Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

  Meer dan 1500 aanmeldingen voor test met nieuw coronavaccin bij  
    UMCG  
    Dagblad van het Noorden 19 maart 2021  
       
    Het UMCG heeft meer dan 1500 aanmeldingen ontvangen van mensen die  
    vrijwillig een nieuw coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Akston  
    Biosciences willen testen.  
       
    Dat bevestigt UMCG-woordvoerder Joost Wessels.  
       
    In totaal heeft het ziekenhuis 176 deelnemers nodig. Uit alle aanmeldingen worden de  
    deelnemers voor de test willekeurig geselecteerd. Alle vrijwilligers zijn ouder dan 18 en jonger  
    dan 65 jaar. Bovendien zijn zij nog [niet, red.] eerder met besmet het coronavirus en hebben  
    ze nog geen vaccin tegen corona gekregen.  
       
    Bij de test krijgen deelnemers een of twee doses van het kandidaat-vaccin toegediend om te  
    bepalen bij welke dosering je voldoende antistoffen in je lichaam hebt.  
       
    AKS-452-vaccin  
    Het vaccin dat wordt getest in het UMCG is het zogeheten AKS-452-vaccin. Het vaccin van  
    Akston Biosciences is een ‘recombinant subunit vaccin’. In dit type vaccin wordt geen gebruik  
    gemaakt van het eigenlijke coronavirus (verzwakt of levend). Het vaccin is opgebouwd uit een  
    gedeelte van het coronavirus, het spike-eiwit, dat is gecombineerd met een eiwitfragment van  
    een menselijk antilichaam. Het vaccin zit in een vloeistof, of aanvullend middel, die de  
    afweerreactie versterkt.  
       
    Het menselijk lichaam weet dat het spike-eiwit hoort bij het coronavirus en brengt een  
    afweermechanisme op gang, waarbij antistoffen en T-cellen worden geproduceerd. Met deze  
    techniek wordt een natuurlijke reactie tegen de virusinfectie geïmiteerd en wordt het eigen  
    afweersysteem geactiveerd.  
       
    Het volledige artikel: Dagblad van het Noorden 19 maart 2021  
       
 
     
     
 

 

Enthousiasme over corona-geneesmiddel

 
    Voorburgs Dagblad 5 maart 2021  
       
    De Europese toezichthouder voor medicijnen, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), is te  
    spreken over een coronageneesmiddel dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Eli  
    Lilly. Dat combineert twee antilichamen voor de behandeling van mensen die besmet zijn  
    geraakt met het coronavirus. Door het middel worden mensen blootgesteld aan minder  
    virusdeeltjes in hun lichaam en lopen ze dus minder risico ernstig ziek te worden.  
       
    Landen die bij het EMA zijn aangesloten, waaronder Nederland, kunnen nu plannen maken voor  
    het toedienen van het middel. Daarna kan het middel in Europa worden goedgekeurd.  
       
    Eli Lilly heeft twee zogeheten monoklonale antilichamen ontwikkeld. Die hebben de namen  
    bamlanivimab en etesevimab gekregen. Via een infuus worden ze toegediend. In het lichaam  
    moeten ze zich vasthaken aan de uitsteeksels van het coronavirus. Het virus kan die 'spikes'  
    dan niet meer gebruiken om lichaamscellen binnen te dringen. Daarmee kan het zich niet  
    verder verspreiden door het lichaam. Het geneesmiddel kan worden gebruikt voor  
    coronapatiënten die geen extra zuurstof nodig hebben, maar die wel risico lopen in een latere  
    fase heel erg ziek te worden. Het EMA vindt dat het ook mogelijk is om alleen bamlanivimab  
    toe te dienen.  
       
    In Europa is tot nu toe één geneesmiddel tegen corona goedgekeurd. Dat is het middel  
    remdesivir. Het EMA kijkt nog naar twee andere geneesmiddelen. Een daarvan is van het  
    Amerikaanse Regeneron. Dat is het middel dat de Amerikaanse ex-president Donald Trump na  
    zijn coronabesmetting kreeg. Ook Regeneron combineert twee antilichamen, die samen het  
    coronavirus in het lichaam te lijf moeten gaan. Bij Regeneron heten die casirivimab en       
    imdevimab. Het andere coronamedicijn dat momenteel wordt bekeken, is regdanvimab van het  
    Zuid-Koreaanse Celltrion.  
       
    Het volledige artikel: Voorburgs Dagblad 5 maart 2021  
       
 
     
     
 

 

Duitsland koopt voor 400 miljoen aan coronamedicijn

 
    Duitslandinstituut.nl - Redactie Duitslandweb 25 januari 2021. Bron Der Tagesspiegel - Lemke Meyer 24.01.2021.  
       
    De Duitse regering heeft 200.000 doses [à 2000 euro per dosis, red.] van  
    coronamedicijnen op basis van antilichamen ingekocht. De middelen zullen  
    vanaf volgende week worden gebruikt in Duitsland, heeft minister van  
    Volksgezondheid Jens Spahn gezegd in de krant Bild am Sonntag. Duitsland  
    is het eerste EU-land dat het medicijn gaat gebruiken.  
       
    De medicijnen op basis van antistoffen zijn nog niet goedgekeurd door het Europees  
    Geneesmiddelenbureau (EMA). Het Duitse Paul-Ehrlich-Institut heeft de middelen al wel  
    goedgekeurd.   
       
    In totaal heeft Duitsland voor 400 miljoen euro ingekocht. "Toediening van deze antistoffen  
    kan risicopatiënten in de vroege fase helpen om een zwaar ziekteverloop te voorkomen", zei  
    minister Spahn. Het is volgens de fabrikanten niet geschikt voor patiënten die al in het  
    ziekenhuis liggen.  
       
    De middelen bestaan uit antilichamen die het aantal virusdeeltjes in het lichaam moeten  
    begrenzen. De Duitse regering heeft de medicijnen gekocht bij farmaceutisch bedrijf Eli Lilly en  
    biotechbedrijf Regeneron, beiden Amerikaans. Met het medicijn van Regeneron werd ook de  
    voormalige Amerikaans president [...] behandeld, nadat hij begin oktober het coronavirus  
    opliep. Lees meer bij Der Tagesspiegel.  
       
    Het volledige artikel: .  
    Duitslandinstituut.nl - Redactie Duitslandweb 25 januari 2021. Bron Der Tagesspiegel - Lemke Meyer 24.01.2021  
       
 
     
     
 

 

Ernstig zieke Covid-19 patiënten succesvol behandeld met

 
    stamcellen uit navelstreng  
    Scientias - Vivian Lammerse 5 januari 2021  
       
    Hun overlevingskansen namen door de behandeling enorm toe.  
       
    Wetenschappers hebben weer veelbelovende stappen gezet in de zoektocht naar  
    behandelingen die werken tegen een ernstige vorm van COVID-19. Sommige mensen die  
    besmet raken met het coronavirus kunnen erg ziek worden met zelfs de dood tot gevolg. Maar  
    een nieuwe studie suggereert nu dat stamcellen uit de navelstreng de overlevingskansen van  
    ernstig zieke COVID-19-patiënten mogelijk kan vergroten.  
       
    Behandelingen  
    Hoewel een coronavaccin dichterbij komt, worden er nog steeds dagelijks enorm veel mensen  
    met het coronavirus besmet. Ook komen er elke dag veel te veel mensen door toedoen van  
    het virus te overlijden. En dus zijn artsen en wetenschappers nog altijd naarstig op zoek naar  
    behandelingen voor COVID-19-patiënten om hun overlevingskansen te verbeteren.  
    Onderzoeker Camillo Ricordi [US, red.] opperde voor het eerst dat het mogelijk zinvol kan zijn  
    om ernstig zieke COVID-19-patiënten te behandelen met stamcellen uit de navelstreng. Dat  
    komt omdat het bekend is dat deze cellen helpen bij het corrigeren van mislukte immuun- en  
    ontstekingsreacties. Wanneer de stamcellen worden toegediend, migreren ze daarnaast van  
    nature naar de longen. En omdat dit precies de plek is waar het bij veel COVID-19-patiënten  
    mis gaat, nam Ricordi samen met zijn team de proef op de som.  
       
    Studie  
    De onderzoekers bestudeerden 24 ernstig zieke patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis  
    waren opgenomen. Zij leden allemaal aan acute respiratory distress syndrome; een  
    levensbedreigende plotselinge ontstekingsreactie in de longen, waarbij zich vocht ophoopt dat  
    zuurstofopname bemoeilijkt. De patiënten kregen vervolgens of stamcellen uit de navelstreng,  
    of een placebo toegediend. Wie wat precies kreeg, was in nevelen gehuld. “Het was een  
    dubbelblinde studie,” vertelt Ricordi. “Noch de artsen noch de patiënten wisten wie de  
    behandeling en wie de placebo kregen.”  
       
    Resultaten  
    Twee infusies van 100 miljoen stamcellen werden binnen drie dagen aan een aantal patiënten  
    toegediend. En de behandeling bleek succesvol. Na een maand hadden alle patiënten die  
    jonger waren dan 85 jaar en die de stamcellen uit de navelstreng toegediend hadden gekregen  
    de ziekte overleefd, tegenover 42 procent in de controlegroep. Bovendien ontdekten de  
    onderzoekers dat de mensen die met de stamcellen waren behandeld, sneller herstelden. Meer  
    dan de helft van deze patiënten mocht binnen twee weken na de laatste behandeling naar  
    huis. Meer dan 80 procent van de behandelde groep was na dertig dagen hersteld, tegenover  
    minder dan 37 procent in de controlegroep.  
       
     
   

Stamcellen uit de navelstreng migreren van nature rechtstreeks naar de longen, waar ze

 
   

meteen beginnen met het herstellen van de schade die aangericht is door COVID-19.

 
   

Afbeelding: Dr. Camillo Ricordi

 
       
    De studie wijst erop dat ernstig zieke COVID-19-patiënten dus mogelijk succesvol kunnen  
    worden behandeld met stamcellen uit de navelstreng. En dat is interessant. “Onze resultaten  
    bevestigen het krachtige, ontstekingsremmende en immunomodulerende effect van de  
    stamcellen,” zegt onderzoeker Giacomo Lanzoni. “Deze cellen hebben duidelijk de ‘cytokine  
    storm’ geremd; een kenmerk van een ernstige vorm COVID-19.” De onderzoekers ontdekten  
    daarnaast dat de behandeling veilig is en geen ernstige bijwerkingen heeft. Bovendien kunnen  
    meer dan 10.000 patiënten met de stamcellen uit slechts één navelstreng behandeld worden.  
    “Het vereist alleen een intraveneuze infusie, zoals een bloedtransfusie,” legt Ricordi uit.  
    “Vervolgens werkt het eigenlijk als een slimme bomtechnologie in de longen om de normale  
    immuunrespons te herstellen en levensbedreigende complicaties ongedaan te maken.”  
       
    Veelbelovend  
    Al met al wijzen de resultaten erop dat het behandelen van COVID-19-patiënten met  
    stamcellen uit de navelstreng veelbelovend is. De volgende stap is om het gebruik van de  
    stamcellen te bestuderen bij COVID-19-patiënten die nog niet ernstig ziek zijn geworden, maar  
    wel het risico lopen om kunstmatig beademd te moeten worden. Op die manier willen de  
    onderzoekers gaan bepalen of de stamcellen ook het vermogen hebben om een ernstigere  
    vorm van COVID-19 te voorkomen.  
       
    Bovendien hebben de bevindingen ook gevolgen voor studies naar andere ziekten. “De  
    resultaten zijn van cruciaal belang,” zegt Lanzoni. “Niet alleen voor COVID-19, maar ook voor  
    andere ziekten die worden gekenmerkt door afwijkende immuunresponsen, zoals bijvoorbeeld  
    diabetes type 1.” Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte: een ziekte die wordt  
    veroorzaakt door een fout in het afweersysteem. “We kijken ernaar uit om de stamcellen in  
    klinische onderzoeken toe te passen om de progressie van diabetes type 1 een halt toe te  
    roepen,” besluit Lanzoni.  
       
    Het volledige artikel: Scientias - Vivian Lammerse 5 januari 2021  
       
 
     
     
 

 

Interview Hanneke Schuitemaker, vaccinmaker: 'Ik voel me niet

    verslagen. We wisten dat we niet de eerste zouden zijn'
    NRC Handelsblad - Niki Korteweg 23 december 2020
     
    Hanneke Schuitemaker leidt bij Janssen Vaccines in Leiden de hectische jacht
    op een coronavaccin. Mission control room: haar werkkamer in Amstelveen.
    Andere farmaceuten brachten uiteindelijk eerder resultaten naar buiten.
    „Niemand had dit verwacht.”
     
    Stampvoetend loopt Hanneke Schuitemaker in september door haar woonkeuken in
    Amstelveen. Acht maanden is met man en macht toegewerkt naar de beslissende studie bij
    zestigduizend proefpersonen. Een studie met het meest kansrijke kandidaatvaccin tegen Covid-
    19 dat onder haar leiding bij het farmaceutische bedrijf Janssen in Leiden is gemaakt. Er is een
    wereldwijde race naar een vaccin aan de gang, de coronapandemie moet worden ingedamd.
    Maar het besluit in de zojuist afgesloten Zoomvergadering is onverbiddelijk. De start van de
    studie gaat niet door.
     
    „De stoom kwam uit mijn oren”, vertelt ze begin november, rechtop aan de robuuste,
    meterslange eettafel in diezelfde woonkeuken. Het espressoapparaat op het aanrecht pruttelt
    nog na, haar reusachtige zwarte labrador snurkt zachtjes in zijn mand. „Wij hadden ingeschat
    dat een hogere dosis vaccin een betere afweerreactie zou opwekken, maar dat was niet zo. De
    lagere dosis deed het al goed. Maar inmiddels stonden tienduizenden flesjes met die hogere
    dosis klaar om de fase 3-studie te starten.”
     
    „De vraag is dan: wat ga je doen? Want met die lagere hoeveelheid verder gaan betekent dat je
    twee keer zoveel doses hebt. Toen is besloten om alles terug te halen, en de
    onderzoeksplekken opnieuw te bevoorraden met flesjes met de lagere dosis. Maar daarvoor
    moesten we de start van de studie an-der-halve week uitstellen. Jongens, come on!, dacht
    ik.” Ze sloeg nog net niet met de vuist op tafel. „Maar uiteindelijk zie ik ook dat het een
    goede beslissing was.”
     
    Zelfs voor de nuchtere viroloog Schuitemaker (56) is het een dollemansrit: een vaccin maken
    tegen een onbekend virus, middenin een pandemie, terwijl inzichten en eisen bijna dagelijks
    verschuiven. Ze leidt het mondiale onderzoek naar virale vaccins van het farmaceutische bedrijf
    Janssen Vaccines in Leiden, dat onderdeel is van een van ’s werelds grootste farmaceutische
    bedrijven, het Amerikaanse Johnson&Johnson. Haar hele loopbaan is gewijd aan vaccins maken.
    Tegen de dodelijkste virussen zoals hiv en ebola, tegen het rs-virus en tegen zika. Maar nog
    nooit lag er zo veel druk op haar werk als nu.
     
     
    WIE IS…?
    Hanneke Schuitemaker (Heerhugowaard, 1964) is hoogleraar virologie aan de Universiteit van
    Amsterdam en sinds 2011 hoofd virale vaccinontwikkeling van Janssen Vaccines in Leiden,
    onderdeel van de Amerikaanse farmaceut Johnson&Johnson. Na haar studie medische biologie
    aan de Vrije Universiteit Amsterdam stort ze zich vanaf 1987 op het nieuwe en dodelijke hiv-
    virus, dat aids veroorzaakt, bij het latere bloedonderzoeksinstituut Sanquin. In 2003 verhuist ze
    met haar gezin voor een jaar naar San Diego (VS) en verdiept zich aan het Scripps Research
    Institute in de vaccinontwikkeling tegen hiv. Terug in Nederland wordt ze in 2004 hoogleraar. In
    2010 start ze bij het Leidse biotechbedrijf Crucell, het latere Janssen Vaccines. Schuitemaker is
    gescheiden en woont in Amstelveen met de jongste van haar drie zoons, een grote labrador en
    een kat.
     
    Op deze novemberochtend in haar keuken oogt ze ontspannen, terugblikkend op de hectische
     jacht op een coronavaccin die ze dit jaar leidde. Mission control room: haar werkkamer in
    Amstelveen, waar ze zeven dagen per week zit van negen tot negen, met een Billy boekenkast,
    een groene varen en een uitbundig behang met envelopjes-dessin dat – tot haar ergernis –
    haar achtergrond is in de aaneenrijging van Zoomvergaderingen. „In Leiden zijn alleen de
    mensen die er echt moeten zijn, vooral in het lab. Johnson&Johnson houdt voor de onderlinge
    afstand twee meter aan, het is een sterk risicomijdend bedrijf. In sommige labs past maar één
    persoon. Dan zie je de hele dag niemand – nog minder leuk dan Zoom.” Ze zwaait even. Haar
    jongste zoon, de laatste van de drie die nog thuis woont, vertrekt met een rugzak op naar zijn
    opleiding.
     
    Doelgerichtheid, dat is wat haar tien jaar geleden naar het jonge Leidse biotechbedrijf Crucell
    trok. Ze werkte sinds 2004 als hoogleraar virologie in het AMC, waar ze onderzoek deed naar
    vaccins tegen hiv. „Ik was toe aan concreet onderzoek dat leidt tot een product, een vaccin.
    Academisch werk is alleen het eerste kleine stapje.” Veel collega’s op de universiteit reageerden
    negatief op haar overstap naar het bedrijfsleven, zegt ze lachend. „Ik ging naar the dark side.”
    Zelf had ze na drie weken ook alweer spijt. „Ik kwam erachter dat ook een biotechbedrijf nooit
    zelf een vaccin in de markt kan zetten. Daarvoor is een bedrijf nodig met het geld en de
    middelen.”
     
    Tot haar grote vreugde wordt Crucell al snel overgenomen door farmareus Johnson&Johnson.
    Haar woonplaats onder de rook van Schiphol blijkt een uitkomst. Voor Janssen Vaccines, zoals
    Crucell nu heet, vliegt ze jarenlang heen en weer naar de VS. Maar dan breekt 2020 aan. Sinds
    begin dit jaar werkt Janssen Vaccines vrijwel uitsluitend aan een coronavaccin.
     
    Wanneer is jullie vaccin klaar?
    „Dat hangt er helemaal van af hoe de proeven verlopen. Daaruit moet eerst nog maar blijken of
    het werkt. De grote fase 3-test, met de lagere dosis, is uiteindelijk eind september gestart. We
    rekruteren ruim 40.000 mensen in verschillende landen. Die studie moet uitwijzen of het vaccin
    veilig is, en of het beschermt tegen Covid-19. Die onderzoeken zijn geblindeerd: vrijwel
    niemand weet wie het kandidaatvaccin krijgt en wie een nepvaccin. Op het moment dat rond 150
    proefpersonen Covid-19 hebben opgelopen, en daar ook genoeg ouderen en ernstige Covid-
    gevallen bij zitten, kijkt een onafhankelijke commissie in welke van die twee groepen de zieken
    zijn gevallen. Als dat vooral in de placebogroep is dan weet je dat het werkt. Dat zullen we naar
    verwachting eind januari 2021 weten. Intussen maken we de papieren alvast zo ver mogelijk
    klaar voor de beoordeling door de autoriteiten. We hebben al elfduizend pagina’s.”
     
    Op 11 december is Schuitemaker, nu in een Zoomgesprek, duidelijk vermoeider. In de
    tussenliggende weken kwamen de farmaceuten Pfizer, Moderna en AstraZeneca de een na de
    ander naar buiten met de resultaten van hun coronavaccins. Dat van Pfizer is al goedgekeurd
    voor noodgebruik in verschillende landen, in het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste prikken
    gezet.
     
    Wat ging er door u heen toen u de resultaten van Pfizer hoorde?
    „Spéctaculair vond ik het. Niemand had dit verwacht, de vaccins van zowel Pfizer als Moderna
    bieden bijna 95 procent bescherming. We dachten allemaal dat 70 procent al heel wat zou zijn.
    En het biedt hoop. Dit verhoogt de kans dat dat van ons ook werkt.”
     
    En dat van AstraZeneca? U zou een flesje champagne ploppen als dat van hen werkte, omdat
    hun type vaccin vergelijkbaar is met dat van jullie.
     
    „De champagne is dicht gebleven. Zij hadden 90 procent en 62 procent, dat was te warrig om
    iets uit te concluderen. Maar het goede nieuws is dat ook hun vaccin werkt. Ze zagen een wat
    lager percentage in Brazilië, maar Pfizer had dat ook in die regio. In armere gebieden kan de
    immuunrespons minder goed zijn omdat de mensen minder gezond zijn.”
     
    Ziet u het als een concurrerende race of meer als een gezamenlijke strijd?
    „Het heeft iets van allebei. Elke producent weet dat hij nooit voldoende vaccins kan maken om
    bijna acht miljard wereldbewoners meteen te voorzien, dus in die zin is het niet concurrerend.
    Maar het heeft wel consequenties als je niet de eerste bent. Hoe zorg je dat mensen nog in jouw
    studie willen? Het voordeel is dat je veel kunt leren van de ervaringen van anderen. Er is meer
    openheid dan gewoonlijk tussen vaccinmakers. De Amerikaanse overheid heeft een denktank
    opgericht waarin we met mensen van alle vaccinfabrikanten, academici en mensen met
    coördinerende functies belangrijke onderwerpen bespreken. Je voelt je sterk verbonden, zeker
    in deze situatie.”
     
    Is het niet demotiverend, het hele jaar zo buffelen en dan al drie concurrenten over de finish?
    „Nee, ik voel me niet verslagen. We wisten dat we niet de eerste zouden zijn. Nu weten we: de
    lat ligt hoog. Mensen kijken vooral naar dat beschermingspercentage, maar een vaccin met een
    iets lager percentage kan nog steeds supergoed zijn vanwege andere aspecten. Ons vaccin is
    het enige in een studie met één dosis in plaats van twee, en het hoeft niet opgeslagen te
    worden bij -80 graden Celsius zoals dat van Pfizer, het is houdbaar in de koelkast. We weten
    dat mensen niet trouw hun tweede prik halen, zeker niet in ontwikkelingslanden. Bovendien, als
    je niet voldoende hebt van een vaccin dat 90 procent werkt, en ook een vaccin hebt dat
    bijvoorbeeld 70 procent beschermt, heeft het toch veel zin om ook daarmee te vaccineren. Om
    echt een klap op die pandemie te geven heb je zoveel mogelijk vaccinaties nodig, tegelijkertijd.
    Alleen zo bereiken we die groepsimmuniteit waar we naar streven.”
     
    Pandemieën, vaccins; hoogleraar Schuitemaker geeft er al jaren colleges over. Maar de praktijk
    heeft haar toch verrast. „Wat ik beklemmend vind: je kunt niet vluchten voor een pandemie. Je
    kunt nergens heen om er even van verlost te zijn.” Ze is dolblij dat ze, doelgericht, kan
    bijdragen aan een mogelijke oplossing. „Dat helpt me wel om het harde werken vol te houden.”
     
    Het kandidaatvaccin van Janssen bestaat uit een onschuldig verkoudheidsvirus met een stukje
    genetische code van het coronavirus: die van het karakteristieke uitsteeksel waarmee dat virus
    onze cellen binnendringt. Na vaccinatie maken cellen rond de prikplek dat corona-onderdeel.
    Het afweersysteem ontdekt dat lichaamsvreemde eiwit, maakt antistoffen ertegen en bouwt een
    geheugen ervoor op. Wanneer dan het échte coronavirus het lijf binnenkomt, staat de afweer
    klaar om het op te ruimen. Janssen testte dit systeem al bij 150.000 mensen met andere
    experimentele vaccins, tegen bijvoorbeeld ebola en hiv. Alleen het stukje coronavirus is nieuw.
    „Daardoor weten we hoe mensen het verdragen, en welke effecten het heeft op de
    immuunrespons.” Nederland heeft via de EU een deal met Janssen gesloten om enkele
    miljoenen doses af te nemen als het vaccin werkt, net als met nog vijf andere vaccinmakers,
    waaronder de drie koplopers.
     
    Het razendsnelle ontwikkeltraject zorgde voor een zenuwslopende reeks keuzemomenten. Voor
    de studies bij mensen überhaupt van start konden, testte Schuitemakers team in maart acht
    verschillende varianten van het vaccin bij muizen, elk met een net iets ander stukje corona-
    code erin. „Maar toen realiseerden we ons, op basis van die eerste resultaten, dat een negende
    variant nóg beter antistoffen zou moeten opwekken. Alleen: die hadden we nog niet getest in
    muizen. We wilden drie varianten kiezen om alvast in productie te nemen, één ‘lead’, de eerste
    keuze, en twee om op terug te vallen. Daarmee win je ontzettend veel tijd, maar we hadden dus
    nog niet alle gegevens. Deze negende leek op papier de beste, dus we kozen die als lead. Dat
    was verschrikkelijk spannend. Wat als het de verkeerde keuze was? Dan zouden we weer weken
    achterliggen. Op een vrijdagmiddag kreeg ik een telefoontje van mijn medewerker met de
    uitslag van een muizenstudie. ‘Hij doet het beter dan de rest!’, zei ze. Toen kreeg ik echt
    tranen in mijn ogen.”
     
    Stond iedereen achter die keuze?
    „Nee, mijn collega in de VS was helemaal verliefd op een van de back-ups. Om hem te
    overtuigen hadden we voor de beslissende Zoommeeting op maandag een enorme stapel
    powerpointslides gemaakt. Maar op zondagmiddag belde hij zelf al, met de resultaten van de
    proef bij apen. Niet zijn favoriet, maar de onze was de beste. Kristalhelder. Dat was een heel l
    ekker moment. Niet om gelijk te krijgen, maar omdat onze gedachtegang dus klopte.”
     
    Maar bij apen wekte jullie vaccinkandidaat geen complete afweerreactie op.
    „En dat leverde weer een ontzettend spannend moment op. We hebben de variant gekozen die
    bij apen de meeste antistoffen tegen het coronavirus opwekte, en die het beste beschermde
    tegen de infectie in zowel de neus als de longen, al na één prik. Maar de Amerikaanse
    geneesmiddelenautoriteit FDA had inmiddels een extra eis gesteld. Een bepaalde groep
    immuuncellen moest ook gestimuleerd worden, een bepaald type T-cellen. Die zijn nodig om te
    voorkomen dat iemand na een vaccinatie juist ernstiger ziek wordt na een infectie. Alleen dan
    mocht je door naar een fase 3-studie bij mensen.”
     
    „Dus toen wij met onze lead matige T-cel-reacties in gevaccineerde apen zagen, knepen we
    hem wel even. Wat als we dat ook zien bij mensen? Maar gelukkig wekt ons vaccin best goede
    T-cel-responsen op bij mensen, al na één dosis.”
     
    Na al die enerverende momenten ging op 23 september eindelijk de grote uitgestelde fase 3-
    studie van start. Maar slechts twee weken later werd één van de deelnemers aan de studie
    ernstig ziek. De studie werd stilgezet, naar goed gebruik bij geneesmiddelenonderzoek, om uit
    te zoeken of dit te maken kon hebben met het kandidaatvaccin.
     
