Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

 

Amsterdam UMC ontdekt mogelijk [nog betere] covidbehandeling

 
    Het Parool - Jop van Kempen 11 mei 2021  
       
    Onderzoekers van Amsterdam UMC zijn een kansrijk medicijn voor de  
    behandeling van Covid-19 op het spoor. Het gaat om het bestaande middel  
    fostamatinib, dat het door corona op hol geslagen immuunsysteem van  
    patiŽnten nog beter zou kunnen kalmeren dan de medicatie die nu gebruikt  
    wordt.  
       
    Fostamatinib. Achter die moeilijke naam gaat een geneesmiddel schuil dat de sterfte onder  
    ernstig zieke covidpatiŽnten mogelijk nog verder verlaagt dan de huidige middelen. Bij de  
    behandeling heeft antistollingsmedicatie momenteel een grote rol. Daarmee worden  
    bloedproppen in bijvoorbeeld longen en hersenen voorkomen. Ook ontstekingsremmers zijn  
    van groot belang.  
       
    Het gros van de patiŽnten krijgt nu dexamethason, dat het op hol geslagen immuunsysteem  
    kalmeert. Veel coronapatiŽnten overlijden immers niet aan het virus, maar aan de  
    doorgeslagen afweerreactie die zich uiteindelijk tegen het eigen lichaam keert; een  
    cytokinestorm. Dexamethason remt de cytokinestorm en reduceert de sterfte met ongeveer 30  
    procent.  
       
    Met fostamatinib en soortgelijke middelen kan dat nog beter, denken de immunoloog Jeroen  
    den Dunnen en moleculair bioloog Menno de Winther (Amsterdam UMC). In het  
    wetenschappelijke vakblad Science Translational Medicine publiceerden zij dinsdag een artikel  
    dat beschrijft hoe covidpatiŽnten zo ernstig ziek kunnen worden.  
       
    Het volledige artikel: Het Parool - Jop van Kempen 11 mei 2021  
       
 
     
     
     
 

  Onderzoek naar gebruik Ivermectine bij COVID-19 kan levens redden
   

RaphaŽl Klijn 15 december 2020

     
    Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van een effectief coronavaccin.
    Helaas is er relatief weinig aandacht voor behandeling van patiŽnten met
    COVID-19. Tekenend is het protocol Symptoombestrijding in de thuissituatie
    bij patiŽnten met een COVID-19 (Corona) in de laatste levensfaseĻ. De laatste
    versie is geŁpdatet op 2 april 2020. Het is bizar je voor te stellen dat er straks
    mensen eenzaam sterven met kerst.
     
    Toch zijn er continu nieuwe inzichten over effectieve behandelmethodes bij COVID-19. Vorige
    week heeft de organisatie Frontline COVID-19 Critical Care Aliance (FLCCC), bestaande uit
    gerenommeerde wetenschappers en artsen, een belangrijk rapport gepresenteerd≤. Daarin
    wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van
    Ivermectine≥. Ivermectine is een bekend anti-parasitair geneesmiddel, onder meer werkzaam
    tegen schurft. De laatste maanden groeit het aantal studies erover. Ivermectine lijkt extreem
    effectief zijn tegen COVID-19. Het versnelt het herstel aanzienlijk en vermindert de kans om
    aan COVID-19 te overlijden. Daarnaast is het veilig in gebruik ťn goedkoop. In Egypte is
    Ivermectine inmiddels onderdeel van de reguliere behandeling bij COVID-19.
     
    De opmerkelijkste onderzoeksresultaten naar de werking van Ivermectine (zie bijlage voor
    bronvermelding):
     
    1) In mei brak er in een verzorgingstehuis in Frankrijk schurft uit. Alle 69 bewoners (en
    personeel) kregen Ivermectine toegediend. Slechts 7 ouderen kregen COVID-19. Niemand stierf
    in dit verzorgingstehuis. De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 90 jaar. Bij een
    controlegroep in een ander verzorgingstehuis kreeg 22,6% van de bewoners COVID-19. Daar
    overleed 9% van de patiŽnten.
     
    2) Op 19 november plaatste het Reformatorisch Dagblad een artikel over een wetenschappelijke
    studie in Egypte⁴. Een groep van 200 mensen, bestaande uit medisch personeel en verwanten
    van COVID-19 patiŽnten, werd gesplitst (100-100). In de groep waar preventief Ivermectine
    werd toegediend kreeg 2% COVID-19. In de controlegroep werd 10% ziek door COVID-19.
     
    3) Ook een ander onderzoek uit Egypte laat een positief resultaat zien. In een groep,
    bestaande uit 340 familieleden van COVID-19 patiŽnten, kreeg een deel Ivermectine
    toegediend. Hiervan werd 7,4% ziek. In de andere groep, die geen Ivermectine gebruikte, werd
    een ziektepercentage van 58,4 vastgesteld.
     
    4) In ArgentiniŽ is een onderzoek gehouden naar de preventieve (profylaxe) werking van
    Ivermectine onder 229 gezonde burgers. 131 personen kregen Ivermectine toegediend.
    Niemand (0%) werd ziek. In de controlegroep kreeg 11,2% van de deelnemers COVID-19.
     
    5) Door dezelfde onderzoekers is een grootschalig onderzoek onder medisch personeel
    uitgevoerd. Van de 1195 deelnemers kregen er 788 preventief Ivermectine. Weer werd in deze
    groep niemand ziek, terwijl in de controlegroep 58% ziek werd.
     
    6) In Egypte is in een ziekenhuis bij 400 COVID-19 patiŽnten onderzoek verricht. 200 hiervan
    werden behandeld met Ivermectine. Het ziektebeeld in deze groep werd bij 4 personen heviger
    en het sterftecijfer was 2%. In de controlegroep verergerde het ziektebeeld zich bij 30 personen
    en was het sterftecijfer 20%.
     
    7) Een onderzoek in een ziekenhuis van Bagdad, onder 140 COVID-19 patiŽnten, toont een
    snellere hersteltijd aan. Bij behandeling met Ivermectine duurde het herstel gemiddeld 6,3
    dagen. Bij een reguliere behandeling duurde het herstel van COVID-19 13,6 dagen.
     
    In Nederland worden COVID-19 patiŽnten steeds effectiever behandeld. Gebruik van
    cortecosteroÔden (Dexamethason) blijkt effectief te zijn. Daarnaast wordt het antivirale middel
    Remdesivir sinds kort voorgeschreven⁵. Echter, een recentelijk gepubliceerde īSolidarity Trialī
    van de WHO (d.d. 15 oktober) stelt dat Remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir en
    interferon weinig tot geen effect hebben op het sterftecijfer en de herstelduur van COVID-19
    patiŽnten⁶.
     
    Afgelopen Juni is er een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat Ivermectine
    extreem effectief werkt (in vitro) tegen SARS-CoV-2⁷. Het middel staat op de lijst van essentiŽle
    geneesmiddelen van de WHO en de ontdekking ervan heeft tot een Nobelprijs geleid. De
    laatste maanden verschijnen er veel onderzoeken (nog niet allemaal peer-reviewed) die de
    effectieve werkzaamheid van Ivermectine bij COVID-19 onderbouwen.
     
    Echter, Ivermectine komt niet voor in de Horizonscan COVID-19, die door Zorginstituut
    Nederland wordt opgesteld⁸. De scan die een overzicht geeft van effectieve geneesmiddelen bij
    de behandeling van COVID-19. Ook komt Ivermectine niet voor in het literatuuroverzicht van de
    Federatie Medisch Specialisten (FMS) over medicamenteuze behandeling van COVID-19⁹. Het
    overzicht van geneesmiddelen waarop behandelopties voor COVID-19 gebaseerd zijn. En dat is
    ernstig, omdat behandeling met Ivermectine zeer effectief lijkt en overlijden kan voorkomen.
     
    Daarom, in navolging van de Amerikaanse groep medisch specialisten van het
    FLCCC, een dringende oproep aan de FMS (Federatie Medisch Specialisten),
    SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid die het COVID-19 behandeladvies
    opstelt), het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), om de
    effectiviteit van Ivermectine klinisch te onderzoeken en het beleid daar op aan
    te passen.
     
   

     
    Het volledige artikel: RaphaŽl Klijn 15 december 2020. .
    Website over ivermectine, met overzicht van publicaties
    Overzicht wetenschappelijk onderzoek ivermectine
     
 
     
     
 

 

'Corona-medicijnen' blijken niet effectief voor ernstig zieke patiŽnten

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 oktober 2020
     
    Medicijnen: Vier belangrijke Covid-geneesmiddelen doen weinig voor ernstig zieke
    coronapatiŽnten. Geen van de middelen vermindert de sterfte of ziektebeloop,
    blijkt uit de eerste resultaten van internationaal onderzoek.
     
    Vier belangrijke behandelingen tegen Covid-19 blijken helaas weinig te doen voor ernstig zieke
    coronapatiŽnten. Het gaat om de geneesmiddelen remdesivir, hydroxychloroquine,
    lopinavir/ritonavir en interferon.
     
