Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

  Ivermectine werkt niet tegen corona  
   

Medisch Contact - Henk Maassen en Eva Nyst 5 maart 2021

 
       
    Ivermectine heeft geen effect op het ziektebeloop van covid-19. Dat blijkt uit een RCT (n=476)  
    door Eduardo Lůpez-Medina e.a. gepubliceerd in JAMA. De duur van de symptomen was niet  
    significant verschillend voor patiŽnten die een vijfdaagse kuur met ivermectine kregen  
    vergeleken met placebo: mediane tijd tot het verdwijnen van de symptomen tien versus twaalf  
    dagen.  
       
    Al eerder wees arts-microbioloog en MC-columnist Miquel Ekkelenkamp op de  
    (methodologische) tekortkomingen van studies waaruit zou blijken dat het middel wel werkt:  
    controlegroepen ontbraken, er was gegoocheld met getallen, of het ging om louter als preprint  
    verschenen publicaties.  
       
    In het advies ĎMedicamenteuze behandeling voor patiŽnten met covid-19í stelt de Stichting  
    Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) dat wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt voor het  
    gebruik van ivermectine bij covid-19. Eind januari eiste een actiegroep van artsen en burgers  
    onder dreiging van gerechtelijke stappen een positief advies over het middel. De SWAB heeft l  
    aten weten daarop niet te kunnen ingaan en het leidraaddocument aan te passen als  
    wetenschappelijke inzichten of publicaties daartoe aanleiding geven.  
       
    Het volledige artikel: Medisch Contact - Henk Maassen en Eva Nyst 5 maart 2021  
       
 
     
     
 

  Groep huisartsen wil anti-schurftmiddel gebruiken tegen corona,  
    maar geen enkel bewijs dat het werkt  
   

NPO Radio 1 AVRO TROS 29 januari 2021

 
       
    Het is goedkoop, op grote schaal beschikbaar en het zou werken tegen corona:  
    ivermectine. Tientallen huisartsen willen dit anti-schurftmiddel kunnen  
    toedienen aan coronapatiŽnten. Maar overtuigend bewijs dat het werkt is er  
    niet.  
       
    "Er is geen enkel medisch verantwoord bewijs dat het werkt", zegt oud-huisarts Ted van Essen.  
    Hij verdiepte zich in de bestaande onderzoeken naar de werking van ivermectine tegen corona:  
    "De bestaande onderzoeken zijn op hele kleine schaal gedaan, in laboratoria en ze zijn niet  
    ge-peerreviewd."  
       
    Zelfzorg Covid-19  
    De vereniging 'Zelfzorg Covid-19', die bestaat uit tientallen huisartsen, denkt daar anders over.  
    Deze groep pleitte eerder voor het gebruik van het middel chloroquine tegen corona en wil nu  
    toestemming om ivermectine in de behandeling van coronapatiŽnten op te nemen.  
       
    Onverstandig, vindt Van Essen: "Het is een zwaar middel met veel bijwerkingen, zoals  
    slapeloosheid, misselijkheid en obstipatie. Het is tot nu toe alleen getest in laboratoria. Daar  
    bleek weliswaar dat ivermectine het coronavirus doodt, maar daarbij ging het om een dosis die  
    honderd keer hoger ligt dan wat we veilig achten voor mensen."  
       
    Toevalstreffers  
    Volgens de oud-huisarts is het heel lastig om een goed werkend medicijn te vinden of te  
    ontwikkelen tegen corona: "Het virus verspreidt zich via lichaamscellen. Dat maakt het heel  
    lastig om het virus te bestrijden, omdat je niet een middel wil toedienen dat schade toebrengt  
    aan de cellen."  
       
    Eerder liet hoogleraar epidemiologie Teun Bousema al weten geen voorstander te zijn van het  
    toedienen van ivermectine aan coronapatiŽnten. "Ik ben absoluut geen voorstander van het  
    inzetten van medicijnen zonder duidelijk bewijs voor effectiviteit. Dat bewijs is bij ivermectine  
    nog niet gevonden. Er zijn wel een paar interessante aanwijzingen dat klachten misschien iets  
    eerder verdwijnen. Dat kunnen ook heel goed toevalstreffers zijn.''  
       
    Het volledige artikel: NPO Radio 1 AVRO TROS 29 januari 2021  
       
 
     
     
 

  Artsen en burgers dringen aan op inzetten antischurftmiddel tegen  
    effecten corona  
   

De Volkskrant - Ellen de Visser 27 januari 2021

 
       
    Een belangenvereniging van artsen en verontruste burgers heeft een advocaat  
    ingeschakeld om het antischurftmiddel ivermectine in de medische  
    coronarichtlijnen te krijgen. In een brief aan de SWAB, de wetenschappelijke  
    werkgroep die landelijk adviseert over behandelingen tegen covid-19, vraagt de  
    vereniging om binnen tien dagen positief te adviseren over het middel. Gebeurt  
    dat niet, dan volgen juridische stappen.  
       
    ĎAlle aandacht gaat nu naar de vaccinsí, zegt de Eindhovense advocaat Niels Vanaken namens  
    de vereniging Zelfzorg covid-19. ĎDaar zijn wij niet tegen, maar er moet ook een alternatieve  
    route zijn om het virus aan te pakken.í Dat alternatief is een virusremmer, die kan voorkomen  
    dat mensen na een coronabesmetting ernstig ziek worden en die zo de zorg kan ontlasten.  
    Zoín antiviraal wondermiddel is nog niet gevonden maar internationale wetenschappers  
    betogen de laatste maanden dat ivermectine de belofte weleens kan waarmaken. Het middel is  
    goedkoop, al langer op de markt, en is door enthousiastelingen al omgedoopt tot Ďthe peopleís  
    medicineí, het medicijn voor de gewone man.  
       
    Remmers  
    Het afgelopen jaar bleken twee andere virusremmers, remdesivir (een afgekeurd  
    ebolamedicijn) en hydroxychloroquine (een antimalariamiddel) na langdurig onderzoek toch  
    niet effectief genoeg. Ivermectine, een middel tegen parasitaire infecties, wordt wereldwijd met  
    succes ingezet tegen onder meer rivierblindheid en schurft. Het bleek vorig jaar in  
    laboratoriumproeven ook effectief tegen het coronavirus. Sindsdien wordt wereldwijd onderzoek  
    gedaan bij patiŽnten. De resultaten worden niet op waarde geschat, zegt advocaat Vanaken in  
    een toelichting op zijn brief. Er is volgens hem meer dan voldoende bewijs dat het middel  
    werkt. Over de aard van de juridische stappen wil hij zich nog niet uitlaten. De SWAB laat bij  
    monde van een voorlichter weten dat niet op de brief kan worden ingegaan omdat het een  
    juridische kwestie betreft.  
       
    Hoogleraar Joost Wiersinga, in het Amsterdam UMC medeverantwoordelijk voor de  
    behandelrichtlijnen voor patiŽnten met covid-19, zegt dat ivermectine in onderzoek een stuk  
    beter lijkt te scoren dan het inmiddels beruchte, door [de US] oud-president [...] bewierookte  
    hydroxychloroquine. ĎWe hebben nu geen enkele virusremmer tegen corona die voorkomt dat  
    patiŽnten moeten worden opgenomen, terwijl we daar zo hard naar op zoek zijn.  
    Richtlijncommissies overal ter wereld hebben ivermectine in het vizier, het middel wordt heel  
    serieus genomen maar de onderzoeksgegevens lijken nog niet stevig genoeg om definitieve  
    uitspraken te doen over het effect.í  
       
    Kwaliteit van het onderzoek  
    De meeste ivermectineonderzoeken, concludeerde de Amerikaanse gezondheidsautoriteit  
    NIH begin dit jaar, zijn van matige kwaliteit: er is sprake van kleine aantallen patiŽnten,  
    verschillende doseringen, combinaties met andere medicijnen (waardoor onduidelijk is waar het  
    effect vandaan komt), verschillen in ernst van de ziekte en een gebrekkige onderzoeksopzet.  
    Het wachten is, schrijft ook de Nederlandse SWAB, op grote, goed uitgevoerde onderzoeken.  
       