    Wat was er aan de hand met die deelnemer? Amerikaanse media meldden dat het een
    twintiger was met een hersenbloeding door een groot bloedstolsel. Dat klinkt alarmerend?
    „Daar spreken wij niet over, omdat die deelnemer dat niet wil. Maar er zijn altijd mensen die
    toch een krant bellen. Er kunnen toevallig nare dingen gebeuren in een mensenleven. Als zoiets
    in een studie gebeurt, kijkt een onafhankelijke veiligheidscommissie of de persoon het vaccin
    heeft gekregen of een nepprik, en of de gebeurtenis verband houdt met het vaccin. Het bleek
    niet aannemelijk dat het door het vaccin kwam. Maar we zijn wel alert, we doen sindsdien ook
    aanvullend onderzoek naar bepaalde bloedwaarden bij deelnemers.”
     
    Ligt het dan wereldwijd stil?
    „We hebben zelf besloten om alles stil te leggen. Veiligheid is onze eerste prioriteit. Maar dan
    kom je erachter wat dat betekent, nu vanwege de pandemie alles tegelijkertijd loopt. Anders
    dan normaal wordt de fase 3-studie gestart terwijl de fase 1- en fase 2-proeven nog lopen, die
    veiligheid en dosering testen bij kleinere groepen mensen. Dan ligt met één gebeurtenis ook
    álles stil. Niet alleen de fase 3-studie in de VS, Zuid-Afrika, Brazilië, Peru en andere Zuid-
    Amerikaanse landen. Ook de fase 1-studie in België en de VS, en de fase 2-studie in
    Nederland, Duitsland en Spanje. Dat had ik me niet gerealiseerd van tevoren, hoe zo’n trein tot
    stilstand komt, en hoe lang het duurt voor je hem weer aan de gang hebt. De vertraging is
    aanzienlijk, we zijn vier weken achter op het oorspronkelijke schema. Maar het is wat het is.”
     
    Het is nogal een hordenloop, deze vaccinrace. Welke obstakels verwacht u nog?
    „Met het vaccin niets, als blijkt dat het werkt. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit, het
    vinden van voldoende plekken waar we het vaccin in glazen flesjes kunnen stoppen, zorgen dat
    het terecht komt waar het nodig is, mensen ter plekke opleiden, dat zal wereldwijd nog een hele
    oefening worden. Ik heb diep respect voor de collega’s die dat stuk regelen. Bij ons is de druk
    nu torenhoog omdat we de papieren voor de FDA voorbereiden, maar ook zij moeten leveren.
    Het is een enorme operatie.
     
    „Het vaccin wordt gemaakt in Nederland, en straks door producenten in Italië, India, de VS en
    Zuid-Afrika. Ze zijn nu aan het proefdraaien en zullen begin 2021 starten.”
     
    Kerst vieren zit er niet in voor Schuitemaker. „Ik wilde in de kerstvakantie dat lelijke behang in
    mijn werkkamer eindelijk eens overschilderen. Maar wij hebben helemaal geen vakantie, alleen
    wie enigszins kan mag 24 december vrij nemen, en 31 december. Maar het is oké, dit is zo
    uitzonderlijk. Ik ben al blij als ik in die periode even de rust heb om alle achterstanden bij te
    werken.”
     
    De drieling van vaccinmaker Sarah Gilbert kreeg al de AstraZeneca-kandidaat, een dochter van
    Poetin het Russische vaccin. Heeft u of uw zoon jullie vaccin al genomen?
     
    „Nee, wij mogen niet meedoen aan onze eigen fase 1- of 2-studies. Wel aan een fase 3-studie,
    maar alleen als die in het land loopt waar je woont. Helaas loopt hier in Nederland alleen een
    fase 2-studie. We hebben er wel over gegrapt dan ik maar wat mee moest nemen uit het lab,
    maar dat is onzin. Ik heb helemaal geen toegang tot dat klinische materiaal, en je mag ook
    niet je familieleden vaccineren. Bovendien: ik weet nog niet of het werkt. Maar toen Nederland in
    juni de eerste deal sloot, met AstraZeneca, dachten wij wel, potverdrie, straks mogen we niet
    eens ons eigen vaccin krijgen. Dat zou ik toch jammer vinden.”
     
    Het volledig artikel: NRC Handelsblad - Niki Korteweg 23 december 2020
     
 
     
     
 

 

Universiteit Utrecht werkt mee aan onderzoek naar coronamedicijn

 
    De Telegraaf financieel 15 december 2020  
       
    De Universiteit Utrecht (UU) en het Nederlandse bedrijf Harbour BioMed hebben  
    een licentie verkocht aan de Amerikaanse farmaceut Abbvie, voor klinische  
    proeven met een antilichaam voor een medicijn tegen het coronavirus. De  
    universiteit krijgt daar meerdere vergoedingen voor. Abbvie begint in de  
    Verenigde Staten met de eerste fase van de studie, en breidt het daarna uit in  
    Europa.  
       
    Als de ontwikkeling van het antilichaam, ABBV-47D11 genaamd, succesvol is, zal het wereldwijd  
    geproduceerd en verkocht gaan worden. AbbVie betaalt Harbour BioMed en de Utrechtse  
    Universiteit een eenmalige licentievergoeding, een vergoeding bij het behalen van belangrijke  
    mijlpalen op het gebied van ontwikkeling, regelgeving en verkoop, en royalty's op de verkoop  
    van het antilichaam. Precieze financiële details werden niet bekendgemaakt.  
       
    Een eerste voorstudie met muizen liet zien dat het menselijke antilichaam zich richt op een  
    bepaald eiwit van het coronavirus, waardoor infectie wordt geblokkeerd. Dat suggereert dat de  
    antistof waarschijnlijk een goede kandidaat is voor een coronamedicijn, en dat het tegelijkertijd  
    een breed scala aan potentiële mutanten van het virus kan aanpakken. Het antilichaam zal  
    worden getest bij 24 patiënten op verschillende onderzoekslocaties.  
       
    Het Erasmus MC was ook betrokken bij de fundamentele wetenschap rond het antilichaam,  
    maar is niet betrokken bij de licentieovereenkomst.  
       
    Het volledige artikel: De Telegraaf financieel 15 december 2020  
       
 
     
     
 

 

Zwitsers bedrijf dat coronamedicijn ontwikkelt steeg dit jaar al

 
    33.000 procent op de beurs, maar aandeel kost niets  
    Business AM - Ruben van Lent 14 december 2020  
       
    Relief Therapeutics, dat een medicijn ontwikkelt tegen ademhalingsproblemen  
    door een besmetting met Covid-19, zag zijn aandeel al 33.000 procent stijgen dit  
    jaar. Kleine nuance wel: één aandeel kost nog steeds maar 0,40 Zwitserse frank  
    (0,37 euro).  
       
    Het Zwitserse farmabedrijf ontwikkelt het medicijn samen met zijn Amerikaanse partner  
    NeuroRX. De bedrijven konden vorige week het vereiste aantal patiënten bijeenkrijgen om hun  
    klinische proeven in fase 2b en 3 van start te laten gaan.  
       
    De therapie met de naam RLF-100 is gebaseerd op de stof aviptadil. Dat is een peptide die  
    helpt tegen erectiestoornissen. Hij herstelt het immuunsysteem en stimuleert de  
    bloedsomloop. In die zin kan het middel dus ook interessant zijn voor mensen met zware  
    ademhalingsproblemen door Covid-19. In eerdere onderzoeken overleefde 72 procent van de  
    kritieke patiënten.  
       
    RLF-100 was tot begin dit jaar in handen van Biogen, maar werd dan overgenomen en  
    gepatenteerd door Relief. Die zag het potentieel als coronamedicijn en ging daarvoor een  
    partnerschap aan met NeuroRX.  
       
    Noodgoedkeuring  
    In het begin van dit jaar was Relief Therapeutics niets waard. Een aandeel kostte 0,01 frank en  
    de beurswaarde bedroeg minder dan 100 miljoen frank. Ondertussen is het bedrijf 1,3 miljard  
    frank waard, maar een aandeel kost nog wel maar steeds 40 cent. Ter vergelijking: voor  
    concurrent Roche betaalt u 306 frank per aandeel.  
       
    In juni kreeg het middel noodgoedkeuring van de Amerikaanse farmawaakhond FDA en het  
    wordt ook gebruikt als middel tegen de zeldzame ziekte ARDS, waarbij ademhalingsproblemen  
    optreden na bijvoorbeeld een longontsteking. In januari verwacht Relief resultaten voor de  
    testen op coronapatiënten.  
       
    Het volledige artikel: Business AM - Ruben van Lent 14 december 2020  
       
 
     
     
 

  Video prof. dr. Pierre Kory over de effecten van Ivermectine  
   

Washington D.C. 8 december 2020

 
       
   

 
       
    Prof. Dr. Pierre Kory is voorzitter van een groep gerenommeerde artsen en wetenschappers,  
    genaamd Frontline Covid-19 Critical Care Alliance [FLCCC]. In het begin van de pandemie  
    pleitte dr. Kory voor het gebruik van corticosteroïden bij de behandeling van COVID-19  
    patiënten. Een advies dat levens bleek te redden en in de behandelrichtlijnen bij COVID-19 is  
    opgenomen.  
       
 
     
     
 

 

... [US president's] experimentele coronabehandeling goedgekeurd

    door Amerikaanse toezichthouder
    Nu.nl 22 november 2020
     
    De experimentele behandeling die [de US president T.] [...] kreeg toen hij het
    coronavirus had, is zaterdag versneld goedgekeurd door de Amerikaanse
    toezichthouder Food and Drug Administration (FDA). De firma Regeron heeft
    toestemming gekregen om de synthetische antilichamen casirivimab en
    imdevimab toe te dienen voor de behandeling van patiënten met milde tot
    matige coronaklachten. Het gaat om mensen die positief getest zijn en die
    een hoog risico lopen zware klachten te ontwikkelen.
     
    De US president [...] werd na zijn besmetting begin oktober onder meer behandeld met
    synthetische antilichamen van de Amerikaanse firma Regeneron. Hij vond dat het
    experimentele middel zo snel mogelijk moest worden goedgekeurd, zodat het kan worden
    gebruikt in de Amerikaanse ziekenhuizen.
     
    De Amerikaanse toezichthouder kan in noodgevallen groen licht geven voor het gebruik van
    geneesmiddelen voordat ze een officieel en langdurig goedkeuringsproces hebben doorlopen.
    Volgens de FDA hebben klinische testen aangetoond dat als de middelen tegelijk worden
    toegediend bij patiënten, ze minder vaak in het ziekenhuis of op de spoedeisende hulp
    belanden dan mensen die met een placebo zijn behandeld. De middelen worden via een
    infuus ingebracht.
     
    Casirivimab en imdevimab zijn niet goedgekeurd voor patiënten die in het ziekenhuis worden
    opgenomen vanwege COVID-19 of die vanwege het virus zuurstof krijgen toegediend.
     
    Het volledige artikel: Nu.nl 22 november 2020
     
 
     
     
 

 

Onzichtbaar Uv-c-lampen nieuw wapen tegen micro-organismen

    Het licht dat elk virus doodt
    Het Parool - Runa Hellinga 18 november 2020
     
    Het Nederlandse bedrijf Signify wordt overspoeld met bestellingen van zijn
    desinfecterende uv-c-lampen. Naast de zorg is ook het onderwijs geïnteresseerd.
     
    Het RIVM wil er nog niet echt aan, maar door Covid-19 heeft de rest van de wereld groeiende
    belangstelling voor de desinfecterende uv-c-lampen van Signify, de vroegere lichttak van
    Philips. Terwijl de verkoop van gewone lichtarmaturen de afgelopen maanden flink daalde, kan
    het Nederlandse bedrijf de wereldwijde vraag naar de speciale coronalampen nauwelijks aan. Ze
    gaan zo hard dat de productie onlangs werd verachtvoudigd. Hoeveel lampen het in totaal
    maakt, wil het bedrijf niet zeggen.
     
    Met deze lampen krijgt een decennia oude techniek nieuwe betekenis. Uv-c is een
    lichtgolflengte die door de stratosfeer wordt tegengehouden en van nature niet op aarde
    voorkomt. Het licht, voor het menselijk oog een vage blauwe gloed, schakelt micro-
    organismen als schimmels, bacteriën en virussen uit. Tot nu toe is er volgens Signify nog geen
    micro-organisme gevonden dat uv-bestendig is.
     
    Het bedrijf produceert al zo'n 35 jaar uv-c-lampen voor desinfectiedoeleinden. Ook voor
    Nederland, waar bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven en zwembaden hun water zo ontsmetten. De
    tuinbouw gebruikt de lampen om schimmels op planten te bestrijden. Volgens Signify zijn
    bestraalde oppervlakken na zo'n zes seconden voor 99,99 procent coronavrij. Het bedrijf
    ontwikkelde de afgelopen tijd armaturen voor een reeks nieuwe toepassingen.
     
    Medisch speelde het licht ooit een belangrijke rol in de tbc-bestrijding. Net als nu bij corona
    werden de lampen toen ingezet om ruimten en voorwerpen te desinfecteren. "In Rusland
    behoren uv-c-armaturen sindsdien tot de standaardinrichting van ziekenhuizen," zegt Emile
    van Dijk, wereldwijd verantwoordelijk voor Signify's divisie voor speciale verlichting.
     
    In de Nederlandse gezondheidszorg speelde het licht tot nu toe vooral een rol bij de desinfectie
    van instrumenten, maar de belangstelling groeit. Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn heeft sinds
    een paar maanden een rijdende robot die patiëntenkamers met uv-c ontsmet. "Veel GGD's
    hebben inmiddels uv-c-lampen hangen," zegt Van Dijk.
     
    Sinds de metro van Londen armaturen installeerde, is het aantal besmettingen daar met 50
    procent gedaald. PSV kondigde vorige week aan dat de club de lucht in de kleedkamers en
    medische behandelruimten met plafondlampen gaat desinfecteren.
     
    Desinfecteren van lucht
    Ook in het onderwijs groeit de interesse. Hoewel de armaturen niet goedkoop zijn, is de
    installatie nog altijd een stuk goedkoper dan de aanleg van goede ventilatie. De lampen
    moeten wel deskundig worden geïnstalleerd, maar een klaslokaal is in een middag klaar.
    Bovendien, zegt Van Dijk, werkt uv-c-licht niet alleen tegen corona: "Het doodt virussen en
    bacteriën, dus het werkt net zo goed tegen griep, verkoudheid en wat er verder in een school
    rondwaart."
     
    Een Amerikaanse supermarktketen test een uv-c-tunnel om winkelwagens te ontsmetten en een
    Indiaas hotel wil op dezelfde manier de bagage van gasten behandelen. Voor kleinschaliger
    gebruik bestaan inmiddels 'chambers', magnetronachtige apparaten die voorwerpen reinigen.
    Het Amsterdamse theater Carré gaat die gebruiken voor de desinfectie van attributen.
     
    Met de discussie over aerosolen is ook de belangstelling voor lampen die de lucht
    desinfecteren, enorm toegenomen. Hoewel het RIVM inmiddels erkent dat aan de effectiviteit
    van uv-c niet getwijfeld kan worden, blijft die organisatie terughoudend om de lampen te
    adviseren.
     
    Verbrande huid
    Van Dijk wijst op Amerikaanse onderzoeken, onder meer van de Universiteit van Harvard. "Die
    tonen aan dat uv-c-armaturen beter werken dan ventilatie." Onderzoekers van de Technische
    Hogeschool in het Duitse Ulm, die diverse onderzoeken wereldwijd vergeleken, concludeerden op
    basis daarvan dat uv-c effectief is bij de bestrijding van corona.
     
    Een belangrijk punt is wel het veiligheidsaspect. Uv-c is niet alleen gevaarlijk voor micro-
    organismen. Mensen en dieren moet je er ook niet aan blootstellen. "Je huid verbrandt binnen
    enkele minuten," zegt Van Dijk. Uv-c-lampen voor oppervlakteontsmetting hebben daarom een
    bewegingssensor en functioneren alleen als er niemand in de kamer is. Lampen voor
    luchtbehandeling, die permanent branden, zijn zo geconstrueerd dat het licht niet direct op de
    aanwezigen kan vallen.
     
    Dat geldt overigens niet voor de draagbare lamp die Signify onlangs voor thuisgebruik
    ontwikkelde. Die ontsmet de lucht in een gemiddelde woonkamer binnen drie kwartier, maar
    mag alleen worden gebruikt als er niemand is. Sensoren schakelen het apparaat daarom uit
    zodra beweging in de ruimte wordt geconstateerd. In Azië is de lamp inmiddels al te koop.
    Nederlanders zullen nog tot februari moeten wachten.
     
    Het volledige artikel: Het Parool - Runa Hellinga 18 november 2020
     
 
     
     
 

 

Mondwater kan verspreiding corona fors verminderen volgens nieuwe

    studie
    HLN.be - KVDS 17 november 2020
     
    Doodgewoon mondwater met 0,07 procent van het antimicrobiële en antivirale
    middel Cetylpyridinium Chloride (CPC) zou “veelbelovend” zijn in de strijd tegen
    het coronavirus. Dat staat te lezen in een nieuwe studie van de universiteit van
    Cardiff. De mondspoeling doodt het virus binnen de 30 seconden bij
    experimenten in een laboratorium.
     
    Vóór iedereen naar de supermarkt of de apotheek snelt om een voorraad mondwater in te
    slaan: het gaat om de eerste resultaten van een groot onderzoek. Ze werden nog niet door
    andere wetenschappers gecheckt. Er moet ook nog een klinische studie gebeuren bij mensen
    om te zien wat de effectieve impact van mondwater is op de concentratie van het coronavirus in
    het speeksel van proefpersonen.
     
    Maar de resultaten zouden dus wel “veelbelovend “ zijn. De wetenschappers deden hun eerste
    tests in een laboratorium waar dezelfde omstandigheden werden gecreëerd als in de neus- en
    keelholte van de mens. Ze gebruikten mondwater van gewone merken met 0,07 procent
    Cetylpyridinium Chloride (CPC), zoals Listerine. Die stof kan door de wand van een cel heen
    dringen en die doen lekken, waardoor ze uiteindelijk afsterft. Ze kan ook het vet-membraan
    van een virus verstoren. Wat bleek? Wel 99,9 procent van de virusdeeltjes was verdwenen
    binnen de 30 seconden.
     
    Speeksel
    Nu zal een klinische studie volgen van twaalf weken in het universiteitsziekenhuis van Wales
    om te zien of mondwater het aantal virusdeeltjes ook effectief vermindert in het speeksel van
    de mens. Onze mond zit namelijk vol hoeken en gaten en er worden nog heel wat andere
    stoffen afgescheiden, die ook kunnen reageren. De resultaten van dat onderzoek worden begin
    2021 verwacht.
       
    Professor David Thomas - die het onderzoek leidt - drukt erop dat die klinische studie
    noodzakelijk is voor er definitieve conclusies getrokken kunnen worden. “We moeten eerst te
    weten komen of het effect in het laboratorium overeenkomt met wat we zien bij mensen”,
    vertelt hij aan de Britse nieuwszender Sky News. 
     
    Er zal ook onderzocht worden hoelang het effect van spoelen met mondwater duurt. Een eerdere
    studie bij een kleine groep patiënten toonde volgens de onderzoekers dat de viruslading - het
    aantal virusdeeltjes dat een mens in zich heeft - tot zes uur lang gereduceerd was in de mond.
     
    Druppeltjes
    Het coronavirus verspreidt zich in belangrijke mate via druppeltjes speeksel en afscheiding uit
    de neus (bij praten, hoesten en niezen). Daar kunnen zowel voor, tijdens als na de acute fase
    van de ziekte virusdeeltjes inzitten, maar ze komen ook voor bij asymptomatische patiënten.
    Het reduceren van het aantal virusdeeltjes in de mond zou dus kunnen helpen om de
    verspreiding van het virus af te remmen.
     
    De onderzoekers drukken er wel op dat mondwater géén geneesmiddel is tegen Covid-19 - het
    virus dat de ziekte veroorzaakt blijft gewoon aanwezig in de rest van het lichaam van een
    besmet persoon - en geen enkele garantie biedt dat het besmetting kan voorkomen.
    Mondwater zou wel een aanvulling kunnen vormen op andere beschermingsmaatregelen, zoals
    sociale afstand, mondmaskers en het wassen van je handen om overdracht te voorkomen.
     
    Eerder onderzoek toonde wel al aan dat CPC werkt tegen het griepvirus
     
    Vorige maand maakte de Penn State College of Medicine ook al resultaten bekend
    van laboratoriumonderzoek dat erop wees dat mondwater coronavirussen kan uitschakelen.
    Hetzelfde geldt voor onderzoek van de Ruhr-Universität Bochum, waarvan de resultaten in
    augustus gepubliceerd werden. Maar ook in die onderzoeken moeten nog klinische tests
    volgen. 
     
    Het volledige artikel: HLN.be - KVDS 17 november 2020
     
 
     
     
 

 

Farmaceut Moderna: Ons coronavaccin is voor 94,5 procent effectief

    Trouw / ANP / Redactie 16 november 2020
     
    Een coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna is volgens voorlopige
    onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief bij het voorkomen van een
    besmetting met het coronavirus. 
     
    Moderna werkt aan het vaccin mRNA-1273. Europese landen hebben alvast tientallen miljoenen
    doses daarvan besteld, de Europese medicijnwaakhond is een versnelde beoordeling gestart.
    Voor de tests maakt Moderna gebruik van ongeveer 30.000 proefpersonen, waaronder ook veel
    kwetsbare en oudere mensen. Een deel krijgt het kandidaat-vaccin, een ander deel krijgt een
    placebo. In die controlegroep liepen negentig mensen het coronavirus op. Bij de mensen die het
    middel van Moderna kregen, raakten maar vijf personen besmet. Van die 95 besmette
    personen werden er elf ernstig ziek, allen uit de controlegroep van mensen die een placebo
    hadden gekregen. Volgens Moderna zijn er geen grote veiligheidsproblemen aan het licht
    gekomen tijdens de tests.
     
    Moderna is de tweede fabrikant die hoopvolle resultaten biedt in de ontwikkeling van een
    coronavaccin. Concurrent Pfizer meldde eerder dat zijn potentiële vaccin 90 procent effectief is.
    Daarnaast is er nog een handvol vaccins in de maak.
     
    Moderna gebruikt een nieuwe techniek waarbij een stukje genetische code van het coronavirus
    wordt geïnjecteerd. Het lichaam maakt daardoor virale eiwitten aan. Daar word je niet ziek van,
    maar het immuunsysteem reageert wel door afweerstoffen aan te maken. 
     
    “De gegevens zien er veelbelovend uit”, reageert Eleanor Riley, hoogleraar immunologie aan de
    universiteit van Edinburgh, tegenover persbureau Reuters. “De bijwerkingen lijken ongeveer
    gelijk te zijn aan de gebruikelijke bijwerkingen van vaccinaties voor volwassenen, zoals het
    griepvaccin. Nog onduidelijk is of het vaccin ook de verspreiding van het virus verhindert, maar
    over het algemeen is dit uitstekend nieuws.” Bijwerkingen van het Moderna-vaccin zijn onder
    andere vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn bij enkele patiënten. 
     
    Anthony Fauci, het wetenschappelijke gezicht van de Amerikaanse strijd tegen het virus, noemt
    de resultaten ‘indrukwekkend'. “We hebben nu twee vaccins die effectief zijn, dus dit is een
    belangrijke stap vooruit, willen we dit virus ooit onder controle krijgen.” Volgens Fauci kunnen er
    eind december vaccins beschikbaar zijn in de VS voor mensen in de risicogroep. 
     
    Nederland kan 3 miljoen doses krijgen
    De Europese Unie heeft met Moderna een voorlopige deal voor 80 miljoen doses van het vaccin.
    Vaccins waarvoor contracten zijn afgesloten, worden na definitieve goedkeuring volgens een
    vaste verdeelsleutel aan de lidstaten toegekend. Nederland kan in dit geval rekenen op ruim 3
    miljoen stuks (3,89 procent).
     
    Zorgminister Hugo de Jonge spreekt van “hoopvolle tussentijdse onderzoeksresultaten”. Hij
    juicht het toe dat het Europese geneesmiddelenbureau EMA ook het vaccin van Moderna
    versneld wil beoordelen. “Zo houden we de vaart erin en is er straks snel duidelijkheid over de
    effectiviteit en veiligheid van de verschillende vaccins.”
      
    Het volledige artikel: Trouw / ANP / Redactie 16 november 2020
     
 
     
     
 

 

Experimentele behandeling covid-19 met monoklonaal antilichaam

    Medisch Contact - Henk Maassen 11 november 2020
     
    De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit, de FDA, heeft de experimentele
    behandeling met het monoklonale antilichaam bamlanivimab goedgekeurd voor
    gebruik tegen milde tot matige covid-19 bij volwassenen, inclusief patiënten van
    65 jaar en ouder, en bij pediatrische patiënten.
     
    Uit preklinische studies was al gebleken dat neutraliserende antilichamen in verschillende
    diermodellen veelbelovende resultaten laten zien, met duidelijke verminderingen van de virale
    belasting in de bovenste en onderste luchtwegen. Bamlanivimab is zo’n monoklonaal
    antilichaam dat met hoge affiniteit bindt aan het receptorbindende domein van SARS-CoV-2. De
    resultaten van een vorige week in de NEJM gepubliceerde fase-2-studie naar de werkzaamheid
    en veiligheid van het middel bij patiënten in een poliklinische setting zijn veelbelovend, met
    gunstige effecten op de viral load, symptoomscores en klinische uitkomsten.
     
    De behandeling met het monoklonale antilichaam is alleen bedoeld voor mensen met milde tot
    matige symptomen die het risico lopen om een ​​ernstigere vorm van de ziekte te ontwikkelen.
    De FDA heeft bamlanivimab nadrukkelijk niet goedgekeurd voor patiënten die al in het
    ziekenhuis zijn opgenomen en zuurstof nodig hebben. De therapie moet zo snel mogelijk na
    een positieve covid-19-test en binnen tien dagen na het begin van de symptomen worden
    toegepast.
     
    Voor de productie van bamlanivimab wordt gebruikgemaakt van antilichamen die zijn geïsoleerd
    uit het bloed van mensen die zijn hersteld van de ziekte. Massaproductie van monoklonale
    antilichamen is echter complex en vooral een zeer kostbare zaak. Daarom zijn er grote zorgen
    over de vraag hoe arme landen dit en soortgelijke middelen moeten bekostigen.
     
    Dit is een verschil met ‘convalescent plasma'-behandelingen, die bestaan ​​uit een complex
    mengsel van antilichamen, geoogst uit het bloed van mensen die zijn hersteld van covid-19.
     
    In Nederland hebben Sanquin Bloedbank en plasmaproducent Sanquin Plasma Products (SPP)
    de afgelopen maanden uit gedoneerd bloed vierduizend doses met antistoffen tegen het
    coronavirus geproduceerd. Dit medicijn is nu klaar om ingezet te worden. Het zal in eerste
    instantie worden toegepast om besmetting en ziekte bij mensen met een verzwakt
    immuunsysteem te voorkomen.
     
    Er komt ook een onderzoek naar de effectiviteit van de antistoffen als preventief medicijn bij
    ouderen in verpleeghuizen. De werkgroep adviseert dit te toetsen in verpleeghuizen waar de
    covid-19-infectiedruk hoog is. De eerste resultaten worden in de zomer van 2021 verwacht.
     
    Naar schatting zeventig antilichaambehandelingen zijn momenteel in ontwikkeling, zo meldt
    Nature; een aantal daarvan is al onderwerp van klinische trials.
     