    Geen van de middelen vermindert de sterfte of de ernst van het ziektebeloop in het ziekenhuis.
    Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van de zogeheten Solidarity-studie, die in meer dan
    dertig landen over de hele wereld loopt onder auspiciŽn van de Wereldgezondheidsorganisatie.
     
    De resultaten zullen binnenkort gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschrift The New
    England Journal of Medicine, maar zijn nu al op een zogenoemde preprintserver gezet. Dat
    betekent dat de conclusies nog niet definitief zijn, omdat het commentaar van peer reviewers
    nog zal moeten worden verwerkt.
     
    De voorlopige uitkomst is vooral teleurstellend voor remdesivir, een virusremmend middel dat
    geproduceerd wordt door het Amerikaanse bedrijf Gilead. In juni werd het nog verwelkomd als
    het eerste geneesmiddel dat werd geregistreerd als medicijn tegen corona, al was toen al
    duidelijk dat remdesivir geen wondermiddel was. In eerder onderzoek was vastgesteld dat het
    slechts marginaal levensreddend kan zijn en daarnaast nog enigszins hielp om de ligduur van
    patiŽnten op de ic te beperken. Maar in de Solidarity-studie, waarin ruim 2.700 patiŽnten die het
    middel remdesivir kregen werden vergeleken met een even grote placebo-groep, waren mensen
    die dit medicijn kregen toch geen spat beter af.
     
    ĄDeze uitkomst komt niet als een verrassingĒ, zegt arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC
    Utrecht in een reactie. ĄHet bevestigt grotendeels de conclusies van andere studies die eerder
    zijn gepubliceerd. Op basis daarvan waren hydroxychloroquine en lopinavir/ritonavir eigenlijk al
    afgeschreven als zinvolle behandeling tegen Covid-19. Ook van remdesivir hadden we om die
    reden geen hoge verwachtingen en nu blijkt zelfs dat het helemaal niets doen. De Solidarity-
    studie is wel de eerste die de behandeling met interferon voor het eerst met placebo vergelijkt,
    maar dat is dus ook weinig hoopvol. Daarmee zijn we weer terug bij af.Ē
     
    Wat nog rest is het afweer onderdrukkende medicijn dexamethason, dat in de grote Britse
    Recovery-studie als enige wel een gunstig effect liet zien op de behandeling van Covid-19 in het
    ziekenhuis. Bonten wordt er nog niet wanhopig van, want er zit nog genoeg in de pijplijn zegt
    hij: ĄEr zijn intussen al nieuwe studies gaande naar andere immuunmodulerende middelen,
    zoals dexamethason. Daarnaast komen er nog een paar nieuwe experimentele antivirale
    middelen aan die binnenkort in grote groepen Covid-19-patiŽnten op hun werkzaamheid
    kunnen worden getest.Ē
     
    De vraag is nog of de Solidarity-studie het laatste woord zal hebben. Hoe zal de uitkomst wegen
    ten opzichte van andere studies? Een grote kracht van deze studie is de omvang (er deden
    meer dan 11.000 patiŽnten aan mee tot nu toe) en daarmee de snelheid waarmee resultaten
    verzameld konden worden. ĄMaar deze studie is ook wel ontzettend pragmatisch opgezetĒ,
    zegt Bonten, Ąhet is quick and dirtyĒ.
     
    Normaal zijn zulke studies aan heel strenge regels en protocollen onderworpen. Maar in dit
    geval zijn er bijvoorbeeld heel weinig patiŽntengegevens verzameld, waardoor de omschrijving
    van het effect wat vaag blijft. ĄDat is een nadeelĒ, zegt Bonten, Ąmaar onder de onzekere
    omstandigheden van deze crisis ook een voordeel. Zo kun je toch snel conclusies trekken.Ē
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Dit zijn de 9 meest kansrijke coronabehandelingen - een medicijn

    tegen Covid-19 is ook nodig als er een vaccin is
    Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
    De mens heeft in het verleden slechts ťťn virus totaal weten te elimineren: de pokken.
     
    Net als vrijwel alle andere virussen zal het nieuwe coronavirus dat de wereld nu teistert,
    waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen. Daarom moet het virus worden bestreden met een mix
    van maatregelen om de gezondheid te beschermen: behandelingen met medicijnen ťn een
    vaccin.
     
    In het meest positieve scenario kan de productie van een vaccin eind dit jaar beginnen. Tegen
    die tijd zullen er wereldwijd nog vele honderdduizenden doden extra zijn gevallen.
     
    En zelfs als er een vaccin is, zal het nog lang duren voordat genoeg mensen dit toegediend
    hebben gekregen en groepsimmuniteit zal ontstaan. Er moeten nog veel hindernissen worden
    genomen voordat goed beschermende vaccins massaal kunnen worden geproduceerd en
    gedistribueerd.
     
    Dus naast een vaccin zijn er ook behandelingen en therapieŽn nodig tegen Covid-19.
     
    Er zijn de afgelopen maanden honderden mogelijke coronabehandelingen toegelaten tot de
    klinische testfase. Deze variŽren van nieuwe medicatie die het virus direct te lijf kan gaan tot al
    bestaande medicijnen tegen andere ziektes die een immuniteitsrespons teweeg moeten
    brengen.
     
    ďWe hebben echt medicijnen nodig die helpen voorkomen dat besmette patiŽnten in het
    ziekenhuis belanden, of die in elk geval de duur van ernstige klachten beperkenĒ, zei de
    Amerikaanse virusexpert en regeringsadviseur Anthony Fauci in juli tegen Facebook-oprichter
    Mark Zuckerberg.
     
    Business Insider heeft een overzicht gemaakt van negen behandelingen die volgens de
    wetenschappelijke gemeenschap het meest kansrijk zijn. De meeste daarvan worden al op
    mensen getest en sommigen zijn zelfs al goedgekeurd voor gebruik bij noodgevallen. Dat geldt
    bijvoorbeeld voor de plasmatherapie die onder druk van de Amerikaanse president [...]
    versneld werd goedgekeurd.
     
    In de tabel hieronder staan deze negen veelbelovende medicijnen en behandelingen op
    alfabetische volgorde.
     
   

     
    Lees verder voor een toelichting op de werking van de meest kansrijke coronabehandelingen:
    Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
    Het volledige artikel: Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
 
     
     
 

 

Drastische verbetering ziekste covid-19-patienten door

    experimentele behandeling
    NOS - Rinke van den Brink 21 juli 2020
     
    De meest zieke covid-19-patiŽnten zijn gebaat bij een behandeling met
    corticosteroÔden, eventueel in combinatie met een middel dat de werking van
    het immuunsysteem afremt. Deze experimentele behandeling vermindert de
    sterfte in deze patiŽntengroep met maar liefst 65 procent.
     
    Het gaat om patiŽnten met een longontsteking door covid-19 en die getroffen worden door een
    zogeheten cytokinestorm, een overreactie van het afweersysteem die overal in het lichaam
    ontstekingen veroorzaakt. Het Cytokine Storm Syndroom (CSS) komt bij meer infectieziekten
    voor en bij ongeveer een kwart van alle covid-19-patiŽnten die in het ziekenhuis belanden.
     
    Onderzoekers van het Zuyderland Medisch Centrum in Geleen en Heerlen publiceren hun
    bevindingen vandaag in The Annals of Rheumatic Diseases. Het Zuyderland kreeg veel
    coronapatiŽnten binnen. De sterfte onder de ziekste patiŽnten in het ziekenhuis was in maart
    zo'n 48 procent. Daarop zijn de artsen van het ziekenhuis met hun experimentele behandeling
    begonnen waardoor die sterfte daalde naar 16 procent.
     
    Het aantal patiŽnten dat beademing nodig had daalde met 71 procent. De kans op verbetering
    van de ernstige ademhalingsproblemen van patiŽnten was 79 procent groter dan met standaard
    zorg.
     
    In Nederland zijn ongeveer 12.000 mensen met covid-19 opgenomen of opgenomen geweest in
    een ziekenhuis. Van die groep had een kwart, 3000 patiŽnten dus, mogelijk baat gehad bij de
    experimentele behandeling.
     
    De artsen van het Zuyderland vergeleken de resultaten van de experimentele behandeling van
    86 patiŽnten die in april ernstig ziek in het ziekenhuis lagen, met die van 86 vergelijkbare
    patiŽnten die in maart de standaardzorg hadden gekregen. De patiŽnten werden gekoppeld op
    basis van leeftijd en geslacht en uiteraard de ernst van hun ziekte.
     
    "Dit is een mooi onderzoeksresultaat", zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse
    Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en niet betrokken bij het
    onderzoek.
     
    "Wel met de kanttekening dat dit soort onderzoek natuurlijk methodologische tekortkomingen
    kent. De patiŽnten zijn niet willekeurig over twee groepen verdeeld en vergelijking met
    historische controles is altijd gevaarlijk, dat zal absoluut leiden tot een vertekening", meent
    Van Toorn.
     
    "Maar het is zeker een positief effect dat de onderzoekers hebben gevonden."
     
    De Zuid-Limburgse artsen wijzen erop dat hun bevindingen nog bevestigd moeten worden in
    een verder onderzoek, waarbij de patiŽnten willekeurig verdeeld worden in twee groepen. Maar
    tegelijk zijn ze er al van overtuigd dat hun onderzoeksresultaten kloppen.
     
