Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

 
 
 
     
 

 

Reumamedicijn effectief tegen covid-19

 
    Gezondheidsnet - Ilona Meernik 8 januari 2021. Bron UMC Utrecht.  
       
    Ernstig zieke COVID-19-patiŽnten die zijn opgenomen op de intensive care  
    hebben meer kans om volledig te herstellen en korter in het ziekenhuis te  
    verblijven als ze worden behandeld met medicijnen die doorgaan gebruikt  
    worden voor reumatoÔde artritis. Dat blijkt uit baanbrekend onderzoek.  
       
    De bevindingen, die nog niet door vakgenoten zijn beoordeeld, zijn afkomstig van de  
    zogeheten REMAP-CAP-studie. In november 2020 werden de eerste bevindingen gerapporteerd.  
    Die toonden aan dat het bestaande middel tocilizumab werkt voor zeer zieke Covid-19-  
    patiŽnten op de IC. Maar het precieze effect was nog niet duidelijk.  
       
    UMC Utrecht-intensivist en onderzoeker Lennie Derde coŲrdineert samen met arts-microbioloog  
    en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het onderzoek In Europa. Dit onderzoek is opgezet als  
    een doorlopende internationale studie om de behandeling van longontsteking te verbeteren.  
       
    Effectieve behandelingen  
    "Dit is een belangrijke bevinding die onmiddellijke gevolgen zou kunnen hebben voor de  
    ziekste patiŽnten met COVID-19", zegt Lennie Derde. "Dit onderzoek toont aan dat deze  
    medicijnen de kans op overleving en herstel kan vergroten bij de meest ernstig zieke  
    volwassen patiŽnten die worden beademd op de IC. In een tijd waarin ziekenhuisopnames en  
    sterfgevallen als gevolg van COVID-19 blijven toenemen, is het van cruciaal belang dat we  
    doorgaan met het zoeken naar effectieve behandelingen die kunnen helpen om deze ziekte te  
    stoppen."  
       
    Het volledige artikel: Gezondheidsnet - Ilona Meernik 8 januari 2021. Bron UMC Utrecht.  
       
 
     
     
 

 

Infecties en immuunziekten: Tocilizumab effectief tegen Covid-19 op IC

    UMC Utrecht 19 november 2020
     
    Het bestaande middel tocilizumab werkt voor zeer zieke Covid-19-patiŽnten op
    de Intensive Care. Dat zijn de eerste bevindingen uit een deelstudie van het
    REMAP-CAP-onderzoek. Tocilizumab is een in Nederland beschikbaar middel dat
    bijvoorbeeld in de behandeling van reumatoide artritis wordt gebruikt.
     
    UMC Utrecht-intensivist en onderzoeker Lennie Derde coŲrdineert samen met arts-microbioloog
    en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het wereldwijde REMAP-CAP-onderzoek In Europa. Dit
    onderzoek is opgezet als een doorlopende internationale studie om de behandeling van
    longontsteking te verbeteren. Het onderzoek is zo opgezet dat Ė bijvoorbeeld tijdens een
    pandemie Ė snel middelen op effectiviteit zijn te testen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in
    meer dan 260 ziekenhuizen wereldwijd. Het vindt plaats in Noord-Amerika, AustraliŽ en Europa
    en UMC Utrecht coŲrdineert het Europese deel.
     
    Afweer dempen
    Tocilizumab is een immuun-modulator. Het bestaat uit een eiwit dat de afweer dempt. Lennie:
    ďWe denken dat patiŽnten met COVID-19 die op de IC terecht komen niet meer ziek zijn door
    het virus zelf, maar door de overreactie van het immuunsysteem op het virus. Tocilizumab kan
    deze overreactie dempen.Ē Uit de studie blijkt dat het middel met een waarschijnlijkheid van
    99,8 procent de uitkomst van de patiŽnt verbetert ten opzichte van geen behandeling met een
    immuun-modulator.
     
    Uit deze deelstudie blijkt ook dat het anti virale middel lopinavir/ritonavir ineffectief is en geen
    bijkomend voordeel oplevert voor ernstig zieke Covid-19-patiŽnten in vergelijking met degenen
    die het geneesmiddel niet kregen.
     