    Het volledige artikel: Medisch Contact - Henk Maassen 11 november 2020
     
 
     
     
 

 

Snel uit de startblokken en zonder poespas, dit echtpaar ontwikkelde

    het veelbelovende coronavaccin
    NRC Handelsblad - Juurd Eijsvoogel 10 november 2020
     
    BioNTech uit Duitsland staat aan de wieg van een mogelijk succesvol
    coronavaccin. Het Turks-Duitse echtpaar achter het bedrijf had al vroeg door
    dat er belangrijk werk te doen was.
     
    Voor Duitsland was het maandag dubbel goed nieuws. Niet alleen bleek er belangrijke
    vooruitgang te zijn geboekt bij de ontwikkeling van een coronavaccin. Maar een relatief klein
    Duits biotechnologiebedrijf speelt daarbij, als initiatiefnemer en partner van het grote
    Amerikaanse farmaceutische concern Pfizer, een sleutelrol.
     
    Het echtpaar dat de firma BioNTech in 2008 oprichtte, allebei medische onderzoekers met
    Turkse wortels, had al een goede reputatie in de wetenschappelijke wereld en bij investeerders.
    Maar nu zijn topman Ugur Sahin (55) en medisch directeur Özlem Türeci (53), zijn echtgenote,
    opeens landelijke en zelfs internationale bekendheden geworden.
     
   

     
    Dat hun bedrijf gevestigd is aan een straat in Mainz die Am Goldgrube heet, „Aan de goudmijn”,
    wordt daarbij steevast vermeld. De aandelenkoers schoot maandag op de Amerikaanse
    technologiebeurs Nasdaq omhoog, waarmee de beurswaarde van BioNTech op 21,9 miljard dollar
    (18,5 miljard euro) kwam. Sahin bezit 18 procent van de aandelen.
     
    Co-schappen in Homburg
    Hij was vier toen hij naar Duitsland kwam, waar zijn vader werkte als gastarbeider, zoals dat toen
    heette, in een Ford-fabriek in Keulen. Türeci is in Duitsland geboren als dochter van een Turkse
    arts, die werkte in een klein ziekenhuis in Cloppenburg, Nedersaksen.
     
    Ze studeerden allebei medicijnen en ontmoetten elkaar begin jaren negentig tijdens hun co-
    schappen in Homburg, waar ze een belangstelling voor kankeronderzoek bleken te delen. Al is
    belangstelling misschien te zuinig uitgedrukt. Zelfs op hun huwelijksdag, vertelde Türeci eens in
    een interview, maakten ze allebei tijd vrij voor laboratoriumwerk.
     
    In 2001 zetten ze hun eerste bedrijf op, Ganymed Pharmaceuticals, gericht op de ontwikkeling
    van een therapie om het eigen immuunsysteem van kankerpatiënten in te zetten tegen
    kankercellen.
     
    Nadat ze het bedrijf (volgens het Duitse Management Magazin voor 422 miljoen euro) verkocht
    hadden aan het Japanse Astellas, richtten ze BioNTech op, samen met de Oostenrijkse
    kankerspecialist Christoph Huber, die sindsdien lid is van de raad van commissarissen. In de
    loop der jaren heeft BioNTech grote investeerders aan zich weten te binden, waaronder de Bill &
    Melinda Gates Foundation.
     
    Opmerkelijk is hoe snel BioNTech bij het zoeken naar een vaccin uit de startblokken kwam. Al in
    januari, enkele dagen nadat Sahin in The Lancet over het virus had gelezen, stortte het bedrijf,
    dat zo’n 1.300 werknemers heeft, zich in de race om een vaccin. Er werden 500 mensen
    vrijgemaakt voor het project.
     
    Geen poespas
    In maart sloot BioNTech samenwerkingsovereenkomsten met het Amerikaanse Pfizer en het
    Chinese Fosun. De Duitse overheid stelde 375 miljoen euro beschikbaar om snel met de
    massaproductie te kunnen beginnen als het vaccin is goedgekeurd.
     
    Sahin, die de naam heeft niet van poespas te houden, liet zich maandag niet meeslepen door
    alle opwinding. Nuchter zei hij dat „de eerste tussentijdse analyse van onze internationale fase-
    drie-studie erop wijst dat een vaccin Covid-19 verhinderen kan”.
     
    Terwijl boulevardblad Bild in een kop „het Duitse vaccinwonder” toejuicht, moet Sahin niets
    hebben van pogingen een vaccin een nationaal stempel op te drukken. „Samenwerking is
    absoluut cruciaal voor deze internationale uitdaging”, zei hij eerder dit jaar tegen de Frankfurter
    Allgemeine Zeitung. Hij sloot uit dat een vaccin alleen beschikbaar zou komen voor bijvoorbeeld
    China, Duitsland of de Verenigde Staten.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Juurd Eijsvoogel 10 november 2020
     
 
     
     
 

 

'Enorme doorbraak' farmaceut Pfizer: Coronavaccin vaak 90 procent

    effectief én veilig
    AD - Stephen Friedrichs en Chris van Mersbergen 9 november 2020
     
    Pfizer lijkt als eerste met een vaccin tegen corona op de markt te gaan komen. 
    Eind deze maand volgt een marktaanvraag, meldt de Amerikaanse farmaceut. Uit
    de nieuwste onderzoeksresultaten van Pfizer, die vandaag zijn gepubliceerd,
    blijkt dat het vaccin enorm goed aanslaat. Deskundigen reageren enthousiast,
    maar zien wel nog een addertje onder het gras. 
     
    Het gaat om de eerste resultaten van het fase 3-onderzoek, het laatste stadium voordat een
    vaccin de markt op mag. In die fase wordt een vaccin op ruim 43.000 mensen getest. Uit een
    eerste analyse blijkt dat 94 proefpersonen het coronavirus kregen. Het overgrote deel daarvan
    zat echter in de placebogroep, meldt Pfizer, dat op basis van de getallen concludeert dat het
    vaccin voor 90 procent effectief lijkt te zijn.
     
    Dat percentage is veel hoger dan verwacht en nodig is om een vaccin op de markt te mogen
    brengen. Ter vergelijking: de meeste vaccins hebben een effectiviteitsgraad van rond de 80
    procent; in het geval van corona zijn gezondheidsautoriteiten al tevreden met een effectiviteit
    van meer dan 50 procent.
     
    Bijwerkingen
    Voorlopig zijn tijdens de studies van het vaccin ook nog geen grote problemen op het gebied
    van bijwerkingen ontstaan, meldt de Amerikaanse farmaceut.
     
    Hoewel nog niet alle resultaten binnen zijn, spreekt Pfizer-directeur Albert Bourla van een
     ‘enorme doorbraak’: ,,Met dit nieuws zijn we een behoorlijke stap dichterbij een vaccin dat een
    einde moet maken aan deze wereldwijde gezondheidscrisis.”
     
    Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemt de
    resultaten van Pfizer ‘beter dan verwacht’: ,,Dit is goed nieuws, zeker op korte termijn. Het lijkt
    er nu echt op dat het vaccin in ieder geval voor enige tijd een goede bescherming biedt tegen
    het coronavirus.”
     
    Addertje onder het gras
    Toch is nog wel een addertje onder het gras, zegt Huckriede: ,,De vraagt blijft in hoeverre het
    vaccin op langere termijn werkzaam is. Dat is aan de hand van deze resultaten nog niet te
    zeggen.” Ze verwacht dat de hoge effectiviteit van ruim 90 procent ook geen stand houdt. ,,Dat
    zal op termijn wel iets gaan dalen.”
     
    Ook is de vraag wat het nieuws betekent voor andere vaccinprojecten, vervolgt Huckriede. ,,Op
    het moment dat je weet dat er een werkzaam vaccin tegen corona op de markt is, kun je je
    afvragen in hoeverre het nog ethisch is om bij andere vaccinonderzoeken proefpersonen een
    placebo voor te schotelen. Dat is een lastige discussie die nu binnen de wetenschap gaat spelen
    en waar niet zo snel een bevredigend antwoord op te geven is.”
     
    Ook Marjolein Kikkert, moleculair viroloog aan het Leiden University Medical Center (LUMC), is
    positief verrast door het nieuws. ,,Het lijkt er nu echt op dat we een werkzaam vaccin tegen
    corona hebben. Een effectiviteit van meer dan 90 procent is echt enorm hoog. Ook bijzonder:
    Pfizer maakt gebruikt van een mRNA-techniek, er is niet eerder aan de hand van mRNA een
    vaccin tegen een virus op de markt gebracht.”
     
    Het grote voordeel van mRNA: het is veilig - want er wordt geen gebruik gemaakt van bestaand
    virus - en makkelijk te produceren. Kikkert: ,,Ik verwacht daarom dat dit vaccin op korte termijn
    op grote schaal kan worden gedistribueerd, doch daarvoor moet wel eerst nog toestemming
    worden gegeven.” 
     
    Aanvullende resultaten
    Pfizer, dat samenwerkt met de Duitse farmaceut BioNTech, hoopt de aankomende twee weken
    de aanvullende resultaten te publiceren. Ondertussen wil de farmaceut een marktaanvraag doen
    bij de FDA, de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Die stellen als eis dat een vaccin minimaal
    50 procent effectief is: die doelstelling lijkt ruimschoots gehaald.
     
    Pfizer gaat door met de fase 3-studie tot 164 bevestigde coronagevallen hebben
    plaatsgevonden onder de studiegroep.
     
    Nederland
    Ook Nederland heeft, samen met de andere lidstaten van de Europese Unie, 200 miljoen doses
    van het Pfizer-vaccin besteld. In Europa worden vaccins gekeurd door het EMA, het Europees
    Geneesmiddelen Agentschap. Het vaccin is daar al in rolling review, laat een woordvoerder
    weten: ,,Daarbij analyseren we de data die wel al hebben, zo kunnen we snel handelen zodra
    alle resultaten binnen zijn.” 
     
    Omdat Nederland recht heeft op 3,89 procent van de gekochte vaccins, mag ons land rekenen
    op een kleine 8 miljoen doses. Omdat er twee prikken nodig zijn, zouden daarmee dus een
    kleine 4 miljoen Nederlanders een vaccin kunnen krijgen. 
     
    Productie
    Het is overigens niet zo dat alle vaccins meteen klaar zijn als het wordt toegelaten op de
    markt. Pfizer produceert het vaccin in onder meer de VS, België en Duitsland. Dit jaar zouden al
    100 miljoen doses beschikbaar kunnen zijn, meldde de farmaceut eerder. In 2021 zouden er
    1,3 miljard vaccins geproduceerd kunnen worden.
     
    Het is niet bekend hoeveel de Europese Commissie betaalt voor het vaccin. In de VS sloten
    Pfizer en BioNTech een deal van 1,95 miljard dollar voor 100 miljoen doses. Dat is dus 19,50
    dollar per injectie, en 39 dollar voor de benodigde twee.
     
    Niet tegen kostprijs
    Andere rijke landen hoeven niet op korting te rekenen, stelde het bedrijf eerder al. ,,Ik vind het
    ontzettend verkeerd”, zei Pfizer-baas Bourla zelfs over het leveren van vaccins tegen kostprijs.
    Zijn stelling: een bedrijf moet geld verdienen, ook in deze ongekende crisis. Niet onbelangrijk
    om te melden: Pfizer en BioNTech ontwikkelen hun vaccin naar eigen zeggen zonder subsidie.
     
    Pfizer gebruikt voor zijn vaccin de hypermoderne mRNA-techniek. Daarbij wordt op basis van
    genen van het Covid-19-virus een stukje genetisch materiaal gemaakt en ingespoten. 
     
    Een mogelijk struikelblok, misschien niet voor rijke landen als Nederland maar wel voor armere
    landen met gebieden die moeilijker  toegankelijk zijn: het mRNA-vaccin moet extreem koud
    worden bewaard, in het geval van Pfizer op temperaturen tot min 80 graden. Dat maakt de
    distributie veel complexer. 
     
    Productie
    Lang lag de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca met het aan de universiteit van Oxford
    ontwikkelde coronavaccin aan kop in de race om als eerste met een werkend middel te komen.
    AstraZeneca kreeg dit najaar echter te maken met tegenslag, toen een proefpersoon te maken
    kreeg met een niet meteen verklaarbare bijwerking. Daardoor lagen de studies met het vaccin
    vooral in de VS een hele tijd stil - inmiddels zijn ze weer hervat.
     
    AstraZeneca hoopt eind dit jaar met resultaten van de fase 3-studie onder duizenden mensen
    te komen. Ook het Amerikaanse Moderna en het Nederlands-Belgisch-Amerikaanse
    Janssen/Johnson&Johnson is goed op weg met een coronavaccins. Al deze vaccins zijn door de
    Europese Commissie gekocht. Nederland heeft recht op 3,89 procent van de bestelde vaccins. In
    totaal gaat het  - mochten alle vaccins werken - om vele miljoenen doses.
     
    Het volledige artikel: AD - Stephen Friedrichs en Chris van Mersbergen 9 november 2020
     
 
     
     
 

 

Goed nieuws: 'Immuniteit na coronabesmetting houdt wél lang aan'

    Welingelichte Kringen - Jeannette Kras 6 november 2020
     
    De grote vraag is hoe lang je na een coronabesmetting immuun blijft tegen het virus.
    Wetenschappers komen met het sterkste bewijs tot nu toe dat mensen voor lange tijd, mogelijk
    jaren, immuun zijn. Daarover schrijft The Guardian.
     
    Onderzoekers van de New Yorkse Rockefeller University ontdekten dat het immuunsysteem zich
    niet alleen het virus blijft herinneren, maar ook de kwaliteit van de beschermende antilichamen
    verbetert nadat de infectie voorbij is. Dringt het coronavirus voor een tweede keer je lichaam
    binnen dan is je immuunsysteem dus snel en goed in staat om het te verdrijven.
     
    “Dit is heel goed nieuws,” zegt hoofd moleculaire immunologie van Rockefeller, Michel
    Nussenzweig over de studie. “De verwachting is dat mensen in staat zijn om snel antilichamen te
    produceren en meerdere keren een infectie kunnen weerstaan.”
     
    Het is nog onduidelijk hoelang het geheugen van het immuunsysteem het virus opslaat, maar
    Nussenzweig zegt dat je potentieel voor jaren beschermd bent. De ontdekking kan verklaren
    waarom herbesmettingen tot nu toe zo zeldzaam zijn.
     
    Het volledige artikel: Welingelichte Kringen - Jeannette Kras 6 november 2020
     
 
     
     
 

 

Vitamine D tegen Covid-19? De wetenschap is er nog niet uit.

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 2 november 2020
     
    Mensen met een lage vitamine D-spiegel worden ernstiger ziek van het
    coronavirus. Maar is er wel een oorzakelijk verband?
     
    Kan het slikken van extra vitamine D beschermen tegen corona? De wetenschap heeft daarop
    nog geen definitief antwoord. Veel Nederlanders lijken daarop niet te willen wachten: bij
    drogisterijen en apotheken is deze herfst opvallend meer vraag naar vitamine D-supplementen
    dan in andere jaren, meldde het Algemeen Dagblad vorige week. De krant citeerde daarbij een
    aantal wetenschappers die bevestigden dat het zinvol zou zijn preventief extra vitamine D te
    slikken. Daarmee begeven ze zich op glad ijs, want er ligt hier een kip-of-ei-probleem op de
    loer. Ja, mensen met een laag gehalte vitamine D in het bloed worden ernstiger ziek van het
    nieuwe coronavirus, maar wat is hier oorzaak en gevolg?
     
    Wat er ligt is niet meer dan een aantal „aanwijzingen” dat een tekort aan vitamine D een rol
    kan spelen bij de bevattelijkheid voor het coronavirus of de ernst van de ziekte. Dat is diverse
    keren in zogeheten observationele studies geconstateerd. Lastig is dat mensen die extra risico
    lopen op Covid-19 vaak óók een lage spiegel vitamine D hebben. Het gaat om ouderen,
    mensen met overgewicht, mensen met een onderliggende ziekte, of mensen die door hun
    slechtere economische omstandigheden meer risico lopen besmet te raken. Een lagere vitamine
    D status hangt sowieso samen met een minder goede gezondheid. Dat maakt de kans op
    vertekening groot.
     
    Wetenschappelijke studies rond Covid-19 en vitamine D rapporteerden meer dan eens grote
    effecten, maar die moeten niet argeloos geïnterpreteerd worden als bewijs voor het nut van
    vitamine D-supplementen in deze pandemie. Zo laat een grote Israëlische studie onder ruim
    7.800 mensen zien dat een vitamine D-tekort het risico op ziekenhuisopname vanwege Covid-
    19 verdubbelde. Dat gold althans voor de tien procent van de deelnemers die in de drie
    maanden dat de studie liep tenminste één keer positief testte op SARS-CoV-2. En dat verband
    was statistisch significant, meldden de auteurs. Maar dat gold ook voor het verband met leeftijd
    (boven de vijftig jaar), het behoren tot het mannelijk geslacht of het hebben van een lage
    sociaal-economische positie in de maatschappij.
     
    Een recent gepubliceerd Spaans onderzoek uitgevoerd in maart in een ziekenhuis in Santander
    laat zien dat meer dan 80 procent van de Covid-19 patiënten een laag vitamine D- gehalte in
    het bloed had. Maar het gaat hierbij om metingen bij mensen die al met ernstige klachten in
    het ziekenhuis waren opgenomen, dus het is de vraag of de infectie zelf niet de daling in het
    vitamine D-gehalte heeft veroorzaakt. Een duidelijk verband tussen de concentratie vitamine D
    in het bloed en het risico dat een patiënt op de IC belandt of komt te overlijden, konden de
    Spanjaarden niet ontdekken.
     
    In het artikel vermelden de onderzoekers ook nog een groep van 19 opgenomen
    coronapatiënten die voorafgaand aan hun ziekenhuisopname vitamine D-supplementen slikten.
    Dat leek hen echter geen extra bescherming te bieden, maar volgens de auteurs kan dat
    komen doordat deze groep relatief ook minder gezond was (en om die reden dus al
    supplementen kreeg).
     
    Een groot Amerikaanse onderzoek onder bijna 200.000 mensen liet zien dat mensen die
    positief testen op corona gemiddeld een grotere kans hebben ook een tekort te hebben aan
    vitamine D. Maar een harde conclusie dat vitamine D beschermt tegen coronabesmetting durven
    ze niet te trekken: ze beschouwen hun onderzoek als opmaat naar gecontroleerde studies die
    de invloed van vitamine D op het besmettingsrisico onderzoeken.
     
    En dat onderzoek komt eraan. Uit de Amerikaanse databank van klinische studies
    clinicaltrials.gov blijkt dat er inmiddels al tientallen vergelijkende studies naar het verband
    tussen Covid-19 en vitamine D-status zijn gestart. En er staan er nog tientallen andere in de
    startblokken. Ze zullen van alles in kaart proberen te brengen, van het mogelijk effect op de
    bevattelijkheid voor het virus, tot het genezend effect op mensen die al ziek zijn en de invloed
    op de sterfte aan Covid-19.
     
    In Noorwegen staat een grote studie met 80.000 beoogde deelnemers op stapel om komende
    winter het effect van een supplement met visolie (dat net als levertraan in voorbije jaren veel
    vitamine D bevat) te vergelijken met een maïsolie-capsule, als placebo.
     
    Een snel antwoord op de vraag of extra vitamine D zin heeft tegen corona is echter niet te
    verwachten. Ook de interpretatie van effectiviteitsstudies is lastig, omdat de toediening van dit
    vitamine niet onder goed gecontroleerde omstandigheden kan plaatsvinden. Mensen nemen
    vitamine D immers ook op uit hun voeding én ze maken de stof in de huid zelf aan.
     
    Volledig artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 2 november 2020
     
 
     
     
 

 

Pfizer: nog geen gegevens over effectiviteit coronavaccin

    Transport-online.nl / bron ANP RTR 27 oktober 2020
     
    NEW YORK - Farmaceut Pfizer kan nog niets zeggen over de effectiviteit van het
    coronavaccin dat het bedrijf ontwikkelt. Een onafhankelijke commissie van
    wetenschappers heeft nog geen tussentijdse analyse kunnen uitvoeren die moet
    uitwijzen of het middel effect heeft, zo meldde het concern in een
    kwartaalupdate.
     
    De tussentijdse analyse is pas mogelijk als minstens 32 deelnemers aan een grootschalig
    onderzoek naar het vaccin besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Topman Albert
    Bourla stelde onlangs in een open brief dat Pfizer mogelijk eind november al om versnelde
    goedkeuring voor het vaccin zal vragen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. Dat zal alleen
    gebeuren als het middel veilig wordt geacht en er bewijs is dat het vaccin effect heeft, zo schreef
    hij.
     
    Pfizer had ook opbeurend nieuws over het vaccin. De werving van deelnemers aan zijn
    zogeheten Fase 3-onderzoek naar het coronavaccin is bijna rond. Inmiddels doen ruim 42.000
    mensen mee aan klinische tests met het vaccin, terwijl het Amerikaanse concern zich ten doel
    heeft gesteld 44.000 deelnemers te werven. Pfizer meldde in zijn kwartaalupdate dat 36.000
    mensen een tweede dosis hebben gekregen van het middel, dat samen met Duitse BioNTech
    wordt ontwikkeld.
     
    Pfizer gaf de update samen met zijn cijfers over het derde kwartaal. Daarin daalden de
    opbrengsten met 4 procent tot 12,1 miljard dollar. Dat kwam onder andere doordat te midden
    van de coronapandemie minder Amerikanen op doktersbezoek gingen, dus er ook minder
    medicijnen voorgeschreven werden. Daarnaast was de vraag naar medicijnen in China lager door
    de virusuitbraak.
     
    Het volledige artikel: Transport-online.nl / bron ANP RTR 27 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Klassiek hoestmiddel mogelijk wapen tegen covid-19?

    Knack.be - Trui Engels 27 oktober 2020
     
    De stof ambroxol, die in vrij te verkrijgen hoestmiddelen aanwezig is, kan
    mogelijk worden ingezet als geneesmiddel tegen SARS-CoV-2, zo blijkt uit een
    eerste studie.
     
    Is een 50 jaar oud en makkelijk verkrijgbaar hoestmiddel een mogelijke uitweg uit deze
    coronacrisis? Uit nieuw onderzoek (nog niet peer-reviewed) blijkt dat de molecule 'ambroxol', die
    gebruikt wordt in geneesmiddelen om slijmen te verdunnen en keelpijn te verzachten,
    verhindert dat SARS-CoV-2 het lichaam kan binnenkomen.
     
    Onderzoekers van de Texas Southern University ontdekten dat de stof specifiek inwerkt op de
    interactie tussen het virus en het angiotensine-converterend enzym 2 (ACE2), de belangrijkste
    toegangspoort tot het lichaam voor SARS-CoV-2. Wanneer dit enzym geblokkeerd wordt, kan
    het virus zich niet vermenigvuldigen in het menselijk weefsel en uitgroeien tot een ziekte.
     
    Ambroxol is een slijmverwijderend middel dat al sinds de jaren 70 bestaat in de vorm van
    hoestdrankjes, capsules, druppels, sprays, bruis- en zuigtabletten. In België zijn ze te koop
    onder de naam Surbronc, Mucoangin, Bisolvon, Bromhexine EG en Toularynx Bromhexine. De
    stof wordt vooral gebruikt als er slijm in de luchtwegen zit en maakt vastzittende afscheidingen
    vloeibaar om ze vervolgens makkelijker te kunnen ophoesten. Het verzacht daarnaast keelpijn
    en maakt hoesten minder pijnlijk.
     
    Het volledige artikel: Knack.be - Trui Engels 27 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Is dit "liefdeshormoon" de sleutel tot een doeltreffende

    coronabehandeling?
    nl-metrotime.be - ATP T. Akmen 17 oktober 2020
     
    Corona bestrijden met liefde: het lijkt te mooi om waar te zijn. Oxytocine, in de
    volksmond bekend als het ‘liefdeshormoon’, kan volgens een nieuwe studie een
    sleutelrol spelen in de behandeling van COVID-19. Het onderzoek werd onlangs
    online gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Physiological Genomics.
     
    Een van de meest ernstige complicaties van een corona-infectie is een zogenaamde
    ‘cytokinestorm’, waarbij het lichaam het eigen immuunsysteem aanvalt. Er worden dan te veel
    cytokinen – een molecuul dat een rol speelt in de immuunafweer – uitgescheiden, die een
    ontstekingsreactie veroorzaken. Daarna kan orgaanfalen optreden, met de dood tot gevolg.
     
    Momenteel zijn er in de Verenigde Staten geen valabele coronabehandelingen erkend door
    het U.S. Food and Drug Administration. De studie hoopt de cytokinestorm in een vroege fase
    van de infectie met reeds bestaande medicatie het hoofd te kunnen bieden.
     
    Het hormoon en neurotransmitter oxytocine, dat een sleutelrol speelt bij moederbinding,
    vriendschappen, romantische interacties en seksualiteit, zou een gunstig effect hebben op de
    ontsteking. De onderzoekers behandelden bepaalde genen met medicatie die nauw verwant is
    aan oxytocine. Ze stelden vast dat het medicijn carbetocine hetzelfde effect heeft als oxytocine:
    het zou het risico op een cytokinestorm bij coronapatiënten verminderen, en de immuuncellen
    die een cruciale rol spelen in de immuunrespons activeren.
     
    Deze bevindingen zouden kunnen duiden op het feit dat oxytocine mogelijks een doeltreffende
    behandeling is voor coronapatiënten, zo verklaarden de onderzoekers in een bericht van
    de American Physiological Society. In voorwaardelijke wijs dus, want ze voegden er ook aan toe
    dat “de veiligheid van het intraveneus toedienen van oxytocine bij gehospitaliseerde
    coronapatiënten nog onderzocht moet worden”.
     
    Volledig artikel: nl-metrotime.be - ATP T. Akmen 17 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Alles over de coronavaccins 'Het duurt zeker tot de helft van 2021'

    Gezondheidsnet - Heleen Croonen 14/15 oktober 2020
     
    De nieuwe maatregelen van het kabinet maken de roep om een coronavaccin nog
    sterker. Wanneer zijn de eerste vaccins klaar? Niet alle vaccins werken goed bij
    ouderen, maar sommigen juist wel.
     
    Alle vaccins uit de kopgroep zijn gericht op de stekels (spikes) van het coronavirus. Het zijn
    injecties voor in de spier. In deze grafiek staat hoeveel vaccins er in productie zijn en wanneer
    we ze kunnen verwachten. Maar deze schattingen zijn positief, want deskundigen verwachten dat
    het zeker tot de helft van 2021 zal duren voor wij in Nederland een coronavaccin kunnen halen.
    Er kan nog van alles misgaan bij het onderzoek, de goedkeuring, de productie en de
    verspreiding.
     