    Ze bepleiten het invoeren van hun experimentele behandeling bij covid-19-patiŽnten die
    kampen met een cytokinestorm. Het is wel zaak om zo vroeg mogelijk te beginnen met het
    tegengaan van die overreactie van het afweersysteem.
     
    CorticosteroÔden zijn bovendien veilige middelen die goed beschikbaar en goedkoop zijn.
     
    Eerder stelden Britse onderzoekers al vast dat het corticosteroÔde dexamethason de sterfte
    onder patiŽnten die beademd werden met een derde verminderde en bij patiŽnten die extra
    zuurstof kregen met 20 procent.
     
    De artsen in het Zuid-Limburgse ziekenhuis gaven hun patiŽnten vijf tot zeven dagen een
    corticosteroÔde. Als dat onvoldoende aansloeg gaven ze tussen de tweede en de vijfde dag
    daarbij ook de afweerremmer tocilizumab, een middel dat veel gebruikt wordt bij de
    behandeling van reumapatiŽnten.
     
    Het inzetten van die afweerremmer samen met de corticosteroÔden is het vernieuwende aan
    de experimentele behandeling die het Zuyderland toepast. Eerder zijn er nog geen studies
    verschenen naar zo'n combinatietherapie.
     
    CorticosteroÔden, zoals bijvoorbeeld prednison of dexamethason, en immunosuppressiva zoals
    tocilizumab hebben beide een afweerremmende werking. De corticosteroÔden hebben in hoge
    doseringen bovendien een ontstekingsremmende werking. Daarom worden de corticosteroÔden
    als eerste ingezet en pas daarna de afweerremmer.
     
    Eind vorige week publiceerde EClinicalMedicine, een uitgave van The Lancet, de resultaten van
    een studie uit een ziekenhuis in de zwaar door de corona-uitbraak getroffen Noord-Italiaanse
    stad Brescia. Ook die onderzoekers constateerden een gunstig effect van tocilizumab in de
    groep covid-19-patiŽnten met longontsteking en longschade als gevolg van een overreactie
    van het afweersysteem.
     
    De Italiaanse artsen gaven een groep van 90 patiŽnten tocilizumab en 68 andere alleen de
    standaardzorg. In de groep die tocilizumab kreeg was de sterfte nog geen 8 procent, in de
    groep die standaardzorg kreeg overleed de helft van de patiŽnten.
     
    De Italiaanse wetenschappers constateerden ook nog dat tocilizumab wel het op hol geslagen
    afweersysteem afremt, maar niet verhindert dat de ontwikkeling van covid-19 afgeremd wordt.
    Wel is het belangrijk dat het wordt toegediend vůůr beademing noodzakelijk is.
     
    Het volledige artikel: NOS - Rinke van den Brink 21 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Combinatie van twee bestaande middelen lijkt sterfte aan corona op

    ic's te doen kelderen
    De Volkskrant - Ellen de Visser 21 juli 2020
     
    Het is een van de spectaculairste resultaten die tot nu toe zijn geboekt tegen het
    coronavirus. Een combinatie van een ontstekingsremmer en een reumamiddel
    kan bij ernstig zieke covid-19-patiŽnten op de ic de sterfte met ruim 60 procent  
    verminderen.
     
    Nederlands onderzoek, dat dinsdag werd gepubliceerd, geeft hiervoor aanwijzingen. Het is de
    derde keer in korte tijd dat een bestaand geneesmiddel effectief blijkt tegen covid-19.
     
    Artsen van het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard en Geleen beproefden de twee
    medicijnen bij 86 covid-19-patiŽnten van wie het immuunsysteem in reactie op het virus op hol
    was geslagen. Door die zogeheten cytokinestorm valt het immuunsysteem het eigen lichaam
    aan.
     
    De artsen gaven de patiŽnten eerst een corticosteroÔde, een medicijn dat het immuunsysteem
    in toom houdt. Als dat niet voldoende effectief was (wat bij ruim 40 procent van de patiŽnten
    het geval was) voegden ze er het reumamedicijn tocilizumab aan toe. Dat middel onderdrukt
    ťťn specifieke afweerstof. Vergeleken met een even grote controlegroep van patiŽnten die
    eerder opgenomen waren geweest, bleek de sterfte 65 procent lager te liggen. Het aantal
    patiŽnten dat moest worden beademd was 70 procent lager.
     
    Een slag om de arm is echter nodig: het onderzoek levert niet de hoogste graad van bewijs op.
    Om ťcht zeker te weten dat patiŽnten overleven dankzij de medicijnen, moeten ze worden
    vergeleken met een overeenkomstige groep patiŽnten die op hetzelfde moment wordt
    behandeld zůnder die medicijnen. 
     
    Als de resultaten, zoals nu is gebeurd, worden beoordeeld aan de hand van patiŽnten die
    eerder op de ic hebben gelegen, kan het zijn dat de vergelijking niet helemaal klopt. De
    onderzoekers erkennen dat zelf ook: de controlegroep bestond uit patiŽnten die in de eerste
    hectische weken van de epidemie op de ic lagen. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat zij bij
    aankomst al zieker waren.
     
    Toch noemen deskundigen de uitkomsten bemoedigend. Wereldwijd lopen tientallen studies
    naar het effect van het reumamedicijn en andere vergelijkbare middelen, die allemaal het
    belangrijke afweerstofje Il-6 blokkeren. Roche, de fabrikant van het in Limburg gebruikte
    reumamedicijn, komt binnenkort met de resultaten van een wereldwijd onderzoek onder
    honderden covid-19-patiŽnten waarbij wel twee groepen patiŽnten zijn vergeleken. Ook drie
    (andere) Nederlandse ziekenhuizen hebben daaraan meegewerkt.
     
    Ondanks de beperkingen van de studie zijn de Limburgse resultaten toch goed nieuws.
    Opmerkelijk genoeg blijkt opnieuw dat bestaande medicijnen effectief zijn tegen covid-19.
    Eerder al werd duidelijk dat het ebolamedicijn remdesivir (een virusremmer) de ziekteduur van
    ernstig zieke patiŽnten kan verkorten. En vorige maand brachten Britse onderzoekers naar
    buiten dat ontstekingsremmer dexamethason de sterfte bij patiŽnten die worden beademd met
    30 procent kan verminderen.
     
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Ellen de Visser 21 juli 2020
     
 
     
     
 

 

De zoektocht van Nederland naar hťt middel tegen covid [deel 2]

    FD - Anna Dijkman, Thieu Vaessen 14 juli 2020
     
    In afwachting van een vaccin tegen corona zoekt de wereld ook koortsachtig naar medicijnen
    tegen covid-19. Met tientallen onderzoeken is Nederland 'best groot' op het gebied van corona. Ď
    Er zijn kostbare jaren verspild sinds de sars-uitbraak van 2003.í Deel twee van een tweeluik
    over coronavaccins en -medicijnen.
     
    In het kort
    In Nederland lopen tientallen onderzoeken naar een medicijn voor covid-19.
    Universiteiten en biotechbedrijven onderzoeken bestaande middelen en ontwikkelen nieuwe.
    Om nieuwe pandemieŽn te voorkomen is een medicijn nodig dat ook tegen andere
    coronavirussen werkt.
     
    Er ligt soms wat veel nadruk op het ontwikkelen van een vaccin, vindt hoogleraar moleculaire
    virologie Eric Snijder van het LUMC waar hij ook de onderzoeksafdeling medische microbiologie
    leidt. Geneesmiddelen zijn minstens zo belangrijk, al is het maar om de tijd te overbruggen tot
    er een vaccin is.
     
    'Eigenlijk moeten we nog een stap verder gaan en een aantal medicijnen vinden die werken
    tegen Šlle coronavirussen,' zegt Snijder. Als dat was gebeurd na de sars-uitbraak in 2003 ó
    veroorzaakt door een 'broertje' van het huidige coronavirus ó hadden we nu een middel gehad.
    'Er zijn al kostbare jaren verspild, dus hopelijk doen we dat nu beter en zijn we straks klaar voor
    sars-3 en sars-4.í
     
    In Nederland wordt veel aan onderzoek en ontwikkeling van medicijnen gedaan. 'Als klein
    landje zijn we best groot in het onderzoek naar coronavirussen', zegt hoogleraar Snijder. Drie
    Nederlandse universiteiten houden zich er al decennialang mee bezig; zij werken ook veel
    samen in Europees verband. Daarnaast zoeken verschillende Nederlandse biotechbedrijven naar
    medicijnen. Het gaat vaak om middelen voor andere ziektes die ook lijken te helpen tegen het
    coronavirus.
     
    Nieuwe middelen zijn nog allemaal in de (vroege) ontwikkelingsfase en worden nog niet op
    mensen getest. De meeste zullen de eindstreep nooit halen. Snijder: 'Het is een piramide: een
    brede onderkant met duizenden mogelijkheden en dan blijven aan de top hopelijk een paar
    bruikbare medicijnen over.'
     
