Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

 

Heterologe vaccinatie

 
    Gezondheidsraad 5 juli 2021  
       
    Voor het vaccinatieprogramma tegen COVID-19 zijn vier verschillende vaccins beschikbaar. Bij  
    de vaccins van AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna zijn twee doses nodig voor voldoende  
    bescherming. Het ministerie van VWS vroeg de Gezondheidsraad te beoordelen of het mogelijk  
    is om twee verschillende vaccins te combineren.  
       
    Afgelopen week zijn de resultaten gepubliceerd van een gerandomiseerde trial¹, waarbij  
    onderzoek is gedaan naar de immuunrespons bij het combineren van verschillende vaccins.  
    Deelnemers kregen ofwel twee doses van hetzelfde vaccin, ofwel een combinatie van eerst  
    AstraZeneca en daarna BioNTech/Pfizer of omgekeerd. Na een eerste dosis AstraZeneca leidde  
    vaccinatie met BioNTech/Pfizer tot ten minste even goede of zelfs hogere niveaus van  
    antistoffen vergeleken met twee doses AstraZeneca. Op grond van de resultaten wordt een  
    goede bescherming verwacht tegen infectie en ziekte; wat in praktijk de effecten zijn van  
    heterologe vaccinatie op bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte is nog niet bekend.  
    Wel leidde de combinatie van twee verschillende vaccins bij meer deelnemers aan de studie tot  
    koortsgevoel, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn en spierpijn dan bij vaccinatie met twee keer  
    hetzelfde vaccin. Die klachten verdwenen echter binnen enkele dagen.  
       
    Een eerste dosis met BioNTech/Pfizer, gevolgd door een dosis AstraZeneca leidde tot lagere  
    niveaus van antistoffen dan twee doses BioNTech/Pfizer. Over een eventuele combinatie met  
    het Moderna-vaccin zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.  
       
 

¹

De raad baseert zich op vorige week gepubliceerd Brits onderzoek dat nog niet door  
    vakgenoten beoordeeld is.  
    Het volledige artikel: Gezondheidsraad 5 juli 2021  
   

 
   

Advies Gezondheidsraad aan de minister VWS over het combineren van vaccins

 
       
 
     
     
     
 

 

Brits onderzoek: "Combinatie Pfizer- en AstraZeneca-coronavaccins

 
    een goede bescherming"  
    Medical Facts - redacteur Janine Budding 29 juni 2021  
       
    De eerste resultaten van Britse onderzoek naar de werking van coronavaccins laat zien dat een  
    combinatie van verschillende soorten vaccins adequate bescherming tegen corona biedt.  
    Proefpersonen produceerden hoge niveaus van antilichamen en immuuncellen nadat ze één  
    dosis van AstraZeneca (Vaxevria) en één dosis van het Pfizer-vaccin (Comirnaty) hadden  
    gekregen.  
       
    De onderzoekers van onder andere Universiteit van Oxford, begonnen in februari met het  
    onderzoek, Com-COV genaamd. 830 vrijwilligers kregen of twee doses Pfizer of AstraZeneca.  
    Anderen kregen een dosis AstraZeneca, gevolgd door één van Pfizer, of omgekeerd.  
       
    De onderzoekers ontdekten dat de vrijwilligers die verschillende vaccins kregen toegediend  
    meer koude rillingen, hoofdpijn en spierpijn rapporteerden dan mensen die twee doses van  
    hetzelfde vaccin kregen. Die bijwerkingen waren echter van korte duur.  
       
    Hogere immuumreactie met twee vaccins  
    Tevens bleek uit de studie dat het gebruik van verschillende vaccins leidde tot een hoger  
    niveau van immuuncellen dan bij het gebruik van twee doses van hetzelfde vaccin. Het is nog  
    niet duidelijk een combinatie van twee verschillende vaccins dat voordeel heeft.  
       
    De groep Britse onderzoekers is inmiddels een soortgelijk onderzoek begonnen met een  
    combinatie Moderna en Novavax-vaccins.  
       
    Het volledige artikel: Medical Facts - redacteur Janine Budding 29 juni 2021  
    Zie ook: ComCOV study UK  
       
 
     
     
     
 

 

Duitsland weert AstraZeneca-vaccin voor ouderen, wat zijn mogelijke

 
    gevolgen voor onze vaccinatiestrategie?  
    VRT NWS België - Kevin Calluy, Ludwig De Wolf 29 januari 2021  
       
    Straks beslist het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA of en hoe het  
    vaccin van AstraZeneca kan worden gebruikt. Het Duitse vaccinatie-instituut  
    heeft gisteren al aangekondigd dat het vaccin van AstraZeneca niet zal ingezet  
    worden bij 65-plussers. Viroloog Marc Van Ranst vindt dat een logische  
    beslissing. Alleen... het plan was om het vaccin in ons land te gebruiken voor de  
    65-plussers. Gaat dat nog lukken?   
       
    [...] Maar er is dus mogelijk een probleem met het AstraZeneca-vaccin. Duitsland gaat het  
    vaccin niet inspuiten bij de oudere bevolking, omdat er te weinig onderzoeksresultaten zijn bij  
    65-plussers. Het vaccin kan dus even goed werken bij ouderen, maar we weten het (nog) niet.  
    De Duitsers willen daarom op veilig spelen.  
       
    Viroloog Marc Van Ranst zei daar gisteravond in "Terzake" dit over: ""Er zijn onvoldoende  
    gegevens over de werking van AstraZeneca bij 65-plussers. Ik hoop dat het Europese  
    geneesmiddelenagentschap EMA zal beslissen op basis van meer gegevens, maar ik ben er  
    niet zeker van dat die er zijn", klonk het.  
       
    Er zijn enkel resultaten bekend van een studie naar de werking van AstraZeneca uit december  
    vorig jaar. "Het feit dat het Duitse vaccininstituut het vaccin niet gaat toelaten voor 65-plussers,  
    wijst erop dat er wellicht niet veel andere gegevens zijn over bescherming voor die groep. Het  
    Duitse agentschap voor de vaccins is een heel gerespecteerd onderzoekscentrum en die gaan  
    niet over een nacht ijs."  
       
    "Het probleem is dat bij het onderzoek naar de werking van het vaccin er voldoende mensen  
    jonger dan 65 jaar zijn opgevolgd, maar er slechts een paar honderd 65-plussers zijn getest.  
    Dan is het heel moeilijk om te zien wat het verschil is tussen de vaccingroep en de mensen die  
    een placebo hebben gekregen qua aantal besmettingen. Dan kan je niet over een  
    bescherming gaan spreken of dat deftig berekenen."  
       
    Infectioloog Erika Vlieghe legt in "De afspraak" uit dat het nu vooral afwachten is wat het  
    Europese Geneesmiddelen Agentschap straks zal beslissen.  
       
    "Het is lastig. Het ligt nog ter discussie of het vaccin van AstraZeneca gebruikt zal worden bij  
    65-plussers. Dat is iets dat binnen de Belgische werkgroep vaccinatie zorgvuldig bekeken wordt.  
    We zullen zien of het vaccin goedgekeurd wordt door het Europese Geneesmiddelen  
    Agentschap. Er zijn wel meer problemen met het vaccin van AstraZeneca. Het moet er ook nog  
    zijn. Je moet het hebben om het te kunnen distribueren", aldus Vlieghe.  
       
    In het Verenigd Koninkrijk werd het AstraZeneca-vaccin al eind december goedgekeurd. Het    
    gaat om een voorlopige goedkeuring, maar die is voldoende om het al massaal te gebruiken,  
    ook bij ouderen.  
       
    "In het Verenigd Koninkrijk zien ze een sterke reactie op het vaccin bij de groep ouderen",  
    zegt vaccinologe Isabel Leroux-Roels. "De Britten hebben geen argumenten dat het niet zou  
    werken en hebben het daarom goedgekeurd. De vraag is nu of dat voor Europa voldoende is."  
       
    Op de persconferentie over de coronacijfers liet viroloog Steven Van Gucht nog weten dat de  
    gevolgen van vaccinaties bij ouderen in het VK bekeken moeten worden en dat de Hoge  
    Gezondheidsraad in februari een advies zal afleveren rond het AstraZeneca-vaccin.  
       
    In onze vaccinatieplanning komen in maart de 65-plussers en chronisch zieken aan bod. De  
    taskforce vaccinatie had voor die groep het AstraZenea-vaccin gereserveerd. Als het Europees  
    Geneesmiddelen Agentschap straks het AstraZeneca-vaccin afkeurt of het advies geeft om het  
    niet voor ouderen te gebruiken, komt de planning in gevaar.  
       
    Professor Jan De Maeseneer van de taskforce vaccinatie zegt daarover vanmorgen dit: "Als we  
    het AstraZeneca-vaccin niet voor ouderen kunnen gebruiken, dan zullen we onze strategie  
    moeten herbekijken. Dan gaan we dat vaccin gebruiken voor mensen jonger dan 65 en de  
    andere vaccins voor ouderen."  
       
    Vraag is natuurlijk of er voldoende dosissen van de andere leveranciers zullen zijn voor de  
    oudere bevolking. Pfizer heeft al te kennen gegeven dat er tijdelijk minder vaccins zullen  
    worden geleverd, omdat het bedrijf fabrieken moet ombouwen om de capaciteit te verhogen.  
    Ook bij Moderna is het nog maar de vraag of het beloofde aantal dosissen op tijd zal geleverd  
    worden en AstraZeneca zelf levert voorlopig veel minder dan aanvankelijk beloofd.  
       
    Het volledige artikel: VRT NWS - Kevin Calluy, Ludwig De Wolf 29 januari 2021  
       
 
     
     
 

 

16.000 mensen gemeld met mogelijke bijwerkingen van

 
    coronavaccins in Europa  
    RTL Nieuws 23 januari 2021  
       
    Wereldwijd zijn we begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus, en  
    daarmee ook met het monitoren van bijwerkingen. Onze onderzoeksredactie  
    heeft daarom een eerste overzicht van het aantal meldingen gemaakt, op basis  
    van Europese data. Er zijn nu 16.785 gevallen gemeld van vermoedelijke  
    bijwerkingen na inenting met een coronavaccin in Europa.  
       
    Onze redactie gebruikte hiervoor de data van Eudravigilance. Dit is een grote database van het  
    Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Bijwerkingencentra zoals het Nederlandse Lareb  
    rapporteren in deze database hoeveel vermoedens van mogelijke bijwerkingen er worden  
    gemeld voor vaccins en medicijnen. Ook fabrikanten zijn verplicht hun meldingen door te geven  
    aan deze database  
       
    Meer dan 16.000 meldingen  
    In heel Europa zijn meer dan 15 miljoen vaccins gezet. De meeste meldingen komen van het  
    Pfizer-vaccin, dat als eerste in grote aantallen beschikbaar was op de Europese markt. Tot en  
    met 23 januari zijn er bij het EMA 16.479 gevallen bekend van vermoedens van mogelijke  
    bijwerkingen na inenting van het Pfizer-vaccin.   
       
    Deze meldingen komen van zowel zorgprofessionals (12.330 ) als mensen zonder medische  
    achtergrond (4.149).   
       
    Van de vaccins van Moderna en Oxford/AstraZeneca zijn sinds kort ook de eerste meldingen  
    zichtbaar, respectievelijk 123 gevallen bij Moderna, en 183 bij Oxford. Deze vaccins zijn in  
    Europa nog niet zo lang beschikbaar.   
       
    'Valt mee'  
    Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie, keek met ons naar de cijfers. "Dat valt me best  
    mee", is haar lezing.  Zeker als deze aantallen worden afgezet tegen de miljoenen vaccins die  
    zijn gezet, en de aandacht die de vaccins krijgen. Hierdoor is het volgens Huckriede  
    waarschijnlijk dat bijwerkingen ook sneller worden gemeld.   
       
    Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft een vergelijkbare reactie. Voorzitter  
    Ton de Boer: "Er is geen reden om ongerust te zijn." Hij geeft ook aan dat meldingen heel  
    snel worden bekeken. "Als er dan iets bijzonders uit voorkomt, kan snel worden beoordeeld  
    of dat komt door het vaccin. Dat zou dan aanleiding kunnen zijn om de productinformatie aan  
    te passen. Maar dat is tot nu toe niet nodig geweest."  
       
    Vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn  
    Veruit de meeste bijwerkingen die worden gemeld zijn lichte klachten. Het gaat om algemene  
    klachten en klachten over zenuwen en spieren. Denk hierbij aan pijn op de plek waar de prik is  
    gezet, vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn.  
       
    Er worden ook overlijdens gemeld, maar dat is volgens deskundigen, het College ter  
    beoordelingen van Geneesmiddelen, de EMA en Pfizer geen reden tot zorg. Zo'n melding  
    betekent niet meteen dat het vaccin onveilig is. Belangrijk om te benadrukken is dat het gaat  
    om situaties waarin iemand vermoedt dat een klacht mogelijk het gevolg kan zijn van het  
    vaccin, maar dat betekent niet dat het verband er ook daadwerkelijk is. Wat ook kan, is dat de  
    reactie is veroorzaakt door een andere ziekte, of zelfs een ander medicijn.  
       
    Overleden patiënten  
    Het EMA laat in een schriftelijke reactie weten dat er tot 21 januari van het Pfizer-vaccin 245  
    zaken bij hem zijn gemeld met een fatale uitkomst. Het is mogelijk dat hier nog dubbelingen  
    in zitten. Daarbij benadrukt de woordvoerder dat het niet betekent dat deze fatale aflopen  
    zijn veroorzaakt door het vaccin. "Tijdens het vaccinatieprogramma zullen mensen door  
    andere doodsoorzaken blijven overlijden. Dat kan ook kort na vaccinatie gebeuren. Het feit  
    dat iemand na vaccinatie overlijdt, wil niet zeggen dat zijn of haar dood door het vaccin is  
    veroorzaakt."  
       
    "Dagelijks overlijden circa 12.000 EU-burgers door allerlei oorzaken. 83 procent van hen is  
    ouder dan 65 jaar. Tot nu toe is geen enkel sterfgeval in die categorie toegeschreven aan het  
    coronavaccin", aldus het EMA.   
       
    Het EMA benadrukt dat in geval van overlijden of ernstige gezondheidsklachten kort na  
    vaccinatie, de autoriteiten onderzoeken of het vaccin hierin een rol heeft gespeeld. De gehele  
    reactie van het EMA op onze vragen kun je hier lezen.   
       
    506 gevallen in Nederland  
    In Nederland zijn er vooralsnog 506 gevallen geweest waarbij vermoedens van bijwerkingen zijn  
    gemeld. De ernst van deze bijwerkingen is nog niet bekend. Ook is nog niet te achterhalen of  
    de meldingen zijn gedaan door zorgprofessionals. Minister van Volksgezondheid Hugo de    
    Jonge liet in de persconferentie van 20 januari weten dat er meer dan 100.000 mensen in  
    Nederland een prik hebben gehad.  
       
    Deze meldingen zijn binnengekomen bij het bijwerkingscentrum Lareb. Dat laat telefonisch  
    weten dat vanaf volgende week maandag er wekelijks een update komt van het instituut.  
    Hierin zal dan dieper worden ingegaan op de Nederlandse situatie.   
       
    Daarnaast gaat het EMA vanaf eind januari maandelijks een update geven over de gemelde  
    bijwerkingen die zijn gemeld bij de fabrikanten zelf. Het eerste vaccin waarmee dat gaat  
    gebeuren, is van Pfizer.   
       
    Reactie Pfizer  
    Een woordvoerder van Pfizer schrijft in een reactie: "Veiligheid is bij ons topprioriteit en om die  
    reden nemen wij bijwerkingen van ons Covid-19-vaccin zeer serieus. We volgen alle meldingen  
    nauwlettend op en verzamelen alle relevante informatie die we vervolgens delen met de  
    regelgevende instanties wereldwijd. Op dit moment zijn uit onze continue monitoring geen  
    veiligheidssignalen aan het licht gekomen."    
       
    Pfizer stipt ook aan dat er inmiddels miljoenen mensen zijn gevaccineerd. Het bedrijf vindt het  
    belangrijk om daarbij te zeggen dat ernstige klachten en sterfgevallen in deze groep  
    waarschijnlijk net zo veel zullen voorkomen als onder de niet-gevaccineerde bevolking.  
       
    Het volledige artikel: RTL Nieuws 23 januari 2021  
       
 
     
     
 

 

'Oxford-wetenschappers werken aan aangepast vaccin tegen corona-

 
    mutanten'  
    Dagblad van het Noorden 21 januari 2021  
       
    Wetenschappers van de Universiteit van Oxford werken aan nieuwe versies van  
    het Oxford/AstraZeneca-vaccin, die bescherming moeten bieden tegen de  
    gemuteerde varianten van het coronavirus die zijn opgedoken in het Verenigd  
    Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië, meldt de Britse krant The Telegraph.  
       
    Het team achter het Oxford/AstraZeneca-vaccin onderzoekt de haalbaarheid van het  
    herontwikkelen van de technologie achter het vaccin, schrijft The Telegraph. De Brits-Zweedse  
    farmaceut AstraZeneca verwees voor commentaar naar de Universiteit van Oxford. Een  
    woordvoerder van de universiteit zegt dat er zorgvuldig wordt uitgezocht in hoeverre de nieuwe  
    varianten van het coronavirus bestand zijn tegen de vaccins en welke processen nodig zijn voor  
    een snelle ontwikkeling van een aangepast coronavaccin.  
       
    Goedkeuring  
    De Britse premier Boris Johnson zei woensdag dat de Britse medicijn-toezichthouder gereed zal  
    zijn voor het beoordelen en goedkeuren van een aangepast vaccin dat werkzaam is tegen de  
    gemuteerde varianten van het coronavirus.  
       
    Resultaten van recente laboratoriumproeven wijzen erop dat het Pfizer/BioNTech-vaccin  
    werkzaam is tegen de Britse variant, die zich snel over de wereld verspreidt. BioNTech heeft  
    aangekondigd dat het snel komt met een gedetailleerde analyse van de werkzaamheid van  
    het vaccin tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Dergelijke proeven worden ook uitgevoerd door  
    farmaceuten AstraZeneca, Moderna en Curevac.  
       
    Het volledige video-interview: Dagblad van het Noorden 21 januari 2021  
       
 
     
     
 

 

'Zeer effectieve' Oxfordvaccin vertoont toch wat barstjes

    De Volkskrant - Maarten Keulemans 26 november 2020
     
    Het vlaggeschip van de coronavaccins blijkt bij nader inzien wat slagzij te
    maken. Daags nadat het ‘Oxfordvaccin’ van farmaceut AstraZeneca en de
    Universiteit van Oxford klinkende resultaten meldde, twijfelen kenners of die
    resultaten wel echt zo mooi zijn, of toch opgepoetst.
     
    Zo zou het vaccin – met 300 miljoen bestelde doses de grootste aankoop van de EU – wel eens
    minder goed kunnen werken bij ouderen, uitgerekend de groep die het meest baat heeft bij
    vaccinatie. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de fabrikant zijn mooie resultaten bij elkaar heeft
    gezocht, in plaats van op zich af heeft laten komen, een doodzonde in de wetenschap.
     
    Maandag meldde AstraZeneca nog vol trots dat het vaccin na 12 duizend inentingen ‘zeer
     effectief’ blijkt te beschermen tegen corona. Het vaccin, gebaseerd op hetzelfde principe als het
    coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen, zou de ziekte bij zeven op de tien ingeënten
    voorkomen. Bij een subgroep die een lagere dosering kreeg, was zelfs negen op de tien
    beschermd, maakte de fabrikant per persbericht bekend.
     
    Vermetel
    Maar de afgelopen dagen zijn er in die glazuurlaag toch wat barstjes gesprongen. Zo blijkt de
    subgroep waar het vaccin 90 procent bescherming biedt geen mensen ouder dan 55 te bevatten,
    liet een Amerikaanse vaccinambtenaar zich tegen journalisten ontvallen. Dat zou wel eens
    kunnen betekenen dat de betere werkzaamheid niet zozeer komt door de andere dosering van
    het vaccin, maar door de leeftijd van de deelnemers.
     
    Bovendien blijkt er geen sprake van een of ander vooropgezet plan om de dosering aan te
    passen, maar van een vergissing. Een onderaannemer had per ongeluk te weinig vaccin in de
    flesjes gestopt, moest AstraZeneca toegeven. Bij de grote bups proefpersonen die wél de volle
    dosis kreeg, vond de fabrikant een werkzaamheid van ‘maar’ 62 procent, veel lager dan de 95
    procent effectiviteit die fabrikanten Moderna en Pfizer de afgelopen weken meldden voor hun
    vaccins.
     
    Er is nog een verschil, want terwijl Moderna en Pfizer hun vaccins testten volgens van tevoren
    plechtig vastgelegde spelregels, lijkt AstraZeneca zijn resultaten bij elkaar te hebben geraapt uit
    de diverse proeven die men bij in totaal 60 duizend mensen in meerdere landen heeft lopen. 
     
    Er is nog een verschil
    Het onderzoek was immers opgehakt in losse stukjes, met verschillende doseringen,
    verschillende placebomiddelen en verschillende leeftijdsgroepen. En onduidelijk is welke stukjes
    men bij elkaar heeft opgeteld om tot de mooie cijfers te komen, constateren critici die de kleine
    lettertjes in de onderzoeksplannen van AstraZeneca doorvlooiden.
     
    'Als dit vaccin 70 procent effectief is, hebben we een dilemma’, zegt ook de Amerikaanse
    hoofdinfectioloog Anthony Fauci tegen de farmaceutische nieuwssite STAT. ‘Want wat ga je doen
    met die 70 procent als je ook twee vaccins hebt die op 95 procent effectiviteit zitten? Aan wie ga
    je zo’n vaccin dan geven?’
     
    De terugslag was onmiddellijk voelbaar op de beurs, waar de koers van het bedrijf niet steeg,
    maar juist een paar procentpunt inzakte. In een aantekening voor Amerikaanse investeerders
    noteert beursanalist Leerink zelfs met zoveel woorden: ‘We geloven dat dit product nooit zal
    worden toegelaten tot de Amerikaanse markt.’ Intussen zou AstraZeneca ‘duidelijk’ voorsorteren
    op inzet van het vaccin in armere landen, aldus de analist.
     