    Die onderzoeken zijn onderweg. De universiteit van Oxford bestudeert al maanden onder een  
    grote groep ouderen welke bestaande middelen zij kunnen slikken tegen corona en voegt aan  
    het arsenaal nu ook ivermectine toe. Binnenkort worden ook de resultaten verwacht van een  
    grote Zuid-Amerikaanse studie.  
       
    Vorige week meldde vakblad The Lancet bescheiden onderzoeksresultaten van een klein  
    Spaans onderzoek onder 24 jongvolwassenen, van wie de helft ivermectine kreeg vlak na het  
    ontstaan van de (milde) ziekteverschijnselen. Die groep rapporteerde na een week minder  
    klachten en had iets minder virusdeeltjes en antistoffen in het bloed, wat duidt op een milder  
    ziekteverloop. Wiersinga: ĎWat we het liefst willen zien is dat minder vaak mensen na een  
    corona-infectie in het ziekenhuis belanden. De komende maanden krijgen we hopelijk meer  
    onderzoeksgegevens over dit middel onder ogen en kunnen we zien of dat lukt.í  
       
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Ellen de Visser 27 januari 2021  
       
 
     
     
 

  ANBB stuurt mede namens zelfzorgcovid19 brief aan SWAB en vraagt  
    om positief advies Ivermectine  
    Het volledige artikel: ZelfzorgCovid19.nl 26 januari 2021. De volledige brief van ANBB aan SWAB 26 januari 2021.  
       
    Namens haar leden, die massaal voor vroegbehandeling stemden, de  
    petitieondertekenaars en de nieuwsbrieflezers heeft de Algemene Nederlandse  
    Burger Belangenvereniging (ANBB) via haar jurist gevraagd aan de SWAB om  
    herziening van het advies inzake het gebruik van Ivermectine als profylaxe en  
    behandeling van COVID-19.  
       
    De brief bevat drie elementen:  
       

1

  Ivermectine krijgt onderzoekstechnisch niet dezelfde behandeling als andere geneesmiddelen  
    een reden om de SWAB te vragen dit alsnog te doen.  
       

2

  Over de werking en veiligheid van Ivermectine bij COVID-19 is voldoende wetenschappelijk  
    bewijs voorhanden wat de SWAB middels deze brief wordt aangereikt.  
       

3

  Gezien de punten 1 en 2 en het belang voor mensen met een verhoogd risico en patiŽnten  
    met milde klachten en verder ter voorkoming van overbelasting van de ziekenhuizen wordt de  
    SWAB gevraagd om herziening van haar advies van niet-positief naar positief.  
       
   

 
       
    Het volledige artikel: ZelfzorgCovid19.nl 26 januari 2021. De volledige brief van ANBB aan SWAB 26 januari 2021.  
       
 
     
     
 

  Brief van ANBB / Open Legal advocaten aan SWAB, verzoek om  
    positief advies Ivermectine  
    De volledige brief van ANBB aan SWAB 26 januari 2021.  
       
    mr. N.J.P. [Niels] Vanaken, advocaat - Open Legal Advocaten [AKV Advocatuur B.V]  
    Beukenlaan 129 5616 VD Eindhoven  
    Per aangetekende brief Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid t.a.v. het Bestuur  
    Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden  
    Datum: 26 januari 2021 Onze referentie: D100354 Inzake: ANBB / Ivermectine  
       
    Geachte leden van het Bestuur,  
       
    Tot mijn kantoor heeft zich gewend de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging  
    (ANBB), met het verzoek haar belangen en de belangen van haar 7.400 leden, haar 13.386  
    nieuwsbrief lezers en haar 53.562 petitieondertekenaars (Zelfzorg COVID-19) te behartigen.  
    Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt.  
       
    Protocollen NHG  
    De reden waarom ik mij namens cliŽnt tot u wend bestaat erin dat uw stichting (hierna: ĎSWABí)  
    behandeladviezen verstrekt aan het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Voornamelijk  
    op basis van dit advies formuleert het NHG op haar beurt standaard behandelprotocollen, welke  
    de basis vormen voor de behandelwijze van COVID-19 patiŽnten door de (huis)arts.  
       
    Ivermectine  
    Onder punt 4.1.10 van haar Leidraad document d.d. 21 januari jl. stelt de SWAB dat geen  
    wetenschappelijke onderbouwing voor het (off-label) gebruik van Ivermectine in de profylaxe  
    en behandeling van COVID-19 voorhanden zou zijn. CliŽnt acht het van groot belang dat de  
    SWAB in haar behandeladviezen aan het NHG positief adviseert over het gebruik van   
    Ivermectine bij COVID-19. Zij betwist hetgeen de SWAB ter onderbouwing van haar (niet  
    positief) behandeladvies in het Leidraad document aanvoert. Meer in het algemeen bestaat bij  
    cliŽnt de indruk dat, in tegenstelling tot middelen als Remdesivir en HCQ, Ivermectine  
    onderzoekstechnisch niet de aandacht krijgt die het verdient. Zo verwijst de SWAB in haar  
    document slechts naar 2 studies, terwijl inmiddels 8 gecontroleerde studies zijn gepubliceerd  
    die de profylaxe effectiviteit van Ivermectine aantonen. Hiernaast hebben inmiddels 19  
    gecontroleerde studies aangetoond dat het gebruik van Ivermectine het herstel versnelt en de  
    sterftekans verlaagt. Reeds 12 klinische studies zijn peer-reviewed. Uit andere publicaties volgt  
    dan weer dat in gebieden waar de behandeling met Ivermectine wordt toegepast minder  
    personen aan COVID-19 komen te overlijden. Om die reden wordt het gebruik van Ivermectine  
    voorgeschreven in een toenemend aantal landen, waaronder ArgentiniŽ, Peru, Mexico en India.  
       
    Uit een recent uitgevoerde meta-analyse binnen het WHO ACT-accelerator programma, waarbij  
    18 Randomized Controlled Trials (RCTīs) zijn beoordeeld, volgt als conclusie dat de  
    behandeling met Ivermectine bij COVID-19 het herstel van en de virale klaring bij de patiŽnt  
    versnelt. Bovendien neemt de sterftekans met maar liefst 75% af.  
       
    In het document ĎReview of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in  
    the Prophylaxis and Treatment of COVID-19í van de FLCCC Alliance verstrekt onder andere dr.  
    Pierre Kory een totaaloverzicht van vastgestelde resultaten uit studies en de praktijk. Hieruit  
    blijken de resultaten voor profylactisch en therapeutisch gebruik van Ivermectine in eerste of  
    tweede lijn consistent positief. Dit document is peer-reviewed en zal op korte termijn worden  
    gepubliceerd. De meta-analyse die Theresa Lawrie op de door dr. Kory e.a. verrichte  
    onderzoeken heeft toegepast, heeft de effectiviteit van Ivermectine op de reductie van de  
    sterftekans en het voorkomen van de ziekte bevestigd. Gelijkaardige positieve conclusies ten  
    aanzien van het gebruik van Ivermectine volgen uit de metaanalyse zoals uitgevoerd door  
    onder andere Andrew Hill.  
       
