Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

  Flesjes met coronavaccin kunnen van de band gaan rollen bij  
    BioConnection  
    Omroep Brabant - Ferenc Triki 28 juni 2021  
       
    [...] Het bedrijf helpt mee bij de ontwikkeling van twee nieuwe coronavaccins die op zeer  
    kleine schaal van de band rollen: het Deense AdaptVac en een 'nog geheim' vaccin.  
     "We zitten nog in de onderzoeksfase. Deze twee vaccins zijn nog niet goedgekeurd. [...]  
       
    Het volledige artikel: Omroep Brabant - Ferenc Triki 28 juni 2021  
       
 
     
     
     
 

 

Een coronavaccin uit insectencellen

    Nemo Kennislink - Nicole van 't Wout 21 oktober 2020
     
    Wageningse wetenschappers werken sinds april aan een coronavaccin, gemaakt
    met insectencellen. Hoe staat de ontwikkeling er nu, bijna zes maanden later,
    voor? NEMO Kennislink nam een kijkje in het laboratorium.
     
    De cellen zijn afkomstig van nachtvlinders en worden hier in het lab al jarenlang gebruikt. Sinds
    april spelen ze ook een belangrijke rol in de strijd tegen het coronavirus. Na maanden werk,
    hebben de Wageningse onderzoekers hun eerste product in handen. Dit is een van de
    bijna tweehonderd vaccinkandidaten die wetenschappers wereldwijd maken. Terwijl het ene
    vaccin nog in de kinderschoenen staat, worden andere al getest op mensen. Het vaccin van
    Wageningse bodem zal de komende weken getest worden in muizen. Uit die muizenstudie
    moet blijken of het vaccin het immuunsysteem traint. Wellicht is dit het vaccin dat ons straks
    gaat beschermen tegen het coronavirus – heel bijzonder om dat productieproces van dichtbij te
    kunnen bekijken.
     
    Hoe maak je nu een vaccin in insectencellen? De onderzoekers gebruiken de cellen van
    nachtvlinders als fabriekjes om kleine spijker-vormige eiwitten na te maken die op de
    buitenkant van het coronavirus zitten. Deze spijkereiwitten vormen de basis van het vaccin. Die
    plakken de wetenschappers vervolgens op ronde piepkleine deeltjes, waardoor het geheel lijkt
    op een virus, maar niet schadelijk is. Het idee hierachter is dat ons immuunsysteem deze
    eiwitten op de kleine deeltjes herkent als indringer en er vervolgens antistoffen tegen
    aanmaakt. Daarover slaat het een soort notitie in zijn geheugen op. Als in de toekomst dan ooit
    het echte coronavirus het lichaam binnendringt, dan grijpt het immuunsysteem in. Het herkent
    het coronavirus via de gemaakte notitie en opent de aanval.
     
    Voor de kweek van vaccins in de insectencellen, gebruiken de onderzoekers ironisch genoeg een
    virus. Maar dan wel een voor mensen onschadelijk insectenvirus: het zogeheten baculovirus.
    Dat baculovirus is de boodschapper die cellen aanspoort om spijkereiwitten te maken. Dat is
    mogelijk doordat promovendus Linda van Oosten het gen voor het spijkereiwit in het
    baculovirus plaatste. Zo dragen de genetisch aangepaste virussen de blauwdruk van het
    vaccin bij zich. Vervolgens infecteren de virologen de insectencellen in de flesjes die Pijlman mij l
    liet zien. Het insectenvirus injecteert dan de genetische code van de spijkereiwitten in de
    insectencel, waarna de cellen dat DNA aflezen en het spijkereiwit van het coronavirus maken.
    “Zulke complexe spijkereiwitten kunnen onze insectencellen in grote hoeveelheden produceren”,
    aldus Pijlman.
     
