Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 
     
     
 

 

Fighting coronavirus

 
    EPO European Patent Office - News 22 januari 2021 [continually updated information]  
       
    The COVID-19 pandemic caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2 has led to  
    an urgent search for vaccines, treatments and technologies that can counter the  
    spread of disease and save lives. The technical information published in patents  
    advances human knowledge, helping researchers everywhere to understand the  
    latest inventions.  
       
    EPO patent examiners and data analysts have compiled 276 datasets to support the important  
    work of clinicians, scientists and engineers.  Arranged into four broad themes, our charts show  
    which countries have the most patent filings and which applicants and inventors are most prolific  
    in the relevant fields.  
       
    Researchers are at the forefront of the fight in developing new vaccines, therapies and devices.  
    Seven inspirational inventors have shared their stories with us, so watch their videos to learn  
    more about the problems they are solving.  
       
    Vaccines and therapeutics >>>  
    Diagnostics and analytics >>>  
    Informatics >>>  
    Technologies for the new normal >>>  
    Inventors against coronavirus >>>  
       
    Het volledige overzicht: EPO European Patent Office - News 22 januari 2021 [continually updated information]  
       
 
     
     
 

 

Dit zijn de 9 meest kansrijke coronabehandelingen - een medicijn

    tegen Covid-19 is ook nodig als er een vaccin is
    Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
    De mens heeft in het verleden slechts één virus totaal weten te elimineren: de pokken.
     
    Net als vrijwel alle andere virussen zal het nieuwe coronavirus dat de wereld nu teistert,
    waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen. Daarom moet het virus worden bestreden met een mix
    van maatregelen om de gezondheid te beschermen: behandelingen met medicijnen én een
    vaccin.
     
    In het meest positieve scenario kan de productie van een vaccin eind dit jaar beginnen. Tegen
    die tijd zullen er wereldwijd nog vele honderdduizenden doden extra zijn gevallen.
     
    En zelfs als er een vaccin is, zal het nog lang duren voordat genoeg mensen dit toegediend
    hebben gekregen en groepsimmuniteit zal ontstaan. Er moeten nog veel hindernissen worden
    genomen voordat goed beschermende vaccins massaal kunnen worden geproduceerd en
    gedistribueerd.
     
    Dus naast een vaccin zijn er ook behandelingen en therapieën nodig tegen Covid-19.
     
    Er zijn de afgelopen maanden honderden mogelijke coronabehandelingen toegelaten tot de
    klinische testfase. Deze variëren van nieuwe medicatie die het virus direct te lijf kan gaan tot al
    bestaande medicijnen tegen andere ziektes die een immuniteitsrespons teweeg moeten
    brengen.
     
    “We hebben echt medicijnen nodig die helpen voorkomen dat besmette patiënten in het
    ziekenhuis belanden, of die in elk geval de duur van ernstige klachten beperken”, zei de
    Amerikaanse virusexpert en regeringsadviseur Anthony Fauci in juli tegen Facebook-oprichter
    Mark Zuckerberg.
     
    Business Insider heeft een overzicht gemaakt van negen behandelingen die volgens de
    wetenschappelijke gemeenschap het meest kansrijk zijn. De meeste daarvan worden al op
    mensen getest en sommigen zijn zelfs al goedgekeurd voor gebruik bij noodgevallen. Dat geldt
    bijvoorbeeld voor de plasmatherapie die onder druk van de Amerikaanse president [...]
    versneld werd goedgekeurd.
     
    In de tabel hieronder staan deze negen veelbelovende medicijnen en behandelingen op
    alfabetische volgorde.
     
   

     
    Lees verder voor een toelichting op de werking van de meest kansrijke coronabehandelingen:
    Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
    Het volledige artikel: Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
 
     
     
 

 

Meer dan twintig medicijnen ontdekt die SARS-CoV-2 dwarsbomen

    Scientias - Vivian Lammerse 27 juli 2020
     
    De medicijnen voorkomen dat het virus zich kan vermenigvuldigen.
     
    Onderzoekers hebben een grote stap gezet in de zoektocht naar een werkend
    medicijn tegen COVID-19. In een nieuwe studie ontdekten ze 21 al bestaande
    geneesmiddelen die tevens korte metten lijken te maken met SARS-CoV-2. Het is
    veelbelovend. Want mogelijk kunnen deze medicijnen – die grotendeels al veilig
    zijn verklaard – ingezet worden in de strijd tegen het coronavirus.
     
    In de studie bogen de onderzoekers zich over ’s werelds grootste verzameling van bekende
    geneesmiddelen. En dat is niet zonder reden. Normaal gesproken duurt het ontwikkelen van
    een vaccin tegen een infectieziekte zo’n vijf tot tien jaar. Maar die tijd hebben we nu niet.
    Daarom kunnen onderzoekers niet helemaal vanaf het begin beginnen. Ze storten zich daarom
    op al bestaande medicijnen in de hoop op een geneesmiddel te stuiten dat ook werkt tegen het
    nieuwe coronavirus. De onderzoekers analyseerden meer dan 12.000 medicijnen en bekeken in
    hoeverre deze konden voorkomen dat het coronavirus zich vermenigvuldigde. Laboratoriumtests
    wezen uit dat maar liefst honderd moleculen de virale activiteit remmen. Bovendien bleken vier
    middelen de werkzaamheid van remdesivir te verbeteren; een oorspronkelijk ebola-medicijn dat
    ondertussen ook gebruikt wordt als behandeling voor COVID-19.
     
    Hoewel remdesivir dus eigenlijk voor een andere infectieziekte werd ontwikkeld, bleek uit
    klinisch onderzoek dat ook coronapatiënten er gebaat bij zijn. Patiënten die het middel
    toegediend krijgen, herstellen namelijk sneller. Toch is het geen wondermiddel. “Remdesivir is
    succesvol gebleken in het verkorten van de hersteltijd van patiënten in het ziekenhuis, maar het
    medicijn werkt niet voor iedereen die het toegediend krijgt,” vertelt onderzoeker Sumit Chanda.
    “Het is daarom niet goed genoeg. Aangezien het aantal besmettingen in Amerika en over de
    hele wereld blijft stijgen, is er een dringende behoefte aan betaalbare, effectieve en
    gemakkelijk verkrijgbare geneesmiddelen. Deze moeten niet alleen remdesivir kunnen
    aanvullen, maar ook uit voorzorg of bij de eerste tekenen van een infectie ingezet kunnen
    worden.”
     
    De onderzoekers testten de geneesmiddelen uitvoerig op menselijke longen die met het virus
    waren geïnfecteerd. Vervolgens bekeken ze in hoeverre de medicijnen een wisselwerking
    aangingen met remdesivir en hoeveel er van het middel toegediend moest worden om de
    activiteit van het coronavirus te remmen. Het team kwam tot een aantal ontdekkingen. Zo
    blijkt dat 21 medicijnen effectief SARS-CoV-2 lijken te dwarsbomen. Dertien van de 21
    medicijnen zijn al eerder klinisch getest en kunnen dus veilig worden toegediend aan
    coronapatiënten. Sterker nog, twee – het antihistaminicum astemizol en clofazamine (dat
    gebruikt wordt voor de behandeling van lepra) – zijn al door de Amerikaanse Food and Drug
    Administration (FDA) officieel goedgekeurd. Zoals gezegd blijken vier medicijnen de
    werkzaamheid van remdesivir te verbeteren, waaronder hanfangchin A, een
    antimalariamiddel dat ondertussen al onderzoeksfase 3 in is gerold.
     