    Conclusie  
    Anders dan de SWAB stelt, is inmiddels voldoende betrouwbaar bewijs voorhanden waaruit de  
    positieve werking van Ivermectine bij COVID-19 blijkt. Op basis van dit gegeven in combinatie  
    met het veiligheidsprofiel, lijkt voor de SWAB niets eraan in de weg te staan om positief te  
    adviseren over het (off-label) gebruik van Ivermectine in de profylaxe en behandeling van  
    COVID-19. Naar stellige verwachting zal dit resulteren in het voorkomen van  
    ziekenhuisopnames en derhalve in de ontlasting van de zorgcapaciteit. Uiteraard kan parallel  
    hieraan grootschaliger onderzoek worden verricht om nog meer wetenschappelijk overtuigend  
    bewijs te bekomen.  
       
    Op basis van het bovenstaande, verzoek ik namens cliŽnt de SWAB om haar behandeladvies  
    over het gebruik van Ivermectine bij COVID-19 te heroverwegen en hierover positief aan het  
    NHG te adviseren. In dit kader verzoek ik de SWAB om mij binnen een termijn van 10 dagen  
    na heden haar voornemen daartoe te bevestigen. Bij gebreke hiervan heb ik opdracht van  
    cliŽnt om tot het nemen van gerechtelijke maatregelen over te gaan.  
       
    Uw reactie zie ik tegemoet, waarvoor dank. Voor de goede orde meld ik u dat deze brief en  
    onze vervolgcorrespondentie ongewijzigd ter kennis van de leden van cliŽnt, haar nieuwsbrief  
    lezers en haar petitieondertekenaars zal worden gebracht.  
       
    Namens cliŽnt behoud ik mij alle rechten en weren voor.  
       
    Met vriendelijke groet,  
    Open Legal Advocaten  
    Niels Vanaken  
    Advocaat  
   

 
       
    Het volledige artikel: Brief van ANBB aan SWAB 26 januari 2021.  
       
 
     
     
 

  Wondermiddel tegen corona, of toch niet? Ivermectine zou het kunnen  
    zijn, maar er is nog geen bewijs voor  
   

De Gelderlander - Eric Reijnen Rutten 25 januari 2021

 
       
    NIJMEGEN - Corona zou niet zoín probleem zijn als er gewoon een goed medicijn  
    tegen is. Ivermectine, letterlijk een paardenmiddel, lijkt dat te zijn. Lijkt, want:  
    ,,Er is nog geen overtuigend bewijs voorĒ.  
       
    Hoogleraar epidemiologie van tropische infectieziekten Teun Bousema zou graag willen zeggen  
    dat het medicijn het wondermiddel is tegen corona. Hij heeft voor het Radboudumc onderzoek  
    gedaan naar ivermectine bij andere ziektes en is nog lang niet zover om te zeggen dat het  
    zonder risico aan coronapatiŽnten gegeven kan worden, waarvoor op sociale media door  
    menigeen wordt gepleit.   
       
    Ivermectine is een geneesmiddel tegen rondwormen en parasitaire mijten en luizen. Het wordt  
    ook in de diergeneeskunde gebruikt voor onder meer paarden, honden en koeien.. ,,In het  
    laboratorium is gekeken of het ook tegen corona zou kunnen werken.íí Dat bleek zo te zijn.  
    ,,Alleen ging het daarbij om een dosis die vijftig tot honderd keer hoger is dan wat we veilig  
    achten voor mensen.íí  
       
    Pupillen gaan verwijden  
    En daar zit ím het probleem. Standaard wordt 200 microgram per kilogram lichaamsgewicht  
    voorgeschreven. ,,Bij doses boven de 1000 microgram per kilo worden bijwerkingen  
    waarschijnlijker, waaronder leverschade en zenuwbijwerkingen.íí Dat kan dus al bij een dosis die  
    maar vijf keer zo hoog is.  
       
    Bousema vertelt dat er desondanks onderzoek wordt gedaan. Die onderzoeken zijn voorlopig  
    niet eenduidig. ,,Een overtuigend effect van ivermectine tegen het coronavirus is daarbij nog  
    niet gevonden, wel een paar interessante aanwijzingen dat klachten misschien iets eerder  
    verdwijnen. Dat kunnen ook heel goed toevalstreffers zijn.íí  
       
    Er is meer onderzoek nodig, en dat wordt ook gedaan. ,,Zodra dat bewijs er wel is, is het ook  
    snel in te zetten omdat het al op grote schaal gemaakt wordt voor een aantal armoede-  
    gerelateerde ziekten.íí  
       
    Maar het zonder wetenschappelijk bewijs toch maar alvast toedienen aan coronapatiŽnten, vindt  
    Bousema geen goed idee. ,,Ik ben absoluut geen voorstander van het inzetten van medicijnen  
    zonder duidelijk bewijs voor effectiviteit. ĎBaat het niet dan schaadt het nietí gaat niet op voor  
    medicijnen, zeker niet als ze in hoge concentraties gebruikt worden of in combinatie met  
    andere medicijnen.íí Het kan namelijk de effectiviteit van die andere medicijnen verminderen  
    en voor onbekende bijwerkingen zorgen.  
       
    Ernstige hartritmestoornissen  
    Momenteel worden coronapatiŽnten met name behandeld met ontstekingsremmer  
    Dexamethason, dat bewezen effect heeft. Lang werd bij patiŽnten ook ontstekingsremmer  
    Remdesivir toegediend, maar dat bleek uiteindelijk niet te werken. In het voorjaar werden ook  
    de malariamedicijnen Chloroquine en Hydroxychloroquine toegediend, maar die bleken  
    uiteindelijk eerder schadelijk dan effectief: ze kunnen ernstige hartritmestoornissen  
    veroorzaken bij coronapatiŽnten, aldus het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.  
       
    Het volledige artikel: De Gelderlander - Eric Reijnen Rutten 25 januari 2021  
       
 
     
     
 

  Is Ivermectine het nieuwe wondermiddel tegen Covid-19?  
   

Het Parool - Jop van Kempen 18 januari 2021

 
       
    Het is relatief goedkoop, veilig en zou een ernstig ziektebeloop van Covid-19  
    voorkomen. Maar ivermectine is nog niet goed genoeg onderzocht voor groot  
    gebruik, zegt internist-infectioloog Joost Wiersinga (Amsterdam UMC).   
    ĎDe wens dat het helpt is groot, net als eerder bij hydroxycholoroquine.í  
    Dat middel bleek niet effectief.  
       
    Ivermectine bestaat al sinds 1987. Het middel wordt nu voorgeschreven bij de behandeling van  
    schurft of worminfecties. Volgens sommigen kan het antiparasitaire middel voorkomen dat  
    mensen met Covid-19 ernstig ziek worden. Zoín Covid-behandeling duurt een tot vijf dagen en  
    kost 130 euro of minder.   
       
    Via sociale media wordt de hoop aangewakkerd dat ivermectine ook werkt tegen Covid-19,  
    gebaseerd op onder andere een pleidooi van de Amerikaanse arts-onderzoeker Pierre Kory.  
    In Bolivia is het middel al sinds mei goedgekeurd voor gebruik, meldt het Franse persbureau  
    AFP.   
       
