Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 
     
     
 

  Onderzoek naar gebruik Ivermectine bij COVID-19 kan levens redden
   

RaphaŽl Klijn 15 december 2020

     
    Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van een effectief coronavaccin.
    Helaas is er relatief weinig aandacht voor behandeling van patiŽnten met
    COVID-19. Tekenend is het protocol Symptoombestrijding in de thuissituatie
    bij patiŽnten met een COVID-19 (Corona) in de laatste levensfaseĻ. De laatste
    versie is geŁpdatet op 2 april 2020. Het is bizar je voor te stellen dat er straks
    mensen eenzaam sterven met kerst.
     
    Toch zijn er continu nieuwe inzichten over effectieve behandelmethodes bij COVID-19. Vorige
    week heeft de organisatie Frontline COVID-19 Critical Care Aliance (FLCCC), bestaande uit
    gerenommeerde wetenschappers en artsen, een belangrijk rapport gepresenteerd≤. Daarin
    wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijke studies naar de effectiviteit van
    Ivermectine≥. Ivermectine is een bekend anti-parasitair geneesmiddel, onder meer werkzaam
    tegen schurft. De laatste maanden groeit het aantal studies erover. Ivermectine lijkt extreem
    effectief zijn tegen COVID-19. Het versnelt het herstel aanzienlijk en vermindert de kans om
    aan COVID-19 te overlijden. Daarnaast is het veilig in gebruik ťn goedkoop. In Egypte is
    Ivermectine inmiddels onderdeel van de reguliere behandeling bij COVID-19.
     
    De opmerkelijkste onderzoeksresultaten naar de werking van Ivermectine (zie bijlage voor
    bronvermelding):
     
    1) In mei brak er in een verzorgingstehuis in Frankrijk schurft uit. Alle 69 bewoners (en
    personeel) kregen Ivermectine toegediend. Slechts 7 ouderen kregen COVID-19. Niemand stierf
    in dit verzorgingstehuis. De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 90 jaar. Bij een
    controlegroep in een ander verzorgingstehuis kreeg 22,6% van de bewoners COVID-19. Daar
    overleed 9% van de patiŽnten.
     
    2) Op 19 november plaatste het Reformatorisch Dagblad een artikel over een wetenschappelijke
    studie in Egypte⁴. Een groep van 200 mensen, bestaande uit medisch personeel en verwanten
    van COVID-19 patiŽnten, werd gesplitst (100-100). In de groep waar preventief Ivermectine
    werd toegediend kreeg 2% COVID-19. In de controlegroep werd 10% ziek door COVID-19.
     
    3) Ook een ander onderzoek uit Egypte laat een positief resultaat zien. In een groep,
    bestaande uit 340 familieleden van COVID-19 patiŽnten, kreeg een deel Ivermectine
    toegediend. Hiervan werd 7,4% ziek. In de andere groep, die geen Ivermectine gebruikte, werd
    een ziektepercentage van 58,4 vastgesteld.
     
    4) In ArgentiniŽ is een onderzoek gehouden naar de preventieve (profylaxe) werking van
    Ivermectine onder 229 gezonde burgers. 131 personen kregen Ivermectine toegediend.
    Niemand (0%) werd ziek. In de controlegroep kreeg 11,2% van de deelnemers COVID-19.
     
    5) Door dezelfde onderzoekers is een grootschalig onderzoek onder medisch personeel
    uitgevoerd. Van de 1195 deelnemers kregen er 788 preventief Ivermectine. Weer werd in deze
    groep niemand ziek, terwijl in de controlegroep 58% ziek werd.
     
    6) In Egypte is in een ziekenhuis bij 400 COVID-19 patiŽnten onderzoek verricht. 200 hiervan
    werden behandeld met Ivermectine. Het ziektebeeld in deze groep werd bij 4 personen heviger
    en het sterftecijfer was 2%. In de controlegroep verergerde het ziektebeeld zich bij 30 personen
    en was het sterftecijfer 20%.
     
    7) Een onderzoek in een ziekenhuis van Bagdad, onder 140 COVID-19 patiŽnten, toont een
    snellere hersteltijd aan. Bij behandeling met Ivermectine duurde het herstel gemiddeld 6,3
    dagen. Bij een reguliere behandeling duurde het herstel van COVID-19 13,6 dagen.
     