    De resultaten zijn veelbelovend. “De studie breidt de mogelijke opties voor coronapatiënten
    aanzienelijk uit,” zegt Chanda. “Vooral omdat veel van de moleculen al klinisch zijn getest en
    veilig zijn. De studie biedt de wetenschappelijke gemeenschap dan ook een groter arsenaal aan
    wapens’ die ingezet kunnen worden in de strijd tegen de aanhoudende wereldwijde pandemie.”
    Een aantal medicijnen lijken er bovendien uit te springen. “Op basis van onze huidige analyse
    zijn clofazamine, hanfangchin A, apilimod (dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de
    behandeling van auto-immuunziekten, red.) en ONO 5334 (een middel dat wordt ingezet bij
    broze botten en snelle botontkalking, red.) de beste korte termijn opties voor een effectieve
    behandeling van COVID-19,” zegt Chanda.
     
    Onderzoek gaat door. Want momenteel worden alle 21 potentiële coronamedicijnen uitvoerig
    getest in dieren en nagebootste menselijke weefsels. Als ook deze resultaten positief zijn, zal
    het team de FDA benaderen om klinische proeven op poten te zetten en te bespreken of de
    geneesmiddelen kunnen worden ingezet als behandeling voor COVID-19. Toch houden de
    onderzoekers nog niet met hun zoektocht naar nieuwe medicijnen op. “We vinden het
    belangrijk om naar nog meer potentiële medicijnen te zoeken zodat we meerdere opties
    hebben als er bijvoorbeeld resistentie optreedt,” aldus Chanda.
     
    Ook andere experts die niet bij de studie betrokken zijn, zijn enthousiast. “De studie is op
    indrukwekkende schaal en goed uitgevoerd, waarbij tal van verbindingen met een meetbare
    potentie in kaart zijn gebracht,” stelt onderzoeker Stephen Griffin, verbonden aan de Universiteit
    van Leeds. “De resultaten zijn bemoedigend.” Ook viroloog Ian Jones van de Universiteit van
    Reading is over de studie te spreken. “De studie laat de potentie zien van het analyseren van al
    bestaande geneesmiddelen die het coronavirus kunnen aanpakken,” zegt hij. “Het voordeel is
    dat de medicijnen al in gebruik zijn voor andere aandoeningen, zodat ze onmiddellijk opnieuw
    kunnen worden gebruikt voor COVID-19-gevallen.” De onderzoeker onderstreept echter ook een
    kritisch punt. “Het nadeel van de genoemde geneesmiddelen is dat ze zo vroeg mogelijk
    moeten worden toegediend om de door het virus veroorzaakte schade te stoppen. Het
    aanvallen van het virus nadat deze al longen heeft geïnfecteerd is mogelijk niet heel effectief.
    De ideale situatie is een grootschalige test, waarna iedereen die positief is getest gelijk wordt
    behandeld. Dat zou het aantal ernstig zieke mensen alsmede de overdraagbaarheid aanzienlijk
    verminderen.”
     
    Bronmateriaal:
    "Nature study identifies 21 existing drugs that could treat COVID-19" - Sanford Burnham Prebys
    Medical Discovery Institute
    "Expert reaction to study looking at a large-scale screen of potential anti-SARS-CoV-2 drugs" -
    Science Media Centre
     
    Het volledige artikel: Scientias - Vivian Lammerse 27 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Hoever zijn we in de zoektocht naar een behandeling tegen COVID-

    19?
    New Scientist - Clare Wilson 3 juli 2020
     
    Het eerste medicijn waarvan is aangetoond dat het de kans op overlijden door COVID-19
    verlaagt, is dexamethason. De ontdekking dat deze makkelijk verkrijgbare steroïde het
    overactieve afweersysteem ietwat tot bedaren kan brengen, werd recentelijk binnengehaald als
    goed nieuws. Maar er zijn nog veel meer behandelingen nodig om het tij te keren in de strijd
    tegen ernstige vormen van COVID-19.
     
    Veel onderzoek naar een medicijn tegen het coronavirus richtte zich tot nu toe op antivirale
    medicijnen die verhinderen dat het virus zich vermeerdert. Sommige van die medicijnen lijken
    een beetje te werken: ze verkorten de tijd dat een besmet persoon ziek is. Maar geen ervan
    verkleint de kans op overlijden. Om het leven te redden van ernstig zieken zijn behandelingen
    nodig die zich niet richten op de oorzaak, maar op de effecten van COVID-19. En die treden pas
    op nadat het virus zich al in het lichaam heeft vermeerderd.
     
    Het lijkt erop dat het virus vanuit twee kanten aanvalt: het tast het afweersysteem aan en het
    verstoort de bloedstolling. COVID-19 werd in het begin gezien als een luchtwegziekte, maar bij
    sommige mensen die uiteindelijk overleden was niet alleen sprake van longfalen, maar ook van
    hartaanvallen, beroertes, nierschade en andere aandoeningen die het gevolg zijn van
    bloedpropjes.
     
    Het goede nieuws is dat op dit moment een aantal behandelingen wordt onderzocht, zowel
    bestaande als nieuwe, die deze beide tactieken van het virus kunnen bestrijden. ‘We denken
    dat we de mechanismen die het virus dodelijk maken inmiddels begrijpen’, zegt Chris Meadows,
    een intensivist van Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust in Londen. ‘We richten de
    behandelingen nu op deze mechanismen, om zo het aantal ontstekingen en bloedproppen te
    verminderen. Ik denk dat we het bijna helemaal hebben uitgevogeld.’
     
    Het coronavirus komt het lichaam binnen via cellen in de neus en mond, waar het zich aan
    moleculen op het oppervlak hecht: zogeheten ACE2-receptoren. Bij sommige mensen verspreidt
    het virus zich naar de longen, waar ook cellen zitten met ACE2-receptoren. Hier zorgt het virus
    voor ontstekingen en vochtopbouw in de luchtzakjes.
     
    Dat maakt ademhalen erg moeilijk, waardoor het zuurstofniveau in het bloed daalt. Patiënten
    hebben dan extra zuurstof nodig en moeten in het ergste geval aan de beademing. Maar zelfs
    met intensieve begeleiding is de kans relatief hoog dat COVID-19-patiënten overlijden die aan
    de beademing zitten.
     
    Al in de beginfase van de corona-uitbraak ontstond bij dokters het vermoeden dat de
    rigoureuze reactie van het afweersysteem op het virus onderdeel is van het probleem. Het
    lichaam zet afweercellen in om virussen en bacteriën te bestrijden. Maar in sommige gevallen
    reageren die te heftig en produceren ze te veel cytokines – stofjes die ervoor zorgen dat er nóg
    meer afweercellen op het gevaar afkomen.
     
    Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die bekend staat als een cytokinestorm. ‘Vocht en
    ontstekingscellen stromen ruimtes in waar eigenlijk lucht zou moeten zitten’, zegt Meadows. ‘Het
    is alsof er brand woedt in de longen.’ Dit fenomeen is al eerder waargenomen, onder meer bij
    de SARS-uitbraak van 2003 en bij een type vogelgriep.
     
    Medicijnen met het potentieel om de cytokinestorm een halt toe te roepen, worden nu
    onderzocht, maar dexamethason is het eerste waarmee succes is geboekt. Steroïden worden al
    jaren gebruikt voor het kalmeren van het afweersysteem bij verschillende soorten
    longontsteking, maar het was nog niet duidelijk of ze ook zouden helpen bij COVID-19.
     
    Het eerste gerandomiseerde onderzoek met dexamethason liet zien dat het overlijdensrisico bij
    patiënten die aan de beademing zitten daalt van 40 naar 28 procent. ‘Het voordeel is duidelijk
    en groot. Het gebruik van dexamethason bij de behandeling zou dus vanaf nu standaard
    moeten zijn’, zei een van de onderzoekers, Peter Horby van de Universiteit van Oxford, in een
    verklaring.
     
