Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 
     
     
 

  Onderzoek naar gebruik Ivermectine bij COVID-19 kan levens redden
   

RaphaŽl Klijn 15 december 2020

     
    Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van een effectief coronavaccin.
    Helaas is er relatief weinig aandacht voor behandeling van patiŽnten met
    COVID-19. Tekenend is het protocol Symptoombestrijding in de thuissituatie
    bij patiŽnten met een COVID-19 (Corona) in de laatste levensfaseĻ. De laatste
    versie is geŁpdatet op 2 april 2020. Het is bizar je voor te stellen dat er straks
    mensen eenzaam sterven met kerst.
     
    Toch zijn er continu nieuwe inzichten over effectieve behandelmethodes bij COVID-19. Vorige
    week heeft de organisatie Frontline COVID-19 Critical Care Aliance (FLCCC), bestaande uit
    gerenommeerde wetenschappers en artsen, een belangrijk rapport gepresenteerd≤. Daarin
    wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van
    Ivermectine≥. Ivermectine is een bekend anti-parasitair geneesmiddel, onder meer werkzaam
    tegen schurft. De laatste maanden groeit het aantal studies erover. Ivermectine lijkt extreem
    effectief zijn tegen COVID-19. Het versnelt het herstel aanzienlijk en vermindert de kans om
    aan COVID-19 te overlijden. Daarnaast is het veilig in gebruik ťn goedkoop. In Egypte is
    Ivermectine inmiddels onderdeel van de reguliere behandeling bij COVID-19.
     
    De opmerkelijkste onderzoeksresultaten naar de werking van Ivermectine (zie bijlage voor
    bronvermelding):
     
    1) In mei brak er in een verzorgingstehuis in Frankrijk schurft uit. Alle 69 bewoners (en
    personeel) kregen Ivermectine toegediend. Slechts 7 ouderen kregen COVID-19. Niemand stierf
    in dit verzorgingstehuis. De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 90 jaar. Bij een
    controlegroep in een ander verzorgingstehuis kreeg 22,6% van de bewoners COVID-19. Daar
    overleed 9% van de patiŽnten.
     
    2) Op 19 november plaatste het Reformatorisch Dagblad een artikel over een wetenschappelijke
    studie in Egypte⁴. Een groep van 200 mensen, bestaande uit medisch personeel en verwanten
    van COVID-19 patiŽnten, werd gesplitst (100-100). In de groep waar preventief Ivermectine
    werd toegediend kreeg 2% COVID-19. In de controlegroep werd 10% ziek door COVID-19.
     
    3) Ook een ander onderzoek uit Egypte laat een positief resultaat zien. In een groep,
    bestaande uit 340 familieleden van COVID-19 patiŽnten, kreeg een deel Ivermectine
    toegediend. Hiervan werd 7,4% ziek. In de andere groep, die geen Ivermectine gebruikte, werd
    een ziektepercentage van 58,4 vastgesteld.
     
    4) In ArgentiniŽ is een onderzoek gehouden naar de preventieve (profylaxe) werking van
    Ivermectine onder 229 gezonde burgers. 131 personen kregen Ivermectine toegediend.
    Niemand (0%) werd ziek. In de controlegroep kreeg 11,2% van de deelnemers COVID-19.
     
    5) Door dezelfde onderzoekers is een grootschalig onderzoek onder medisch personeel
    uitgevoerd. Van de 1195 deelnemers kregen er 788 preventief Ivermectine. Weer werd in deze
    groep niemand ziek, terwijl in de controlegroep 58% ziek werd.
     
    6) In Egypte is in een ziekenhuis bij 400 COVID-19 patiŽnten onderzoek verricht. 200 hiervan
    werden behandeld met Ivermectine. Het ziektebeeld in deze groep werd bij 4 personen heviger
    en het sterftecijfer was 2%. In de controlegroep verergerde het ziektebeeld zich bij 30 personen
    en was het sterftecijfer 20%.
     