   

     

I

  Type: verkoudheidsvirus met een gen
    Het ‘recombinante vector vaccin’ gebruikt een verzwakt virus. Meestal is dat een
    verkoudheidsvirus, van dieren of van mensen. Virussen zijn gemaakt om te besmetten, dus ook
    dit virus zal binnendringen in onze cellen. In het virus zit een stukje erfelijk materiaal dat
    codeert voor de coronastekels. Gevolg: onze eigen cellen gaan de eiwitten van die stekels
    maken en daar treedt ons afweersysteem tegen op. Hiermee krijgen we afweer tegen het hele
    coronavirus.
    CanSino - China
    Universiteit van Oxford / Astra Zeneca - Groot Brittannië / Zweden [info.: Gezondheidsnet ]
    Janssen Pharmaceutical Companies - Nederland / Verenigde Staten [info.: Gezondheidsnet ]
    Gamaleya research Institute - Rusland [info.: Gezondheidsnet ]
     

II

  Type: Stukjes van het coronavirus
    De zogenaamde ‘subunit eiwitvaccins’ bevatten bepaalde stukjes van het coronavirus, samen
    met een middel dat het vaccin extra goed laat werken, oftewel een ‘adjuvans’. Die stukjes van
    het coronavirus worden gemaakt door gistcellen, bacteriën of zelfs planten en insectencellen (zie
    Novavax). Voordeel: het mechanisme wordt al langer gebruikt. Het hepatitis B vaccin heeft dit
    mechanisme en is al sinds 1981 op de markt.
    Novavax - Verenigde Staten, Zweden [info.: Gezondheidsnet ]
     

III

  Type: Stukjes RNA of DNA inspuiten
    Het werkingsmechanisme is bedrieglijk simpel: je spuit wat RNA of DNA in voor de stekel van het
    coronavirus en het menselijk lichaam gaat de stekels zelf aanmaken. Het immuunsysteem
    komt er vervolgens tegen in opstand. Nadeel: de vaccins moeten koel (-20 graden voor
    Moderna) tot zeer koel (-70 graden voor BioNtech) worden bewaard. Dat is lastig bij de
    distributie. Nog een nadeel: er zijn nog geen vaccins met de nieuwe RNA- of DNA -techniek op
    de markt, we weten dus nog weinig over de veiligheid of werkzaamheid.
    Moderna - Verenigde Staten [info.: Gezondheidsnet ]
    BioNtech / Fosun Pharma / Pfizer - Verenigde Staten / China / Duitsland [info.: Gezondheidsnet ]
     

IV

  Type: Inactief gemaakt virus
    Dit is de klassieke vaccinatiemethode.  Het coronavirus wordt geïnactiveerd en in kleine
    hoeveelheid toegediend. Het immuunsysteem komt in opstand en bouwt afweer op tegen een
    nieuwe virusaanval. Nadeel is dat de productie gevaarlijk is, het lab moet aan hoge eisen
    voldoen, zodat het geen brandhaard wordt voor het coronavirus.
    Sinovac - China [info.: Gezondheidsnet ]
    Sinopharm - China [info.: Gezondheidsnet ]
     
    En Inovio en Sanofi/GSK dan?
    De Europese Commissie heeft ook het Franse vaccin van Sanofi/GSK ingekocht, maar dit wordt
    nog niet getest bij grote groepen mensen. Het zit dus niet in de kopgroep. Ook het Inovio-
    vaccin zit niet in de kopgroep, omdat de grote onderzoeken niet zijn gestart, Het vaccin was
    supersnel gemaakt (binnen 3 uur na ontvangst van de genetische code van het virus), maar
    onderzoek bij mensen moet de werkzaamheid en veiligheid nog bewijzen, dus is het in dit
    overzicht niet meegenomen.
     
    De Wereldgezondheidsorganisatie WHO houdt de stand van het onderzoek naar de mogelijke
    coronavaccins bij. In dit fase-drie-onderzoek wordt het vaccin gegeven aan grote groepen
    mensen. Als het daarin veilig en werkzaam blijkt, volgens de Europese registratie-autoriteit EMA,
    mag het op de markt komen. De vereniging van microbiologen KNVM heeft ook een zeer
    informatief overzicht van de meest kansrijke vaccins.
     
    Het volledige artikel: Gezondheidsnet - Heleen Croonen 14/15 oktober 2020
     
 
     
     
 

 

Biotechnologie - Kiadis begint studie naar covid-10-medicijn

    FD - Thieu Vaessen 14 september 2020
     
    Het Amsterdamse biotechbedrijf Kiadis begint een klinisch onderzoek om na te gaan of zijn
    experimentele medicijnen effectief zijn tegen covid-19. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het
    Amerikaanse ziekenhuis Nationwide Children's Hospital in Columbus, in de staat Ohio, zo heeft
    Kiadis maandagochtend bekendgemaakt.
     
    Kiadis ontwikkelt medicijnen op basis van natuurlijke afweercellen, zogenoemde NK-cellen. Het
    bedrijf richt zich in eerste instantie op de bestrijding van kanker. Maar volgens ceo Arthur Lahr
    beschikken de NK-cellen ook over 'de juiste antivirale eigenschappen' om te kunnen worden
    ingezet tegen covid-19 en andere infectieziekten.
     
    De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft toestemming gegeven voor het onderzoek onder
    volwassen patiënten. De studie moet ook inzicht geven in mogelijk bijwerkingen van de NK-
    medicijnen. Kiadis verwacht subsidie te krijgen van de Amerikaanse overheid voor de uitvoering
    van het onderzoek.
     
    Het onderzoek staat onder leiding van Dean Lee, een medisch directeur van het Nationwide
    Children's Hospital en een goede bekende van Kiadis. Lee is voorzitter van de
    wetenschappelijke adviesraad van Kiadis. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van
    de NK-technologie die Kiadis gebruikt.
     
    Wereldwijd zijn talloze bedrijven bezig met de ontwikkeling van medicijnen tegen het coronavirus
    en de ziekte covid-19. In veel gevallen gaat het om medicijnen die al eerder zijn ontwikkeld
    voor andere ziektes. Het bekendste geval is remdesivir, een medicijn van het Amerikaanse
    farmabedrijf Gilead, dat in veel landen wordt gebruikt voor de behandeling van ernstig zieke
    covid-19-patiënten.
     
    Volledig artikel: FD - Thieu Vaessen 14 september 2020
     
 
     
     
 

 

RedHill Biopharma uit Israël denkt dat nieuw medicijn een

    'gamechanger' is tegen het virus
    Joods.nl - Joop Soesan 28 augustus 2020
     
    Een nieuw medicijn in de wereldwijde strijd tegen het COVID-19 virus zou
    weleens een ‘gamechanger kunnen worden, denkt RedHill Biopharma uit Israël,
    zei Gilead Raday, de chief operating officer van het Israëlische
    biofarmaceutische bedrijf in een interview.
     
    Het bedrijf, dat zich voornamelijk richtte op gastro-intestinale aandoeningen, heeft een nieuw
    molecuul ontwikkeld, een chemische entiteit die ontstekingsremmende en antivirale activiteit in
    cellen stimuleert, dat sinds 2016 effectief bleek te zijn in vitro experimenten tegen het
    ebolavirus. Toen het ebolavirus echter afnam, stopte het bedrijf de ontwikkeling van het
    molecuul.
     
    Nu het nieuwe coronavirus wereldwijd grote schade aanricht met bijna 24 miljoen geïnfecteerde
    mensen wereldwijd en meer dan 800.000 doden, hoopt het door twee kibboetsleden opgerichte
    en in Tel Aviv gevestigde bedrijf, dat het medicijn dat het ontwikkelt, Opaganib, effectief zal
    blijken te zijn bij de behandeling van de ziekte veroorzaakt door het virus.
     
    “Het dubbele werkingsmechanisme is iets dat veelbelovend was en zeer effectief zou kunnen
    zijn als antiviraal en ontstekingsremmend middel om de longen te beschermen., zei Raday.
     
    Het medicijn wordt oraal toegediend en wordt momenteel ontwikkeld om ernstige, in het
    ziekenhuis opgenomen patiënten te behandelen die niet zijn geïntubeerd, zei hij.
     
    Eerder deze maand zei het bedrijf dat het een ‘ja’ had gekregen van het Mexicaanse Federale
    Comité voor de Bescherming tegen Sanitaire Risico’s om een ​​Fase II-studie te starten zodat het
    medicijn kan worden geëvalueerd bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met een,
    door het COVID-19 virus, veroorzaakte ernstige SARS-CoV-2-infectie, en longontsteking, die
    ziekenhuisopname en behandeling met aanvullende zuurstof vereisen.
     
    De proefpersonen zullen gerandomiseerd worden om, samen met de standaardbehandeling,
    ofwel Opaganib ofwel een placebo te krijgen. Het belangrijkste doel van de studie is om de
    effectiviteit van het medicijn te evalueren en het aantal patiënten dat op dag 14 nog intubatie
    en extra beademing nodig heeft.
     
    Terwijl ondertussen verdere uitbreiding van het onderzoek naar andere landen ook gepland is,
    is de fase II-studie nu goedgekeurd in Mexico, het VK en Rusland en wordt momenteel
    bekeken in Italië, Brazilië en andere landen”, zei Raday.
     
    In de USA is het bedrijf is ook al begonnen met het inschrijven van patiënten voor een lopend,
    zij het kleiner, fase II-onderzoek. Als beide onderzoeken succesvol zijn hoopt het bedrijf al in
    het vierde kwartaal een vergunning aan te vragen voor het gebruik van het geneesmiddel in
    noodgevallen.
     
    Preklinische gegevens hebben aangetoond dat het medicijn zowel ontstekingsremmende als
    antivirale eigenschappen heeft, met het potentieel om longontstekingsaandoeningen, zoals
    longontsteking, te verminderen en pulmonale fibrotische schade te verminderen, aldus het
    bedrijf.
     
    Alle patiënten in de met Opaganib behandelde groep werden uit het ziekenhuis ontslagen
    zonder mechanische beademing, terwijl 33% van de gematchte controlegroep mechanische
    beademing nodig had, zei het bedrijf eerder deze maand in een persverklaring.
     
    “Naast het klinische resultaat, hadden we zeer goede resultaten van inflammatoire en andere
    markers”, zei Raday. Het aantal lymfocyten, bijvoorbeeld een type witte bloedcel, was “zeer
    significant” hoger in de behandelde groep, in tegenstelling tot de niet-behandelde groep, wat
    een goede indicatie is dat de virale infectie “overwonnen wordt”, zei hij. Markers die duiden op
    algemene ontsteking, namen ook sneller af in de behandelde groep.
     
    Raday legde uit dat het medicijn zich richt op een uniek enzym dat sfingosinekinase-2 (SK2)
    wordt genoemd en de activiteit ervan remt. Deze remming vermindert beide
    ontstekingsniveaus, maar voorkomt ook dat het virus zich vermenigvuldigt.
     
    “Als het uit balans is, verhoogt dit enzym mogelijk cytokines en ontstekingen, en door het te
    remmen, creëer je een normalisatie van de niveaus van sommige van deze cytokines, het
    brengt ze terug naar normaal”, zei Raday.
     
    RedHill gaat nu op volle kracht door met het proberen patiënten in te schrijven voor zijn
    internationale Fase II-studie, en hoopt de resultaten van de studie in het vierde kwartaal van
    dit jaar te ontvangen.
     
    “Als we vergelijkbare resultaten zien als wat we zagen bij compassionate use, dan zouden dat
    werkelijk uitstekende resultaten zijn, die toelating voor noodgebruik zouden moeten
    ondersteunen”, zei Raday.
     
    Ondertussen bereidt het bedrijf zich al voor op de fabricage en commerciële distributie tegen het
    einde van het jaar.
     
    Het volledige artikel: Joods.nl - Joop Soesan 28 augustus 2020
     
 
     
     
 

 

Dit zijn de 9 meest kansrijke coronabehandelingen - een medicijn

    tegen Covid-19 is ook nodig als er een vaccin is
    Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
    De mens heeft in het verleden slechts één virus totaal weten te elimineren: de pokken.
     
    Net als vrijwel alle andere virussen zal het nieuwe coronavirus dat de wereld nu teistert,
    waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen. Daarom moet het virus worden bestreden met een mix
    van maatregelen om de gezondheid te beschermen: behandelingen met medicijnen én een
    vaccin.
     
    In het meest positieve scenario kan de productie van een vaccin eind dit jaar beginnen. Tegen
    die tijd zullen er wereldwijd nog vele honderdduizenden doden extra zijn gevallen.
     
    En zelfs als er een vaccin is, zal het nog lang duren voordat genoeg mensen dit toegediend
    hebben gekregen en groepsimmuniteit zal ontstaan. Er moeten nog veel hindernissen worden
    genomen voordat goed beschermende vaccins massaal kunnen worden geproduceerd en
    gedistribueerd.
     
    Dus naast een vaccin zijn er ook behandelingen en therapieën nodig tegen Covid-19.
     
    Er zijn de afgelopen maanden honderden mogelijke coronabehandelingen toegelaten tot de
    klinische testfase. Deze variëren van nieuwe medicatie die het virus direct te lijf kan gaan tot al
    bestaande medicijnen tegen andere ziektes die een immuniteitsrespons teweeg moeten
    brengen.
     
    “We hebben echt medicijnen nodig die helpen voorkomen dat besmette patiënten in het
    ziekenhuis belanden, of die in elk geval de duur van ernstige klachten beperken”, zei de
    Amerikaanse virusexpert en regeringsadviseur Anthony Fauci in juli tegen Facebook-oprichter
    Mark Zuckerberg.
     
    Business Insider heeft een overzicht gemaakt van negen behandelingen die volgens de
    wetenschappelijke gemeenschap het meest kansrijk zijn. De meeste daarvan worden al op
    mensen getest en sommigen zijn zelfs al goedgekeurd voor gebruik bij noodgevallen. Dat geldt
    bijvoorbeeld voor de plasmatherapie die onder druk van de Amerikaanse president [...]
    versneld werd goedgekeurd.
     
    In de tabel hieronder staan deze negen veelbelovende medicijnen en behandelingen op
    alfabetische volgorde.
     
   

     
    Lees verder voor een toelichting op de werking van de meest kansrijke coronabehandelingen:
    Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
    Het volledige artikel: Business Insider US - Andrew Dunn 26 augustus 2020
     
 
     
     
 

 

Is er op sommige plekken echt al sprake van groepsimmuniteit tegen

    corona?
    NewScientist - Jessica Hamzelou 25 augustus 2020
     
    Is er op plekken als Madrid al groepsimmuniteit tegen het coronavirus? Sommige
    deskundigen denken van wel, anderen claimen dat we helemaal niet kunnen
    berekenen wanneer dat het geval is.
     
    Groeps- of kudde-immuniteit heeft een hobbelige rit doorgemaakt tijdens de coronapandemie.
    In sommige landen werd het concept aanvankelijk opgevoerd als een haalbare strategie om de
    verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Later werd het verworpen.
     
    Nu melden sommige krantenkoppen echter dat er plekken zijn waar al sprake zou zijn van
    groepsimmuniteit, zoals Groot-Brittannië en delen van Londen, New York en Mumbai. Anderen
    waarschuwen echter dat er miljoenen doden zullen moeten vallen voordat we dat punt bereiken.
     
    De werkelijkheid is veel rommeliger, deels doordat wetenschappers het er niet eens met elkaar
    over eens zijn wat groepsimmuniteit precies ís – laat staan hoe we er moeten komen. Hoe w
    eten we dan of populaties beschermd zijn tegen het coronavirus?
     
    De definitie van groepsimmuniteit hangt af van wie je ernaar vraagt. Maar laten we aannemen
    dat het begrip verwijst naar een situatie waarin een voldoende groot deel van een populatie
    immuun is voor een ziekteverwekker om te voorkomen dat die zich verder verspreid door de
    gemeenschap. Zij die er wel ontvankelijk voor zijn, worden indirect beschermd door de
    immuunrespons van anderen. Die immuunrespons kan zich ontwikkeld hebben nadat iemand
    door een ziekteverwekker besmet werd, of door een vaccin.
     
    Onze ervaring met andere virussen laat zien hoe groepsimmuniteit kan ontstaan.
    Seizoensvirussen zoals verkoudheid gaan vaak door een populatie heen totdat genoeg
    mensen de ziekteverwekker zijn tegengekomen en er een beschermende immuunrespons
    tegen hebben ontwikkeld. De inzet van het BMR-vaccin leidde in sommige landen tot
    groepsimmuniteit voor mazelen.
     
    Maar groepsimmuniteit is niet noodzakelijk blijvend. Virussen kunnen evolueren en veranderen.
    En als minder mensen zich laten vaccineren, kan een virus een comeback maken.
     
    Bij het coronavirus zijn er nog meer uitdagingen. Om te beginnen weten we niet welk percentage
    van een populatie immuun moet zijn om te mogen spreken van groepsimmuniteit. Dit
    percentage wordt meestal geschat op basis van het basale reproductiegetal, R0, van een virus.
    Dat geeft weer hoeveel andere mensen iemand die het virus heeft infecteert.
     
    Uit de meeste schattingen blijkt dat tussen 60 en 70 procent van een populatie immuun moet
    zijn voor het coronavirus om ervoor te zorgen dat het zich niet meer in een gemeenschap kan
    verspreiden. Daarbij wordt uitgegaan van een R0 tussen 2,5 en 3.
     
    Maar zelfs als we dit niveau zouden bereiken, garandeert dat niet dat het virus zich helemaal
    niet meer verspreidt. Het kan onder bepaalde omstandigheden nog steeds worden doorgegeven
    van iemand die geïnfecteerd is naar iemand die kwetsbaar is.
     
    Het is moeilijk te bepalen wanneer kudde-immuniteit bereikt is, maar een afname in het aantal
    gevallen zou een goede indicatie zijn. Het probleem is alleen dat mensen zich niet als
    kuddedieren gedragen. De berekening voor de drempel van groepsimmuniteit gaat ervan uit
    dat mensen zich op gelijke afstanden van elkaar bevinden en gelijkelijk contact met elkaar
    hebben. Met andere woorden, ‘er zitten geen muren, barrières, auto’s of ramen tussen’, zegt
    viroloog Julian Tang van de Universiteit van Leicester in Engeland. In werkelijkheid leven
    mensen natuurlijk in allerlei omgevingen, reizen ze en hebben ze in verschillende mate contact
    met elkaar.
     
    Verder variëren schattingen van R0 en verandert het getal in de loop der tijd. Ons gedrag kan
    het getal ook beïnvloeden. Lockdownssocial distancing en andere maatregelen om infecties te
    voorkomen, zullen de R0 in veel gebieden bijvoorbeeld hebben verlaagd.
     
    Deze manier van redeneren bracht wiskundige Gabriela Gomes van de Universiteit van
    Strathclyde in Schotland en collega’s ertoe om de drempel voor groepsimmuniteit opnieuw te
    berekenen. Het team ontwikkelde een wiskundig model gebaseerd op de eenvoudige
    groepsimmuniteitsberekening, maar probeerde daarbij rekening te houden met verschillen
    tussen individuen.
     
    In theorie neemt die variatie de verschillen in ontvankelijkheid voor het virus mee, alsmede de
    kans dat mensen ermee in contact komen. Hoe meer variatie daar in zit, des te lager de
    drempel voor groepsimmuniteit, zegt Gomes. Volgens de berekeningen van haar team hoeft
    maar 10 tot 20 procent van een populatie immuun te zijn voor het virus om groepsimmuniteit te
    bereiken.
     
    Volgens die schatting hebben sommige plekken al groepsimmuniteit bereikt. Meer dan 10
    procent van de bevolking van Madrid zou bijvoorbeeld al een vorm van immuniteit voor het virus
    hebben. ‘In Europa zitten de meeste landen volgens mij dicht bij dat punt’, zegt Gomes. Dat
    suggereert dat de epidemie momenteel zijn piek doormaakt op plekken als Madrid.
     
    Epidemioloog Samir Bhatt van Imperial College London is het er niet mee eens. ‘Ik geloof niet
    dat we ook maar in de buurt zijn van groepsimmuniteit’, zegt hij.
     
    Bhatt wijst op gebieden met extreem grote uitbraken, zoals Bergamo in Italië, waar 57 procent
    van de mensen die tussen april en juni getest zijn antilichamen tegen het virus had. ‘Als 10
    procent genoeg zou zijn, hoe kon het percentage daar dan zo hoog worden?’, vraagt Bhatt zich
    af.
     
    Een probleem is dat schattingen voor de drempel voor groepsimmuniteit zo ver uit elkaar lopen,
    van 10 tot 70 procent. ‘Het is onmogelijk om daadwerkelijk groepsimmuniteit uit te rekenen’,
    zegt Bhatt. ‘Er is geen simpel antwoord’, zegt ook biotechnoloog Luis Barreiro van de Universiteit
    van Chicago in de Verenigde Staten.
     
    Gezien de onzekerheid vinden de meeste wetenschappers het onethisch om te wachten tot
    genoeg mensen geïnfecteerd zijn met het virus om groepsimmuniteit te bereiken. Schattingen
    van landen die het zwaar te verduren hebben gehad zoals Frankrijk, Spanje en Brazilië
    suggereren dat maar 5 tot 10 procent van de bevolking het virus heeft gehad, waardoor de
    overgrote meerderheid nog kwetsbaar is. ‘Het aantal mensen dat zou sterven aan het virus zou
    astronomisch zijn’, zegt Barreiro.
     
    In theorie kan een vaccin een veiligere route bieden naar groepsimmuniteit. Maar er zijn nog
    veel vragen over hoe effectief zo’n vaccin zal zijn. We weten bijvoorbeeld nog steeds niet hoe
    lang iemands immuunrespons aanhoudt – of die nu is ontstaan door een virusinfectie of door
    een vaccin. En als een vaccin bijvoorbeeld iemands infectierisico maar met 50 procent
    verlaagt, ‘wordt de drempel voor groepsimmuniteit veel hoger, en wordt het in feite onmogelijk
    om groepsimmuniteit te bereiken’, zegt Barreiro.
     
    Zelfs als een vaccin een goede bescherming biedt, werkt het misschien niet voor iedereen.
    Sommige vaccins beschermen bijvoorbeeld wel jonge mensen, maar niet ouderen die niet zo
    sterke immuunrespons meer kunnen opbrengen.
     
    De publieke perceptie van een vaccin is ook van belang. Een recente Gallup-enquête suggereert
    dat 35 procent van de inwoners van de VS een vaccin tegen het virus zou weigeren. Uit een
    enquête in het Verenigd Koninkrijk bleek dat 16 procent van de Britten een vaccin ‘waarschijnlijk
    niet’ of ‘zeker niet’ zou halen. ‘Als 20 tot 30 procent van de bevolking een vaccin weigert,
    bereiken we waarschijnlijk nooit groepsimmuniteit’, zegt Barreiro.
     
    Het volledige artikel: NewScientist - Jessica Hamzelou 25 augustus 2020
     
 
     
     
 

 

Hoe zit dat nu met immuniteit na een coronabesmetting? "Studie wijst erop dat

    je zeer waarschijnlijk beschermd bent"
    VRT NWS - Joris Truyts 18 augustus 2020
     
    Kan je een tweede keer besmet raken met het coronavirus? Of levert een
    besmetting minstens een tijdlang immuniteit op? Het is een vraag waar al
    maandenlang over gedebatteerd wordt. Een nieuwe studie wijst erop dat een
    eerdere coronabesmetting wel degelijk beschermt tegen een nieuwe infectie.
    Viroloog Johan Neyts is voorzichtig optimistisch. "Dit is vooral belangrijk omdat
    het aangeeft dat een vaccin allicht zal werken."
     
    Het onderzoek waarvan sprake is een studie van de universiteit van Washington, in de VS, die
    eerder toevallig tot stand kwam. Ze onderzochten een corona-uitbraak op een visserschip. De
    122 bemanningsleden waren voor het uitvaren getest en iedereen testte negatief. Toch moest
    het schip, dat in mei was vertrokken, al na 18 dagen terugkeren omdat er COVID-19 was
    uitgebroken. Maar liefst 103 bemanningsleden (86 procent) bleken besmet.
     
    Er was dus toch zeker één besmette persoon door de mazen van het net geglipt, met grote
    gevolgen. Maar wat bleek ook? Drie bemanningsleden bij wie op voorhand antistoffen waren
    waargenomen, testten negatief. Zij hadden dus eerder al een besmetting doorgemaakt en ze
    waren niet opnieuw besmet geraakt.
     
    "Het is een kleine studie, maar het geeft een goede evidentie dat een initiële besmetting
    beschermt tegen een nieuwe infectie", reageert viroloog Johan Neyts (KU Leuven) in "De wereld
    vandaag" op Radio 1. "Het wijst erop dat als men al besmet is geweest met coronavirus en
    men een tijdje later opnieuw in contact komt met het virus, men zeer waarschijnlijk beschermd is
    tegen de infectie."
     
    Maar er zijn toch al verschillende berichten geweest over mensen die een tweede keer besmet
    waren geraakt? Dat klopt, maar het gaat tot nog toe over anekdotische verhalen waar mogelijk
    andere verklaringen voor waren. "Nu en dan is daar inderdaad wat berichtgeving over, maar er
    zijn geen goede studies die aantonen dat iemand al twee keer besmet is geweest", aldus Neyts.
     
    Immuniteit na een coronabesmetting werd ook in vraag gesteld omdat uit onderzoek -ook in
    ons land- is gebleken dat de antistoffen in het bloed snel afnemen. Die antistoffen zijn stoffen
    die het afweersysteem van ons lichaam aanmaakt om indringers aan te vallen, zoals het
    coronavirus. Soms blijven ze in het lichaam en maken ze ons immuun. Dat wil zeggen dat we
    niet meer door dezelfde indringer ziek gemaakt kunnen worden.
     
    Dat ze in dit geval al na enkele maanden lijken te verdwijnen, werd gezien als slecht nieuws
    voor de immuniteit. Maar ons immuunsysteem zit complex in elkaar en wetenschappers
    vermoeden dat ook zogenoemde T- en B-geheugencellen een belangrijke rol spelen. Zij zouden
    snel in actie komen bij een nieuw contact met het virus. Maar hoe dat precies werkt en hoelang
    de immuniteit duurt, blijven open vragen.
     
    Het volledige artikel en het radio-interview met viroloog Johan Neyts: VRT NWS - Joris Truyts 18 augustus 2020
     
 
     
     
 

 

VS verzekeren zich van 100 miljoen doses 'Leids' coronavaccin

    Trouw 5 augustus 2020
     
    De Verenigde Staten hebben zich verzekerd van de levering van 100 miljoen
    doses van een mogelijk vaccin tegen het nieuwe coronavirus van farmaceut
    Johnson & Johnson. Aan dat vaccin zit een Nederlands tintje, want het middel
    wordt ontwikkeld onder leiding van dochteronderneming Janssen Vaccines in
    Leiden.
     
    Johnson & Johnson levert de vaccins in het geval dat het middel definitief wordt goedgekeurd
    voor het voorkomen van Covid-19. Ook als de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA
    versneld groen licht geeft voor de toediening van het vaccin gaat de deal door. De
    Amerikaanse regering heeft verder een optie om nog eens 200 miljoen doses van het vaccin
    af te nemen van Johnson & Johnson.
       
    Financiële details over de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. Wel maakte Johnson &
    Johnson eind maart bekend samen met het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid 1
    miljard dollar te investeren de ontwikkeling van het vaccin.
     
 
     
     
 

 

Garanties geven vaccinklussers niet

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 31 juli 2020
     
    Leuk bedacht, zo’n doe-het-zelf-vaccin. Maar helemaal legaal of veilig is het niet,
    ziet wetenschapsredacteur Sander Voormolen.
     
    Waarom tot het eind van het jaar wachten tot een coronavaccin, als je het nu al met wat buisjes
    schudden en mengen in je eigen keuken kunt bereiden? Geen dierproeven of ethische
    commissies meer nodig, maar hup aan de slag!
     
