Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

 

Vitamine D Noorwegen start onderzoek: helpt levertraan tegen corona?

    RTL Nieuws 13 november 2020
     
    Je kent het misschien nog van vroeger: levertraan. Een bron van vitamine D, A en omega-3
    vetzuren. Noorse onderzoekers hebben aanwijzingen dat levertraan een positief effect kan
    hebben in de strijd tegen corona. Het land start daarom een groot onderzoek.
     
    Zeventigduizend mensen doen mee aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Oslo
    University Hospital. Het is daarmee een van de grootste klinische onderzoeken van het land. De
    ene helft van de onderzoeksgroep krijgt dagelijks levertraan toegediend, de andere helft slikt
    een placeboproduct.
     
    "Uit eerdere onderzoeken blijkt dat omega-3 vetzuren en vitamine D bijdragen aan de
    bestrijding van luchtweginfecties", aldus Arne Søraas, arts-wetenschapper bij het Oslo University
    Hospital. Levertraan zou volgens de arts ook bescherming kunnen bieden tegen een besmetting
    met het virus.
     
    Is dit aloude goedje het nieuwe wondermiddel in de strijd tegen corona?
     
    Levertraan is een olie afkomstig uit de lever van kabeljauw, heilbot of schelvis. Het is een bron
    aan vitamine A, D en omega-3 vetzuren. De olie die in dit onderzoek wordt gebruikt is
    afkomstig van kabeljauw. 
     
    Het volledige artikel: RTL Nieuws 13 november 2020
     
 
     
     
 

 

Vitamine D tegen Covid-19? De wetenschap is er nog niet uit.

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 2 november 2020
     
    Mensen met een lage vitamine D-spiegel worden ernstiger ziek van het
    coronavirus. Maar is er wel een oorzakelijk verband?
     
    Kan het slikken van extra vitamine D beschermen tegen corona? De wetenschap heeft daarop
    nog geen definitief antwoord. Veel Nederlanders lijken daarop niet te willen wachten: bij
    drogisterijen en apotheken is deze herfst opvallend meer vraag naar vitamine D-supplementen
    dan in andere jaren, meldde het Algemeen Dagblad vorige week. De krant citeerde daarbij een
    aantal wetenschappers die bevestigden dat het zinvol zou zijn preventief extra vitamine D te
    slikken. Daarmee begeven ze zich op glad ijs, want er ligt hier een kip-of-ei-probleem op de
    loer. Ja, mensen met een laag gehalte vitamine D in het bloed worden ernstiger ziek van het
    nieuwe coronavirus, maar wat is hier oorzaak en gevolg?
     
    Wat er ligt is niet meer dan een aantal „aanwijzingen” dat een tekort aan vitamine D een rol
    kan spelen bij de bevattelijkheid voor het coronavirus of de ernst van de ziekte. Dat is diverse
    keren in zogeheten observationele studies geconstateerd. Lastig is dat mensen die extra risico
    lopen op Covid-19 vaak óók een lage spiegel vitamine D hebben. Het gaat om ouderen,
    mensen met overgewicht, mensen met een onderliggende ziekte, of mensen die door hun
    slechtere economische omstandigheden meer risico lopen besmet te raken. Een lagere vitamine
    D status hangt sowieso samen met een minder goede gezondheid. Dat maakt de kans op
    vertekening groot.
     
    Wetenschappelijke studies rond Covid-19 en vitamine D rapporteerden meer dan eens grote
    effecten, maar die moeten niet argeloos geïnterpreteerd worden als bewijs voor het nut van
    vitamine D-supplementen in deze pandemie. Zo laat een grote Israëlische studie onder ruim
    7.800 mensen zien dat een vitamine D-tekort het risico op ziekenhuisopname vanwege Covid-
    19 verdubbelde. Dat gold althans voor de tien procent van de deelnemers die in de drie
    maanden dat de studie liep tenminste één keer positief testte op SARS-CoV-2. En dat verband
    was statistisch significant, meldden de auteurs. Maar dat gold ook voor het verband met leeftijd
    (boven de vijftig jaar), het behoren tot het mannelijk geslacht of het hebben van een lage
    sociaal-economische positie in de maatschappij.
     
    Een recent gepubliceerd Spaans onderzoek uitgevoerd in maart in een ziekenhuis in Santander
    laat zien dat meer dan 80 procent van de Covid-19 patiënten een laag vitamine D- gehalte in
    het bloed had. Maar het gaat hierbij om metingen bij mensen die al met ernstige klachten in
    het ziekenhuis waren opgenomen, dus het is de vraag of de infectie zelf niet de daling in het
    vitamine D-gehalte heeft veroorzaakt. Een duidelijk verband tussen de concentratie vitamine D
    in het bloed en het risico dat een patiënt op de IC belandt of komt te overlijden, konden de
    Spanjaarden niet ontdekken.
     
    In het artikel vermelden de onderzoekers ook nog een groep van 19 opgenomen
    coronapatiënten die voorafgaand aan hun ziekenhuisopname vitamine D-supplementen slikten.
    Dat leek hen echter geen extra bescherming te bieden, maar volgens de auteurs kan dat
    komen doordat deze groep relatief ook minder gezond was (en om die reden dus al
    supplementen kreeg).
     