    7) Een onderzoek in een ziekenhuis van Bagdad, onder 140 COVID-19 patiŽnten, toont een
    snellere hersteltijd aan. Bij behandeling met Ivermectine duurde het herstel gemiddeld 6,3
    dagen. Bij een reguliere behandeling duurde het herstel van COVID-19 13,6 dagen.
     
    In Nederland worden COVID-19 patiŽnten steeds effectiever behandeld. Gebruik van
    cortecosteroÔden (Dexamethason) blijkt effectief te zijn. Daarnaast wordt het antivirale middel
    Remdesivir sinds kort voorgeschreven⁵. Echter, een recentelijk gepubliceerde īSolidarity Trialī
    van de WHO (d.d. 15 oktober) stelt dat Remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir en
    interferon weinig tot geen effect hebben op het sterftecijfer en de herstelduur van COVID-19
    patiŽnten⁶.
     
    Afgelopen Juni is er een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat Ivermectine
    extreem effectief werkt (in vitro) tegen SARS-CoV-2⁷. Het middel staat op de lijst van essentiŽle
    geneesmiddelen van de WHO en de ontdekking ervan heeft tot een Nobelprijs geleid. De
    laatste maanden verschijnen er veel onderzoeken (nog niet allemaal peer-reviewed) die de
    effectieve werkzaamheid van Ivermectine bij COVID-19 onderbouwen.
     
    Echter, Ivermectine komt niet voor in de Horizonscan COVID-19, die door Zorginstituut
    Nederland wordt opgesteld⁸. De scan die een overzicht geeft van effectieve geneesmiddelen bij
    de behandeling van COVID-19. Ook komt Ivermectine niet voor in het literatuuroverzicht van de
    Federatie Medisch Specialisten (FMS) over medicamenteuze behandeling van COVID-19⁹. Het
    overzicht van geneesmiddelen waarop behandelopties voor COVID-19 gebaseerd zijn. En dat is
    ernstig, omdat behandeling met Ivermectine zeer effectief lijkt en overlijden kan voorkomen.
     
    Daarom, in navolging van de Amerikaanse groep medisch specialisten van het
    FLCCC, een dringende oproep aan de FMS (Federatie Medisch Specialisten),
    SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid die het COVID-19 behandeladvies
    opstelt), het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), om de
    effectiviteit van Ivermectine klinisch te onderzoeken en het beleid daar op aan
    te passen.
     
   

     
    Het volledige artikel: RaphaŽl Klijn 15 december 2020. .
    Website over ivermectine, met overzicht van publicaties
    Overzicht wetenschappelijk onderzoek ivermectine
     
 
     
     
 

 

Genen mogelijk de sleutel voor nieuwe behandelingen COVID-19

    Innovation Origins - Petra Wiesmayer 15 december 2020
     
    Een medicijn dat al is goedgekeurd voor de behandeling van reumatische
    artritis zou kunnen helpen ernstige complicaties te voorkomen.
     
    Oudere mensen hebben meer kans op een ernstige, of zelfs dodelijke afloop van COVID-19
    dan jongere mensen. Maar ook bij jongeren kan besmetting met het coronavirus tot een ernstig
    ziekteverloop leiden. Aan de andere kant zijn er zelfs mensen in de zogenaamde ďrisicogroepĒ
    die nauwelijks verschijnselen van corona vertonen. Waarom dit zo is, is nog steeds grotendeels
    onduidelijk, zelfs na bijna een jaar van de pandemie. Britse onderzoekers hebben nu vijf genen
    geÔdentificeerd die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor een ernstig verloop van COVID-19.
    Deze bevindingen kunnen zelfs leiden tot behandelingen voor de ziekte.
     
   

Beschadiging van de longen op moleculair niveau

    Wetenschappers van de University Edinburgh, onder leiding van het Roslin-Institute hebben
    samen met onderzoekers van de MRC Human Genetics Unit, het Centre for Genomic and
    Experimental Medicine en de Edinburgh Clinical Research Facility genen geÔdentificeerd die
    betrokken zijn bij de ontwikkeling van COVID-19. Het gaat om antivirale immuniteit en
    longontsteking. Deze doorbraak en deze ďverbazingwekkende bevindingĒ helpt inzicht te
    krijgen hoe COVID-19 de long op moleculair niveau beschadigt, zo benadrukken de
    wetenschappers.
     