    De ontdekking is goed nieuws, maar is op zichzelf niet genoeg. Daarom zijn andere
    onderzoeksgroepen op zoek naar methodes die ingrijpen op de manier waarop COVID-19 zorgt
    voor bloedproppen. De hoop is dat bestaande bloedverdunners hierbij kunnen helpen.
     
    Bloedstolling in het lichaam is normaal gesproken een strak gecontroleerd proces. Bloed moet
    vrijelijk door onze bloedvaten stromen. Maar bij de kleinste beschadiging treedt een waterval
    aan chemische reacties op die de vloeistof in een soort plug veranderen.
     
    Het was al bekend dat cytokinestormen het ontstaan van bloedpropjes in de hand werken. Bij
    COVID-19 treedt dit effect echter op met een ongekende heftigheid. Er zijn door dokters stolsels
    waargenomen op longscans. Ze hebben zulke stolsels zelfs voor hun eigen ogen zien ontstaan
    terwijl ze tubes in de aderen van patiënten plaatsten. ‘Veel mensen wezen erop dat er iets raars
    aan de hand is’, zegt longspecialist Danny Jonigk van de Medische Hogeschool Hannover in
    Duitsland.
     
    Naast grotere propjes zijn bij autopsies kleine bloedvaten in de longen ontdekt die doordrenkt
    waren met kleinere propjes. Bij zeven mensen die waren overleden aan COVID-19 bleken deze
    tien keer zo talrijk als bij zeven mensen die waren overleden aan vogelgriep, volgens een vorige
    maand gepubliceerd onderzoek. ‘Deze ziekte tast bloedvaten aan’, zegt Jonigk, die aan dat
    onderzoek meewerkte.
     
    Het belangrijkste inzicht is dat het virus ook de wanden van bloedvaten kan binnendringen,
    wanneer de cellen ervan de ACE2-receptor dragen, betoogde Peter Carmeliet van de KU Leuven
    vorige maand in een overzichtsartikel. Een deel van het probleem is dat ACE2-receptoren op
    bloedvatcellen normaal gesproken hormonen reguleren die de mate van stolling beïnvloeden.
    Het virus dwarsboomt deze regulering doordat het aan die receptoren bindt. Daarnaast doodt
    het virus bloedvatcellen. ‘Dat is een sterke stimulans voor het lichaam om bloedstolsels aan te
    maken’, zegt Carmeliet.
     
    De meeste mensen op de intensive care kregen al een lage dosis van de bloedverdunner
    heparine toegediend, omdat plat liggen in combinatie met medische ingrepen het risico op
    bloedstolsels verhoogt. Nu verhogen veel ziekenhuizen de hoeveelheid heparine die ze
    COVID-19-patiënten toedienen. Ze houden de ‘stroperigheid’ van het bloed goed in de gaten,
    zodat de dosis indien nodig kan worden aangepast.
     
    Dit is nu de standaardpraktijk bij universitaire ziekenhuizen in Leuven, zegt intensivist Geert
    Meyfroidt. Hij denk dat die achter het relatief laag sterftecijfer bij COVID-19-patiënten in zijn
    ziekenhuis zit. Minder dan 25 procent overlijdt.
     
    Wereldwijd onderzoeken wetenschappers ook andere strategieën tegen bloedstolling en
    cytokinestormen, in de hoop het sterftecijfer nog verder naar beneden te brengen. Daarnaast
    zijn er alternatieve benaderingen, waaronder het gebruik van antivirale middelen zoals
    remdesivir. Daarvan is ontdekt dat ze de tijd verkorten die mensen in het ziekenhuis liggen of
    extra zuurstof nodig hebben.
     
    Een probleem in sommige Europese landen is dat zich daar op dit moment zo weinig nieuwe
    coronagevallen aandienen dat het moeilijk is om nieuwe behandelingen te onderzoeken, zegt
    Meyfroidt. ‘Maar wanneer het virus weer opduikt, moeten we er klaar voor zijn.’
     
    Het volledige artikel: New Scientist - Clare Wilson 3 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Horizonscan COVID-19

    Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
    De COVID-19-pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft door snelle wereldwijde
    verspreiding ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Dit brengt een grote urgentie met zich
    mee voor ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. Het Zorginstituut heeft een overzicht
    gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen.
     
    Vanuit de Horizonscan Geneesmiddelen willen wij ook voor COVID-19 vroegtijdig inzicht geven in
    welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn. Het
    overzicht is gebaseerd op informatie van AIHTA, Adis Insight, de EMA en de FDA. Ook zijn meer
    algemene bronnen geraadpleegd zoals de Europese Commissie en het RIVM.
     
    Vaccins vallen in principe buiten de scope van de Horizonscan Geneesmiddelen, omdat vaccins
    normaal gesproken gefinancierd worden vanuit het rijksvaccinatieprogramma en de Horizonscan
    tot doel heeft een hulpmiddel te zijn bij de betaalbaarheid en toegankelijkheid van nieuwe
    geneesmiddelen. Om die reden spitst de scan voor COVID-19 zich toe op medicijnen en dan in
    het specifiek medicijnen die het verst zijn in hun ontwikkeling. Vaccins zijn, zeker met
    betrekking tot COVID-19, wel van groot publiek belang. Daarom is in dit overzicht wel
    achtergrondinformatie opgenomen en is zoveel mogelijk verwezen naar meer
    informatiebronnen.
     
   

     
    Het volledige artikel: Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Sars-CoV-2 and COVID-19 preprints

    Research Square - 1.357 preprints op 10 juni 2020
     
    Since November 2019, the novel coronavirus known as SARS-CoV-2 (formerly, 2019-nCoV) has
    devastated communities and overwhelmed healthcare facilities worldwide. Research on the virus,
    its epidemiology, modes of infection, and potential treatments has been rapid, providing new
    insights to guide both clinical practice and public health recommendations each day.
     
    The ability to share discoveries quickly is at the heart of the preprint mission, and facilitating it
    has been central to the ethos of Research Square since its founding. At no time is this goal
    more salient or pressing than in times of public health emergencies. Here, we aim to provide the
    most recent Research Square preprints relevant to the COVID-19 outbreak and its wide-ranging
    effects on the global community. All content posted here is free to read and download, and we
    encourage readers to engage via comments and annotations.
     
    Een preprint of conceptpublicatie, is een versie van een wetenschappelijk artikel dat voorafgaat
    aan de publicatie in een peer-reviewed academisch tijdschrift. Een preprint is bijna altijd online
    en gratis beschikbaar, vaak als een niet opgemaakte versie, voordat en/of nadat een artikel in
    een tijdschrift is gepubliceerd.
     
    Peerreview (ook wel aangeduid als: collegiale toetsing of onderlinge toetsing) is een methode
    om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te
    onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (peers), meestal vakgenoten of
    collega's van de auteur.
     
    De preprint onderzoeken: Research Square
     
 
     
     
 

 

Vijf innovatieve projecten krijgen subsidie voor strijd tegen corona

    Groninger Internet Courant 5 juni 2020
     
    Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland stelt een miljoen euro beschikbaar voor vijf
    innovatieve projecten die de strijd aangaan met de gevolgen van corona. Zo kan er nu worden
    onderzocht of aardappelen een remmende werking kunnen hebben op virussen en hoe
    coronapatiënten sneller kunnen revalideren. 
     
    Het SNN kreeg in totaal 22 aanvragen binnen voor het subsidiepotje. Uiteindelijk werden daar
    vijf innovatieve projecten uit gekozen. De ‘COVID-19-subsidie’ is bedoeld voor het sneller verder
    brengen van onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen
    van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus. Er is een dringende behoefte aan
    innovaties die de strijd met het virus aangaan. Subsidie kan helpen de ontwikkeling hiervan te
    versnellen.
     