    'Er zijn verschillende medicijnen mogelijk voor verschillende fasen van de ziekte', legt internist-
    infectioloog Mark de Boer van het LUMC uit. De Boer is ook voorzitter van de Stichting
    Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) die een advies voor medicijngebruik bij covid-19 heeft
    opgesteld. 'Zowel vůůrdat het virus een cel binnendringt, als daarna.'
     
    Virussen hebben andere cellen nodig om zich te vermenigvuldigen. Ze nemen daarvoor als het
    ware de productiefaciliteit van lichaamscellen over en leggen zichzelf onder de kopieermachine.
    Deze nieuwe virusdeeltjes infecteren dan weer andere cellen (die deze vijandige overname
    meestal niet overleven).
     
    Medicijnen kunnen dat proces in verschillende stadia dwarsbomen, zegt De Boer. 'Daarnaast zijn
    er nog middelen die een overmatige ontstekingsreactie afremmen.'
     
    Er zijn zoveel Nederlandse initiatieven dat een overzicht geven onmogelijk is. Het FD selecteerde
    er een aantal.
     

1

  Pak het virus
    Stap 1 in de strijd tegen het virus: schakel het uit voordat het een cel binnendringt. Dat is de
    taak van antistoffen in het lichaam. Bij een onbekend virus duurt het alleen even voordat je
    lichaam die antistoffen aanmaakt. Daar zou een medicijn bij kunnen helpen.
     
    Een manier is om het lichaam antistoffen toe te dienen. Dit kan preventief werken of, als het in
    een vroeg stadium wordt gegeven, voorkomen dat iemand ernstig ziek wordt. Anders dan bij
    een vaccin is de immuniteit alleen niet blijvend. Bij de Universiteit Utrecht bleek zo'n antistof
    nog in de vriezer te liggen. Dat kwam voort uit onderzoek met het Erasmus MC naar het eerste
    sars-virus. Sinds juni is er een deal met Abbvie, een grote Amerikaanse farmaceut, voor de
    verdere ontwikkeling.
     
    Minder bekend is dat biotechbedrijf ISA Pharmaceuticals werkt aan een medicijn tegen covid-19.
    De onderneming uit Leiden zoekt bewust geen aandacht voor het initiatief, omdat het bedrijf
    zich niet te veel wil laten afleiden van zijn kerntaak: immuuntherapie tegen kanker.
    ISA werkt aan een covid-medicijn dat een immuunreactie oproept bij mensen die geÔnfecteerd
    zijn. Zieke cellen worden dan opgeruimd.
    'Onze technologie is heel geschikt om chronische virusinfecties te bestrijden', zegt ISA-ceo
    Gerben Moolhuizen. 'Tot nu toe gebruikten we die technologie tegen virussen die kanker
    kunnen veroorzaken, maar het principe kan ook werken bij het coronavirus.'
     
    Het Leidse bedrijf is het medicijn al aan het testen op dieren. Als dat positieve resultaten
    oplevert, gaat Moolhuizen op zoek naar een rijker farmabedrijf dat de verdere
    ontwikkelingskosten van het middel kan betalen. 'We zijn al in gesprek met enkele partijen.'
     

2

  Het virus remmen
    Een virusremmer kan op verschillende momenten een virus dwarsbomen, als dat eenmaal een
    cel is binnengedrongen. Zo steekt remdesivir, dat eind juni als eerste medicijn tegen covid-19
    is goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteit, een stokje voor het kopiŽren van het
    genetische materiaal van het virus. Remdesivir is ooit ontwikkeld tegen hepatitis C en is een
    goed voorbeeld van een bestaand middel dat ook (enigszins) tegen sars-cov-2 blijkt te werken.
    PatiŽnten herstellen gemiddeld sneller dankzij dit middel.
     
    Verschillende onderzoeksgroepen richten zich op breedwerkende remmers tegen de hele
    coronavirusfamilie. Ook Snijder en zijn collega's werken hier samen met zeven Europese
    partners aan. Het kan alleen nog wel een aantal jaren duren voordat een dergelijk middel er is.
     
    Het Nijmeegse Protinhi Therapeutics is een jong en klein biotechbedrijf dat virusremmers
    ontwikkelt tegen infectieziektes als dengue, zika en het westnijlvirus. Toevallig zat er ook een
    virusremmer bij die niet goed werkt tegen dengue, maar die geschikt lijkt om een grotere groep
    coronavirussen aan te pakken. Niet alleen het huidige coronavirus, maar ook sars, mers en de
    coronavirussen die vermoedelijk nog komen.
    Het bedrijf werkt samen met drie universiteiten, waaronder het LUMC. 'De moleculen worden
    eerst in Nijmegen onderzocht en vervolgens in Leiden getest', legt moleculair viroloog Martijn
    van Hemert van het LUMC uit. 'Het middel van Protinhi werkt net als remdesivir door enzymen
    te blokkeren die essentieel zijn voor de reproductie van het virus.'
     

3

  Beperk de schade
    Bij ernstig zieke patiŽnten is het virus vaak niet meer het probleem, maar kampt het lichaam
    onder meer met de gevolgen van een sterke immuunreactie. Dat kan blijvende schade
    veroorzaken. Zo zijn er patiŽnten die ademhalingsklachten houden, doordat in de longen
    littekenweefsel is ontstaan na een ontsteking.
     
    Een bestaand middel als dexamethason bijvoorbeeld remt die ontstekingsreactie. Uit een
    onlangs gepubliceerde, groot opgezette studie van de universiteit van Oxford bleek dat de
    sterfte aanzienlijk lager was onder covid-19-patiŽnten die het middel kregen.
     
    Het Nederlandse Pharming heeft mogelijk zo'n middel tegen covid-19 in huis. Het
    beursgenoteerde biotechbedrijf verkoopt tot nu toe slechts ťťn medicijn: Ruconest tegen de
    zeldzame aandoening angio-oedeem. Het toeval wil dat juist deze ontstekingsremmer ook wel
    eens in staat zou kunnen zijn de overmatige immuunreactie waar veel covid-patiŽnten mee
    kampen, te beteugelen.
     
    Pharming maakte bijna drie maanden geleden bekend dat bij een kleinschalige test vier van de
    vijf patiŽnten herstelden, nadat ze Ruconest hadden gekregen. Beleggers reageerden euforisch.
    De beurswaarde van Pharming steeg op ťťn dag met ruim Ä180 mln. Het wachten is nu op de
    uitkomst van een groter onderzoek.
     
    Mocht het middel effectief blijken, dan kan het snel beschikbaar komen omdat toezichthouders
    het al eerder als veilig hebben beoordeeld. Een nadeel is wel dat het moeilijk in grote
    hoeveelheden is te produceren. De werkzame stof wordt gewonnen uit de melk van genetisch
    gemanipuleerde konijnen. Pharming wil in de nabije toekomst ook koeien inzetten, wat
    de productiecapaciteit aanzienlijk zou vergroten.
     
    Het volledige artikel: FD - Anna Dijkman, Thieu Vaessen 14 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Hoever zijn we in de zoektocht naar een behandeling tegen COVID-

    19?
    New Scientist - Clare Wilson 3 juli 2020
     
    Het eerste medicijn waarvan is aangetoond dat het de kans op overlijden door COVID-19
    verlaagt, is dexamethason. De ontdekking dat deze makkelijk verkrijgbare steroÔde het
    overactieve afweersysteem ietwat tot bedaren kan brengen, werd recentelijk binnengehaald als
    goed nieuws. Maar er zijn nog veel meer behandelingen nodig om het tij te keren in de strijd
    tegen ernstige vormen van COVID-19.
     
    Veel onderzoek naar een medicijn tegen het coronavirus richtte zich tot nu toe op antivirale
    medicijnen die verhinderen dat het virus zich vermeerdert. Sommige van die medicijnen lijken
    een beetje te werken: ze verkorten de tijd dat een besmet persoon ziek is. Maar geen ervan
    verkleint de kans op overlijden. Om het leven te redden van ernstig zieken zijn behandelingen
    nodig die zich niet richten op de oorzaak, maar op de effecten van COVID-19. En die treden pas
    op nadat het virus zich al in het lichaam heeft vermeerderd.
     
    Het lijkt erop dat het virus vanuit twee kanten aanvalt: het tast het afweersysteem aan en het
    verstoort de bloedstolling. COVID-19 werd in het begin gezien als een luchtwegziekte, maar bij
    sommige mensen die uiteindelijk overleden was niet alleen sprake van longfalen, maar ook van
    hartaanvallen, beroertes, nierschade en andere aandoeningen die het gevolg zijn van
    bloedpropjes.
     
    Het goede nieuws is dat op dit moment een aantal behandelingen wordt onderzocht, zowel
    bestaande als nieuwe, die deze beide tactieken van het virus kunnen bestrijden. ĎWe denken
    dat we de mechanismen die het virus dodelijk maken inmiddels begrijpení, zegt Chris Meadows,
    een intensivist van Guyís and St Thomasí NHS Foundation Trust in Londen. ĎWe richten de
    behandelingen nu op deze mechanismen, om zo het aantal ontstekingen en bloedproppen te
    verminderen. Ik denk dat we het bijna helemaal hebben uitgevogeld.í
     
    Het coronavirus komt het lichaam binnen via cellen in de neus en mond, waar het zich aan
    moleculen op het oppervlak hecht: zogeheten ACE2-receptoren. Bij sommige mensen verspreidt
    het virus zich naar de longen, waar ook cellen zitten met ACE2-receptoren. Hier zorgt het virus
    voor ontstekingen en vochtopbouw in de luchtzakjes.
     