    Maar immunoloog en RIVM-vaccinwatcher Cécile van Els roept op tot terughoudendheid. ‘Het is
    nu aan de regulerende instanties om hierover een oordeel te vormen’, zegt ze.
     
    Ze wijst op een pluspunt: in de vooronderzoeken op kleinere groepen proefpersonen, die
    AstraZeneca vorige week beschreef in vakblad The Lancet, leek het Oxfordvaccin wel degelijk
    ook bij ouderen de aanmaak van allerlei immuuncellen aan te wakkeren. 
     
    Nieuw onderzoek
    AstraZeneca kondigde donderdag aan een nieuw onderzoek naar de werkzaamheid van de
    lagere dosis in te stellen. Dat zal de komende maanden plaatsvinden, terwijl de
    toelatingsprocedure van het vaccin al loopt.
     
    Ook Nederland heeft hoog ingezet op het Oxfordvaccin: ons land heeft een optie op 11,7
    miljoen doseringen, meer dan de 7,8 miljoen vaccins van Pfizer en de 3,1 miljoen van Moderna
    bij elkaar. Overigens heeft Nederland, via de Europese onderhandelingen, daarnaast zicht op
    nog eens een slordige 30 miljoen vaccins van drie andere fabrikanten. Maar daarvan worden de
    onderzoeksresultaten pas de komende maanden verwacht.
     
    Volledig artikel: De Volkskrant - Maarten Keulemans 26 november 2020
     
 
     
     
 

 

Hoe weet je of een vaccin tegen corona dat zo snel ontwikkeld is op

    de lange termijn wel veilig is?
    Vijf vragen coronavaccins
    De Volkskrant - Maarten Keulemans 19 november 2020
     
    Nu de eerste twee coronavaccins op het eerste oog spectaculair goed werken,
    dringt zich een nieuwe vraag op. Hoe weet je of zo’n geheel nieuw vaccin,
    volgens nog niet eerder beproefd recept, op de lange termijn wel veilig is?
     
    Je kon het geknars der tanden bij de bewindslieden deze week haast horen. Is er eindelijk zicht
    op een vaccin tegen het virus dat de wereld nu al negen maanden verlamt – blieven ze het niet.
     
    Nog maar 60 procent zou zich zeker of waarschijnlijk laten vaccineren, zei een steekproef van
    het Nederlandse volk deze week in een peiling van I&O Research. Een forse daling, afgelopen
    zomer liep nog 73 procent warm voor het vaccin. Maar nu is 11 procent sowieso niet te porren
    voor de prik en ziet één op de drie het nog even aan, met zorgen over haastwerk en
    bijwerkingen als de meest genoemde bezwaren.
     
    En dan zijn de eerste, veelbelovende vaccins tegen corona – die van Pfizer en van Moderna, met
    hun torenhoge effectiviteit – ook nog eens gebouwd rond een heel nieuw principe, nog niet
    eerder verwerkt in een vaccin. Gaat dat wel goed?
     
    Tijd voor een inspectie van de verdedigingswerken tegen misstanden, aan de hand van vijf veel
    gehoorde kopzorgen.
     

1

  ‘Zo’n snel gemaakt vaccin, dat kan nooit veel soeps zijn'
    De meest gehoorde zorg over de coronavaccins, blijkt uit de I&O-enquête. Van alle twijfelaars
    zou liefst 65 procent het om deze reden weigeren, veel meer dan op religieuze grond (2
    procent) of uit principe (5 procent). Normaal gesproken duurt het járen voordat een vaccin
    eindelijk klaar is, en nu zou dat in een jaartje lukken? Dat moet dan wel een afgeraffeld
    flutvaccin zijn, vermoeden velen.
     
    Toch is dat niet per se het geval. ‘Dit is wat je krijgt als de hele wereld hier als één man op
    duikt’, signaleert viroloog en epidemioloog Roel Coutinho. ‘Iedereen doet zijn uiterste best,
    werkt keihard, voelt de drang om de eerste te willen zijn. Dat leidt ertoe dat er doorbraken
    worden bereikt.’
     
    Wat ook uitmaakt: ‘Er is een enorme hoeveelheid geld en menskracht vrijgekomen’, voegt
    moleculair viroloog Marjolein Kikkert (LUMC) toe. ‘Overheden, bedrijven, universiteiten: iedereen
    is hiermee bezig.’ Zo staken de VS en de EU alleen al zo’n slordige 22 miljard euro in het
    onderzoek.
     
    De vaccins hebben op meer manieren wind mee. Zo waren de vaccins die nu bijna klaar zijn al in
    ontwikkeling tegen andere ziekten, zoals ebola (het vaccin van Janssen), mers (dat van
    Oxford) of kanker (het vaccin van Pfizer), zodat men ze slechts hoefde aan te passen. Corona
    is een betrekkelijk rechttoe-rechtaan virus, zonder de ingewikkelde moleculaire trucs die een
    vaccin tegen bijvoorbeeld hiv zo moeilijk maken. En, naar maar waar, de ziekte woedt overal:
    aan proefpersonen geen gebrek. ‘Dat is een voordeel van deze hele situatie’, signaleert
    Coutinho.
     
    'Als het echt moet, blijkt er ineens best veel te kunnen’, constateert Kikkert. Overigens is dat
    ook weer niet zó uniek: ook het poliovaccin (1955) was er snel.
     

2

  ‘Er is vast politieke druk om ook een matig vaccin toe te laten’
    Natuurlijk moet je ze een beetje op hun woord geloven, maar de beoordelingsinstanties zweren
    van niet. En daarvoor hebben ze een goede reden: als een vaccin brokken maakt, slaat dat
    terug op de campagne zelf en kan het decennia duren voordat het publieke vertrouwen weer is
    hersteld.
     
    ‘De dringende behoefte aan covidvaccins moet worden gebalanceerd met de noodzaak om
    veiligheid te garanderen en het vertrouwen van het publiek te verzekeren’, riepen vier
    vooraanstaande Amerikaanse immunologen en microbiologen collega-wetenschappers dinsdag
    dan ook op in vakblad Science. ‘En dat bereiken we alleen door de vastgestelde klinische
    veiligheidsprotocollen nauwgezet te volgen.’
     
    Om toch tijd te winnen, probeert men vooral efficiënter te werken. Deelonderzoeken die men
    normaal gesproken ná elkaar doet, voert men tegelijkertijd uit, en de Europese
    medicijnautoriteit EMA, die over de goedkeuring gaat, beoordeelt nu alvast de
    beginexperimenten, terwijl de eindonderzoeken nog gaande zijn.
     
    ‘Normaal rond je eerst de onderzoeksfases af, ga je het eens rustig opschrijven in een rapport,
    en daarna is de beoordelingsautoriteit al gauw een jaar aan het werk’, schetst Kikkert. ‘Nu gaat
    dat in weken. En dat allemaal zonder stappen over te slaan, want iedereen moet zich aan de
    regels houden.’
     
    Eventueel is er nog het geitenpaadje van een ‘noodtoelating’, waarbij men een middel alvast
    inzet voordat het officieel is goedgekeurd. Maar zelfs daarvan zal de EMA naar verwachting
    afzien, zegt een woordvoerder van het College ter beoordeling van de geneesmiddelen
    desgevraagd: liever op safe spelen.
     

3

  ‘Je weet nooit wat voor bijwerkingen het heeft’
    Vaccins gelden als de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen –
    de reden waarom oude plagen zoals tuberculose, polio, tetanus, difterie en de pokken voor de
    meesten een vage herinnering uit een ver verleden zijn geworden.
     
    Maar af en toe zijn er incidenten. Zoals die keer, in 1976, toen de VS in grote haast een
    noodvaccin toeliet tegen een op het oog gevaarlijke nieuwe griepvariant. Nadat al enkele
    miljoenen burgers de inenting hadden gekregen, kwam men erachter dat het nieuwe vaccin in
    heel zeldzame gevallen het verlammingssyndroom van Guillain-Barré opwekte. De
    inentingscampagne werd onmiddellijk gestaakt.
     
    Maar dat was toen: het vaccin was op slechts zevenduizend personen getest, heel wat minder
    dan de ruim 20 duizend proefpersonen van Pfizer en de 15 duizend die Moderna momenteel
    heeft geënt. Dat is toch al gauw een voetbalstadion vol. ‘De onderzoeksgroepen zijn heel
    groot’, zegt Coutinho. ‘Met zulke aantallen vis je de belangrijkste bijwerkingen er echt wel uit.’
     
    Inderdaad heeft men al een aardig beeld van de normale bijwerkingen. Die zijn al vervelend
    genoeg, maar nog wel met paracetamol te onderdrukken: bij het Modernavaccin krijgt 9 procent
    spierpijn, 5 procent gewrichtspijn, 5 procent hoofdpijn, 10 procent vermoeidheid en een paar
    procent koorts; bij het vaccin van Pfizer liggen die aantallen wat lager.
     
    Om ook zeldzamere bijwerkingen te vangen, heeft men de veiligheidsregels aangescherpt.
    Onder meer vanwege het incident in 1976, zijn fabrikanten inmiddels verplicht vaccinproeven
    tijdelijk te staken, als een proefpersoon iets ernstigs overkomt. Twee coronavaccins – dat van
    de Universiteit van Oxford en van het Leidse bedrijf Janssen – kregen inderdaad met zo’n
    onderzoeksstop te maken. In beide gevallen kon men de proeven na nadere inspectie weer
    hervatten, maar in elk geval voorkomt men zo dat ernstige bijwerkingen onopgemerkt blijven.
     
    En voor de écht zeldzame bijwerkingen, die zo weinig voorkomen dat ze pas aan het licht
    komen als miljoenen mensen worden gevaccineerd, is er nog het laatste vangnet:
     ‘postmarketing surveillance’, zoals het formeel heet. Daarbij worden gevaccineerden langdurig
    gevolgd, en opent men meldpunten waar men bijwerkingen verzamelt, zoals het
    bijwerkingencentrum Lareb in Nederland.
     
    Uiteindelijk is veiligheid een kwestie van: risico’s wegstrepen. ‘Zekerheid heb je nooit, als je iets
    voor het eerst doet’, zegt moleculair viroloog Kikkert. ‘Maar dat geldt voor al het nieuwe dat je
    onderneemt. En ik kan geen enkele reden bedenken waarom we nu een verhoogd risico zouden
    lopen’, zegt ze.
     
    Volledig artikel: De Volkskrant - Maarten Keulemans 19 november 2020
     
 
     
     
 

 

Vaccin AstraZeneca voor 70 procent effectief

    Het Parool - Stephen Friedrichs 23 november 2020
     
    AstraZeneca is de derde farmaceut die deze maand met vaccinnieuws komt. Het
    vaccin van de Universiteit van Oxford voorkomt in 70 procent van de gevallen
    dat mensen symptomen van Covid-19 ontwikkelen. Dat laten de fase-3-
    onderzoeksresultaten zien.
     
    Dat blijkt uit resultaten die AstraZeneca maandagochtend bekend heeft gemaakt. De kans is
    groot dat het vaccin nog veel effectiever is bij een kleinere dosering. Ook positief: tijdens de
    fase drie-proeven, waarbij het vaccin op ruim 23.00 mensen is getest, zijn geen ernstige
    bijwerkingen geconstateerd. Dat betekent dat het vaccin veilig is om te gebruiken, aldus
    AstraZeneca. De farmaceut gaat direct over tot een marktaanvraag bij de EMA, de Europese
    medicijnwaakhond.
     
    Kostprijs
    Nederland heeft 11,7 miljoen doses van dit vaccin besteld, dat is ontwikkeld aan de Universiteit
    van Oxford. Eerder bleek al dat het vaccin ook goed aanslaat bij ouderen. Dat is bijzonder: veel
    vaccins werken juist minder bij senioren. AstraZeneca heeft aangegeven het vaccin tegen
    kostprijs te willen leveren. Dat zou neerkomen op een bedrag van 2,50 euro per dosis.
     
    Afgelopen week maakten de Amerikaanse farmaceuten Pfizer en Moderna ook al bekend met
    een vaccin te komen. Die vaccins lijken vooralsnog een effectiviteit van ruim 90 procent te
    hebben. Andrew Pollard, hoofd-onderzoeker van de universiteit van Oxford, zegt dat er
    aanwijzingen bestaan dat de effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin ook richting de 90 procent
    gaat: “Dat heeft te maken met de wijze van dosering.”
     
    'Lagere dosering werkt beter'
    Daarbij zou het vaccin het beste werken als tijdens de eerste prik een halve dosis wordt
    toegediend en tijdens de tweede prik een volledige dosis van het vaccin. Uit de onderzoeken
    blijkt dat de effectiviteit dan op de door Pollard genoemde 90 procent zit. Bij proefpersonen
    die tijdens de twee prikken een volledige dosis kregen, is de effectiviteit slechts 62 procent.
    Het is vooralsnog niet duidelijk waar het verschil vandaan komt. 
     
    Het vaccin lijkt minder effectief te zijn dan dat van Moderna en Pfizer, wel kunnen straks
    waarschijnlijk meer mensen gebruik maken van het middel van AstraZeneca. Niet alleen
    vanwege de lagere kosten, ook doordat het Britse vaccin makkelijker te bewaren en te
    vervoeren is.
     
    Het volledige artikel: Het Parool - Stephen Friedrichs 23 november 2020
     
 
     
     
 

 

De drie coronavaccins op een rij: het eerste is niet per se het beste

    Welingelichte Kringen - Jeannette Kras 17 november 2020
     
    Pfizer was de eerste die bekendmaakte een werkend coronavaccin beschikbaar
    te hebben. Enkele dagen later volgde farmaceut Moderna. Beide middelen
    beschermen vermoedelijk voor meer dan 90 procent tegen het coronavirus. Ook
    het vaccin van Oxford en AstraZeneca is ‘bijna klaar’.
     
    Zowel Moderna als Pfizer maken gebruik van de zogenaamde mRNA-methode, waarbij een klein
    stukje genetisch materiaal van het zogeheten spike-eiwit van het SARS-CoV-2-virus wordt
    geïnjecteerd. Met dat eiwit hecht het virus zich aan een menselijke cel. Het Oxfordvaccin werkt
    door een onschuldig verkoudheidsvirus te injecteren met een klein stukje coronavirus daaraan
    vast.
     
    Het grote probleem van het Pfizer-vaccin is dat het bewaard moet worden op -70 tot -80 graden
    Celsius. Het middel van Moderna kan worden vervoerd bij een temperatuur van -20 graden en
    het Oxfordvaccin moet tijdens het vervoer worden bewaard op normale diepvriestemperaturen
    en kan daarna zelfs gewoon in de koelkast. Het maakt het vaccin in ieder geval geschikter
    voor arme landen.
     
    Ander groot voordeel van het vaccin dat door AstraZeneca wordt geproduceerd is de prijs. Het
    zou maar 3 euro per dosis kosten, terwijl dat van Pfizer 30 euro kost en Moderna waarschijnlijk
    40 tot 50 euro gaat vragen. Van alle drie de vaccins heb je twee doses nodig.
     
    Het volledige artikel: Welingelichte Kringen - Jeannette Kras 17 november 2020
     
 
     
     
 

 

Deze coronavaccins komen nog naar Nederland: 'Resultaten zijn

    spectaculair'
    Het Parool - Stephen Friedrichs 16 november 2020
     
1   Moderna (3,1 miljoen doses voor Nederland)
    Eerst was er het goede nieuws over het vaccin van de combinatie BioNTech/Pfizer, nu lijkt het
    Amerikaanse Moderna als tweede de eindstreep te halen. Dat mag een verrassing heten, zeker
    met zulke cijfers: het vaccin lijkt een effectiviteit van liefs 95 procent te hebben.
     
    “De resultaten zijn écht spectaculair,” zegt Marjolein Kikkert, moleculair viroloog aan de
    Universiteit Leiden. “Zeker als je bedenkt dat Moderna, net zoals Pfizer, gebruik heeft gemaakt
    van de mRNA-techniek (door middel van mRNA krijgt het lichaam met het vaccin bouwstenen
    om afweer tegen het virus te creëren). Niet eerder is dat op zo’n grote schaal voor
    infectieziekten toegepast.”
     
    De Europese medicijnwaakhond EMA is maandag begonnen met een rolling review van het
    Modernavaccin, laat een woordvoerder weten. “Daarbij wordt gekeken naar alle data die nu al
    bekend zijn. Zo kan de marktaanvraag worden versneld. Dat gebeurde dit najaar ook met
    ontstekingsremmer Remdesivir, waarbij de aanvraag binnen vier weken was afgerond.”
     
    Dat zou in theorie ook met het vaccin van Moderna kunnen, waarna het – met een beetje geluk
     – nog voor de jaarwisseling in Europa de markt op kan. Het grote voordeel van het vaccin van
    Moderna ten opzichte van Pfizer is de logistiek: waar het Pfizervaccin bewaard moet worden op
    temperaturen tot minus 80 graden, gedijt dat van Moderna tot dertig dagen op een
    koelkasttemperatuur van iets boven het vriespunt.
     

2

  AstraZeneca (11,7 miljoen doses voor Nederland)
    Het Brits-Zweedse AstraZeneca gold lange tijd als belangrijkste kandidaat om als eerste met
    een vaccin op de markt te komen. Nu moet de farmaceut, die samenwerkt met de universiteit
    van Oxford, tandenknarsend toezien hoe Pfizer en Moderna eerder hun marktaanvraag
    kunnen doen.
     
    “Dat is toch wel een verrassende ontwikkeling,” constateert Kikkert. Tegelijkertijd wil ze niet te
    veel waarde hechten aan de volgorde waarin vaccins op de markt komen. “Het kan zijn dat
    AstraZeneca meer onderzoeksresultaten wil, voordat ze naar buiten treden. Ook liepen de
    vaccinproeven vertraging op nadat een proefpersoon ernstig ziek was geworden. Na onderzoek
    bleek dat er geen verband kon worden aangetoond. Kikkert: “Ook over dit vaccin ben ik
    hoopvol gestemd. AstraZeneca en Oxford zijn partijen die hun sporen ruimschoots hebben
    verdiend. Daarnaast waren de tussentijdse resultaten eerder dit jaar bemoedigend.”
     
    Of AstraZeneca net zo hoog gaat scoren als Pfizer en Moderna, is volgens Kikkert nog maar
    de vraag. “Simpelweg omdat het vaccin op een heel andere, meer traditionele manier, wordt
    gemaakt. Dat maakt het allemaal zo interessant: hoe groot zijn de verschillen die we gaan
    zien tussen de verschillende vaccins?”
     
    Meerdere ingewijden vertellen dat AstraZeneca binnen enkele weken met groot vaccinnieuws
    komt. Via de officiële kanalen laat de farmaceut weten te hopen vóór het einde van het jaar
    de onderzoeksresultaten te kunnen publiceren. Net als dat van Moderna is ook dit vaccin
    inmiddels in rolling review bij het EMA. 
     

3

  Janssen (Johnson & Johnson (7,8 miljoen doses voor Nederland)
    De Leidense farmaceut Janssen, onderdeel van het Amerikaanse Johnson & Johnson, geldt als
    een relatief kleine speler op de farmaceutische markt. Het door Janssen ontwikkelde vaccin
    leek lange tijd echter alle wind in de zeilen te hebben en onderscheidt zich van de andere
    farmaceuten doordat slechts één injectie nodig is.
     
    Begin oktober moest de farmaceut de vaccinproeven echter stilleggen nadat een proefpersoon
    een beroerte had gekregen. Ingewijden meldden eind oktober aan The Washington Post dat
    een onderzoekscommissie heeft geconcludeerd dat de beroerte niet het gevolg was van het
    vaccin.
      
    Door het incident heeft Janssen naar schatting een maand vertraging opgelopen. De Centrale
    Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) liet vorige week pas weten dat de proeven
    hervat konden worden. Janssen hoopte, net als AstraZeneca, eind dit jaar of begin volgend jaar
    de onderzoeksresultaten te kunnen publiceren. Gezien de recente ontwikkelingen is de kans
    groot dat die er sowieso dit jaar niet meer komen.
     

4

  Sanofi & GSK (11,7 miljoen doses voor Nederland)
    Het Franse Sanofi en Britse GlaxoSmithKline (GSK) lijkt een heus vaccindreamteam. De twee
    farmaceuten hebben ruimschootse ervaring in de ontwikkeling van vaccins en hebben voor de
    coronacrisis de krachten gebundeld.
     
    Dat gezegd hebbende, is de verwachting dat een coronavaccin uit die hoek nog wel even op zich
    laat wachten. Niet dat er sprake is van tegenvallers. Integendeel: waar de farmaceuten eerder
    nog aankondigden te mikken op een goedkeuring in de tweede helft van 2021, hebben ze de
    prognose inmiddels bijgesteld naar de eerste helft van het jaar.
     
    De reden: de twee farmaceuten zijn pas in september gestart met de klinische proeven, waarbij
    het vaccin op mensen wordt getest. Volgens deskundigen lijkt het vaccin van Sanofi en GSK nog
    het meest op een ouderwets griepvaccin. Dat heeft als grote voordeel dat het middel gewoon in
    een koelkast kan worden bewaard. Als het vaccin er eenmaal is, kan het hard gaan, beloven
    Sanofi en GSK. De twee farmaceuten hebben samen de capaciteit om liefst één miljard vaccins
    te produceren.
     

5

  CureVac (8,8  miljoen doses voor Nederland)
    De Duitse farmaceut CureVac was de eerste die tijdens de coronacrisis alle ogen op zich gericht
    zag. Ongewild, wel te verstaan. De Amerikaanse president [...] zag in maart wel iets
    in de eerste voorzichtige vaccin-pogingen van CureVac en deed een verwoede poging om het
    bedrijf naar de Verenigde Staten te halen. CureVac ging niet in op de avances [...] en kreeg als
    dank van de Duitse bondskanselier Angela Merkel een subsidie van liefst 250 miljoen euro
    uitgekeerd.
     
