Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

  Brief van ANBB / Open Legal advocaten aan SWAB, verzoek om  
    positief advies Ivermectine  
    De volledige brief van ANBB aan SWAB 26 januari 2021.  
       
    mr. N.J.P. [Niels] Vanaken, advocaat - Open Legal Advocaten [AKV Advocatuur B.V]  
    Beukenlaan 129 5616 VD Eindhoven  
    Per aangetekende brief Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid t.a.v. het Bestuur  
    Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden  
    Datum: 26 januari 2021 Onze referentie: D100354 Inzake: ANBB / Ivermectine  
       
    Geachte leden van het Bestuur,  
       
    Tot mijn kantoor heeft zich gewend de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging  
    (ANBB), met het verzoek haar belangen en de belangen van haar 7.400 leden, haar 13.386  
    nieuwsbrief lezers en haar 53.562 petitieondertekenaars (Zelfzorg COVID-19) te behartigen.  
    Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt.  
       
    Protocollen NHG  
    De reden waarom ik mij namens cliënt tot u wend bestaat erin dat uw stichting (hierna: ‘SWAB’)  
    behandeladviezen verstrekt aan het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Voornamelijk  
    op basis van dit advies formuleert het NHG op haar beurt standaard behandelprotocollen, welke  
    de basis vormen voor de behandelwijze van COVID-19 patiënten door de (huis)arts.  
       
    Ivermectine  
    Onder punt 4.1.10 van haar Leidraad document d.d. 21 januari jl. stelt de SWAB dat geen  
    wetenschappelijke onderbouwing voor het (off-label) gebruik van Ivermectine in de profylaxe  
    en behandeling van COVID-19 voorhanden zou zijn. Cliënt acht het van groot belang dat de  
    SWAB in haar behandeladviezen aan het NHG positief adviseert over het gebruik van   
    Ivermectine bij COVID-19. Zij betwist hetgeen de SWAB ter onderbouwing van haar (niet  
    positief) behandeladvies in het Leidraad document aanvoert. Meer in het algemeen bestaat bij  
    cliënt de indruk dat, in tegenstelling tot middelen als Remdesivir en HCQ, Ivermectine  
    onderzoekstechnisch niet de aandacht krijgt die het verdient. Zo verwijst de SWAB in haar  
    document slechts naar 2 studies, terwijl inmiddels 8 gecontroleerde studies zijn gepubliceerd  
    die de profylaxe effectiviteit van Ivermectine aantonen. Hiernaast hebben inmiddels 19  
    gecontroleerde studies aangetoond dat het gebruik van Ivermectine het herstel versnelt en de  
    sterftekans verlaagt. Reeds 12 klinische studies zijn peer-reviewed. Uit andere publicaties volgt  
    dan weer dat in gebieden waar de behandeling met Ivermectine wordt toegepast minder  
    personen aan COVID-19 komen te overlijden. Om die reden wordt het gebruik van Ivermectine  
    voorgeschreven in een toenemend aantal landen, waaronder Argentinië, Peru, Mexico en India.  
       
    Uit een recent uitgevoerde meta-analyse binnen het WHO ACT-accelerator programma, waarbij  
    18 Randomized Controlled Trials (RCT´s) zijn beoordeeld, volgt als conclusie dat de  
    behandeling met Ivermectine bij COVID-19 het herstel van en de virale klaring bij de patiënt  
    versnelt. Bovendien neemt de sterftekans met maar liefst 75% af.  
       
    In het document ‘Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in  
    the Prophylaxis and Treatment of COVID-19’ van de FLCCC Alliance verstrekt onder andere dr.  
    Pierre Kory een totaaloverzicht van vastgestelde resultaten uit studies en de praktijk. Hieruit  
    blijken de resultaten voor profylactisch en therapeutisch gebruik van Ivermectine in eerste of  
    tweede lijn consistent positief. Dit document is peer-reviewed en zal op korte termijn worden  
    gepubliceerd. De meta-analyse die Theresa Lawrie op de door dr. Kory e.a. verrichte  
    onderzoeken heeft toegepast, heeft de effectiviteit van Ivermectine op de reductie van de  
    sterftekans en het voorkomen van de ziekte bevestigd. Gelijkaardige positieve conclusies ten  
    aanzien van het gebruik van Ivermectine volgen uit de metaanalyse zoals uitgevoerd door  
    onder andere Andrew Hill.  
       