    Dat maakt ademhalen erg moeilijk, waardoor het zuurstofniveau in het bloed daalt. PatiŽnten
    hebben dan extra zuurstof nodig en moeten in het ergste geval aan de beademing. Maar zelfs
    met intensieve begeleiding is de kans relatief hoog dat COVID-19-patiŽnten overlijden die aan
    de beademing zitten.
     
    Al in de beginfase van de corona-uitbraak ontstond bij dokters het vermoeden dat de
    rigoureuze reactie van het afweersysteem op het virus onderdeel is van het probleem. Het
    lichaam zet afweercellen in om virussen en bacteriŽn te bestrijden. Maar in sommige gevallen
    reageren die te heftig en produceren ze te veel cytokines Ė stofjes die ervoor zorgen dat er nůg
    meer afweercellen op het gevaar afkomen.
     
    Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die bekend staat als een cytokinestorm. ĎVocht en
    ontstekingscellen stromen ruimtes in waar eigenlijk lucht zou moeten zittení, zegt Meadows. ĎHet
    is alsof er brand woedt in de longen.í Dit fenomeen is al eerder waargenomen, onder meer bij
    de SARS-uitbraak van 2003 en bij een type vogelgriep.
     
    Medicijnen met het potentieel om de cytokinestorm een halt toe te roepen, worden nu
    onderzocht, maar dexamethason is het eerste waarmee succes is geboekt. SteroÔden worden al
    jaren gebruikt voor het kalmeren van het afweersysteem bij verschillende soorten
    longontsteking, maar het was nog niet duidelijk of ze ook zouden helpen bij COVID-19.
     
    Het eerste gerandomiseerde onderzoek met dexamethason liet zien dat het overlijdensrisico bij
    patiŽnten die aan de beademing zitten daalt van 40 naar 28 procent. ĎHet voordeel is duidelijk
    en groot. Het gebruik van dexamethason bij de behandeling zou dus vanaf nu standaard
    moeten zijní, zei een van de onderzoekers, Peter Horby van de Universiteit van Oxford, in een
    verklaring.
     
    De ontdekking is goed nieuws, maar is op zichzelf niet genoeg. Daarom zijn andere
    onderzoeksgroepen op zoek naar methodes die ingrijpen op de manier waarop COVID-19 zorgt
    voor bloedproppen. De hoop is dat bestaande bloedverdunners hierbij kunnen helpen.
     
    Bloedstolling in het lichaam is normaal gesproken een strak gecontroleerd proces. Bloed moet
    vrijelijk door onze bloedvaten stromen. Maar bij de kleinste beschadiging treedt een waterval
    aan chemische reacties op die de vloeistof in een soort plug veranderen.
     
    Het was al bekend dat cytokinestormen het ontstaan van bloedpropjes in de hand werken. Bij
    COVID-19 treedt dit effect echter op met een ongekende heftigheid. Er zijn door dokters stolsels
    waargenomen op longscans. Ze hebben zulke stolsels zelfs voor hun eigen ogen zien ontstaan
    terwijl ze tubes in de aderen van patiŽnten plaatsten. ĎVeel mensen wezen erop dat er iets raars
    aan de hand isí, zegt longspecialist Danny Jonigk van de Medische Hogeschool Hannover in
    Duitsland.
     
    Naast grotere propjes zijn bij autopsies kleine bloedvaten in de longen ontdekt die doordrenkt
    waren met kleinere propjes. Bij zeven mensen die waren overleden aan COVID-19 bleken deze
    tien keer zo talrijk als bij zeven mensen die waren overleden aan vogelgriep, volgens een vorige
    maand gepubliceerd onderzoek. ĎDeze ziekte tast bloedvaten aaní, zegt Jonigk, die aan dat
    onderzoek meewerkte.
     
    Het belangrijkste inzicht is dat het virus ook de wanden van bloedvaten kan binnendringen,
    wanneer de cellen ervan de ACE2-receptor dragen, betoogde Peter Carmeliet van de KU Leuven
    vorige maand in een overzichtsartikel. Een deel van het probleem is dat ACE2-receptoren op
    bloedvatcellen normaal gesproken hormonen reguleren die de mate van stolling beÔnvloeden.
    Het virus dwarsboomt deze regulering doordat het aan die receptoren bindt. Daarnaast doodt
    het virus bloedvatcellen. ĎDat is een sterke stimulans voor het lichaam om bloedstolsels aan te
    makení, zegt Carmeliet.
     
    De meeste mensen op de intensive care kregen al een lage dosis van de bloedverdunner
    heparine toegediend, omdat plat liggen in combinatie met medische ingrepen het risico op
    bloedstolsels verhoogt. Nu verhogen veel ziekenhuizen de hoeveelheid heparine die ze
    COVID-19-patiŽnten toedienen. Ze houden de Ďstroperigheidí van het bloed goed in de gaten,
    zodat de dosis indien nodig kan worden aangepast.
     
    Dit is nu de standaardpraktijk bij universitaire ziekenhuizen in Leuven, zegt intensivist Geert
    Meyfroidt. Hij denk dat die achter het relatief laag sterftecijfer bij COVID-19-patiŽnten in zijn
    ziekenhuis zit. Minder dan 25 procent overlijdt.
     
    Wereldwijd onderzoeken wetenschappers ook andere strategieŽn tegen bloedstolling en
    cytokinestormen, in de hoop het sterftecijfer nog verder naar beneden te brengen. Daarnaast
    zijn er alternatieve benaderingen, waaronder het gebruik van antivirale middelen zoals
    remdesivir. Daarvan is ontdekt dat ze de tijd verkorten die mensen in het ziekenhuis liggen of
    extra zuurstof nodig hebben.
     
    Een probleem in sommige Europese landen is dat zich daar op dit moment zo weinig nieuwe
    coronagevallen aandienen dat het moeilijk is om nieuwe behandelingen te onderzoeken, zegt
    Meyfroidt. ĎMaar wanneer het virus weer opduikt, moeten we er klaar voor zijn.í
     
    Het volledige artikel: New Scientist - Clare Wilson 3 juli 2020
     
 
     
     
 

 

WHO: 'Snel meer anticoronamiddel', Nederland heeft nog voorraad

    BNN VARA Zembla 23 juni 2020
     
    De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opgeroepen snel meer dexamethason te
    produceren, omdat deze ontstekingsremmer ook ernstig zieke coronapatiŽnten kan genezen.
    Nederlandse ziekenhuizen beschikken nog over genoeg dexamethason. Dat zegt voorzitter Joris
    Uges van het Landelijk CoŲrdinatiecentrum Geneesmiddelen. Groothandel Mosadex bereidt zich
    voor op een stijgende vraag en heeft extra bestellingen geplaatst bij leveranciers.
     
    WHO-baas Tedros noemde het de "volgende uitdaging" om meer van het medicijn te maken en
    het snel en "rechtvaardig" over de hele wereld te verspreiden. Het middel moet daar
    terechtkomen waar het het meest nodig is, aldus Tedros. Hij benadrukte dat dexamethason
    alleen in ernstige en kritieke gevallen moet worden gebruikt, en onder medisch toezicht.
     
    Dexamethason is een bijnierschorshormoon. Het wordt breed ingezet en vooral gebruikt bij
    misselijkheid, kanker en ernstige ontstekingen. Toediening kan in de vorm van tabletten, als
    drankje, druppels en via injecties. Er bestaan dus verschillende vormen en doseringen van het
    middel.
     
    Volgens de apothekerswebsite Farmanco is er in Nederland op dit moment een tekort aan
    dexamethason. Farmaceut Aurobindo kan het middel volgens Farmanco niet leveren.
    Woordvoerder van het Europees hoofdkantoor Nick Reading: ďWij maken het niet, maar kopen
    het in van een derde partij. Ik kan nu niet ingaan op vragen over de levering. Maar er zijn
    andere leveranciers in Nederland.Ē
     
    Fabrikant TEVA is een van die leveranciers en zegt dat alle verschillende verschijningsvormen
    (druppels, tabletten, etcetera) nog voorradig zijn. ďDoor het nieuws verwachten we wel meer te
    moeten verkopenĒ, zegt woordvoerder Renť Klasen. Daarom heeft de fabrikant een grotere
    bestelling uitgezet bij de leverancier. ďWij leveren zelf aan groothandels. En sommige
    groothandels leveren vervolgens aan ziekenhuizen.Ē
     
    Hoewel er tijdens de crisis bij onderdelen van de keten al flink werd gehamsterd, heeft TEVA
    opvangen, maar of dat zo blijft, is afwachten. Als er ergens een enorme vraagverhoging
    ontstaat gaat dat door de hele keten.Ē
     
    Groothandel Mosadex, die vooral aan apotheken levert en niet aan ziekenhuizen, heeft ook nog
    een voorraad dexamethason. ďHet is een middel dat niet vaak gevraagd wordt, want vooral
    ziekenhuizen gebruiken het. De verwachting is wel dat de vraag op termijn zal stijgen. Vanuit
    deze gedachte hebben we de voorraad opgeschroefd en zijn we bezig om wat meer in te
    kopen.Ē
     
    Ook het Landelijk CoŲrdinatiecentrum Geneesmiddelen houdt de ontwikkelingen rond
    dexamethason scherp in de gaten. Het centrum is in opdracht van het ministerie van VWS
    opgezet om voorraden van corona-gerelateerde geneesmiddelen te coŲrdineren en monitoren.
    ďOp dit moment hebben we afgesproken met het ministerie van VWS dat wij geen inzage geven
    om welke medicijnen dit gaatĒ, schrijft een woordvoerder.
     