   

ĎJuiste keuze kan levens reddení

    ďNet als bij sepsis en griep wordt de schade aan de longen veroorzaakt door ons eigen
    immuunsysteem, niet door het virus zelf,Ē aldus onderzoeksleider Kenny Baillie, Ph.D., van het
    Roslin Instituut. ďOnze genetische resultaten geven een routekaart door de complexiteit van de
    immuunsignalering en wijzen de weg naar belangrijke medicijndoelen.Ē De resultaten zouden
    onmiddellijk aantonen welke geneesmiddelen bovenaan de lijst van klinische proeven zouden
    moeten staan. ďWe kunnen maar een paar medicijnen tegelijk testen. Het maken van de juiste
    keuzes kan duizenden levens redden.Ē
     
   

Wezenlijk verschil in 5 genen

    De wetenschappers van het GenOMICC-Konsortiums onderzochten het DNA van 2700 patiŽnten
    die ernstig ziek waren door COVID-19. Zij werden behandeld in 208 intensive-care-units in het
    Verenigd Koninkrijk. Ze vergeleken de genetische informatie met monsters van gezonde
    vrijwilligers uit andere studies, zoals de Britse Biobank, Generation Scotland en 100.000
    Genomes.
     
    Ze vonden substantiŽle verschillen in vijf genen in de ICU-patiŽnten in vergelijking met
    monsters van gezonde vrijwilligers. ďDe genen Ė IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 en CCR2 Ė
    verklaren deels waarom sommige mensen levensbedreigende COVID-19 ontwikkelen, terwijl
    anderen nauwelijks symptomen hebben,Ē zeggen de onderzoekers. De veranderde IFNAR2- en
    OAS1-genen zijn geassocieerd met een aangeboren immuunafweer. Ernstige
    ontstekingsprocessen zijn weer gekoppeld aan de TYK2-, DPP9- en CCR2-genen.
     
   

Bestaand medicijn

    Op basis van deze bevindingen konden de onderzoekers het effect van geneesmiddelen op
    patiŽnten voorspellen. Zo werd bijvoorbeeld aangetoond dat het verlagen van de activiteit van
    het TYK2-gen beschermt tegen COVID-19. Het gaat er daarbij om het voorkomen dat het
    immuunsysteem voor het eigen lichaam levensbedreigend wordt. Een medicijn dat al is
    goedgekeurd voor de behandeling van reumatische artritis, baricitinib, verlaagt deze TYK2-
    activiteit.
     
    Bovendien ontdekten de wetenschappers dat een toename van de activiteit van het gen INFAR2
    waarschijnlijk ook beschermt tegen COVID-19. Dit gen bootst waarschijnlijk het effect na van
    een behandeling met interferon. Daarbij komen eiwitten uit cellen in het immuunsysteem vrij
    om zich te verdedigen tegen virussen. Deskundigen zeggen echter dat het belangrijkste is ďdat
    patiŽnten deze behandeling in een vroeg stadium van de ziekte moeten krijgen om effectief te
    zijnĒ.
     
    ďWe hopen nu dat er meer inzicht in COVID-19 kan worden verkregen door het bestuderen van
    de genetica van de duur van de symptomen en hoe de symptomen in de loop van de tijd
    veranderen bij niet-gehospitaliseerde patiŽntenĒ, zei professor Albert Tenesa, hoofdonderzoeker
    bij Coronagenes. ďOm dit te doen, is het cruciaal dat degenen die COVID-19 waar ook ter wereld
    hebben of hebben gehad, deelnemen aan studies zoals onze parallelle studie Coronagenes.Ē
     
    De bevindingen zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature.
     