    Video: Baanbrekend onderzoek UMC Utrecht: middel tocilizumab effectief tegen Covid-19
     
    Ook hydrocortison werkt
    Begin september bleek uit een andere deelstudie van REMAP-CAP dat ook de
    onstekingsremmer hydrocortison werkt tegen Covid-19.
     
    De onderzoekers zelf zijn razend enthousiast. Marc: ďDit is echt goed nieuws voor patiŽnten.
    Juist voor de groep ernstig zieke mensen op de IC hebben we nog niet vaak meegemaakt dat
    een nieuwe behandeling bewezen effectief is. Daarom is dit ook echt een doorbraak.Ē
     
    Vanwege de klinische resultaten voor patiŽnten hebben de onderzoekers de belangrijkste
    bevindingen vrijgegeven voordat ze door vakgenoten zijn beoordeeld, maar werken ze eraan
    om de volledige resultaten zo snel mogelijk te analyseren en te publiceren.
     
    Het volledige artikel: UMC Utrecht 19 november 2020
     
 
     
     
 

 

Drastische verbetering ziekste covid-19-patienten door

    experimentele behandeling
    NOS - Rinke van den Brink 21 juli 2020
     
    De meest zieke covid-19-patiŽnten zijn gebaat bij een behandeling met
    corticosteroÔden, eventueel in combinatie met een middel dat de werking van
    het immuunsysteem afremt. Deze experimentele behandeling vermindert de
    sterfte in deze patiŽntengroep met maar liefst 65 procent.
     
    Het gaat om patiŽnten met een longontsteking door covid-19 en die getroffen worden door een
    zogeheten cytokinestorm, een overreactie van het afweersysteem die overal in het lichaam
    ontstekingen veroorzaakt. Het Cytokine Storm Syndroom (CSS) komt bij meer infectieziekten
    voor en bij ongeveer een kwart van alle covid-19-patiŽnten die in het ziekenhuis belanden.
     
    Onderzoekers van het Zuyderland Medisch Centrum in Geleen en Heerlen publiceren hun
    bevindingen vandaag in The Annals of Rheumatic Diseases. Het Zuyderland kreeg veel
    coronapatiŽnten binnen. De sterfte onder de ziekste patiŽnten in het ziekenhuis was in maart
    zo'n 48 procent. Daarop zijn de artsen van het ziekenhuis met hun experimentele behandeling
    begonnen waardoor die sterfte daalde naar 16 procent.
     
    Het aantal patiŽnten dat beademing nodig had daalde met 71 procent. De kans op verbetering
    van de ernstige ademhalingsproblemen van patiŽnten was 79 procent groter dan met standaard
    zorg.
     
    In Nederland zijn ongeveer 12.000 mensen met covid-19 opgenomen of opgenomen geweest in
    een ziekenhuis. Van die groep had een kwart, 3000 patiŽnten dus, mogelijk baat gehad bij de
    experimentele behandeling.
     
    De artsen van het Zuyderland vergeleken de resultaten van de experimentele behandeling van
    86 patiŽnten die in april ernstig ziek in het ziekenhuis lagen, met die van 86 vergelijkbare
    patiŽnten die in maart de standaardzorg hadden gekregen. De patiŽnten werden gekoppeld op
    basis van leeftijd en geslacht en uiteraard de ernst van hun ziekte.
     
    "Dit is een mooi onderzoeksresultaat", zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse
    Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en niet betrokken bij het
    onderzoek.
     
    "Wel met de kanttekening dat dit soort onderzoek natuurlijk methodologische tekortkomingen
    kent. De patiŽnten zijn niet willekeurig over twee groepen verdeeld en vergelijking met
    historische controles is altijd gevaarlijk, dat zal absoluut leiden tot een vertekening", meent
    Van Toorn.
     
    "Maar het is zeker een positief effect dat de onderzoekers hebben gevonden."
     
    De Zuid-Limburgse artsen wijzen erop dat hun bevindingen nog bevestigd moeten worden in
    een verder onderzoek, waarbij de patiŽnten willekeurig verdeeld worden in twee groepen. Maar
    tegelijk zijn ze er al van overtuigd dat hun onderzoeksresultaten kloppen.
     