    Sindsdien is het relatief stil rond de Duitsers. En in dit geval is geen nieuws, goed nieuws:
    CureVac vordert gestaag in de vaccinonderzoeken en hoopt in maart 2021 met
    onderzoeksresultaten te komen. Omdat de Duitsers gebruikmaken van dezelfde mRNA-
    techniek als Pfizer en Moderna, zijn de verwachtingen inmiddels behoorlijk hooggespannen.
     
    Het volledige artikel: Het Parool - Stephen Friedrichs 16 november 2020
     
 
     
     
 

 

Vaccins beschikbaar voor Nederland

    NOS Journaal 9 november 2020
     
    Nederland heeft ingetekend op: 
     
 1   BNT162b2 vaccin Pfizer / BioNTech: 11.7 miljoen vaccins - eind 2020 [2 injecties per persoon]
 2   Oxford vaccin AstraZeneca: 15.6 miljoen vaccins - eind 2020
 3   Janssen vaccin Johnson & Johnson: 15.6 miljoen vaccins - begin 2021
 4   Moderna vaccin Moderna: 6.2 miljoen vaccins - begin 2021
    Trouw 16.11.2020: 'Nederland kan rekenen op ruim 3 miljoen Moderna-vaccins'.
     
    NOS Journaal 9 november 2020
     
 
     
     
 

 

'Enorme doorbraak' farmaceut Pfizer: Coronavaccin vaak 90 procent

    effectief én veilig
    AD - Stephen Friedrichs en Chris van Mersbergen 9 november 2020
     
    Pfizer lijkt als eerste met een vaccin tegen corona op de markt te gaan komen. 
    Eind deze maand volgt een marktaanvraag, meldt de Amerikaanse farmaceut. Uit
    de nieuwste onderzoeksresultaten van Pfizer, die vandaag zijn gepubliceerd,
    blijkt dat het vaccin enorm goed aanslaat. Deskundigen reageren enthousiast,
    maar zien wel nog een addertje onder het gras. 
     
    Het gaat om de eerste resultaten van het fase 3-onderzoek, het laatste stadium voordat een
    vaccin de markt op mag. In die fase wordt een vaccin op ruim 43.000 mensen getest. Uit een
    eerste analyse blijkt dat 94 proefpersonen het coronavirus kregen. Het overgrote deel daarvan
    zat echter in de placebogroep, meldt Pfizer, dat op basis van de getallen concludeert dat het
    vaccin voor 90 procent effectief lijkt te zijn.
     
    Dat percentage is veel hoger dan verwacht en nodig is om een vaccin op de markt te mogen
    brengen. Ter vergelijking: de meeste vaccins hebben een effectiviteitsgraad van rond de 80
    procent; in het geval van corona zijn gezondheidsautoriteiten al tevreden met een effectiviteit
    van meer dan 50 procent.
     
    Bijwerkingen
    Voorlopig zijn tijdens de studies van het vaccin ook nog geen grote problemen op het gebied
    van bijwerkingen ontstaan, meldt de Amerikaanse farmaceut.
     
    Hoewel nog niet alle resultaten binnen zijn, spreekt Pfizer-directeur Albert Bourla van een
     ‘enorme doorbraak’: ,,Met dit nieuws zijn we een behoorlijke stap dichterbij een vaccin dat een
    einde moet maken aan deze wereldwijde gezondheidscrisis.”
     
    Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemt de
    resultaten van Pfizer ‘beter dan verwacht’: ,,Dit is goed nieuws, zeker op korte termijn. Het lijkt
    er nu echt op dat het vaccin in ieder geval voor enige tijd een goede bescherming biedt tegen
    het coronavirus.”
     
    Addertje onder het gras
    Toch is nog wel een addertje onder het gras, zegt Huckriede: ,,De vraagt blijft in hoeverre het
    vaccin op langere termijn werkzaam is. Dat is aan de hand van deze resultaten nog niet te
    zeggen.” Ze verwacht dat de hoge effectiviteit van ruim 90 procent ook geen stand houdt. ,,Dat
    zal op termijn wel iets gaan dalen.”
     
    Ook is de vraag wat het nieuws betekent voor andere vaccinprojecten, vervolgt Huckriede. ,,Op
    het moment dat je weet dat er een werkzaam vaccin tegen corona op de markt is, kun je je
    afvragen in hoeverre het nog ethisch is om bij andere vaccinonderzoeken proefpersonen een
    placebo voor te schotelen. Dat is een lastige discussie die nu binnen de wetenschap gaat spelen
    en waar niet zo snel een bevredigend antwoord op te geven is.”
     
    Ook Marjolein Kikkert, moleculair viroloog aan het Leiden University Medical Center (LUMC), is
    positief verrast door het nieuws. ,,Het lijkt er nu echt op dat we een werkzaam vaccin tegen
    corona hebben. Een effectiviteit van meer dan 90 procent is echt enorm hoog. Ook bijzonder:
    Pfizer maakt gebruikt van een mRNA-techniek, er is niet eerder aan de hand van mRNA een
    vaccin tegen een virus op de markt gebracht.”
     
    Het grote voordeel van mRNA: het is veilig - want er wordt geen gebruik gemaakt van bestaand
    virus - en makkelijk te produceren. Kikkert: ,,Ik verwacht daarom dat dit vaccin op korte termijn
    op grote schaal kan worden gedistribueerd, doch daarvoor moet wel eerst nog toestemming
    worden gegeven.” 
     
    Aanvullende resultaten
    Pfizer, dat samenwerkt met de Duitse farmaceut BioNTech, hoopt de aankomende twee weken
    de aanvullende resultaten te publiceren. Ondertussen wil de farmaceut een marktaanvraag doen
    bij de FDA, de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Die stellen als eis dat een vaccin minimaal
    50 procent effectief is: die doelstelling lijkt ruimschoots gehaald.
     
    Pfizer gaat door met de fase 3-studie tot 164 bevestigde coronagevallen hebben
    plaatsgevonden onder de studiegroep.
     
    Nederland
    Ook Nederland heeft, samen met de andere lidstaten van de Europese Unie, 200 miljoen doses
    van het Pfizer-vaccin besteld. In Europa worden vaccins gekeurd door het EMA, het Europees
    Geneesmiddelen Agentschap. Het vaccin is daar al in rolling review, laat een woordvoerder
    weten: ,,Daarbij analyseren we de data die wel al hebben, zo kunnen we snel handelen zodra
    alle resultaten binnen zijn.” 
     
    Omdat Nederland recht heeft op 3,89 procent van de gekochte vaccins, mag ons land rekenen
    op een kleine 8 miljoen doses. Omdat er twee prikken nodig zijn, zouden daarmee dus een
    kleine 4 miljoen Nederlanders een vaccin kunnen krijgen. 
     
    Productie
    Het is overigens niet zo dat alle vaccins meteen klaar zijn als het wordt toegelaten op de
    markt. Pfizer produceert het vaccin in onder meer de VS, België en Duitsland. Dit jaar zouden al
    100 miljoen doses beschikbaar kunnen zijn, meldde de farmaceut eerder. In 2021 zouden er
    1,3 miljard vaccins geproduceerd kunnen worden.
     
    Het is niet bekend hoeveel de Europese Commissie betaalt voor het vaccin. In de VS sloten
    Pfizer en BioNTech een deal van 1,95 miljard dollar voor 100 miljoen doses. Dat is dus 19,50
    dollar per injectie, en 39 dollar voor de benodigde twee.
     
    Niet tegen kostprijs
    Andere rijke landen hoeven niet op korting te rekenen, stelde het bedrijf eerder al. ,,Ik vind het
    ontzettend verkeerd”, zei Pfizer-baas Bourla zelfs over het leveren van vaccins tegen kostprijs.
    Zijn stelling: een bedrijf moet geld verdienen, ook in deze ongekende crisis. Niet onbelangrijk
    om te melden: Pfizer en BioNTech ontwikkelen hun vaccin naar eigen zeggen zonder subsidie.
     
    Pfizer gebruikt voor zijn vaccin de hypermoderne mRNA-techniek. Daarbij wordt op basis van
    genen van het Covid-19-virus een stukje genetisch materiaal gemaakt en ingespoten. 
     
    Een mogelijk struikelblok, misschien niet voor rijke landen als Nederland maar wel voor armere
    landen met gebieden die moeilijker  toegankelijk zijn: het mRNA-vaccin moet extreem koud
    worden bewaard, in het geval van Pfizer op temperaturen tot min 80 graden. Dat maakt de
    distributie veel complexer. 
     
    Productie
    Lang lag de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca met het aan de universiteit van Oxford
    ontwikkelde coronavaccin aan kop in de race om als eerste met een werkend middel te komen.
    AstraZeneca kreeg dit najaar echter te maken met tegenslag, toen een proefpersoon te maken
    kreeg met een niet meteen verklaarbare bijwerking. Daardoor lagen de studies met het vaccin
    vooral in de VS een hele tijd stil - inmiddels zijn ze weer hervat.
     
    AstraZeneca hoopt eind dit jaar met resultaten van de fase 3-studie onder duizenden mensen
    te komen. Ook het Amerikaanse Moderna en het Nederlands-Belgisch-Amerikaanse
    Janssen/Johnson&Johnson is goed op weg met een coronavaccins. Al deze vaccins zijn door de
    Europese Commissie gekocht. Nederland heeft recht op 3,89 procent van de bestelde vaccins. In
    totaal gaat het  - mochten alle vaccins werken - om vele miljoenen doses.
     
    Het volledige artikel: AD - Stephen Friedrichs en Chris van Mersbergen 9 november 2020
     
 
     
     
 

 

Studie: "Oxfordvaccin zorgt voor sterke immuniteit"

    HLN België 23 oktober 2020 - bron The Guardian
     
    Het Oxfordvaccin werkt prima en zorgt voor een sterke immuniteit. Dat blijkt uit
    de resultaten van een studie.
     
    Het vaccin wapent het immuunsysteem zowel met antistoffen die het virus bij de lurven grijpen
    als met T-cellen. Die laatste steunen de reactie en ruimen cellen op waarin het virus zich toch
    nog weet te nestelen.
     
    “De technologie heeft ons voor het eerst een duidelijk antwoord gegeven. Het vaccin doet wat we
    er van verlangen en dat is goed nieuws in onze strijd tegen de ziekte”, aldus onderzoeksleider
    David Matthews.
     
    Ook Sarah Gilbert, die aan het hoofd staat van de testfase, spreekt bemoedigende woorden.
    “Grote delen van het zogeheten spike-eiwit worden efficiënt aangemaakt. Op die manier wordt
    een sterke immuunreactie uitgelokt en dat verklaart het succes van het vaccin.”
     
    Het volledige artikel: HLN België 23 oktober 2020 - bron The Guardian
     
 
     
     
 

 

Alles over de coronavaccins 'Het duurt zeker tot de helft van 2021'

    Gezondheidsnet - Heleen Croonen 14/15 oktober 2020
     
    De nieuwe maatregelen van het kabinet maken de roep om een coronavaccin nog
    sterker. Wanneer zijn de eerste vaccins klaar? Niet alle vaccins werken goed bij
    ouderen, maar sommigen juist wel.
     
    Alle vaccins uit de kopgroep zijn gericht op de stekels (spikes) van het coronavirus. Het zijn
    injecties voor in de spier. In deze grafiek staat hoeveel vaccins er in productie zijn en wanneer
    we ze kunnen verwachten. Maar deze schattingen zijn positief, want deskundigen verwachten dat
    het zeker tot de helft van 2021 zal duren voor wij in Nederland een coronavaccin kunnen halen.
    Er kan nog van alles misgaan bij het onderzoek, de goedkeuring, de productie en de
    verspreiding.
     
   

     

I

  Type: verkoudheidsvirus met een gen
    Het ‘recombinante vector vaccin’ gebruikt een verzwakt virus. Meestal is dat een
    verkoudheidsvirus, van dieren of van mensen. Virussen zijn gemaakt om te besmetten, dus ook
    dit virus zal binnendringen in onze cellen. In het virus zit een stukje erfelijk materiaal dat
    codeert voor de coronastekels. Gevolg: onze eigen cellen gaan de eiwitten van die stekels
    maken en daar treedt ons afweersysteem tegen op. Hiermee krijgen we afweer tegen het hele
    coronavirus.
    CanSino - China
    Universiteit van Oxford / Astra Zeneca - Groot Brittannië / Zweden [info.: Gezondheidsnet ]
    Janssen Pharmaceutical Companies - Nederland / Verenigde Staten [info.: Gezondheidsnet ]
    Gamaleya research Institute - Rusland [info.: Gezondheidsnet ]
     

II

  Type: Stukjes van het coronavirus
    De zogenaamde ‘subunit eiwitvaccins’ bevatten bepaalde stukjes van het coronavirus, samen
    met een middel dat het vaccin extra goed laat werken, oftewel een ‘adjuvans’. Die stukjes van
    het coronavirus worden gemaakt door gistcellen, bacteriën of zelfs planten en insectencellen (zie
    Novavax). Voordeel: het mechanisme wordt al langer gebruikt. Het hepatitis B vaccin heeft dit
    mechanisme en is al sinds 1981 op de markt.
    Novavax - Verenigde Staten, Zweden [info.: Gezondheidsnet ]
     

III

  Type: Stukjes RNA of DNA inspuiten
    Het werkingsmechanisme is bedrieglijk simpel: je spuit wat RNA of DNA in voor de stekel van het
    coronavirus en het menselijk lichaam gaat de stekels zelf aanmaken. Het immuunsysteem
    komt er vervolgens tegen in opstand. Nadeel: de vaccins moeten koel (-20 graden voor
    Moderna) tot zeer koel (-70 graden voor BioNtech) worden bewaard. Dat is lastig bij de
    distributie. Nog een nadeel: er zijn nog geen vaccins met de nieuwe RNA- of DNA -techniek op
    de markt, we weten dus nog weinig over de veiligheid of werkzaamheid.
    Moderna - Verenigde Staten [info.: Gezondheidsnet ]
    BioNtech / Fosun Pharma / Pfizer - Verenigde Staten / China / Duitsland [info.: Gezondheidsnet ]
     

IV

  Type: Inactief gemaakt virus
    Dit is de klassieke vaccinatiemethode.  Het coronavirus wordt geïnactiveerd en in kleine
    hoeveelheid toegediend. Het immuunsysteem komt in opstand en bouwt afweer op tegen een
    nieuwe virusaanval. Nadeel is dat de productie gevaarlijk is, het lab moet aan hoge eisen
    voldoen, zodat het geen brandhaard wordt voor het coronavirus.
    Sinovac - China [info.: Gezondheidsnet ]
    Sinopharm - China [info.: Gezondheidsnet ]
     
    En Inovio en Sanofi/GSK dan?
    De Europese Commissie heeft ook het Franse vaccin van Sanofi/GSK ingekocht, maar dit wordt
    nog niet getest bij grote groepen mensen. Het zit dus niet in de kopgroep. Ook het Inovio-
    vaccin zit niet in de kopgroep, omdat de grote onderzoeken niet zijn gestart, Het vaccin was
    supersnel gemaakt (binnen 3 uur na ontvangst van de genetische code van het virus), maar
    onderzoek bij mensen moet de werkzaamheid en veiligheid nog bewijzen, dus is het in dit
    overzicht niet meegenomen.
     
    De Wereldgezondheidsorganisatie WHO houdt de stand van het onderzoek naar de mogelijke
    coronavaccins bij. In dit fase-drie-onderzoek wordt het vaccin gegeven aan grote groepen
    mensen. Als het daarin veilig en werkzaam blijkt, volgens de Europese registratie-autoriteit EMA,
    mag het op de markt komen. De vereniging van microbiologen KNVM heeft ook een zeer
    informatief overzicht van de meest kansrijke vaccins.
     
    Het volledige artikel: Gezondheidsnet - Heleen Croonen 14/15 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Proefpersoon ziek: onderzoek Oxfordvaccin tijdelijk gestaakt. Wat

    nu?
    De Volkskrant - Maarten Keulemans 9 september 2020
     
    Het onderzoek naar het ‘Oxfordvaccin’ tegen corona is gepauzeerd nadat een
    proefpersoon volgens bronnen gedeeltelijk verlamd is geraakt. Farmaceut
    AstraZeneca noemt het een ‘routineactie’, maar verontrustend nieuws is het wel
    degelijk. De stand van zaken, aan de hand van vier vragen.
     
    Dinsdagavond maakte AstraZeneca bekend dat het ‘standaard controleproces een pauze in de
    vaccinatie heeft veroorzaakt om het controleren van de veiligheidsgegevens mogelijk te
    maken’. Achter die wollige formulering schuilt een Britse proefdeelnemer die te kampen heeft
    met een mogelijke serieuze bijwerking.
     
    Die woordkeus, ‘serious adverse event’, is belangrijk: in het vaccinjargon betekent het namelijk
    dat de deelnemer ziekenhuisopname behoefde. Een ‘onverklaarde ziekte’, zegt AstraZeneca
    verderop in zijn verklaring. Wat de proefpersoon precies mankeert, is namelijk nog onduidelijk.
     
    Volgens een anonieme bron, opgevoerd door de New York Times, zou het gaan om ‘myelitis
    transversa’, een zeldzame ontsteking van het ruggenmerg waardoor men gedeeltelijk verlamd
    kan raken. Wel gaat men ervan uit dat de persoon in kwestie weer zal herstellen, aldus een
    andere bron dichtbij de zaak, geciteerd door medische nieuwssite STAT.
     
    Oei. Dus dat is einde oefening voor het vaccin
    Nee, dat gaat te snel. AstraZeneca wijst erop dat je bij het inenten van duizenden mensen mag
    verwachten dat er ook door puur toeval wel eens iemand onwel zal worden vlak na de inenting.
    Dat maakt het onzeker of de ‘bijwerking’ wel echt een bijwerking is – al is
    ruggenmergontsteking, een aandoening die vaker opduikt als bijwerking van vaccins, wel erg
    verdacht.
     
    Zelfs als aan het licht komt dat het incident werd veroorzaakt door het vaccin, kan er nog van
    alles gebeuren. Misschien had de proefpersoon wel een bepaalde onderliggende aandoening,
    misschien zijn er andere omstandigheden die de medische tegenslag kunnen verklaren, zoals
    de leeftijd van de proefpersoon.
     
    Toch is dit wel een alarmsignaal’, vindt Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie in
    Wageningen. ‘Dit is precies de reden waarom zoveel vaccins uiteindelijk toch de eindstreep niet
    halen. In eerste instantie zie je fantastische resultaten, maar als je de grote stap maakt naar
    grote groepen mensen, komen vaak de onhebbelijkheden van vaccins naar boven.’
     
    In eerdere proeven, waarbij het vaccin aan ruim duizend vrijwilligers werd toegediend, heette het
    nog dat het vaccin ‘veilig en goed te verdragen’ was. Wel kreeg zo’n 60 procent lichte klachten
    zoals hoofdpijn, verhoging of pijn rond de prikplek.
     
    Volgens AstraZeneca is de stillegging ‘standaard’, iets dat vaak gebeurt. Klopt dat?
    Ja. In 2014 staakte Merck tijdelijk het onderzoek naar zijn ebolavaccin, nadat vier deelnemers
    gewrichtspijn kregen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Het vaccin werd uiteindelijk in
    december alsnog goedgekeurd.
     
    AstraZeneca zal nu een onafhankelijk panel van wetenschappers naar de gegevens laten kijken,
    om na te gaan of het wel verantwoord is de proeven voort te zetten. Daarbij zal men ook
    afwegen of de bijwerking, als het dat is, opweegt tegen de voordelen.
     
    Er zijn geen echte regels of afspraken over wat voor bijwerkingen we acceptabel vinden’, zegt
    Savelkoul. Uiteindelijk is dat aan de toelatingsautoriteiten die aan het einde van de rit het
    onderzoeksdossier van het nieuwe vaccin moeten beoordelen.
     
    Het Oxfordse vaccin maakt deel uit van een kopgroep van negen vaccins die al op grote schaal
    worden getest op mensen in een zogeheten fase-drie-onderzoek. Het vaccin, én een nepvaccin
    ter controle, worden in die fase aan tienduizenden gewone burgers toegediend om te
    onderzoeken of het het virus in de ‘echte wereld’ ook afweert.
     
    Het vaccin uit Oxford had van meet af aan al een voorsprong, omdat de groep die het
    ontwikkelde toevallig al werkte aan een vaccin tegen het mersvirus, een virus dat nauw aan het
    nieuwe coronavirus verwant is. Men hoefde dat vaccin, gebaseerd op een onschuldig
    verkoudheidsvirus, bij wijze van spreken alleen maar wat aan te passen.
     
    Er zijn andere redenen waarom juist het Oxfordvaccin zo belangrijk is. Zo is het één van de
    vaccins waarvan Nederland, samen met Frankrijk, Italië en Duitsland, alvast 300 miljoen doses
    heeft besteld. Een andere reden is wetenschappelijk: het vaccin is ruwweg gebaseerd op
    hetzelfde principe als de voornaamste Nederlandse kandidaat, het vaccin van het Leidse
    biotechbedrijf Janssen.
     
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Maarten Keulemans 9 september 2020
     
 
     
     
 

 

Oxfordvaccin heeft nu de beste papieren

    NRC Handelsblad - Niki Korteweg 29 augustus 2020
     
    In de race naar een vaccin tegen het coronavirus zijn alle ogen gericht op de
    Universiteit van Oxford. Daar waren ze al jaren bezig zich voor te bereiden op
    ‘Ziekte X’. Hoe zit het Oxfordvaccin in elkaar en wat zeggen de eerste
    resultaten?
     
    Ruim 170 vaccins zijn er inmiddels in ontwikkeling, 31 daarvan worden al getest op mensen,
    meldde wereldgezondheidsorganisatie WHO in een inventarisatie van 25 augustus – en dat
    aantal neemt elke week toe. Het kandidaatvaccin dat de Universiteit van Oxford samen met
    farmaceut AstraZeneca ontwikkelt, ‘ChAdOx1 nCoV19’ of ‘AZD1222’ genaamd, ligt al vanaf het
    begin op kop, en is een van de proefvaccins met de beste papieren. De onderzoekers hebben
    veel ervaring met vergelijkbare vaccins, kiezen slimme route-bekortingen in het lange
    ontwikkelproces, en de eerste proeven bij mensen en apen zijn veelbelovend.
     