    Het volledige artikel: Innovation Origins - Petra Wiesmayer 15 december 2020
     
 
     
     
 

 

Nieuws experimenteel medicijn Middel tegen longziekten lijkt in vernevelde vorm

    succes te boeken tegen corona
    De Volkskrant - Ellen de Visser 13 november 2020
     
    Opnieuw hoopgevend nieuws in de strijd tegen het coronavirus:  het inhaleren
    van een experimenteel medicijn tegen de longziekten astma en COPD blijkt bij
    covid-patiŽnten zeer effectief.
     
    Britse artsen onderzochten het middel bij bijna honderd patiŽnten in negen ziekenhuizen; de
    groep die het longmedicijn kreeg, werd minder vaak ernstig ziek en knapte gemiddeld ruim
    twee keer zo snel op.
     
    De resultaten, die vrijdag zijn verschenen in vakblad The Lancet Respiratory Medicine, zijn
    hoopgevend, zegt hoogleraar interne geneeskunde Joost Wiersinga (Amsterdam UMC). Hij
    spreekt van Ďeen prachtig onderzoekí.
     
    Het medicijn SNG001 bevat interferon-β, een eiwit dat van nature in ons lichaam voorkomt en
    bij een virusinfectie wordt geproduceerd om de reactie van het immuunsysteem te coŲrdineren.
    Laboratoriumstudies hebben uitgewezen dat het coronavirus de vrijgave van dat interferon
    onderdrukt, en covid-patiŽnten die heel erg ziek worden of overlijden blijken veel minder van
    dat interferon-β te hebben aangemaakt. Ouderen produceren bovendien minder interferon, wat
    kan verklaren waarom ze vaker ernstig ziek worden van een coronabesmetting. Het idee achter
    het gebruik van dat eiwit tegen covid-19 is kortom ijzersterk, zegt Wiersinga.
     
    Vernevelaar
    Eerder onderzoek met interferon tegen covid-19 leverde niets op, maar toen werd het eiwit
    steeds met een injectie in de bloedbaan gebracht. Daarop besloten de onderzoekers het anders
    aan te pakken en het medicijn, ontwikkeld door een Brits biotechbedrijf, met een vernevelaar
    toe te dienen. Zo komt het in een hoge concentratie in de longen terecht, de plek waar het virus
    als eerste schade aanricht. ĎEen briljant ideeí, zegt Wiersinga, Ďom zo het middel rechtstreeks
    naar de plek des onheils te brengen.í
     
    De patiŽnten kregen het medicijn na opname in het ziekenhuis twee weken lang dagelijks
    toegediend, waarna werd bekeken hoe het ze verging in vergelijking met een controlegroep
    (waarvan de deelnemers ook een vloeistof inhaleerden maar dan zonder de actieve substantie).
    De patiŽnten die interferon kregen, deden het al snel in alle opzichten beter: zo waren ze veel
    minder kortademig. In de controlegroep waren na twee weken 11 van de 49 patiŽnten zo
    opgeknapt dat ze hun oude leven konden hervatten, in de interferon-groep waren dat er twee
    keer zoveel: 21 van de 48 patiŽnten.
     
    Virusremmer
    Er was alleen geen significant verschil te bespeuren in de duur van de ziekenhuisopnamen en
    ook niet in de sterfte onder patiŽnten. Daarvoor was de onderzochte groep ook te klein, zegt
    Wiersinga. Het onderzoek wordt voortgezet, de vernevelaar wordt de komende maanden bij een
    grote groep covid-patiŽnten beproefd.
     
    Mochten de resultaten zo sterk blijven, dan hebben artsen eindelijk een virusremmer in handen
    waarmee ze patiŽnten snel kunnen helpen, zegt Wiersinga. Het medicijn werkt vooral in het
    beginstadium van de ziekte: dan kampen patiŽnten met heel veel virusdeeltjes in hun longen,
    die dankzij een boost van het immuunsysteem mogelijk kunnen worden bestreden.
     