    Ze bepleiten het invoeren van hun experimentele behandeling bij covid-19-patiŽnten die
    kampen met een cytokinestorm. Het is wel zaak om zo vroeg mogelijk te beginnen met het
    tegengaan van die overreactie van het afweersysteem.
     
    CorticosteroÔden zijn bovendien veilige middelen die goed beschikbaar en goedkoop zijn.
     
    Eerder stelden Britse onderzoekers al vast dat het corticosteroÔde dexamethason de sterfte
    onder patiŽnten die beademd werden met een derde verminderde en bij patiŽnten die extra
    zuurstof kregen met 20 procent.
     
    De artsen in het Zuid-Limburgse ziekenhuis gaven hun patiŽnten vijf tot zeven dagen een
    corticosteroÔde. Als dat onvoldoende aansloeg gaven ze tussen de tweede en de vijfde dag
    daarbij ook de afweerremmer tocilizumab, een middel dat veel gebruikt wordt bij de
    behandeling van reumapatiŽnten.
     
    Het inzetten van die afweerremmer samen met de corticosteroÔden is het vernieuwende aan
    de experimentele behandeling die het Zuyderland toepast. Eerder zijn er nog geen studies
    verschenen naar zo'n combinatietherapie.
     
    CorticosteroÔden, zoals bijvoorbeeld prednison of dexamethason, en immunosuppressiva zoals
    tocilizumab hebben beide een afweerremmende werking. De corticosteroÔden hebben in hoge
    doseringen bovendien een ontstekingsremmende werking. Daarom worden de corticosteroÔden
    als eerste ingezet en pas daarna de afweerremmer.
     
    Eind vorige week publiceerde EClinicalMedicine, een uitgave van The Lancet, de resultaten van
    een studie uit een ziekenhuis in de zwaar door de corona-uitbraak getroffen Noord-Italiaanse
    stad Brescia. Ook die onderzoekers constateerden een gunstig effect van tocilizumab in de
    groep covid-19-patiŽnten met longontsteking en longschade als gevolg van een overreactie
    van het afweersysteem.
     
    De Italiaanse artsen gaven een groep van 90 patiŽnten tocilizumab en 68 andere alleen de
    standaardzorg. In de groep die tocilizumab kreeg was de sterfte nog geen 8 procent, in de
    groep die standaardzorg kreeg overleed de helft van de patiŽnten.
     
    De Italiaanse wetenschappers constateerden ook nog dat tocilizumab wel het op hol geslagen
    afweersysteem afremt, maar niet verhindert dat de ontwikkeling van covid-19 afgeremd wordt.
    Wel is het belangrijk dat het wordt toegediend vůůr beademing noodzakelijk is.
     
    Het volledige artikel: NOS - Rinke van den Brink 21 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Combinatie van twee bestaande middelen lijkt sterfte aan corona op

    ic's te doen kelderen
    De Volkskrant - Ellen de Visser 21 juli 2020
     
    Het is een van de spectaculairste resultaten die tot nu toe zijn geboekt tegen het
    coronavirus. Een combinatie van een ontstekingsremmer en een reumamiddel
    kan bij ernstig zieke covid-19-patiŽnten op de ic de sterfte met ruim 60 procent  
    verminderen.
     
    Nederlands onderzoek, dat dinsdag werd gepubliceerd, geeft hiervoor aanwijzingen. Het is de
    derde keer in korte tijd dat een bestaand geneesmiddel effectief blijkt tegen covid-19.
     
    Artsen van het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard en Geleen beproefden de twee
    medicijnen bij 86 covid-19-patiŽnten van wie het immuunsysteem in reactie op het virus op hol
    was geslagen. Door die zogeheten cytokinestorm valt het immuunsysteem het eigen lichaam
    aan.
     
    De artsen gaven de patiŽnten eerst een corticosteroÔde, een medicijn dat het immuunsysteem
    in toom houdt. Als dat niet voldoende effectief was (wat bij ruim 40 procent van de patiŽnten
    het geval was) voegden ze er het reumamedicijn tocilizumab aan toe. Dat middel onderdrukt
    ťťn specifieke afweerstof. Vergeleken met een even grote controlegroep van patiŽnten die
    eerder opgenomen waren geweest, bleek de sterfte 65 procent lager te liggen. Het aantal
    patiŽnten dat moest worden beademd was 70 procent lager.
     