    Druk op ziekenhuizen  
   

ďHet zou heel mooi zijn als ivermectine helpt mensen uit het ziekenhuis te houden,Ē zegt

 
    arts-onderzoeker Wiersinga. ďDaarmee kun je de druk op de ziekenhuizen verlichten. Op dit  
    moment is er geen geneesmiddel dat voorkomt dat lichte klachten als gevolg van Covid-19  
    uitmonden in ernstige klachten.Ē  
       
    Of ivermectine echt werkt, is nog niet duidelijk. In laboratoriumonderzoek ging het middel  
    vermeerdering van het coronavirus tegen, al was de dosering vaak vele malen hoger dan nu  
    gebruikelijk bij worminfecties of schurft. Of het middel dat effect ook heeft bij covidpatiŽnten,  
    is nog niet vastgesteld.  
       
    Wiersinga, die alle publicaties over covid bijhoudt en afgelopen zomer roem vergaarde met een  
    overzichtsartikel op basis van 25.000 onderzoeken in vaktijdschrift Jama, zegt dat de studies  
    onder covidpatiŽnten tot dusverre veel zwakke punten bevatten. Vaak gaat het om onderzoek  
    bij zo weinig zieke mensen dat het gevonden effect ook op toeval kan berusten. Ook ontbreekt  
    het geregeld aan controlegroep die een onderzocht middel niet kreeg, waardoor zorgvuldige  
    meting van de effectiviteit niet goed mogelijk is.  
       
    Vertekening  
    ďVerder kan een vertekening ontstaan, omdat de positieve resultaten van bijvoorbeeld  
    ivermectine wel worden gepubliceerd, maar de negatieve niet,Ē aldus Wiersinga. ďVerreweg de  
    meeste studies zijn bovendien nog niet gepubliceerd in peer-reviewed medische tijdschriften,  
    maar verschenen als preprints.Ē  
        
    In onder andere Mexico en ArgentiniŽ lopen nu goede onderzoeken naar ivermectine, zegt   
    Wiersinga. ďHet gaat om grotere, gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studies. De  
    komende maanden moeten zij meer duidelijkheid bieden over het effect van ivermectine.Ē  
       
    [US president]  
    De aandacht voor het geneesmiddel doet Wiersinga denken aan hydroxychloroquine. Mede  
    aangewakkerd door de Amerikaans president [...] gaven sommige artsen hoog op van het het  
    ontstekingsremmende en bacteriedodende geneesmiddel bij besmetting met Covid-19. Zij  
    baseerden zich op kleinschalige, gemankeerde onderzoeken. Bij betere bestudering bleek  
    hydroxychloroquine geen effect te hebben bij Covid-19.  
       
    ďDe wens dat ivermectine helpt, is vanzelfsprekend groot,Ē zegt Wiersinga. ďMaar zolang niet  
    vaststaat dat het effectief is, pleit ik ervoor het niet voor te schrijven. Hoewel de bekende  
    bijwerkingen niet vaak voorkomen, zul je die vaker zien als je het voorschrijft aan grote  
    aantallen patiŽnten.Ē  
       
    Het volledige artikel: Het Parool - Jop van Kempen 18 januari 2021  
       
 
     
     
 

  Schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer door de leden der Kamer  
    Het gebruik van het middel ivermectine tegen COVID-19  
   

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2020Z25726 24 december 2020

 
       
    Vragen van het lid Van Haga (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid,   
    Welzijn en Sport inzake het gebruik van het middel ivermectine tegen   
    COVID-19 (ingezonden 24 december 2020).  
       
1   Bent u op de hoogte van de recente zeer positieve resultaten met ivermectine bij de  
    behandeling van COVID-19-patiŽnten?1  
2   Bent u ervan op de hoogte dat recente resultaten met ivermectine uit minimaal 21  
    internationale nieuwe studies zeer veelbelovend blijken?2 3 4  
3   Bent u ervan op de hoogte dat ivermectine in veel recente studies zowel preventief, alsook  
    therapeutisch met succes ingezet is bij diverse categorieŽn (risicovolle) COVID-patiŽnten, zowel  
    bij opgenomen ziekenhuispatiŽnten, alsook ęout-patientsĽ?  
4   Bent u ervan op de hoogte dat uit deze studies blijkt dat ivermectine de kans op  
    ziekenhuisopnames aanzienlijk vermindert?  
5   Bent u ervan op de hoogte dat uit deze studies blijkt dat ivermectine de kans op het krijgen  
    van COVID-19 aanzienlijk vermindert?  
6   Bent u er van op de hoogte dat uit deze studies blijkt dat ivermectine de kans op sterfte  
    door/met COVID-19 aanzienlijk vermindert?  
7   Bent u ervan op de hoogte dat de nieuwe studie ook data bevat, welke afkomstig zijn uit  
    belangrijke RCTís (Randomized controled trials)?  
8   Wat heeft u tot nu toe gedaan om te onderzoeken of het medicijn ivermectine een oplossing  
    zou kunnen zijn voor de Nederlandse coronacasus?  
9   Bent u bereid om op korte termijn te kijken naar de mogelijkheden die ivermectine heeft voor  
    de Nederlandse coronacasus?  
10   Is er in Nederland onderzoek gedaan naar de effecten van ivermectine? Zo ja, kunt u die  
    delen? Zo nee, waarom niet?  
11   Deelt u de mening dat als ivermectine een goed werkend medicijn tegen COVID-19 is, er geen  
    reden meer is voor een vaccin?  
12   Deelt u de mening dat als ivermectine een goed werkend medicijn tegen COVID-19 is, het de  
    voorkeur heeft om zieke mensen te genezen boven het vaccineren van gezonde mensen?  
13   Kunt u aangeven wat het zou betekenen voor de coronamaatregelen, als ivermectine een goed  
    werkend medicijn tegen COVID-19 blijkt te zijn?  
14   Bent u op de hoogte van de referenties die in de bijlage hieronder staan vermeld?  
       
1   FLCCC Alliance, 4 december 2020, ęPrevention and early treatment of COVID-19í (https://  
    covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-PressConferencePresentationDec4-  
    Houston.pdf)  
2   FLCCC Alliance, 4 december 2020, ęFLCCC Alliance calls on national health authorities to  
    immediately review medical evidence showing the efficacy of ivermectin for the prevention of   
    COVID-19 and as an early outpatient treatmentĽ (https://covid19criticalcare.com/wp-content/  
    uploads/2020/12/FLCCC-Alliance-Call-for-Action-News-Release-Press-Conference-FollowUp.pdf)  
3   FLCCC Alliance, 4 december 2020, ęPrevention and early treatment of COVID-19í (https://  
    covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-PressConferencePresentationDec4-  
    Houston.pdf)  
4   FLCCC Alliance, 18 december 2020, ęReview of the Emerging Evidence Demonstrating the  
    Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19í (https://  
    covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-  
    andtreatment-of-COVID-19.pdf)  
       
   

 
       
    Het volledige artikel: Tweede Kamer der Staten-Generaal 2020Z25726 24 december 2020  
       
       
 
     
     
 

  Medicamenteuze behandeling voor patiŽnten met COVID-19 (infectie  
    met SARS-CoV-2)  
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid versie 10 november 2020, laatste wijzigingen 18 december 2020  
       
    Vanaf Oktober 2020 is dit adviesdocument tevens een FMS Leidraad. De inhoud (o.a.  
    referenties) wordt per dat moment niet meer op een continue basis bijgehouden, maar alleen  
    als het advies wijzigt. Een overzicht van de gebruikte therapeutische onderzoeken is te vinden  
    op de FMS-website. Wel blijft het advies actueel en is het advies afgestemd met de betrokken  
    beroepsverenigingen. Indien nieuwe data daartoe een aanleiding geven, wordt het  
    behandeladvies aangepast.  
       