    De enige virusremmer die nu in ziekenhuizen wordt gebruikt is remdesivir, maar dat is geen
    wondermiddel. Sterker: een recent, nog niet gepubliceerd onderzoek van
    Wereldgezondheidsorganisatie WHO onder ruim elfduizend patiŽnten in dertig landen, laat zien
    dat dit middel ook bij grootschalig gebruik weinig tot geen effect heeft op de duur van de
    ziekenhuisopname, of op de sterfte onder patiŽnten.
     
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Ellen de Visser 13 november 2020
     
 
     
     
 

 

'Corona-medicijnen' blijken niet effectief voor ernstig zieke patiŽnten

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 oktober 2020
     
    Medicijnen: Vier belangrijke Covid-geneesmiddelen doen weinig voor ernstig zieke
    coronapatiŽnten. Geen van de middelen vermindert de sterfte of ziektebeloop,
    blijkt uit de eerste resultaten van internationaal onderzoek.
     
    Vier belangrijke behandelingen tegen Covid-19 blijken helaas weinig te doen voor ernstig zieke
    coronapatiŽnten. Het gaat om de geneesmiddelen remdesivir, hydroxychloroquine,
    lopinavir/ritonavir en interferon.
     
    Geen van de middelen vermindert de sterfte of de ernst van het ziektebeloop in het ziekenhuis.
    Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van de zogeheten Solidarity-studie, die in meer dan
    dertig landen over de hele wereld loopt onder auspiciŽn van de Wereldgezondheidsorganisatie.
     
    De resultaten zullen binnenkort gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschrift The New
    England Journal of Medicine, maar zijn nu al op een zogenoemde preprintserver gezet. Dat
    betekent dat de conclusies nog niet definitief zijn, omdat het commentaar van peer reviewers
    nog zal moeten worden verwerkt.
     
    De voorlopige uitkomst is vooral teleurstellend voor remdesivir, een virusremmend middel dat
    geproduceerd wordt door het Amerikaanse bedrijf Gilead. In juni werd het nog verwelkomd als
    het eerste geneesmiddel dat werd geregistreerd als medicijn tegen corona, al was toen al
    duidelijk dat remdesivir geen wondermiddel was. In eerder onderzoek was vastgesteld dat het
    slechts marginaal levensreddend kan zijn en daarnaast nog enigszins hielp om de ligduur van
    patiŽnten op de ic te beperken. Maar in de Solidarity-studie, waarin ruim 2.700 patiŽnten die het
    middel remdesivir kregen werden vergeleken met een even grote placebo-groep, waren mensen
    die dit medicijn kregen toch geen spat beter af.
     
    ĄDeze uitkomst komt niet als een verrassingĒ, zegt arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC
    Utrecht in een reactie. ĄHet bevestigt grotendeels de conclusies van andere studies die eerder
    zijn gepubliceerd. Op basis daarvan waren hydroxychloroquine en lopinavir/ritonavir eigenlijk al
    afgeschreven als zinvolle behandeling tegen Covid-19. Ook van remdesivir hadden we om die
    reden geen hoge verwachtingen en nu blijkt zelfs dat het helemaal niets doen. De Solidarity-
    studie is wel de eerste die de behandeling met interferon voor het eerst met placebo vergelijkt,
    maar dat is dus ook weinig hoopvol. Daarmee zijn we weer terug bij af.Ē
     
    Wat nog rest is het afweer onderdrukkende medicijn dexamethason, dat in de grote Britse
    Recovery-studie als enige wel een gunstig effect liet zien op de behandeling van Covid-19 in het
    ziekenhuis. Bonten wordt er nog niet wanhopig van, want er zit nog genoeg in de pijplijn zegt
    hij: ĄEr zijn intussen al nieuwe studies gaande naar andere immuunmodulerende middelen,
    zoals dexamethason. Daarnaast komen er nog een paar nieuwe experimentele antivirale
    middelen aan die binnenkort in grote groepen Covid-19-patiŽnten op hun werkzaamheid
    kunnen worden getest.Ē
     
    De vraag is nog of de Solidarity-studie het laatste woord zal hebben. Hoe zal de uitkomst wegen
    ten opzichte van andere studies? Een grote kracht van deze studie is de omvang (er deden
    meer dan 11.000 patiŽnten aan mee tot nu toe) en daarmee de snelheid waarmee resultaten
    verzameld konden worden. ĄMaar deze studie is ook wel ontzettend pragmatisch opgezetĒ,
    zegt Bonten, Ąhet is quick and dirtyĒ.
     