    In Nederland worden COVID-19 patiŽnten steeds effectiever behandeld. Gebruik van
    cortecosteroÔden (Dexamethason) blijkt effectief te zijn. Daarnaast wordt het antivirale middel
    Remdesivir sinds kort voorgeschreven⁵. Echter, een recentelijk gepubliceerde īSolidarity Trialī
    van de WHO (d.d. 15 oktober) stelt dat Remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir en
    interferon weinig tot geen effect hebben op het sterftecijfer en de herstelduur van COVID-19
    patiŽnten⁶.
     
    Afgelopen Juni is er een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat Ivermectine
    extreem effectief werkt (in vitro) tegen SARS-CoV-2⁷. Het middel staat op de lijst van essentiŽle
    geneesmiddelen van de WHO en de ontdekking ervan heeft tot een Nobelprijs geleid. De
    laatste maanden verschijnen er veel onderzoeken (nog niet allemaal peer-reviewed) die de
    effectieve werkzaamheid van Ivermectine bij COVID-19 onderbouwen.
     
    Echter, Ivermectine komt niet voor in de Horizonscan COVID-19, die door Zorginstituut
    Nederland wordt opgesteld⁸. De scan die een overzicht geeft van effectieve geneesmiddelen bij
    de behandeling van COVID-19. Ook komt Ivermectine niet voor in het literatuuroverzicht van de
    Federatie Medisch Specialisten (FMS) over medicamenteuze behandeling van COVID-19⁹. Het
    overzicht van geneesmiddelen waarop behandelopties voor COVID-19 gebaseerd zijn. En dat is
    ernstig, omdat behandeling met Ivermectine zeer effectief lijkt en overlijden kan voorkomen.
     
    Daarom, in navolging van de Amerikaanse groep medisch specialisten van het
    FLCCC, een dringende oproep aan de FMS (Federatie Medisch Specialisten),
    SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid die het COVID-19 behandeladvies
    opstelt), het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), om de
    effectiviteit van Ivermectine klinisch te onderzoeken en het beleid daar op aan
    te passen.
     
   

     
    Het volledige artikel: RaphaŽl Klijn 15 december 2020. .
    Website over ivermectine, met overzicht van publicaties
    Overzicht wetenschappelijk onderzoek ivermectine
     
 
     
     
 

 

Infecties en immuunziekten: Tocilizumab effectief tegen Covid-19 op IC

    UMC Utrecht 19 november 2020
     
    Het bestaande middel tocilizumab werkt voor zeer zieke Covid-19-patiŽnten op
    de Intensive Care. Dat zijn de eerste bevindingen uit een deelstudie van het
    REMAP-CAP-onderzoek. Tocilizumab is een in Nederland beschikbaar middel dat
    bijvoorbeeld in de behandeling van reumatoide artritis wordt gebruikt.
     
    UMC Utrecht-intensivist en onderzoeker Lennie Derde coŲrdineert samen met arts-microbioloog
    en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het wereldwijde REMAP-CAP-onderzoek In Europa. Dit
    onderzoek is opgezet als een doorlopende internationale studie om de behandeling van
    longontsteking te verbeteren. Het onderzoek is zo opgezet dat Ė bijvoorbeeld tijdens een
    pandemie Ė snel middelen op effectiviteit zijn te testen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in
    meer dan 260 ziekenhuizen wereldwijd. Het vindt plaats in Noord-Amerika, AustraliŽ en Europa
    en UMC Utrecht coŲrdineert het Europese deel.
     
    Afweer dempen
    Tocilizumab is een immuun-modulator. Het bestaat uit een eiwit dat de afweer dempt. Lennie:
    ďWe denken dat patiŽnten met COVID-19 die op de IC terecht komen niet meer ziek zijn door
    het virus zelf, maar door de overreactie van het immuunsysteem op het virus. Tocilizumab kan
    deze overreactie dempen.Ē Uit de studie blijkt dat het middel met een waarschijnlijkheid van
    99,8 procent de uitkomst van de patiŽnt verbetert ten opzichte van geen behandeling met een
    immuun-modulator.
     