    Maar gezien het nieuws rond dexamethason wil voorzitter Joris Uges daar wel over laten weten
    dat het middel op dit moment genoeg op voorraad is in de Nederlandse ziekenhuizen en dat is
    waarschijnlijk ook zo in de nabije toekomst. Toch bereidt het LCG zich wel voor.
     
    ďWe hebben nu weinig covid-19 patiŽnten. Maar je weet natuurlijk nooit hoe groot zoín tweede
    piek wordt. En iedere groei aan de vraagzijde kan leiden tot een tekort aan de aanbodzijde. De
    extra vraag ten opzichte van het reguliere gebruik valt nu mee. Maar als iedereen denkt dat er
    een tekort gaat komen dan krijg je het wc-papier effect en gaat iedereen inslaan en dat kan je
    er vergif op innemen dat er een tekort komt. In die zin is de keten kwetsbaar. Maar daarom zijn
    we ook opgericht. We gaan niet wachten tot je een IC hebt die niks meer heeft. We handelen
    proactief.Ē
     
    Zelfs al beginnen landen ineens massaal te hamsteren, dan nog is iedereen volgens Uges
    verzekerd van een bepaalde voorraad. ďDe industrie en groothandel zijn verplicht beloofde
    leveringen in de lucht te houden. Daarnaast zijn er bepalingen en een morele plicht om
    geneesmiddelen beschikbaar te hebben voor patiŽnten. Als zij niet kunnen leveren en dat niet
    tijdig melden kunnen ze zelfs boetes krijgen. En als Nederland gaat hamsteren creŽren we
    mogelijk een probleem in een ander land. We bekijken in die situaties hoe we het samen
    moeten doen.Ē
     
    De WHO besloot onlangs haar richtlijnen voor de behandeling van mensen met Covid-19 bij te
    werken na hoopvolle resultaten van een klinische proef met dexamethason in Groot-BrittanniŽ.
    De onderzoekers zeiden dat het medicijn onmiddellijk de standaardbehandeling zou moet
    worden bij dergelijke zieken. Bij lichtere gevallen zou geen effect zijn vastgesteld.
     
    Het volledige artikel: BNN VARA Zembla 23 juni 2020
     
 
     
     
 

 

In IsraŽl wordt dexamethason al langer aan sommige ernstig zieke

    virus patiŽnten toegediend
    Joods.nl - Joop Soesan 18 juni 2020
     
    Channel 13 nieuws onthulde woensdagavond dat een aantal IsraŽlische ziekenhuizen
    dexamethason al vanaf het begin van de coronavirus uitbraak in het assortiment
    geneesmiddelen hebben opgenomen om de virusziekte te behandelen.
     
    Volgens Channel 13 nieuws geven artsen in het Sheba Medical Center in Tel Hashomer, het
    Ichilov-ziekenhuis in Tel Aviv en het Hadassah Medical Center in Jeruzalem dexamethason aan
    sommige patiŽnten sinds het begin van de COVID-19 uitbraak eerder dit jaar.
     
    Dexamethason is een algemeen geneesmiddel dat sinds de jaren zestig wordt gebruikt. Het zou
    mogelijk een van de redenen kunnen zijn voor het relatief lage dodental in IsraŽl (303) in
    vergelijking met andere landen.
     
    Volgens het hoofd van de afdeling infectieziekten van het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv zijn
    medicijnen die de ontstekingsreactie van het lichaam verminderen een van de benaderingen
    om de ziekte te behandelen.
     
    De ziekte heeft inflammatoire eigenschappení, zei hij. ĎSteroÔden zijn een medicijn waarmee de
    immuunrespons kon worden onderdrukt.í Hij zei echter dat het nog steeds niet duidelijk was
    hoe effectief het medicijn is.
     
    ďHet sterftecijfer in IsraŽl is in het algemeen lager dan in andere landen over de hele wereld, en
    ik kan niet zeggen of dat verband houdt met dexamethason of nietĒ, merkte hij op.
     
    Afgelopen dinsdag kondigden onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk de resultaten aan van
    een studie waarin aangetoond werd dat dexamethason de overlevingskansen van ernstig zieke
    COVID-19 patiŽnten tot met een derde kan verbeteren.
     
    Voor patiŽnten met beademingsapparatuur bleek de behandeling de sterfte met ongeveer een
    derde te verminderen. Voor patiŽnten die alleen zuurstof nodig hadden, werd het sterftecijfer
    met ongeveer een vijfde verminderd, volgens voorlopige bevindingen.
     
    Onderzoekers zeiden dat ze de resultaten snel zouden publiceren, zonder een tijdlijn te geven.
    De studie was een grote, strikte test waarbij willekeurig 2.104 patiŽnten het medicijn kregen
     toegewezen. De resultaten werden vergeleken met 4.321 andere patiŽnten die alleen de
    gebruikelijke zorg kregen.
     
    Volgens gezondheidssecretaris Matt Hancock heeft Groot-BrittanniŽ de hoeveelheid
    dexamethason op voorraad verhoogd tot 240.000 doses. Ook andere landen haasten zich om
    hun voorraden aan te vullen. Maar er zijn geen tekorten en het medicijn is goedkoop.
     
    Het volledige artikel: Joods.nl - Joop Soesan 18 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Ook UMCG onderzoekt ontstekingsremmer in strijd tegen corona:

    'Mogelijk nog effectiever'
    RTV Noord 17 juni 2020
     
    De resultaten van een Engels onderzoek zorgden dinsdag voor groot optimisme, maar in het
    UMCG in Groningen wordt ook onderzoek gedaan naar een ontstekingsremmer in de strijd tegen
    corona. Dit middel, Tocilizumab, zou nog wel eens effectiever kunnen zijn en ook de
    'gevolgschade' van corona kunnen beperken.
     
    In Engeland is de ontstekingsremmer Dexamethason getest. In Groningen zijn ze sinds april
    bezig met het testen van een ander medicijn: Tocilizumab.
     
    Internist-Immunoloog Bram Rutgers: 'Tocilizumab wordt nu al gebruikt bij reumapatiŽnten. Het
    onderdrukt ontstekingen. Vaak zien we dat coronapatiŽnten niet in de problemen komen door
    het virus zelf, maar door een overmatige afweerreactie. De eerste dagen gaat het nog redelijk,
    maar na zeven tot tien dagen krijgen ze hoge koorts en gaan longproblemen optreden. De
    afweerreactie van het lichaam brengt zo'n patiŽnt dan te veel in de problemen. Ingrijpen in het
    immuunsysteem kan dan zinvol zijn.'
     
    De Engelse studie heeft dat inmiddels uitgewezen. Maar in Groningen is dus gekozen voor een
    ander middel. 'Dit middel is al aanwezig in Nederland en het remt nog wat specifieker', zegt
    Rutgers. In het UMCG is al een aantal coronapatiŽnten behandeld met Tocilizumab. 'Het is
    eerder al toegepast in ItaliŽ en in China. Maar dat was bij patiŽnten bij wie ze het niet meer
    wisten. Bij enkele werkte het wel en bij enkele niet. Dat zegt dus nog niet zo veel.'
     
    Voor het onderzoek in het UMCG zijn zo'n 350 patiŽnten nodig. Rutgers: 'Toen we in april
    startten, was de verwachting dat er nog zo'n tweehonderd patiŽnten in het UMCG zouden
    belanden. We hebben toen geloot wie wel en wie niet mee zou doen aan het onderzoek. Maar
    uiteindelijk viel het gelukkig mee met het aantal coronapatiŽnten in het Noorden. We hebben
    ons onderzoek daarom uitgebreid naar vijftien andere ziekenhuizen in het land. Doordat het
    virus zich nu rustig houdt, loopt het onderzoek vertraging op. We bereiden ons dus nu voor op
    een eventuele tweede golf.'
     
    De studie is opgezet met als doel om de levens van de helft van de coronapatiŽnten in het
    ziekenhuis te redden. Maar bij de patiŽnten die het redden, is vaak ook nog 'restschade'.
    Rutgers: 'Na de ziekte is er nog steeds sprake van conditieverlies en longschade. Dit medicijn
    zou ook die schade kunnen tegengaan, maar dat moeten we nog bekijken.'
     