    Eind juli publiceerden de onderzoekers de resultaten van de eerste test, zogenoemde fase-1-
    en fase-2-tests, bij ruim duizend Britten. De helft kreeg de experimentele prik, de andere helft
    een bekende inenting tegen meningokokken. Het proefvaccin wekte antistoffen tegen het
    coronavirus op én activeerde de T-cellen – een tweede belangrijke pijler van de afweer tegen het
    virus. De proef laat zien dat het vaccin in deze kleine studie veilig is, en een afweerreactie
    opwekt.
     
    „Het ziet er hoopvol uit”, vindt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit
    Groningen. „Maar het is nog lastig te beoordelen hoe sterk de immuunrespons is.” De volgende,
    grootschalige studie zal moeten uitwijzen of deze afweerreactie mensen voldoende beschermt
    tegen een infectie.
     
    De tweeledige werking van het experimentele vaccin (gerichte antistoffen én activatie van T-
    cellen) is een van de hoopgevende resultaten. Soms wekt een vaccin vooral antilichamen op,
    die het virus onderscheppen voordat het cellen kan binnendringen. En soms prikkelt het juist
    uitgebreid de T-cellen, gespecialiseerde witte bloedcellen die andere afweercellen alarmeren en
    besmette cellen opruimen. Idealiter doet een coronavaccin dit allebei: er zijn steeds meer
    aanwijzingen dat de T-celroute belangrijk is voor een krachtige bescherming tegen SARS-CoV-2.
    Hoe uitgebreid de T-celreactie is die het Oxfordvaccin opwekt, is nog niet duidelijk.
     
    Een tweede reden waarom dit experimentele vaccin van het Jenner Instituut uit Oxford zo
    kansrijk lijkt, is de jarenlange ervaring van de makers met entstoffen. Het vaccin bestaat uit
    een onschuldig chimpansee-verkoudheidsvirus, dat genetisch zo is omgebouwd dat het een
    kenmerkend eiwit van het nieuwe coronavirus maakt: het spijkervormige spike-eiwit waarvan het
    SARS-CoV-2 virus een hele serie als een kroon (corona, in het Spaans) op zijn buitenkant
    draagt, en waarmee het onze cellen binnen kan dringen. Als een paard van Troje kan dit
    dragervirus het corona-materiaal het lichaam in helpen, zodat het daar een afweerreactie tegen
    dat spike-eiwit kan uitlokken. Bij een infectie met het échte virus staat het afweersysteem dan
    klaar om het onschadelijk te maken.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Niki Korteweg 28 augustus 2020
     
 
     
     
 

 

Wetenschappers maken coronavirus look-a-like

    Scientias - Vivian Lammerse 22 juli 2020
     
    Eén belangrijk verschil: de look-a-like is veel veiliger om mee te werken.
     
    Talloze wetenschappers onderzoeken momenteel het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, dat zich
    in rap tempo over de wereld verspreidt. Deze studies moeten ons meer inzicht verschaffen in
    het virus en uiteindelijk leiden tot een vaccin waarmee de wereldbevolking ingeënt kan worden.
    Onderzoek naar het virus is echter niet zonder gevaar. En daar hebben onderzoekers nu in een
    nieuwe studie gepubliceerd in het vakblad Cell Host & Microbe iets slims op bedacht.
     
    Het virus SARS-CoV-2 dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt kan alleen veilig worden bestudeerd
    onder hoogwaardige veiligheidsomstandigheden. Wetenschappers die met het besmettelijke
    virus omgaan, moeten bijvoorbeeld beschermende pakken dragen die het hele lichaam
    omsluiten en werken in laboratoria met gespecialiseerde ventilatiesystemen. Hoewel deze
    voorzorgsmaatregelen nodig zijn, vertragen ze tegelijkertijd de inspanningen om medicijnen en
    vaccins voor COVID-19 te vinden. Want veel wetenschappers hebben helemaal geen toegang tot
    deze vereiste voorzieningen. “Eén van de problemen bij de zoektocht naar een vaccin is dat veel
    van de tests gedaan moeten worden in speciale faciliteiten,” zegt onderzoeker Michael
    Diamond. “De meeste klinische laboratoria en bedrijven beschikken hier echter niet over.”
     
    Om dat te verhelpen, hebben onderzoekers nu een coronavirus look-a-like ontwikkeld. Dit
    nagebootste coronavirus draagt de naam VSV-SARS-CoV-2. Het virus lijkt in veel opzichten
    sprekend op het echte SARS-CoV-2, met één belangrijk verschil: het is veel veiliger om mee te
    werken. “Met dit surogaatvirus kun je analyses uitvoeren in elk laboratorium zonder risico op
    infectie,” legt Diamond uit. “Tegelijkertijd correleren de gegevens perfect met het echte,
    infectieuze SARS-CoV-2.”
     
     
   

   

 

     
    Om deze dubbelganger van het coronavirus te creëren, namen de onderzoekers het vesiculaire
    stomatitisvirus (VSV). Dit is een mild virus dat alom in de virologie gebruikt, omdat het niet zo
    gevaarlijk en tegelijkertijd gemakkelijk genetisch te manipuleren is. Vervolgens vervingen de
    onderzoekers één van de genen van het virus door één van SARS-CoV-2. Het resulterende
    hybride virus infecteert cellen en wordt net als SARS-CoV-2 door antilichamen herkend, maar
    vereist niet de aangepaste voorzieningen zoals het echte coronavirus. Dit betekent dat er
    gewoon onder normale laboratoriumomstandigheden met dit nagebootste coronavirus gewerkt
    kan worden.
     
    Dit slimme, hybride virus is veelbelovend. Want het kan wetenschappers helpen bij het
    evalueren van een reeks op antilichamen gebaseerde preventieve middelen en behandelingen
    voor COVID-19. Het nagebootste virus kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te beoordelen of
    een experimenteel vaccin neutraliserende antilichamen opwekt. Maar het kan ook gebruikt
    worden om antilichamen te identificeren die mogelijk tot antivirale geneesmiddelen kunnen
    leiden. “Omdat het hybride virus er voor het immuunsysteem uitziet als SARS-CoV-2 maar geen
    ernstige ziekte veroorzaakt, is het een potentieel kandidaat voor een vaccin,” zegt Diamond. Op
    dit moment voeren de onderzoekers dan ook verdere studies uit om de mogelijkheden in kaart
    te brengen.
     
    Ondertussen stromen de aanvragen voor VSV-SARS-CoV-2 binnen. “Ik heb nog nooit zoveel
    aanvragen voor wetenschappelijk materiaal gehad in zo’n korte tijd,” zegt onderzoeker Sean
    Whelan. “We hebben het virus al geleverd aan onderzoekers in Argentinië, Brazilië, Mexico,
    Canada en de Verenigde Staten. Daarnaast hebben we verzoeken in behandeling in het
    Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Nog voordat we de studie hadden gepubliceerd, had het
    nieuws dat we met een coronavirus look-a-like bezig waren zich verspreid en druppelden de
    aanvragen binnen.”
     
    De hoop is dat we binnen afzienbare tijd een vaccin tegen het nieuwe coronavirus hebben. Want
    het virus verspreidt zich nog altijd over de wereld. Ook in Nederland neemt het aantal
    besmettingen weer toe. Het maakt opnieuw duidelijk dat een vaccin de enige manier is om dit
    virus er voorgoed onder te krijgen. Er zijn echter al wel enkele veelbelovende vaccins op het
    toneel verschenen, zoals het door de universiteit van Oxford ontwikkelde AZD1222, het
    Amerikaanse mRNA-1273 en dit Chinese vaccin. Toch zijn we er nog niet. Het is nog even
    afwachten of deze vaccins ook daadwerkelijk op grote schaal ingezet zullen worden.
     
    Het volledige artikel: Scientias - Vivian Lammerse 22 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Vaccin klaar voor laatste fase

    Het Parool - Stephen Friedrichs 21 juli 2020
     
    Het Britse vaccin tegen het coronavirus is goed aangeslagen bij een eerste groep
    proefpersonen. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Oxford in het medische
    tijdschrift The Lancet. Mogelijk komt het nog dit jaar op de markt.
     
    Nederland heeft vorige maand - met Duitsland, Frankrijk en Italië - alvast 300 miljoen doses
    van het vaccin besteld, zonder op dat moment te weten of het werkt en veilig is. De bevindingen
    in The Lancet zijn daarom goed nieuws voor het kabinet. De Brits-Zweedse farmaceut
    AstraZeneca is onlangs begonnen met de productie van het vaccin. De VS plaatste ook al een
    order, voor 400 miljoen doses.
     
    In mei begonnen de onderzoeker[s] met de eerste klinische testen op ruim duizend
    proefpersonen in de leeftijd van 18 tot en met 55 jaar. Een deel van hen kreeg het
    experimentele vaccin - inmiddels omgedoopt tot AZD1222 - toegediend, de controlegroep een
    placebo. Zo'n 90 procent van de groep die het vaccin kreeg, ontwikkelde immuniteit tegen het
    virus. De bijwerkingen bleven beperkt tot klachten als moeheid, hoofdpijn, spierpijn en in een
    enkel geval lichte griepklachten.
     
    Het vaccin heeft een tweeledige werking. AZD1222 is gemaakt van een onschuldig
    verkoudheidsvirus, maar heeft de uiterlijke kenmerken van het coronavirus dat Covid-19
    veroorzaakt, zodat het lichaam daartegen antistoffen aanmaakt. Tegelijkertijd zorgt het vaccin
    voor een toename van T-cellen in het bloed. Dat zijn immuuncellen die het coronavirus
    onschadelijk kunnen maken. Waarschijnlijk verdwijnen antistoffen na verloop van tijd uit het
    lichaam, terwijl T-cellen veel langer in het bloed blijven. Zo zou het vaccin voor lange tijd
    bescherming kunnen bieden.
     
    Hoewel de eerste resultaten hoopgevend zijn, is het nog te vroeg om te zeggen of het vaccin bij
    iedereen even goed werkt. Daarom zijn de onderzoekers uit Oxford en AstraZeneca gestart met
    een grootschalige test, waarbij tienduizenden proefpersonen uit onder meer Brazilië en Zuid-
    Afrika zijn geïnjecteerd met het vaccin. Mogelijk houden ze op korte termijn ook een challenge
    trial, waarbij een kleine groep gezonde vrijwilligers in een lab wordt blootgesteld aan het
    coronavirus en het vaccin krijgt.
     
    Volgens Adrian Hill, directeur van het onderzoeksinstituut in Oxford, kan daarna pas de
    definitieve balans worden opgemaakt. Mogelijk is dat nog voor het einde van het jaar.
    AstraZeneca zegt al over enkele maanden het vaccin op grote schaal te kunnen leveren.
     
    AstraZeneca kijkt bij verdere tests vooral naar de werking van een dubbele inenting. Bij die twee
    prikken krijgen de proefpersonen een hoge dosis AZD1222. "Daarna verkennen we een enkele
    doses of een lagere dosis," zegt bestuurder Mene Pangalos.
     
    Het vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat de beste dosis is, hoe vaak mensen ingeënt
    moeten worden en hoelang het middel ze beschermt. Daarna moeten toezichthouders beslissen
    of ze het middel toelaten.
     
    Het volledige artikel: Het Parool - Stephen Friedrichs 21 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Vaccins uit China en Oxford zijn veilig en roepen afweerreactie op

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 20 juli 2020
     
    De eerste resultaten van twee experimentele vaccins tegen Covid-19 zijn
    hoopvol. De vaccins moeten zich nu in grotere groepen proefpersonen bewijzen.
     
    De eerste proeven in vrijwilligers met twee experimentele vaccins tegen Covid-19 laten zien dat
    beide middelen een krachtige afweer oproepen tegen het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 en
    dat ze veilig zijn zonder al te veel bijwerkingen. Dat is het hoopvolle nieuws dat maandag online
    werd gepubliceerd door het medische vakblad The Lancet.
     
    Het gaat om het vaccin van de Universiteit van Oxford (waarvan Nederland op voorhand al
    miljoenen doses bestelde) en een vaccin dat door het Chinese bedrijf CanSino in Wuhan is
    ontwikkeld. Beide vaccins zijn gebaseerd op een voor mensen ongevaarlijk adenovirus, dat
    aan het oppervlak is voorzien van moleculen van SARS-CoV-2, de zogeheten spike-eiwitten.
    De bedoeling is dat een injectie met zo’n biotechnologisch verbouwd virus de afweer activeert
    zodat iemand die in aanraking komt met het echte SARS-CoV-2, het virus meteen onschadelijk
    wordt gemaakt. Of de vaccins die bescherming ook daadwerkelijk bieden, moet blijken uit
    grootschaliger onderzoek.
     
    De publicaties in The Lancet beschrijven in beide gevallen de eerste proeven in mensen van het
    onderzoek (fase 1 en 2) waarin vooral de veiligheid en bijwerkingen van het vaccin wordt
    getoetst. Maar de onderzoekers maakten ook van de gelegenheid gebruik om het effect van
    het vaccin op het immuunsysteem te meten.
     
    Het Oxford-vaccin liet een goede activatie van zowel afweercellen (T-lymfocyten) als
    antilichamen zien. Na respectievelijk 14 en 28 dagen na de injectie bereikten die hun piek in
    het bloed. Dat wijst erop dat het vaccin een brede afweer tot stand kan brengen die in staat is
    om zowel het virus zelf op te ruimen als ook geïnfecteerde cellen in het lichaam. Dat is
    bemoedigend, maar nog niet het definitieve bewijs voor een goede bescherming. Eerder
    onderzoek met resusapen die met het vaccin werden geïnjecteerd liet ook al zien dat het een
    brede afweerreactie tot stand brengt, maar ook dat het niet kon voorkomen dat de dieren bij
    blootstelling toch geïnfecteerd raakten door SARS-CoV-2. Wel was de infectie bij gevaccineerde
    dieren minder ernstig en werden ze minder ziek.
     
    Bij het Chinese vaccin was de afweerrespons bij de ruim 500 vrijwilligers in Wuhan iets minder
    goed. Ongeveer de helft had een goede antilichaamreactie, en 80 tot 90 procent een goede T-
    celreactie. De onderzoekers verklaren dat uit het feit dat zeker de helft van de deelnemers
    vooraf al een zekere immuniteit tegen het dragervirus had, een adenovirus dat verkoudheid
    veroorzaakt. Bij het Oxfordvaccin speelde dat niet of minder omdat daar een adenovirus van
    chimpansees werd gebruikt, een virus dat normaal niet bij mensen voorkomt. Het Chinese
    vaccin werd daarnaast ook getest in een deels oudere populatie (mensen van boven de 55) bij
    wie de afweer mogelijk minder sterk reageert op een vaccin.
     
    Het vervolgonderzoek (fase 3) van het Oxfordvaccin onder 10.000 vrijwilligers is begin deze
    maand begonnen in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika. Ook de Chinezen zeggen
    dat zij verder gaan met een fase-3-onderzoek met het CanSino-vaccin. Daarvoor zullen ze
    40.000 vrijwilligers werven in Rusland, Brazilië, Chili en Saudi-Arabië.
     
    De vaccins van Oxford en CanSino zijn het verst gevorderd. Op dit moment zijn er al meer dan
    250 kandidaatvaccins tegen Covid-19 in ontwikkeling. 23 daarvan worden nu in klinische
    onderzoeken bij mensen getest.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 20 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Oxfordvaccin geeft 'extreem bemoedigende' resultaten

    De Volkskrant - Maarten Keulemans 20 juli 2020
     
    Het Oxfordse kandidaatvaccin waarvan Nederland alvast 300 miljoen doses bestelde, lijkt te
    doen wat men ervan verlangt. In een proef bij ruim duizend Britse vrijwilligers bleek de inenting
    nauwelijks bijwerkingen te geven en beschermende ‘neutraliserende antistoffen’ en T-cellen op
    te wekken.
     
    Dat is ‘extreem bemoedigend’, liet hoofdredacteur Richard Horton van The Lancet weten, het
    blad dat de resultaten maandagmiddag onthulde. Bij eerdere apenexperimenten gaf het vaccin
    nogal wiebelig resultaat: de inenting beschermde de dieren wel tegen de ergste
    ziekteverschijnselen, maar ze konden nog wel met het virus geïnfecteerd raken en er anderen
    mee besmetten.
     
    De nieuwe resultaten maken duidelijk dat de bescherming in elk geval stevig genoeg is voor
    vervolgonderzoek. Het vaccin wapent het immuunsysteem zowel met antistoffen die het virus bij
    de lurven grijpen, als met T-cellen die de reactie steunen en cellen opruimen waarin het virus
    zich toch nog weet te nestelen.
     
    Ook de bijwerkingen vallen mee: sommige proefpersonen werden koortsig of kregen hoofdpijn,
    maar alle klachten waren met een paracetamolletje te verhelpen, aldus de onderzoekers van
    het Oxfordse Jenner Instituut in The Lancet. ‘Het vaccin was veilig en werd goed getolereerd.’
     
    Het middel kan nu de volgende onderzoeksfase in, om te testen of het inderdaad werkt.
    Daartoe wordt het de komende maanden getest op nog eens drieduizend Britten, vijfduizend
    Brazilianen en tweeduizend Zuid-Afrikanen – landen waar covid-19 nog volop huishoudt. 
     
    Daarnaast komt er een test op 30 duizend Amerikanen en wil het Jenner Instituut een
    ‘uitdagingsproef’ doen. Bij die enigszins omstreden methode ent men een klein groepje
    gezonde vrijwilligers in met het vaccin en stelt ze dan expres bloot aan het virus.
     
    Al ergens in het najaar hoopt het onderzoeksteam uitsluitstel over de werkzaamheid te kunnen
    geven. 
     
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Maarten Keulemans 20 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Mogelijk is het door Nederland vooruitbestelde coronavaccin uit

    Oxford al in september beschikbaar
    Business Insider - Thomas Colson 16 juli 2020
     
    Een team Britse wetenschappers claimt een doorbraak in het onderzoek naar een coronavaccin,
    na een geslaagde test met vrijwilligers. Het door Nederland al vooruitbestelde vaccin zou
    uiteindelijk zelfs “dubbele bescherming” kunnen bieden tegen het virus.
     
    Onderzoekers van de Universiteit van Oxford begonnen in april met het testen van hun
    coronavaccin op mensen. Bloedmonsters van de groep van 500 Britse vrijwilligers die het vaccin
    kregen, tonen aan dat ze zowel antilichamen als T-cellen hebben aangemaakt, meldt The Daily
    Telegraph.
     
    T-cellen kunnen een virus doden en ook de cellen die door het virus zijn geïnfecteerd. Daarmee
    zijn T-cellen een belangrijk onderdeel van de afweerreactie van het lichaam op virale infecties.
     
    Als het vaccin dat in Oxford wordt ontwikkeld inderdaad T-cellen kan activeren, is dat een
    belangrijke doorbraak. Twee recente onderzoeken hebben aangetoond dat zogenoemde
    antilichamen – dat zijn eiwitten die ook in staat zijn om virussen onschadelijk te maken –
    binnen enkele weken of maanden uit het bloed kunnen verdwijnen, terwijl T-cellen veel langer
    in het lichaam kunnen blijven.
     
    Volgens voorzitter David Carpenter van het Berkshire Research Ethics Committee, dat het
    testprogramma van Oxford heeft goedgekeurd, ligt het onderzoeksteam “absoluut op koers”
    en is het vaccin mogelijk al in september beschikbaar.
     
    “Niemand kan een bepaalde datum garanderen, want er kunnen dingen fout gaan. Maar
    vanwege de samenwerking met een grote farmaceut kan het vaccin in september al breed
    beschikbaar zijn en dat is wat we ons ook tot doel hebben gesteld”, zegt hij.
     
    Op dit moment vindt er in Brazilië een omvangrijkere test plaats met het Oxford-vaccin op
    vijfduizend vrijwilligers. Medicijnfabrikant AstraZeneca heeft een contract getekend om het
    vaccin massaal te gaan produceren als bewezen wordt dat het effectief is.
     
    De Britse minister van gezondheid, Matt Hancock, temperde de verwachtingen enigszins en zei
    dat er in het beste geval nog dit jaar een vaccin beschikbaar komt, maar dat het waarschijnlijker
    is dat het volgend jaar wordt.
     
    “We werken allemaal aan het best case scenario en geven AstraZeneca en het team in Oxford
    alle steun. Ook werken we samen met onder anderen de VS, Duitsland en Nederland aan
    andere potentiële vaccins” zei hij tegen de Britse zender ITV. “Maar niks is zeker bij deze
    wetenschappelijke ontwikkelingen.”
     
    De complete resultaten van de eerste testfase van het Oxford-vaccin wordt volgende week
    gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.
     
    Het volledige artikel: Business Insider - Thomas Colson 16 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Welk coronavaccin heeft de overheid voor ons gekocht? 5 feiten over

    het Oxford-vaccin
    Gezondheidsnet - Heleen Croonen 24 juni 2020
     
    De Nederlandse overheid heeft samen met Frankrijk, Italië en Duitsland een contract gesloten
    met farmaceutisch bedrijf AstraZeneca. Het gaat over de aankoop van 300 miljoen stuks van
    het Oxford-vaccin, dat mogelijk beschermt tegen het coronavirus. Vijf feiten over dit Oxford-
    vaccin en de race naar een werkzaam vaccin.
     

1

  Feit 1: Het Oxford-vaccin is onaf
    Het vaccin is nog niet klaar. Het is niet goedgekeurd om bij mensen te gebruiken, daarvoor is
    nog meer onderzoek nodig. Het Oxford-vaccin is een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus
    met de stekels van het coronavirus op de buitenkant. De hoop is dat het immuunsysteem
    antilichamen maakt tegen die stekels. Komt het echte virus langs, dan ben je beschermd.
     
    Volgens het overzicht van de WHO van 9 juni is dit vaccin wel het verst gevorderd van allemaal.
    Daar kun je over twisten, want de concurrerende vaccins zijn ook druk bezig met het organiseren
    van de zogenaamde 'fase 3- onderzoeken', oftewel de laatste grote horde voor goedkeuring
    van een medicijn of vaccin.
     