    Conclusie  
    Anders dan de SWAB stelt, is inmiddels voldoende betrouwbaar bewijs voorhanden waaruit de  
    positieve werking van Ivermectine bij COVID-19 blijkt. Op basis van dit gegeven in combinatie  
    met het veiligheidsprofiel, lijkt voor de SWAB niets eraan in de weg te staan om positief te  
    adviseren over het (off-label) gebruik van Ivermectine in de profylaxe en behandeling van  
    COVID-19. Naar stellige verwachting zal dit resulteren in het voorkomen van  
    ziekenhuisopnames en derhalve in de ontlasting van de zorgcapaciteit. Uiteraard kan parallel  
    hieraan grootschaliger onderzoek worden verricht om nog meer wetenschappelijk overtuigend  
    bewijs te bekomen.  
       
    Op basis van het bovenstaande, verzoek ik namens cliënt de SWAB om haar behandeladvies  
    over het gebruik van Ivermectine bij COVID-19 te heroverwegen en hierover positief aan het  
    NHG te adviseren. In dit kader verzoek ik de SWAB om mij binnen een termijn van 10 dagen  
    na heden haar voornemen daartoe te bevestigen. Bij gebreke hiervan heb ik opdracht van  
    cliënt om tot het nemen van gerechtelijke maatregelen over te gaan.  
       
    Uw reactie zie ik tegemoet, waarvoor dank. Voor de goede orde meld ik u dat deze brief en  
    onze vervolgcorrespondentie ongewijzigd ter kennis van de leden van cliënt, haar nieuwsbrief  
    lezers en haar petitieondertekenaars zal worden gebracht.  
       
    Namens cliënt behoud ik mij alle rechten en weren voor.  
       
    Met vriendelijke groet,  
    Open Legal Advocaten  
    Niels Vanaken  
    Advocaat  
       
   

 
       
    Het volledige artikel: Brief van ANBB aan SWAB 26 januari 2021.  
       
 
     
     
 

  Kritiek bij medische experts en gezondheidszorgorganisaties  
    Indiase COVID-vaccins tegen verwachtingen in vroegtijdig  
    goedgekeurd  
    MO Mondiaal Nieuws - Ranjit Devraj 12 januari 2021  
    https://www.scidev.net/05.01.2021  
       
    In India zijn twee lokaal geproduceerde COVID-19-vaccins goedgekeurd voor  
    gebruik in noodsituaties. Dat een van de vaccins nog in een klinische testfase  
    zit, oogst kritiek bij medische experts en gezondheidsorganisaties.  
       
    Het Indiase COVID-19-vaccin Covaxin is afgelopen zondag goedgekeurd door de Drugs  
    Controller General van India (DCGI), het belangrijkste regulerende orgaan van het land.  
    Covaxin is ontwikkeld door het Indiase bedrijf Bharat Biotech in samenwerking met de Indiase  
    Raad voor Medisch Onderzoek, een overheidsorgaan. Het zit nog maar in de derde fase van de  
    klinische tests en er zijn nog geen data gepubliceerd over immunogeniciteit en effectiviteit.  
       
    De DCGI beperkte de inzet van Covaxin specifiek tot “klinische proefmodus”, een categorie  
    waar veel experts kritiek op hebben. ‘Ik heb nog nooit gehoord van zo’n categorie’,  
    reageert Manu Raj, onderzoeksmethodoloog en onderzoeker aan het Amrita Institute of  
    Medical Sciences and Research in Kochi (Kerala).  
       
    Het Indiase departement voor Biotechnologie, het overheidsagentschap dat de productie van  
    COVID-19-vaccins in India ondersteunt, wenste niet te reageren op die kritiek.  
       
    Felicitaties van regering en WHO  
    Covaxin is niet het enige vaccin dat pas goedgekeurd is in India. Ook Covishield, ontwikkeld  
    door de Universiteit van Oxford en het farmabedrijf AstraZeneca, is goedgekeurd voor gebruik  
    in noodsituaties. De Indiase versie van Covishield wordt in India geproduceerd door het private  
    bedrijf Serum Institute of India. Het vaccin gebruikt een verzwakt adenovirus als drager van het  
    COVID-19 spike-eiwit.  
       
    Na de aankondiging van de DCGI reageerde premier Narendra Modi in een tweet. ‘Elke Indiër  
    zou er trots op moeten zijn dat de twee goedgekeurde vaccins voor gebruik in noodgevallen in  
    India worden gemaakt in India!’, klonk zijn reactie. ‘Dit laat zien hoe graag onze  
    wetenschappelijke gemeenschap de droom van een Aatmanirbhar Bharat wil realiseren.’  
       
    Met Aatmanirbhar Bharat bedoelt Mohdi een “zelfvoorzienend India”, een van de belangrijkste  
    pijlers waar zijn beleid op steunt. De premier ziet zorg en medeleven als twee essentiële  
    onderdelen in die zelfredzaamheid.  
       