    Een slag om de arm is echter nodig: het onderzoek levert niet de hoogste graad van bewijs op.
    Om ťcht zeker te weten dat patiŽnten overleven dankzij de medicijnen, moeten ze worden
    vergeleken met een overeenkomstige groep patiŽnten die op hetzelfde moment wordt
    behandeld zůnder die medicijnen. 
     
    Als de resultaten, zoals nu is gebeurd, worden beoordeeld aan de hand van patiŽnten die
    eerder op de ic hebben gelegen, kan het zijn dat de vergelijking niet helemaal klopt. De
    onderzoekers erkennen dat zelf ook: de controlegroep bestond uit patiŽnten die in de eerste
    hectische weken van de epidemie op de ic lagen. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat zij bij
    aankomst al zieker waren.
     
    Toch noemen deskundigen de uitkomsten bemoedigend. Wereldwijd lopen tientallen studies
    naar het effect van het reumamedicijn en andere vergelijkbare middelen, die allemaal het
    belangrijke afweerstofje Il-6 blokkeren. Roche, de fabrikant van het in Limburg gebruikte
    reumamedicijn, komt binnenkort met de resultaten van een wereldwijd onderzoek onder
    honderden covid-19-patiŽnten waarbij wel twee groepen patiŽnten zijn vergeleken. Ook drie
    (andere) Nederlandse ziekenhuizen hebben daaraan meegewerkt.
     
    Ondanks de beperkingen van de studie zijn de Limburgse resultaten toch goed nieuws.
    Opmerkelijk genoeg blijkt opnieuw dat bestaande medicijnen effectief zijn tegen covid-19.
    Eerder al werd duidelijk dat het ebolamedicijn remdesivir (een virusremmer) de ziekteduur van
    ernstig zieke patiŽnten kan verkorten. En vorige maand brachten Britse onderzoekers naar
    buiten dat ontstekingsremmer dexamethason de sterfte bij patiŽnten die worden beademd met
    30 procent kan verminderen.
     
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Ellen de Visser 21 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Ook UMCG onderzoekt ontstekingsremmer in strijd tegen corona:

    'Mogelijk nog effectiever'
    RTV Noord 17 juni 2020
     
    De resultaten van een Engels onderzoek zorgden dinsdag voor groot optimisme, maar in het
    UMCG in Groningen wordt ook onderzoek gedaan naar een ontstekingsremmer in de strijd tegen
    corona. Dit middel, Tocilizumab, zou nog wel eens effectiever kunnen zijn en ook de
    'gevolgschade' van corona kunnen beperken.
     
    In Engeland is de ontstekingsremmer Dexamethason getest. In Groningen zijn ze sinds april
    bezig met het testen van een ander medicijn: Tocilizumab.
     
    Internist-Immunoloog Bram Rutgers: 'Tocilizumab wordt nu al gebruikt bij reumapatiŽnten. Het
    onderdrukt ontstekingen. Vaak zien we dat coronapatiŽnten niet in de problemen komen door
    het virus zelf, maar door een overmatige afweerreactie. De eerste dagen gaat het nog redelijk,
    maar na zeven tot tien dagen krijgen ze hoge koorts en gaan longproblemen optreden. De
    afweerreactie van het lichaam brengt zo'n patiŽnt dan te veel in de problemen. Ingrijpen in het
    immuunsysteem kan dan zinvol zijn.'
     
    De Engelse studie heeft dat inmiddels uitgewezen. Maar in Groningen is dus gekozen voor een
    ander middel. 'Dit middel is al aanwezig in Nederland en het remt nog wat specifieker', zegt
    Rutgers. In het UMCG is al een aantal coronapatiŽnten behandeld met Tocilizumab. 'Het is
    eerder al toegepast in ItaliŽ en in China. Maar dat was bij patiŽnten bij wie ze het niet meer
    wisten. Bij enkele werkte het wel en bij enkele niet. Dat zegt dus nog niet zo veel.'
     