2

  Feit 2: Het Oxford-vaccin wordt bij grote groepen mensen onderzocht
    Het vaccin hoort tot de kopgroep van vaccins, maar half mei was er teleurstellend nieuws dat
    het vaccin tegenviel bij het onderzoek bij een klein onderzoek bij resusapen. Daarna kwamen er
    juist weer positievere berichten over het vaccin, zoals de goedkeuring voor uitbreiding van het
    onderzoek van 1000 naar 10.000 mensen. Daar komt bij dat er een onderzoek gepland staat
    met nog eens 30.000 mensen. Of het Oxford-vaccin de eindstreep haalt, en inderdaad wordt
    goedgekeurd bij mensen, blijft echter onzeker.
     

3

  Feit 3: Er zijn ook andere kansrijke vaccins
    Er zijn pakweg 10 vaccins die nu worden getest bij mensen, volgens het nieuwste WHO-overzicht.
    Komende maanden zal bekend worden welke vaccins veilig zijn en beschermen tegen het
    coronavirus en welke niet. Andere kanshebbers zijn bijvoorbeeld het Amerikaanse ‘Moderna-
    vaccin’ en het eveneens Amerikaanse Innovio-vaccin. In Duitsland test Pfizer een RNA-vaccin.
    Novavax is weer van Amerikaans/Zweedse makelij. De rest van de lijst bestaat uit Chinese
    vaccins. Hierover weten we helaas niet zoveel.
     
    De alliantie van de vier Europese landen is ook in gesprek met andere farmaceutische
    bedrijven, aldus het persbericht van de overheid. Mogelijk wordt daar ook zo’n contract mee
    gesloten. Deskundigen denken dat er meerdere vaccins op de markt zullen komen. De ene
    doelgroep zal beter reageren op het ene vaccin, dan het andere.
     

4

  Feit 4: Het vaccin is op zijn vroegst eind dit jaar beschikbaar
    Het onderzoek loopt nog tot mei 2021, dus het duurt nog wel even voor je de prik kan halen.
    Maar AstraZeneca heeft aangegeven dat in september al duidelijk kan zijn of het Oxford-vaccin
    überhaupt werkt.  Een ding is nog wel lastig: om te testen of het vaccin beschermt moet er
    coronavirus rondgaan in de bevolking. In Nederland is het virus zo ver ingedamd, dat hier geen
    onderzoek kan worden gedaan naar het Oxford-vaccin. Dat gebeurt in landen waar nog veel
    mensen besmet raken, zoals Brazilië.
     

5

  Feit 5: Als Nederlander heb je grote kans op een vaccin
    Het klinkt cru, maar als inwoner van een rijk land als Nederland heb je best een goede kans op
    een coronavaccin dit jaar of volgend jaar. Het contract gaat over 300 miljoen vaccins, mogelijk
    later uit te breiden naar 400 miljoen vaccins. Ruim genoeg voor 17 miljoen Nederlanders, 60
    miljoen Italianen, 67 miljoen Fransen en 83 miljoen Duitsers uit deze alliantie. De Europese
    Commissie was kritisch op dit contract van de vier landen en had liever ineens een afspraak
    gemaakt voor heel Europa. Maar in het contract staat ook dat andere Europese landen met
    dezelfde afspraken inkopen kunnen doen bij AstraZeneca. Het is een echte race naar de eerste
    vaccins. De Amerikaanse en de Britse overheid hebben ook grote hoeveelheden van het Oxford-
    vaccin gereserveerd en staan waarschijnlijk nog voor ons in de rij.
     
    Bronnen: Rijksoverheid, WHO, Volkskrant, Algemeen Dagblad en NOS
     
    Het volledige artikel: Gezondheidsnet - Heleen Croonen 24 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Petitie: zeg nee tegen geaborteerde-foetusvaccin

    Reformatorisch Dagblad - Maarten Costerus 24 juni 2020
     
    Ze is niet tegen vaccinatie, maar heeft wel grote moeite met vaccins die worden ontwikkeld met
    behulp van cellen van geaborteerde foetussen. Leontien Bakermans, drijvende kracht achter
    een online petitie: „Deze vaccins gebruiken dus cellen van bewust gedood menselijk leven. Een
    ware gruwel.”
     
    Binnen twee dagen werd de maandag gelanceerde petitie door bijna 5000 mensen –het
    streefgetal– ondertekend. Bakermans, gepensioneerd apotheker: „We willen daarmee ingaan
    tegen het gebruik van foetale, menselijke cellijnen. Oxford was de trigger.” Ze doelt daarmee
    op een vaccin ontwikkeld door de universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca.
    Zorgminister Hugo de Jonge deelde 13 juni in een brief mee om samen met Italië, Duitsland en
    Frankrijk niet minder dan 750 miljoen euro in dit middel te investeren. Dit bedrag is goed voor
    300 miljoen doses, waarvan de eerste mogelijk eind dit jaar beschikbaar komen. Mits het vaccin
    veilig en effectief is, want dat is volgens de topman van het bedrijf nog onzeker.
     
    Eerder toonde De Jonge al interesse in een vaccin van eigen bodem: van de Leidse farmaceut
    Janssen. Bakermans: „Dat is ook gebaseerd op een foetale cellijn.”
     
    Bij het vaccin uit Oxford is gebruikgemaakt van de zogenaamde HEK-293-cellijn, die afkomstig
    is van niercellen van een foetus die in 1972 is geaborteerd. Het Leidse vaccin maakt gebruik
    van de PER.C6-cellijn, die afstamt van netvliescellen van een 18 weken oude foetus die in
    1985 is geaborteerd. „Dat is weliswaar lang geleden, maar dat maakt het er niet minder erg
    om.”
     
    Niet dat er voor de productie van deze vaccins bij herhaling geaborteerd weefsel nodig is. Ook
    bevat het vaccin zelf geen menselijke cellen. De verre nakomelingen van deze cellen worden
    echter gebruikt als fabriekjes om het dragervirus in te kweken. Dit is een onschuldig
    verkoudheidsvirus met een ingebouwd stukje corona-DNA. Als dit virus bij iemand wordt
    ingespoten, activeert dit het immuunsysteem en bouwt het lichaam weerstand op tegen corona
    – althans, in theorie.
     
    Bakermans voelt het als haar plicht om te protesteren tegen deze vaccins. „Als je je stem niet
    laat horen, keur je deze werkwijze in feite goed. Beter kun je vooraf bezwaar uiten dan
    achteraf, als de vaccins eenmaal gekozen zijn. Ze willen dat iedereen straks aan een vaccin
    meedoet. Laten ze dan ook tegemoetkomen aan de mensen die het krijgen.”
     
    Waarschijnlijk komen er straks meerdere types coronavaccins op de markt. „Doe er dan ook een
    prolifevaccin bij, zou ik zeggen. Er zijn genoeg alternatieven, zoals het vaccin van de Franse
    farmaceut Sanofi.”
     
    Bakermans startte de petitie namens One of Us, een stichting die zich op Europees niveau
    inspant tegen het gebruik van menselijk embryonaal weefsel voor onderzoek. Ook in Engeland,
    Duitsland en België zal de organisatie binnenkort petities lanceren tegen vaccins gebaseerd op
    geaborteerde foetussen.
     
    Het volledige artikel: Reformatorisch Dagblad - Maarten Costerus 24 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Veelbelovend Brits coronavaccin wordt nu ook in Afrika getest

    Scientias - Vivian Lammerse 24 juni 2020
     
    De onderzoekers hopen nog steeds dat het vaccin eind dit jaar klaar is om op grote schaal
    geproduceerd te worden.
     
    De hele wereld wacht met smart op de komst van een coronavaccin. Want het zou goed kunnen
    dat ons leven pas weer normaal is als we allemaal zijn ingeënt. Wetenschappers werken met
    man en macht aan een vaccin dat zo snel mogelijk op de markt gebracht kan worden. En dat
    gaat voorspoedig. Sterker nog, een veelbelovend Brits vaccin dat al volop in Groot-Brittannië
    wordt getest, gaat nu ook de grenzen over.
     
   

Het vaccin – dat voluit de naam ChAdOx1 nCoV-19 draagt – is gemaakt van een verzwakte versie van een verkoudheidsvirus dat onder chimpansees voorkomt. Dit virus is genetisch aangepast, waardoor het niet kan groeien in mensen. Vervolgens hebben onderzoekers dat verzwakte en aangepaste virus gecombineerd met een gen dat een eiwit maakt dat voorkomt in het inmiddels beruchte virus SARS-CoV-2.

Het gaat om een zogenoemd ‘spike-eiwit’: te vinden aan de buitenzijde van het virus. Dit eiwit is van cruciaal belang voor SARS-CoV-2, omdat het het virus helpt om menselijke cellen binnen te dringen. Het vaccin moet ervoor zorgen dat het meest potente wapen van het virus – de ‘spikes’ – zich tegen het virus richt. En wel door het immuunsysteem aan te zetten tot de productie van antilichamen die zich aan deze spikes binden, waardoor het immuunsysteem grip krijgt op het virus en het kan vernietigen.

     
    Al meer dan 4000 Britten nemen momenteel deel aan klinische proeven waarin de effectiviteit
    van het veelbelovende vaccin wordt getoetst. Binnenkort zal dit opgeschaald worden naar nog
    eens 10.000 deelnemers. Maar daar houdt het niet op. Het vaccin is nu namelijk naar Zuid-
    Afrika verscheept. En nog deze week zullen er ook Zuid-Afrikanen het nieuwe vaccin toegediend
    krijgen. “Dit is een mijlpaal voor Zuid-Afrika en het hele continent in deze fase van de
    pandemie,” aldus onderzoeker Shabir Madhi die de klinische proeven in Zuid-Afrika leidt. “Nu we
    in Zuid-Afrika de winter tegemoet treden en de druk op de openbare ziekenhuizen toeneemt,
    hebben we meer dan ooit een vaccin nodig om meer corona-infecties te voorkomen. We zijn
    vorige week begonnen met het screenen van deelnemers. En de eerste proefpersonen zullen
    nog deze week worden gevaccineerd.”
     
    In Zuid-Afrika heeft het coronavirus hard om zich heen geslagen. Ondertussen is bij meer dan
    100.000 Zuid-Afrikanen COVID-19 vastgesteld en zijn er meer dan 2000 mensen aan de ziekte
    overleden. Zuid-Afrika draagt hiermee bij aan 30 procent van alle gediagnosticeerde COVID-
    19-gevallen en 23 procent van alle COVID-19 sterfgevallen op het Afrikaanse continent. Deze
    statistieken benadrukken dan ook de dringende noodzaak van manieren om verdere infecties
    te voorkomen.
     
    Tot op heden lijken de proeven met het nieuwe vaccin succesvol. Al hebben recente
    experimenten onder varkens uitgewezen dat er wellicht wel een dubbele dosis nodig is om
    daadwerkelijk korte metten te maken het het coronavirus. Door twee dosissen toe te dienen,
    worden er namelijk meer antilichamen geproduceerd. En dat betekent dat dit mogelijk
    significant meer bescherming biedt dan een enkele dosis. “De resultaten zien er bemoedigend
    uit,” zegt onderzoeker Bryan Charleston. “Varkens worden vaak gebruikt voor het testen van
    menselijke vaccins, omdat ze fysiologisch meer op mensen lijken dan andere dieren. Denk
    bijvoorbeeld aan het lichaamsgewicht en de stofwisselingssnelheid.” Hierdoor krijgen de
    onderzoekers dus een beeld van hoe ook ons eigen immuunsysteem bij toediening van het
    vaccin zou kunnen reageren. De studie biedt dan ook belangrijke informatie over het optimale
    aantal dosissen die nodig zijn voor een maximale bescherming tegen de SARS-CoV-2-infectie.
    Hoewel de effectiviteit van zo’n dubbele dosis nu dus in varkens is aangetoond, benadrukken
    de onderzoekers dat verder onderzoek bij de mens vereist is. De dubbele dosis zal dan ook aan
    een klein aantal proefpersonen worden toegediend.
     
    Als de klinische proeven succesvol verlopen, hopen de onderzoekers dat het vaccin eind dit jaar
    klaar is om op grote schaal geproduceerd te worden. Ondertussen werken ook nog talloze
    andere wetenschappers aan een coronavaccin. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er
    wereldwijd zo’n 70 vaccins in ontwikkeling. Bovendien kwamen onderzoekers onlangs tot de
    ontdekking dat COVID-19 mogelijk ook ernstig wordt gehinderd door het mazelenvaccin. Het
    vaccin kan langlevende immuuncellen genereren die ernstige ontstekingsreacties afremmen. En
    dat betekent dat het BMR-vaccin bescherming kan bieden tegen een ernstig ziekteverloop na
    infectie door SARS-CoV-2. Onderzoek gaat dan ook door. De onderzoekers hopen binnenkort dit
    vaccin in een klinische studie aan ziekenhuispersoneel en kwetsbare groepen toe te dienen.
     
    Het volledige artikel: Scientias - Vivian Lammerse 24 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Curevac mag als tweede Duitse bedrijf corona-vaccin op mensen

    testen
    Innovations Origins -  Maurits Kuypers 17 juni 2020
     
    Het biotechbedrijf Curevac uit Tübingen krijgt als tweede Duitse bedrijf en elfde wereldwijd groen
    licht voor een klinische test met een corona-vaccin. Dat heeft het hiervoor verantwoordelijke
    Paul-Ehrlich instituut vandaag bekendgemaakt tijdens een gezamenlijke persconferentie.
     
    Het nieuws komt slechts enkele dagen nadat de Duitse regering bekendmaakte dat het voor
    300 miljoen euro een belang heeft genomen in Curevac van 23%, iets wat uiterst zelden is in
    de EU. Eerder dit jaar was er ook grote interesse vanuit de VS voor een overname van Curevac,
    maar daar stak de verantwoordelijk minister van economische zaken, Peter Altmaier, toen gelijk
    een stokje voor.
     
    Volgens bestuursvoorzitter Franz-Werner Haas van Curevac kan er nog deze maand begonnen
    worden met testen. De proeven met dieren zijn allemaal goed verlopen. De testen op mensen
    zullen plaatsvinden in vier Europese steden: Tübingen, Hannover, München en Gent.
     
    In de eerste fase zullen er 168 deelnemers zijn, waarvan een deel een placebo krijgt
    toegediend. Er wordt gewerkt met drie verschillende doses om te kijken welke hoeveelheid het
    beste werkt. De deelnemers aan de studie krijgen twee injecties: een op de eerste dag van de
    studie en een tweede na 29 dagen. Alle deelnemers zullen verder tot een jaar na de inenting
    intensief worden gevolgd.
     
    Eerste resultaten van de studie worden verwacht in september of oktober. Voor de definitieve
    toelating moet er daarna nog een veel grotere test plaatsvinden met minstens 10.000
    deelnemers. Volgens Haas kan Curevac direct nadat het vaccin groen licht heeft gekregen
    honderden miljoenen doses produceren. In samenwerking met enkele partners – waaronder de
    Europese Unie dat een krediet van 75 miljoen beschikbaar stelt – denkt het bedrijf dit na
    verloop van tijd op te kunnen schalen naar “miljarden doses”.
     
    Curevac is het tweede Duitse bedrijf dat de klinische fase in mag. Het andere is Biontech dat zijn
    vergunning eind april kreeg. De internationaal meest vergevorderde vaccins zijn volgens velen
    een van de Universiteit van Oxford (ChAdOx1 nCoV-19) in samenwerking met farmaconcern
    AstraZeneca en een in Leiden ontwikkeld vaccin door de firma Janssen Biologics, een dochter
    van Johnson & Johnson.
     
    De Nederlandse regering zet tot nu toe vooral in op het Oxford-vaccin. Dat bleek vorige week
    toen bekend werd gemaakt dat er samen met Frankrijk, Duitsland en Italië een contract is
    gesloten voor de levering van tenminste 300 miljoen doses van de producent AstraZeneca. Het
    is onbekend hoeveel geld dit heeft gekost. Het Oxford-vaccin bestaat uit een verzwakt
    chimpansee-verkoudheidsvirus, dat is uitgerust met het eiwit-uitsteeksel van het coronavirus
    SARS-CoV-2.
     
    Volgens de president van het Paul-Ehrlich instituut, Klaus Cichutek, zijn er nu in totaal ruim 130
    bedrijven of instituten bezig met een SARS-CoV-2-vaccin. Curevac is het elfde dat de klinische
    fase ingaat. Wanneer er een vaccin voor het grote publiek beschikbaar zal zijn, is volgens
    Cichutek moeilijk te zeggen. Zijn instituut doet er nu in ieder geval het maximaal mogelijke aan
    om het proces van testen en toelaten zo snel mogelijk te laten verlopen, uiteraard zonder
    daarbij nodeloze risico’s te nemen.
     
    Hij is wel positief over Curevac, onder meer vanwege hun eerdere resultaten met een
    hondsdolheid-vaccin.
     
    Curevac werkt net als Biontech niet aan een klassiek vaccin, zoals dat van de Universiteit van
    Oxford en Janssen, waarbij met verzwakte virussen wordt gewerkt. Curevac en Biontech richten
    zich op de nog vrij nieuwe mRNA-techniek. Zij krijgen daarbij vanuit de VS concurrentie
    van Moderna.
     
    Het volledige artikel: Innovations Origins -  Maurits Kuypers 17 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Nederland neemt gok in wereldwijde race naar het vaccin

    NRC Handelsblad - Melle Garschagen, Niki Korteweg, Pim van den Dool, Michel Kerres 15 juni 2020
     
    Vijf vragen over: het coronavaccin. Nederland gaat 300 miljoen doses inkopen van een kansrijk
    coronavaccin dat in Oxford wordt ontwikkeld. Waarom zet Nederland op dit vaccin in? En nog vier
    vragen over de zoektocht naar een vaccin.
     

1

  Welk vaccin wil Nederland, met drie andere landen, aanschaffen en waarom?
    Nederland heeft, samen met Frankrijk, Duitsland en Italië, 300 miljoen doses besteld van het
    coronavaccin waar de Britse universiteit van Oxford met medicijnenfabrikant AstraZeneca aan
    werkt. Het vaccin is nog in ontwikkeling maar wordt alvast geproduceerd.
     
    Die keuze ligt voor de hand: het kandidaatvaccin uit Oxford is een van de koplopers in de
    mondiale ‘race’. Wereldwijd zijn meer dan 135 vaccinkandidaten in ontwikkeling, tien daarvan
    worden al getest in kleine groepen vrijwilligers. Het Oxford-vaccin, ChAdOx1 nCoV19, is het
    eerste dat bij een grotere groep van tienduizend mensen van verschillende leeftijden zal worden
    getest.
     
    Het vaccin bestaat uit een verzwakt chimpansee-verkoudheidsvirus, dat is uitgerust met het
    eiwit-uitsteeksel van het coronavirus SARS-CoV-2. Bij zowel muizen als resusapen wekt het een
    goede afweerreactie op tegen het virus, blijkt uit een voorpublicatie van de Oxford-groep. De
    aapjes werden dankzij het vaccin minder ziek dan hun niet-gevaccineerde soortgenoten nadat
    ze besmet waren met het virus: ze kregen geen longontsteking. Dat wijst erop dat het vaccin
    zou kunnen beschermen tegen ernstige Covid-19.
     
    Maar een deel van de proef met resusapen is minder bemoedigend, zegt Anke Huckriede,
    hoogleraar vaccinologie aan het UMC Groningen. „De ingeënte apen hadden nog steeds veel
    virus in hun neus, en zijn dus mogelijk nog wel besmettelijk. Dan zou het vaccin minder goed
    helpen om verspreiding van het virus te voorkomen.” Hoe het vaccin bij mensen uitpakt moet
    verder onderzoek uitwijzen.
     
    Uit tests met een vergelijkbaar vaccin van het Chinese bedrijf CanSino Biologics Inc. bleek dat
    sommige mensen al afweerstoffen hadden tegen de gekozen drager, een verzwakt menselijk
    verkoudheidsvirus, en daardoor het vaccin te snel opruimden. Dat zal bij het vaccin uit Oxford
    niet snel gebeuren, omdat dat een chimpanseevirus als drager gebruikt.
     
    Hoe snel de resultaten van de grote proef met het Oxford-vaccin bekend zijn, hangt af van de
    verspreiding van het coronavirus. Een aantal van de proefpersonen moet ook geïnfecteerd raken
    om te kunnen bepalen of het vaccin werkt. Het is nog maar de vraag of er nog voldoende
    corona heerst in het VK om het vaccin effectief te testen. Als gevolg is Oxford uitgeweken naar
    Brazilië, om daar proeven te verrichten.
     

2

  Welke andere vaccinkandidaten zijn kansrijk?
     

3

  Wat heeft het Nederlandse kabinet besloten? Gokt het nu alleen op dit project of
    ook op andere?
     

4

  Hoe reageert het VK op het vaccinproject van eigen bodem?
     

5

  Waarom wordt er in Brussel gemord?
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Melle Garschagen, Niki Korteweg, Pim van den Dool, Michel Kerres
    15 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Nederland neemt gok in wereldwijde race naar het vaccin

    NRC Handelsblad - Melle Garschagen, Niki Korteweg, Pim van den Dool, Michel Kerres 15 juni 2020
     
    Vijf vragen over: het coronavaccin. Nederland gaat 300 miljoen doses inkopen van een kansrijk
    coronavaccin dat in Oxford wordt ontwikkeld. Waarom zet Nederland op dit vaccin in? En nog vier
    vragen over de zoektocht naar een vaccin.
     

1

  Welk vaccin wil Nederland, met drie andere landen, aanschaffen en waarom?
     

2

  Welke andere vaccinkandidaten zijn kansrijk?
    Naast het Oxford-vaccin worden negen andere kandidaten al getest bij mensen. Het
    Amerikaanse bedrijf Moderna hoopt in juli te starten met een grootschalige test bij
    proefpersonen met hun vaccin mRNA-1273. Dat bestaat uit erfelijk materiaal van het
    coronavirus, rna. Een gevaccineerde maakt aan de hand daarvan zelf een stukje corona-eiwit
    aan, dat vervolgens de afweerreactie in het lichaam opwekt. De eerste 45 vrijwilligers die het
    vaccin in hun arm kregen, maakten neutraliserende antistoffen aan, meldt het bedrijf. Moderna
    start in juli met productie. Vaccins op basis van deze technologie zijn nog niet op de markt.
     