    In een andere tweet schreef Modi het volgende: ‘Een beslissend keerpunt dat een gedreven  
    strijd kracht bijzet! De CCGI-goedkeuring van vaccins van Serum Institute of India en Bharat  
    Biotech versnelt de route naar een gezonder en COVID-vrij land. Gefeliciteerd India. Felicitaties  
    aan onze hardwerkende wetenschappers en innovators.’  
       
    Poonam Khetrapal Singh, regiodirecteur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in  
    Zuidoost-Azië, zegt dat haar organisatie het besluit van de regering verwelkomt. ‘Het gebruik  
    van vaccins bij groepen die voorrang krijgen, samen met de implementatie van andere  
    publieke gezondheidsmaatregelen en participatie vanuit de gemeenschap, zal belangrijk zijn  
    om de impact van COVID-19 te reduceren’, klonk het in een tweet.  
       
    Waarom is er zo’n haast?  
    Medische experts slaan alarm omdat de noodzakelijk klinische testprotocollen niet uitgevoerd  
    zijn en dat het in India ontwikkelde Covaxin vrijgegeven werd zonder publicatie van de  
    testresultaten. Publieke gezondheidsinstanties die betrokken zijn bij medicijngebruik delen die  
    bezorgdheid. >>>  
       
    Derde vaccin op komst?  
    India werkt aan nog een ander eigen vaccin: het plasmavaccin ZyCoV-D, ontwikkeld door Zydus  
    Cadila. Dat vaccin is door de DCGI is goedgekeurd om de derde fase van de klinische tests in  
    te gaan, de fase die bij Covaxin niet afgerond is vooraleer het vaccin goedgekeurd werd.  
       
    Zydus Cadila heeft de eerste twee klinische testfasen afgerond in India bij meer dan duizend  
    deelnemers’, staat in een verklaring die het Departement voor Biotechnologie zondag  
    vrijgegeven heeft. ‘De voorlopige data wijzen erop dat het vaccin veilig en immunogeen is bij  
    intradermale toediening van drie dosissen.’  
       
    Het volledige artikel: MO Mondiaal Nieuws - Ranjit Devraj 12 januari 2021  
    https://www.scidev.net/05.01.2021  
       
 
     
     
 

 

Is er op sommige plekken echt al sprake van groepsimmuniteit tegen

    corona?
    NewScientist - Jessica Hamzelou 25 augustus 2020
     
    Is er op plekken als Madrid al groepsimmuniteit tegen het coronavirus? Sommige
    deskundigen denken van wel, anderen claimen dat we helemaal niet kunnen
    berekenen wanneer dat het geval is.
     
    Groeps- of kudde-immuniteit heeft een hobbelige rit doorgemaakt tijdens de coronapandemie.
    In sommige landen werd het concept aanvankelijk opgevoerd als een haalbare strategie om de
    verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Later werd het verworpen.
     
    Nu melden sommige krantenkoppen echter dat er plekken zijn waar al sprake zou zijn van
    groepsimmuniteit, zoals Groot-Brittannië en delen van Londen, New York en Mumbai. Anderen
    waarschuwen echter dat er miljoenen doden zullen moeten vallen voordat we dat punt bereiken.
     
    De werkelijkheid is veel rommeliger, deels doordat wetenschappers het er niet eens met elkaar
    over eens zijn wat groepsimmuniteit precies ís – laat staan hoe we er moeten komen. Hoe w
    eten we dan of populaties beschermd zijn tegen het coronavirus?
     
    De definitie van groepsimmuniteit hangt af van wie je ernaar vraagt. Maar laten we aannemen
    dat het begrip verwijst naar een situatie waarin een voldoende groot deel van een populatie
    immuun is voor een ziekteverwekker om te voorkomen dat die zich verder verspreid door de
    gemeenschap. Zij die er wel ontvankelijk voor zijn, worden indirect beschermd door de
    immuunrespons van anderen. Die immuunrespons kan zich ontwikkeld hebben nadat iemand
    door een ziekteverwekker besmet werd, of door een vaccin.
     
    Onze ervaring met andere virussen laat zien hoe groepsimmuniteit kan ontstaan.
    Seizoensvirussen zoals verkoudheid gaan vaak door een populatie heen totdat genoeg
    mensen de ziekteverwekker zijn tegengekomen en er een beschermende immuunrespons
    tegen hebben ontwikkeld. De inzet van het BMR-vaccin leidde in sommige landen tot
    groepsimmuniteit voor mazelen.
     
    Maar groepsimmuniteit is niet noodzakelijk blijvend. Virussen kunnen evolueren en veranderen.
    En als minder mensen zich laten vaccineren, kan een virus een comeback maken.
     
    Bij het coronavirus zijn er nog meer uitdagingen. Om te beginnen weten we niet welk percentage
    van een populatie immuun moet zijn om te mogen spreken van groepsimmuniteit. Dit
    percentage wordt meestal geschat op basis van het basale reproductiegetal, R0, van een virus.
    Dat geeft weer hoeveel andere mensen iemand die het virus heeft infecteert.
     
