Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

 

Griepmiddel favipiravir werkt bij hamsters tegen SARS-CoV-2

    KU Leuven Nieuws 9 oktober 2020
     
    Een hoge dosis favipiravir, een medicijn dat in Japan tegen het griepvirus wordt gebruikt, heeft
    een virusremmende werking bij hamsters die besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus. Dat blijkt
    uit een studie van virologen aan het Rega Instituut in Leuven. De onderzoekers testten ook
    hydroxychloroquine op de hamsters. Dat middel had geen effect. 
     
    Voor hun SARS-CoV-2-onderzoek werken de virologen van het Rega Instituut aan twee
    onderzoekslijnen: enerzijds is er de zoektocht naar een vaccin dat preventief kan worden
    gebruikt, anderzijds is een team al enkele maanden op zoek naar een bestaand antiviraal
    middel dat virusremmend werkt bij besmette personen. 
     
    Om de werking van het vaccin en antivirale middelen preklinisch te testen, werken de
    onderzoekers met hamsters. De knaagdieren zijn bijzonder geschikt voor COVID-onderzoek,
    omdat het virus zich sterk vermenigvuldigt in hun lichaam en ze een ziekteverloop vertonen dat
    vergelijkbaar is met COVID-19 bij de mens. Dat is bij muizen, doorgaans het proefdier bij
    uitstek, niet het geval.
     
    Voor de studie gaf het team van Dr. Suzanne Kaptein, Dr. Joana Rocha-Pereira, professor Leen
    Delang en professor Johan Neyts gedurende vier tot vijf dagen hydroxychloroquine of favipiravir
    aan hamsters. Van favipiravir werden er verschillende dosissen getest. De hamsters werden op
    twee manieren besmet met het SARS-CoV-2-virus: ofwel door het virus via de neus toe te
    dienen, ofwel door een gezonde hamster samen te zetten met een besmette hamster. Vier
    dagen na de besmetting keken de onderzoekers hoeveel virus er was achtergebleven in het
    lichaam van de hamsters.
     
    Bij de hamsters die een hoge dosis favipiravir kregen en via de neus waren besmet, werd
    enkele dagen na de besmetting bijna geen actief virus meer teruggevonden. In hamsters die in
    een kooi zaten met een besmette hamster en het middel hadden gekregen, kon ook geen
    infectieus virus teruggevonden in de longen. Dit was wel het geval voor de hamsters die het
    medicijn niet hadden gekregen. Zij raakten allen besmet nadat ze een kooi met een besmette
    soortgenoot hadden gedeeld. 
     
    Een lage dosis favipiravir had niet dat effect op de hamsters. ďOok andere studies met een
    lagere dosis gaven niet zoín overtuigende resultatenĒ, zegt Delang. ďHet is de hoge dosis die
    het verschil maakt. Dat is belangrijk om te weten, want internationaal worden er  klinische
    studies opgezet om favipiravir op mensen te testen.Ē
     
    De onderzoekers wilden ook duidelijkheid verschaffen over de werking van hydroxychloroquine
    in levende wezens (in vivo). ďIn landen als de Verenigde Staten en BraziliŽ is hier nog steeds
    veel discussie overĒ, legt Rocha-Pereira uit. Eerder onderzoek aan de KU Leuven had
    aangetoond dat chloroquine coronavirussen in vitro Ė in celculturen in laboschaaltjes Ė remt. ďOp
    de hamsters had het middel geen enkele virusremmende werking. Op basis van onze resultaten
    raden we verder onderzoek naar en het gebruik van hydroxychloroquine als behandeling tegen
    COVID-19 af.Ē
     
    Over favipiravir zijn de onderzoekers wel voorzichtig optimistisch. ďOmdat we het middel aan de
    hamsters gaven kort voordat ze besmet werden, konden we vaststellen dat het gebruikt kan
    worden om een beginnende infectie de kop in te drukken. Als verder onderzoek uitwijst dat dit
    ook bij mensen het geval is, zou het middel bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden vlak nadat
    iemand uit een risicogroep in contact is geweest met een besmet persoonĒ, zegt Kaptein. Het
    zou dan ook in de beginfase van de ziekte COVID-19 gebruikt kunnen worden.
     