    Het vaccin van het Amerikaans-Zweedse bedrijf Novavax is de enige van de tien kandidaten dat
    bestaat uit een los stukje coronavirus-eiwit. „Met deze vaccins is veel ervaring, dat heeft
    voordelen”, zegt Huckriede.
     
    Het biotechbedrijf Janssen maakt in Leiden een vaccin dat, net als de Oxford-kandidaat, is
    gebaseerd op een verzwakt verkoudheidsvirus. Van de proefdierstudies zijn nog geen resultaten
    bekend, maar doel is om deze zomer de eerste proeven bij mensen te doen. De farmaceut laat
    alvast een grote hoeveelheid vaccins maken.
     
    Veel vaccins falen op het lange pad van de ontwikkeling, die normaal gesproken jarenlang
    duurt. Er is nog nooit een vaccin binnen een jaar ontworpen, getest, geproduceerd en
    grootschalig in gebruik genomen.
     

3

  Wat heeft het Nederlandse kabinet besloten? Gokt het nu alleen op dit project of
    ook op andere?
     

4

  Hoe reageert het VK op het vaccinproject van eigen bodem?
     

5

  Waarom wordt er in Brussel gemord?
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Melle Garschagen, Niki Korteweg, Pim van den Dool, Michel Kerres
    15 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Nederland neemt gok in wereldwijde race naar het vaccin

    NRC Handelsblad - Melle Garschagen, Niki Korteweg, Pim van den Dool, Michel Kerres 15 juni 2020
     
    Vijf vragen over: het coronavaccin. Nederland gaat 300 miljoen doses inkopen van een kansrijk
    coronavaccin dat in Oxford wordt ontwikkeld. Waarom zet Nederland op dit vaccin in? En nog vier
    vragen over de zoektocht naar een vaccin.
     

1

  Welk vaccin wil Nederland, met drie andere landen, aanschaffen en waarom?
     

2

  Welke andere vaccinkandidaten zijn kansrijk?
     

3

  Wat heeft het Nederlandse kabinet besloten? Gokt het nu alleen op dit project of
    ook op andere?
     

4

  Hoe reageert het VK op het vaccinproject van eigen bodem?
    Gezien de chaotische coronastrategie van de Britse regering, zou je verwachten dat premier Boris
    Johnson zo vaak hij kan het vaccinproject prijst aan de universiteit van Oxford, nota bene zijn
    eigen alma mater. In een toespraak op 10 mei prees Johnson de inspanningen van
    wetenschappers die „24 uur per dag werken om een vaccin te zoeken”. Zijn regering steunde het
    initiatief met een aanvankelijke gift van 55 miljoen pond (ruim 61 miljoen euro) en deed daar
    onlangs nog eens tientallen miljoenen bij.
     
    Maar wat opvalt is de realiteitszin van Johnson, een politicus die normaliter zelden handelt in
    ontnuchterende denkbeelden, als hij het over een eventueel coronavaccin heeft. „Dat komt
    misschien nooit tot wasdom”, waarschuwde de premier eind mei. Dat is de bredere teneur in
    het land over de verrichtingen aan Oxford. Iedereen wil dat het slaagt, dat er een einde komt
    aan de onzekerheid, dat de Britten eindelijk weer kunnen etaleren een kennismaatschappij te
    zijn en een internationaal succes behalen. Aanvankelijk werd dat enthousiasme ook aangejaagd
    door de betrokken onderzoekers zelf, die zeiden 80 procent zeker te zijn dat het vaccin zou
    werken, maar inmiddels klinken ook kritische geluiden.
     
    De tabloids zijn op het vaccinonderzoek gedoken alsof het een overspelige beroemdheid
    betreft. Iedere uitspraak van een betrokkene wordt gemeld in sappige koppen. ‘Doorbraak:
    Britain volledig gevaccineerd tegen de Kerst, zegt Oxford’, kopt de Daily Express deze week, na
    uitspraken van een onderzoeker dat als het vaccin blijkt te werken het mogelijk is sneller dan
    ooit doses te produceren. Tegelijkertijd worstelen ministers met de vraag in hoeverre ze van het
    vaccinonderzoek een nationalistische aangelegenheid kunnen maken. Ministers Matt Hancock
    (Volksgezondheid) en Alok Sharma (Economische Zaken) beloofden dat Britten voorrang
    krijgen. Hun collega Dominic Raab stelde die verwachtingen bij. Als gevolg van afspraken met
    de Wereldgezondheidsorganisatie en aangesloten landen worden kennis en resultaten gedeeld
    van verschillende internationale pogingen een definitieve uitweg uit de coronacrisis te bieden.
    Van de 100 miljoen doses die het Brits-Zweedse AstraZeneca tegen september produceert zijn
    30 miljoen voor het VK, aldus Sharma. De verdeling is al gemaakt, nu is het wachten op het
    vaccin zelf.
     

5

  Waarom wordt er in Brussel gemord?
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Melle Garschagen, Niki Korteweg, Pim van den Dool, Michel Kerres
    15 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Wallonië levert cruciaal ingrediënt voor Brits coronavaccin

    De Tijd België - Jan de Schamphelaere 15 juni 2020
     
    De actieve substantie van het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmareus AstraZeneca zal in
    België geproduceerd worden.
     
    Het Franse farmabedrijf Novasep heeft daarvoor een akkoord gesloten met AstraZeneca. Dat
    farmabedrijf kocht de licentie op het vaccin dat aan Oxford University werd
    ontwikkeld. Grootschalige testen op duizenden vrijwilligers zijn bezig. De ambitie is nog dit jaar
    de eerste dosissen te leveren.
     
    Daarvoor sluit Novasep partnerschappen met biotechbedrijven wereldwijd die helpen de productie
    op te schalen, onder meer met Oxford Biomedica, waar Roch Doliveux - de ex-topman van UCB
    - de nieuwe voorzitter is.
     
    Nu is ook de Belgische site van Novasep in beeld gekomen. Novasep heeft zijn hoofdkwartier in
    Lyon, maar investeerde drie jaar geleden nog 27 miljoen euro in zijn site in Henegouwen om de
    productie van virale vectoren op te drijven. Die worden gebruikt voor immunotherapie en
    gentherapie, twee domeinen in de geneeskunde die in opmars zijn. 
     
    Novasep zet die technologie nu ook in om een cruciaal ingrediënt van het Oxford-vaccin aan te
    maken. Dat is een genetisch vaccin. Daarbij wordt een onschadelijk virus gebruikt - als virale
    vector - om een stukje DNA van het coronavirus in lichaamscellen binnen te smokkelen, waarna
    het immuunsysteem in actie schiet. Het lichaam wapent zich zo voor als het aangevallen wordt
    door het echte coronavirus.
     
    De aankondiging van de samenwerking volgt op het nieuws dat Frankrijk, Duitsland, Italië en
    Nederland het voorbije weekend een voorakkoord hebben gesloten om 300 miljoen dosissen  
    van het vaccin te kopen. Ze leggen 750 miljoen euro op tafel. Ze hebben de mogelijkheid om 
    uit te breiden naar 400 miljoen dosissen. 
     
    Het volledige artikel: De Tijd België - Jan de Schamphelaere 15 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Nederland gaat 'zeer belangrijke rol' spelen bij productie

    veelbelovend vaccin
    Het Parool - Chris van Mersbergen 13 juni 2020
     
    Nederland gaat een belangrijke rol spelen bij de productie van het coronavaccin van de
    universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca. Ons land heeft samen met Duitsland,
    Frankrijk en Italië 300 miljoen doses gekocht.
     
    Dat zegt de Nederlander Ruud Dobber, lid van de raad van bestuur van het Brits-Zweedse
    AstraZeneca. Eerder werd al bekend dat de farmaceut voor de productie een deal had gesloten
    met het bedrijf Halix in Leiden. “Daar worden heel aanzienlijke aantallen vaccins geproduceerd,”
    zegt Dobber, zonder exacte aantallen te kunnen noemen. 
     
    Dobber was met een kleine groep mensen van AstraZeneca betrokken bij de gesprekken met
    Nederland en de andere drie landen. Hij heeft lovende woorden over de ‘ontzettend belangrijke
    rol’ die Nederland speelt, en in het bijzonder voor minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.
     
    “Hij heeft zich buitengewoon constructief opgesteld in de gesprekken. Want het waren
    gesprekken, geen onderhandelingen. Wij willen het vaccin tegen kostprijs leveren, en we willen
    risico lopen, maar we willen niet het totale risico lopen. Het pleit heel erg voor de minister dat hij
    samen met zijn collega’s de nek heeft uitgestoken om ook risico te dragen. Daarvoor wil ik mijn
    dank uitspreken.”
     
    Concreet werkt het zo dat Nederland met de andere landen betaalt voor de vaccins die
    geproduceerd zijn, of ze nou werken of niet, zegt Dobber. “Dus als er in september tien miljoen
    doses klaar zijn, maar het blijkt niet te werken, dan krijgen de landen daar een rekening voor.”
    Het vaccin kost overigens maar ‘enkele euro's', omdat AstraZeneca het tegen kostprijs zegt te
    verkopen.
     
    Minister De Jonge erkende in een reactie al dat niet zeker is of het vaccin dat wordt aangekocht,
    ook daadwerkelijk werkt. “We wedden bewust op meerdere paarden,” zei hij. Welke ‘paarden’ er
    nog meer in beeld zijn, is nog niet bekend. 
     
    Behalve bij Halix in Leiden gaat AstraZeneca produceren in onder meer Duitsland, Italië, het
    Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten (VS) en Azië. Een deel van die productie vindt nu al
    plaats, om ervoor te zorgen dat er straks genoeg doses beschikbaar zijn om in elk geval een
    deel van de wereld te vaccineren tegen het coronavirus. Het vaccin is dus al af, maar moet nog
    wel uitgebreid worden getest.
     
    De VS, dat 1,2 miljard euro investeerde in AstraZeneca, krijgt waarschijnlijk als eerste het vaccin,
    net als het Verenigd Koninkrijk. Eind dit jaar zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië aan de
    beurt. Deze landen hebben al toegezegd ook de andere EU-landen niet te zullen
    vergeten. Naast de 300 miljoen doses is er nog een optie genomen op 300 miljoen aanvullende
    doses.
     
    Of het in Oxford ontwikkelde vaccin ook echt gaat werken, is dus nog altijd niet zeker.
    Aanvankelijk waren er ontzettend hoge verwachtingen van het vaccin, maar die zijn wel wat
    getemperd sinds proeven met apen tegenvielen. Toch is het al op een groep van zo'n duizend
    mensen getest. De resultaten daarvan gaven voor de Britse gezondheidsautoriteiten genoeg
    aanleiding om door te gaan met het testen van grotere populaties, het fase 3-onderzoek. Deze 
    zomer moet dat gaat gebeuren in het VK, Brazilië en de VS.
     
    “Wij hebben de resultaten van de tests nog niet mogen zien,” zegt Dobber. “Dus het is ook voor
    ons echt ontzettend spannend. Het feit dat we van de autoriteiten verder mochten gaan naar
    fase 3, maakt ons wel heel erg hoopvol. Maar het blijft een experiment, je weet het uiteindelijk
    nooit.”
     
    De belangrijkste bottleneck richting een werkend vaccin - naast de vraag of het straks werkt - is
    misschien wel het vinden van een geschikte groep mensen om het vaccin op te testen. Nu het
    virus in veel landen wat aan het luwen is, is dat lastig, laat AstraZeneca-CEO Pascal Soriot
    doorschemeren. “Straks hebben we een vaccin waarvan we bijna zeker weten dat het werkt,
    maar hebben we niet genoeg mensen om het op te testen. Dat zou heel erg teleurstellend zijn.”
     
    Pascal Soriot, de CEO van AstraZeneca, is blij met het initiatief van Nederland om met de drie
    andere Europese landen tot snelle aankoop van het Britse vaccin over te gaan. “Het leiderschap
    dat deze landen hebben getoond was ontzettend belangrijk. Doordat zij zonder de andere
    Europese landen stappen hebben gezet, is het allemaal veel sneller gegaan. Daarvoor moeten
    we ze dankbaar zijn. We willen dat de wereld zo snel mogelijk een vaccin heeft.”
     
    De lof van AstraZeneca staat in schril contrast met de kritiek van de Europese Commissie en
    sommige andere EU-landen. De commissie wil zelf namens de lidstaten onderhandelen en voelt
    zich door de Nederlands-Duits-Frans-Italiaanse kopgroep in de wielen gereden. EU-commissaris
    Stella Kyriakides (Volksgezondheid) riep de vier Europese landen al op om hun
    samenwerkingsverband te beëindigen en zich aan te sluiten bij de rest van Europa. Dat is dus
    niet gebeurd. 
     
    Er is een wereldwijde wedloop gaande om een middel te vinden dat tegen het coronavirus
    beschermt. En een al even grote slag tussen bijvoorbeeld China, de VS en Europa, om het
    vaccin vervolgens meteen te bemachtigen. Het land dat zijn bevolking als eerste kan inenten,
    kan bijvoorbeeld zijn economie sneller weer op volle toeren laten draaien.
     
    AstraZeneca zegt zijn best te doen om ook de rest van de wereld niet te vergeten. Zo worden er
    ook honderden miljoenen doses geproduceerd die verdeeld worden door CEPI en GAVI,
    internationale organisaties die zich inzetten voor het beschikbaar maken van vaccins voor arme
    landen.
     
    Maar, geven Dobber en Soriot aan: we kunnen veel produceren, maar voor de hele wereld is het
    niet genoeg. Soriot: “We hopen nog steeds op meerdere vaccinkandidaten die snel op grote
    schaal beschikbaar zijn. Maar ik denk dat de kans aanwezig is dat wij het samen met de
    universiteit van Oxford als eerste voor elkaar gaan krijgen.”
     
    Het volledige artikel: Het Parool - Chris van Mersbergen 13 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Nederland doet mee in aankoop 300 miljoen doses kansrijk

    coronavaccin
    NRC Handelsblad - Arjan Meesterburrie 13 juni 2020 15:32 uur
     
    Nederland krijgt mogelijk al voor het eind van het jaar honderdduizenden doses van een vaccin
    tegen het coronavirus, dat wordt ontwikkeld door de universiteit van Oxford en de Brits-Zweedse
    medicijnfabrikant AstraZeneca. Samen met Duitsland, Frankrijk en Italië koopt Nederland 300
    miljoen doses van het middel om te verspreiden over de Europese Unie, laat minister Hugo de
    Jonge van Volksgezondheid (CDA) zaterdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat
    om een vaccin dat nog in de ontwikkelingsfase is en nog niet volledig is getest.
     
    „Dankzij deze gezamenlijke inspanning bestaat de kans om al eind 2020 een eerste
    hoeveelheid vaccins tegen het coronavirus beschikbaar te hebben voor Europa”, schrijft De
    Jonge aan de Tweede Kamer. „Met deze investering kunnen direct voorbereidingen voor
    productie worden getroffen, tijdens de ontwikkeling van het kandidaat-vaccin. Deze
    ontwikkelingen lijken voorspoedig te verlopen.”
     
    De eerste tests op mensen zijn al gedaan en de uitkomsten daarvan worden binnenkort
    verwacht. Als het vaccin wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, zal
    het naar rato van de bevolkingsomvang worden verdeeld over de lidstaten van de EU. Voor
    Nederland zullen dat mogelijk eind dit jaar „enkele honderdduizenden” zijn. Ook de Verenigde
    Staten hebben al 400 miljoen doses van het vaccin gereserveerd.
     
    Toch houdt De Jonge nog een slag om de arm als het gaat om de verspreiding van het vaccin.
    Hij benadrukt in de brief dat het ontwikkelen een proces is dat veel onzekerheden kent: „de
    kans op mislukking is in elk van de ontwikkelfasen aanwezig. Dat betekent dat de koplopers
    van nu niet als eerste de eindstreep hoeven te halen. De risico’s die gepaard gaan met het
    investeren in dergelijke ontwikkeltrajecten wegen echter niet op tegen het zeer grote
    maatschappelijke belang om te investeren in deze en andere kansrijke initiatieven.”
     
    De koop zou volgens persbureau ANP eigenlijk vrijdag al gesloten worden, maar de Europese
    Commissie en sommige andere EU-lidstaten voelden zich gepasseerd door het
    vierlandenverbond en wilden als een geheel onderhandelen. Maar Nederland, Duitsland,
    Frankrijk en Italië benadrukken dat alle lidstaten mee mogen delen als het vaccin beschikbaar
    komt. Het is niet bekend hoeveel Nederland en de andere drie landen betalen voor de 300
    miljoen doses.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Arjan Meesterburrie 13 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Tien Covid-19 kandidaatvaccins liggen voorop

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 3 juni 2020
     
    Een vaccin kan de wereld verlossen van de pandemie. Tien kandidaatvaccins worden al bij
    vrijwilligers getest.
     
    Wereldwijd worden er al tien verschillende kandidaten voor een Covid-19-vaccin bij vrijwilligers
    getest. Dat blijkt uit een overzicht dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijhoudt. Het
    gaat om vaccins die al in klinische studies bij mensen getest worden op veiligheid en
    effectiviteit. Daarnaast zijn er volgens de WHO nog 128 andere kandidaatvaccins in
    ontwikkeling.
     
    Één goed vaccin zou de wereld al uit de brand helpen. Maar welk vaccin het beste zal werken is
    niet te voorspellen. Bovendien zijn de vaccins die in ontwikkeling zijn gebaseerd op verschillende
    principes met ieder hun eigen voor- en nadelen. Het is niet onwaarschijnlijk dat er straks
    meerdere vaccins tegen SARS-CoV-2 naast elkaar bestaan.
     
    Vaccinfabrikanten en -instituten zijn verwikkeld in een koortsachtige race om als eerste een
    werkend vaccin op de markt te brengen. Het verst gevorderd lijkt een vaccin dat Oxford
    University, ontwikkelt in samenwerking met AstraZeneca, gevolgd door een kandidaat van het
    Amerikaanse bedrijf Moderna.
     
    Het Oxford-vaccin is gebaseerd op een verkoudheidsvirus van chimpansees dat door genetische
    aanpassingen niet meer in staat is zich te vermenigvuldigen. Het vaccinvirus bevat ook het
    spike-eiwit van SARS-CoV-2; dat moet de afweerrespons oproepen. Het zal nu verder getest
    worden in een groep van 10.000 vrijwilligers, waarbij de helft het coronavaccin krijgt en de
    andere helft een meningokokkenvaccin, ter controle.
     
    Het vaccin van de Amerikaanse concurrent Moderna is gebaseerd op mRNA, een stukje erfelijk
    materiaal van SARS-CoV-2, dat ervoor zorgt dat het lichaam van de gevaccineerde zelf een
    stukje van het SARS-CoV-2-spike-eiwit maakt, wat de afweer in gang zet. Deze aanpak is nog
    experimenteel: er is momenteel nog geen vaccin op de markt dat volgens dit principe werkt,
    maar de eerste testresultaten waren positief.
     
    In een interview dinsdag met het medische vakblad JAMA zei Anthony Fauci, de directeur van de
    Amerikaanse National Institutes of Health dat de laatste onderzoeksfase met het Moderna-
    vaccin in juli zal beginnen. Het vaccin zal dan getest worden in 30.000 vrijwilligers, waarbij de
    helft ter controle een placebo-injectie krijgt. Hoe lang het duurt voordat duidelijk is of en in
    welke mate het vaccin effectief beschermt tegen Covid-19 hangt af van hoeveel besmettingen
    er zijn in de gebieden waar het vaccin getest wordt.
     
    Een tekort aan infecties speelt Chinese ontwikkelaars van coronavaccins parten. Het
    bedrijf CanSino Biologics was op 16 maart de eerste die een klinische studie met een vaccin
    tegen het nieuwe coronavirus startte. Net als Oxford gebruikt het een verkoudheidsvirus als
    drager van een SARS-CoV-2 eiwit. CanSino gaat de laatste fase van het onderzoek in Canada
    uitvoeren, aangezien er in China momenteel niet voldoende infecties zijn.
     
    Sinovac, een ander Chinees bedrijf met een vergevorderd kandidaatvaccin, is in onderhandeling
    met Groot-Brittannië om daar de laatste test met vrijwilligers uit te voeren. Dit vaccin bestaat uit
    een dood coronavirus.
     
    Fauci vertelde tegen JAMA dat hij erop rekent dat „tegen het einde van de zomer wereldwijd vier
    of vijf vaccins” in de cruciale laatste testfase zullen zitten. Hij is „voorzichtig optimistisch” dat
    een vaccin een einde kan maken aan de pandemie van het coronavirus. Waar Fauci zich zorgen
    over maakt is hoe lang de bescherming van een vaccin in stand zal blijven. „We zien dat
    mensen hun weerstand tegen goedaardige coronavirussen snel weer verliezen.”
     
    Een vaccin zal, ook als het maar gedeeltelijk of tijdelijk werkt, de ontwikkeling van
    groepsimmuniteit in de bevolking een zet in de rug geven. Vanaf een niveau waarop zes op de
    tien mensen in de samenleving afweer hebben tegen het virus, zal iedere uitbraak vanzelf
    uitdoven, denken deskundigen. De opbouw van immuniteit door natuurlijke infecties gaat in de
    praktijk traag. Woensdag rapporteerde bloedbank Sanquin dat het aandeel van mensen met
    antilichamen tegen Covid-19 in Nederland gestegen was tot 5,5 procent begin mei, ten opzichte
    van 3 procent begin april.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 3 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Covid-19-vaccins in de pijplijn

    Medisch Contact - Henk Maassen 25 mei 2020
     
    Twee nieuwe, met elkaar verbonden studies bij makaken laten volgens de betrokken
    onderzoekers zien dat vaccinatie de dieren in principe beschermt tegen infectie met SARS-CoV-
    2. Beide onderzoeken verschenen in Science.
     