    Uit de meeste schattingen blijkt dat tussen 60 en 70 procent van een populatie immuun moet
    zijn voor het coronavirus om ervoor te zorgen dat het zich niet meer in een gemeenschap kan
    verspreiden. Daarbij wordt uitgegaan van een R0 tussen 2,5 en 3.
     
    Maar zelfs als we dit niveau zouden bereiken, garandeert dat niet dat het virus zich helemaal
    niet meer verspreidt. Het kan onder bepaalde omstandigheden nog steeds worden doorgegeven
    van iemand die geïnfecteerd is naar iemand die kwetsbaar is.
     
    Het is moeilijk te bepalen wanneer kudde-immuniteit bereikt is, maar een afname in het aantal
    gevallen zou een goede indicatie zijn. Het probleem is alleen dat mensen zich niet als
    kuddedieren gedragen. De berekening voor de drempel van groepsimmuniteit gaat ervan uit
    dat mensen zich op gelijke afstanden van elkaar bevinden en gelijkelijk contact met elkaar
    hebben. Met andere woorden, ‘er zitten geen muren, barrières, auto’s of ramen tussen’, zegt
    viroloog Julian Tang van de Universiteit van Leicester in Engeland. In werkelijkheid leven
    mensen natuurlijk in allerlei omgevingen, reizen ze en hebben ze in verschillende mate contact
    met elkaar.
     
    Verder variëren schattingen van R0 en verandert het getal in de loop der tijd. Ons gedrag kan
    het getal ook beïnvloeden. Lockdownssocial distancing en andere maatregelen om infecties te
    voorkomen, zullen de R0 in veel gebieden bijvoorbeeld hebben verlaagd.
     
    Deze manier van redeneren bracht wiskundige Gabriela Gomes van de Universiteit van
    Strathclyde in Schotland en collega’s ertoe om de drempel voor groepsimmuniteit opnieuw te
    berekenen. Het team ontwikkelde een wiskundig model gebaseerd op de eenvoudige
    groepsimmuniteitsberekening, maar probeerde daarbij rekening te houden met verschillen
    tussen individuen.
     
    In theorie neemt die variatie de verschillen in ontvankelijkheid voor het virus mee, alsmede de
    kans dat mensen ermee in contact komen. Hoe meer variatie daar in zit, des te lager de
    drempel voor groepsimmuniteit, zegt Gomes. Volgens de berekeningen van haar team hoeft
    maar 10 tot 20 procent van een populatie immuun te zijn voor het virus om groepsimmuniteit te
    bereiken.
     
    Volgens die schatting hebben sommige plekken al groepsimmuniteit bereikt. Meer dan 10
    procent van de bevolking van Madrid zou bijvoorbeeld al een vorm van immuniteit voor het virus
    hebben. ‘In Europa zitten de meeste landen volgens mij dicht bij dat punt’, zegt Gomes. Dat
    suggereert dat de epidemie momenteel zijn piek doormaakt op plekken als Madrid.
     
    Epidemioloog Samir Bhatt van Imperial College London is het er niet mee eens. ‘Ik geloof niet
    dat we ook maar in de buurt zijn van groepsimmuniteit’, zegt hij.
     
    Bhatt wijst op gebieden met extreem grote uitbraken, zoals Bergamo in Italië, waar 57 procent
    van de mensen die tussen april en juni getest zijn antilichamen tegen het virus had. ‘Als 10
    procent genoeg zou zijn, hoe kon het percentage daar dan zo hoog worden?’, vraagt Bhatt zich
    af.
     
    Een probleem is dat schattingen voor de drempel voor groepsimmuniteit zo ver uit elkaar lopen,
    van 10 tot 70 procent. ‘Het is onmogelijk om daadwerkelijk groepsimmuniteit uit te rekenen’,
    zegt Bhatt. ‘Er is geen simpel antwoord’, zegt ook biotechnoloog Luis Barreiro van de Universiteit
    van Chicago in de Verenigde Staten.
     
    Gezien de onzekerheid vinden de meeste wetenschappers het onethisch om te wachten tot
    genoeg mensen geïnfecteerd zijn met het virus om groepsimmuniteit te bereiken. Schattingen
    van landen die het zwaar te verduren hebben gehad zoals Frankrijk, Spanje en Brazilië
    suggereren dat maar 5 tot 10 procent van de bevolking het virus heeft gehad, waardoor de
    overgrote meerderheid nog kwetsbaar is. ‘Het aantal mensen dat zou sterven aan het virus zou
    astronomisch zijn’, zegt Barreiro.
     