    4.1.10 - Ivermectine (Addendum d.d. 18-12-2020)  
       
    Ivermectine is een semisynthetisch derivaat van avermectine en wordt gebruikt bij de  
    behandeling van parasitaire infestaties/infecties met mijten of nematoden. Over ivermectine  
    werd eerder in vitro activiteit tegen SARS-CoV-2 gerapporteerd. Door de fabrikant (MS)  
    wordt het middel als behandeling van COVID-19 echter ontraden omdat dat alleen met een  
    vele malen (10-100x) hogere dosis dan de standaarddosis pas de benodigde concentraties  
    ook in vivo bereikt zouden kunnen worden (Schmidt et al. Clin Pharmacol Ther. 2020 Oct;108  
    (4):762-765).  
       
    Er zijn enkele observationele en gerandomiseerde klinische studies gepubliceerd (Padhy et al. J  
    Pharm Pharm Sci. 2020  & Ahmed S et al. Int J Infect Dis. 2020), en ook nog studies die niet  
    zijn gepeer-reviewed, met zeer beperkte aantallen patiŽnten en aanzienlijke methodologische  
    beperkingen.  
       
    Er kan op basis van deze studies geen uitspraak worden gedaan over de (in)effectiviteit van  
    ivermectine op mortaliteit, voorkomen van (ernstige) ziekte, voorkomen van opname op de  
    intensive care, duur van ziekenhuisopname, snelheid van klinische verbetering, behoefte aan  
    respiratoire ondersteuning, en virale klaring in patiŽnten met COVID-19.  
       
    Om deze redenen is er op dit moment geen plaats voor het (off-label) gebruik van ivermectine  
    in de profylaxe en behandeling van COVID-19 buiten studieverband . Wanneer gegevens over  
    effectiviteit en veiligheid uit grotere gerandomiseerde studies van goede kwaliteit beschikbaar  
    komen, kan de plaats van dit middel preciezer worden vastgesteld.  
       
    Het volledige artikel: SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid versie 10 november 2020,  
    laatste wijzigingen 18 december 2020  
       
 
     
     
 

  Onderzoek naar gebruik Ivermectine bij COVID-19 kan levens redden
   

RaphaŽl Klijn 15 december 2020

     
    Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van een effectief coronavaccin.
    Helaas is er relatief weinig aandacht voor behandeling van patiŽnten met
    COVID-19. Tekenend is het protocol Symptoombestrijding in de thuissituatie
    bij patiŽnten met een COVID-19 (Corona) in de laatste levensfaseĻ. De laatste
    versie is geŁpdatet op 2 april 2020. Het is bizar je voor te stellen dat er straks
    mensen eenzaam sterven met kerst.
     
    Toch zijn er continu nieuwe inzichten over effectieve behandelmethodes bij COVID-19. Vorige
    week heeft de organisatie Frontline COVID-19 Critical Care Aliance (FLCCC), bestaande uit
    gerenommeerde wetenschappers en artsen, een belangrijk rapport gepresenteerd≤. Daarin
    wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van
    Ivermectine≥. Ivermectine is een bekend anti-parasitair geneesmiddel, onder meer werkzaam
    tegen schurft. De laatste maanden groeit het aantal studies erover. Ivermectine lijkt extreem
    effectief zijn tegen COVID-19. Het versnelt het herstel aanzienlijk en vermindert de kans om
    aan COVID-19 te overlijden. Daarnaast is het veilig in gebruik ťn goedkoop. In Egypte is
    Ivermectine inmiddels onderdeel van de reguliere behandeling bij COVID-19.
     
    De opmerkelijkste onderzoeksresultaten naar de werking van Ivermectine (zie bijlage voor
    bronvermelding):
     
    1) In mei brak er in een verzorgingstehuis in Frankrijk schurft uit. Alle 69 bewoners (en
    personeel) kregen Ivermectine toegediend. Slechts 7 ouderen kregen COVID-19. Niemand stierf
    in dit verzorgingstehuis. De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 90 jaar. Bij een
    controlegroep in een ander verzorgingstehuis kreeg 22,6% van de bewoners COVID-19. Daar
    overleed 9% van de patiŽnten.
     
    2) Op 19 november plaatste het Reformatorisch Dagblad een artikel over een wetenschappelijke
    studie in Egypte⁴. Een groep van 200 mensen, bestaande uit medisch personeel en verwanten
    van COVID-19 patiŽnten, werd gesplitst (100-100). In de groep waar preventief Ivermectine
    werd toegediend kreeg 2% COVID-19. In de controlegroep werd 10% ziek door COVID-19.
     
    3) Ook een ander onderzoek uit Egypte laat een positief resultaat zien. In een groep,
    bestaande uit 340 familieleden van COVID-19 patiŽnten, kreeg een deel Ivermectine
    toegediend. Hiervan werd 7,4% ziek. In de andere groep, die geen Ivermectine gebruikte, werd
    een ziektepercentage van 58,4 vastgesteld.
     
    4) In ArgentiniŽ is een onderzoek gehouden naar de preventieve (profylaxe) werking van
    Ivermectine onder 229 gezonde burgers. 131 personen kregen Ivermectine toegediend.
    Niemand (0%) werd ziek. In de controlegroep kreeg 11,2% van de deelnemers COVID-19.
     
    5) Door dezelfde onderzoekers is een grootschalig onderzoek onder medisch personeel
    uitgevoerd. Van de 1195 deelnemers kregen er 788 preventief Ivermectine. Weer werd in deze
    groep niemand ziek, terwijl in de controlegroep 58% ziek werd.
     
    6) In Egypte is in een ziekenhuis bij 400 COVID-19 patiŽnten onderzoek verricht. 200 hiervan
    werden behandeld met Ivermectine. Het ziektebeeld in deze groep werd bij 4 personen heviger
    en het sterftecijfer was 2%. In de controlegroep verergerde het ziektebeeld zich bij 30 personen
    en was het sterftecijfer 20%.
     
    7) Een onderzoek in een ziekenhuis van Bagdad, onder 140 COVID-19 patiŽnten, toont een
    snellere hersteltijd aan. Bij behandeling met Ivermectine duurde het herstel gemiddeld 6,3
    dagen. Bij een reguliere behandeling duurde het herstel van COVID-19 13,6 dagen.
     
    In Nederland worden COVID-19 patiŽnten steeds effectiever behandeld. Gebruik van
    cortecosteroÔden (Dexamethason) blijkt effectief te zijn. Daarnaast wordt het antivirale middel
    Remdesivir sinds kort voorgeschreven⁵. Echter, een recentelijk gepubliceerde īSolidarity Trialī
    van de WHO (d.d. 15 oktober) stelt dat Remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir en
    interferon weinig tot geen effect hebben op het sterftecijfer en de herstelduur van COVID-19
    patiŽnten⁶.
     
    Afgelopen Juni is er een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat Ivermectine
    extreem effectief werkt (in vitro) tegen SARS-CoV-2⁷. Het middel staat op de lijst van essentiŽle
    geneesmiddelen van de WHO en de ontdekking ervan heeft tot een Nobelprijs geleid. De
    laatste maanden verschijnen er veel onderzoeken (nog niet allemaal peer-reviewed) die de
    effectieve werkzaamheid van Ivermectine bij COVID-19 onderbouwen.
     
    Echter, Ivermectine komt niet voor in de Horizonscan COVID-19, die door Zorginstituut
    Nederland wordt opgesteld⁸. De scan die een overzicht geeft van effectieve geneesmiddelen bij
    de behandeling van COVID-19. Ook komt Ivermectine niet voor in het literatuuroverzicht van de
    Federatie Medisch Specialisten (FMS) over medicamenteuze behandeling van COVID-19⁹. Het
    overzicht van geneesmiddelen waarop behandelopties voor COVID-19 gebaseerd zijn. En dat is
    ernstig, omdat behandeling met Ivermectine zeer effectief lijkt en overlijden kan voorkomen.
     