    SARS-CoV-2 infection protects against rechallenge in rhesus macaques
    DNA vaccine protection against SARS-CoV-2 in rhesus macaques
     
    Abishek Chandrashekar e.a. testten negen volwassen dieren die met het virus geïnfecteerd
    waren, maar waarbij geen virusdeeltjes meer te vinden waren toen ze 35 dagen later opnieuw
    werden blootgesteld aan het virus. Ze bleken beschermd tegen de tweede infectie. In
    een tweede onderzoek van nagenoeg hetzelfde team (Jingyou Yu e.a.) werd een
    experimenteel vaccin getest dat zes verschillende vormen van het SARS-CoV-2-spike-eiwit tot
    expressie brengt. Dat is het eiwit dat, zoals bekend, door SARS-CoV-2 wordt gebruikt om
    cellen binnen te dringen. Yu e.a. vaccineerden 35 makaken, die zes weken nadien
     intranasaal met SARS-CoV-2 werden geïnfecteerd. Resultaat: ze bleken over voldoende
    antilichamen te beschikken om het virus binnen twee weken effectief te neutraliseren.
     
    Ook het veelbesproken Oxford-vaccin – een verzwakte versie van een adenovirus dat
    luchtweginfecties veroorzaakt bij chimpansees en dat zodanig genetisch is veranderd dat het
    een coronavirus-proteïne produceert – beschermde apen tegen longontsteking. Maar de
    neuzen van de dieren bevatten daarna opmerkelijk genoeg nog steeds evenveel SARS-CoV-2
    als die van niet-gevaccineerde apen. Niettemin is een fase-I-proef met gezonde, volwassen
    vrijwilligers begonnen in april. Er zijn meer dan 1000 immunisaties voltooid en de follow-up is
    momenteel aan de gang. Hierna worden 250 mensen gerekruteerd, waarbij deelnemers één of
    twee doses van het vaccin of een meningitisvaccin dat fungeert als controle zullen krijgen.
     
    Verder maakte het biotech bedrijf Moderna deze week de eerste resultaten bekend van een op
    RNA gebaseerd vaccin. Het bedrijf zegt dat onderzoekers antilichamen bij 25 proefpersonen
    hebben vastgesteld; de niveaus zouden vergelijkbaar zijn met die in het bloed van mensen die
    zijn hersteld van covid-19. De vraag is alleen wat dat zegt: het is onzeker of mensen bij wie de
    ziekte een mild verloop had voldoende neutraliserende antilichamen hebben om een tweede
    infectie het hoofd te bieden. Diezelfde twijfel geldt mogelijk ook voor het Oxford-vaccin. Steeds
    geldt: het is niet alles goud wat er blinkt.
     
    Moderna start niettemin een fase-II-proef met 600 deelnemers. Het hoopt in juli een fase-III-
    werkzaamheidsonderzoek te starten om te testen of het vaccin ziekten bij risicogroepen, zoals
    gezondheidswerkers en mensen met onderliggende medische problemen, kan voorkomen.
     
    Het volledige artikel: Medisch Contact - Henk Maassen 25 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Universiteit Oxford en farmabedrijf AstraZeneca starten grootschalige

    test coronavaccin
    FD Het Financieele Dagblad 22 mei  2020
     
    Het Brits-Zweedse farmaconcern AstraZeneca en Oxford University zijn begonnen met
    het rekruteren van ruim 10.000 proefpersonen in het Verenigd Koninkrijk voor een vaccin tegen
    het coronavirus. Het middel zou bij succes al in september beschikbaar moeten zijn.
     
    AstraZeneca kondigde vorige maand aan te gaan samenwerken met onderzoekers van de
    Oxford Vaccine Group en het Jenner Institute. De farmaceut kreeg donderdag een stimulans,
    toen de Amerikaanse overheidsinstantie Biomedical Advanced Research and Development
    Authority (Barda) bevestigde ruim $1 mrd te investeren in de ontwikkeling van het vaccin.
     
    De farmaceut zegt dit jaar en volgend jaar een miljard doses te kunnen produceren. De
    Verenigde Staten zouden in oktober 300 miljoen doses verwachten. Eind vorige week zegde de
    Britse regering, die rekent op 30 miljoen doses, ook £65,5 mln toe aan de universiteit van
    Oxford.
     
    In april is het vaccin in een eerste klinische fase getest op ruim 1000 proefpersonen. De
    resultaten zijn nog niet bekend. Een test op apen eerder deze maand gaf gemengde
    uitkomsten. Ingeënte apen kregen geen longontsteking, maar hun longen maakten nog wel
    virusdeeltjes aan.
     
    In de tweede en derde fase gaan de onderzoekers op meer vrijwilligers, in meer
    leeftijdscategorieën testen. Het grootste deel van de proef is gericht op het testen van het
    vaccin op mensen van 18 jaar en ouder. Een kleiner deel zal het vaccin testen op kinderen
    tussen 5 en 12, en volwassenen van 56 jaar en ouder.
     
    Het volledige artikel: FD Het Financieele Dagblad 22 mei  2020
     
 
     
     
 

 

Waarom er mogelijk helemaal geen goed coronavaccin komt

    Welingelichte Kringen - Jeanette Kras | The Guardian - Ian Sample 22 May 2020
     
    De hele wereld heeft de hoop gevestigd op een vaccin dat beschermt tegen Covid-19, maar
    hoewel vaccins gebaseerd zijn op een simpel principe, is de ontwikkeling ervan complex. Het is
    dan ook niet gezegd dat het lukt om een vaccin tegen het huidige coronavirus te maken.
     
    Immuniteit
    Een van de grootste zorgen is dat de meeste coronavirussen na besmetting niet tot langdurige
    immuniteit leiden, schrijft The Guardian. Ongeveer een kwart van de normale verkoudheden
    worden veroorzaakt door menselijke coronavirussen, maar de immuniteitsreactie neemt zo snel
    af dat mensen een jaar later al weer besmet kunnen worden.
     
    “Dat is de grootste uitdaging,” zegt oud-coronavirusonderzoeker aan de universiteit van Iowa,
    Stanley Perlman, tegen de Britse krant. “Als de natuurlijke infectie weinig immuniteit biedt,
    tenzij het om een heel zware infectie gaat, wat zal een vaccin dan doen? Misschien werkt het
    beter, maar we weten het niet.” Als een vaccin maar een jaar bescherming biedt dan is het virus
    nog wel een tijdje onder ons.
     
    Mutaties
    Ook de genetische stabiliteit van het virus speelt een rol. Sommige virussen, zoals de griep,
    muteren zo snel dat er ieder jaar een nieuw vaccin nodig is. De snelle evolutie van HIV is
    bijvoorbeeld een belangrijke reden dat er nog geen vaccin is tegen de ziekte.
     
    Volgens de wetenschapper is de kans groot dat we uiteindelijk een of meerdere vaccins krijgen,
    die maar gedeeltelijk effectief zijn. Een vaccin met een verzwakte versie van het virus kan te
    gevaarlijk zijn voor ouderen, maar wel geschikt zijn voor jongeren met een robuuster
    immuunsysteem. Zo wordt de verspreiding van het virus verminderd.
     
    Ondertussen krijgen ouderen een vaccin dat voorkomt dat een besmetting uitmondt in een
    levensbedreigende longontsteking. “Als je niet in staat bent om immuniteit voor elkaar te
    krijgen dan moet je een strategie bedenken om de ziekte minder ernstig te maken,” zegt
    John McCauley, directeur van het Worldwide Influenza Centre.
     
    Volgens David Heymann, die leiding gaf aan de reactie van de Wereldgezondheidsorganisatie
    (WHO) op de Sars-epidemie is het nog te vroeg om te kunnen voorspellen hoe de huidige
    pandemie eindigt. “We weten nog niet wat het virus gaat doen,” zegt hij. “Blijft het circuleren na
    de eerste pandemie? Of zal het, zoals sommige andere pandemische virussen verdwijnen of
    minder agressief worden? Dat weten we gewoon nog niet.”
     
    Het volledige artikel: Welingelichte Kringen - Jeanette Kras | The Guardian - Ian Sample 22 May 2020
     
 
     
     
 

 

De kanshebbers voor een vaccin tegen Covid-19

    Beursduivel.be / Belegger.nl 21 mei 2020
     
   

Er lopen nu meer dan 100 verschillende programma's om een vaccin tegen het coronavirus te

    ontwikkelen. De meeste daarvan zullen het niet redden, maar de ondernemingen die een
    succesvol vaccin weten te ontwikkelen zullen hun koersen fors zien stijgen.
     
   

Zo steeg de S&P 500-index in april met 2,7% nadat Gilead Sciences positieve resultaten meldde

    in een klinische studie van zijn antivirale middel remdesivir tegen Covid-19.
     
    Hoewel het nog te vroeg is om de winnaars en verliezers te kiezen in de grote coronavaccinrace,
    vooral omdat er tot nu toe voornamelijk op dieren is getest, zette Barron’s de belangrijkste en
    meest veelbelovende kandidaten op een rij.
     
   
     
    De hazen
    Vaccins werken door iemand een minieme hoeveelheid van een specifieke ziekteverwekker toe
   

te dienen, zodat het immuunsysteem zelf antistoffen gaat aanmaken.

   

De snelste vaccinprogramma's proberen stukjes SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19

   

veroorzaakt, in het lichaam aan te laten maken, in plaats van in het lab. Moderna, Pfizer en

   

anderen doen dat met een molecuul dat boodschapper-RNA (mRNA) wordt genoemd.

   

Het Amerikaanse Johnson & Johnson en een project van Oxford University in Engeland in

   

samenwerking met AstraZeneca doen het met een genetisch gemanipuleerd verkoudheids

   

(adeno-)virus (de vector), dat de stekels van het coronavirus heeft gekregen zodat het

   

immuunsysteem die leert herkennen. Omdat ervoor gezorgd is dat het gemanipuleerde virus

   

zich niet kan vermenigvuldigen, worden mensen er niet ziek van: een non-replicating viral

   

vector.

    Vandaag werd bekend dat AstraZeneca via de Biomedical Advanced Research and Development
    Authority meer dan een miljard dollar aan Amerikaanse overheidsfinanciering heeft ontvangen
    voor de doorontwikkeling van dit vaccin.
     
`   Moderna
   

De bedrijven die werken met boodschapper-RNA lijken het snelste goede resultaten te boeken.

    Moderna verwacht in de zomer met een Fase 3-onderzoek te kunnen beginnen, en hoopt
    volgend jaar een vaccin aan de Amerikaanse autoriteiten voor te leggen voor goedkeuring. Het
    streeft naar een productie van een miljard doses per jaar. Mochten de klinische proeven,
    gepland voor deze zomer, zeer voorspoedig verlopen, dan zou Moderna deze herfst al een
    noodgebruikvergunning aan kunnen vragen.
     
    Pfizer
   

Farmaciereus Pfizer zei onlangs dat zijn Covid-19-vaccin tegen oktober klaar zou kunnen zijn

    voor een noodvergunning of een versnelde goedkeuringsprocedure. Het bedrijf ontwikkelt zijn
    mRNA-vaccin samen met BioNTech uit Duitsland. Terwijl Moderna een enkel kandidaat-vaccin
    test, onderwerpt Pfizer momenteel vier afzonderlijke versies van zijn vaccin aan klinische
    proeven. Volgens Mikael Dolsten, hoofd wetenschap van Pfizer, zal rond oktober aan zo’n 8000
    mensen het vaccin zijn toegediend, en zal het bedrijf miljoenen doses klaar hebben voor
    bijvoorbeeld zorgmedewerkers en mensen in risicogroepen. Het bedrijf zegt dat het honderden
    miljoenen doses zal maken in 2021.
     
    Johnson & Johnson
    Het Amerikaanse Johnson & Johnson is van plan om in september te beginnen met Fase 1-
    proeven met zijn Covid-19 vaccin. Het bedrijf streeft ernaar begin volgend jaar een
    noodvergunning te krijgen en denkt dan tientallen miljoenen doses beschikbaar te hebben.
     
   

De schildpadden

   

Stel dat geen van de ‘hazen’ het redt, dan is er nog een grote groep ‘schildpadden’ over die de

   

vaccinrace vanuit de achterhoede zouden kunnen winnen. Neem het Franse Sanofi en het Britse

    GlaxoSmithKline, die een alliantie zijn aangegaan om een vaccin te vinden. De bedrijven
    verkopen gezamenlijk zo’n twee miljard vaccins per jaar, en dat levert goudgeld op. Sanofi
    verkocht vorig jaar voor 2.1 miljard dollar aan griepvaccins terwijl GlaxoSmithKline een omzet
    behaalde van 2.4 miljard dollar met een vaccin tegen gordelroos. Sanofi en GlaxoSmithKline
    hopen Fase 1 van de klinische proeven te starten in de tweede helft van dit jaar, met als doel
    volledige goedkeuring tegen het midden van volgend jaar.
     
    Novavax
   

Verder is biotechbedrijf Novavax van plan om deze maand te beginnen met een Fase 1-

    onderzoek naar zijn Covid-19-vaccin. Het heeft daarvoor inmiddels een flinke subsidie gekregen
    van de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Novavax streeft naar toestemming
    voor noodgebruik tegen het einde van het jaar, en zegt tegen die tijd 100 miljoen doses klaar
    te kunnen hebben.
     
    Een paar winnaars
    Naar verwachting zullen er uiteindelijk meerdere vaccins op de markt komen. Dat is volgens
    experts een goede zaak, omdat het onmogelijk is voor een bedrijf om de hele wereld van
    vaccins te voorzien. “We hebben meerdere vaccins nodig om vooruit te komen, omdat we op dit
    moment niet weten welke de veiligste, de meest effectieve, de meest duurzame en de best
    inzetbare zullen zijn,” zei Dr. Dan Barouch, een wetenschapper die betrokken is bij het
    vaccinproject van Johnson & Johnson.
     
    Het volledige artikel: Beursduivel.be / Belegger.nl 21 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Oxfords 'apenvaccin' stelt teleur, spotlight zwaait naar Amerikaans

    bedrijf Moderna
    De Volkskrant - Maarten Keulemans 19 mei 2020
     
    Een bejubeld kandidaat-vaccin tegen corona, uit Oxford, blijkt bij nader inzien toch niet zo
    lekker te werken. Maakt het vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna meer kans?
     
    Het persbericht stelde de zaak nog zo mooi voor. Nu puntje bij paaltje komt, blijkt een bejubeld
    kandidaat-vaccin uit Oxford niet zozeer een ‘sprong vooruit’, maar een middel dat niet doet
    waarvoor het is gemaakt – het virus tegenhouden.
     
    Eind vorige maand maakte de Britse universiteit nog trots bekend dat zijn kandidaat-vaccin met
    de roepnaam ‘ChAdOx1 nCoV-19’ glansrijk een test in zes resusaapjes had doorstaan. Maar uit
    de net gepubliceerde technische details blijkt dat dit toch wat tegenvalt. Alle ingeënte aapjes
    maakten na besmetting virusdeeltjes aan, en waren dus nog steeds bevattelijk voor het virus.
    Bovendien werden er drie kortademig.
     
    ‘Het is glashelder dat dit vaccin geen steriele immuniteit geeft, de gouden standaard voor welk
    vaccin dan ook’, aldus de eminente immunoloog William Haseltine in een vernietigende kritiek.
    ‘De viruslading in de neuzen van de gevaccineerde en de niet-gevaccineerde dieren is identiek’,
    signaleert in een ander commentaar ook de Britse hoogleraar moleculaire virologie Jonathan
    Ball. ‘Dat is van belang. Als dit bij mensen gebeurt, zou het vaccin de verspreiding van het virus
    niet tegengaan.’
     
    Wel lijkt het Oxfordvaccin de ziekte enigszins in te dammen. Zo kregen de ingeënte apen geen
    longontsteking, al maakten hun longen wel virusdeeltjes aan. Aan het LUMC reageert Marjolein
    Kikkert, betrokken bij de ontwikkeling van een enigszins vergelijkbaar vaccin als dat uit Oxford,
    dan ook voorzichtig. ‘Dit zijn maar weinig apen. En met zulke gemengde uitkomsten heb je er
    dan eigenlijk niet zoveel aan’, merkt ze op. ‘Het kan best dat het alsnog prima uitpakt in de
    menselijke trials.’
     
    In de Britse krant The Telegraph roept hoogleraar Ball op tot ‘dringende heroverweging van de
    lopende proeven met ChAdOx1 bij de mens’. Sinds deze maand is men het vaccin immers op
    werkzaamheid en veiligheid aan het testen bij een groep van enkele duizenden mensen. De
    Britse overheid heeft intussen plek gereserveerd bij farmacieconcern AstraZeneca, om bij succes
    30 miljoen doses van het vaccin te produceren.
     
    ‘Dit soort dingen gebeurt bij medisch onderzoek veel’, duidt Kikkert. ‘In eerste instantie zien je
    resultaten er prachtig uit, maar een paar stappen verder blijken er ineens allerlei nuances in te
    zitten.’ Geen reden om de mensproeven af te blazen, vindt ze. ‘De resultaten in apen zijn op
    zichzelf bemoedigend genoeg. En zo lang je niet in het echte testsysteem zit – de mens – weet
    je niet welke kant het kwartje op valt.’
     
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Maarten Keulemans 19 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Vaccin tegen corona komt steeds dichterbij

    Innovation Origins - Arnoud Cornelissen 18 mei 2020
     
    De presentatie van een werkend middel tegen COVID-19 komt steeds dichterbij. Over de hele
    wereld zijn klinische proeven nu aanstaande. In het Verenigd Koninkrijk staat farmareus
    AstraZeneca in de startblokken om voor de hele wereld 100 miljoen dosis vaccin te produceren.
    Dat vaccin is ontwikkeld aan Oxford University en wordt op dit moment getest. De Britse
    overheid heeft £65.5 miljoen aan financiering toegezegd. In Frankfurt hebben
    wetenschappers van de Goethe-Universität en het Universiteitsziekenhuis in Frankfurt diverse
    middelen getest die de vermeerdering van het coronavirus vertragen of zelf stoppen. Op
    basis daarvan gaan in Amerika en Canada snel klinische tests van start.
     
    Dr. Alexander Douglas, de leider van de onderzoeksgroep in Oxford die de productiemethode
    heeft ontwikkeld stelt dat de grootschalige productie van de in Oxford ontwikkelde vaccins
    dankzij de Britse financiering onmiddellijk van start kan gaan als de laatste tests positief
    verlopen. De verwachting is dat volgende maand daarover al duidelijkheid is. Het vaccin zou
    dan in september beschikbaar kunnen zijn.
     
    Begin dit jaar ontwikkelde de afdeling Medische Virologie van het Universitair Ziekenhuis
    Frankfurt een celcultuurmodel voor het SARS-CoV-2-virus. Wetenschappers slaagden erin het
    virus in een darmcelketen te kweken. Met behulp van een techniek die is ontwikkeld aan het
    Instituut voor Biochemie II van de Goethe-universiteit van Frankfurt, konden onderzoekers
    van beide instituten laten zien hoe het SARS-CoV-2-virus de gastheercel verandert. De
    wetenschappers gebruikten een speciale vorm van massaspectrometrie, die ze nog maar
    enkele maanden geleden hadden ontwikkeld. dat is de zogenaamde mePROD-methode.
     
    De resultaten geven een beeld van het verloop van een SARS-CoV-2 infectie. Terwijl veel
    virussen de reguliere eiwitproductie van hun gastheer stilleggen ten gunste van virale eiwitten,
    heeft SARS-CoV-2 slechts een gering effect op de eiwitproductie van de gastheercellen. In plaats
    daarvan lijkt het virus te leiden tot een toename van de eiwitsynthesemachine. De virale eiwitten
    lijken te worden geproduceerd in concurrentie met de eiwitten van de gastheercel. De
    onderzoekers vermoedden dat dit een zwak punt was en waren daadwerkelijk in staat om de
    proliferatie van het virus aanzienlijk te verminderen door gebruik te maken van remmers voor
    de productie van eiwitten (translatieremmers).
     
    24 uur na de infectie veroorzaakt het virus opvallende veranderingen in de samenstelling van
    de gastheercel-eiwitten. Terwijl het cholesterolgehalte daalt, nemen de activiteiten in het
    koolhydraatmetabolisme en in de productie van RNA voor de productie van eiwitten toe. Zo
    konden de wetenschappers de virusreplicatie in de gekweekte cellen met succes stoppen door
    deze processen te remmen. Het gebruik van een middel dat de productie van nieuwe
    bouwstenen voor viraal genetisch materiaal remt, was eveneens succesvol.
     
    Onder de werkzame stoffen die de virusvermenigvuldiging in de Frankfurtse celcultuur hebben
    tegengehouden, bevindt zich 2-deoxy-D-glucose (2-DG), dat rechtstreeks interfereert met het
    koolhydraatmetabolisme dat nodig is voor de virusvermenigvuldiging. Het Amerikaanse bedrijf
    Moleculin Biotech heeft een werkzame stof met de naam WP1122, die vergelijkbaar is met 2-
    DG, een prodrug. Op basis van de resultaten van de in Frankfurt gevestigde wetenschappers
    zegt Moleculin Biotech dat het deze stof al aan het voorbereiden is voor klinische proeven.
    Op basis van een andere van de in Frankfurt geteste werkzame stoffen, ribavirin, start het
    Canadese bedrijf Bausch Health Americas nu een klinische studie met 50 testpersonen.
     
    Prof. Jindrich Cinatl van het Instituut voor Medische Virologie legt uit: “Het succesvolle gebruik
    van werkzame stoffen tegen SARS-CoV-2, die bestanddelen zijn van reeds goedgekeurde
    geneesmiddelen, is een grote kans om het virus te bestrijden. Dergelijke verbindingen zijn al
    goed gekarakteriseerd en we weten hoe ze door patiënten worden getolereerd. Daarom wordt
    momenteel wereldwijd gezocht naar dergelijke actieve bestanddelen. In de race tegen de
    klok kan ons werk een belangrijke bijdrage leveren aan het bepalen in welke richtingen deze
    zoektocht het snelste succes belooft.”
     