    Het volledige artikel: RTV Noord 17 juni 2020
     
 
     
     
 

  WHO past coronarichtlijnen aan na 'groot nieuws' over medicijn
    De Telegraaf 20 juni 2020
     
    GEN»VE - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat haar richtlijnen voor de behandeling
    van mensen met Covid-19 bijwerken na hoopvolle resultaten van een klinische proef met het
    medicijn dexamethason. Uit de Britse studie bleek dat deze goedkope en al lang beschikbare
    ontstekingsremmer ernstig zieke patiŽnten het leven kan redden. De WHO prees de resultaten
    van de klinische proef als Ągeweldig nieuws.Ē
     
    De dinsdag gepubliceerde onderzoeksresultaten toonden aan dat dexamethason het
    sterftecijfer met ongeveer een derde verlaagt bij de meest zieke Covid-19-patiŽnten die in het
    ziekenhuis worden opgenomen. Het middel wordt al sinds de jaren zestig gebruikt om
    ontstekingen bij ziekten zoals artritis te verminderen.
     
    De klinische richtlijnen van de WHO voor de behandeling van met het coronavirus besmette
    patiŽnten zijn gericht op artsen en andere medische professionals. Daarbij worden de nieuwste
    gegevens gebruikt om clinici te informeren over de beste aanpak van alle fasen van de ziekte.
     
    Hoewel de resultaten van de dexamethason-studie voorlopig zijn, zeiden de onderzoekers
    achter het project dat het medicijn onmiddellijk de standaardbehandeling zou moet worden bij
    ernstig getroffen patiŽnten.
     
    Voor patiŽnten die op de intensive care aan beademingsapparatuur liggen, bleek de
    behandeling het sterftecijfer met ongeveer een derde te verminderen, en voor patiŽnten die
    alleen zuurstof nodig hadden, lag het sterftecijfer ongeveer een vijfde lager, volgens de
    voorlopige bevindingen.
     
    Het voordeel werd alleen gezien bij patiŽnten die ernstig ziek waren door Covid-19 en niet bij
    patiŽnten met een mildere variant van de ziekte.
     
    De Britse minister van Volksgezondheid prees woensdag het gebruik van dexamethason voor de
    behandeling van coronaviruspatiŽnten als Ąhet beste nieuws tot nu toeĒ in de virusuitbraak.
     
    ĄHet verhoogt de overlevingskansen aanzienlijkĒ, zei gezondheidsminister Matt Hancock tegen
    Sky News. ĄHet vermindert de kans om te overlijden als je wordt beademdĒ, zei Hancock. ĄHet
    is briljant nieuws voor iedereen.Ē
     
    Hij zei dat het potentieel van het medicijn voor het eerst werd opgemerkt in februari en dat er in
    maart positieve signalen kwamen, zodat de regering het in april begon op te kopen.
     
    Het volledige artikel: De Telegraaf 20 juni 2020
     
 
     
     
 

  Britten claimen vondst medicijn dat sterfte Covid-19 verlaagt
    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 juni 2020
     
    Dexamethason verminderde de sterfte onder Covid-19-patiŽnten in een grote Britse studie.
    Maar de resultaten zijn nog niet gepubliceerd.
     
    Behandeling met het goedkope middel dexamethason zou sterfte aan Covid-19 bij ernstig
    zieke patiŽnten verminderen. Dat blijkt uit een grote Britse studie naar de veiligheid en
    effectiviteit van diverse medicijnen tegen Covid-19. De resultaten zijn voorlopig Ė er is alleen
    een persbericht. De onderzoekers beloven alle gegevens zo snel mogelijk te publiceren in een
    wetenschappelijk tijdschrift.
     
    ĄDit is het eerste middel dat een positieve invloed heeft op de sterfte van ernstig zieke Covid-
    19-patiŽnten in het ziekenhuisĒ, zegt arts-microbioloog Marc Bonten van de Universiteit Utrecht.
    ĄEen behoorlijk resultaatĒ, vindt hij.
     
    Al sinds het begin van de uitbraak van de nieuwe infectieziekte in China zijn artsen naarstig op
    zoek naar middelen die de ernst van de ziekte kunnen beperken. Maar keer op keer bleek in
    gecontroleerd onderzoek dat er vooralsnog geen wondermiddel bestaat dat coronapatiŽnten
    snel geneest. Nu voor het eerst een medicijn is gevonden dat sterfte duidelijk verlaagt, spreekt
    studieleider Peter Horby van Oxford University van Ąeen echte doorbraakĒ.
     
    Ook Bonten is enthousiast: ĄIk heb de resultaten meteen doorgestuurd naar artsen in het UMC
    Utrecht die Covid-19-patiŽnten behandelen. Dit middel zou wat mij betreft ook in het
    Nederlandse standaardprotocol voor de behandeling van Covid-19 moeten worden opgenomen.
    Tot dusver werden patiŽnten in Nederland soms wel behandeld met vergelijkbare middelen;
    corticosteroÔden, zoals prednison. Maar het was willekeurig, de ene patiŽnt kreeg het wel en de
    andere niet.Ē
     
    Toch is lang niet iedereen meteen opgetogen over het goede nieuws. Op Twitter reageert
    voormalig directeur van de Amerikaanse CDC Tom Frieden, dat hij graag eerst alle
    onderliggende gegevens wil zien, voordat hij een oordeel geeft. ĄAndere studies hebben dit niet
    laten zienĒ, schrijft hij zuinigjes.
     
    We moeten het nu doen met de hoofdlijnen die de Britten in hun persbericht weergeven. In
    totaal kregen 2.104 patiŽnten in de studie gedurende tien dagen 6 milligram dexamethason
    per dag (als pil of per injectie). Hun ziekteverloop werd vergeleken met een ruim twee keer zo
    grote controlegroep van 4.321 patiŽnten die het middel niet kregen. Dexamethason bleek het
    effectiefst bij de groep die het ernstigst ziek was; de sterfte onder patiŽnten die op de IC aan
    de beademing lagen kon met het middel met eenderde worden teruggebracht. Bij patiŽnten die
    alleen extra zuurstof nodig hadden, was het resultaat bescheidener, met eenvijfde minder
    sterfte. In de groep die met de minst ernstige klachten in het ziekenhuis werd behandeld was er
    geen verschil in sterfte meetbaar.
     
    Behandeling met dexamethason zou, zo rekenen de Britse onderzoekers voor, bij een op de
    acht Covid-patiŽnten die op de IC aan de beademing liggen levensreddend kunnen zijn. Bij
    patiŽnten die in het ziekenhuis alleen extra zuurstof krijgen zou dat uitkomen op een op de 25.
     
    ĄHoe zieker je bent, hoe beter het werktĒ, constateert Bonten. ĄDexamethason is een sterke
    ontstekingsremmer. Het dempt de op hol geslagen afweer, die ook wel cytokinestorm wordt
    genoemd. Overigens onderdrukt het ook de afweer tegen het virus, maar kennelijk is dat
    minder belangrijk als je eenmaal in die heftige fase van de ziekte zit.Ē
     
    Vanwege deze werking is er volgens Bonten met dit middel geen effect te verwachten van
    preventieve behandeling. Wat overigens nog ontbreekt in de Britse informatie is of en in welke
    mate de behandelde patiŽnten ook last hadden van de bekende bijwerkingen van het medicijn.
     
    De studie is onderdeel van de grote Recovery-trial waarin gezocht wordt naar effectieve
    medicijnen tegen Covid-19. Begin juni staakte de Recovery-trial het onderzoek van het
    antimalariamiddel hydroxychloroquine als medicijn tegen Covid-19 omdat een tussentijdse
    analyse uitwees dat patiŽnten er geen baat bij hebben. De studie met dexamethason werd op 8
    juni ook stilgelegd, omdat er voldoende patiŽnten in zaten voor de analyse. Hier bleek het
    effect dus wel positief.
     
    Bonten is onder de indruk van hoe efficiŽnt en rigoureus de Britten de Recovery-studie
    uitvoeren. Er doen in totaal meer dan 11.000 patiŽnten aan mee, verdeeld over 175
    ziekenhuizen. ĄIn Engeland wordt dat topdown geregeldĒ, zegt Bonten. ĄDaar zouden we in
    Europa stinkend jaloers op moeten zijn. Hier doet elk ziekenhuis voor zich onderzoek, waardoor
    ze allemaal tien patiŽnten in hun studie hebben.Ē
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 juni 2020
     
 
     
     
 

  Brits onderzoek naar corona gaat 'viral', maar roept ook vragen op
    NOS 16 juni 2020
     
    Het is een aloud medicijn, niet te duur en bovendien breed inzetbaar: dexamethason, een
    ontstekingsremmer die wordt gebruikt bij patiŽnten met bijvoorbeeld ernstige astma of kanker.
    Nu claimen onderzoekers van de universiteit van Oxford dat ook ernstig zieke coronapatiŽnten
    baat hebben bij het geneesmiddel. Het medicijn zou hun overlijdenskans terugdringen.
     
    Volgens de Britse wetenschappers is het effect van dexamethason het grootst bij covid-19-
    patiŽnten die moeten worden beademd. De kans dat zij overlijden zou door de
    ontstekingsremmer met een derde afnemen. Voor patiŽnten die niet aan de beademing liggen
    maar wel zuurstof toegediend krijgen, geldt dat hun overlijdenskans met een vijfde wordt
    verminderd, concluderen de Britten. Ze spreken van een "baanbrekende ontwikkeling" in de
    strijd tegen het coronavirus.
     