    Dat is zo ongeveer het sfeertje onder een groep Amerikaanse ‘biohackers’ in Boston,
    waarover MIT Technology Review deze week schrijft. Biohackers vinden dat wetenschap en
    technologie voor iedereen toegankelijk moet zijn en niet alleen het exclusieve domein mag zijn
    van bedrijven en kennisinstellingen. Dus maken ze nu ook hun eigen Covid19-vaccin. Ze
    ontwierpen een cocktail van tien eiwitfragmenten van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, die zij
    vervolgens met een neusspray aan zichzelf toedienden. De hoop is dat het afweersysteem de
    stukjes eiwit van het virus leert herkennen als lichaamsvreemd; daardoor zouden de
    zelfkazende vaccinmakers niet meer bevattelijk zijn voor een corona-infectie.
     
    Een stuk of twintig vrijwilligers zou het doe-het-zelf-vaccin ‘RadVac’ al genomen hebben,
    waaronder ook de prominente geneticus George Church van Harvard University. De
    initiatiefnemer van de vaccinhack is een voormalige promovendus uit zijn lab, Preston Estep.
     
    Leuk bedacht, maar werkt het ook? Dat is serieus nog maar de vraag. Er is geen enkel bewijs
    dat de vrijwilligers antistoffen tegen het virus hebben. Vaccindeskundige George Siber zegt in
    het artikel ook dat het onwaarschijnlijk is dat kleine eiwitstukjes in de neus afweer oproepen. Hij
    kent geen enkel neusvaccin dat zo werkt.
     
    Op hun website geeft de groep het recept voor RadVac gratis weg. Iedereen zou het overal ter
    wereld kunnen namaken. De makers beweren dat ze alle ingrediënten die nodig zijn goedkoop
    en legaal te verkrijgen zijn bij verschillende toeleveranciers van laboratoriumbenodigdheden.
     
    Het is waar dat de verschillende eiwitfragmenten via postorder besteld kunnen worden. Maar
    goedkoop is het zeker niet, want de aanschaf van ieder individueel eiwitfragment kost per
    ingrediënt ongeveer honderd euro. Met de hoeveelheid die je dan in huis hebt, kun je twee
    doses maken voor tien mensen. Dat komt dan neer op zeker honderd euro per persoon.
     
    En of het helemaal legaal en veilig is? Niet echt. „For Research Use Only! Not For Use in
    Humans”, zeggen de leveranciers van de eiwitstukjes er keurig bij. Dat betekent dat ze geen
    farmaceutische kwaliteit garanderen. De eiwitstukjes van het virus worden doorgaans in
    genetisch gemanipuleerde E-colibacteriën gemaakt. De leveranciers beloven een zuiverheid van
    ten minste 95 procent. Met een beetje pech is het dan toch gevaarlijk om zo in je neus te
    spuiten, nog afgezien van wat er allemaal mis kan gaan bij de bereiding van het mengsel.
     
    Het Rapid Deployment Vaccine Collaborative levert om die reden waarschijnlijk geen kant-en-
    klaar product. Wie zelf aan de slag wil gaan met hun recept is van harte uitgenodigd, maar die
    zal zich dan wel eerst door een waslijst aan disclaimers en waarschuwingen heen moeten
    werken. Garantie wordt niet gegeven.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 31 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Leidse farmaceut begonnen met testen coronavaccin op mensen

    NOS Nieuws 27 juli 2020
     
    De in Leiden gevestigde farmaceut Janssen Vaccines is begonnen met het testen van een
    potentieel vaccin tegen het coronavirus op mensen.
     
    Eerder dacht het bedrijf pas in september te kunnen beginnen met de zogenoemde klinische
    testfase. Maar de ontwikkeling van het vaccin is door een voorspoedige, preklinische fase
    versneld. De Nederlandse viroloog Hanneke Schuitemaker (hoofd virale vaccins bij Janssen) 
    leidt die ontwikkeling.
     
    Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, liet vorige maand al weten dat er eerder
    begonnen zou worden met de klinische tests "op basis van de bemoedigende preklinische
    gegevens en de samenwerking met de autoriteiten".
     
    Het vaccin wordt in eerste instantie getest op 1045 gezonde volwassenen in de VS en België in
    de leeftijd van 18 tot boven de 65 jaar.
     
    In de klinische fase wordt voornamelijk getest of het vaccin veilig is en wat de mogelijke
    bijwerkingen zijn. In een latere fase wordt de daadwerkelijke werking van het vaccin pas getest,
    zegt Johan Van Hoof, hoofd van het vaccinprogramma van Janssen, tegen de Vlaamse omroep
    VRT.
     
    "We hopen die fase in september al te kunnen opstarten", zegt hij. "Dan gaan er veel meer
    mensen gerekruteerd worden en dan gaan we echt kijken of het vaccin echt beschermt tegen
    het virus, of een ernstige ziekte ten gevolge van het virus voorkomt."
     
    Mochten die resultaten bemoedigend zijn, dan zou het vaccin er in de eerste helft van 2021
    kunnen zijn.
     
    Op dit moment zijn er wereldwijd minstens 163 potentiële coronavaccins in ontwikkeling. Zeker
    23 daarvan worden op dit moment bij mensen getest, de rest zit nog in de fase van
    laboratoriumtests en dierproeven.
     
    Het volledige artikel: NOS Nieuws 27 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Oxfordvaccin geeft 'extreem bemoedigende' resultaten

    De Volkskrant - Maarten Keulemans 20 juli 2020
     
    Het Oxfordse kandidaatvaccin waarvan Nederland alvast 300 miljoen doses bestelde, lijkt te
    doen wat men ervan verlangt. In een proef bij ruim duizend Britse vrijwilligers bleek de inenting
    nauwelijks bijwerkingen te geven en beschermende ‘neutraliserende antistoffen’ en T-cellen op
    te wekken.
     
    Dat is ‘extreem bemoedigend’, liet hoofdredacteur Richard Horton van The Lancet weten, het
    blad dat de resultaten maandagmiddag onthulde. Bij eerdere apenexperimenten gaf het vaccin
    nogal wiebelig resultaat: de inenting beschermde de dieren wel tegen de ergste
    ziekteverschijnselen, maar ze konden nog wel met het virus geïnfecteerd raken en er anderen
    mee besmetten.
     
    De nieuwe resultaten maken duidelijk dat de bescherming in elk geval stevig genoeg is voor
    vervolgonderzoek. Het vaccin wapent het immuunsysteem zowel met antistoffen die het virus bij
    de lurven grijpen, als met T-cellen die de reactie steunen en cellen opruimen waarin het virus
    zich toch nog weet te nestelen.
     
    Ook de bijwerkingen vallen mee: sommige proefpersonen werden koortsig of kregen hoofdpijn,
    maar alle klachten waren met een paracetamolletje te verhelpen, aldus de onderzoekers van
    het Oxfordse Jenner Instituut in The Lancet. ‘Het vaccin was veilig en werd goed getolereerd.’
     
    Het middel kan nu de volgende onderzoeksfase in, om te testen of het inderdaad werkt.
    Daartoe wordt het de komende maanden getest op nog eens drieduizend Britten, vijfduizend
    Brazilianen en tweeduizend Zuid-Afrikanen – landen waar covid-19 nog volop huishoudt. 
     
    Daarnaast komt er een test op 30 duizend Amerikanen en wil het Jenner Instituut een
    ‘uitdagingsproef’ doen. Bij die enigszins omstreden methode ent men een klein groepje
    gezonde vrijwilligers in met het vaccin en stelt ze dan expres bloot aan het virus.
     
    Al ergens in het najaar hoopt het onderzoeksteam uitsluitstel over de werkzaamheid te kunnen
    geven. 
     
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Maarten Keulemans 20 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Mogelijk is het door Nederland vooruitbestelde coronavaccin uit

    Oxford al in september beschikbaar
    Business Insider - Thomas Colson 16 juli 2020
     
    Een team Britse wetenschappers claimt een doorbraak in het onderzoek naar een coronavaccin,
    na een geslaagde test met vrijwilligers. Het door Nederland al vooruitbestelde vaccin zou
    uiteindelijk zelfs “dubbele bescherming” kunnen bieden tegen het virus.
     
    Onderzoekers van de Universiteit van Oxford begonnen in april met het testen van hun
    coronavaccin op mensen. Bloedmonsters van de groep van 500 Britse vrijwilligers die het vaccin
    kregen, tonen aan dat ze zowel antilichamen als T-cellen hebben aangemaakt, meldt The Daily
    Telegraph.
     
    T-cellen kunnen een virus doden en ook de cellen die door het virus zijn geïnfecteerd. Daarmee
    zijn T-cellen een belangrijk onderdeel van de afweerreactie van het lichaam op virale infecties.
     
    Als het vaccin dat in Oxford wordt ontwikkeld inderdaad T-cellen kan activeren, is dat een
    belangrijke doorbraak. Twee recente onderzoeken hebben aangetoond dat zogenoemde
    antilichamen – dat zijn eiwitten die ook in staat zijn om virussen onschadelijk te maken –
    binnen enkele weken of maanden uit het bloed kunnen verdwijnen, terwijl T-cellen veel langer
    in het lichaam kunnen blijven.
     
    Volgens voorzitter David Carpenter van het Berkshire Research Ethics Committee, dat het
    testprogramma van Oxford heeft goedgekeurd, ligt het onderzoeksteam “absoluut op koers”
    en is het vaccin mogelijk al in september beschikbaar.
     
    “Niemand kan een bepaalde datum garanderen, want er kunnen dingen fout gaan. Maar
    vanwege de samenwerking met een grote farmaceut kan het vaccin in september al breed
    beschikbaar zijn en dat is wat we ons ook tot doel hebben gesteld”, zegt hij.
     
    Op dit moment vindt er in Brazilië een omvangrijkere test plaats met het Oxford-vaccin op
    vijfduizend vrijwilligers. Medicijnfabrikant AstraZeneca heeft een contract getekend om het
    vaccin massaal te gaan produceren als bewezen wordt dat het effectief is.
     
    De Britse minister van gezondheid, Matt Hancock, temperde de verwachtingen enigszins en zei
    dat er in het beste geval nog dit jaar een vaccin beschikbaar komt, maar dat het waarschijnlijker
    is dat het volgend jaar wordt.
     
    “We werken allemaal aan het best case scenario en geven AstraZeneca en het team in Oxford
    alle steun. Ook werken we samen met onder anderen de VS, Duitsland en Nederland aan
    andere potentiële vaccins” zei hij tegen de Britse zender ITV. “Maar niks is zeker bij deze
    wetenschappelijke ontwikkelingen.”
     
    De complete resultaten van de eerste testfase van het Oxford-vaccin wordt volgende week
    gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.
     
    Het volledige artikel: Business Insider - Thomas Colson 16 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Covid-19 geneesmiddel komt dichterbij

    Duurzaam Nieuws 8 juli 2020
     
    Onderzoekers van de University of South Florida Health Morsani College of Medicine en het
    University of Arizona College of Pharmacy testen verschillende bestaande verbindingen die de
    replicatie van het COVID-19-virus (SARS-CoV-2) in menselijke cellen blokkeren.
     
    De nieuwe kandidaten voor Covid-19 geneesmiddel remmen allemaal een viraal eiwit dat
    essentieel is voor de reproductie van het virus. Het onderzoek verscheen op 15 juni in Cell  
    Research, een tijdschrift met een grote impact in Nature.
     
    De meest veelbelovende kandidaten voor covid-19 geneesmiddel - waaronder de door de FDA
    goedgekeurde hepatitis C-medicatie boceprevir en een veterinair antiviraal geneesmiddel voor
    onderzoek bekend als GC-376 - richten zich op Mpro, een enzym dat eiwitten uit een lange
    streng verwijdert die het virus produceert wanneer het een menselijke cel binnendringt. Zonder
    Mpro kan het virus geen nieuwe cellen repliceren en infecteren. 
     
    Dit enzym was al gevalideerd als een antiviraal doelwit voor de oorspronkelijke SARS en MERS,
    beide genetisch vergelijkbaar met SARS-CoV-2. De vier leidende kandidaat-geneesmiddelen
    die door het University of Arizona-USF Health-team zijn geïdentificeerd als de meest krachtige
    en specifieke om COVID-19 te bestrijden, worden hieronder beschreven. 
     
    Boceprevir, een geneesmiddel om hepatitis C te behandelen, is het enige van de vier
    verbindingen dat al door de FDA is goedgekeurd. De effectieve dosis, het veiligheidsprofiel, de
    formulering en hoe het lichaam het medicijn verwerkt zijn al bekend. Dat versnelt de stappen
    die nodig zijn om boceprevir naar klinische proeven voor COVID-19 te krijgen.
     
    GC-376, een diergeneesmiddel voor onderzoek naar een dodelijke stam van coronavirus bij
    katten, dat infectieuze peritonitis bij katten veroorzaakt. Dit middel was de krachtigste remmer
    van het Mpro-enzym in biochemische tests.
     
    Calpain-remmers II en XII, cysteïne-remmers die in het verleden zijn onderzocht op kanker,
    neurodegeneratieve ziekten en andere aandoeningen, vertoonden ook een sterke antivirale
    activiteit. Hun vermogen om zowel Mpro als calpain / cathepsineprotease dubbel te remmen,
    suggereert dat deze verbindingen het extra voordeel kunnen hebben van het onderdrukken
    van geneesmiddelresistentie, rapporteren de onderzoekers.
     
    In plaats van de activiteit van het virale enzym te bevorderen, zoals het substraat normaal
    doet, vermindert de remmer de activiteit van het enzym dat SARS-CoV-2 helpt kopieën van
    zichzelf te maken aanzienlijk.
     
    Lees meer op Technology Network
     
    Het volledige artikel: Duurzaam Nieuws 8 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Er is weer een veelbelovend coronavaccin ontwikkeld: maak kennis

    met BNT162B1
    Scientias - Caroline Kraaijvanger 2 juli 2020
     
    Het vaccin lijkt geen onoverkomelijke bijwerkingen te hebben en de gewenste immuunreactie
    op te roepen.
     
    Dat blijkt uit een kleinschalig klinisch onderzoek, uitgevoerd in de Verenigde Staten. Aan het
    onderzoek namen 45 proefpersonen (tussen de 18 en 55 jaar oud) deel. Een deel van de
    proefpersonen kreeg twee keer een injectie, waarbij elke keer een kleine hoeveelheid vaccin
    werd ingespoten. Een ander deel kreeg het vaccin eenmalig – in een wat grotere dosis –
    toegediend. En weer een ander deel ontving tweemaal een placebo.
     
    En de voorlopige resultaten suggereren dat het vaccin – aangeduid als BNT162b1 – potentie
    heeft, zo schrijven de onderzoekers in hun paper (dat nog peer-review moet ondergaan). Het
    vaccin bleek het meest effectief te zijn wanneer het twee keer werd toegediend; 7 dagen na de
    tweede injectie hadden proefpersonen al meer SARS-CoV-2-neutraliserende antistoffen in hun
    lichaam dan voormalige coronapatiënten.
     
    En ook de proefpersonen die slechts eenmalig een wat grotere dosis van het vaccin toegediend
    kregen, maakten deze neutraliserende antistoffen aan. Maar wel in veel kleinere hoeveelheden.
    Zo werden 21 dagen na de eenmalige injectie in het lichaam van deze proefpersonen minder
    SARS-CoV-2 neutraliserende antistoffen aangetroffen dan in het lichaam van voormalige
    coronapatiënten.
     
    Tijdens dit eerste kleinschalige klinische onderzoek stond niet alleen de effectiviteit van het
    vaccin centraal. Minstens zo belangrijk is de veiligheid ervan. En dus werd er ook gekeken naar
    eventuele bijwerkingen. Die bleken er wel te zijn, maar ze waren in de meeste gevallen mild en
    kortdurend, zo stellen de onderzoekers. Bovendien vormden ze op geen enkel moment een
    reële bedreiging voor de gezondheid. Zo klaagden veel proefpersonen na injectie over pijn op
    de plaats waar het vaccin was toegediend. Ook bleken sommige proefpersonen na toediening
    van het vaccin koorts te ontwikkelen. Dat gebeurde met name vaak nadat proefpersonen een
    tweede dosis van het vaccin toegediend kregen. De koorts zakte echter vaak al binnen één dag,
    zo merken de onderzoekers op. Al met al is er dan ook geen sprake van ernstige bijwerkigen
    en dus genoeg reden om dit kandidaat-vaccin verder te gaan testen.
     
    En dat is precies wat BioNTech – het bedrijf dat het vaccin samen met het farmaceutische bedrijf
    Pfizer ontwikkelde en test – van plan is. Eind deze maand moet er al een tweede klinische
    studie starten waarbij tot wel 30.000 gezonde proefpersonen het vaccin toegediend krijgen. Uit
    dit grootschalige onderzoek zal moeten blijken of het vaccin de kans dat mensen door SARS-
    CoV-2 geïnfecteerd worden, ook aanzienlijk kan verkleinen.
     
    Als ook dat tweede klinische onderzoek positief verloopt, kan het vaccin – nadat het door de
    autoriteiten is goedgekeurd – al vrij snel beschikbaar komen. BioNTech en Pfizer verwachten
    eind dit jaar al 100 miljoen doses af te kunnen leveren. En tegen het eind van 2021 zouden er
    meer dan 1,2 miljard doses beschikbaar kunnen zijn.
     
   
 

BNT162b1 is een zogenoemd mRNA-vaccin en werkt net ietsje anders dan de traditionele vaccins.

 
 

Traditionele vaccins bevatten vaak een verzwakte of dode ziekteverwekker. Door die in het lichaam in te brengen, kan het immuunsysteem antistoffen tegen die ziekteverwekker aan gaan maken. En wanneer je lijf dan eens met een levende of sterkere versie van zo’n ziekteverwekker geconfronteerd wordt, is het al voorbereid en kan het direct in de aanval, waardoor de ziekteverwekker je niet ziek kan maken of de ziekte mild verloopt.

 
 

mRNA-vaccins zijn vrij nieuw en werken anders. Hierbij wordt RNA – eigenlijk de instructies voor het maken van een stukje van de ziekteverwekker – in het lichaam ingespoten. Dit RNA nestelt zich in je cellen, waarna deze de instructies op gaan volgen en dat stukje van de ziekteverwekker – een eiwit – gaan aanmaken en het immuunsysteem er antistoffen tegen kan genereren.

 
     
    Het volledige artikel: Scientias - Caroline Kraaijvanger 2 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Het ultieme coronavaccin moet meer doen dan alleen antistoffen

    genereren
    Scientias - Vivian Lammerse 30 juni 2020
     
    Nieuw onderzoek onthult dat het vaccin voor een optimaal resultaat ook de T-cellen moet
    activeren.
     
    Overal in de wereld wordt er op dit moment hard gewerkt aan vaccins tegen het coronavirus.
    Hoewel de ontwikkeling van een vaccin tegen een infectieziekte normaal gesproken zo’n vijf tot
    tien jaar in beslag neemt, worden momenteel alle zeilen bijgezet om zo snel mogelijk een
    coronavaccin op de markt te brengen. Op dit moment zijn er meer dan honderd vaccins tegen
    SARS-Cov-2 in ontwikkeling. Enkele daarvan zijn zover ontwikkeld dat ze getest kunnen worden
    bij mensen. Welk vaccin uiteindelijk hét ultieme coronavaccin gaat worden? Een vaccin dat zorgt
    voor de aanmaak van antistoffen én T-cellen activeert, zo schrijven onderzoekers van het
    Erasmus MC.
     
    Het betekent dat wetenschappers niet alleen moeten kijken welke vaccinatie de beste
    antistoffen oplevert, maar ook naar welke T-cellen worden geactiveerd. De T-cel is onderdeel
    van de specifieke cellulaire afweer en ruimt de infectie als het ware op. “Het activeren van deze
    cellen blijkt minstens zo belangrijk te zijn als de aanmaak van antistoffen,” zegt Erasmus MC
    Viroloog Rory de Vries. Als het virus ondanks die antistoffen namelijk toch een infectie
    veroorzaakt, zijn de T-cellen ook in staat om het virus aan te vallen.
     
    In de studie volgden de onderzoekers tien COVID-19-patiënten met de ernstigste
    ziektesymptomen. Alle tien waren ze opgenomen in het Erasmus Universitair Medisch Centrum
    en lagen aan de beademing. Twee van de patiënten stierven uiteindelijk aan de ziekte. Wat
    het onderzoek laat zien is dat zelfs de ziekste COVID-19-patiënten T-cellen produceren die het
    virus helpen bestrijden. Een grondige analyse van de immuunreacties toont namelijk aan dat
    alle tien patiënten T-cellen produceerden die het virus aanvielen. Deze T-cellen werkten samen
    met antilichamen om het virus te vernietigen en de infectie te stoppen.
     
    De bevindingen komen overeen met een recente Amerikaanse celstudie die aantoonde dat
    mensen met matige COVID-19-symptomen eveneens T-cellen produceerden. In beide
    onderzoeken richten deze T-cellen zich op het zogeheten ‘spike-eiwit’ te vinden aan de
    buitenzijde van het virus. Dit eiwit is van cruciaal belang voor SARS-CoV-2, omdat het het virus
    helpt om menselijke cellen binnen te dringen. Veel vaccins die momenteel in ontwikkeling zijn,
    zijn er dan ook op gericht om het immuunsysteem dit eiwit te laten herkennen en aan te vallen.
    De nieuwe studie biedt meer bewijs dat het spike-eiwit inderdaad een veelbelovend doelwit is.
    “Het is goed nieuws voor degenen die bezig zijn met een vaccin dat zich richt op deze spikes,”
    zegt onderzoeker Daniela Weiskopf.
     
    Volgens De Vries is het van belang dat lopende studies naar een coronavaccin ook kijken of
    vaccinatie leidt tot de activering van T-cellen. Dit gebeurt nu nog niet altijd. “De meeste vaccins
    richten zich op slechts één viraal eiwit en de productie van antistoffen,” zegt De Vries. “Maar
    onze studies laten zien dat meerdere eiwitten leiden tot een activatie van de T-cellen. Vaccins
    met meerdere eiwitten die de T-cellen activeren zouden wel eens effectiever kunnen zijn.
    Mogelijk zijn deze T-cellen cruciaal bij immuniteit op de lange termijn.”
     
    Het onderzoek laat ook zien dat zowel Nederlandse als Amerikaanse patiënten vergelijkbare
    reacties op het virus vertonen. “Dit is essentieel om te begrijpen hoe het immuunsysteem het
    virus bestrijdt,” legt onderzoeker Alessandro Sette uit. “Je wilt dat de ontwikkeling van vaccins
    worden gebaseerd op waarnemingen uit tamelijk diverse omgevingen om ervoor te zorgen dat
    de resultaten algemeen toepasbaar zijn. Om een wereldwijde pandemie echt te begrijpen, moet
    onze aanpak dus ook wereldwijd zijn. Het is daarbij belangrijk om immuunreacties te bestuderen
    bij mensen met verschillende genetische achtergronden die in verschillende omgevingen leven.”
     
    Hoewel we nog wel even geduld moeten hebben voordat het ultieme coronavaccin op de markt
    verschijnt, worden er grote stappen gezet. En dat is ook hard nodig. Ondertussen zijn er
    namelijk al wereldwijd meer dan een half miljoen mensen door toedoen van COVID-19
    overleden. Tevens is het aantal bevestigde besmettingen door de grens van 10 miljoen heen
    gebroken. Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat het virus nog altijd – en steeds sneller – om zich
    heen grijpt.
     
    Het volledige artikel: Scientias - Vivian Lammerse 30 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Ontwikkeling intranasaal en oraal Covid-19-vaccin door Avalon Globo

    Care
    Culturu.com 26 juni 2020
     
    Het in de VS gevestigde biotechbedrijf Avalon GloboCare heeft samengewerkt met de University
    of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) in Wenen, Oostenrijk, om een ​​S-laag vaccin
    tegen Covid-19 te ontwikkelen voor intranasale of orale toediening.
     
    De partners werken aan de ontwikkeling van een vaccin die een immuun respons zou kunnen
    opwekken die voldoende is om een ​​ernstige vorm van Covid-19-infectie te voorkomen, die
    verantwoordelijk is voor morbiditeit en tot de dood kan leiden.
     
    In tegenstelling tot een naaldgebaseerde injectie in de spier of onder de huid, is dit vaccin
    bedoeld voor niet-invasieve toediening via de nasale- of orale doorgangen.
     
    Het vaccin kan de ernst van Covid-19 verminderen door de zwaardere luchtwegontsteking en
    orgaanschade te voorkomen, en door immuniteit op te bouwen tegen het SARS-CoV-2-virus dat
    de ziekte veroorzaakt.
     
    Als onderdeel van de samenwerking zullen Avalon’s expertise en bio-productie-infrastructuur en
    middelen voor de implementatie van klinische studies worden benut, samen met de
    wetenschappelijke capaciteiten en laboratoriumexpertise van BOKU-professoren.
     
    BOKU-professoren hebben al de benaderingen ontwikkeld die nodig zijn om geconjugeerde
    vaccins te synthetiseren met een S-laag kunstmatige virale envelop gekoppeld aan een viraal
    antigeen.
     
    Als proof of concept toonden de onderzoekers aan dat dit soort kandidaat-vaccins voor proteïne-
    conjugaten immuun-beschermende antilichaamreacties zouden kunnen induceren.
     
    President en CEO van Avalon GloboCare, David Jin zei dat er snel en ijverig gewerkt wordt met
    BOKU om de laboratoriumtests en karakterisering van het S-layer-fusie-eiwit SARS-CoV-2-vaccin
    te voltooien. Dit vaccin zou sneller kunnen worden vervaardigd en afgeleverd in vergelijking met
    traditionele vaccins, waardoor toegang en immunisatie wordt geboden aan een grotere populatie
    van mensen over de hele wereld om de pandemie van Covid-19 te helpen bestrijden.
     
    Het onderzoek naar een kandidaat-vaccin voor Covid-19 maakt deel uit van een bestaande
    samenwerking tussen Avalon en BOKU om S-laagtechnologie te gebruiken voor andere
    vaccinatieprogramma’s voor luchtweginfecties, waaronder influenza.
     
    Het volledige artikel: Culturu.com 26 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Eerste goedgekeurde coronamedicijn: ebolaremmer remdesivir krijgt

    zegen van autoriteiten
    Het Parool - Sander van Mersbergen 25 juni 2020
     
    Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is er een medicijn dat in alle ziekenhuizen
    mag worden gebruikt. Remdesivir, van oorsprong een ebolaremmer, is onder voorwaarden
    goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten.
     
    Als de Europese Commissie dit advies overneemt mag remdesivir binnen de EU toegediend
    worden aan coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra
    zuurstof nodig hebben. 
     
    Door behandeling met remdesivir herstellen deze patiënten gemiddeld vier dagen eerder, meldt
    het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een persbericht. Hoewel voorzitter
    Ton de Boer blij is dat een medicijn deze status bereikt heeft, waakt hij voor te veel
    enthousiasme. “We zijn er nog niet. Remdesivir is namelijk niet hét medicijn dat je geneest van
    een corona-infectie. Daarom wordt er wereldwijd nog steeds verder onderzoek gedaan naar
    mogelijke medicijnen en vaccins tegen COVID-19.”
     
    Het enthousiasme over remdisivir is deels gebaseerd op een Amerikaanse studie. Bij een test
    met meer dan 1000 ernstig zieke patiënten in 75 ziekenhuizen in verschillende landen
    herstelden degenen die remdesivir gebruikten gemiddeld 31 procent sneller dan de mensen die
    een placebo kregen toegediend. Gemiddeld kromp de herstelperiode van vijftien dagen naar elf
    dagen. Een andere, vroegtijdig afgebroken Chinese studie liet overigens geen positief effect
    zien.
     