    In theorie kan een vaccin een veiligere route bieden naar groepsimmuniteit. Maar er zijn nog
    veel vragen over hoe effectief zo’n vaccin zal zijn. We weten bijvoorbeeld nog steeds niet hoe
    lang iemands immuunrespons aanhoudt – of die nu is ontstaan door een virusinfectie of door
    een vaccin. En als een vaccin bijvoorbeeld iemands infectierisico maar met 50 procent
    verlaagt, ‘wordt de drempel voor groepsimmuniteit veel hoger, en wordt het in feite onmogelijk
    om groepsimmuniteit te bereiken’, zegt Barreiro.
     
    Zelfs als een vaccin een goede bescherming biedt, werkt het misschien niet voor iedereen.
    Sommige vaccins beschermen bijvoorbeeld wel jonge mensen, maar niet ouderen die niet zo
    sterke immuunrespons meer kunnen opbrengen.
     
    De publieke perceptie van een vaccin is ook van belang. Een recente Gallup-enquête suggereert
    dat 35 procent van de inwoners van de VS een vaccin tegen het virus zou weigeren. Uit een
    enquête in het Verenigd Koninkrijk bleek dat 16 procent van de Britten een vaccin ‘waarschijnlijk
    niet’ of ‘zeker niet’ zou halen. ‘Als 20 tot 30 procent van de bevolking een vaccin weigert,
    bereiken we waarschijnlijk nooit groepsimmuniteit’, zegt Barreiro.
     
    Het volledige artikel: NewScientist - Jessica Hamzelou 25 augustus 2020
     
 
     
     
 

 

Uniek: dit Nederlandse bedrijf ontwikkelt 4 coronavaccins

    Het Parool - Bas Soetenhorst en Jop van Kempen 4 juli 2020
     
    Het Nederlandse staatsbedrijf Intravacc, dat tot voor kort in de uitverkoop stond, ontwikkelt op
    het moment maar liefst vier coronavaccins. Het maakt het bedrijf uniek in de wereld.
     
    Volg de verkeersborden naar het RIVM en je belandt op een uitgestrekt bedrijfsterrein in
    Bilthoven, waar ook Intravacc huist. Voor het grote publiek onbekend, maar in internationaal
    opzicht bijzonder vanwege het aantal potentiële coronavaccins dat hier wordt ontwikkeld.
     
    Afgelopen woensdag was het weer zover: een persbericht waarin Intravacc een kandidaat­vaccin
    in het vooruitzicht stelde; het vierde waaraan het werkt. Jan Groen, directeur van Intravacc en
    als viroloog van het Erasmus MC in het verleden de rechterhand van Ab Osterhaus, vindt het
    niet te veel van het goede. “Gemiddeld haalt ongeveer 1 op 10 vaccins-in-ontwikkeling de
    eindstreep, vooral omdat de gebruiksveiligheid door bijwerkingen niet voldoende is,” zegt hij.
    “Daarom is het goed verschillende opties te onderzoeken.”
     
    Voor het verkrijgen van een vaccin wedt de Nederlandse overheid op verschillende paarden, ook
    buiten Intravacc. Met Duitsland, Frankrijk en Italië is al voor 300 miljoen euro een nog
    onbewezen middel ingekocht van de universiteit van Oxford. Ook maakte Nederland 50 miljoen
    over aan Cepi, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.
     
    Bij geen van beide investeringen ging de overheid eerst te rade bij Intravacc, zegt Groen
    desgevraagd. “We hebben er de kennis voor.” Waarom Intravacc niet is geraadpleegd? Groen
    houdt zich op de vlakte: “Ik ken de afwegingen van het kabinet niet.”
     
    Niemand kan garanderen dat er een vaccin komt, benadrukt hij. Tegen sommige
    infectieziekten, denk aan aids, is er nog altijd geen in­enting. En hoewel hij de hoop niet de
    kop wil indrukken, stelt Groen dat er behalve het gevreesde coronavirus meer dan tweehonderd
    andere virussen rondwaren die griepachtige verschijnselen geven en waartegen slechts één
    vaccin op de markt is: een griepvaccin.
     
    Toch geeft hij Intravacc – 150 werknemers – een kans. Al is het maar vanwege de verschillende
    soorten vaccins die er in ontwikkeling zijn. Zoals een zogenaamd vectorvaccin, dat functioneert
    door na inenting met een onschuldig verkoudheids­virus mee de cel in te liften om daar een
    immuniteitsreactie op gang brengen. Ook is een vaccin in ontwikkeling dat niet werkt met een
    prik, maar dat via de slijmvliezen in de neus belandt. Zo’n vaccin kan de immuun­reactie verder
    versterken en heeft nauwelijks bijwerkingen.
     