    Daarom, in navolging van de Amerikaanse groep medisch specialisten van het
    FLCCC, een dringende oproep aan de FMS (Federatie Medisch Specialisten),
    SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid die het COVID-19 behandeladvies
    opstelt), het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), om de
    effectiviteit van Ivermectine klinisch te onderzoeken en het beleid daar op aan
    te passen.
     
   

     
    Het volledige artikel: RaphaŽl Klijn 15 december 2020. .
    Website over ivermectine, met overzicht van publicaties
    Overzicht wetenschappelijk onderzoek ivermectine
     
 
     
     
 

  Video prof. dr. Pierre Kory over de effecten van Ivermectine  
   

Washington D.C. 8 december 2020

 
       
   

 
       
    Prof. Dr. Pierre Kory is voorzitter van een groep gerenommeerde artsen en wetenschappers,  
    genaamd Frontline Covid-19 Critical Care Alliance [FLCCC]. In het begin van de pandemie  
    pleitte dr. Kory voor het gebruik van corticosteroÔden bij de behandeling van COVID-19  
    patiŽnten. Een advies dat levens bleek te redden en in de behandelrichtlijnen bij COVID-19 is  
    opgenomen.  
       
 
     
     
 

 

Ivermectine "zeer effectief" bij corona

    Reformatorisch Dagblad 19 november 2020
     
    Ivermectine, een middel dat al decennia wordt gebruikt tegen worminfecties en
    bij schurft, blijkt uitstekend te helpen tegen Covid-19.
     
    Dat blijkt uit een recente publicatie van onderzoekers van de Egyptische Benha universiteit.
    Driehonderd proefpersonen kregen het middel; preventief, bij milde klachten of bij ernstige
    klachten. Driehonderd anderen vormden de controlegroep; zij kregen hydroxychloroquine plus
    standaard behandeling (waaronder zink en vitamine C).
     
    PatiŽnten met milde klachten die ivermectine kregen, knapten vaker op dan de controlegroep
    (99 versus 74 procent), lagen minder lang in het ziekenhuis (gemiddeld 5 versus 15 dagen) en
    er was minder sterfte (0 versus 4 personen). Ook CovidpatiŽnten die er al ernstiger aan toe
    waren, hadden baat bij het middel: 94 personen verbeterden, 4 bleven op hetzelfde niveau, 2
    overleden. In de controlegroep verbeterde de helft en overleden er 30.
     
    Ivermectine werkt zelfs preventief, zo bleek. Van de honderd personen die het middel kregen
    en een hoog risico liepen op een coronabesmetting, raakte slechts 2 procent geÔnfecteerd. In de
    groep die geen ivermectine kreeg, was dat 10 procent.
     
    De onderzoekers concluderen dat ivermectine een Ązeer effectiefĒ medicijn is voor het
    behandelen van Covid-19. Bovendien is vroegtijdig gebruik Ązeer nuttigĒ bij het voorkomen van
    coronainfecties, stellen ze.
     
    Het artikel moet nog wel worden beoordeeld door vakgenoten.
     
    Het volledige artikel: Reformatorisch Dagblad 19 november 2020
     
 
     
     
 

  Extreem preventieve werking Ivermectine  
    Study of the Efficacy and Safety of Topical Ivermectin + IotaCarrageenan in  
    the Prophylaxis against COVID-19 in Health Personnel  
    Journal of Biomedical Research and Clinical Investigation 2020; vol. 2 (1) (preprint) - Carvallo Hťctor, Hirsch  
    Roberto, Alkis Psaltis - November 16, 2020.  
       
    "We concluderen dat door ivermectine in orale oplossing en carrageen [natuurlijk bindmiddel uit  
    zeewier, red] in neussprayvorm te gebruiken, we een goedkope, veilige en effectieve manier  
    bieden om mensen te beschermen tegen besmetting en ernstige vormen van de ziekte."  
       
   

 
    Samenvatting door Ivermectine.nu - januari 2021  
    In vier ziekenhuizen in ArgentiniŽ is een groot onderzoek naar de preventieve werking van  
    Ivermectine verricht. Het onderzoek is gehouden onder een grote groep medisch personeel.  
    Hiervan gebruikten er 708 Ivermectine naast het gebruik van beschermende middelen. Een  
    andere groep, bestaande uit 407 medewerkers, gebruikte alleen beschermende middelen.  
       
    In de drie maanden dat de studie duurde testte 237 van de 407 [58%] medewerkers zonder  
    Ivermectine positief op COVID-19. In de groep waar Ivermectine werd gebruikt, testte niemand  
    positief op COVID-19.  
       
    Het volledige artikel: Journal of Biomedical Research and Clinical Investigation 2020; vol. 2 (1) (preprint) -  
    Carvallo Hťctor, Hirsch Roberto, Alkis Psaltis - November 16, 2020.  
       
 
     
     
 

 

Volgens IsraŽlische onderzoeker werkt antiparasiet medicijn tegen

    coronavirus
    Joods.nl - Joop Soesan 18 juni 2020
     
    Prof. Eli Schwartz, oprichter van het Centrum voor Reisgeneeskunde en Tropische Ziekten in
    het Sheba Medical Center [IsraŽl], test een medicijn dat wordt gebruikt om parasieten te
    bestrijden in derdewereldlanden. De hoop is dat het medicijn de duur van de infectie kan
    verminderen voor mensen die coronavirus hebben opgelopen.
     
    Schwartz lanceerde onlangs een klinische proef met het medicijn Ivermectine, een middel tegen
    parasieten waarvan ook is aangetoond dat het anti-virale capaciteiten bezit. De professor is van
    mening dat het medicijn COVID-19 kan helpen genezen.
     
    Het medicijn wordt getest bij mensen met milde tot matige verschijnselen van COVID-19 om te
    zien of het de periode van virale uitscheiding kan verkorten, zodat mensen minder lang in
    isolatie moeten. Momenteel moeten mensen die geÔnfecteerd zijn met het coronavirus minstens
    twee weken Ė en soms vier of zelfs zes weken Ė in isolatie totdat ze twee keer negatief zijn
    getest.
     
    Tot nu toe hebben 26 mensen zich ingeschreven voor de gerandomiseerde, dubbelblinde
    viervoudige maskerstudie van de arts van de 100 patiŽnten die hij hoopt te rekruteren. De
    meeste van zijn rekruten vindt hij in door de staat gerunde Ďcoronavirus hotelsí.
     
    Volgens Schwartz kennen veel artsen Ivermectin niet omdat het uniek is voor tropische
    geneeskunde. Echter, een team van onderzoekers won in 2015 de Nobelprijs voor de
    ontdekking van Ivermectine. Miljoenen mensen zijn inmiddels behandeld met het medicijn,
    waarvan bekend is dat het een hoog veiligheidsprofiel heeft.
     
    Hij hoopt dat de studie de komende maanden zal worden afgerond, ervan uitgaande dat er
    genoeg mensen zich inschrijven. Anders kan het onderzoek een paar maanden langer duren.
     
    Het volledige artikel: Joods.nl - Joop Soesan 18 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Vakgenoten voelden al nattigheid over studie antimalariamiddelen

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 5/6/7 juni 2020
     
    Bedrijf Surgisphere leverde ondoorzichtige patiŽntgegevens aan voor een studie naar de werking
    van chloroquine tegen Covid-19.
     