    Het volledige artikel: Het Parool - Sander van Mersbergen 25 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Janssen wil kandidaat-vaccin eind september testen in gebied met

    grote virusverspreiding
    De Standaard België 17 juni 2020
     
    Als alles volgens planning verloopt, zal farmabedrijf Janssen Farmaceutica in de tweede helft
    van september een werkzaamheidsstudie uitvoeren met het kandidaat-vaccin tegen covid-19.
    Dat moet in een gebied waar het virus op dat moment nog breed verspreid is.
     
    Johan Van Hoof, globaal hoofd van de afdeling Vaccinaties bij het bedrijf, noemt Johnson &
    Johnson ‘één van de koplopers’ in de race naar een vaccin voor het coronavirus. ‘Dat komt door
    de unieke combinatie van ervaring en faciliteiten van ons bedrijf. We hebben onze tijd genomen
    om een geschikte kandidaat te selecteren, maar kunnen snel grootschalige productie opzetten
    als ons vaccin geschikt blijkt.’
     
    Half juli start de klinische fase van het ontwikkelingsproces, waarbij testpersonen zullen
    gevaccineerd worden in België en de Verenigde Staten. De zoektocht naar testpersonen loopt
    heel vlot, zo zei Paul Stoffels, wetenschappelijk directeur van de overkoepelende groep
    Johnson & Johnson, woensdagnamiddag al bij een bezoek van koning Filip. ‘In België hebben
    we in totaal zo’n 500 testpersonen nodig en er stelden zich al 400 mensen kandidaat. Dat wil
    niet zeggen dat al die mensen ook geschikt zijn, maar het is in ieder geval bemoedigend.’
     
    Halverwege september verwachten we daarover de eerste resultaten’, zegt Van Hoof. ‘Zijn die
    positief, dan kunnen we in de tweede helft van september starten met de
    werkzaamheidsstudie.’
     
    In die fase wordt een grote massa gevaccineerd, om te beginnen tienduizend met het vaccin en
    tienduizend met een placebo. ‘Dat moet gebeuren in een gebied met genoeg infecties’ zegt
    Van Hoof. ‘Op dit moment kunnen we nog niet zeggen waar in de wereld dat zal zijn. We
    werken samen met epidemologische teams en kijken naar de modellen van academici om dat
    te bepalen.’
     
    Johnson & Johnson wil begin 2021 starten met het verdelen van vaccins en zegt tegen het einde
    van dat jaar een miljard vaccins te kunnen produceren.
     
    Het volledige artikel: De Standaard België 17 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Signify heeft 'superontsmetter' tegen coronavirus: 'Door UV-licht is

    de ruimte binnen een halve minuut virusvrij'
    Eindhovens Dagblad - Bart-Jan van Rooij 16 juni 2020
     
    Het Eindhovense lichtbedrijf Signify wil het coronavirus indammen met ultraviolet licht.
    Speciaal licht kan worden ingezet als een ‘super-ontsmetter’ om een ​​virusvrije omgeving
    te creëren.
     
    Een onderzoek dat het voormalige lichtbedrijf van Philips samen met de Universiteit van Boston
    heeft uitgevoerd, toont aan dat besmet materiaal na 25 seconden virusvrij is. Signify kondigt
    dinsdag aan de productie van de zogeheten UV-C-lampen te verveelvoudigen. 
     
    De technologie is niet nieuw. Diverse ziekenhuizen in Nederland gebruiken UV-C al om
    instrumenten te ontsmetten. Zo worden in het  Zaans Medisch Centrum mondmaskers virusvrij
    gemaakt. In buitenlandse ziekenhuizen worden robots met lampen ingezet in ziekenhuizen, op
    diverse plekken in de Verenigde Staten worden de stralingsrobots gebruikt in klaslokalen. Een
    Singaporees winkelcentrum wordt sinds eind vorige maand ook ontsmet met UV-C.
     
    Deze straling beschadigt virussen, bacteriën en schimmels, waardoor ze stoppen met delen. Zo
    kunnen lucht, water en gladde oppervlakken worden vrijgemaakt van micro-organismen. Het
    onderzoek van de Universiteit van Boston toont volgens Signify aan dat al na zes seconden
    beschijnen met UV-C een oppervlakte of instrument zo goed als virusvrij is: 99 procent. De
    straling is schadelijk voor de huid- en ogen van mensen. 
     
    Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde begin deze maand nog
    dat er nog altijd geen waterdichte methode is voor de ontsmetting van UV-C. Uit geraadpleegde
    studies blijkt dat de effectiviteit sterk afhangt sterk afhangt van de methode, het te
    desinfecteren materiaal en de omgevingsfactoren. Ook de plaatsing van de lichtbron is van
    groot belang. In het nieuwe onderzoek claimt Signify dat objecten waarop het coronavirus zit na
    bestraling met de juiste hoeveelheid na 25 seconden voor 99,9999 procent virusvrij is. 
     
    Het volledige artikel: Eindhovens Dagblad - Bart-Jan van Rooij 16 juni 2020
     
 
     
     
 

 

'Wondermiddel' van [de US president] verboden voor covidpatiënten

    in VS
    De Tijd België - Wim de Preter 15 juni 2020
     
    Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA verbiedt het toedienen van
    hydroxychloroquine en chloroquine aan covidpatiënten.
     
    De medicijnenwaakhond liet het gebruik van de middelen toe in noodgevallen bij behandelingen
    tegen het coronavirus. Maar ook dat gebruik in uitzonderlijke omstandigheden is niet langer
    toegelaten.
     
    De FDA zegt zich te baseren op nieuw onderzoek naar de werking van beide middelen, die
    oorspronkelijk gebruikt werden tegen malaria. Verschillende studies wezen de voorbije weken uit
    dat het middel niet helpt tegen Covid-19 en dat het de ziekte ook niet helpt voorkomen.
     
    Het volledige artikel: De Tijd België - Wim de Preter 15 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Duitsland neemt miljoenenbelang in ontwikkelaar coronavaccin na

    pogingen van VS om vaccin exclusief te pakken te krijgen
    HLN België 15 juni 2020
     
    De Duitse overheid neemt een belang van 300 miljoen euro in CureVac, een biotechbedrijf dat
    werkt aan een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Dat heeft het Duitse ministerie van
    Economie maandag bevestigd.
     
    Het bedrijf CureVac, gevestigd in het Duitse Tübingen, is volop bezig met het testen van een
    vaccin tegen het coronavirus. CureVac werkt daarvoor samen met het Paul Ehrlich Institute for
    Vaccines and Biomedical Medicines. 
     
    Pogingen van de Amerikaanse overheid om CureVac over te nemen, veroorzaakten - hoewel
    nooit formeel bevestigd door het Witte Huis maar wel door het Duitse ministerie van
    Volksgezondheid  - politieke ophef in Duitsland.
     
    Volgens mediaberichten hadden de Amerikanen 1 miljard dollar (zo’n 887 miljoen euro)
    geboden om de exclusieve rechten op het vaccin van het Duitse bedrijf te kopen. “Alleen voor
    de VS”, zou de Amerikaanse president [...] hebben benadrukt.
     
    De Duitse overheid neemt nu voor 300 miljoen euro een belang in het Duitse biotechbedrijf.
    Daarbij krijgt de overheid een belang van 23 procent in de onderneming. De investering werd
    aangekondigd door minister van Economische Zaken Peter Altmaier (CDU) en loopt via de
    staatsontwikkelingsbank KfW. Volgens Altmaier moet de investering de Duitse biotechsector
    versterken en zal Berlijn geen enkele invloed hebben op de zakelijke beslissingen van CureVac.
     
    Duitsland heeft inmiddels nieuwe regels ingevoerd om ongewenste buitenlandse overnames van
    farmacie- en biotechbedrijven tegen te houden.
     
    Het volledige artikel: HLN België 15 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Nederland gaat 'zeer belangrijke rol' spelen bij productie

    veelbelovend vaccin
    Het Parool - Chris van Mersbergen 13 juni 2020
     
    Nederland gaat een belangrijke rol spelen bij de productie van het coronavaccin van de
    universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca. Ons land heeft samen met Duitsland,
    Frankrijk en Italië 300 miljoen doses gekocht.
     
    Dat zegt de Nederlander Ruud Dobber, lid van de raad van bestuur van het Brits-Zweedse
    AstraZeneca. Eerder werd al bekend dat de farmaceut voor de productie een deal had gesloten
    met het bedrijf Halix in Leiden. “Daar worden heel aanzienlijke aantallen vaccins geproduceerd,”
    zegt Dobber, zonder exacte aantallen te kunnen noemen. 
     
    Dobber was met een kleine groep mensen van AstraZeneca betrokken bij de gesprekken met
    Nederland en de andere drie landen. Hij heeft lovende woorden over de ‘ontzettend belangrijke
    rol’ die Nederland speelt, en in het bijzonder voor minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.
     
    “Hij heeft zich buitengewoon constructief opgesteld in de gesprekken. Want het waren
    gesprekken, geen onderhandelingen. Wij willen het vaccin tegen kostprijs leveren, en we willen
    risico lopen, maar we willen niet het totale risico lopen. Het pleit heel erg voor de minister dat hij
    samen met zijn collega’s de nek heeft uitgestoken om ook risico te dragen. Daarvoor wil ik mijn
    dank uitspreken.”
     
    Concreet werkt het zo dat Nederland met de andere landen betaalt voor de vaccins die
    geproduceerd zijn, of ze nou werken of niet, zegt Dobber. “Dus als er in september tien miljoen
    doses klaar zijn, maar het blijkt niet te werken, dan krijgen de landen daar een rekening voor.”
    Het vaccin kost overigens maar ‘enkele euro's', omdat AstraZeneca het tegen kostprijs zegt te
    verkopen.
     
    Minister De Jonge erkende in een reactie al dat niet zeker is of het vaccin dat wordt aangekocht,
    ook daadwerkelijk werkt. “We wedden bewust op meerdere paarden,” zei hij. Welke ‘paarden’ er
    nog meer in beeld zijn, is nog niet bekend. 
     
    Behalve bij Halix in Leiden gaat AstraZeneca produceren in onder meer Duitsland, Italië, het
    Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten (VS) en Azië. Een deel van die productie vindt nu al
    plaats, om ervoor te zorgen dat er straks genoeg doses beschikbaar zijn om in elk geval een
    deel van de wereld te vaccineren tegen het coronavirus. Het vaccin is dus al af, maar moet nog
    wel uitgebreid worden getest.
     
    De VS, dat 1,2 miljard euro investeerde in AstraZeneca, krijgt waarschijnlijk als eerste het vaccin,
    net als het Verenigd Koninkrijk. Eind dit jaar zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië aan de
    beurt. Deze landen hebben al toegezegd ook de andere EU-landen niet te zullen
    vergeten. Naast de 300 miljoen doses is er nog een optie genomen op 300 miljoen aanvullende
    doses.
     
    Of het in Oxford ontwikkelde vaccin ook echt gaat werken, is dus nog altijd niet zeker.
    Aanvankelijk waren er ontzettend hoge verwachtingen van het vaccin, maar die zijn wel wat
    getemperd sinds proeven met apen tegenvielen. Toch is het al op een groep van zo'n duizend
    mensen getest. De resultaten daarvan gaven voor de Britse gezondheidsautoriteiten genoeg
    aanleiding om door te gaan met het testen van grotere populaties, het fase 3-onderzoek. Deze 
    zomer moet dat gaat gebeuren in het VK, Brazilië en de VS.
     
    “Wij hebben de resultaten van de tests nog niet mogen zien,” zegt Dobber. “Dus het is ook voor
    ons echt ontzettend spannend. Het feit dat we van de autoriteiten verder mochten gaan naar
    fase 3, maakt ons wel heel erg hoopvol. Maar het blijft een experiment, je weet het uiteindelijk
    nooit.”
     
    De belangrijkste bottleneck richting een werkend vaccin - naast de vraag of het straks werkt - is
    misschien wel het vinden van een geschikte groep mensen om het vaccin op te testen. Nu het
    virus in veel landen wat aan het luwen is, is dat lastig, laat AstraZeneca-CEO Pascal Soriot
    doorschemeren. “Straks hebben we een vaccin waarvan we bijna zeker weten dat het werkt,
    maar hebben we niet genoeg mensen om het op te testen. Dat zou heel erg teleurstellend zijn.”
     
    Pascal Soriot, de CEO van AstraZeneca, is blij met het initiatief van Nederland om met de drie
    andere Europese landen tot snelle aankoop van het Britse vaccin over te gaan. “Het leiderschap
    dat deze landen hebben getoond was ontzettend belangrijk. Doordat zij zonder de andere
    Europese landen stappen hebben gezet, is het allemaal veel sneller gegaan. Daarvoor moeten
    we ze dankbaar zijn. We willen dat de wereld zo snel mogelijk een vaccin heeft.”
     
    De lof van AstraZeneca staat in schril contrast met de kritiek van de Europese Commissie en
    sommige andere EU-landen. De commissie wil zelf namens de lidstaten onderhandelen en voelt
    zich door de Nederlands-Duits-Frans-Italiaanse kopgroep in de wielen gereden. EU-commissaris
    Stella Kyriakides (Volksgezondheid) riep de vier Europese landen al op om hun
    samenwerkingsverband te beëindigen en zich aan te sluiten bij de rest van Europa. Dat is dus
    niet gebeurd. 
     
    Er is een wereldwijde wedloop gaande om een middel te vinden dat tegen het coronavirus
    beschermt. En een al even grote slag tussen bijvoorbeeld China, de VS en Europa, om het
    vaccin vervolgens meteen te bemachtigen. Het land dat zijn bevolking als eerste kan inenten,
    kan bijvoorbeeld zijn economie sneller weer op volle toeren laten draaien.
     
    AstraZeneca zegt zijn best te doen om ook de rest van de wereld niet te vergeten. Zo worden er
    ook honderden miljoenen doses geproduceerd die verdeeld worden door CEPI en GAVI,
    internationale organisaties die zich inzetten voor het beschikbaar maken van vaccins voor arme
    landen.
     
    Maar, geven Dobber en Soriot aan: we kunnen veel produceren, maar voor de hele wereld is het
    niet genoeg. Soriot: “We hopen nog steeds op meerdere vaccinkandidaten die snel op grote
    schaal beschikbaar zijn. Maar ik denk dat de kans aanwezig is dat wij het samen met de
    universiteit van Oxford als eerste voor elkaar gaan krijgen.”
     
    Het volledige artikel: Het Parool - Chris van Mersbergen 13 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Nederland doet mee in aankoop 300 miljoen doses kansrijk

    coronavaccin
    NRC Handelsblad - Arjan Meesterburrie 13 juni 2020 15:32 uur
     
    Nederland krijgt mogelijk al voor het eind van het jaar honderdduizenden doses van een vaccin
    tegen het coronavirus, dat wordt ontwikkeld door de universiteit van Oxford en de Brits-Zweedse
    medicijnfabrikant AstraZeneca. Samen met Duitsland, Frankrijk en Italië koopt Nederland 300
    miljoen doses van het middel om te verspreiden over de Europese Unie, laat minister Hugo de
    Jonge van Volksgezondheid (CDA) zaterdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat
    om een vaccin dat nog in de ontwikkelingsfase is en nog niet volledig is getest.
     
    „Dankzij deze gezamenlijke inspanning bestaat de kans om al eind 2020 een eerste
    hoeveelheid vaccins tegen het coronavirus beschikbaar te hebben voor Europa”, schrijft De
    Jonge aan de Tweede Kamer. „Met deze investering kunnen direct voorbereidingen voor
    productie worden getroffen, tijdens de ontwikkeling van het kandidaat-vaccin. Deze
    ontwikkelingen lijken voorspoedig te verlopen.”
     
    De eerste tests op mensen zijn al gedaan en de uitkomsten daarvan worden binnenkort
    verwacht. Als het vaccin wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, zal
    het naar rato van de bevolkingsomvang worden verdeeld over de lidstaten van de EU. Voor
    Nederland zullen dat mogelijk eind dit jaar „enkele honderdduizenden” zijn. Ook de Verenigde
    Staten hebben al 400 miljoen doses van het vaccin gereserveerd.
     
    Toch houdt De Jonge nog een slag om de arm als het gaat om de verspreiding van het vaccin.
    Hij benadrukt in de brief dat het ontwikkelen een proces is dat veel onzekerheden kent: „de
    kans op mislukking is in elk van de ontwikkelfasen aanwezig. Dat betekent dat de koplopers
    van nu niet als eerste de eindstreep hoeven te halen. De risico’s die gepaard gaan met het
    investeren in dergelijke ontwikkeltrajecten wegen echter niet op tegen het zeer grote
    maatschappelijke belang om te investeren in deze en andere kansrijke initiatieven.”
     
    De koop zou volgens persbureau ANP eigenlijk vrijdag al gesloten worden, maar de Europese
    Commissie en sommige andere EU-lidstaten voelden zich gepasseerd door het
    vierlandenverbond en wilden als een geheel onderhandelen. Maar Nederland, Duitsland,
    Frankrijk en Italië benadrukken dat alle lidstaten mee mogen delen als het vaccin beschikbaar
    komt. Het is niet bekend hoeveel Nederland en de andere drie landen betalen voor de 300
    miljoen doses.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Arjan Meesterburrie 13 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Nederlandse vaccinbedrijven maken zich zorgen om bedrijfsspionage

    in race naar coronavaccin
    HLN België 11 juni 2020
     
    In de race naar een coronavaccin liggen ook spionnen op de loer. De Nederlandse
    inlichtingendienst let scherp op pogingen van met name China om kostbare vaccinkennis te
    roven, zeggen experts in de krant De Telegraaf.
     
    De Nederlandse geheime dienst AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)
    waarschuwde vooral voor spionage om technische kennis te stelen, maar farmacologische
    knowhow is in belang enorm toegenomen. Het land dat als eerste een vaccin ontwikkelt en het
    virus verslaat, kan daarmee de rol van wereldleider pakken, zeggen de experts.
     
    In Nederland werken tal van laboratoria aan een vaccin tegen corona. Farmabedrijf Janssen in
    Leiden is een van de koplopers in de race waaraan meer dan honderd instellingen meedoen.
    Het bedrijf meldt dat het “alert” is op spionage. Het personeel is ingelicht over de risico’s. Ook
    bij het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, waar gewerkt wordt aan antistoffen
    tegen corona, is men extra oplettend. Het ziekenhuis werkt samen met Z-Cert, het nationale
    Computer Emergency Response Team voor de zorg. “Helaas hebben wij geconstateerd dat de
    gezondheidszorg, zowel nationaal als internationaal, ten tijde van de coronacrisis extra wordt
    aangevallen”, laat het ziekenhuis weten.
     
    Ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI waarschuwde eerder al voor hackers die zouden
    proberen om “waardevolle intellectuele eigendom” en gegevens met betrekking tot het
    onderzoek naar het coronavirus te stelen. “De mogelijke diefstal van deze informatie brengt de
    levering van veilige, effectieve en efficiënte behandelingsopties in gevaar”, zo verklaarde de FBI
    vorige maand. 
     
    Het volledige artikel: HLN België 11 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Leids coronavaccin al in juli op mensen getest

    De Limburger - Chris van Mersbergen 10 juni 2020 | bron AD
     
    Het coronavaccin dat door het bedrijf Janssen Vaccines in Leiden wordt ontwikkeld, kan zo’n zes
    weken eerder op mensen worden getest dan gedacht. In plaats van in september starten de
    klinische tests nu in de tweede helft van juli.
     
    Het naar voren halen van ‘fase 1 en 2a’ van het onderzoek, komt door de positieve resultaten
    die tot nu toe zijn geboekt in de ontwikkeling van het vaccin, stelt de Belg Paul Stoffels van het
    Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson, de eigenaar van Janssen. De
    geneesmiddelenautoriteiten hebben het bedrijf daarom toestemming gegeven om eerder te
    beginnen.
     
    De studie zal plaatsvinden onder 1045 gezonde volwassenen tussen de 18 en 55 jaar in België
    en de Verenigde Staten. Bij hen wordt bekeken of het vaccin veilig is, hoe het lichaam erop
    reageert en, ontzettend belangrijk, hoe de immuunrespons is.
     
    Janssen en Johnson & Johnson hopen ook fase 3 van het vaccinonderzoek, een test onder nog
    grotere aantallen mensen, naar voren te kunnen halen.
     
    Tegelijk blijft Johnson & Johnson zich inspannen om de productie van het vaccin op te hogen,
    zelfs nu nog niet duidelijk is of het middel ook echt werkt. Het doel is om in de loop van 2021
    wereldwijd 1 miljard doses te kunnen produceren. Stoffels: ,,Ons doel is om de wereld een
    vaccin te geven en mensen overal te beschermen tegen deze pandemie.”
     
    De Amerikaanse overheid draagt zo’n half miljard dollar bij aan de ontwikkeling van het ‘Leidse
    vaccin’. Nederland investeert er geen geld in. Wel wil ons kabinet de ontwikkeling en productie
    van het vaccin van Janssen ‘stimuleren en faciliteren’. De productie van het vaccin zou straks in
    Leiden, de VS en mogelijk in Azië plaats moeten vinden.
     
    Het onderzoek bij Janssen wordt geleid door hoofd virale vaccins Hanneke Schuitemaker, tevens
    hoogleraar virologie aan de Universiteit van Amsterdam.
     
    Het volledige artikel: De Limburger - Chris van Mersbergen 10 juni 2020 | bron AD
     
 
     
     
 

 

Gronings lab onderzoekt medicijn dat de symptomen van het het

    coronavirus aanpakt: 'De eerste signalen zijn hoopvol'
    Harener Weekblad 10 juni 2020
     
    Duizenden bloedmonsters van zieke coronapatiënten worden geanalyseerd in een Gronings lab.
    De onderzoekers krijgen ,,hoopvolle signalen” dat ze werken met een medicijn dat aanslaat.
     
    QPS – een Amerikaans bedrijf met wereldwijd verschillende locaties – heeft als opdrachtgever
    grote spelers in de farmaceutische industrie, als Pfizer, Bayer, Roche en Johnson & Johnson.
    QPS test voor hen nieuwe geneesmiddelen.
     
    Met het onderzoek dat QPS in Groningen voor een farmaceutisch bedrijf (de naam moet onder
    de pet blijven) doet naar een medicijn dat de symptomen van corona aanpakt, zit het anders.
    Het gaat niet om een nieuw middel, maar om een bestaand product dat ontstekingsreacties
    zoals bijvoorbeeld bij reuma en koorts kan onderdrukken. Voordat het middel op de markt
    kwam, heeft de Groningse tak van QPS 12 jaar geleden methoden ontwikkeld om de werking
    van dit medicijn tot in de fijnste details te kunnen analyseren.
     
    En dus komen er bij QPS sinds ruim een week bloedmonsters binnen van patiënten die in het
    ziekenhuis liggen met een zware Covid-19-infectie. Deze mensen liggen op bedden in
    Nederland, Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten en zijn ermee akkoord gegaan dat ze het
    reumamiddel toegediend krijgen om te zien in hoeverre het hun longontsteking te lijf gaat.
     
    Het gaat om honderden patiënten, van wie de komende maanden in totaal 15.000 monsters
    worden afgenomen. Er zijn per patiënt tientallen bloedmonsters nodig, zodat de Groninger
    onderzoekers kunnen zien wat het middel doet na dosering.
     
    Mensen met ontstekingsziektes hebben baat bij dit middel (dat ook nog niet genoemd mag
    worden) omdat het medicijn zich bindt aan het eiwit voor de interleukine IL-6, die actief wordt bij
    ontstekingsreacties zoals bij reuma en koorts.
     
    Het volledige artikel: Harener Weekblad 10 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Antistof in strijd tegen corona ingezet

    Zorgkrant.nl 9 juni 2020
     
    Onderzoekers van het Erasmus MC hebben samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht
    en biotechbedrijf Harbour BioMed een humane antistof ontwikkeld die wellicht gebruikt kan
    worden in preventie en behandeling van COVID-19. Om de werkzaamheid bij mensen te
    onderzoeken, is een samenwerkingsverband ondertekend met AbbVie, een farmaceutisch
    bedrijf in de Verenigde Staten
     
    De ontdekking van het antilichaam, online gepubliceerd op 4 mei 2020 in Nature
    Communications, richt zich op een geconserveerd gebied van het eiwit van het virus. In
    celkweekstudies blokkeerde het antilichaam infectie door het coronavirus. Het antilichaam is
    volledig menselijk en is van origine ontworpen om de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken
    en immuungerelateerde bijwerkingen te minimaliseren.
     
    Het volledige artikel: Zorgkrant.nl 9 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Na de lama komt de koe: de antilichamen van deze melkkoeien

    zouden het nieuwste wapen tegen Covid-19 kunnen zijn
    HLN 9 juni 2020 | bron Science Magazine
     
    De nieuwste rekruut in de strijd tegen Covid-19 staat op dit moment wellicht hooi te (her)
    kauwen ergens in een schuur in South Dakota, in de Verenigde Staten. Een biotechbedrijf in de
    Amerikaanse staat zet immers koeien in voor de ontwikkeling van menselijke antilichamen –
    jawel, dat leest u goed - tegen het nieuwe coronavirus.
     
    In de strijd tegen het coronavirus SARS-CoV-2 en de ziekte (Covid-19) die het veroorzaakt, zijn
    antistoffen een belangrijk wapen. Die antilichamen neutraliseren immers de lichaamsvreemde
    eiwitten van het (nieuwe) virus waardoor we niet langer ziek worden. In België bestudeerden
    onderzoekers van de Universiteit Gent alvast wat lama’s voor ons kunnen betekenen, in de VS
    kijkt men naar koeien.
     
    Niet zonder reden: het is vanzelfsprekend dat er veel meer bloed door de aderen van een rund
    stroomt dan bijvoorbeeld door die van een kleine muis. Bovendien bevat het bloed van
    runderen twee keer zoveel antilichamen per millimeter in vergelijking met menselijk bloed.
     
    En terwijl vroeger vooral beroep werd gedaan op bijvoorbeeld tabaksplanten die voorzien werden
    van menselijke genen opdat ze antistoffen zouden aanmaken, zet het Amerikaanse
    biotechbedrijf SAb Biotherapeutics ditmaal melkkoeien in. Genetisch gemodificeerde melkkoeien
    weliswaar, die grote hoeveelheden menselijke antilichamen kunnen aanmaken tegen de
    ziekteverwekker die geïnjecteerd wordt. “Een koe kan per maand voldoende antistoffen
    ontwikkelen om wel honderden patiënten te behandelen”, aldus Eddie Sullivan, de CEO van SAb
    Biotherapeutics.
     
    De koeien van SAb Biotherapeutics bieden overigens nog een voordeel: de meeste bedrijven en
    universiteiten die antilichamen tegen Covid-19 trachten te ontwikkelen, focussen op het
    massaal produceren van identieke kopieën van één bepaald antilichaam dat zich vasthecht
    aan het zogenaamde spike-eiwit - het eiwit dat zich aan menselijke cellen hecht en ze
    infecteert - van het virus. Bij de runderen gaat het om verschillende antistoffen: polyklonale
    antilichamen. Dat betekent dat de antilichamen in staat zijn om zich aan meerdere delen van
    het virus te hechten, waardoor de kans op neutraliseren groter wordt.
     
    Het onderzoek van SAb Biotherapeutics staat overigens niet in kinderschoenen. Het
    Amerikaanse biotechbedrijf was al jaren bezig met de ontwikkeling van antilichamen tegen
    MERS, een ander type coronavirus. “Dat zorgde ervoor dat we een goede basis hadden bij het
    begin van deze pandemie”, legt Sullivan uit.
     