    Normaal zijn zulke studies aan heel strenge regels en protocollen onderworpen. Maar in dit
    geval zijn er bijvoorbeeld heel weinig patiŽntengegevens verzameld, waardoor de omschrijving
    van het effect wat vaag blijft. ĄDat is een nadeelĒ, zegt Bonten, Ąmaar onder de onzekere
    omstandigheden van deze crisis ook een voordeel. Zo kun je toch snel conclusies trekken.Ē
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Dit zijn de 9 meest kansrijke coronabehandelingen - een medicijn

    tegen Covid-19 is ook nodig als er een vaccin is
    Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
    De mens heeft in het verleden slechts ťťn virus totaal weten te elimineren: de pokken.
     
    Net als vrijwel alle andere virussen zal het nieuwe coronavirus dat de wereld nu teistert,
    waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen. Daarom moet het virus worden bestreden met een mix
    van maatregelen om de gezondheid te beschermen: behandelingen met medicijnen ťn een
    vaccin.
     
    In het meest positieve scenario kan de productie van een vaccin eind dit jaar beginnen. Tegen
    die tijd zullen er wereldwijd nog vele honderdduizenden doden extra zijn gevallen.
     
    En zelfs als er een vaccin is, zal het nog lang duren voordat genoeg mensen dit toegediend
    hebben gekregen en groepsimmuniteit zal ontstaan. Er moeten nog veel hindernissen worden
    genomen voordat goed beschermende vaccins massaal kunnen worden geproduceerd en
    gedistribueerd.
     
    Dus naast een vaccin zijn er ook behandelingen en therapieŽn nodig tegen Covid-19.
     
    Er zijn de afgelopen maanden honderden mogelijke coronabehandelingen toegelaten tot de
    klinische testfase. Deze variŽren van nieuwe medicatie die het virus direct te lijf kan gaan tot al
    bestaande medicijnen tegen andere ziektes die een immuniteitsrespons teweeg moeten
    brengen.
     
    ďWe hebben echt medicijnen nodig die helpen voorkomen dat besmette patiŽnten in het
    ziekenhuis belanden, of die in elk geval de duur van ernstige klachten beperkenĒ, zei de
    Amerikaanse virusexpert en regeringsadviseur Anthony Fauci in juli tegen Facebook-oprichter
    Mark Zuckerberg.
     
    Business Insider heeft een overzicht gemaakt van negen behandelingen die volgens de
    wetenschappelijke gemeenschap het meest kansrijk zijn. De meeste daarvan worden al op
    mensen getest en sommigen zijn zelfs al goedgekeurd voor gebruik bij noodgevallen. Dat geldt
    bijvoorbeeld voor de plasmatherapie die onder druk van de Amerikaanse president [...]
    versneld werd goedgekeurd.
     
    In de tabel hieronder staan deze negen veelbelovende medicijnen en behandelingen op
    alfabetische volgorde.
     
   

     
    Lees verder voor een toelichting op de werking van de meest kansrijke coronabehandelingen:
    Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
    Het volledige artikel: Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
 
     
     
 

 

Nieuw coronamedicijn lijkt kans op ernstig ziekteverloop enorm te

    verkleinen
    Scientias - Caroline Kraaijvanger 20 juli 2020
     
    CoronapatiŽnten die het medicijn gebruikten, hadden wel 79% minder kans om
    ernstig ziek te worden, zo claimt het Britse bedrijf Synairgen.
     
    Het bedrijf Ė opgericht door professoren verbonden aan de universiteit van Southampton Ė
    baseert zich op een klinisch onderzoek, waaraan 101 coronapatiŽnten deelnamen. Ongeveer de
    helft kreeg het medicijn Ė SNG001 genoemd Ė toegediend en leek daar enorm bij gebaat te
    zijn.
     