    De diversiteit onder de ingediende projecten is groot en levert verrassende combinaties op. Dat
    aardappelen niet alleen bestemd zijn voor consumptie was al langer bekend. Naast dat in
    Noord-Nederland geteelde aardappelen grondstoffen bevatten voor lijm, coatings en gezond
    voedsel, wordt binnen een van de projecten nu ook onderzocht of bestanddelen uit aardappel
    een remmende werking kunnen hebben op virussen als corona.
     
    De projecten die subsidie ontvangen richten zich niet alleen op het vinden van een nieuw vaccin
    of medicijn, maar ook op de aan COVID-19 gerelateerde zorg zoals betere diagnostiek en
    snellere revalidatie. Zo komt binnen een van de projecten expertise op het gebied van serious
    gaming en virtual reality samen met kennis van revalidatie en behandeltherapieën. Een
    kansrijke combinatie om coronapatiënten de juiste zorg en behandeling te bieden, waar
    mogelijk zonder tussenkomst van een zorgverlener.
     
    De subsidie voor de vijf projecten komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
    (EFRO).
     
    Over drie projecten: 
     

1

  Citrus bioflavonoid hesperidin as anti-viral agent for SARS-CoV-2 – Color & Brain BV
    Hesperidine blokt de verbinding tussen het SARS-CoV-2 virus en de ACE2-receptor van
    menselijke cellen. Hesperidine is een bijproduct uit citrusvruchten en wordt al jarenlang veilig
    toegepast. Medicatie met citrus-hesperidine kan daarom een veelbelovende behandeling
    worden voor corona zonder bijwerkingen. Met hesperidine worden door projectpartner en
    cosmeticaproducent ZoiY® dermatologisch geteste producten ontwikkeld die al tijdens het
    project beschikbaar komen.
     

2

  Enzym-inhibitors uit aardappel voor remming van SARS-CoV-2 - Coöperatie AVEBE U.A.
    Dit project gebruikt een product gewonnen uit gezuiverd aardappeleiwit, dat de infectieroutes
    kan onderdrukken en longschade kan remmen. Met dit product kunnen nieuwe medicijnen
    worden ontwikkeld, zoals crèmes en neusspray.
     

3

  De ontwikkeling van AhR inhibitoren voor een orale antivirale therapie voor COVID-19
    patiënten - Syncom
    Het coronavirus activeert de AhR receptor om het immuunsysteem te omzeilen. Door deze
    receptor te blokkeren met een geneesmiddel kan het immuunsysteem beter omgaan met het
    virus en de vermenigvuldiging van het virus tegengaan. Dezelfde methode is succesvol in het
    bestrijden van Zika en Dengue, de werkzaamheid bij corona wordt onderzocht.
     
    Het volledige artikel: Groninger Internet Courant 5 juni 2020
     
 
     
     
 

 

De medicijnkast zit boordevol beloftes

    NRC Handelsblad - Rosanne Hertzberger 30 mei 2020
     
    Rond één van de middelen die van corona een griepje zou kunnen maken, hydroxychloroquine,
    ontstond de afgelopen tijd een populistische cult. De stokoude malaria- en reumapil zou
    mensenlevens kunnen redden. [De US president] vond het dusdanig hoopvol, zo vertelde hij in
    een persconferentie, dat hij uit voorzorg innam. ‘Try it’, fluisterde hij de Amerikaan toe. Helaas
    bleek de realiteit anders. Het middel werd ruimhartig ‘uitgeprobeerd’ in ziekenhuizen wereldwijd,
    maar bood weinig soelaas.
     
    Het grote voordeel van zulke oude medicijnen is dat er geen farmaceut meer aan vastgeplakt
    zit die er een aantal hoge muren omheen heeft opgetrokken. Vergelijk hydroxychloroquine met
    remdesivir. Dat nieuwe antivirale middel lijkt de opnameduur van coronapatiënten te bekorten
    en doet de sterfte met een paar procentpunt dalen. Dat lijkt niet veel, maar zou in Amerika al
    snel een paar duizend mensenlevens redden.
     
    Grote nadeel van remdesivir is dat dit hoopvolle bloempje in de tuin van Gilead groeit. Dit
    bedrijf bestaat uit gelijke delen brille en kwaadaardigheid. Neem hepatitis C, een minder sexy
    virus dan corona, dat toch het leven van zeventig miljoen wereldbewoners beheerst. Gilead
    ontwikkelde een kuur die de chronische besmetting compleet geneest en zo veel levercirrose en
    leverkanker kan voorkomen. Een geneesmiddel dat daadwerkelijk geneest, dat is een
    zeldzaamheid tegenwoordig. Probleem: in de VS kostte de kuur tachtigduizend euro. We
    hebben geen idee wat Nederland betaalt, want de farmaceut heeft onze bestuurders succesvol
    gemuilkorfd.
     
    Ziedaar de gewoonte van meer en meer farmaceutische bedrijven om menselijke wanhoop tot
    de laatste druppel uit te melken.
     
    Met remdesivir leek het erop dat Gilead opnieuw de wereldwijde radeloosheid maximaal wilde
    exploiteren. Toen duidelijk werd dat remdesivir een rol kan spelen in de behandeling van Covid-
    19, was Gileads eerste reflex om de zogenaamde weesgeneesmiddelstatus voor het medicijn
    aan te vragen. Op die manier probeert het bedrijf zo lang mogelijk het alleenrecht op het
    middel te behouden en hoopt het, bij gebrek aan concurrentie, het maximale bedrag te kunnen
    vragen. Het is ronduit verontrustend dat we voor een coronabehandeling mogelijk afhankelijk
    worden van spelers met zo’n slecht functionerend moreel kompas.
     
    De farmaceutische industrie kent ook uitzonderingen. Neem Kaletra van Abbvie, een medicijn
    om kinder-hiv te bestrijden, dat ook in verschillende trials wordt getest om Covid-19 te
    behandelen. De producent besloot zijn patenten op te geven, waardoor het medicijn in één klap
    wereldwijd spotgoedkoop en ruimer beschikbaar werd. Ineens werd behandeling van kinderen
    met hiv op veel plekken een stuk goedkoper.
     
    Het is doodzonde dat hydroxychloroquine zo’n [de US president]-drug is geworden. De
    mogelijk toepassing was veel meer dan ‘leuk geprobeerd’. Het staat symbool voor het
    herontdekken van de schatten van de afgelopen eeuw, schatten die we soms goed hebben
    verstopt of compleet zijn vergeten. De medicijnkast zit nog steeds boordevol beloftes. Net als
    de schilderijen van Van Gogh en het requiem van Brahms zijn ze niemands bezit. Je hoeft
    niemand toestemming te vragen om ze te gebruiken.
     
    De mensheid wordt in vele opzichten slechter in innoveren. Het maken van écht nieuwe dingen,
    of het nu om vliegtuigen, auto’s, landbouwzaden, bestrijdingsmiddelen, vaccins, antibiotica,
    anticonceptiemiddelen of andere medicijnen gaat, wordt duurder en duurder. Wat dreigt is dat
    we op een dag echt compleet afhankelijk zijn van machtige rotondernemingen met diepe
    zakken zoals Gilead om een stap vooruit te zetten.
     
    De vraag is of het nodig is. Misschien is, net als met de schilderijen van Van Gogh, het mooiste
    en het beste al lang gemaakt. Dan is het onze taak om ze in ere te houden, te cureren, af te
    stoffen en telkens weer van de plank te halen om nieuwe toepassingen te ontdekken. Het kan
    goed zijn dat we de behandeling van corona al lang hebben. Het enige wat we hoeven te doen is
    terug in de tijd gaan.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Rosanne Hertzberger 30 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Coronamedicijnen: hoe staat het met de zoektocht naar COVID-19-

    behandelingen?
    New Scientist - Michael Le Page 27 mei 2020
     
    Er lopen nu verspreid over de hele wereld enkele honderden studies naar potentiële
    behandelingen van het coronavirus. Vroege resultaten suggereren dat een aantal de kans om te
    sterven aan COVID-19 iets verlagen, maar dat weten we pas zeker als grotere studies zijn
    voltooid.
     