    Uit deze deelstudie blijkt ook dat het anti virale middel lopinavir/ritonavir ineffectief is en geen
    bijkomend voordeel oplevert voor ernstig zieke Covid-19-patiŽnten in vergelijking met degenen
    die het geneesmiddel niet kregen.
     
    Video: Baanbrekend onderzoek UMC Utrecht: middel tocilizumab effectief tegen Covid-19
     
    Ook hydrocortison werkt
    Begin september bleek uit een andere deelstudie van REMAP-CAP dat ook de
    onstekingsremmer hydrocortison werkt tegen Covid-19.
     
    De onderzoekers zelf zijn razend enthousiast. Marc: ďDit is echt goed nieuws voor patiŽnten.
    Juist voor de groep ernstig zieke mensen op de IC hebben we nog niet vaak meegemaakt dat
    een nieuwe behandeling bewezen effectief is. Daarom is dit ook echt een doorbraak.Ē
     
    Vanwege de klinische resultaten voor patiŽnten hebben de onderzoekers de belangrijkste
    bevindingen vrijgegeven voordat ze door vakgenoten zijn beoordeeld, maar werken ze eraan
    om de volledige resultaten zo snel mogelijk te analyseren en te publiceren.
     
    Het volledige artikel: UMC Utrecht 19 november 2020
     
 
     
     
 

 

'Corona-medicijnen' blijken niet effectief voor ernstig zieke patiŽnten

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 oktober 2020
     
    Medicijnen: Vier belangrijke Covid-geneesmiddelen doen weinig voor ernstig zieke
    coronapatiŽnten. Geen van de middelen vermindert de sterfte of ziektebeloop,
    blijkt uit de eerste resultaten van internationaal onderzoek.
     
    Vier belangrijke behandelingen tegen Covid-19 blijken helaas weinig te doen voor ernstig zieke
    coronapatiŽnten. Het gaat om de geneesmiddelen remdesivir, hydroxychloroquine,
    lopinavir/ritonavir en interferon.
     
    Geen van de middelen vermindert de sterfte of de ernst van het ziektebeloop in het ziekenhuis.
    Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van de zogeheten Solidarity-studie, die in meer dan
    dertig landen over de hele wereld loopt onder auspiciŽn van de Wereldgezondheidsorganisatie.
     
    De resultaten zullen binnenkort gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschrift The New
    England Journal of Medicine, maar zijn nu al op een zogenoemde preprintserver gezet. Dat
    betekent dat de conclusies nog niet definitief zijn, omdat het commentaar van peer reviewers
    nog zal moeten worden verwerkt.
     
    De voorlopige uitkomst is vooral teleurstellend voor remdesivir, een virusremmend middel dat
    geproduceerd wordt door het Amerikaanse bedrijf Gilead. In juni werd het nog verwelkomd als
    het eerste geneesmiddel dat werd geregistreerd als medicijn tegen corona, al was toen al
    duidelijk dat remdesivir geen wondermiddel was. In eerder onderzoek was vastgesteld dat het
    slechts marginaal levensreddend kan zijn en daarnaast nog enigszins hielp om de ligduur van
    patiŽnten op de ic te beperken. Maar in de Solidarity-studie, waarin ruim 2.700 patiŽnten die het
    middel remdesivir kregen werden vergeleken met een even grote placebo-groep, waren mensen
    die dit medicijn kregen toch geen spat beter af.
     
    ĄDeze uitkomst komt niet als een verrassingĒ, zegt arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC
    Utrecht in een reactie. ĄHet bevestigt grotendeels de conclusies van andere studies die eerder
    zijn gepubliceerd. Op basis daarvan waren hydroxychloroquine en lopinavir/ritonavir eigenlijk al
    afgeschreven als zinvolle behandeling tegen Covid-19. Ook van remdesivir hadden we om die
    reden geen hoge verwachtingen en nu blijkt zelfs dat het helemaal niets doen. De Solidarity-
    studie is wel de eerste die de behandeling met interferon voor het eerst met placebo vergelijkt,
    maar dat is dus ook weinig hoopvol. Daarmee zijn we weer terug bij af.Ē
     
