) niet goed wetenschappelijk
  onderbouwd kan worden wordt op basis van de gegevens die er op dit moment wel zijn, hier een
  zo goed mogelijk medicamenteus behandeladvies gegeven. Er is in vitro data bekend dat
  Chloroquine en Remdesivir bij SARS-CoV-2, de verwekker van COVID-19, antivirale activiteit
  tonen.
   
 
   
  Volledige informatie: RIVM MInisterie VWS
   
 
     
     
 

 

 
  Virologen van de KU Leuven ontdekten in 2004 in hun laboratoria dat [het malaria en reuma-]
  Chloroquine [1934] bleek te werken tegen de verwekker van SARS-coronavirussen. Het remt
 

waarschijnlijk het binnendringen van het virus in de cel. Het is nog een off-label middel en/of

  experimenteletherapie. Chloroquine wordt bij mensen getest, de voorlopige uitslagen zijn positief.
  Chinese onderzoekers gaven Chloroquine aan patiŽnten met het Coronavirus in 10 ziekenhuizen.
  Zij knapten sneller op dan patiŽnten die het middel niet kregen. Hun koorts en hersteltijd namen
  vaker af, de longfunctie verbeterde sneller en er waren nauwelijks tot geen bijwerkingen.
   
  RU Groningen ontwikkelde deze maand een inhalator [cyclops] waarmee Chloroquine zo efficiŽnt
  mogelijk - rechtstreeks naar de longen - gebracht kan worden. Voor genezing en bescherming.
  Chloroquine zou zelfs preventief gebruikt kunnen worden, is wereldwijd verkrijgbaar en is in grote
  hoeveelheden, relatief snel en goedkoop, te produceren. Aca Pharmaceuticals in Zeewolde is de
  enige producent van Chloroquine in Nederland, en wereldwijd zijn er nauwelijks andere
  producenten. Het ministerie VWS is op de hoogte en onderzoekt de mogelijkheden.
   
  Volledig artikel / volledige uitzending: EenVandaag | Ace Pharma Zeewolde | Ukrant.nl RU Groningen | wikipedia
   
 
 
  Back to Top
 
 
 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 09 januari 2021