    De omvangrijkste studie met gegevens van meer dan 96.000 Covid-19-patiŽnten wereldwijd,
    naar het effect van antimalariamiddelen tegen de nieuwe virusziekte, moet uit de boeken
    worden geschrapt. De onderzoekers concludeerden dat hydroxychloroquine en chloroquine niet
    helpen tegen het virus. Maar na de publicatie op 22 mei in het medische blad The Lancet bleek
    dat de onderliggende data niet onafhankelijk gecontroleerd konden worden. Donderdagavond
    trok The Lancet het artikel definitief terug.
     
    Hoe kan het dat een medisch toptijdschrift zich op zoín belangrijk onderwerp zo in de luren heeft
    laten leggen? En niet The Lancet alleen. Ook het Amerikaanse The New England Journal of
    Medicine publiceerde begin mei een artikel van dezelfde groep over Covid-19 en hartziekte, om
    uiteindelijk ook die publicatie donderdagavond terug te trekken. Een derde publicatie over de
    behandeling van Covid-19 met het anti-wormenmiddel ivermectine, die als preprint op de
    BioRxiv-server stond, verdween zonder ooit gepubliceerd te zijn.
     
    ĄMeteen na de publicatie voelden mensen in het veld al nattigheidĒ, zegt Marc Bonten,
    hoogleraar medische microbiologie aan de Universiteit Utrecht. ĄHet was gewoon too good to be
    true. Hoe konden deze mensen in zo korte tijd zoveel complete patiŽntengegevens bij elkaar
    krijgen? Dat bleek de juiste intuÔtie: er kwam steeds meer bagger naar boven.Ē
     
    Die ĄbaggerĒ staat uitgebreid beschreven op de blogs van datawetenschapper Peter
    Ellis en wetenschapsjournalist James Todaro. Een groep van tweehonderd wetenschappers
    schreef een week geleden een gepeperde brief naar The Lancet, met een waslijst aan kritiek op
    de studie.
     
    De briefschrijvers wezen op onregelmatigheden in de analyse en op de ondoorzichtige wijze
    waarop de data verkregen waren. Zo merkten ze op dat het artikel meer sterfte aan Covid-19
    meldde in vijf Australische ziekenhuizen dan de officiŽle registratie in die periode vermeldde.
    Een ethische verantwoording ontbrak bij het onderzoek. Genoemde doseringen leken wel erg
    hoog en er zaten statistische oneffenheden in de gegevens.
     
    Marc Bonten ondertekende de brief, Ąomdat we bang waren dat The Lancet niet snel in actie zou
    komen.Ē Ook Richard Gill, emeritus hoogleraar statistiek aan de Universiteit Leiden was een van
    de ondertekenaars: ĄIk onderschrijf de kritiek volledig, wat mij betreft kon dit onderzoek
    meteen naar de prullenbak.Ē
     
    Door de gewraakte studie zijn diverse lopende onderzoeken naar het effect van
    hydroxychloroquine tegen Covid-19 stilgelegd. Een van de conclusies was dat patiŽnten die deze
    antimalariamiddelen kregen een 30 procent hoger risico op overlijden hadden. Maar als die
    beslissing genomen werd op basis van ondeugdelijk onderzoek, is dat uiterst schadelijk, zegt
    Bonten. ĄDe Wereldgezondheidsorganisatie heeft in de Solidarity-studie de studie-arm met
    chloroquine even stilgezet. En hier in Nederland zijn twee klinische studies naar
    hydroxychloroquine on hold gezet. Ook de veel grotere klinische studie Recovery in Groot-
    BrittanniŽ, kreeg het verzoek om geen nieuwe patiŽnten op te nemen, maar dat hebben ze
    daar geweigerd.Ē
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 5/6/7 juni 2020
     
 
     
     
 

  The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-  
    CoV-2 in vitro  
   

Science Direct - antiviral research volume 178  June 2020, 104787 - Leon Caly, Julian Druce, Mike Catton [et al.]

 
       
    Highlights  
1   Ivermectin is an inhibitor of the COVID-19 causative virus (SARS-CoV-2) in vitro;  
2   A single treatment able to effect ~5000-fold reduction in virus at 48 h in cell culture;  
3   Ivermectin is FDA-approved for parasitic infections, and therefore has a potential for  
    repurposing;  
4   Ivermectin is widely available, due to its inclusion on the WHO model list of essential  
    medicines.  
       
   

 
       
    Het volledige artikel: Science Direct - antiviral research volume 178  June 2020, 104787 - Leon Caly, Julian Druce,  
    Mike Catton [et al.]  
       
 
     
     
 

 

MSD's Stromectol / Ivermectine niet geschikt als geneesmiddel tegen

 
    SARS-CoV-2  
   

MSD / Liliane Limpens 8 april 2020

 
       
    Liliane Limpens 7 april 2020:  
    Vanochtend belde ik met de onderzoeksafdeling van MSD [Merck Sharp & Dohme] in Haarlem,  
    om te informeren naar de status van Ivermectine voor gebruik tegen het SARS-CoV-2 virus.  
    Na de enthousiaste berichtgeving van de Australische Monash University [nieuwsitems 4 en 6  
    april].  
       
    MSD is producent van het geregistreerde Stromectol, de merknaam van het werkzame  
    bestanddeel Ivermectine. Het is ontwikkeld als anti-parasitair geneesmiddel tegen onder meer  
    darmwormen, parasitaire mijten en luizen.   
       
    MSD, Melissa Koomen [MSc Biomedical Scienes] :  
    "Helaas zou de dosering van de werkzame stof Ivermectine in het geregistreerde Stromectol  
    fors verhoogd dienen te worden [misschien wel met factor 100] om de strijd te kunnen aangaan  
    met het SARS-CoV-2 virus. De mensveiligheid is dan niet gewaarborgd, nieuw onderzoek zou  
    nodig zijn voor een registratie. MSD heeft in een interne werkgroep besloten om het onderzoek  
    vooralsnog niet te starten."  
       
 
     
     
 

 

MSD: ivermectine bij COVID-19 niet geschikt

 
   

Arts en Auto 7 april 2020

 
       
    Volgens geneesmiddelenbedrijf MSD, dat in Haarlem ivermectine produceert  
    voor geneesmiddelen tegen rivierblindheid en bijvoorbeeld schurft, is het middel  
    niet geschikt om COVID-19 te bestrijden. Australisch laboratoriumonderzoek l  
    iet zien dat ivermectine het virus in twee dagen kan doden.  
       