    Er zijn twee aanvliegroutes. Bij de eerste probeert een middel de schade die het virus
    veroorzaakt te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door de overreactie van het immuunsysteem
    die bekend staat als een cytokinestorm te voorkomen. Die reactie zou veel van de mensen die
    sterven aan COVID-19 fataal worden. Een medicijn dat hier iets tegen doet, moet voorkomen
    dat de immuunrespons zó sterk is dat hij de longen begint te beschadigen en er zo voor zorgt
    dat de patiënt niet genoeg zuurstof krijgt.
     
    Bekend is dat veel verschillende moleculen die een signaal afgeven aan het immuunsysteem,
    de cytokines, een rol spelen bij dit proces. Er zijn al medicijnen die sommige van die signalen
    blokkeren, bijvoorbeeld om auto-immuunziektes als artritis te behandelen.
     
    Tocilizumab en canakunumab
    Een van die medicijnen is tocilizumab, dat de receptoren blokkeert die reageren op een cytokine
    genaamd interleukine-6, of IL-6. Een aantal vroege studies suggereert dat de sterfkans iets
    kan afnemen als mensen die een ernstige vorm van COVID-19 hebben dit middel krijgen.
     
    In één studie naar 94 COVID-19-patiënten op de intensive care, van wie een deel aan een
    beademingsapparaat lag, overleefde bijvoorbeeld 61 procent van de patiënten die tocilizumab
    kregen (27 van de 44), tegen 48 procent van de controlegroep (24 van de 50).
    Dit was echter een retrospectieve studie, waarbij al verzamelde data achteraf werden onderzocht.
     We zullen moeten wachten voor de resultaten van een grotere, gerandomiseerde studie die
    wordt gerund door Roche, de maker van tocilizumab, voordat we weten of het middel echt werkt.
     
    Talloze vergelijkbare studies worden eveneens opgestart. Het farmaceutische bedrijf Novartis
    begint bijvoorbeeld een grote studie met canakunumab. Dat blokkeert een andere cytokine
    genaamd interleukine-1 bèta, of IL-1β.
     
    Alle antivirale middelen, inclusief degene die werken met antilichamen, kampen echter met een
    groot nadeel. Sommige antivirale middelen werken misschien als ze snel genoeg worden
    toegediend na het moment waarop iemand het virus oploopt. ‘Alles wat werkt door het virus aan
    te pakken, zal minder effectief zijn op een later moment tijdens iemands ziekte’, zegt Babak
    Javid, arts-onderzoeker gespecialiseerd in infectieziektes aan de Tsinghua-universiteit in
    Beijing. Maar hoe ontdekken we welke middelen direct na infectie werken als we alleen studies
    doen met mensen die al ernstig ziek zijn, zoals nu gebeurt?
     
    En stel dat we een antiviraal middel vinden dat werkt als een patiënt het snel genoeg krijgt. Dan
    zou een brede toepassing afhangen van het vermogen om infecties vroeg op te sporen en de
    mensen die het grootste risico lopen ermee te behandelen. De meeste landen zijn echter niet in
    staat om mensen te vinden die net besmet zijn. Ook weten we nog niet goed welke patiënten
    ernstig ziek zullen worden, zegt Lang.
     
    Trudie Lang, hoogleraar mondiale gezondheidszorg aan de Universiteit van Oxford, is minder
    zeker van haar zaak. ‘Het feit dat we geen vroege successen hebben geboekt, kan betekenen
    dat er geen magic bullet is’, zegt zij. Om een echt baanbrekend medicijn te vinden, zou het
    zomaar kunnen dat we bij nul moeten beginnen in plaats van bestaande medicijnen een nieuwe
    functie te geven. En dat zou weleens jaren kunnen gaan duren.
     
    Het volledige artikel: New Scientist - Michael Le Page 27 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Farmareus MSD ontwikkelt twee kandidaat-coronavaccins

    De Tijd België - Nico Schoods 27 mei 2020
     
    De Amerikaanse farmareus, in de Verenigde Staten bekend als Merck & Co, kondigt twee
    samenwerkingen aan voor kandidaat-coronavaccins en een derde voor een antiviraal middel.
     
    De beursgenoteerde Amerikaanse farmagroep MSD - in de Verenigde Staten en Canada bekend
    als Merck & Co - kondigt een drietrapsraket aan in de strijd tegen Covid-19. Het gaat twee
    samenwerkingsverbanden aan om kandidaat-vaccins te ontwikkelen en een derde om een oraal
    antiviraal middel te ontwikkelen.
     
    Zo neemt MSD onder meer het Oostenrijkse biotechbedrijf Themis Bioscience over. 'Dat is
    gespecialiseerd in een technologieplatform dat gebruik maak van een gemodificeerd
    mazelenvirus als vector (een soort taxi die aangepast wordt om een stukje van het SARS-CoV-
    2-virus in het kandidaat-vaccin te vervoeren, red.)', zegt Brecht Vanneste, de managing director
    van MSD België.
     
    Daarnaast bundelt het Amerikaanse farmabedrijf de krachten met de non-profit-organisatie
    International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). 'Voor de ontwikkeling van dat tweede kandidaat-
    Covid-19-vaccin bouwen we voort op ons technologieplatform dat al zijn merites bewees bij de
    ontwikkeling van het MSD-ebola-vaccin. Dat werd al goedgekeurd door de Amerikaanse en
    Europese geneesmiddelenautoriteiten', zegt Vanneste.
     
    'IAVI, dat oorspronkelijk zocht naar een vaccin tegen AIDS, heeft veel wetenschappelijke
    expertise en zoekt oplossingen voor minder begunstigde regio's in de wereld. MSD is van plan
    elk vaccin of geneesmiddel dat we ontwikkelen wereldwijd op grote schaal beschikbaar en
    betaalbaar te maken.'
     
    Los van beide kandidaat-vaccins gaat MSD ook samenwerken met het Amerikaanse
    biotechbedrijf Ridgeback Bio aan een antiviraal middel voor de behandeling van Covid-19-
    patiënten. 'Het gaat om een nieuw geneesmiddel dat we oraal willen toedienen, in tabletvorm',
    zegt Vanneste.
     
    'Dat is makkelijker schaalbaar en makkelijker in te nemen dan een intraveneuze virusremmer.
    Het middel zit in de eerste fase van klinisch onderzoek (om na te gaan of het veilig is en geen
    nevenwerkingen heeft, red.), maar moet dus nog een heel traject afleggen.' 
     
    Het volledige artikel: De Tijd België - Nico Schoods 27 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Sanquin neemt deel aan internationale plasma-alliantie om COVID-19

    medicijn te ontwikkelen
    FOK! - Monique Verlind 12 mei 2020
     
    Sanquin heeft zich aangesloten bij een internationale plasma-alliantie met als doel antistoffen
    uit plasma te verwerken tot een geneesmiddel als mogelijke behandeling voor patiënten met
    risico op ernstige complicaties door COVID-19. Door medewerking te verlenen aan deze
    alliantie, hoopt Sanquin een belangrijke bijdrage te leveren aan de mogelijke ontwikkeling van
    dit geneesmiddel.
     
    De internationale farmaceutische bedrijven Takeda, CSL Behring, Biotest, BPL, LFB en
    Octapharma hebben begin april de zogenaamde CoVIg-19 Plasma Alliantie opgericht. Intussen
    is deze alliantie uitgebreid tot tien mondiale en lokale plasmaverwerkende partijen, en ook
    organisaties buiten de plasma industrie verlenen hun steun en medewerking.
     