    Het Wageningse team van zes personen staat er niet alleen voor. Vanaf dag één werken ze
    samen met Deense onderzoekers en verschillende bedrijven in Europa. De Wageningse Pijlman
    werd in april benaderd door de Deense wetenschappers, de initiatiefnemers van het project. “Ze
    vroegen of ik mee wilde werken aan een coronavaccin”, vertelt Pijlman enthousiast. “Gezien de
    heftige wereldwijde uitbraak van het virus hoefde ik daar niet lang over na te denken, ik zei
    direct ja”. In Denemarken werken de onderzoekers aan een soortgelijk vaccin, maar dan met
    cellen van fruitvliegjes. Bovendien maken zij net een ander deel van het virus na.
     
    Het volledige artikel: Nemo Kennislink - Nicole van 't Wout 21 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Ons immuunsysteem gefopt en aan de bak tegen covid19 met nep-spikes

    Scientias - Monique Siemsen 26 juli 2020
     
    Wereldwijd wordt met man en macht aan een coronavaccin gewerkt. Men werkt daarbij met RNA,
    mRNA en nu ook: nagemaakte spikes van de corona-partikel. Zal dit de doorbraak zijn, die we
    zo hard nodig hebben?
     
    Wetenschappers van het Laboratorium voor Virologie van Wageningen University Research
    hopen het van harte. Het onderzoek is een Europees initiatief van de farmaceutische industrie
    en de universiteiten in Kopenhagen en Tübingen, die de hulp inriepen van Wageningen, maar
    ook van het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar heeft men de knowhow in huis om met
    het infectieuze coronavirus te werken. Met als gevolg een aanpak, die anders blijkt dan
    anderen: de wetenschappers werken aan de fabricatie van de inmiddels zo bekende spikes, die
    op de corona-partikel prijken.
     
    De bedoeling is dat ons immuunsysteem alarm slaat en antistoffen gaat aanmaken tegen het
    coronavirus, zonder dat dit virus zelf verwerkt hoeft te worden in een vaccin. Het
    immuunsysteem hoeft slechts de spikes te herkennen van de infectieuze boosdoener, zonder
    daar daadwerkelijk mee te maken te krijgen. Als het immuunsysteem antistoffen aanmaakt
    tegen de nep-spikes, zullen deze antistoffen aan het werk gaan, als zij de echte spikes van
    het schadelijke virus ontwaren en is er dus immuniteit.
     
    De spikes-eiwitten worden gemaakt van insectencellen, een methode die bij de WUR ook
    gebruikt wordt in het maken van vaccins tegen bijvoorbeeld het zikavirus. Volgens viroloog dr. ir.
    Gorben Pijlman van de Universiteit Wageningen, zitten daar duidelijke voordelen aan. “Met
    insectencellen kunnen snel en veilig grote hoeveelheden eiwitten worden aangemaakt. In
    Wageningen gebruiken we cellen uit de nachtvlinder Spodoptera frugiperda. Daarin wordt de
    DNA-code geïntroduceerd van de spikes, die op de buitenkant van het coronavirus zitten.”
     
    De methode zal zich prima lenen voor fabricage op grote schaal, wat natuurlijk belangrijk is als
    het gaat om een vaccin, dat in grote hoeveelheden gemaakt moet kunnen worden. “In ons lab
    hebben we bioreactoren van één tot vijftien liter. Die zijn voldoende groot om snel testeiwitten
    te maken voor dierproeven. Als blijkt dat de methode van ons consortium succesvol is en je
    het daadwerkelijk als vaccin op de markt wilt gaan brengen, wordt opgeschaald naar grotere
    bioreactoren. In de industrie werken ze bij dit soort kweekprocessen bijvoorbeeld met reactoren
    die tot wel tweeduizend liter groot zijn,” aldus Pijlman.
     