    Naast traditionele vaccins, die gezonde mensen immuniteit beloven, ontwikkelt Intravacc een
    noodvaccin, zo toont Groen tijdens een powerpointpresentatie die onlangs ook minister voor
    Medische Zorg Martin van Rijn kreeg voorgeschoteld bij een werkbezoek. Het noodvaccin is
    bedoeld voor mensen die al corona hebben. Het moet over een maand of zes al klaar zijn,
    zodat het de ic’s kan ontlasten bij een mogelijke tweede golf. Ook de andere kandidaat-
    coronavaccins worden sneller ontwikkeld dan de vele jaren die daar normaal gesproken voor
    staan.
     
    Intravacc is een vreemde eend in de bijt van vaccinontwikkelaars. Allereerst is het een publiek
    instituut, volledig in handen van de Nederlandse staat. Ten tweede kan het wel vaccins maken,
    maar niet grootschalig produceren. Desondanks is het onmisbaar voor veelbelovende
    initiatieven.
     
    “Wij zijn de verbindende schakel tussen slimme uitvindingen op universiteiten en
    vaccinproductie op grote schaal,” zegt Groen. In de zogenoemde fase 1 en fase 2-studies
    kan Intravacc bepalen of de nieuwe vondsten veilig en effectief zijn bij bijvoorbeeld muizen en
    hamsters. Of dat ook het geval is bij mensen – fase 3 – moet elders blijken. Daarom werkt
    Intravacc samen met kenniscentra, vaccinproducenten, farmabedrijven en
    liefdadigheidsorganisaties als de Bill & Melinda Gates Foundation. Wereldwijd zijn twee
    kandidaat-vaccins in fase 3 – in China en in Engeland.
     
    In zijn soort is Intravacc uniek, aldus Groen. “We zijn de Taj Mahal van de vaccinontwikkeling.
    We hebben de meest geavanceerde apparatuur ter wereld.”
     
    Dat Groen verwijst naar het Indiase mausoleum, is geen toeval. Intravacc heeft in Bilthoven een
    Indiase buurman: Bilthoven Biologicals, gespecialiseerd in vaccinproductie. Dat bedrijf is
    eigendom van het Serum Institute of India, in volume de grootste vaccinproducent ter wereld.
     
    Intravacc en Bilthoven Biologicals waren tot 2012 onderdeel van het toenmalige Nederlands
    Vaccin Instituut (NVI), dat een staatsbedrijf was. Vaccinontwikkeling en -productie waren vroeger
    een overheidstaak.
     
    Nederland had een leidende positie in de wereld en ‘Bilthoven’ was internationaal een begrip,
    met name vanwege de poliovaccins die er voor de hele wereld werden geproduceerd. Nog altijd
    komt zo’n 60 procent van alle poliovaccins hier vandaan. Omdat de overheid jaarlijks zo’n 20
    miljoen euro moest bijleggen op de vaccinproductie en de kwaliteit ter discussie stond, werd het
    Vaccin Instituut – met uitzondering van de onderzoeks- en ontwikkelingstak – voor 32 miljoen
    euro verkocht aan het Indiase Serum, dat het in een openbare aanbesteding won van een
    Chinese partij en het Amerikaanse Johnson & Johnson.
     
    Serum kocht in 2012 maar meteen het hele ­bedrijfsterrein op, waardoor de Indiërs nu huisbaas
    zijn van zowel Intravacc als het RIVM. ­Intravacc was ooit onderdeel van het RIVM en is nu het
    laatste publieke restant van Nederlands roemrijke vaccinverleden. Na de verkoop van het Vaccin
    Instituut werd de onderzoeks- en ontwikkelingstak in 2013 een onafhankelijk instituut:
    Intravacc. Vanwege de financiële ­onzekerheden deed de overheid Intravacc begin 2018 ook in
    de verkoop.
     
    Om de aantrekkingskracht te vergroten, besloot de topambtenaar die het verkoopproces
    begeleidde, Nico Oudendijk, tot een opknapbeurt. Het laboratorium werd gemoderniseerd.
    Dit voorjaar volgde de aanzet tot de vorming van een wetenschappelijke adviesraad, waarvoor
    vooraanstaande namen zijn benaderd, zoals Marien de Jonge, microbioloog in het Radboud
    MC, en Martin Friede, coördinator vaccinonderzoek bij de Wereldgezondheidsorganisatie.
     
    Een Saoedisch bedrijf en twee Nederlandse partijen meldden zich vorig jaar als
    overnamekandidaten voor Intravacc. Begin dit jaar was een deal met een private partij uit
    Nederland zo goed als rond en toen kwam de coronacrisis. Half april zette minister De Jonge
    de verkoop van Intravacc ‘on hold’. Bij nader inzien was het misschien toch niet zo’n goed plan
    het bedrijf af te stoten. Jan Groen was net twee weken in dienst als directeur, het besluit
    overviel hem niet. “Ik wist dat het kon gebeuren toen ik werd aangesteld.”
     
