Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 
     
     
 

  Medicamenteuze behandeling voor patiŽnten met COVID-19 (infectie  
    met SARS-CoV-2)  
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid versie 10 november 2020, laatste wijzigingen 18 december 2020  
       
    Vanaf Oktober 2020 is dit adviesdocument tevens een FMS Leidraad. De inhoud (o.a.  
    referenties) wordt per dat moment niet meer op een continue basis bijgehouden, maar alleen  
    als het advies wijzigt. Een overzicht van de gebruikte therapeutische onderzoeken is te vinden  
    op de FMS-website. Wel blijft het advies actueel en is het advies afgestemd met de betrokken  
    beroepsverenigingen. Indien nieuwe data daartoe een aanleiding geven, wordt het  
    behandeladvies aangepast.  
       
    4.1.10 - Ivermectine (Addendum d.d. 18-12-2020)  
       
    Ivermectine is een semisynthetisch derivaat van avermectine en wordt gebruikt bij de  
    behandeling van parasitaire infestaties/infecties met mijten of nematoden. Over ivermectine  
    werd eerder in vitro activiteit tegen SARS-CoV-2 gerapporteerd. Door de fabrikant (MS)  
    wordt het middel als behandeling van COVID-19 echter ontraden omdat dat alleen met een  
    vele malen (10-100x) hogere dosis dan de standaarddosis pas de benodigde concentraties  
    ook in vivo bereikt zouden kunnen worden (Schmidt et al. Clin Pharmacol Ther. 2020 Oct;108  
    (4):762-765).  
       
    Er zijn enkele observationele en gerandomiseerde klinische studies gepubliceerd (Padhy et al. J  
    Pharm Pharm Sci. 2020  & Ahmed S et al. Int J Infect Dis. 2020), en ook nog studies die niet  
    zijn gepeer-reviewed, met zeer beperkte aantallen patiŽnten en aanzienlijke methodologische  
    beperkingen.  
       
    Er kan op basis van deze studies geen uitspraak worden gedaan over de (in)effectiviteit van  
    ivermectine op mortaliteit, voorkomen van (ernstige) ziekte, voorkomen van opname op de  
    intensive care, duur van ziekenhuisopname, snelheid van klinische verbetering, behoefte aan  
    respiratoire ondersteuning, en virale klaring in patiŽnten met COVID-19.  
       
    Om deze redenen is er op dit moment geen plaats voor het (off-label) gebruik van ivermectine  
    in de profylaxe en behandeling van COVID-19 buiten studieverband . Wanneer gegevens over  
    effectiviteit en veiligheid uit grotere gerandomiseerde studies van goede kwaliteit beschikbaar  
    komen, kan de plaats van dit middel preciezer worden vastgesteld.  
       
    Het volledige artikel: SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid versie 10 november 2020,  
    laatste wijzigingen 18 december 2020  
       
 
 

  Back to Top

 
 
 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 13 januari 2021