    Het kan nog wel anderhalf jaar duren voordat een hierop gebaseerd vaccin, ingezet kan worden.
    Mogelijk zijn er al eerder andere vaccins beschikbaar. Dat is geen zorg voor Pijlman. “We zien
    dit niet als een wedstrijd. Er is grote saamhorigheid en openheid onder onderzoekers. Het is
    alleen maar goed dat er verschillende methodes zijn, waarmee nu een vaccin wordt ontwikkeld.
    Daarnaast leveren alle strategieën uiteindelijk wellicht een gecombineerde aanpak op.
    Bijvoorbeeld een combinatie van twee vaccins die een verschillend werkingsmechanisme hebben,
    en elkaar zo versterken.”
     
    Overigens is het niet zo dat het werk met de nep-spikes tot de ontwikkeling van alleen een
    vaccin hoeft te leiden. Het onderzoek is ook geschikt voor andere toepassingen, zoals het
    ontwikkelen van tests. Er kan mee in kaart worden gebracht of mensen al immuun zijn. Als
    iemand namelijk al antistoffen van het virus heeft aangemaakt, zullen deze antistoffen ook
    reageren op de nep-spikes. Op basis van die feiten, kunnen er dus heel goed corona-tests
    ontwikkeld worden met dit onderzoek.
     
    De vraag is nu wanneer het vaccin gereed zou zijn en ingezet kan worden. Pijlman meent dat
    het project goed op schema ligt. “Binnen ons consortium zijn al de eerste succesvolle
    dierproeven gedaan met een kandidaat-vaccin, dat is gebaseerd op het RBD oftewel receptor-
    bindend domein van de spikes. Dit is het belangrijkste onderdeel van de spikes en kan
    mogelijk op zichzelf al voldoende herkend worden door het immuunsysteem. De spikes die in
    Wageningen en bij andere partners worden ontwikkeld, zijn groter en completer en dus nog
    beter herkenbaar dan het RBD, maar zijn ook wat lastiger om te produceren. We verwachten dat
    onze spikes na de zomer ook getest zullen worden. Vervolgens is het afwachten of het RBD-
    vaccin goede resultaten geeft bij klinische testen. Als dat niet zo is, kunnen we, mits de
    dierproeven succesvol zijn, terugvallen op de completere spikes van ons of van collega-
    onderzoekers.”
     
    Waar we de spikes van het virus-partikel gedurende lange tijd niet konden luchten of zien,
    kijken we nu dan reikhalzend uit naar het succes van de kunstmatige versies. En naar de
    vaccins en testen die ermee gemaakt kunnen worden.
     
    Het volledige artikel: Scientias - Monique Siemsen 26 juli 2020
     
 
     
     
 

 

 
  In totaal zijn er nu 44 vaccins in de running om de corona-pandemie een halt toe te roepen, een
  overzicht d.d. 20 maart 2020 is gepubliceerd op de website van WHO.
   
  Volledig overzicht: WHO
   
 
     
     
 

 

 
 

Het Laboratorium voor Virologie van de Universiteit van Wageningen gaat speciale, complexe

  eiwitten maken in cellen van insecten. Die eiwitten zijn een noodzakelijk bestanddeel van een
  experimenteel vaccin, dat wordt ontwikkeld door een consortium, geleid door het Deense bedrijf
  Expres2ion Biotechnologies. Ook het Leidse LUMC is bij het initiatief betrokken.
   
  De Wageningse virologen hebben jarenlange ervaring met het produceren van complexe eiwitten.
  Ze doen dit met behulp van technologie die ook gebruikt wordt voor het vaccin tegen
  baarmoederhalskanker, wat opgenomen is in het rijksvaccinatieprogramma.
  Bij de Wageningse aanpak worden de coronavirus eiwitten gemaakt in insectencellen, wat ervoor
  zorgt dat snel, veilig en grote hoeveelheden gemaakt kunnen worden.
   
  In het consortium worden een aantal verschillende prototype vaccins gemaakt, waarvan de beste
  uiteindelijk zal worden doorontwikkeld. De verwachting is dat die keuze in het najaar gemaakt
  wordt. Financiering van het onderzoek door de Europese Commissie.
   
 
 
  Back to Top
 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 29 juni 2021