    Een groot Amerikaanse onderzoek onder bijna 200.000 mensen liet zien dat mensen die
    positief testen op corona gemiddeld een grotere kans hebben ook een tekort te hebben aan
    vitamine D. Maar een harde conclusie dat vitamine D beschermt tegen coronabesmetting durven
    ze niet te trekken: ze beschouwen hun onderzoek als opmaat naar gecontroleerde studies die
    de invloed van vitamine D op het besmettingsrisico onderzoeken.
     
    En dat onderzoek komt eraan. Uit de Amerikaanse databank van klinische studies
    clinicaltrials.gov blijkt dat er inmiddels al tientallen vergelijkende studies naar het verband
    tussen Covid-19 en vitamine D-status zijn gestart. En er staan er nog tientallen andere in de
    startblokken. Ze zullen van alles in kaart proberen te brengen, van het mogelijk effect op de
    bevattelijkheid voor het virus, tot het genezend effect op mensen die al ziek zijn en de invloed
    op de sterfte aan Covid-19.
     
    In Noorwegen staat een grote studie met 80.000 beoogde deelnemers op stapel om komende
    winter het effect van een supplement met visolie (dat net als levertraan in voorbije jaren veel
    vitamine D bevat) te vergelijken met een maïsolie-capsule, als placebo.
     
    Een snel antwoord op de vraag of extra vitamine D zin heeft tegen corona is echter niet te
    verwachten. Ook de interpretatie van effectiviteitsstudies is lastig, omdat de toediening van dit
    vitamine niet onder goed gecontroleerde omstandigheden kan plaatsvinden. Mensen nemen
    vitamine D immers ook op uit hun voeding én ze maken de stof in de huid zelf aan.
     
    Volledig artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 2 november 2020
     
 
     
     
 

 

'Onze missie: de hele wereld een vaccin'

    NRC Handelsblad - Michel Kerres 14 mei 2020
     
    Frederik Kristensen Plaatsvervangend directeur Cepi Fondswervend instituut Cepi wil
    coronavaccins gelijkwaardig monidaal distribueren. Nederland maakte 50 miljoen euro over.
     
    Het zou zomaar kunnen uitgroeien tot een nieuw type nationalisme: vaccinenationalisme. De
    eerste lading van een Covid-19-vaccin, dat farmaciebedrijf Sanofi hoopt te produceren, zal naar
    de Amerikanen gaan. Want, zei ceo Paul Hudson, die gaven als eersten geld. De VS hebben
    heel duidelijke verwachtingen, zei Hudson woensdag tegen persbureau Bloomberg. „De
    Amerikaanse overheid heeft het recht op de grootste vooruit-bestelling, omdat het
    investeerde in het risico.”
   

[NOS live blog 14 mei 2020: Topman Franse farmaceut zegt sorry: coronavaccin niet als eerste

    naar Amerika]
     
    Een vaccin dat aan de universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, zal eerst in het Verenigd
    Koninkrijk worden uitgedeeld, aldus Pascal Soriot, de baas van AstraZeneca dat het ‘Oxford-
    vaccin’ zal produceren. De Britse overheid investeert miljoenen in het onderzoek.
     
    Cepi, de Coalition for Epidemic Preparedness Innnovation, is opgericht in 2017, nadat de wereld
    van de ebola-uitbraak had geleerd dat de productie van vaccins niet alleen aan de markt
    overgelaten kan worden, zegt Frederik Kristensen, tweede man van de in Oslo gevestigde
    organisatie. „Als je niet weet of een virus terugkomt en hoe groot de ziekte zal worden, zijn
    grote investeringen moeilijk te verdedigen. De les was dat geld uit de privésector gecombineerd
    moest worden met publiek geld en giften van filantropen.” Noorwegen, India, Duitsland, de
    Gates-foundation en de Wellcome Trust legden bijna 500 miljoen dollar in en lanceerden Cepi
    op het World Economic Forum in Davos.
     
    Cepi is dus opgericht voor een noodsituatie als deze. Toen Covid-19 toesloeg, financierde de
    organisatie al onderzoek naar Covid-achtigen en naar generieke technologie voor
    vaccinontwikkeling. Vervolgens koos het uit vijftig projecten negen veelbelovende onderzoeken
    die geld kregen. Selectiecriteria: is het project wetenschappelijk goed gefundeerd? Zal het vaccin
    veilig zijn? Kan het snel worden ontwikkeld, en op grote schaal? En wellicht de belangrijkste:
    „Zijn de partners in het project bereid het vaccin mondiaal beschikbaar te stellen?”
     
    Volledig interview: NRC Handelsblad - Michel Kerres 14 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Nederland draagt 50 miljoen bij aan onderzoek naar coronavaccin

    Welingelichte Kringen / ANP 16 april 2020
     
    Nederland trekt 50 miljoen uit voor onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus.
    Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.
     
    Het geld gaat naar CEPI, de Coalition for Epidemic Prepraredness Innovations. Deze stichting uit
    Noorwegen verzamelt donaties uit de hele wereld om onderzoek naar vaccins tegen
    infectieziekten te financieren.
     
    Andere Europese landen dragen ook geld bij via CEPI. Tot dusver gaat het in totaal om ruim
    632 miljoen euro. De stichting denkt in 2020 ruim 800 miljoen nodig te hebben. Voor 2021
    gaat het waarschijnlijk om een bedrag in dezelfde orde van grootte. "Ook in de volgende
    onderzoeksfase zal Nederland gaan investeren", aldus De Jonge.
     
    Volledig artikel: Welingelichte Kringen / ANP 16 april 2020
     
 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 09 januari 2021