    Hoewel het volledige onderzoek nog niet is gepubliceerd, is arts-microbioloog Marc Bonten van
    het UMC Utrecht er enthousiast over. "Ik durf nu al te zeggen dat dit de behandeling van covid-
    19-patiŽnten op de IC verder gaat brengen."
     
    Bonten legt uit hoe het middel werkt en waarom het bij mensen met een ernstige corona-
    infectie effectiever lijkt dan bij patiŽnten die geen beademing of extra zuurstof nodig hebben:
    "Bij die allerziekste covid-19-patiŽnten zien we dat hun afweer behoorlijk op hol is geslagen. En
    dexamethason is een soort paardenmiddel om de afweer weer tot rust te brengen. Het is een
    krachtige onderdrukker van een ontstekingsreactie."
     
    In Nederland wordt dexamethason overigens al vaak gebruikt bij patiŽnten met ernstige (long-)
    ontstekingen, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.
     
    Ook arts-microbioloog Bonten weet dat dexamethason al wel wordt gebruikt in Nederlandse
    ziekenhuizen, net als andere geneesmiddelen uit de ontstekingsremmende familie van de
    corticosteroÔden, zoals prednison. "Maar nu is voor het eerst overtuigend aangetoond dat het
    medicijn de situatie van ernstig zieke coronapatiŽnten echt verbetert."
     
    Bonten verwacht dat dexamethason daarom onderdeel wordt van de standaardbehandeling van
    deze covid-19-patiŽnten. "Ik denk dat dit middel vanaf morgen wereldwijd ingezet gaat worden."
    De Britse premier Johnson zei vandaag al dat het Verenigd Koninkrijk genoeg dexamethason op
    voorraad heeft om een tweede coronapiek het hoofd te kunnen bieden.
     
    Zolang mensen het middel maar niet preventief gaan gebruiken, voegt arts-microbioloog
    Bonten nog toe. "Daarover zeg ik: niet doen. Er zijn geen aanwijzingen dat dexamethason een
    preventieve werking heeft of dat het werkt bij een mild ziekteverloop."
     
    Er klinken ook kritischer geluiden. Mark de Boer, internist-infectioloog bij het LUMC, wil eerst de
    details van het Britse onderzoek zien. "Er zijn nog heel veel vragen", zei hij in Nieuws en Co op
    NPO Radio 1. "Je wilt bijvoorbeeld weten wanneer de onderzoekers het geneesmiddel precies
    hebben toegediend. Meteen toen de patiŽnten het ziekenhuis binnenkwamen of pas later? Hoe
    zijn de uitkomsten verzameld?"
     
    Het onderzoek draaide om coronapatiŽnten die waren opgenomen in het ziekenhuis. Van hen
    ondergingen meer dan 4000 willekeurige patiŽnten de 'standaard' covid-19-behandeling. Ruim
    2000 anderen kregen daarbovenop gedurende tien dagen dexamethason toegediend.
     
    De Boer hoopt dat de resultaten van het onderzoek kloppen, zegt hij. "Het klinkt hoopvol en
    gaat nu ook echt viral in de medische gemeenschap. Maar we blijven oplettend, want we hebben
    de afgelopen maanden ook veel onderzoeken gezien waarvan de resultaten toch worden
    teruggetrokken."
     
    Het volledige artikel: NOS 16 juni 2020
     
 
     
     
 

  Goedkoop medicijn uit jaren vijftig helpt bij corona-infectie
    FD 16 juni 2020
     
    Een goedkoop medicijn dat ruim zestig jaar geleden ontwikkeld werd tegen ontstekingen blijkt
    ook werkzaam te zijn bij de behandeling van personen die met het coronavirus zijn besmet. Het
    medicijn, dexamethasone, verlaagt het aantal dodelijke slachtoffers bij patiŽnten die werden
    beademd met een derde.
     
    Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Oxford. Het onderzoek toonde verder aan dat bij
    coronapatiŽnten die alleen zuurstof kregen toegediend, de sterfkans een vijfde lager was.
     
    Dexamethasone werd in 1957 ontwikkeld, vier jaar later werd het goedgekeurd voor medisch
    gebruik. Het medicijn prijkt op de lijst van 'essentiŽle geneesmiddelen' van de
    Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het middel is bijzonder goedkoop: maandelijkse
    medicatie kost in de Verenigde Staten zo'n $25.
     
    Het volledige artikel: FD 16 juni 2020
     
 
     
     
 

  Goedkoop medicijn helpt bij zware corona, Oxford spreekt van
    enorme doorbraak. Adviseur premier Johnson: 'Baanbrekend!'
    De Telegraaf 16 juni 2020
     
    LONDEN - Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk hebben een grote stap gezet in de
    zoektocht naar een geneesmiddel tegen Covid-19. Zwaar zieke patiŽnten die dexamethason
    kregen toegediend, zagen de kans op sterfte dalen met een derde.
     
    ĄDit is een grote doorbraakĒ, zegt hoofdonderzoeker dr. Peter Horby van Oxford University
    bij de BBC.
     
    Dexamethason is een goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar medicijn op basis van steroÔden
    dat volgens de wetenschappers het leven kan redden van patiŽnten die zwaar getroffen zijn
    door het coronavirus.
     
    ĄDit is voorlopig het enige medicijn waarvan bewezen is dat het de kans op overlijden
    terugdringtĒ, vertelt hoofdonderzoeker Peter Horby. ĄHet verkleint de sterfkans zelfs
    aanzienlijk.Ē
     
    Dexamethason is een van de bestaande medicijnen die wereldwijd worden getest, net als het
    veelbesproken hydroxychloroquine. Grote vraag is of de medicijnen ook werken tegen het
    nieuwe coronavirus. Dat blijkt voor dexamethason het geval: bij mensen die aan de beademing
    liggen, slinkt de sterfkans met een derde; voor mensen die enkel zuurstof krijgen toegediend
    met een vijfde.
     
    ĄHet is duidelijk dat het helptĒ, zegt onderzoeker prof. Martin Landray. ĄDe behandeling houdt in
    dat de patiŽnt tien dagen lang dat middel krijgt. Het kost 5 pond (5,6 euro) per dosis, dus kost
    het eigenlijk 35 pond om een leven te redden. Dit medicijn is wereldwijd beschikbaar.Ē
     
    Op Twitter 16 juni 2020
    Professor Karol Sikora: 'What is so important is that dexamethasone is so cheap. We've seen
    poorer countries struggle to deal with the virus, but most can access this drug easily so countless
    lives could be saved. It can help patients on oxygen too. Some much-needed good news for the
    whole world.'
     
    Ongeveer 19 op de 20 patiŽnten worden besmet met het coronavirus zonder naar het
    ziekenhuis te moeten. Dexamethason zal nuttig zijn voor de mensen die wťl opgenomen
    moeten worden en bijvoorbeeld beademd moeten worden. Voor mensen met mildere klachten
    lijkt het niet te helpen. Als het middel vanaf het begin van de pandemie zou worden toegediend
    bij doodzieke patiŽnten, zouden tot 5.000 levens kunnen worden gered in het VK alleen, aldus
    de onderzoekers.
     
    De nieuwe onderzoeksresultaten zijn al naar buiten gebracht door Oxford, maar nog niet
    gepubliceerd in een wetenschappelijk vakblad. De wetenschappers íwerken er hard aaní dat zo
    snel mogelijk te doen, meldt Oxford, maar het voortijdig naar buiten brengen van resultaten
    wordt na de íLancet-gateí rond hydroxychloroquine niet overal met blijdschap begroet.
     
    Op Twitter 16 juni 2020
    Atul Gawande, surgeon, researcher: 'It will be great news if dexamethasone, a cheap steroid,
    really does cut deaths by 1/3 in ventilated patients with COVID19, but after all the retractions
    and walk backs, it is unacceptable to tout study results by press release without releasing the
    paper.'
     
   
     
    Sir Patrick Vallance, de belangrijkste wetenschappelijk adviseur van de regering van het
    Verenigd Koninkrijk, is niettemin dolblij met de bevindingen. ĄHet is geweldig nieuws dat
    dexamethasone het eerste medicijn is dat sterfte bewezen terugdringt. Het is vooral
    bemoedigend omdat het medicijn goedkoop is en ruim voorradigĒ, aldus Vallance, die spreekt
    van een íbaanbrekende ontwikkeling in de strijd tegen het virusí.
     
    Een andere topadviseur van de Britse regering voor gezondheidszaken, Chris Whitty, spreekt op
    Twitter over het belangrijkste onderzoeksresultaat in de strijd tegen het coronavirus tot nu toe.
    ĄAanzienlijke vermindering van sterfte bij mensen die zuurstof of beademing nodig hebben
    door een algemeen verkrijgbaar, veilig en bekend medicijn. Het zal over de hele wereld levens
    redden.Ē
     
    Het volledige artikel: De Telegraaf 16 juni 2020
     
 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 12 mei 2021