    Het doel van samenwerking is om de ontwikkeling van dit potentiële geneesmiddel te
    versnellen, de kansen op succes te vergroten en de levering en beschikbaarheid van het
    potentiële geneesmiddel te vergroten als het wordt goedgekeurd. Door informatie te delen en
    gebruik te maken van de collectieve expertise en bestaande infrastructuur, is de overtuiging
    dat veel meer, veel sneller kan worden gedaan. Juist in die periode dat de druk van de
    pandemie vraagt om snelle actie.
     
    De ontwikkeling van een op plasma gebaseerd geneesmiddel dat constante hoge niveaus van
    antilichamen tegen het nieuwe coronavirus bevat, wordt een hyperimmune globulin (H-Ig)
    genoemd en vereist de inzameling van plasma van donoren die genezen zijn van COVID-19,
     en wiens plasma antilichamen bevat die het coronavirus bestrijden. Eens verzameld, wordt dit
    “convalescent plasma” getransporteerd naar productiefaciliteiten waar het verder behandeld,
    getest en uiteindelijk verwerkt wordt tot een finaal product.
     
    Het door Sanquin beschikbaar stellen van het schaarse convalescent plasma aan de CoVIg-19
    Plasma Alliantie vereist grootschalige inzameling. Sanquin kan dit verzorgen door, in overleg
    met de minister van VWS, tijdelijk afnamecentra uit te breiden en meer personeel aan te
    trekken. Op deze manier draagt Sanquin bij aan de behandeling en de preventie van COVID-
    19.
     
    Volledig artikel: FOK! - Monique Verlind 12 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Onderzoekers vinden belangrijke link tussen vitamine D-tekort en

    coronavirus
    Margriet - Ilse van Roekel 8 mei 2020
     
    Er bestaat een link tussen het coronavirus en een vitamine D-tekort, blijkt uit nieuw onderzoek.
    Op plekken waar mensen structureel te weinig vitamine D binnenkrijgen, is de kans op een
    dodelijke afloop van het coronavirus groter. Dit concluderen onderzoeken uit een analyse van
    de sterftecijfers in meer dan twintig Europese landen.
     
    Dat blijkt uit een studie van de Britse Anglia Ruskin University, University of East Angliaen,
    specialisten van Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust.
     
    De onderzoekers keken naar cijfers over de gemiddelde vitamine D-spiegel van inwoners van
    twintig verschillende Europese landen. Ze vergeleken die cijfers vervolgens met het aantal
    sterfgevallen aan het coronavirus in elk land. Zo vonden ze een opvallende link tussen landen
    waar een vitamine D-tekort vaak voorkomt, en waar het coronavirus voor veel overledenen
    zorgt. De meest kwetsbare bevolkingsgroep voor het coronavirus – ouderen –  is ook meteen
    de groep waarbij in alle landen een vitamine D-tekort het vaakst voorkomt, zeggen de
    onderzoekers.
     
    Volledig artikel: Margriet - Ilse van Roekel 8 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Wetenschappers waarschuwen; Verwacht geen wondermiddel tegen

    covid-19
    Scientias - Caroline Kraaijvanger 8 mei 2020
     
    Als er al een effectieve behandeling gevonden wordt, zal deze zeer waarschijnlijk uit een
    combinatie van medicijnen bestaan
     
    Tot die conclusie komen onderzoekers in het British Journal of Pharmacology. “Het is
    onwaarschijnlijk dat er een wondermiddel voorhanden komt – waarschijnlijk hebben we
    meerdere medicijnen nodig die in combinatie met elkaar gebruikt worden,” aldus onderzoeker
    Steve Alexander, verbonden aan de universiteit van Nottingham. “Wat belangrijk is, is dat
    deze medicijnen goedkoop en gemakkelijk gemaakt kunnen worden. Zo kunnen we ons ervan
    verzekeren dat mensen er wereldwijd – en niet alleen in de rijkere landen – gebruik van
    kunnen maken.”
     
    In het blad stellen Alexander en collega’s verder dat het in dit stadium van de pandemie
    verstandiger is om te hopen op een effectieve behandeling in plaats van op een vaccin. Want
    zelfs als onderzoekers op korte termijn een effectief vaccin ontwikkelen, kan het zomaar een
    jaar of langer duren voor dat ook daadwerkelijk op grote schaal beschikbaar is. Met medicatie
    kan dat allemaal wat sneller gaan. Zeker als men in de zoektocht naar effectieve medicatie
    de pijlen richt op middelen die nu reeds worden ingezet om andere ziekten of aandoeningen
    te bestrijden. “Terwijl we wachten op een vaccin, kunnen we nagaan of medicijnen die nu
    gebruikt worden om andere ziekten te behandelen, ook COVID-19 kunnen bestrijden,”
    aldus Alexander.
     
    Volledig artikel: Scientias - Caroline Kraaijvanger 8 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Waar blijft toch de pil die covid-19 geneest? 4 mogelijke medicijnen

    tegen coronavirus
    De Volkskrant - Maarten Keulemans 5 mei 2020
     
    Corona moet uitwoeden, heet het al snel: een virusziekte kun je niet genezen. Of wel? Achter
    de schermen is de zoektocht in volle gang naar een middel dat de ziekte nog een béétje in
    toom houdt. Misschien ligt het redmiddel zelfs al gewoon bij de apotheek. We peilen de stand
    van zaken, aan de hand van vier medicijnen.
     

1

  De lieveling: remdesivir

2

  De zeepbel: chloroquine

3

  De stormdemper: Kevzara

4

  De scherpschutters: antistoffen
     
    Volledig artikel: De Volkskrant - Maarten Keulemans 5 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19

    (infecties met SARS-CoV-2)
    RIVM Ministerie VWS Versie 1 mei 2020
    Addendum remdesivir toegevoegd: 02-05-2020. Addendum link naar de FMS website toegevoegd: 08-05-2020
     
   

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn

   

en Sport heeft op 1 mei 2020 een nieuw voorlopig behandeladvies uitgebracht voor COVID-19.

     
    Uit de samenvatting van het voorlopig advies d.d. 1 mei 2020:
    Voor COVID-19 (coronavirus disease 2019) bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het
    moment van deze publicatie) geen voldoende grote gerandomiseerde studies die de klinische
    effectiviteit van een bepaald geneesmiddel onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in
    kleine studies bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2
    geprobeerd te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De
    uitkomsten geven geen richting voor een therapeutisch advies bij deze coronavirusinfecties,
    vanwege de kleine aantallen, soms het gebrek aan controlegroepen, wisselende combinaties
    van middelen, variatie van timing (start) van de behandeling, heterogeniteit van de
    patiëntengroepen en gerapporteerde uitkomsten. Bovendien kennen de grote meerderheid van
    de beschikbare studies tot nu toe veel beperkingen. De afwegingen die in dit document zijn
    opgenomen houden hiermee rekening.
     
    Redactiegroep: Albert Vollaard (1), Emilie Gieling (2), Paul van der Linden (3), Bhanu Sinha (4),
    Mark de Boer (5)
   

1. Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), RIVM, Bilthoven

    2. Klinische Farmacie, UMC Utrecht
    3. Klinische Farmacie, Tergooi, Hilversum (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid)
    4. Medische Microbiologie & Infectiepreventie, UMCG, Groningen (Stichting Werkgroep Antibiotica
    Beleid)
    5. Afdeling Infectieziekten, LUMC, Leiden (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid)
     
    Volledig artikel: RIVM Ministerie VWS Versie 1 mei 2020
     
 
     
     
 

 

De noodmedicijnkast is bijna leeg

    NRC - Sander Voormolen 1 mei 2020
     
    Kunnen Covid-19-patiënten met medicijnen geholpen worden? Er zijn diverse bestaande
    middelen geprobeerd, maar die blijken ongeschikt. Er zijn weinig opties meer over.
     