    Geneesmiddelenbedrijf MSD produceert in Haarlem al ruim dertig jaar ivermectine, dat gebruikt  
    wordt voor een geneesmiddel tegen rivierblindheid en een middel tegen bijvoorbeeld schurft. In  
    AustraliŽ hebben onderzoekers met laboratoriumtesten ontdekt dat ivermectine het COVID-19  
    virus in twee dagen kan doden. Woordvoerder Jurgen Theissen van MSD tempert de  
    verwachtingen van het middel om de pandemie mee te bestrijden: ďOns expertteam met  
    wetenschappers dat externe onderzoeken naar MSD-geneesmiddelen beoordeelt, heeft de  
    Australische onderzoeksresultaten doorgerekend en is tot de conclusie gekomen dat voor  
    hetzelfde effect bij mensen, de dosis minstens honderd keer zo hoog zou moeten zijn als de  
    dosis die momenteel goedgekeurd is en waarvan we weten dat die veilig is en goed wordt  
    verdragen.Ē  
       
    MSD heeft zelf ook intern onderzoek lopen om te kijken of er geneesmiddelen en/of vaccins  
    zijn die kunnen helpen in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Theissen: ďWe hebben in  
    de strijd tegen ebola ook resultaat weten te bereiken en we hebben veel kennis van en  
    ervaring met vaccins.Ē  
       
    Theissen laat in algemene zin weten dat in deze tijden van de COVID-19 pandemie de  
    productie van vaccins en medicijnen niet in gevaar komt. ďMSD houdt continu Ė over de hele  
    wereld Ė in de gaten wat de coronacrisis betekent voor onze geneesmiddelen en vaccins, ook  
    op het gebied van distributie en logistiek. Momenteel kan MSD nog aan voldoende  
    grondstoffen komen voor haar medicijnen en vaccins. MSD volgt de situatie uiteraard op de  
    voet en zal aanvullende maatregelen nemen zodra dit aan de orde is.Ē  
       
   

Het volledige artikel: Arts en Auto 7 april 2020

 
       
 
     
     
 

  Medicijn gevonden dat het coronavirus binnen 48 uur doodt  
    Scientias - Caroline Kraaijvanger 6 april 2020  
       
    Het medicijn Ė dat nu gebruikt wordt om parasieten te bestrijden Ė lijkt in ieder geval in het  
    laboratorium veelbelovend. Tot die conclusie komen onderzoekers van Monash University   
    [AustraliŽ] nadat ze het middel in het laboratorium loslieten op cellen die met het virus  
    geÔnfecteerd waren. De experimenten wijzen uit dat het middel het virus binnen 48 uur kan  
    doden. ďWe ontdekten dat een enkele dosis in 48 uur tijd in feite al het virale DNA verwijderde  
    en dat er zelfs na 24 uur al sprake was van een significante afname van het virus,Ē aldus  
    onderzoeker Kylie Wagstaff.  
           
    Of dit dan de behandeling is waar talloze patiŽnten wereldwijd naar smachten? Die conclusie zul  
    je Wagstaff nog niet zo snel horen trekken. Het is namelijk belangrijk om je te realiseren dat  
    deze resultaten enkel in het laboratorium geboekt zijn. Of het middel in vivo Ė oftewel in het  
    menselijk lichaam Ė hetzelfde resultaat heeft, is nog onduidelijk. ďWe moeten nu uitzoeken of  
    de dosis waarin je het aan mensen kunt toedienen, effectief is. Dat is de volgende stap.Ē  
       
    Wagstaff en collegaís bogen zich al snel nadat het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 tot een  
    pandemie uitgroeide, over het betreffende geneesmiddel: Ivermectine. Het medicijn wordt nu  
    ingezet om parasieten te bestrijden. Zo krijgen mensen het bijvoorbeeld voorgeschreven bij  
    worminfecties. Maar eerdere studies hebben al uitgewezen dat het in vitro Ė oftewel buiten het  
    lichaam, in kweekculturen in het lab Ė ook wel raad weet met een breed scala aan virussen,  
    waaronder zika en het influenzavirus. En dat bracht Wagstaff en collegaís op het idee om het  
    middel ook los te laten op het nieuwe coronavirus.  
       
    Het levert in ieder geval in het laboratorium veelbelovende resultaten op. Hoe het middel in de  
    petrischaaltjes van Wagstaff en collegaís precies afrekent met het virus is niet onderzocht. Maar  
    de wetenschappers hebben daar Ė afgaand op wat ze het middel eerder met andere virussen  
    hebben zien doen Ė wel ideeŽn over. Ons immuunsysteem maakt normaliter korte metten met  
    lichaamsvreemde stoffen, zoals virussen. Om toch cellen te kunnen infecteren, onderdrukt het  
    nieuwe coronavirus die immuunrespons, waardoor onze cellen er minder goed in slagen om  
    het virus op te ruimen. En ivermectine lijkt er kort gezegd voor te zorgen dat het virus er niet  
    meer in slaagt om onze cellen ervan te weerhouden het virus op te ruimen.  
       
    Als uit vervolgonderzoek blijkt dat het middel ook in het menselijk lichaam wel raad weet met  
    SARS-CoV-2 dan kan het in theorie snel gaan. Omdat ivermectine al een bestaand en dus  
    goedgekeurd en veilig bevonden medicijn is, kan het in principe snel worden ingezet om  
    geÔnfecteerde patiŽnten te behandelen. Zover is het echter nog niet, zo blijven Wagstaff en  
    collegaís benadrukken. Eerst moet er in het laboratorium nog meer onderzoek worden gedaan  
    en dan pas kan er na worden gedacht over klinisch onderzoek, waarbij het middel op mensen  
    wordt getest.  
       
    Het volledige artikel: Scientias - Caroline Kraaijvanger 6 april 2020  
       
 
     
     
 

  Coronavirus doorbraak: Is ivermectine de mogelijke doorbraak bij de  
    behandeling van COVID-19?  
    Medical Facts 4 april 2020 - redactie Jan de L. Bron: Medical Facts & Dailymail.co.uk  
       
    Onderzoekers aan de Monash University [AustraliŽ] doen een opmerkelijke constatering. Het  
    lijkt erop dat 'ivermectine' het coronavirus COVID-19 kan bestrijden. Ivermectine is een  
    antiparasitair geneesmiddel, dat nota bene in Haarlem wordt geproduceerd. Ivermectine doodt  
    het virus binnen twee dagen (in vitro). De onderzoekers doen nu onderzoek bij mensen en  
    verwachten de eerste resultaten met een maand.  
       
    Nu blijkt uit onderzoek van de Monash University dat een enkele dosis van ivermectin het  
    SARS-CoV-2 virus kan remmen. Hoewel nog niet bekend is hoe ivermectin precies werkt op het  
    coronavirus COVID-19, blijkt het middel waarschijnlijk in staat de groei van het virus te  
    dempen. De volgende stap is dat wetenschappers de juiste menselijke dosering gaan bepalen,  
    om ervoor te zorgen dat de in vitro gebruikte dosering bij het coronavirus veilig is voor mensen.  
       
    Ivermectin is een geregistreerd anti-parasitair middel dat ook in vitro effectief bleek te zijn  
    tegen virussen zoals HIV, dengue en influenza.  
       
    De studie is het gezamenlijke werk van Monash Biomedicine Discovery Institute en  
    het Peter Doherty Institute of Infection and Immunity. Dr Kylie Wagstaff van het Monash  
    Biomedicine Discovery Instituteís leidt de studie.  
       
    Full paper ScienceDirect in Antiviral Research: The FDA-approved Drug Ivermectin inhibits the  
    replication of SARS-CoV-2 in vitro  
       
    Het volledige artikel: Medical Facts 4 april 2020 - redactie Jan de L. Bron: Medical Facts & Dailymail.co.uk  
       
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiŽnten met COVID-19

 
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020  
       
    Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het moment van deze  
    publicatie) geen grote gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van een bepaald  
    geneesmiddel duidelijk onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in kleine onderzoeken  
    bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2 geprobeerd  
    te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De uitkomsten  
    geven slechts een matige onderbouwing voor een therapeutisch advies bij deze  
    coronavirusinfecties.  
       
    Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, worden in dit document off  
    label medicamenteuze behandelopties besproken voor patiŽnten met COVID-19 (infectie met  
    SARSĖCoV-2). Het betreft m.n. patiŽnten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige  
    symptomen van ziekte.  
       
    Er bestaat een online interactie-checker, waarbij gekeken kan worden of medicatie die de  
    patiŽnt gebruikt samen kan gaan met off label therapeutische medicijnen.  
       
    Het volledige artikel: SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020  
       
 
 

  Back to Top

 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 11 maart 2021