    Er is echter nog een lange weg te gaan. Toch hoopt het bedrijf komende maand te kunnen
    starten met klinische proeven. Daarbij zullen onderzoekers uittesten of de antilichamen uit het
    bloed van runderen kan voorkomen dat personen ziek worden nadat ze geïnfecteerd werden
    met SARS-CoV-2. Misschien kunnen de antistoffen zelfs nuttig zijn voor coronapatiënten die al
    ziek zijn.
     
    Het volledige artikel: HLN 9 juni 2020 | bron Science Magazine
     
 
     
     
 

 

België investeert 20 miljoen euro in uniek vaccin-onderzoek

    dVO De Vlaamse ondernemer 8 juni 2020
     
    Vaccins ontwikkelen voor onbekende ziekteverwekkers en de werkzaamheid ervan testen is één
    van de belangrijkste wereldwijde uitdagingen van vandaag. De Belgische federale regering
    investeert 20 miljoen euro in een bijzonder gebouw en laboratoria voor zogeheten “human
    challenge”-onderzoek, een belangrijk instrument in de ontwikkeling van vaccins. Universiteit
    Antwerpen en de Université Libre de Bruxelles gaan hun krachten in dit unieke project bundelen.
     
    Een techniek die in de toekomst een sleutelrol zal spelen bij het ontwikkelen en testen van
    nieuwe vaccins is het gebruik van gecontroleerde humane infectiemodellen (CHIM). Men spreekt
    ook van “human challenge”-onderzoek omdat men gezonde proefpersonen in feite gaat
    “uitdagen” door hen bloot te stellen aan een verzwakte versie van een bepaalde
    ziekteverwekker of aan de oorspronkelijke ziekteverwekker als er een doeltreffende therapie
    beschikbaar is. Dankzij zulke CHIM-studies kunnen vaccins sneller ontwikkeld en getest worden.
    Die methode is overigens ook relatief goedkoop.
     
    Op het Europese vasteland heerst momenteel een gebrek aan medische CHIM-faciliteiten. Wie
    een CHIM-studie wil uitvoeren in academische omgeving, moet al naar de VS of het Verenigd
    Koninkrijk trekken. In België is totnogtoe slechts één CHIM-studie uitgevoerd: in 2017 werden
    aan Universiteit Antwerpen twee kandidaat-poliovaccins getest in een tijdelijk containerdorp,
    Poliopolis genaamd.
     
    Het volledige artikel: dVO De Vlaamse ondernemer 8 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Vakgenoten voelden al nattigheid over studie antimalariamiddelen

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 5/6/7 juni 2020
     
    Bedrijf Surgisphere leverde ondoorzichtige patiëntgegevens aan voor een studie naar de werking
    van chloroquine tegen Covid-19.
     
    De omvangrijkste studie met gegevens van meer dan 96.000 Covid-19-patiënten wereldwijd,
    naar het effect van antimalariamiddelen tegen de nieuwe virusziekte, moet uit de boeken
    worden geschrapt. De onderzoekers concludeerden dat hydroxychloroquine en chloroquine niet
    helpen tegen het virus. Maar na de publicatie op 22 mei in het medische blad The Lancet bleek
    dat de onderliggende data niet onafhankelijk gecontroleerd konden worden. Donderdagavond
    trok The Lancet het artikel definitief terug.
     
    Hoe kan het dat een medisch toptijdschrift zich op zo’n belangrijk onderwerp zo in de luren heeft
    laten leggen? En niet The Lancet alleen. Ook het Amerikaanse The New England Journal of
    Medicine publiceerde begin mei een artikel van dezelfde groep over Covid-19 en hartziekte, om
    uiteindelijk ook die publicatie donderdagavond terug te trekken. Een derde publicatie over de
    behandeling van Covid-19 met het anti-wormenmiddel ivermectine, die als preprint op de
    BioRxiv-server stond, verdween zonder ooit gepubliceerd te zijn.
     
    „Meteen na de publicatie voelden mensen in het veld al nattigheid”, zegt Marc Bonten,
    hoogleraar medische microbiologie aan de Universiteit Utrecht. „Het was gewoon too good to be
    true. Hoe konden deze mensen in zo korte tijd zoveel complete patiëntengegevens bij elkaar
    krijgen? Dat bleek de juiste intuïtie: er kwam steeds meer bagger naar boven.”
     
    Die „bagger” staat uitgebreid beschreven op de blogs van datawetenschapper Peter
    Ellis en wetenschapsjournalist James Todaro. Een groep van tweehonderd wetenschappers
    schreef een week geleden een gepeperde brief naar The Lancet, met een waslijst aan kritiek op
    de studie.
     
    De briefschrijvers wezen op onregelmatigheden in de analyse en op de ondoorzichtige wijze
    waarop de data verkregen waren. Zo merkten ze op dat het artikel meer sterfte aan Covid-19
    meldde in vijf Australische ziekenhuizen dan de officiële registratie in die periode vermeldde.
    Een ethische verantwoording ontbrak bij het onderzoek. Genoemde doseringen leken wel erg
    hoog en er zaten statistische oneffenheden in de gegevens.
     
    Marc Bonten ondertekende de brief, „omdat we bang waren dat The Lancet niet snel in actie zou
    komen.” Ook Richard Gill, emeritus hoogleraar statistiek aan de Universiteit Leiden was een van
    de ondertekenaars: „Ik onderschrijf de kritiek volledig, wat mij betreft kon dit onderzoek
    meteen naar de prullenbak.”
     
    Door de gewraakte studie zijn diverse lopende onderzoeken naar het effect van
    hydroxychloroquine tegen Covid-19 stilgelegd. Een van de conclusies was dat patiënten die deze
    antimalariamiddelen kregen een 30 procent hoger risico op overlijden hadden. Maar als die
    beslissing genomen werd op basis van ondeugdelijk onderzoek, is dat uiterst schadelijk, zegt
    Bonten. „De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in de Solidarity-studie de studie-arm met
    chloroquine even stilgezet. En hier in Nederland zijn twee klinische studies naar
    hydroxychloroquine on hold gezet. Ook de veel grotere klinische studie Recovery in Groot-
    Brittannië, kreeg het verzoek om geen nieuwe patiënten op te nemen, maar dat hebben ze
    daar geweigerd.”
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 5/6/7 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Rusland begint als eerste grote test Corona-medicijn op mensen

    Fact.nl 4 juni 2020
     
    Rusland wordt waarschijnlijk het eerste land dat een Corona-medicijn gaat testen op mensen.
    Een groep soldaten is het haasje. President Poetin heeft persoonlijk druk uitgeoefend op de
    makers van het medicijn en op het leger om samen te werken. Enkele onderzoekers in Ruland
    hadden de remedie eerder op zichzelf geprobeerd.
     
    Ook de Amerikanen beginnen binnenkort grootschalige tests. Zo’n dertigduizend mensen
    krijgen in de eerste week van juli een middel dat is ontwikkeld door het bedrijf Moderna. De VS
    is al 100 miljoen doses van dat middel aan het maken, zodat het bij eventuele goedkeuring
    deze winter in overvloed beschikbaar is.
     
    Het volledige artikel: Fact.nl 4 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Coronamiddel van Gilead overtuigt nog niet

    Financieele Dagblad 1 juni 2020
     
    Het blijft onduidelijk of het coronamedicijn remdesivir goed werkt. Het Amerikaanse
    biotechbedrijf Gilead heeft met dit middel in een grootschalige studie slechts in beperkte mate
    weten te overtuigen, zo bleek maandag na een publicatie van het bedrijf.
     
    Remdesivir is een virusremmer die door Gilead oorspronkelijk ontwikkeld werd als medicijn
    tegen ebola. Een studie onder duizend patiënten liet eerder veelbelovende resultaten bij
    coronapatiënten zien. Zo veelbelovend dat het middel versneld vaker mocht worden gebruikt
    voor behandeling van ernstig zieke coronapatiënten.
     
    Het optimisme wordt nu getemperd. In een nieuwe studie leek het middel aan te slaan bij
    coronapatiënten met gematigde klachten die het middel vijf dagen kregen toegediend. Zij
    voelden zich beter dan patiënten die alleen op normale wijze werden behandeld. Maar
    patiënten die tien dagen remdesivir kregen, lieten geen onbetwiste verbetering zien.
     
    Remdesivir is het eerste medicijn dat bij covid-19-patiënten in klinische testen verbetering heeft
    laten zien. Dat is de reden dat elk brokje nieuwe informatie over de werkzaamheid wereldwijd
    scherp in de gaten wordt gehouden.
     
    Het volledige artikel: Financieele Dagblad 1 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Amerikaans farmaciebedrijf maakt coronamedicijn met Nederlands

    antilichaam
    Het Parool 31 mei 2020
     
    Een Amerikaans farmaciebedrijf gaat een coronamedicijn maken dat gebaseerd is op een in
    Nederland gevonden antilichaam. Dit heeft Frank Grosveld, hoogleraar celbiologie aan de
    Erasmus Universiteit, vandaag gezegd in het radioprogramma Dit is de Dag (NPO Radio 1).
     
    Volgens Grosveld doorstond het Rotterdamse antilichaam afgelopen weken enkele cruciale
    tests op levende wezens. "Het medicijn zal er over vijf, zes maanden zijn. Voor het ontwikkelen
    van een medicijn is dit een heel snel traject." Om welk farmaciebedrijf het gaat, kan Grosveld in
    deze fase nog niet zeggen.
     
    Het volledige artikel: Het Parool 31 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Hoe Moderna zich met een corona-vaccin op de kaart zet

    Frank News - Ralph Rozema 29 mei 2020
     
    Het is de lieveling van Amerikaanse investeerders: biotechbedrijf Moderna dat een corona-vaccin
    aan het ontwikkelen is. Er zijn enige positieve resultaten, maar het bedrijf vertelt vooral heel
    veel niet. Moderna ziet zichzelf als techbedrijf en platform, vergelijkbaar met Amazon en Tesla.
     
    Moderna (of Moderna Therapeutics) geldt als voorloper in de race om het corona-vaccin, maar
    valt ook op door de geheimzinnigheid rond het bedrijf. Zo heeft CEO Stéphane Bancel er een
    grondige hekel aan om bevindingen te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Liever zoekt
    hij grote nieuwsmedia op als CNBC of CNN waar hij niet in details hoeft te treden.
     
    In gesprekken toont Bancel zijn vaardigheden als verkoper. Hij is als geen ander in staat
    ingewikkelde concepten in alle eenvoud te verwoorden. Zijn uitlatingen zitten vol met
    uitdrukkingen die we kennen uit de techwereld van Silicon Valley. Moderna gebruikt 'Messenger
    RNA' om in het lichaam antistoffen te laten maken. „Het is als software," verklaart Bancel. „Als
    het bij één ziekte werkt, kan je het ook tegen duizenden andere ziektes inzetten."
     
    Veelbelovend platform
    Moderna, gevestigd in Cambridge bij Boston, geldt als lieveling van investeerders in biotech.
    „Het is een veelbelovend nieuw platform," zegt Anthony Fauci, de bekende
    gezondheidsautoriteit in de VS. Hun methode kan snel worden aangepast om nieuwe vaccins op
    grote schaal te maken, voegt hij toe.
    Tot dusver is nog geen van de vaccins waar Moderna aan werkt op de markt gekomen. Wel
    geldt het als voorloper in de race om het corona-vaccin,waardoor sinds begin dit jaar de
    aandelen met 250 procent zijn gestegen. De Amerikaanse regering heeft het bedrijf een
    bedrag tot 483 miljoen dollar toegezegd om de ontwikkeling van het vaccin te versnellen.
     
    Moderna lijkt op Tesla en Amazon
    Het bedrijf maakt in mei bekend dat bij een test bij acht mensen antilichamen zijn
    aangetroffen. Dat nieuws leidt opnieuw tot stijging van de aandelenkoers. Maar Fauci benadrukt
    dat acht een erg klein getal is. „Het is zo beperkt dat ik niet enthousiast kan zijn, al blijf ik
    voorzichtig optimistisch." Moderna wil geen nadere informatie geven, waardoor medici de claim
    niet kunnen beoordelen. De zorg is, schrijft The New York Times, dat het bedrijf testresultaten
    gebruikt om de aandelen een steun in de rug te geven.
     
    De opkomst van Moderna sinds de oprichting in 2010 leest als die van een startup in
    SiliconValley die in een mum tijd de wereld verovert. Denk aan Tesla, Facebook of Amazon.
    Maar laten we het eerst kort hebben over de medische kant, want wat doet Moderna precies?
    Het is een revolutionaire aanpak, waarbij menselijke cellen worden omgevormd tot kleine
    medicijnfabrieken, vat gezondheidssite Stat news het samen. „In plaats van het vaccin buiten
    het lichaam te maken, laat je de patiënt zelf het vaccin maken," zegt immunoloog Ross Kedl
    in The Verge.
     
    Een vaccin als een softwareprogramma
    Moderna zet daarvoor genetisch materiaal in met de naam messenger RNA (mRNA) om
    bepaalde eiwitten te laten produceren, die het immuunsysteem in werking stellen. Zorg dat het
    mRNA de juiste instructies geeft, dan leren de cellen hoe ze een ziekte kunnen voorkomen. De
    uitdaging daarbij is, schrijft tijdschrift Science, dat het mRNA stabiel genoeg moet zijn. Daar
    werken ze bij Moderna hard aan.
     
    Het verklaart veel van de opwinding rond Moderna. Want als de methode voor één ziekte werkt,
    wordt het eenvoudig ook voor andere ziektes vaccins te ontwikkelen. Daar komt de vergelijking
    met een softwareprogramma vandaan: als het programma eenmaal werkt, kan je het op veel
    problemen toepassen.
     
    Roerende begintijd
    CEO Bancel maakt vanaf de start duidelijk dat Moderna's plan moet werken. En dat iedereen die
    dat niet voor elkaar krijgt, maar beter kan vertrekken. „Vanaf het begin hebben we de zwakste
    tien procent van het personeel ontslagen," vertelt een voormalige Moderna-manager. „Dat is
    waarschijnlijk het grootste verschil met andere biotechbedrijven, waar ze praten over het
    ontwikkelen van hun mensen." Onder de ontslagen zitten grote namen, die eerder hun sporen
    hadden verdiend bij de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker. „Je vraagt je af," schrijft
    biotechblogger Derek Lowe, „Als Moderna werkelijk het ruimteschip is dat een nieuwe formatie
    medicijnen gaat brengen, waarom verlaten dan al die topmensen het bedrijf?"
     
    Uiteindelijk laat president Stephen Hoge weten dat Moderna wat gaat doen aan het verloop. Hij
    gaat langs bij Facebook en andere bedrijven in Silicon Valley om te kijken hoe zij het doen.
    Sommige werknemers vinden het keiharde personeelsbeleid overigens geen probleem. „Het is
    ook een geluk bij een ongeluk," zegt een senior medewerker. „We onderscheiden ons van de
    rest."
     
    Samenwerking met farmaciereuzen
    De eerste jaren is het vooral overleven met 25 werknemers. De ommezwaai komt in 2013 als
    Moderna zo'n 240 miljoen dollar krijgt door een partnership met farmagigant Astra Zeneca. Niet
    eerder stak een farmaciebedrijf zoveel geld in medicijnen die nog niet op mensen getest zijn.
    The New York Times uit grote twijfel: „Astra Zeneca gokt op een onbewezen techniek."
     
    Vanaf dat moment staan investeerders in de rij. Want ook al is er niks bewezen, Moderna moet
    wel een grote belofte zijn. Inmiddels telt het bedrijf meer dan 800 werknemers en heeft het
    een waarde van meer dan een miljard.
     
    Opschalen
    In Silicon Valley heeft de term growthhacking een bijna legendarische betekenis. De groei en
    marketing van een bedrijf begint al ruim voordat een product beschikbaar is. Vooral bij software
    geldt dat zodra het product er is, je het over de hele wereld kan verkopen. Daarom moet je de
    marketing in een vroeg stadium beginnen.
     
    CEO Bancel van Moderna is gefascineerd door de techindustrie. Hij is onder de indruk van
    bedrijven als Uber en Amazon die erin zijn geslaagd hun producten in een mum van tijd over
    de wereld te verspreiden. Moderna kan straks hetzelfde doen met hun messenger RNA en de
    vaccins die daaruit voortkomen.
     
    Coronavaccin onder vergrootglas
    Maar zover is het nog niet. De testen met het coronavaccin bij mensen hebben het eerste
    positieve resultaat opgeleverd. Bij acht mensen zijn antistoffen ontwikkeld. Moderna komt er
    groots mee naar buiten. Maar zonder details, constateert The New York Times: „Geen grafieken,
    geen cijfers, niets erover in een wetenschappelijk tijdschrijft." Ook Forbes schrijft over de twijfels
    die wetenschappers hebben. Vakgenoten kunnen niet reageren en niemand krijgt een idee hoe
    ver het onderzoek echt is. Het is een marketingtechniek die effectief kan werken om je bedrijf
    op de kaart te zetten: goed nieuws brengen over je projecten en over de wereld. Maar dit is niet
    zomaar nieuws. Want wie wil niet horen over een nieuwe stap in de ontwikkeling van een corona-
    vaccin? Iedereen hoopt erop dat een vaccin zo snel mogelijk komt.
     
    En nu blijft openheid uit. Wekt het bedrijf valse verwachtingen? Moderna trekt zich de kritiek aan
    en belooft beterschap. „We zijn tijdens de coronacrisis onder een vergrootglas komen te
    liggen," erkent medeoprichter Noubar Afeyan. „We kunnen de informatie aan het publiek niet
    meer onthouden." Gezondheidsexpert Fauci is niet overtuigd, want de belangrijkste vraag is
    nog steeds onbeantwoord: gaat het vaccin werken?
     
    Het volledige artikel: Frank News - Ralph Rozema 29 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Farmareus gaat coronavaccin maken van Belgische onderzoeker: "Hopelijk tegen

    2021 in gebruik"
    Nieuwsblad België - Anton Goegebeur en Jens Vancaeneghem 30 mei 2020
     
    De Belg Luk Vandenberghe staat op de eerste rij in de race om een coronavaccin. Hij werkt aan
    de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard aan een vaccin dat deze zomer al kan worden
    getest op mensen. En dat met dank aan een deal met Avexis, een dochter van farmareus
    Novartis. Zij zullen het testvaccin gratis produceren.
     
    Het volledige artikel: Nieuwsblad België - Anton Goegebeur en Jens Vancaeneghem 30 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Farmareus MSD ontwikkelt twee kandidaat-coronavaccins

    De Tijd België - Nico Schoods 27 mei 2020
     
    De Amerikaanse farmareus, in de Verenigde Staten bekend als Merck & Co, kondigt twee
    samenwerkingen aan voor kandidaat-coronavaccins en een derde voor een antiviraal middel.
     
    De beursgenoteerde Amerikaanse farmagroep MSD - in de Verenigde Staten en Canada bekend
    als Merck & Co - kondigt een drietrapsraket aan in de strijd tegen Covid-19. Het gaat twee
    samenwerkingsverbanden aan om kandidaat-vaccins te ontwikkelen en een derde om een oraal
    antiviraal middel te ontwikkelen.
     
    Zo neemt MSD onder meer het Oostenrijkse biotechbedrijf Themis Bioscience over. 'Dat is
    gespecialiseerd in een technologieplatform dat gebruik maak van een gemodificeerd
    mazelenvirus als vector (een soort taxi die aangepast wordt om een stukje van het SARS-CoV-
    2-virus in het kandidaat-vaccin te vervoeren, red.)', zegt Brecht Vanneste, de managing director
    van MSD België.
     
    Daarnaast bundelt het Amerikaanse farmabedrijf de krachten met de non-profit-organisatie
    International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). 'Voor de ontwikkeling van dat tweede kandidaat-
    Covid-19-vaccin bouwen we voort op ons technologieplatform dat al zijn merites bewees bij de
    ontwikkeling van het MSD-ebola-vaccin. Dat werd al goedgekeurd door de Amerikaanse en
    Europese geneesmiddelenautoriteiten', zegt Vanneste.
     
    'IAVI, dat oorspronkelijk zocht naar een vaccin tegen AIDS, heeft veel wetenschappelijke
    expertise en zoekt oplossingen voor minder begunstigde regio's in de wereld. MSD is van plan
    elk vaccin of geneesmiddel dat we ontwikkelen wereldwijd op grote schaal beschikbaar en
    betaalbaar te maken.'
     
    Los van beide kandidaat-vaccins gaat MSD ook samenwerken met het Amerikaanse
    biotechbedrijf Ridgeback Bio aan een antiviraal middel voor de behandeling van Covid-19-
    patiënten. 'Het gaat om een nieuw geneesmiddel dat we oraal willen toedienen, in tabletvorm',
    zegt Vanneste.
     
    'Dat is makkelijker schaalbaar en makkelijker in te nemen dan een intraveneuze virusremmer.
    Het middel zit in de eerste fase van klinisch onderzoek (om na te gaan of het veilig is en geen
    nevenwerkingen heeft, red.), maar moet dus nog een heel traject afleggen.' 
     
    Het volledige artikel: De Tijd België - Nico Schoods 27 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Race om eerste coronavaccin: succes en tegenslag

    Reformatorisch Dagblad - Maarten Costerus 27 mei 2020
     
    Een goedwerkend coronavaccin: dat is de heilige graal voor veel wetenschappers. Wereldwijd zijn
    er 113 vaccins in de maak, waarvan er nu 11 op mensen worden getest. Enkele koplopers
    eruitgelicht.
     
    Eerst een tegenvaller: een vaccin ontwikkeld door een onderzoeksgroep van de gerenommeerde
    universiteit van Oxford. Toen vorige week de technische details van de studie naar buiten
    kwamen, bleken de resultaten vies tegen te vallen. De gevaccineerde apen hadden evenveel
    virus in hun neus als niet-ingeënte dieren. Intussen gaat het onderzoek naar dit middel bij
    mensen gewoon door. Ook heeft de Britse overheid aangegeven de productie van 30 miljoen
    vaccins op zich te willen nemen. In India is een grote farmaceut het middel zelfs al aan het
    maken.
     
    Drie andere vaccins lijken meer kans van slagen te hebben: Ad5-nCoV van een
    onderzoeksinstituut in Peking, mRNA-1273 van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna
    Therapeutics en BNT162 van de Duitse farmaceuten BioNTech en Pfizer. Deze vaccins kwamen
    goed door de dierproeven heen en worden nu op mensen getest. Alle drie de vaccins berusten
    op hetzelfde principe: ze bevatten genetische instructies voor de uitsteeksels –de spikes– van
    het coronavirus. Als het vaccin in het lichaam wordt ingespoten, instrueert het cellen om kopieën
    van de spike-eiwitten te maken. Immuuncellen leren zo de uitsteeksels beter te herkennen en
    kunnen bij een virusinfectie –hopelijk– snel in actie komen.
     

1

  Bij het Chinese vaccin is de eerste klinische studie achter de rug. Daarbij kregen 108 gezonde
    vrijwilligers een lage, gemiddelde of hoge dosis toegediend. Twee weken later lieten alle
    deelnemers een zekere mate van een immuunrespons tegen het virus zien. Na 28 dagen had
    bijna iedereen antilichamen in het bloed die binden aan het coronavirus. Inmiddels zijn de
    Chinese wetenschappers een vervolgonderzoek bij 500 deelnemers gestart. Hierin wordt onder
    meer gekeken naar de bijwerkingen van het vaccin tot zes maanden na toediening.
     

2

  Ook het Amerikaanse vaccin mRNA-1273 lijkt effectief. Proefpersonen die het vaccin kregen,
    maakten volgens de producent minstens zoveel antistoffen tegen het virus aan als mensen
    die daadwerkelijk het virus hebben opgelopen.
     

3

  Het Duitse project –met de pretentieuze naam ”Lightspeed”– loopt nu bij 200 gezonde
    proefpersonen. Hierbij wordt onder meer onderzocht welke van vier varianten het beste werkt.
     
    Ontwikkeling vaccin roept ethische vragen op
    De ontwikkeling van een vaccin, die door de meeste wetenschappers en politici wordt
    toegejuicht, plaatst voor allerlei ethische vragen. Zo maakt de NPV zich zorgen over bepaalde
    vaccins waarbij gebruik wordt gemaakt van cellen uit geaborteerde foetussen. In
    deze cellijnen worden zogenaamde dragervirussen vermenigvuldigd die genetisch materiaal van
    het coronavirus bevatten.
     
    Om mensen die tegen abortus zijn niet voor extra dilemma’s te plaatsen, pleit de NPV
    [Nederlandse Patiëntenvereniging] voor het ontwikkelen van prolife-vaccins die niet berusten op
    deze foetale cellijnen.
     
    De reformatorische ethicus prof. Henk Jochemsen merkte in een eerder interview met het RD op
    dat de cellijnen die vaccinproducenten gebruiken over het algemeen zo ver afstaan van het
    oorspronkelijke geaborteerde weefsel dat ze ethisch niet meer belast zijn door de abortus.
     
    Het volledige artikel: Reformatorisch Dagblad - Maarten Costerus 27 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Covid-19-vaccins in de pijplijn

    Medisch Contact - Henk Maassen 25 mei 2020
     
    Twee nieuwe, met elkaar verbonden studies bij makaken laten volgens de betrokken
    onderzoekers zien dat vaccinatie de dieren in principe beschermt tegen infectie met SARS-CoV-
    2. Beide onderzoeken verschenen in Science.
     
    SARS-CoV-2 infection protects against rechallenge in rhesus macaques
    DNA vaccine protection against SARS-CoV-2 in rhesus macaques
     
    Abishek Chandrashekar e.a. testten negen volwassen dieren die met het virus geïnfecteerd
    waren, maar waarbij geen virusdeeltjes meer te vinden waren toen ze 35 dagen later opnieuw
    werden blootgesteld aan het virus. Ze bleken beschermd tegen de tweede infectie. In
    een tweede onderzoek van nagenoeg hetzelfde team (Jingyou Yu e.a.) werd een
    experimenteel vaccin getest dat zes verschillende vormen van het SARS-CoV-2-spike-eiwit tot
    expressie brengt. Dat is het eiwit dat, zoals bekend, door SARS-CoV-2 wordt gebruikt om
    cellen binnen te dringen. Yu e.a. vaccineerden 35 makaken, die zes weken nadien
     intranasaal met SARS-CoV-2 werden geïnfecteerd. Resultaat: ze bleken over voldoende
    antilichamen te beschikken om het virus binnen twee weken effectief te neutraliseren.
     
    Ook het veelbesproken Oxford-vaccin – een verzwakte versie van een adenovirus dat
    luchtweginfecties veroorzaakt bij chimpansees en dat zodanig genetisch is veranderd dat het
    een coronavirus-proteïne produceert – beschermde apen tegen longontsteking. Maar de
    neuzen van de dieren bevatten daarna opmerkelijk genoeg nog steeds evenveel SARS-CoV-2
    als die van niet-gevaccineerde apen. Niettemin is een fase-I-proef met gezonde, volwassen
    vrijwilligers begonnen in april. Er zijn meer dan 1000 immunisaties voltooid en de follow-up is
    momenteel aan de gang. Hierna worden 250 mensen gerekruteerd, waarbij deelnemers één of
    twee doses van het vaccin of een meningitisvaccin dat fungeert als controle zullen krijgen.
     