    Wat nog rest is het afweer onderdrukkende medicijn dexamethason, dat in de grote Britse
    Recovery-studie als enige wel een gunstig effect liet zien op de behandeling van Covid-19 in het
    ziekenhuis. Bonten wordt er nog niet wanhopig van, want er zit nog genoeg in de pijplijn zegt
    hij: ĄEr zijn intussen al nieuwe studies gaande naar andere immuunmodulerende middelen,
    zoals dexamethason. Daarnaast komen er nog een paar nieuwe experimentele antivirale
    middelen aan die binnenkort in grote groepen Covid-19-patiŽnten op hun werkzaamheid
    kunnen worden getest.Ē
     
    De vraag is nog of de Solidarity-studie het laatste woord zal hebben. Hoe zal de uitkomst wegen
    ten opzichte van andere studies? Een grote kracht van deze studie is de omvang (er deden
    meer dan 11.000 patiŽnten aan mee tot nu toe) en daarmee de snelheid waarmee resultaten
    verzameld konden worden. ĄMaar deze studie is ook wel ontzettend pragmatisch opgezetĒ,
    zegt Bonten, Ąhet is quick and dirtyĒ.
     
    Normaal zijn zulke studies aan heel strenge regels en protocollen onderworpen. Maar in dit
    geval zijn er bijvoorbeeld heel weinig patiŽntengegevens verzameld, waardoor de omschrijving
    van het effect wat vaag blijft. ĄDat is een nadeelĒ, zegt Bonten, Ąmaar onder de onzekere
    omstandigheden van deze crisis ook een voordeel. Zo kun je toch snel conclusies trekken.Ē
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Horizonscan COVID-19

    Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
    De COVID-19-pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft door snelle wereldwijde
    verspreiding ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Dit brengt een grote urgentie met zich
    mee voor ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. Het Zorginstituut heeft een overzicht
    gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen.
     
    Vanuit de Horizonscan Geneesmiddelen willen wij ook voor COVID-19 vroegtijdig inzicht geven in
    welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn. Het
    overzicht is gebaseerd op informatie van AIHTA, Adis Insight, de EMA en de FDA. Ook zijn meer
    algemene bronnen geraadpleegd zoals de Europese Commissie en het RIVM.
     
    Vaccins vallen in principe buiten de scope van de Horizonscan Geneesmiddelen, omdat vaccins
    normaal gesproken gefinancierd worden vanuit het rijksvaccinatieprogramma en de Horizonscan
    tot doel heeft een hulpmiddel te zijn bij de betaalbaarheid en toegankelijkheid van nieuwe
    geneesmiddelen. Om die reden spitst de scan voor COVID-19 zich toe op medicijnen en dan in
    het specifiek medicijnen die het verst zijn in hun ontwikkeling. Vaccins zijn, zeker met
    betrekking tot COVID-19, wel van groot publiek belang. Daarom is in dit overzicht wel
    achtergrondinformatie opgenomen en is zoveel mogelijk verwezen naar meer
    informatiebronnen.
     
   

     
    Het volledige artikel: Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
 
     
     
 

 

De medicijnkast zit boordevol beloftes

    NRC Handelsblad - Rosanne Hertzberger 30 mei 2020
     
    Rond ťťn van de middelen die van corona een griepje zou kunnen maken, hydroxychloroquine,
    ontstond de afgelopen tijd een populistische cult. De stokoude malaria- en reumapil zou
    mensenlevens kunnen redden. [De US president] vond het dusdanig hoopvol, zo vertelde hij in
    een persconferentie, dat hij uit voorzorg innam. ĎTry ití, fluisterde hij de Amerikaan toe. Helaas
    bleek de realiteit anders. Het middel werd ruimhartig Ďuitgeprobeerdí in ziekenhuizen wereldwijd,
    maar bood weinig soelaas.
     
    Het grote voordeel van zulke oude medicijnen is dat er geen farmaceut meer aan vastgeplakt
    zit die er een aantal hoge muren omheen heeft opgetrokken. Vergelijk hydroxychloroquine met
    remdesivir. Dat nieuwe antivirale middel lijkt de opnameduur van coronapatiŽnten te bekorten
    en doet de sterfte met een paar procentpunt dalen. Dat lijkt niet veel, maar zou in Amerika al
    snel een paar duizend mensenlevens redden.
     