    De studie ďFavipiravir at high doses has potent antiviral activity in SARS-CoV-2-infected
    hamsters, whereas hydroxychloroquine lacks activityĒ door  Suzanne Kaptein, Johan Neyts,
    Joana Rocha-Pereira, Leen Delang et al. is gepubliceerd in PNAS.
     
    Veralgemeend preventief gebruik is wellicht geen optie, want het is niet geweten of langdurig
    gebruik, zeker met een hoge dosis, voor bijwerkingen zorgt.
     
    Naast de werking van het middel moet onderzocht worden of mensen een hoge dosis favipiravir
    goed verdragen. ďOp de hamsters had de dosis alvast zo goed als geen bijwerkingen.
    Bovendien werd het medicijn al eerder in hoge dosissen voorgeschreven bij ebolapatiŽnten. Er
    werd toen geen toxiciteit vastgesteld.Ē
     
    ďFavipiravir is geen wondermiddelĒ, waarschuwen de onderzoekers. Het influenzamedicijn is net
    zoals elk ander reeds beschikbaar medicijn niet specifiek ontwikkeld tegen coronavirussen. In
    het beste geval heeft favipiravir een matige werking.
     
    De studie benadrukt ook het belang van in vivo onderzoek met kleine dieren. ďOns
    hamstermodel is bijzonder geschikt om te kijken welke nieuwe of bestaande medicijnen klinisch
    onderzocht moeten wordenĒ, legt Neyts uit. ďIn de begindagen van de pandemie was zoín model
    niet beschikbaar. Op dat moment was de enige optie om in patiŽnten te kijken of een medicijn
    als hydroxychloroquine hen kon helpen. Deze behandelingen op hamsters testen, levert cruciale
    informatie op. Zo kunnen we voorkomen dat we kostbare tijd en energie verliezen met het
    testen van middelen die niet werken.Ē
     
    Het volledige artikel: KU Leuven Nieuws 9 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Horizonscan COVID-19

    Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
    De COVID-19-pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft door snelle wereldwijde
    verspreiding ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Dit brengt een grote urgentie met zich
    mee voor ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. Het Zorginstituut heeft een overzicht
    gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen.
     
    Vanuit de Horizonscan Geneesmiddelen willen wij ook voor COVID-19 vroegtijdig inzicht geven in
    welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn. Het
    overzicht is gebaseerd op informatie van AIHTA, Adis Insight, de EMA en de FDA. Ook zijn meer
    algemene bronnen geraadpleegd zoals de Europese Commissie en het RIVM.
     
    Vaccins vallen in principe buiten de scope van de Horizonscan Geneesmiddelen, omdat vaccins
    normaal gesproken gefinancierd worden vanuit het rijksvaccinatieprogramma en de Horizonscan
    tot doel heeft een hulpmiddel te zijn bij de betaalbaarheid en toegankelijkheid van nieuwe
    geneesmiddelen. Om die reden spitst de scan voor COVID-19 zich toe op medicijnen en dan in
    het specifiek medicijnen die het verst zijn in hun ontwikkeling. Vaccins zijn, zeker met
    betrekking tot COVID-19, wel van groot publiek belang. Daarom is in dit overzicht wel
    achtergrondinformatie opgenomen en is zoveel mogelijk verwezen naar meer
    informatiebronnen.
     
   

     
    Het volledige artikel: Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Van geflopt ebolamedicijn tot vitamine C: de kanshebbers tegen

    corona op een rij
    De Standaard BelgiŽ - Hilde van den Eynde 23 april 2020
     
    Wetenschappers testen zowat een dozijn geneesmiddelen bij covidpatiŽnten.
     
    Het bekendste is het malariamedicijn chloroquine. Ondanks de tegenvallende resultaten van
    een eerste experimentele reeks behandelingen zijn nog tientallen klinische studies aan de
    gang.
     
    Het meeste heil verwachten vorsers van een gefaald kandidaat-medicijn tegen ebola,
    remdesivir. Ontwikkelaar Gilead Sciences haalde de virusremmer weer van de plank in de hoop
    er de vermenigvuldiging van het sars-CoV-2-virus mee te kunnen blokkeren. De eerste
    resultaten van patiŽntenproeven in China mogen we eind deze maand verwachten, die van
    experimenten met Europese en ≠Amerikaanse patiŽnten eind mei.
     