    SNG001 bevat het eiwit Interferon-β. Dit eiwit komt van nature al in ons lichaam voor. Het eiwit
    speelt een belangrijke rol in ons afweersysteem en kan als zodanig dus ook de strijd aangaan
    met bijvoorbeeld SARS-CoV-2. Onderzoek wijst echter uit dat coronavirussen zoals SARS-CoV-2
    over mechanismen beschikken die de productie van deze eiwitten onderdrukken. Bovendien zijn
    er aanwijzingen dat mensen die minder van deze eiwitten in hun longen aanmaken, vatbaarder
    zijn voor ernstige longproblemen wanneer ze een luchtweginfectie oplopen.
     
    Het bracht onderzoekers op een interessant idee. Wat nu als we mensen wat extra van deze
    eiwitten toedienen? Het resultaat is SNG001: een medicijn dat Interferon-β herbergt en via een
    inhalator wordt toegediend, waardoor de eiwitten dus direct in de longen worden afgeleverd.
     
    De afgelopen maanden is het medicijn onder een kleine groep proefpersonen getest. En de
    resultaten zijn dus veelbelovend. Richard Marsden, CEO van Synairgen spreekt zelfs voorzichtig
    van Ďeen grote doorbraakí. ďOnze inspanningen zijn er nu op gericht om er samen met
    regulatoren en andere belangrijke groepen voor te zorgen dat deze mogelijke behandeling zo
    snel mogelijk verder ontwikkeld wordt.Ē
     
    Onafhankelijke wetenschappers noemen de voorlopige resultaten die vandaag zijn vrijgegeven
    opwindend, maar hebben er ook hun kanttekeningen bij. Dat heeft voornamelijk te maken met
    het feit dat de resultaten enkel in een persbericht en persconferentie zijn vrijgegeven en niet in
    een wetenschappelijk blad zijn gepubliceerd. Ook wijzen ze erop dat het een kleinschalig
    onderzoek betreft en dat je op basis daarvan niet al te grote conclusies moet trekken.
     
    Bronmateriaal:
    "Encouraging results from trial of inhaled drug to help COVID-19 patients"
    University of Southampton
     
    Het volledige artikel: Scientias - Caroline Kraaijvanger 20 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Succesvolle test met coronamedicijn: kans op ic-opname veel kleiner

    Welingelichte Kringen - Jeannette Kras 20 juli 2020
     
    Mogelijk is er een behoorlijk succesvol medicijn tegen Covid-19 ontdekt. De
    eerste resultaten zijn hoopgevend. Door het toedienen van een bepaald eiwit
    neemt het aantal patiŽnten dat op de intensive care belandt drastisch af, zegt
    het Britse biotechbedrijf Synairgen.
     
    Het bedrijf gebruikt een eiwit, genaamd interferon beta, dat het lichaam zelf produceert bij een
    virale infectie. Door het eiwit te inhaleren waardoor het direct in de longen terecht komt, moet
    de immuunreactie worden gestimuleerd.
     
    Dat lijkt te werken. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de kans dat een coronapatiŽnt in het
    ziekenhuis aan de beademing moet met bijna 80 procent afneemt. PatiŽnten hadden twee tot
    drie keer meer kans om te herstellen tot een niveau waarop ze alle dagelijkse activiteiten
    zonder problemen konden uitvoeren, aldus Synairgen.
     
    De proef leidde ook tot een Ďzeer significanteí afname van ademhalingsproblemen bij patiŽnten.
    De gemiddelde tijd die een patiŽnt in het ziekenhuis doorbracht nam met een derde af door het
    medicijn.
     
    Aan het dubbelblinde onderzoek namen 101 vrijwilligers deel, die vanwege corona waren
    opgenomen in het ziekenhuis. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd. Ook zijn de data niet
    beschikbaar dus de claims van het bedrijf kunnen nog niet worden bevestigd.
     