    Grote nadeel van remdesivir is dat dit hoopvolle bloempje in de tuin van Gilead groeit. Dit
    bedrijf bestaat uit gelijke delen brille en kwaadaardigheid. Neem hepatitis C, een minder sexy
    virus dan corona, dat toch het leven van zeventig miljoen wereldbewoners beheerst. Gilead
    ontwikkelde een kuur die de chronische besmetting compleet geneest en zo veel levercirrose en
    leverkanker kan voorkomen. Een geneesmiddel dat daadwerkelijk geneest, dat is een
    zeldzaamheid tegenwoordig. Probleem: in de VS kostte de kuur tachtigduizend euro. We
    hebben geen idee wat Nederland betaalt, want de farmaceut heeft onze bestuurders succesvol
    gemuilkorfd.
     
    Ziedaar de gewoonte van meer en meer farmaceutische bedrijven om menselijke wanhoop tot
    de laatste druppel uit te melken.
     
    Met remdesivir leek het erop dat Gilead opnieuw de wereldwijde radeloosheid maximaal wilde
    exploiteren. Toen duidelijk werd dat remdesivir een rol kan spelen in de behandeling van Covid-
    19, was Gileads eerste reflex om de zogenaamde weesgeneesmiddelstatus voor het medicijn
    aan te vragen. Op die manier probeert het bedrijf zo lang mogelijk het alleenrecht op het
    middel te behouden en hoopt het, bij gebrek aan concurrentie, het maximale bedrag te kunnen
    vragen. Het is ronduit verontrustend dat we voor een coronabehandeling mogelijk afhankelijk
    worden van spelers met zoín slecht functionerend moreel kompas.
     
    De farmaceutische industrie kent ook uitzonderingen. Neem Kaletra van Abbvie, een medicijn
    om kinder-hiv te bestrijden, dat ook in verschillende trials wordt getest om Covid-19 te
    behandelen. De producent besloot zijn patenten op te geven, waardoor het medicijn in ťťn klap
    wereldwijd spotgoedkoop en ruimer beschikbaar werd. Ineens werd behandeling van kinderen
    met hiv op veel plekken een stuk goedkoper.
     
    Het is doodzonde dat hydroxychloroquine zoín [de US president]-drug is geworden. De
    mogelijk toepassing was veel meer dan Ďleuk geprobeerdí. Het staat symbool voor het
    herontdekken van de schatten van de afgelopen eeuw, schatten die we soms goed hebben
    verstopt of compleet zijn vergeten. De medicijnkast zit nog steeds boordevol beloftes. Net als
    de schilderijen van Van Gogh en het requiem van Brahms zijn ze niemands bezit. Je hoeft
    niemand toestemming te vragen om ze te gebruiken.
     
    De mensheid wordt in vele opzichten slechter in innoveren. Het maken van ťcht nieuwe dingen,
    of het nu om vliegtuigen, autoís, landbouwzaden, bestrijdingsmiddelen, vaccins, antibiotica,
    anticonceptiemiddelen of andere medicijnen gaat, wordt duurder en duurder. Wat dreigt is dat
    we op een dag echt compleet afhankelijk zijn van machtige rotondernemingen met diepe
    zakken zoals Gilead om een stap vooruit te zetten.
     
    De vraag is of het nodig is. Misschien is, net als met de schilderijen van Van Gogh, het mooiste
    en het beste al lang gemaakt. Dan is het onze taak om ze in ere te houden, te cureren, af te
    stoffen en telkens weer van de plank te halen om nieuwe toepassingen te ontdekken. Het kan
    goed zijn dat we de behandeling van corona al lang hebben. Het enige wat we hoeven te doen is
    terug in de tijd gaan.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Rosanne Hertzberger 30 mei 2020
     
 
     
     
 

 

De noodmedicijnkast is bijna leeg

    NRC - Sander Voormolen 1 mei 2020
     
    Kunnen Covid-19-patiŽnten met medicijnen geholpen worden? Er zijn diverse bestaande
    middelen geprobeerd, maar die blijken ongeschikt. Er zijn weinig opties meer over.
     
    Onder meer hiv-remmers (lopinavir/ ritonavir) en een griepremmer (oseltamivir) verdwenen in
    korte tijd van de lijst met behandelopties. Nu resteren er nog maar drie middelen: de
    antimalaria-middelen chloroquine en hydroxychloroquine en de experimentele virusremmer
    remdesivir. Maar boven deze drie middelen pakken zich donkere wolken samen. De
    medicijnkast raakt leeg.
     