    Voor het onderzoek in het UMCG zijn zo'n 350 patiŽnten nodig. Rutgers: 'Toen we in april
    startten, was de verwachting dat er nog zo'n tweehonderd patiŽnten in het UMCG zouden
    belanden. We hebben toen geloot wie wel en wie niet mee zou doen aan het onderzoek. Maar
    uiteindelijk viel het gelukkig mee met het aantal coronapatiŽnten in het Noorden. We hebben
    ons onderzoek daarom uitgebreid naar vijftien andere ziekenhuizen in het land. Doordat het
    virus zich nu rustig houdt, loopt het onderzoek vertraging op. We bereiden ons dus nu voor op
    een eventuele tweede golf.'
     
    De studie is opgezet met als doel om de levens van de helft van de coronapatiŽnten in het
    ziekenhuis te redden. Maar bij de patiŽnten die het redden, is vaak ook nog 'restschade'.
    Rutgers: 'Na de ziekte is er nog steeds sprake van conditieverlies en longschade. Dit medicijn
    zou ook die schade kunnen tegengaan, maar dat moeten we nog bekijken.'
     
    Het volledige artikel: RTV Noord 17 juni 2020
     
 
     
     
 

 

St. Antonius levert belangrijke bijdrage aan corona-onderzoek

    Utrecht Nieuws 15 juni 2020
     
    Over de hele wereld wordt er volop gezocht naar een behandeling tegen het coronavirus. Ook
    het St. Antonius Ziekenhuis levert een belangrijke bijdrage aan deze zoektocht. In het
    ziekenhuis is een speciale Taskforce Covid Research opgericht, dat zich bezighoudt met liefst 25
    verschillende onderzoeken.
     
    ďDankzij de Taskforce Covid Research (TCR) kunnen we onze krachten bundelen en een zo
    groot mogelijke impact met de verschillende onderzoeken makenĒ, legt Evelien Geertsema,
    adviseur wetenschap van het St. Antonius uit. Veel van de studies waar het St. Antonius vanuit
    de TCR bij betrokken is, draaien om de zoektocht naar een geneesmiddel. ďTot nu toe is er nog
    altijd geen medicijn tegen Covid-19 gevonden en weten we dus niet goed hoe we deze
    infectieziekte kunnen behandelen.Ē
     
    Tocilizumab is een medicijn waar het St. Antonius sinds vorige maand onderzoek naar doet. Het
    geneesmiddel is ontworpen om de werking van het eiwit interleukine 6 (IL-6) te blokkeren. Dit
    eiwit speelt een rol bij het immuunsysteem en is een sleutelfactor bij ontstekingen. Het wordt al
    gebruikt bij reumatische aandoeningen en kan mogelijk ook werken bij coronapatiŽnten met
    ernstige (long)ontstekingen. Een aantal patiŽnten met ernstige Covid-19 van het St. Antonius
    doet mee aan de studie en krijgt via een infuus tocilizumab ůf een placebo toegediend. ďHet is
    nog te vroeg om iets te zeggen over de resultaten. We wachten nu op wat er uit de analyse van
    de eerste data komtĒ, aldus hoofdonderzoeker en longarts Jan Grutters.
     
    Een ander onderzoek waar het ziekenhuis aan meedoet, is het toedienen van plasma met
    antistoffen als behandeling bij Covid-19. Deze antistoffen komen van mensen die het
    coronavirus hebben gehad. ďDoor deze antistoffen toe te dienen aan patiŽnten met Covid-19
    wordt hun afweersysteem ondersteund in de verdediging tegen het coronavirusĒ, legt
    Geertsema uit. Het St. Antonius werkt hierin samen met andere ziekenhuizen verspreid door het
    hele land.
     
    Veel van de onderzoeken uit de Taskforce Covid Research richten zich ook op het krijgen van
    meer kennis over Covid-19. ďEr is erg weinig bekend over het ziekteproces. We verzamelen
    daarom informatie over onze patiŽnten met Covid-19, hun behandeling en het ziekteverloop in
    databases.Ē Hiervoor hebben artsen van het St. Antonius een dashboard ontwikkeld, waar
    allerlei data verzameld wordt. ďDoor deze data te bundelen en overzichtelijk weer te geven,
    kunnen we veel efficiŽnter werken en het ziekteverloop van andere patiŽnten beter voorspellen.Ē
     