    Onder meer hiv-remmers (lopinavir/ ritonavir) en een griepremmer (oseltamivir) verdwenen in
    korte tijd van de lijst met behandelopties. Nu resteren er nog maar drie middelen: de
    antimalaria-middelen chloroquine en hydroxychloroquine en de experimentele virusremmer
    remdesivir. Maar boven deze drie middelen pakken zich donkere wolken samen. De
    medicijnkast raakt leeg.
     
    Eerder deze maand ging er een streep door (hydroxy)chloroquine, een oud en goedkoop middel
    tegen malaria, tot voor kort de eerste keus van Nederlandse ziekenhuizen voor behandeling
    van Covid-19-patiënten. In een Amerikaanse studie waarin achteraf de effecten van
    verschillende behandelingen werden bekeken, bleek dat ernstig zieke patiënten er misschien
    juist slechter mee af zijn. Het ging om 368 oud-militairen die in het ziekenhuis waren
    opgenomen met Covid-19. In de groep die hydroxychloroquine had gekregen, was de sterfte
    ruim twee keer zo hoog als in de controlegroep. Maar het vergelijk is lastig, omdat de
    patiënten die hydroxychloroquine kregen mogelijk ook ernstiger ziek waren en juist om die
    reden dus extra medicijnen kregen.
     
    Ondertussen verscheen er ook een teleurstellende studie van artsen in Parijs die concludeerde
    dat hydroxychloroquine bij ernstig zieke Covid-19-patiënten niet leidt tot een snellere
    vermindering van het virus. Helemaal afgeschreven zijn hydroxychloroquine en cloroquine nog
    niet; onderzoekers wachten nog met spanning op de uitkomst van grotere vergelijkende
    studies die met name in de Verenigde Staten zijn opgezet.
     
    Voor het andere overgebleven middel, remdesivir, zijn de perspectieven ook niet heel
    rooskleurig: de resultaten van een half voltooide Chinese studie die woensdag werden
    gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet geven geen uitsluitsel. De studie werd
    voortijdig afgebroken omdat er geen nieuwe patiënten meer waren. Er zaten 237 patiënten
    in de studie in plaats van de beoogde 453, waarvan slechts een derde in de controlegroep –
    normaal zijn die groepen gelijk. Dat maakt de uitkomst – een iets hogere sterfte en een
    paar dagen kortere herstelperiode in de remdesivir-groep – lastig te beoordelen.
     
    Tegelijk met deze publicatie zette Antony Fauci, de directeur van het Amerikaanse
    Infectieziekteninstituut NIAID, woensdag een opmerkelijke stap door de uitslag van een
    Amerikaanse studie naar remdesivir alvast bekend te maken. Die leek iets positiever. Ook
    een paar dagen kortere herstelperiode, plus minder sterfte: 11 procent in de controlegroep
    tegenover 8 procent in de remdesivir-groep. Maar zonder een wetenschappelijke publicatie met
    belangrijke details van de studie is er geen conclusie aan te verbinden.
     
    Uit de voorlopige resultaten van remdesivir-studies wordt in ieder geval al wel duidelijk dat ook
    dit geen magic bullet is, de verbetering is daarvoor te gering.
     
    Volledig artikel: NRC - Sander Voormolen 1 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Zo krijgen we de geneesmiddelen die we nodig hebben: een radicaal

    ander patentsysteem
    De Correspondent - Ruben Mersch 25 april 2020
     
    De afgelopen decennia heeft de farmaceutische industrie alles wat los en vast zit gepatenteerd.
    Niet alleen remt dat de innovatie, het maakt geneesmiddelen ook veel te duur. Hoe krijgen we
    – zeker in deze crisis – de medicijnen die we nodig hebben en die ook nog betaalbaar zijn?
    Door kennis te delen en innovatie anders te belonen.
     
    Volledig artikel: De Correspondent - Ruben Mersch 25 april 2020
     
 
     
     
 

 

Wereldwijde bijdrage aan vaccinonderzoek WHO, VS doet niet mee

    nu.nl 25 april 2020
     
    Wereldgezondheidorganisatie WHO heeft vrijdag een omvangrijk initiatief gelanceerd om
    onderzoek te doen naar een geneesmiddel tegen COVID-19. Veel landen die zijn aangesloten
    bij de Verenigde Naties hebben hun medewerking toegezegd, maar de Verenigde Staten doen
    niet mee.
     
    Als onderdeel van het onderzoek gaan landen veel nauwer samenwerken in de hoop de
    zoektocht naar een geneesmiddel te versnellen. Informatie over de ontwikkeling en tests van
    medicijnen en mogelijke vaccins wordt wereldwijd gedeeld, zodat landen op de hoogte blijven
    van elkaars werk.
     
    Naast regeringen van NAVO-lidstaten hebben ook vele medische instanties en bedrijven zich
    aangesloten bij het samenwerkingsverband. Ook de Bill and Melinda Gates Foundation, de
    stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates, is betrokken bij het wereldwijde onderzoekscollectief.
     
    Volledig artikel: nu.nl 25 april 2020
     
 
     
     
 

 

Van geflopt ebolamedicijn tot vitamine C: de kanshebbers tegen corona op een

    rij
    De Standaard België - Hilde van den Eynde 23 april 2020
     
    Wetenschappers testen zowat een dozijn geneesmiddelen bij covidpatiënten.
     
    Het bekendste is het malariamedicijn chloroquine. Ondanks de tegenvallende resultaten van
    een eerste experimentele reeks behandelingen zijn nog tientallen klinische studies aan de
    gang.
     
    Het meeste heil verwachten vorsers van een gefaald kandidaat-medicijn tegen ebola,
    remdesivir. Ontwikkelaar Gilead Sciences haalde de virusremmer weer van de plank in de hoop
    er de vermenigvuldiging van het sars-CoV-2-virus mee te kunnen blokkeren. De eerste
    resultaten van patiëntenproeven in China mogen we eind deze maand verwachten, die van
    experimenten met Europese en ­Amerikaanse patiënten eind mei.
     
    Voorts bekijken de farmabedrijven Sanofi en Regeneron of hun medicijn tegen reumatoïde
    artritis, sarilumab, ook covidpatiënten kan helpen. Roche test zijn reumamedicijn tocilizumab.
    AbbVie test de aidsremmercombinatie ritonavir/lopinavir.
     
    Fujifilm test het griep­medicijn favipiravir. Janssen Pharmaceutica test zijn kankermedicijn
    siltuximab. De resultaten van al die proefbehandelingen, die deels ook in ons land [België]
    lopen, worden de komende weken en maanden verwacht.
     
    Volledig artikel: De Standaard België - Hilde van den Eynde 23 april 2020
     
 
     
     
 

 

Waar blijft het medicijn tegen corona? Een overzicht van de kanshebbers

    AD - Hanneke van Houwelingen, Chris van Mersbergen 14 april 2020
     
    Waar blijft het medicijn tegen corona? Overal ter wereld - en dus ook in Nederland – maken
    onderzoekers overuren in hun jacht op het ei van Columbus. Een overzicht van de kanshebbers,
    en alle mitsen en maren.
     
    AD - Hanneke van Houwelingen, Chris van Mersbergen 14 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
  Coronavirologen hebben de grootste moeite om geld te krijgen van de Europese Unie voor
  onderzoek naar een medicijn tegen het coronavirus. Dat zei viroloog Lia van der Hoek, leider van
  de Europese onderzoeksgroep naar coronavirussen.
   
  Van der Hoek, zelf verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, leidt een team
  van vijftien Europese promovendi dat coronavirussen onderzoekt. 'Als onderzoeksgroep zijn we al
  jaren bezig met het in kaart brengen van het coronavirus. Nog voordat het virus in Nederland was,
  had ons team al een synthetische versie liggen in Zwitserland.'
   