    Eerder deze maand ging er een streep door (hydroxy)chloroquine, een oud en goedkoop middel
    tegen malaria, tot voor kort de eerste keus van Nederlandse ziekenhuizen voor behandeling
    van Covid-19-patiŽnten. In een Amerikaanse studie waarin achteraf de effecten van
    verschillende behandelingen werden bekeken, bleek dat ernstig zieke patiŽnten er misschien
    juist slechter mee af zijn. Het ging om 368 oud-militairen die in het ziekenhuis waren
    opgenomen met Covid-19. In de groep die hydroxychloroquine had gekregen, was de sterfte
    ruim twee keer zo hoog als in de controlegroep. Maar het vergelijk is lastig, omdat de
    patiŽnten die hydroxychloroquine kregen mogelijk ook ernstiger ziek waren en juist om die
    reden dus extra medicijnen kregen.
     
    Ondertussen verscheen er ook een teleurstellende studie van artsen in Parijs die concludeerde
    dat hydroxychloroquine bij ernstig zieke Covid-19-patiŽnten niet leidt tot een snellere
    vermindering van het virus. Helemaal afgeschreven zijn hydroxychloroquine en cloroquine nog
    niet; onderzoekers wachten nog met spanning op de uitkomst van grotere vergelijkende
    studies die met name in de Verenigde Staten zijn opgezet.
     
    Voor het andere overgebleven middel, remdesivir, zijn de perspectieven ook niet heel
    rooskleurig: de resultaten van een half voltooide Chinese studie die woensdag werden
    gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet geven geen uitsluitsel. De studie werd
    voortijdig afgebroken omdat er geen nieuwe patiŽnten meer waren. Er zaten 237 patiŽnten
    in de studie in plaats van de beoogde 453, waarvan slechts een derde in de controlegroep Ė
    normaal zijn die groepen gelijk. Dat maakt de uitkomst Ė een iets hogere sterfte en een
    paar dagen kortere herstelperiode in de remdesivir-groep Ė lastig te beoordelen.
     
    Tegelijk met deze publicatie zette Antony Fauci, de directeur van het Amerikaanse
    Infectieziekteninstituut NIAID, woensdag een opmerkelijke stap door de uitslag van een
    Amerikaanse studie naar remdesivir alvast bekend te maken. Die leek iets positiever. Ook
    een paar dagen kortere herstelperiode, plus minder sterfte: 11 procent in de controlegroep
    tegenover 8 procent in de remdesivir-groep. Maar zonder een wetenschappelijke publicatie met
    belangrijke details van de studie is er geen conclusie aan te verbinden.
     
    Uit de voorlopige resultaten van remdesivir-studies wordt in ieder geval al wel duidelijk dat ook
    dit geen magic bullet is, de verbetering is daarvoor te gering.
     
    Volledig artikel: NRC - Sander Voormolen 1 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Van geflopt ebolamedicijn tot vitamine C: de kanshebbers tegen

    corona op een rij
    De Standaard BelgiŽ - Hilde van den Eynde 23 april 2020
     
    Wetenschappers testen zowat een dozijn geneesmiddelen bij covidpatiŽnten.
     
    Het bekendste is het malariamedicijn chloroquine. Ondanks de tegenvallende resultaten van
    een eerste experimentele reeks behandelingen zijn nog tientallen klinische studies aan de
    gang.
     
    Het meeste heil verwachten vorsers van een gefaald kandidaat-medicijn tegen ebola,
    remdesivir. Ontwikkelaar Gilead Sciences haalde de virusremmer weer van de plank in de hoop
    er de vermenigvuldiging van het sars-CoV-2-virus mee te kunnen blokkeren. De eerste
    resultaten van patiŽntenproeven in China mogen we eind deze maand verwachten, die van
    experimenten met Europese en ≠Amerikaanse patiŽnten eind mei.
     
    Voorts bekijken de farmabedrijven Sanofi en Regeneron of hun medicijn tegen reumatoÔde
    artritis, sarilumab, ook covidpatiŽnten kan helpen. Roche test zijn reumamedicijn tocilizumab.
    AbbVie test de aidsremmercombinatie ritonavir/lopinavir.
     