    Voorts bekijken de farmabedrijven Sanofi en Regeneron of hun medicijn tegen reumatoÔde
    artritis, sarilumab, ook covidpatiŽnten kan helpen. Roche test zijn reumamedicijn tocilizumab.
    AbbVie test de aidsremmercombinatie ritonavir/lopinavir.
     
    Fujifilm test het griep≠medicijn favipiravir. Janssen Pharmaceutica test zijn kankermedicijn
    siltuximab. De resultaten van al die proefbehandelingen, die deels ook in ons land [BelgiŽ]
    lopen, worden de komende weken en maanden verwacht.
     
    Volledig artikel: De Standaard BelgiŽ - Hilde van den Eynde 23 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
  Fujifilm kondigde op 9 april 2020 de start aan van een fase II klinische studie van zijn griep-
  antiviraal geneesmiddel 'Aviganģ Tablet' voor COVID-19 patiŽnten in de VS.
   
  Avigan, in Japan goedgekeurd voor productie en verkoop als een antiviraal griepmiddel, remt
  selectief RNA-polymerase af die nodig is voor de replicatie van het griepvirus. Door dit
  werkingsmechanisme wordt verwacht dat Avigan mogelijk een antiviraal effect heeft op het
  nieuwe coronavirus, omdat coronavirussen, net als influenzavirussen, enkelstrengs RNA-virussen
  zijn die ook afhankelijk zijn van virale RNA-polymerase. Op 31 maart kondigde Fujifilm de start
  aan van een fase III klinische studie van Avigan voor COVID-19 patiŽnten in Japan.
   
  De klinische studie in de VS zal ongeveer met 50 patiŽnten met COVID-19 beginnen, in
  samenwerking met Brigham and Women's Hospital, Massachusetts General Hospital en de
  University of Massachusetts Medical School. Fujifilm zal blijven werken aan een
  behandelingsmethode voor COVID-19 patiŽnten door middel van het uitvoeren van klinische
  studies, en zal bijdragen aan het zo snel mogelijk beŽindigen van de verspreiding van deze
  wereldwijde pandemie door het verhogen van de productie van Avigan in samenwerking met
  strategische partners.
   
  Volledig artikel: Amstelveenweb / Fujifilm
   
 
     
     
 

 

 
  IsraŽl is een van de eerste landen die een experimenteel Japans medicijn ontvangt voor de
  behandeling van COVID-19 patiŽnten.
   
  De Japanse regering biedt het medicijn Avigan (Favipiravir) gratis aan 20 landen aan, nadat het
  succesvol is gebleken in de behandeling van coronavirus patiŽnten in China. Het antiviraal
  middel, wat geproduceerd wordt door het Japanse Fujifilm Holding Corp, verkort de tijd dat
  patiŽnt ziek is en voorkomt dat de ziekte ernstiger wordt.
   
  Het medicijn wordt getest op 80 patiŽnten in de ziekenhuizen Hadassah, Sourasky, Baruch Padeh
  Medical Center in Poriya (nabij Tiberias) en Soroka-University Medical Center in Beersheba.
   
  Volledig artikel: JOODS.nl - Joop Soesan
   
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiŽnten met COVID-19

    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
    Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het moment van deze
    publicatie) geen grote gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van een bepaald
    geneesmiddel duidelijk onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in kleine onderzoeken
    bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2 geprobeerd
    te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De uitkomsten
    geven slechts een matige onderbouwing voor een therapeutisch advies bij deze
    coronavirusinfecties.
     
    Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, worden in dit document off-label
    medicamenteuze behandelopties besproken voor patiŽnten met COVID-19 (infectie met SARSĖ
    CoV-2). Het betreft m.n. patiŽnten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen
    van ziekte.
     
    Er bestaat een online interactie-checker, waarbij gekeken kan worden of medicatie die de
    patiŽnt gebruikt samen kan gaan met off label therapeutische medicijnen.
     
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 09 januari 2021