  Toen het virus begin dit jaar in China een groot probleem werd, nam Van der Hoek contact op met
  de EU. 'Ik heb gezegd dat wij al jaren onderzoek doen naar coronavirussen en gevraagd wat de
  mogelijkheden zijn om te helpen, maar de EU wilde geen geld voor ons beschikbaar stellen.' Tot
  grote verbazing van Van der Hoek bleek enkele weken later al het geld te zijn uitgedeeld aan
  andere aanvragers die minder expertise hebben.
   
  Van der Hoek pleitte er in Dit is de Dag voor alle experts in Europa bij elkaar te zetten om een
  oplossing te vinden voor de coronacrisis. Nu gebeurt dat volgens haar te versnipperd.
   
  Volledig artikel: zorgnu.avrotros.nl
   
 
     
     
 

 

 
  De coronapandemie laat de achilleshiel zien van het bedrijfsmodel van de grote beursgenoteerde
  farmaceuten, stelt onderzoeker Rodrigo Fernandez.
   
  De grootste farmaceutische bedrijven zijn de afgelopen twintig jaar steeds meer gericht geraakt
  op het aangaan van lucratieve financiële constructies. Dat ging ten koste van het uitvinden of
  produceren van breed toegankelijke medicijnen of vaccins tegen virussen als het nieuwe
  coronavirus. Dat stelt onderzoeksbureau SOMO na analyse van de jaarrekeningen van de 27
  grootste farmaceutische bedrijven ter wereld.
   
  „De wereld kijkt naar de farmaceutische sector voor oplossingen voor de coronapandemie. Maar
  hun verdienmodel is onhoudbaar door de combinatie van gigantische leningen en uitkeringen
  aan aandeelhouders,” zegt SOMO-onderzoeker Rodrigo Fernandez op basis van de cijfers van
  bedrijven als Johnson & Johnson, Novartis en Pfizer over de periode 2000-2018.
   
  Uit het SOMO-rapport, dat deze dinsdag [14 april 2020] verschijnt, blijkt dat aandeelhouders
  de grote winnaars zijn van het veranderde bedrijfsmodel van de farmaceuten. Zo zijn de jaarlijkse
  uitkeringen aan aandeelhouders van de onderzochte bedrijven de afgelopen achttien j
  aar verviervoudigd, tot 146 miljard dollar (134 miljard euro) in 2018.
   
  Volledig artikel: NRC Handelsblad - Merijn Rengers
   
 
     
     
 

 

 
  Viroloog Lia van der Hoek (55) [Amsterdam UMC] doet volop onderzoek naar een antiviraal
  middel tegen Covid-19 – een race tegen de klok. Schamel lichtpuntje: ‘Extreem agressieve
  virussen sterven snel uit.’ 
   
  “Het coronavirus verspreidt zich opvallend snel en als je het kweekt in een laboratorium is het
  zeer agressief om mee te werken. De cellen waarop je het loslaat zijn in een dag of twee, drie
  dood. Je kunt het makkelijk kweken. Niet zo gek, want het gedraagt zich behoorlijk promiscue en
  totaal niet selectief: het komt van vleermuizen, zit zomaar in een dierenmarkt, gaat makkelijk
  van mens tot mens, de tijgers van een New Yorkse dierentuin zijn ook al geïnfecteerd… ­Terwijl
  de verkoudheidscoronavirussen helemaal niet makkelijk te kweken zijn. Die moet je bijna
 

smeken iets te doen met een cel.”

   
  “Er verstrijken vele jaren voor je een vaccin op de markt hebt. En dan is maar de vraag hoe goed
  het beschermt, want daar kom je pas achter als een ziekte flink woekert; alleen dan kun je een
  vaccin testen met een groep die het krijgt en een controlegroep die je het niet geeft. Als we
  straks een vaccin hebben, woekert er misschien wel helemaal niets. Als je dan ziet hoe
  succesvol we zijn met antivirale therapie voor infectieziektes als hiv en hepatitis C, vestig ik
  mijn hoop toch daarop.”
     
  “Ik vermoed dat we Covid-19 nooit meer kwijtraken. Wel denk ik dat het zijn agressiviteit zal
  verliezen omdat vrijwel iedereen er de komende jaren mee in aanraking komt en wij onze
  geheugenimmuniteit hebben. Mede daardoor kan het mogelijk even mild worden als de vier
  verkoudheidscoronavirussen die we al kennen.”
   
  “Het meeste vertrouwen valt te halen uit de evolutieleer, de survival of the fittest van Darwin.
  Extreem agressieve virussen waaraan mensen snel doodgaan, zijn niet de fittest, want die
  sterven snel uit. De sterkste virussen zijn zij die hun gastheer zo mild behandelen dat hij kan
  blijven rondlopen en verspreiden. Onder druk van de leer van Darwin is de kans groot dat Sars-
  Cov-2 een verkoudheidsvirus wordt. Ik acht dat veel aannemelijker dan dat het zich ontwikkelt
  tot iets zeer agressiefs.”
   
 

Volledig artikel: Het Parool - Els Quaegebeur

   
 
     
     
 

 

 
  Lijst van 45 internationale experts op het gebied van infectieziekten die hun updates over het
  coronavirus op een gemeenschappelijk Twitter-account plaatsen. #COVID19 news and views
  #welcometrust
   
  Volledige bron: Twitter
   
 
     
     
 

 

 
  Over de hele wereld werken wetenschappers aan vaccins tegen Covid-19. Wetenschappers van
  het Max Planck Instituut voor Biofysica in Frankfurt am Main denken dat de oplossing ligt in de
  stekelige buitenkant van het coronavirus. Daaraan zou zich een werkzame stof kunnen hechten
  die het virus uitschakelt.
   
  Het coronavirus dankt zijn naam aan die glycoproteïnespieken. Dit molecuul steekt uit de virus-
  omhulsel omhoog als de tanden van een kroon. De onderzoekers willen de structuur van dit eiwit
  nader te onderzoeken en zo potentiële doelwitten voor antilichamen en remmers te vinden.
  Precieze informatie over waar en hoe het SARS-CoV-2-virus zou kunnen worden aangevallen, is
  een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins en geneesmiddelen.
   
  Volledig artikel: Innovation Origins
   
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19

    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
    Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het moment van deze
    publicatie) geen grote gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van een bepaald
    geneesmiddel duidelijk onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in kleine onderzoeken
    bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2 geprobeerd
    te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De uitkomsten
    geven slechts een matige onderbouwing voor een therapeutisch advies bij deze
    coronavirusinfecties.
     
    Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, worden in dit document off-label
    medicamenteuze behandelopties besproken voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–
    CoV-2). Het betreft m.n. patiënten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen
    van ziekte.
     
    Er bestaat een online interactie-checker, waarbij gekeken kan worden of medicatie die de
    patiënt gebruikt samen kan gaan met off label therapeutische medicijnen.
     
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
  MEDICIJNEN CORONAVIRUS IN ONTWIKKELING WERELDWIJD
  Actemra by Roche - to treat coronavirus-related complications | hoofdvestiging Zwitserland
  AmnioBoost by Lattice Biologics | US
  Galidesivir by Biocryst Pharma - a potential antiviral for coronavirus treatment | US
  REGN3048-3051 by Regeneron and Kevzara by Regeneron, Sanofi | US | Nederland
  Remdesivir (GS-5734) by Gilead Sciences | US
  SNG001 by Synairgen Research | Verenigd Koninkrijk
   
  Ook andere bedrijven maken plannen voor het ontwikkelen van corona-vaccins en medicijnen.
   
  Volledig artikel: Clinical Trials Arena - Praveen Duddu
   
 
 
  Back to Top
 
 
 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 22 januari 2021