    Fujifilm test het griep≠medicijn favipiravir. Janssen Pharmaceutica test zijn kankermedicijn
    siltuximab. De resultaten van al die proefbehandelingen, die deels ook in ons land [BelgiŽ]
    lopen, worden de komende weken en maanden verwacht.
     
    Volledig artikel: De Standaard BelgiŽ - Hilde van den Eynde 23 april 2020
     
 
     
     
 

 

Leids medicijn komt veelbelovend uit test bij Zwitserse

    coronapatiŽnten; groter onderzoek op stapel
    Leids Dagblad 21 april 2020
     
    Het medicijn Ruconest van het Leidse biotechbedrijf Pharming kan vanwege zijn
    ontstekingsremmende eigenschappen wellicht van nut zijn bij de behandeling van
    coronapatiŽnten met longontsteking. Dat blijkt uit een test met vijf patiŽnten in Basel.
    Nu wordt een groter onderzoek opgetuigd.
     
    De ondersteunende werking van het medicijn - ontwikkeld tegen acute aanvallen van een
    erfelijke zwellingsziekte - staat evenwel nog niet vast. Het werd in Basel toegediend in het
    kader van een zogeheten ícompassionate useí-programma aan vijf patiŽnten (tussen 53 en
    85 jaar) met levensbedreigende longontsteking. Omdat hun situatie niet verbeterde na een
    behandeling met onder andere hydroxychloroquine en lopinavir/ritonavirara, besloot men
    Ruconest te proberen. Dat richt zich onder meer op een fatale ontstekingsreactie van het
    immuunsysteem, iets wat ook voorkomt op momenten dat de situatie verslechtert van
    coronapatiŽnten met longontsteking.
     
    Bij vier van de vijf patiŽnten verdween de koorts volgens Pharming binnen 48 uur en namen
    de ontstekingswaarden in het bloed aanzienlijk af. ,,Kort daarna werden de patiŽnten volledig
    hersteld uit het ziekenhuis ontslagen. Eťn patiŽnt had een verhoogde zuurstofbehoefte en werd
    voor beademing tijdelijk naar de Intensive Care afdeling overgebracht, maar herstelde in de
    daaropvolgende dagen en is inmiddels weer van die afdeling afíí, schrijft het bedrijf. Vanwege
    deze bemoedigende resultaten wordt nu een grotere, wetenschappelijke klinische studie
    gepland met maximaal 150 patiŽnten. De studie zal onder leiding staan van Dr. Michael
    Osthoff van het Universitair Ziekenhuis Basel.
     
    Volledig artikel: Leids Dagblad 21 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
  Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft het antivirale middel Lopinavir/Ritonavir
  gekocht voor behandeling van patiŽnten besmet met COVID-19.
  De aangekochte hoeveelheid is bedoeld voor de behandeling van 30.000 patiŽnten. Het middel
  wordt in meerdere landen gebruikt als tweedelijnsbehandeling tegen het coronavirus.
   
  Lopinavir/Ritonavir wordt doorgaans gebruikt voor de behandeling van HIV-infecties, zowel HIV
  als het coronavirus gebruiken het enzym protease om zich te vermenigvuldigen. Het middel werd
  in 2000 in Amerika en een jaar later in Europa goedgekeurd. Chinese gezondheidsautoriteiten
  hebben goede ervaringen bij de behandeling van coronapatiŽnten.
   
  Volledig artikel: Marokko.nl
   
 
     
     
 

 

 
  Oracle een COVID-19 therapeutisch leersysteem gebouwd en aan de Amerikaanse regering
  geschonken, waarmee artsen en patiŽnten de effectiviteit van veelbelovende COVID-19
  medicamenteuze therapieŽn kunnen registreren. Deze geneesmiddelen, zoals
  Hydroxychloroquine, Remdesivir en Kaletra, zijn veilig gebruikt om andere ziekten te
  behandelen, maar het is nog niet definitief bewezen dat ze effectief zijn tegen COVID-19.
   
  Volledig artikel: Executive People - Witold Kepinski
   
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiŽnten met COVID-19

    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
    Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het moment van deze
    publicatie) geen grote gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van een bepaald
    geneesmiddel duidelijk onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in kleine onderzoeken
    bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2 geprobeerd
    te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De uitkomsten
    geven slechts een matige onderbouwing voor een therapeutisch advies bij deze
    coronavirusinfecties.
     
    Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, worden in dit document off-label
    medicamenteuze behandelopties besproken voor patiŽnten met COVID-19 (infectie met SARSĖ
    CoV-2). Het betreft m.n. patiŽnten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen
    van ziekte.
     
    Er bestaat een online interactie-checker, waarbij gekeken kan worden of medicatie die de
    patiŽnt gebruikt samen kan gaan met off label therapeutische medicijnen.
     
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
 

Verschillende grootschalige studies staan in de steigers. Eťn daarvan is een studie bij 3 200

  patiŽnten die gecoŲrdineerd zal worden door de Franse publieke onderzoeksinstelling Inserm.
   
  Er zal naast de werkzaamheid van hydroxychloroquine ook gekeken worden naar andere
  geneesmiddelen: een medicijn dat in aantocht was om ebola te behandelen (remdesivir), en
  eentje dat wordt gebruikt bij HIV (ritonavir/lopinavir), al dan niet in combinatie met een medicijn
  dat gebruikt wordt bij multiple sclerose (interferon beta). Verschillende Belgische ziekenhuizen
  nemen deel aan dit onderzoek.
   
  Volledig artikel: Test gezond
   
 
     
     
 

 

 
  [...] Ook artsen, onder wie arts-microbioloog Marc Bonten (UMC Utrecht) die zelf bij een
  onderzoek is betrokken waarin het kandidaat-geneesmiddel van Gilead wordt getest [remdesivir],
  maakten zich daar zorgen over. Zij vonden dat Gilead een voorbeeld zou moeten nemen aan
  AbbVie. Die Amerikaanse farmaceut maakte maandag bekend afstand te doen van patentrechten
  op Kaletra [ritonavir/lopinavir], eveneens een experimentele behandeling van Covid-19.
   
  Volledig artikel: NRC Handelsblad - Joris Koolman
   
 
     
     
 

 

 
  De Wereldgezondheidorganisatie heeft plannen ontvouwd voor een wereldomvattende megastudie
  naar de vier meest belovende kandidaatgeneesmiddelen tegen Covid-19, onder de naam
  Solidarity. Het gaat om onderzoek naar (hydroxy)chloroquine, interferon, remdesivir en de
  combinatie van de hiv-remmers lopinavir/ritonavir.
   
  Volledig artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen
   
 
     
     
   
     
     
 

 

 
  Farmaceut AbbVie test een combinatie van twee aidsremmers, ritonavir en lopinavir.
   
  Volledig artikel: De Correspondent - Ruben Mersch
   
 
     
     
 

 

 
 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en

 

Sport heeft op 3 maart 2020 een voorlopig behandeladvies uitgebracht voor COVID-19.

  Dit advies betreft de volgende middelen:  Chloroquine | Remdesivir | Lopinavir/Ritonavir
   
  Uit de samenvatting van het voorlopig advies d.d. 3 maart 2020:
  Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID-19, omdat er
  nog geen behandelresultaten van therapeutisch onderzoek zijn gepubliceerd. Hoewel er veel
  onzekerheden zijn en een therapieadvies voor COVID-19 (nog) niet goed wetenschappelijk
  onderbouwd kan worden wordt op basis van de gegevens die er op dit moment wel zijn, hier een
  zo goed mogelijk medicamenteus behandeladvies gegeven. Er is in vitro data bekend dat
  Chloroquine en Remdesivir bij SARS-CoV-2, de verwekker van COVID-19, antivirale activiteit
  tonen.
   
 
   
  Volledige informatie: RIVM MInisterie VWS
   
 
     
     
 

 

 
  Het duo ritonavir en lopinavir is een combinatie die onder de naam Kaletra wordt ingezet tegen
  hiv. De virusremmers bleken jaren geleden bij proefdieren al werkzaam tegen zowel het SARS-
  als het MERS-virus. China heeft dan ook liefst elf patiŽntenproeven uitgeschreven rond de
  middelen. Kaletra remt een enzym dat het virus nodig heeft om zich te vermenigvuldigen.
   
  Volledig artikel: De Volkskrant - Maarten Keulemans
   
 
 
 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 12 januari 2021