    Een belangrijke rol voor onderzoek naar Covid-19 binnen het St. Antonius is weggelegd voor de
    biobank. Hierin bewaart het St. Antonius al meer dan 15 jaar lichaamsweefsel van patiŽnten met
    zeldzame longziekten ten behoeve van onderzoek. In deze biobank zijn nu ook cellen, bloed
    en DNA van zoín 150 coronapatiŽnten te vinden. ďOnderzoek van dit materiaal geeft ons inzicht
    in het ziekteverloop en in bijvoorbeeld de invloed van bepaalde eiwitten of genen. Hierdoor
    kunnen we bijvoorbeeld beter inschatten hoe ziek een patiŽnt met Covid-19 zal worden en
    kunnen we eventueel sneller ingrijpen met medicatie.Ē
     
    Volgens Geertsema helpen al deze onderzoeken echt in de strijd tegen corona. ďHet is een
    nieuwe en ernstige ziekte, waar we waarschijnlijk nog lang mee te maken gaan krijgen. Daarom
    is alle kennis die we kunnen vergaren noodzakelijk ťn belangrijk, zodat we patiŽnten
    uiteindelijk sneller en beter kunnen behandelen.Ē
     
    Het volledige artikel: Utrecht Nieuws 15 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Horizonscan COVID-19

    Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
    De COVID-19-pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft door snelle wereldwijde
    verspreiding ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Dit brengt een grote urgentie met zich
    mee voor ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. Het Zorginstituut heeft een overzicht
    gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen.
     
    Vanuit de Horizonscan Geneesmiddelen willen wij ook voor COVID-19 vroegtijdig inzicht geven in
    welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn. Het
    overzicht is gebaseerd op informatie van AIHTA, Adis Insight, de EMA en de FDA. Ook zijn meer
    algemene bronnen geraadpleegd zoals de Europese Commissie en het RIVM.
     
    Vaccins vallen in principe buiten de scope van de Horizonscan Geneesmiddelen, omdat vaccins
    normaal gesproken gefinancierd worden vanuit het rijksvaccinatieprogramma en de Horizonscan
    tot doel heeft een hulpmiddel te zijn bij de betaalbaarheid en toegankelijkheid van nieuwe
    geneesmiddelen. Om die reden spitst de scan voor COVID-19 zich toe op medicijnen en dan in
    het specifiek medicijnen die het verst zijn in hun ontwikkeling. Vaccins zijn, zeker met
    betrekking tot COVID-19, wel van groot publiek belang. Daarom is in dit overzicht wel
    achtergrondinformatie opgenomen en is zoveel mogelijk verwezen naar meer
    informatiebronnen.
     
   

     
    Het volledige artikel: Horizonscan Geneesmiddelen 10 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Coronamedicijnen: hoe staat het met de zoektocht naar COVID-19-

    behandelingen?
    New Scientist - Michael Le Page 27 mei 2020
     
    Er lopen nu verspreid over de hele wereld enkele honderden studies naar potentiŽle
    behandelingen van het coronavirus. Vroege resultaten suggereren dat een aantal de kans om te
    sterven aan COVID-19 iets verlagen, maar dat weten we pas zeker als grotere studies zijn
    voltooid.
     
    Er zijn twee aanvliegroutes. Bij de eerste probeert een middel de schade die het virus
    veroorzaakt te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door de overreactie van het immuunsysteem
    die bekend staat als een cytokinestorm te voorkomen. Die reactie zou veel van de mensen die
    sterven aan COVID-19 fataal worden. Een medicijn dat hier iets tegen doet, moet voorkomen
    dat de immuunrespons zů sterk is dat hij de longen begint te beschadigen en er zo voor zorgt
    dat de patiŽnt niet genoeg zuurstof krijgt.
     
    Bekend is dat veel verschillende moleculen die een signaal afgeven aan het immuunsysteem,
    de cytokines, een rol spelen bij dit proces. Er zijn al medicijnen die sommige van die signalen
    blokkeren, bijvoorbeeld om auto-immuunziektes als artritis te behandelen.
     
    Tocilizumab en canakunumab
    Een van die medicijnen is tocilizumab, dat de receptoren blokkeert die reageren op een cytokine
    genaamd interleukine-6, of IL-6. Een aantal vroege studies suggereert dat de sterfkans iets
    kan afnemen als mensen die een ernstige vorm van COVID-19 hebben dit middel krijgen.
     