    Het volledige artikel: Innovation Origins - Arnoud Cornelissen 18 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Is een vaccin straks veilig? 'Paar trajecten zien er hoopvol uit'

    Het Parool - Chris van Mersbergen 17 mei 2020
     
    We willen het zo graag, een vaccin dat ons kan verlossen van lockdowns en volle ic’s. Aan
    Leonoor Wijnans de taak om op de rem te trappen waar nodig. ‘In september een vaccin: het
    zou kunnen. Maar het kan ook nog twee jaar duren.’
     
    Farmaceuten en onderzoekers over de hele wereld geven de wereld steeds meer hoop dat het
    vaccin tegen het coronavirus weleens gevonden zou kunnen worden. Als we de meest recente
    berichten mogen geloven, liggen vaccinmakers in Groot-Brittannië en in China aan kop bij de
    ontwikkeling van een middel. In Oxford geloven ze zelfs dat er in september een werkend
    vaccin kan liggen.
     
    Het volledige artikel: Het Parool - Chris van Mersbergen 17 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Britse regering steekt 131 miljoen pond in vaccinproductie

    Zeelandnet / ANP 17 mei 2020
     
    De Britse regering trekt 131 miljoen pond (ongeveer 147 miljoen euro) uit om een vaccinfabriek
    sneller te laten openen. De faciliteit moet volgens de planning in de zomer van het volgend
    jaar in bedrijf zijn.
     
    De Britse regering bereidt zich daarmee voor op een snelle productie als er eenmaal een vaccin
    voor het nieuwe coronavirus is. Het productiebedrijf moet in de eerste vier tot zes maanden na
    de opening van de permanente faciliteit 70 miljoen vaccins kunnen produceren. Het is van plan
    een tussentijdse voorziening te treffen om te beginnen met produceren zodra er een vaccin is.
     
    Premier en herstellend corona-patiënt Boris Johnson schrijft in een ingezonden stuk in de krant
    Mail on Sunday dat er nog een lange weg te gaan is tot er een vaccin is. "En ik moet eerlijk
    zeggen dat het zou kunnen dat er geen vaccin komt", voegde Johnson daaraan toe. Wel
    benadrukt de premier dat het Verenigd Koninkrijk voorop loopt en dat hij heeft beloofd alles
    in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er een vaccin komt.
     
    De fabriek is een samenwerkingsproject tussen de vermaarde Universiteit van Oxford, de
    Londense universiteit Imperial College en de London School of Hygiene and Tropical Medicine.
    Van het uitgetrokken bedrag gaat 93 miljoen pond naar de versnelde ontwikkeling van het
    productiebedrijf en 38 miljoen pond naar de tussentijdse faciliteit.
     
    Het volledige artikel: Zeelandnet / ANP 17 mei 2020
     
 
     
     
 

 

De vaccinrace: welke variant haalt de eindstreep?

    Trouw - Joep Engels 16 mei 2020
     
    Ruim honderd vaccins tegen het coronavirus worden ontwikkeld. Welke variant haalt de
    eindstreep? ‘Op papier werken ze mooi, maar je moet ze in het lichaam aan de praat krijgen.’
     
     
    Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de RU Groningen en Cécile van Els, immunoloog
    bij het RIVM en tevens hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit Utrecht zijn het meest
    enthousiast over de vaccins waarbij genetische informatie van het coronavirus met een ander,
    onschuldige virus wordt ingebracht. Van Els: “Die hebben toch enige virale activiteit waardoor ze
    alle linies aanboren.” Ze kunnen sneller door het ontwikkelingsproces, zegt Huckriede. “De
    producenten hebben ervaring met dit principe, en hebben met vergelijkbare vaccins tegen
    andere infectieziektes al enkele tests doorlopen. Het ziet er hoopvol uit. In Oxford, waar ze met
    dit type vaccin de klinische fase zijn begonnen, schatten ze de kans dat het gaat lukken op 80
    procent. Dan zouden ze eind dit jaar enkele miljoenen doses kunnen hebben. Het is een
    gerenommeerd lab, ik heb geen reden om aan die uitspraak te twijfelen.”
     
    Het volledige artikel: Trouw - Joep Engels 16 mei 2020
     
 
     
     
 

 

'Onze missie: de hele wereld een vaccin'

    NRC Handelsblad - Michel Kerres 14 mei 2020
     
    Een vaccin dat aan de universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, zal eerst in het Verenigd
    Koninkrijk worden uitgedeeld, aldus Pascal Soriot, de baas van AstraZeneca dat het ‘Oxford-
    vaccin’ zal produceren. De Britse overheid investeert miljoenen in het onderzoek.
     
    Volledig interview: NRC Handelsblad - Michel Kerres 14 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Deze coronavaccins worden nu op mensen getest

    nu.nl 2 mei 2020
     
    Uit een overzicht van gezondheidsorganisatie WHO blijkt dat er op dit moment meer dan
    honderd kandidaat-vaccins zijn, waarvan er acht op mensen getest mogen worden. De
    universiteit van Oxford loopt hierin voorop en liet deze week weten dat ze hoopt dat ze in
    september al een werkend vaccin kan produceren.
     

 

  University of Oxford - Verenigd Koninkrijk
    Op 24 april 2020 begon een onderzoeksgroep van de University of Oxford in het Verenigd
    Koninkrijk als eerste in Europa met een relatief groot onderzoek naar de werkzaamheid van
    een kandidaat-vaccin tegen COVID-19. Aan het onderzoek doen ruim elfhonderd mensen mee.
    De techniek die de onderzoekers gebruiken voor dit kandidaat-vaccin werd vorig jaar al veilig
    bevonden voor een virus dat lijkt op het coronavirus: MERS. Daarom kan de onderzoeksgroep
    dit vaccin snel op een relatief grote groep mensen testen. De onderzoekers zullen ook in dit
    onderzoek kijken of het vaccin veilig is én of het daadwerkelijk beschermt tegen besmetting
    met het coronavirus. De onderzoekers vertelden The New York Times dat ze het mogelijk al in
    september kunnen gaan produceren als het vaccin effectief blijkt. Onderzoek waarbij zes
    resusaapjes met dit kandidaat-vaccin werden ingespoten, liet positieve resultaten zien. Na
    vaccinatie werden de aapjes blootgesteld aan het grote hoeveelheden van het coronavirus en
    hier werden ze, in tegenstelling tot ongevaccineerde aapjes, niet ziek van.
     
    Volledig artikel: nu.nl 2 mei 2020
     
 
     
     
 

 

De machtsstrijd om het vaccin is nu al begonnen

    NRC Handelsblad - Hanneke Chin-A-Fo en Michel Kerres 1 mei 2020
     
    De grootste vaccinproducent ter wereld, het Serum Institute of India, verraste vorige week
    met een stunt. Directeur Adar Poonawalla kondigde aan dat hij binnenkort al begint met de
    productie van het Covid-19-vaccin van de universiteit van Oxford waarvan nog onbekend is
    of het wel werkt. „We investeren op eigen risico”, zei de 39-jarige baas van het familiebedrijf
    op de Indiase tv.
     
    Als tests op mensen in het Verenigd Koninkrijk en India goed uitpakken, staat het Serum
    Institute binnen enkele weken klaar met twintig tot veertig miljoen doses. Het eerste vaccin
    kan dan al beschikbaar zijn in september of oktober, verkondigde Poonawalla, véél eerder
    dan de twaalf tot achttien maanden die veel wetenschappers als minimale termijn zien.
     
    Volledig artikel: NRC Handelsblad - Hanneke Chin-A-Fo en Michel Kerres 1 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Farmareus AstraZeneca bundelt krachten met universiteit Oxford om

    in sneltempo vaccin tegen coronavirus te ontwikkelen: "In juni of juli
    weten we of het werkt"
    HLN 30 april 2020
     
    De Britse farmareus AstraZeneca gaat samenwerken met de universiteit van Oxford om zo snel
    mogelijk een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen, produceren én distribueren. Indien
    het vaccin werkt, kan het snel beschikbaar worden voor de (wereld)bevolking.
     
    Het potentiële vaccin is in drie maanden tijd aan de Universiteit van Oxford ontwikkeld. Het pre-
    klinisch onderzoek verliep onder leiding van professor Sarah Gilbert. Eerder zei ze volgens de
    BBC er 80 procent zeker van te zijn dat het vaccin zou werken. Nu wil ze er geen cijfer op
    plakken, al gaf ze aan “zeer optimistisch” te zijn omtrent de slaagkansen.
     
    Het is absoluut een risico om de ontwikkeling van het vaccin te starten, maar nu is de tijd
    gekomen om dat soort risico’s te nemen”, verklaarde hij aan BBC. “Tegen juni of juli gaan we
    al een heel goed idee hebben over de potentiële doeltreffendheid van het middel.”
     
    Inmiddels wordt de capaciteit om miljoenen doses te maken al opgeschaald, zelfs nu men nog
    niet zeker weet of het middel ook daadwerkelijk gaat werken. Astrazenaca deelde nog niet mee
    wanneer met de productie zou gestart worden. De farmareus en de universiteit van Oxford
    streven ernaar om tegen het einde van het jaar 100 miljoen doses klaar te hebben.
     
    Volledig artikel: HLN 30 april 2020
     
 
     
     
 

 

Britse onderzoekers hopen op vaccin in najaar, 'goed nieuws met

    kanttekeningen'
    NOS 29 april 2020
     
    Een instituut van de universiteit in Oxford is al ver met de ontwikkeling van een covid-19-vaccin.
    Als alles meezit, kan het vaccin in september op de markt komen, zei de directeur tegen The
    New York Times.
     
    Het Jenner Instituut heeft een voorsprong, omdat het een zelf ontwikkeld vaccin tegen een
    ander coronavirus - een verkoudheidsvirus - al op kleine groepen mensen heeft getest. Dat
    leverde geen klachten op. Dat maakt de weg vrij voor een grotere test met een op het eerdere
    vaccin gebaseerd covid-19-vaccin eind volgende maand op in eerste instantie duizend
    proefpersonen en daarna nog eens 5000.
     
    Het instituut zoekt samenwerking met geneesmiddelenfabrikanten in Europa en Azië om het
    vaccin, als het klaar is, snel en in grote hoeveelheden te produceren.
     
    Volledig artikel en volledige uitzending: NOS 29 april 2020
    Volledig artikel: The New York Times -  David D. Kirkpatrick 27 april 2020
     
 
     
     
 

 

In Race for a Coronavirus Vaccine, an Oxford Group Leaps Ahead

    The New York Times -  David D. Kirkpatrick 27 april 2020
     
    In the worldwide race for a vaccine to stop the coronavirus, the laboratory sprinting fastest is
    at Oxford University.
     
    Most other teams have had to start with small clinical trials of a few hundred participants to
    demonstrate safety. But scientists at the university’s Jenner Institute had a head start on a
    vaccine, having proved in previous trials that similar inoculations — including one last year
    against an earlier coronavirus — were harmless to humans.
     
    That has enabled them to leap ahead and schedule tests of their new coronavirus vaccine
    involving more than 6,000 people by the end of next month, hoping to show not only that it
    is safe, but also that it works.
     
    The Oxford scientists now say that with an emergency approval from regulators, the first few
    million doses of their vaccine could be available by September — at least several months
    ahead of any of the other announced efforts — if it proves to be effective.
     
    Scientists at the National Institutes of Health’s Rocky Mountain Laboratory in Montana last
    month inoculated six rhesus macaque monkeys with single doses of the Oxford vaccine. The
    animals were then exposed to heavy quantities of the virus that is causing the pandemic —
    exposure that had consistently sickened other monkeys in the lab. But more than 28 days
    later all six were healthy, said Vincent Munster, the researcher who conducted the test.
     
    “The rhesus macaque is pretty much the closest thing we have to humans,” Dr. Munster said,
    noting that scientists were still analyzing the result. He said he expected to share it with other
    scientists next week and then submit it to a peer-reviewed journal.
     
    Immunity in monkeys is no guarantee that a vaccine will provide the same degree of protection
    for humans. A Chinese company that recently started a clinical trial with 144 participants,
    SinoVac, has also said that its vaccine was effective in rhesus macaques. But with dozens of
    efforts now underway to find a vaccine, the monkey results are the latest indication that
    Oxford’s accelerated venture is emerging as a bellwether.
     
    Volledig artikel: The New York Times -  David D. Kirkpatrick 27 april 2020
     
 
     
     
 

 

COVID-19 vaccins in ontwikkeling

    Culturu.com 24 april 2020
     
    In het Verenigd Koninkrijk zijn er, zoals het nieuwskanaal CNN bericht, gisteren testrondes
    begonnen onder een groep vrijwilligers met een vaccin genaamd ChAdOx1nCoV-19.
     
    Volledig artikel: Culturu.com 24 april 2020
     
 
     
     
 

 

Oxford COVID-19 vaccine begins human trial stage

    University of Oxford 23 april 2020
     
    University of Oxford researchers have begun testing a COVID-19 vaccine in human volunteers in
    Oxford today. Around 1,110 people will take part in the trial, half receiving the vaccine and the
    other half (the control group) receiving a widely available meningitis vaccine. 
     
    Volledig artikel: University of Oxford 23 april 2020
     
 
     
     
 

 

Deze Nederlander is een van de eerste proefpersonen voor een

    coronavaccin
    Het Parool - Bas Soetenhorst 22 april 2020
     
    In Oxford is de Nederlandse hoogleraar Christiaan Monden proefpersoon bij een relatief
    vergevorderde poging een vaccin te vinden tegen het coronavirus. ‘Ik kan elk moment een
    telefoontje krijgen dat ze het gaan inspuiten.’ 
     
    Christiaan Monden is een van de 510 proefpersonen die in Oxford meewerken aan de zoektocht
    naar een vaccin tegen het coronavirus. Het is het enige Europese project dat succesvolle
    dierproeven al achter de rug heeft en het stadium van het vaccineren van proefpersonen heeft
    bereikt.
     
    In opdracht van de onderzoekers in Oxford worden nu al op zeven verschillende plekken in de
    wereld 1 miljoen doses geproduceerd van het anti-coronavaccin waaraan ze werken. Als het
    onderzoek ook de komende maanden succesvol verloopt, zou het deze herfst al kunnen
    worden toegediend aan de eerste groepen – bijvoorbeeld zorgverleners. Met de ontwikkeling
    en productie zijn tientallen miljoen euro’s gemoeid. Als het onderzoek vastloopt, moeten de
    productiekosten als verloren worden beschouwd.
     
    De eerste ruim 500 proefpersonen zijn gezonde mensen van 18 tot 55 jaar. In een volgende
    fase komen oudere leeftijdscategorieën aan de beurt. In de eindfase – gepland voor het einde
    van de zomer – zijn 5000 vrijwilligers nodig voor het testen van het vaccin.
     
    Volledig artikel: Het Parool - Bas Soetenhorst 22 april 2020
     
 
     
     
 

 

Britse onderzoekers werken aan coronavaccin dat mogelijk nog dit

    jaar kan worden ingezet
    Scientias - Caroline Kraaijvanger 22 april 2020
     
    Binnenkort krijgt een kleine groep proefpersonen het vaccin toegediend. En dan zal moeten
    blijken of het beschermt tegen COVID-19.
     
    Het vaccin – dat voluit de naam ChAdOx1 nCoV-19 draagt – is gemaakt van een verzwakte
    versie van een verkoudheidsvirus dat onder chimpansees voorkomt. Dit virus is genetisch
    aangepast, waardoor het niet kan groeien in mensen. Vervolgens hebben onderzoekers dat
    verzwakte en aangepaste virus gecombineerd met een gen dat een eiwit maakt dat voorkomt
    in het inmiddels beruchte virus SARS-CoV-2. Het gaat om een zogenoemd ‘spike-eiwit’:
    te vinden aan de buitenzijde van het virus. Dit eiwit is van cruciaal belang voor SARS-CoV-2,
    omdat het het virus helpt om menselijke cellen binnen te dringen.
     
    Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wereldwijd zo’n 70 vaccins in ontwikkeling.
    De meeste van deze vaccins staan echter nog in de kinderschoenen; slechts vier ervan worden
    momenteel of binnenkort op mensen getest. Het gaat dan om het hierboven beschreven vaccin
    ontwikkeld aan de universiteit van Oxford, en drie vaccins ontwikkeld door drie verschillende
    farmaceutische bedrijven, waarvan er eentje gevestigd is in China en twee in de Verenigde
    Staten.
     
    Volledig artikel: Scientias - Caroline Kraaijvanger 22 april 2020
     
 
     
     
 

 

Onderzoekster Oxford University: "Corona-vaccin kan klaar zijn in

    september"
   

Sceptr: machtig nieuws 11 april 2020

     
    Verschillende Britse kranten brengen het nieuws dat Sarah Gilbert, een vooraanstaand
    onderzoekster van de universiteit van Oxford, goede hoop heeft dat haar team heel dicht bij
    een vaccin tegen het coronvirus staat.
     
    Gilbert schat de kans dat het vaccin werkt zelf in op 80 procent. In de volgende weken wordt het
    vaccin getest op proefpersonen. Indien alles volgens schema gaat, kan het vaccin al in
    september klaar zijn. Dat zou veel vroeger zijn dan door experten werd voorspeld.
     
    De Britse regering neemt het nieuws alvast ernstig en belooft grote financiële middelen om het
    onderzoek bij te staan.
     
    Het volledige artikel: Sceptr: machtig nieuws 11 april 2020
     
 
     
     
 

 

Britten testen nieuwe vaccins coronavirus op varkens

   

Pig Business - Reinout Burgers 1 april 2020

     
    Het Britse Pirbright Instituut gebruikt varkens om de validiteit van potentiële vaccins te
    beoordelen in een poging om mensen te beschermen tegen het ernstige acute respiratoire
    syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Varkens worden hiervoor gebruikt, omdat het
    immuunsysteem van het varken veel gelijkenissen heeft met dat van de mens.
     
    In samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Oxford en Public Health England
    zijn wetenschappers van Pirbright nieuwe vaccins aan het testen op hun vermogen om
    beschermende antilichamen tegen SARS-CoV-2 te maken. De vaccins zullen bepaalde
    eigenschappen van het adenovirusvaccin van de chimpansee hebben en de wetenschappers
    hopen op korte termijn de menselijke fase van klinische proeven uit te voeren. Dezelfde
    techniek en chimpanseevaccin zijn gebruikt voor ziekten zoals Ebola, het ademhalingssyndroom
    van het Midden-Oosten (MERS) en ook de griep. De door Oxford ontwikkelde proefvaccins
    bevatten het eiwit van SARS-CoV-2 ofwel het eiwit van antilichamen dat de mens kan
    beschermen tegen corona.
     
    De Pirbright-wetenschappers injecteren de proefvaccins in varkens en meten de productie van
    de antilichamen. Vervolgens analyseren ze of de antilichamen het infecteren van cellen door
    SARS-CoV-2 kunnen blokkeren en een infectie voorkomen. Varkens worden vaker gebruikt
    als een groot diermodel in onderzoeken naar influenzavirussen, omdat varkens een zeer
    zeer vergelijkbaar ademhalingssysteem hebben als mensen; op natuurlijke wijze worden
    besmet met influenzavirussen en antilichamen produceren met vergelijkbare kenmerken als
    mensen.
     
    Overigens heeft het Pirbright Instituut een lange geschiedenis van onderzoek naar dierlijke
    coronavirussen, waaronder varkens coronavirussen die een grote impact hebben in de
    varkenshouderij. Daarnaast is het instituut ook bezig met de ontwikkeling van een vaccin
    voor de Afrikaanse varkenspest. Pirbright heeft niet eerder onderzoek gedaan naar menselijke
    coronavirussen.
     
    Het volledige artikel: Pig Business - Reinout Burgers
     
 
     
     
 

 

COVID-19 vaccine

   

Wikipedia 31 maart 2020

     
    Het Jenner Institute van de Universiteit van Oxford kondigde aan dat ze een vaccin-kandidaat
    heeft ontwikkeld op basis van een adenovirusvector genaamd ChAdOx1 nCoV-19, en
    ondertekende een productiecontract met Advent² Ze kondigden plannen aan om in maart
    2020 dierstudies te starten en begonnen op 27 maart³ 510 menselijke deelnemers te rekruteren
    voor een fase I / II-studie. De proef zal 260 deelnemers randomiseren voor het experimentele
    vaccin en 250 voor een zoutoplossing, met een follow-up van zes maanden.
     
    ¹ "Novel Coronavirus vaccine manufacturing contract signed". The Jenner Institute Laboratories, University
    of Oxford, England. 7 February 2020.
    ² Shute, Joe (14 March 2020). "The vaccine hunters racing to save the world from the coronavirus
    pandemic". The Telegraph. Retrieved 18 March 2020.
    ³ Ian Sample (19 March 2020). "Trials to begin on Covid-19 vaccine in UK next month". The Guardian.
     
    Het volledige artikel: Wikipedia
     
 
     
     
 

 

Dit zijn de veelbelovendste kandidaten voor een coronavaccin

   

De Volkskrant - Ellen de Visser 20 maart 2020

     
    Waar vaccinmakers voorheen dood of verzwakt virus nodig hadden om in het lichaam van
    mensen een reactie op te roepen, gebruiken ze nu een nieuwe techniek: ze nemen slechts
    een stukje van de genetische code van het virus (het RNA), en dan alleen het stukje met de
    instructie voor het maken van de ‘spikes’. Die uitsteeksels aan de buitenkant gebruikt het
    coronavirus om de deur van de cellen in ons lichaam open te wrikken, als een sleutel in een
    slot.
     
    Spuit de genetische instructie voor die sleutels in bij een mens, en het lichaam verandert in
    een minifabriek die de sleutels zelf gaat produceren, zónder de rest van het gevaarlijke virus.
    Gevolg: het immuunsysteem maakt antistoffen tegen die sleutels en dat is precies de clou: als
    dat één keer is gebeurd, gebeurt dat een volgende keer weer. Een stukje synthetisch genetisch
    materiaal kan binnen een week door een biotechbedrijf worden geleverd.
     
    In april 2020 worden op de Britse Oxford Universiteit de eerste mensen gevaccineerd. Ook als
    er straks antistoffen worden gevonden, is vervolgonderzoek nodig. Op zijn vroegst in 2021 kan
    er een vaccin zijn.
     
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Ellen de Visser
     
 
 
  Back to Top
 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 05 juli 2021