    Toch is het niet de bedoeling dat Intravacc voor altijd in staatshanden blijft, aldus Groen. Wel is
    het cruciaal dat de staat ook na de verkoop van Intravacc kan blijven beschikken over de
    kennis die er wordt opgedaan, omdat het van belang kan zijn voor de Nederlandse bevolking.
    Bouwt de regering garanties in om te voorkomen dat Intravacc in buitenlandse handen belandt?
    Groen wil er niet over speculeren, maar: “Het Nederlandse belang kan tot vier punten achter de
    komma juridisch worden geregeld.”
     
    Het volledige artikel: Het Parool - Bas Soetenhorst en Jop van Kempen 4 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Het eigen Covid-vaccin van India: Bharat Biotech en ICMR lanceren

    Covaxin op 15 augustus
    XBox Gaming site - X1G.nl : complete news world - 3 juli 2020
     
    Het eigen coronavirusvaccin van India wordt op 15 augustus 2020 gelanceerd nadat de klinische
    onderzoeken zijn voltooid.
     
    De Indian Council of Medical Research (ICMR) werkt samen met het in Hyderabad gevestigde
    Bharat Biotech International Limited (BBIL) om de inspanningen voor een mogelijk vaccin voor
    de nieuwe coronaviruspandemie op te voeren.
     
    De ICMR en Bharat Biotech zijn van plan tegen 15 augustus na het einde van de klinische
    onderzoeken een inheems vaccin voor Covid-19 te lanceren.
     
    ICMR heeft 13 instellingen in heel India uitgekozen voor klinische proeven en hen gevraagd om
    de inschrijving voor 7 juli te starten. In een brief aan de hoofden van de gekozen instellingen
    zei ICMR-directeur-generaal Balram Bhargava dat ze samen met Bharat Biotech van plan zijn
    om snel klinische studies volgen van het inheemse coronavirusvaccin (BBV152 COVID-vaccin).
     
    De 13 instituten zijn door de ICMR gevraagd om de klinische proeven met het vaccin te
    versnellen, aangezien het wordt erkend als een van de meest geprefereerde projecten die op
    het hoogste niveau van de overheid worden waargenomen.
     
    Hij merkte op dat dit het eerste inheemse vaccin is dat door India wordt ontwikkeld en dat het
    een van de projecten met de hoogste prioriteit is die op het hoogste niveau van de regering
    wordt gecontroleerd. “Het vaccin is afgeleid van een stam van SARS-CoV-2 die is geïsoleerd door
    ICMR-National Institute of Virology, Pune. ICMR en BBIL werken samen voor de preklinische en
    klinische ontwikkeling van dit vaccin”, schreef hij.
     
    “Het is de bedoeling om het vaccin voor de volksgezondheid te lanceren uiterlijk op 15 augustus
    2020, na voltooiing van alle klinische onderzoeken. BBIL werkt snel om het doel te bereiken,
    maar het uiteindelijke resultaat zal afhangen van de medewerking van alle klinische
    proeflocaties betrokken bij dit project ‘, luidt de brief van 2 juli.
     
    De IMCR-directeur-generaal bracht de organisaties op de hoogte van hun selectie als klinische
    proeflocaties voor het vaccin en informeerde hen streng om alle toestemmingen met
    betrekking tot de start van de klinische proef snel te volgen en ervoor te zorgen dat de
    inschrijving van de proefpersoon niet later dan 7 juli 2020 werd gestart.
     
    “Houd er rekening mee dat niet-naleving zeer serieus zal worden bekeken. Daarom wordt u
    aangeraden dit project met de hoogste prioriteit te behandelen en de gegeven tijdlijnen zonder
    enige vertraging te halen”, voegde hij eraan toe, zoals geciteerd door een persbureau.
     
    De lijst van inrichtingen die betrokken zijn bij vaccinproeven zijn – Nizam’s Institute of Medical
    Sciences (NIMS) in Hyderabad, King George Hospital in Visakhapatnam, University of Health
    Sciences in Rohtak, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in de nationale hoofdstad en
    AIIMS Patna.
     
    Volledig artikel: XBox Gaming site - X1G.nl : complete news world - 3 juli 2020
     
 
     
     
 

 

'Onze missie: de hele wereld een vaccin'

    NRC Handelsblad - Michel Kerres 14 mei 2020
     
    Frederik Kristensen Plaatsvervangend directeur Cepi Fondswervend instituut Cepi wil
    coronavaccins gelijkwaardig monidaal distribueren. Nederland maakte 50 miljoen euro over.
     