    In ťťn studie naar 94 COVID-19-patiŽnten op de intensive care, van wie een deel aan een
    beademingsapparaat lag, overleefde bijvoorbeeld 61 procent van de patiŽnten die tocilizumab
    kregen (27 van de 44), tegen 48 procent van de controlegroep (24 van de 50).
    Dit was echter een retrospectieve studie, waarbij al verzamelde data achteraf werden onderzocht.
     We zullen moeten wachten voor de resultaten van een grotere, gerandomiseerde studie die
    wordt gerund door Roche, de maker van tocilizumab, voordat we weten of het middel echt werkt.
     
    Talloze vergelijkbare studies worden eveneens opgestart. Het farmaceutische bedrijf Novartis
    begint bijvoorbeeld een grote studie met canakunumab. Dat blokkeert een andere cytokine
    genaamd interleukine-1 bŤta, of IL-1β.
     
    Alle antivirale middelen, inclusief degene die werken met antilichamen, kampen echter met een
    groot nadeel. Sommige antivirale middelen werken misschien als ze snel genoeg worden
    toegediend na het moment waarop iemand het virus oploopt. ĎAlles wat werkt door het virus aan
    te pakken, zal minder effectief zijn op een later moment tijdens iemands ziekteí, zegt Babak
    Javid, arts-onderzoeker gespecialiseerd in infectieziektes aan de Tsinghua-universiteit in
    Beijing. Maar hoe ontdekken we welke middelen direct na infectie werken als we alleen studies
    doen met mensen die al ernstig ziek zijn, zoals nu gebeurt?
     
    En stel dat we een antiviraal middel vinden dat werkt als een patiŽnt het snel genoeg krijgt. Dan
    zou een brede toepassing afhangen van het vermogen om infecties vroeg op te sporen en de
    mensen die het grootste risico lopen ermee te behandelen. De meeste landen zijn echter niet in
    staat om mensen te vinden die net besmet zijn. Ook weten we nog niet goed welke patiŽnten
    ernstig ziek zullen worden, zegt Lang.
     
    Trudie Lang, hoogleraar mondiale gezondheidszorg aan de Universiteit van Oxford, is minder
    zeker van haar zaak. ĎHet feit dat we geen vroege successen hebben geboekt, kan betekenen
    dat er geen magic bullet isí, zegt zij. Om een echt baanbrekend medicijn te vinden, zou het
    zomaar kunnen dat we bij nul moeten beginnen in plaats van bestaande medicijnen een nieuwe
    functie te geven. En dat zou weleens jaren kunnen gaan duren.
     
    Het volledige artikel: New Scientist - Michael Le Page 27 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Al meer dan 50 zwaar zieke coronapatiŽnten geholpen met

    reumamedicijn
    HLN BelgiŽ - SPS en Stephanie Romans 28 april 2020
     
    Het medicijn tocilizumab, dat in ons land [BelgiŽ] al geregistreerd is en gebruikt wordt voor
    andere doeleinden, heeft een gunstig effect op het verloop van Covid-19, de ziekte veroorzaakt
    door het nieuwe coronavirus. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht verklaard
    op de dagelijkse persconferentie. Artsen van het UZ Gent hebben al meer dan vijftig
    coronapatiŽnten geholpen met tocilizumab. 
     
    Het medicijn onderdrukt - simpel gezegd - de reactie van het immuunsysteem. Dat klinkt
    tegenstrijdig. Heb je je immuunsysteem niet juist nodig om het virus te bestrijden? ďZo gaat
    het normaal gesproken. Je afweersysteem vecht tegen het virus, ruimt het op uit je lichaam
    en je geneestĒ, zegt professor Bart Lambrecht van UZ Gent. ďEr is een groep patiŽnten waarbij
    dat anders gaat. Bij hen zien we, zo rond dag tien, een omslag. Ze gaan achteruit. De reden:
    hun immuunsysteem reageert te veel. Het blijft strijden, terwijl het virus al weg is. Dan komen
    er ineens allerlei complicaties: bloedpropjes of witte plekken op de longfoto die wijzen op
    schade.Ē
     
    Volledig artikel: HLN BelgiŽ - SPS en Stephanie Romans  28 april 2020
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 09 januari 2021