    Maar als de resultaten zo goed zijn als beweerd, dan is het medicijn een belangrijk hulpmiddel
    in de strijd tegen corona. Baas van Synairgen, Richard Marsden sprak bij de BBC van Ďeen grote
    doorbraak in de behandeling van opgenomen coronapatiŽntení. Zijn bedrijf zou tegen de winter
    Ďeen paar honderdduizend doses per maand kunnen leverení.
     
    Het volledige artikel: Welingelichte Kringen - Jeannette Kras 20 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Horizonscan COVID-19

    Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
    De COVID-19-pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft door snelle wereldwijde
    verspreiding ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Dit brengt een grote urgentie met zich
    mee voor ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. Het Zorginstituut heeft een overzicht
    gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen.
     
    Vanuit de Horizonscan Geneesmiddelen willen wij ook voor COVID-19 vroegtijdig inzicht geven in
    welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn. Het
    overzicht is gebaseerd op informatie van AIHTA, Adis Insight, de EMA en de FDA. Ook zijn meer
    algemene bronnen geraadpleegd zoals de Europese Commissie en het RIVM.
     
    Vaccins vallen in principe buiten de scope van de Horizonscan Geneesmiddelen, omdat vaccins
    normaal gesproken gefinancierd worden vanuit het rijksvaccinatieprogramma en de Horizonscan
    tot doel heeft een hulpmiddel te zijn bij de betaalbaarheid en toegankelijkheid van nieuwe
    geneesmiddelen. Om die reden spitst de scan voor COVID-19 zich toe op medicijnen en dan in
    het specifiek medicijnen die het verst zijn in hun ontwikkeling. Vaccins zijn, zeker met
    betrekking tot COVID-19, wel van groot publiek belang. Daarom is in dit overzicht wel
    achtergrondinformatie opgenomen en is zoveel mogelijk verwezen naar meer
    informatiebronnen.
     
   

     
    Het volledige artikel: Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiŽnten met COVID-19

    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
    Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het moment van deze
    publicatie) geen grote gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van een bepaald
    geneesmiddel duidelijk onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in kleine onderzoeken
    bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2 geprobeerd
    te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De uitkomsten
    geven slechts een matige onderbouwing voor een therapeutisch advies bij deze
    coronavirusinfecties.
     
    Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, worden in dit document off-label
    medicamenteuze behandelopties besproken voor patiŽnten met COVID-19 (infectie met SARSĖ
    CoV-2). Het betreft m.n. patiŽnten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen
    van ziekte.
     
    Er bestaat een online interactie-checker, waarbij gekeken kan worden of medicatie die de
    patiŽnt gebruikt samen kan gaan met off label therapeutische medicijnen.
     
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
 

Verschillende grootschalige studies staan in de steigers. Eťn daarvan is een studie bij 3 200

  patiŽnten die gecoŲrdineerd zal worden door de Franse publieke onderzoeksinstelling Inserm.
   
  Er zal naast de werkzaamheid van hydroxychloroquine ook gekeken worden naar andere
  geneesmiddelen: een medicijn dat in aantocht was om ebola te behandelen (remdesivir), en
  eentje dat wordt gebruikt bij HIV (ritonavir/lopinavir), al dan niet in combinatie met een medicijn
  dat gebruikt wordt bij multiple sclerose (interferon beta). Verschillende Belgische ziekenhuizen
  nemen deel aan dit onderzoek.
   
  Volledig artikel: Test gezond
   
 
     
     
 

 

 
  De Wereldgezondheidorganisatie heeft plannen ontvouwd voor een wereldomvattende megastudie
  naar de vier meest belovende kandidaatgeneesmiddelen tegen Covid-19, onder de naam
  Solidarity. Het gaat om onderzoek naar (hydroxy)chloroquine, interferon, remdesivir en de
  combinatie van de hiv-remmers lopinavir/ritonavir.
   
  Volledig artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen
   
 
     
     
   
     
     
 
 

 

 
  Interferon-beta is an immune system messenger that can help cripple viruses.
   
  Volledig artikel: Science
   
 
 
 
 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 12 januari 2021