    Het zou zomaar kunnen uitgroeien tot een nieuw type nationalisme: vaccinenationalisme. De
    eerste lading van een Covid-19-vaccin, dat farmaciebedrijf Sanofi hoopt te produceren, zal naar
    de Amerikanen gaan. Want, zei ceo Paul Hudson, die gaven als eersten geld. De VS hebben
    heel duidelijke verwachtingen, zei Hudson woensdag tegen persbureau Bloomberg. „De
    Amerikaanse overheid heeft het recht op de grootste vooruit-bestelling, omdat het
    investeerde in het risico.”
   

[NOS live blog 14 mei 2020: Topman Franse farmaceut zegt sorry: coronavaccin niet als eerste

    naar Amerika]
     
    Een vaccin dat aan de universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, zal eerst in het Verenigd
    Koninkrijk worden uitgedeeld, aldus Pascal Soriot, de baas van AstraZeneca dat het ‘Oxford-
    vaccin’ zal produceren. De Britse overheid investeert miljoenen in het onderzoek.
     
    Cepi, de Coalition for Epidemic Preparedness Innnovation, is opgericht in 2017, nadat de wereld
    van de ebola-uitbraak had geleerd dat de productie van vaccins niet alleen aan de markt
    overgelaten kan worden, zegt Frederik Kristensen, tweede man van de in Oslo gevestigde
    organisatie. „Als je niet weet of een virus terugkomt en hoe groot de ziekte zal worden, zijn
    grote investeringen moeilijk te verdedigen. De les was dat geld uit de privésector gecombineerd
    moest worden met publiek geld en giften van filantropen.” Noorwegen, India, Duitsland, de
    Gates-foundation en de Wellcome Trust legden bijna 500 miljoen dollar in en lanceerden Cepi
    op het World Economic Forum in Davos.
     
    Cepi is dus opgericht voor een noodsituatie als deze. Toen Covid-19 toesloeg, financierde de
    organisatie al onderzoek naar Covid-achtigen en naar generieke technologie voor
    vaccinontwikkeling. Vervolgens koos het uit vijftig projecten negen veelbelovende onderzoeken
    die geld kregen. Selectiecriteria: is het project wetenschappelijk goed gefundeerd? Zal het vaccin
    veilig zijn? Kan het snel worden ontwikkeld, en op grote schaal? En wellicht de belangrijkste:
    „Zijn de partners in het project bereid het vaccin mondiaal beschikbaar te stellen?”
     
    Volledig interview: NRC Handelsblad - Michel Kerres 14 mei 2020
     
 
     
     
 

 

De machtsstrijd om het vaccin is nu al begonnen

    NRC Handelsblad - Hanneke Chin-A-Fo en Michel Kerres 1 mei 2020
     
    De grootste vaccinproducent ter wereld, het Serum Institute of India, verraste vorige week
    met een stunt. Directeur Adar Poonawalla kondigde aan dat hij binnenkort al begint met de
    productie van het Covid-19-vaccin van de universiteit van Oxford waarvan nog onbekend is
    of het wel werkt. „We investeren op eigen risico”, zei de 39-jarige baas van het familiebedrijf
    op de Indiase tv.
     
    Als tests op mensen in het Verenigd Koninkrijk en India goed uitpakken, staat het Serum
    Institute binnen enkele weken klaar met twintig tot veertig miljoen doses. Het eerste vaccin
    kan dan al beschikbaar zijn in september of oktober, verkondigde Poonawalla, véél eerder
    dan de twaalf tot achttien maanden die veel wetenschappers als minimale termijn zien.
     
    Volledig artikel: NRC Handelsblad - Hanneke Chin-A-Fo en Michel Kerres 1 mei 2020
     
 
     
     
 

7 april 2020

FD

.
India verbiedt export van
mogelijk corona-medicijn

 

 
  India heeft een exportverbod aangekondigd voor hydroxychloroquine, een malariamedicijn dat
  door [de US president] wordt gezien als een 'game changer' in het behandelen van covid-19.
  Hoewel er geen doorslaggevend bewijs is voor deze toepassing van hydroxychloroquine, adviseert
  [de US president] in zijn persconferenties het medicijn te nemen. De Amerikaanse overheid heeft
  29 miljoen pillen ingekocht.
   
  India, een belangrijke producent van hydroxychloroquine, kondigde dit weekend aan het medicijn
  niet langer te zullen uitvoeren. [De US president] heeft een beroep gedaan op de Indiase premier
  Narendra Modi om eerder gedane bestellingen alsnog te laten leveren. Modi heeft gezegd er
  'serieus over na te zullen denken'.
   
  Volledig artikel: FD
   
 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 28 januari 2021