Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

 

Heterologe vaccinatie

 
    Gezondheidsraad 5 juli 2021  
       
    Voor het vaccinatieprogramma tegen COVID-19 zijn vier verschillende vaccins beschikbaar. Bij  
    de vaccins van AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna zijn twee doses nodig voor voldoende  
    bescherming. Het ministerie van VWS vroeg de Gezondheidsraad te beoordelen of het mogelijk  
    is om twee verschillende vaccins te combineren.  
       
    Afgelopen week zijn de resultaten gepubliceerd van een gerandomiseerde trial, waarbij  
    onderzoek is gedaan naar de immuunrespons bij het combineren van verschillende vaccins.  
    Deelnemers kregen ofwel twee doses van hetzelfde vaccin, ofwel een combinatie van eerst  
    AstraZeneca en daarna BioNTech/Pfizer of omgekeerd. Na een eerste dosis AstraZeneca leidde  
    vaccinatie met BioNTech/Pfizer tot ten minste even goede of zelfs hogere niveaus van  
    antistoffen vergeleken met twee doses AstraZeneca. Op grond van de resultaten wordt een  
    goede bescherming verwacht tegen infectie en ziekte; wat in praktijk de effecten zijn van  
    heterologe vaccinatie op bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte is nog niet bekend.  
    Wel leidde de combinatie van twee verschillende vaccins bij meer deelnemers aan de studie tot  
    koortsgevoel, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn en spierpijn dan bij vaccinatie met twee keer  
    hetzelfde vaccin. Die klachten verdwenen echter binnen enkele dagen.  
       
    Een eerste dosis met BioNTech/Pfizer, gevolgd door een dosis AstraZeneca leidde tot lagere  
    niveaus van antistoffen dan twee doses BioNTech/Pfizer. Over een eventuele combinatie met  
    het Moderna-vaccin zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.  
       
 

De raad baseert zich op vorige week gepubliceerd Brits onderzoek dat nog niet door  
    vakgenoten beoordeeld is.  
    Het volledige artikel: Gezondheidsraad 5 juli 2021  
   

 
   

Advies Gezondheidsraad aan de minister VWS over het combineren van vaccins

 
       
 
     
    Back to Top  
     
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 05 juli 2021