    Verder maakte het biotech bedrijf Moderna deze week de eerste resultaten bekend van een op
    RNA gebaseerd vaccin. Het bedrijf zegt dat onderzoekers antilichamen bij 25 proefpersonen
    hebben vastgesteld; de niveaus zouden vergelijkbaar zijn met die in het bloed van mensen die
    zijn hersteld van covid-19. De vraag is alleen wat dat zegt: het is onzeker of mensen bij wie de
    ziekte een mild verloop had voldoende neutraliserende antilichamen hebben om een tweede
    infectie het hoofd te bieden. Diezelfde twijfel geldt mogelijk ook voor het Oxford-vaccin. Steeds
    geldt: het is niet alles goud wat er blinkt.
     
    Moderna start niettemin een fase-II-proef met 600 deelnemers. Het hoopt in juli een fase-III-
    werkzaamheidsonderzoek te starten om te testen of het vaccin ziekten bij risicogroepen, zoals
    gezondheidswerkers en mensen met onderliggende medische problemen, kan voorkomen.
     
    Het volledige artikel: Medisch Contact - Henk Maassen 25 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Corona Coronavirus vaccin veilig in vroege studie, hydroxychloroquine

    kan het overlijdensrisico verhogen
    Coronavirus COVID19 België 23 mei 2020
     
    Hydroxychloroquine gebonden aan hoger overlijdensrisico bij gehospitaliseerde patiënten
    In een observationele studie met meer dan 96.000 COVID-19-patiënten in 671 ziekenhuizen op
    zes continenten, was het malariamedicijn hydroxychloroquine gebonden aan een verhoogd
    risico op overlijden, meldden onderzoekers vrijdag. Het was niet duidelijk of het gebruik van
    het medicijn patiënten enig voordeel opleverde, aldus hun artikel in The Lancet. In totaal
    ontvingen 14.888 patiënten hydroxychloroquine of chloroquine, met of zonder antibioticum,
    en 81.144 kregen die medicijnen niet. Gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde
    onderzoeken zijn nodig om de risico’s en voordelen van het decennia-oude medicijn bij de
    behandeling van COVID-19 te verduidelijken, aldus de onderzoekers. Veel van dergelijke
    proeven zijn aan de gang. De Universiteit van Minnesota kan volgende week enkele
    resultaten opleveren, uit twee onderzoeken die testen of hydroxychloroquine nuttig is om
    infectie bij mensen die aan het virus zijn blootgesteld te voorkomen en of het COVID-19-
    symptomen verlicht. Andere placebogecontroleerde onderzoeksresultaten worden later deze
    zomer verwacht.
     
    Het volledige artikel: Coronavirus COVID19 België 23 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Universiteit Oxford en farmabedrijf AstraZeneca starten grootschalige

    test coronavaccin
    FD Het Financieele Dagblad 22 mei  2020
     
    Het Brits-Zweedse farmaconcern AstraZeneca en Oxford University zijn begonnen met
    het rekruteren van ruim 10.000 proefpersonen in het Verenigd Koninkrijk voor een vaccin tegen
    het coronavirus. Het middel zou bij succes al in september beschikbaar moeten zijn.
     
    AstraZeneca kondigde vorige maand aan te gaan samenwerken met onderzoekers van de
    Oxford Vaccine Group en het Jenner Institute. De farmaceut kreeg donderdag een stimulans,
    toen de Amerikaanse overheidsinstantie Biomedical Advanced Research and Development
    Authority (Barda) bevestigde ruim $1 mrd te investeren in de ontwikkeling van het vaccin.
     
    De farmaceut zegt dit jaar en volgend jaar een miljard doses te kunnen produceren. De
    Verenigde Staten zouden in oktober 300 miljoen doses verwachten. Eind vorige week zegde de
    Britse regering, die rekent op 30 miljoen doses, ook £65,5 mln toe aan de universiteit van
    Oxford.
     
    In april is het vaccin in een eerste klinische fase getest op ruim 1000 proefpersonen. De
    resultaten zijn nog niet bekend. Een test op apen eerder deze maand gaf gemengde
    uitkomsten. Ingeënte apen kregen geen longontsteking, maar hun longen maakten nog wel
    virusdeeltjes aan.
     
    In de tweede en derde fase gaan de onderzoekers op meer vrijwilligers, in meer
    leeftijdscategorieën testen. Het grootste deel van de proef is gericht op het testen van het
    vaccin op mensen van 18 jaar en ouder. Een kleiner deel zal het vaccin testen op kinderen
    tussen 5 en 12, en volwassenen van 56 jaar en ouder.
     
    Het volledige artikel: FD Het Financieele Dagblad 22 mei  2020
     
 
     
     
 

 

In naam van God, zegt dit omstreden Amerikaanse kerkgenootschap:

    slik natriumchloriet
    NRC Handelsblad - Andreas Kouwenhoven en Guus Valk 22 mei 2020
     
    De missie van het Amerikaanse kerkgenootschap Genesis II is de verkoop van MMS, een
    mengsel van natriumchloriet, citroenzuur en gedistilleerd water. Zeer gevaarlijk, zegt de
    wetenschap. Een „sacrament” tegen corona, zegt Genesis II.
     
    De Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt tegen het
    drinken van MMS. Het is „een gevaarlijk bleekmiddel dat serieuze en potentieel
    levensbedreigende bijwerkingen heeft”. De FDA kondigde „zware maatregelen” aan tegen
    producten die verkocht worden als geneesmiddel tegen het coronavirus, zoals MMS. In april
    oordeelde een federale rechtbank dat MMS niet langer verkocht mag worden in de VS.
     
    Steven Soeten uit Overijssel: "Chloordioxide doodt pathogene organismen in het lichaam en
    ontgift. Het immuunsysteem doet de rest en het lichaam geneest vervolgens zichzelf."
     
    Er zít ook chloor in, zegt Antoon Opperhuizen, hoogleraar toxicologie in Maastricht en directeur
    van het Bureau Risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).
    „Het werkzame middel in MMS is chloriet. Dat werkt als een wc-reiniger. Stop je het in vervuild
    drinkwater, dan doodt het bacteriën. Maar het is niet bedoeld om bacteriën binnen het
    lichaam te doden, dan dood je namelijk ook andere cellen. Bij regelmatig gebruik kunnen
    gebruikers grote risico’s lopen.”
     
    Die risico’s beschreef Opperhuizen in 2018 in een NVWA-rapport [RIVM] over MMS. Het
    rapport noemde onder meer „ernstig braken, misselijkheid, diarree, nierfalen en
    levensbedreigende lage bloeddruk”. De verkoop van MMS in Nederland is sindsdien verboden.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Andreas Kouwenhoven en Guus Valk 22 mei 2020
     
 
     
     
 

 

De kanshebbers voor een vaccin tegen Covid-19

    Beursduivel.be / Belegger.nl 21 mei 2020
     
   

Er lopen nu meer dan 100 verschillende programma's om een vaccin tegen het coronavirus te

    ontwikkelen. De meeste daarvan zullen het niet redden, maar de ondernemingen die een
    succesvol vaccin weten te ontwikkelen zullen hun koersen fors zien stijgen.
     
   

Zo steeg de S&P 500-index in april met 2,7% nadat Gilead Sciences positieve resultaten meldde

    in een klinische studie van zijn antivirale middel remdesivir tegen Covid-19.
     
    Hoewel het nog te vroeg is om de winnaars en verliezers te kiezen in de grote coronavaccinrace,
    vooral omdat er tot nu toe voornamelijk op dieren is getest, zette Barron’s de belangrijkste en
    meest veelbelovende kandidaten op een rij.
     
   
     
    De hazen
    Vaccins werken door iemand een minieme hoeveelheid van een specifieke ziekteverwekker toe
   

te dienen, zodat het immuunsysteem zelf antistoffen gaat aanmaken.

   

De snelste vaccinprogramma's proberen stukjes SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19

   

veroorzaakt, in het lichaam aan te laten maken, in plaats van in het lab. Moderna, Pfizer en

   

anderen doen dat met een molecuul dat boodschapper-RNA (mRNA) wordt genoemd.

   

Het Amerikaanse Johnson & Johnson en een project van Oxford University in Engeland in

   

samenwerking met AstraZeneca doen het met een genetisch gemanipuleerd verkoudheids

   

(adeno-)virus (de vector), dat de stekels van het coronavirus heeft gekregen zodat het

   

immuunsysteem die leert herkennen. Omdat ervoor gezorgd is dat het gemanipuleerde virus

   

zich niet kan vermenigvuldigen, worden mensen er niet ziek van: een non-replicating viral

   

vector.

    Vandaag werd bekend dat AstraZeneca via de Biomedical Advanced Research and Development
    Authority meer dan een miljard dollar aan Amerikaanse overheidsfinanciering heeft ontvangen
    voor de doorontwikkeling van dit vaccin.
     
`   Moderna
   

De bedrijven die werken met boodschapper-RNA lijken het snelste goede resultaten te boeken.

    Moderna verwacht in de zomer met een Fase 3-onderzoek te kunnen beginnen, en hoopt
    volgend jaar een vaccin aan de Amerikaanse autoriteiten voor te leggen voor goedkeuring. Het
    streeft naar een productie van een miljard doses per jaar. Mochten de klinische proeven,
    gepland voor deze zomer, zeer voorspoedig verlopen, dan zou Moderna deze herfst al een
    noodgebruikvergunning aan kunnen vragen.
     
    Pfizer
   

Farmaciereus Pfizer zei onlangs dat zijn Covid-19-vaccin tegen oktober klaar zou kunnen zijn

    voor een noodvergunning of een versnelde goedkeuringsprocedure. Het bedrijf ontwikkelt zijn
    mRNA-vaccin samen met BioNTech uit Duitsland. Terwijl Moderna een enkel kandidaat-vaccin
    test, onderwerpt Pfizer momenteel vier afzonderlijke versies van zijn vaccin aan klinische
    proeven. Volgens Mikael Dolsten, hoofd wetenschap van Pfizer, zal rond oktober aan zo’n 8000
    mensen het vaccin zijn toegediend, en zal het bedrijf miljoenen doses klaar hebben voor
    bijvoorbeeld zorgmedewerkers en mensen in risicogroepen. Het bedrijf zegt dat het honderden
    miljoenen doses zal maken in 2021.
     
    Johnson & Johnson
    Het Amerikaanse Johnson & Johnson is van plan om in september te beginnen met Fase 1-
    proeven met zijn Covid-19 vaccin. Het bedrijf streeft ernaar begin volgend jaar een
    noodvergunning te krijgen en denkt dan tientallen miljoenen doses beschikbaar te hebben.
     
   

De schildpadden

   

Stel dat geen van de ‘hazen’ het redt, dan is er nog een grote groep ‘schildpadden’ over die de

   

vaccinrace vanuit de achterhoede zouden kunnen winnen. Neem het Franse Sanofi en het Britse

    GlaxoSmithKline, die een alliantie zijn aangegaan om een vaccin te vinden. De bedrijven
    verkopen gezamenlijk zo’n twee miljard vaccins per jaar, en dat levert goudgeld op. Sanofi
    verkocht vorig jaar voor 2.1 miljard dollar aan griepvaccins terwijl GlaxoSmithKline een omzet
    behaalde van 2.4 miljard dollar met een vaccin tegen gordelroos. Sanofi en GlaxoSmithKline
    hopen Fase 1 van de klinische proeven te starten in de tweede helft van dit jaar, met als doel
    volledige goedkeuring tegen het midden van volgend jaar.
     
    Novavax
   

Verder is biotechbedrijf Novavax van plan om deze maand te beginnen met een Fase 1-

    onderzoek naar zijn Covid-19-vaccin. Het heeft daarvoor inmiddels een flinke subsidie gekregen
    van de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Novavax streeft naar toestemming
    voor noodgebruik tegen het einde van het jaar, en zegt tegen die tijd 100 miljoen doses klaar
    te kunnen hebben.
     
    Een paar winnaars
    Naar verwachting zullen er uiteindelijk meerdere vaccins op de markt komen. Dat is volgens
    experts een goede zaak, omdat het onmogelijk is voor een bedrijf om de hele wereld van
    vaccins te voorzien. “We hebben meerdere vaccins nodig om vooruit te komen, omdat we op dit
    moment niet weten welke de veiligste, de meest effectieve, de meest duurzame en de best
    inzetbare zullen zijn,” zei Dr. Dan Barouch, een wetenschapper die betrokken is bij het
    vaccinproject van Johnson & Johnson.
     
    Het volledige artikel: Beursduivel.be / Belegger.nl 21 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Uitstekend nieuws! ‘Proef met corona-vaccin belooft veel goeds: 45 

    van de 45 patiënten maakt antilichamen aan!’
    DDS De Dagelijkse Standaard - Tim Engelbart 19 mei 2020
     
    De wereld lijkt in een hoog tempo op weg naar een vaccin tegen het coronavirus. Een test met
    proefpersonen laat zien dat mensen succesvol en consistent antilichamen aanmaken tegen het
    coronavirus als ze een vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna krijgen toegediend.
     
    De Amerikaanse vice-president Mike Pence kon vanochtend vroeg goed nieuws geven: het in
    het Amerikaanse Massachusetts gevestigde biotechbedrijf Moderna boekt grote voortgang met
    het testen van een vaccin tegen het coronavirus. Dat heeft Pence gehoord van de vermaarde
    viroloog Dr. Anthony Fauci – één van de belangrijkste leden van de Amerikaanse versie van het
    OMT. Pence schrijft op social media:
    “In ons gesprek met de gouverneurs vandaag heeft Dr. Fauci geweldig nieuws van het
    biotechbedrijf Moderna gepresenteerd. Het eerste potentiële vaccin tegen het coronavirus heeft
    veelbelovende resultaten laten zien in een klinische proef. 45 proefpersonen kregen een
    dubbele dosis van het vaccin, en alle 45 hebben antilichamen geproduceerd.”
     
    Het volledige artikel: DDS De Dagelijkse Standaard - Tim Engelbart 19 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Veelbelovend coronamedicijn Remdesivir mogelijk snel op Europese

    markt
    HLN / ANP / De Morgen 18 mei 2020
     
    Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geeft mogelijk nog deze week voorwaardelijke
    goedkeuring voor het gebruik van het antivirale middel remdesivir bij de behandeling van
    patiënten met Covid-19. EMA-topman Guido Rasi zei maandag in het Europees Parlement dat
    het middel van de Amerikaanse farmaceut Gilead mogelijk binnen enkele dagen onder
    voorwaarden wordt toegelaten op de Europese markt.
     
    Remdesivir kan blijkbaar het kopiëren van de genetische code van het virus blokkeren,
    waardoor het na het binnendringen in een cel zich niet meer duizenden keren kan
    vermenigvuldigen. Het middel blijkt vooralsnog niet heel krachtig te zijn, net krachtig genoeg
    om bij proefdieren te beletten dat ze ziek worden. Of het dat ook doet bij mensen, is nog niet
    helemaal duidelijk. 
     
    Uit een Amerikaans onderzoek bij duizend mensen bleek dat coronapatiënten door het middel
    vier dagen eerder herstelden dan diegenen die een placebo kregen. Er lopen nog een aantal
    klinische testen met remdesivir, waarbij het middel toegediend wordt in een vroegere fase van
    het ziekteproces, wanneer een patiënt nog niet al te ziek is. De eerste resultaten van die nieuwe
    soort klinische studies zouden ergens eind mei, begin juni verwacht worden.
     
    Het volledige artikel: HLN / ANP / De Morgen 18 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Heeft een coronavaccin zin? Nieuw onderzoek suggereert van wel.

    Scientias - Caroline Kraaijvanger 18 mei 2020
     
    Voormalige coronapatiënten blijken in reactie op SARS-CoV-2 een robuuste immuunrespons te
    vertonen.
     
    Wereldwijd werken onderzoekers hard aan de ontwikkeling van een vaccin tegen SARS-CoV-2.
    Zo’n vaccin wordt door velen gezien als dé manier om het virus eronder te krijgen. En dat is niet
    gek; talloze besmettelijke ziektes zijn met behulp van vaccinaties inmiddels (zo goed als) de
    wereld uitgeholpen. Denk bijvoorbeeld aan de pokken – volgens deskundigen de dodelijkste
    ziekte in de geschiedenis van de mensheid – maar ook kinkhoest en polio komen in landen die
    er tegen vaccineren bijna niet meer voor.
     
    Op papier zouden we op vergelijkbare wijze ook de opmars van SARS-CoV-2 kunnen stuiten.
    Een vaccin zorgt er immers voor dat mensen – zonder dat ze het coronavirus hoeven door te
    maken – antilichamen tegen het virus aanmaken. Wanneer ze vervolgens daadwerkelijk met
    het virus in aanraking komen, kan het immuunsysteem snel in actie komen en kan een
    virusinfectie worden voorkomen of het virus in ieder geval versneld worden opgeruimd. Het
    resultaat is dat mensen niet ziek worden of minder ziek worden van het virus en het voor het
    virus bovendien aanzienlijk lastiger wordt om zich te verspreiden.
     
    Nogmaals: op papier een prima strategie. Maar deze strategie leunt zwaar op het idee dat ons
    lichaam zodra het in aanraking komt met het virus – hetzij ‘in het echt’ of opgesloten in een
    vaccin – een robuuste immuunrespons vertoont. En daar zit ‘m de kneep. Want dit virus is
    gloednieuw en we weten nog niet precies hoe ons immuunsysteem erop reageert. “Mensen zijn
    bezorgd dat COVID-19 geen immuniteit genereert en berichten over mensen die voor de tweede
    keer door het virus geïnfecteerd zouden zijn, versterkten dat idee,” vertelt onderzoeker Shane
    Crotty, verbonden aan het La Jolla Institute of Immunology.
     
    Maar die zorgen lijken ongegrond, zo concluderen Crotty en collega’s nu. Ze baseren zich op
    een onderzoek onder twintig volwassenen die het coronavirus onder de leden hebben gehad.
    “We kozen daarbij specifiek voor mensen die een normaal ziekteverloop hadden en niet in het
    ziekenhuis hoefden te worden opgenomen, om zo een beeld te krijgen van hoe een normale
    immuunrespons eruit ziet,” aldus onderzoeker Alessandro Sette.
     
    De onderzoekers verzamelden T-cellen van deze patiënten. Deze afweercellen werden
    vervolgens in het laboratorium geconfronteerd met peptiden afkomstig van SARS-CoV-2. Wat
    volgde, was bijzonder hoopgevend. “Als we slechts een marginale immuunrespons hadden
    gezien, zouden we ons zorgen maken,” vertelt Sette. “Maar wat we zagen, was een heel
    robuuste reactie van de T-cellen, gericht tegen de ‘spike-eiwitten’ (te vinden aan de buitenzijde
    van het virusdeeltje, red.), waar de meeste vaccins in ontwikkeling op gericht zijn, en
    verschillende andere virale eiwitten. Deze resultaten zijn echt goed nieuws voor de ontwikkeling
    van vaccins.”
     
    Het immuunsysteem kan SARS-CoV-2 dus een tijdje onthouden en voormalige coronapatiënten
    er ook tegen beschermen. Het lijkt haaks te staan op eerdere studies waaruit bleek dat
    ditzelfde immuunsysteem ernstig zieke COVID-19-patiënten juist in de weg zit. Bij deze
    patiënten blijkt het immuunsysteem in reactie op SARS-CoV-2 te hard van stapel te lopen,
    waardoor mensen ernstige ontstekingsreacties ontwikkelen die soms zelfs fataal blijken te zijn.
    De onderzoekers benadrukken dat hun studie – waarbij alleen gekeken is naar coronapatiënten
    die geen ziekenhuisopname nodig hadden – deze eerdere onderzoeken zeker niet in twijfel
    trekt. Sterker nog: de studie kan helpen om meer inzicht te krijgen in de verschillende
    manieren waarop een immuunsysteem op het virus kan reageren. “We hebben nu een stevige
    uitgangspositie waarvandaan we kunnen gaan kijken of er een verschil is tussen de
    immuunrespons van mensen die een ernstig ziekteverloop kennen en in het ziekenhuis moeten
    worden opgenomen en de immuunrespons van mensen die thuis kunnen herstellen of zelfs
    helemaal geen symptomen vertonen,” aldus Sette. “Maar dat niet alleen. We kunnen nu ook
    gaan kijken of de immuunrespons van mensen die een experimenteel vaccin toegediend
    krijgen, overeenkomt met de beschermende immuunrespons die we zien na een virusinfectie.”
     
    De onderzoekers experimenteerden ook met T-cellen afkomstig uit bloed dat tussen 2015 en
    2018 – dus voor SARS-CoV-2 begon te circuleren – verzameld was. Het levert opvallende
    resultaten op. In veel bloedmonsters troffen de onderzoekers namelijk T-cellen aan die ook in
    actie kwamen tegen SARS-CoV-2, terwijl ze dus nog niet eerder met het virus geconfronteerd
    waren. Hoe is dat mogelijk? Een groot deel van de mensen die dit bloed hadden afgestaan,
    waren eerder geconfronteerd met andere coronavirussen die slechts milde verkoudheidsklachten
    met zich meebrengen. Er lijkt dan ook sprake te zijn van kruisreactiviteit, waarbij afweercellen
    die deze milde coronavirussen bestrijden, ook reageren op het hieraan verwante SARS-CoV-2.
    Onduidelijk is nog of deze kruisreactiviteit ervoor kan zorgen dat mensen minder of helemaal
    niet ziek worden van het virus. Als dat zo is, kan het mogelijk helpen verklaren waarom
    sommige landen zwaarder door het virus getroffen worden dan andere.
     
    Meer onderzoek naar hoe ons immuunsysteem – of het nu eerder al aan andere coronavirussen
    is blootgesteld of niet – op SARS-CoV-2 reageert, is hard nodig. Maar de resultaten van dit
    onderzoek zijn voor nu voorzichtig bemoedigend.
     
    Het volledige artikel: Scientias - Caroline Kraaijvanger 18 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Vaccin tegen corona komt steeds dichterbij

    Innovation Origins - Arnoud Cornelissen 18 mei 2020
     
    De presentatie van een werkend middel tegen COVID-19 komt steeds dichterbij. Over de hele
    wereld zijn klinische proeven nu aanstaande. In het Verenigd Koninkrijk staat farmareus
    AstraZeneca in de startblokken om voor de hele wereld 100 miljoen dosis vaccin te produceren.
    Dat vaccin is ontwikkeld aan Oxford University en wordt op dit moment getest. De Britse
    overheid heeft £65.5 miljoen aan financiering toegezegd. In Frankfurt hebben
    wetenschappers van de Goethe-Universität en het Universiteitsziekenhuis in Frankfurt diverse
    middelen getest die de vermeerdering van het coronavirus vertragen of zelf stoppen. Op
    basis daarvan gaan in Amerika en Canada snel klinische tests van start.
     
    Dr. Alexander Douglas, de leider van de onderzoeksgroep in Oxford die de productiemethode
    heeft ontwikkeld stelt dat de grootschalige productie van de in Oxford ontwikkelde vaccins
    dankzij de Britse financiering onmiddellijk van start kan gaan als de laatste tests positief
    verlopen. De verwachting is dat volgende maand daarover al duidelijkheid is. Het vaccin zou
    dan in september beschikbaar kunnen zijn.
     
    Begin dit jaar ontwikkelde de afdeling Medische Virologie van het Universitair Ziekenhuis
    Frankfurt een celcultuurmodel voor het SARS-CoV-2-virus. Wetenschappers slaagden erin het
    virus in een darmcelketen te kweken. Met behulp van een techniek die is ontwikkeld aan het
    Instituut voor Biochemie II van de Goethe-universiteit van Frankfurt, konden onderzoekers
    van beide instituten laten zien hoe het SARS-CoV-2-virus de gastheercel verandert. De
    wetenschappers gebruikten een speciale vorm van massaspectrometrie, die ze nog maar
    enkele maanden geleden hadden ontwikkeld. dat is de zogenaamde mePROD-methode.
     
    De resultaten geven een beeld van het verloop van een SARS-CoV-2 infectie. Terwijl veel
    virussen de reguliere eiwitproductie van hun gastheer stilleggen ten gunste van virale eiwitten,
    heeft SARS-CoV-2 slechts een gering effect op de eiwitproductie van de gastheercellen. In plaats
    daarvan lijkt het virus te leiden tot een toename van de eiwitsynthesemachine. De virale eiwitten
    lijken te worden geproduceerd in concurrentie met de eiwitten van de gastheercel. De
    onderzoekers vermoedden dat dit een zwak punt was en waren daadwerkelijk in staat om de
    proliferatie van het virus aanzienlijk te verminderen door gebruik te maken van remmers voor
    de productie van eiwitten (translatieremmers).
     
    24 uur na de infectie veroorzaakt het virus opvallende veranderingen in de samenstelling van
    de gastheercel-eiwitten. Terwijl het cholesterolgehalte daalt, nemen de activiteiten in het
    koolhydraatmetabolisme en in de productie van RNA voor de productie van eiwitten toe. Zo
    konden de wetenschappers de virusreplicatie in de gekweekte cellen met succes stoppen door
    deze processen te remmen. Het gebruik van een middel dat de productie van nieuwe
    bouwstenen voor viraal genetisch materiaal remt, was eveneens succesvol.
     
    Onder de werkzame stoffen die de virusvermenigvuldiging in de Frankfurtse celcultuur hebben
    tegengehouden, bevindt zich 2-deoxy-D-glucose (2-DG), dat rechtstreeks interfereert met het
    koolhydraatmetabolisme dat nodig is voor de virusvermenigvuldiging. Het Amerikaanse bedrijf
    Moleculin Biotech heeft een werkzame stof met de naam WP1122, die vergelijkbaar is met 2-
    DG, een prodrug. Op basis van de resultaten van de in Frankfurt gevestigde wetenschappers
    zegt Moleculin Biotech dat het deze stof al aan het voorbereiden is voor klinische proeven.
    Op basis van een andere van de in Frankfurt geteste werkzame stoffen, ribavirin, start het
    Canadese bedrijf Bausch Health Americas nu een klinische studie met 50 testpersonen.
     
    Prof. Jindrich Cinatl van het Instituut voor Medische Virologie legt uit: “Het succesvolle gebruik
    van werkzame stoffen tegen SARS-CoV-2, die bestanddelen zijn van reeds goedgekeurde
    geneesmiddelen, is een grote kans om het virus te bestrijden. Dergelijke verbindingen zijn al
    goed gekarakteriseerd en we weten hoe ze door patiënten worden getolereerd. Daarom wordt
    momenteel wereldwijd gezocht naar dergelijke actieve bestanddelen. In de race tegen de
    klok kan ons werk een belangrijke bijdrage leveren aan het bepalen in welke richtingen deze
    zoektocht het snelste succes belooft.”
     
    Het volledige artikel: Innovation Origins - Arnoud Cornelissen 18 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Hoopvolle resultaten corona-vaccin in Amerikaanse proef

    Leeuwarder Courant 18 mei 2020
     
    De eerste fase van een Amerikaanse proef voor een experimenteel corona-vaccin leverde
    hoopvolle resultaten op. Farmaceut Moderna meldde dat alle 45 proefpersonen, die aan fase
    1-studie meededen, antistoffen ontwikkelden die het longvirus konden 'neutraliseren'.
     
    Mensen die betrokken waren bij de proef kregen drie doses van het vaccin. Bij iedere volgende
    prik kon het afweersysteem krachtiger optreden tegen het virus. Het niveau van antistoffen in
    het bloed was vergelijkbaar aan dat van coronapatiënten die hersteld zijn van Covid-19,
    toonden de voorlopige resultaten.
     
    Het vaccin, genaamd mRNA-1273, was verder relatief veilig en veroorzaakten geringe
    bijwerkingen, aldus de farmaceut.
     
    De volgende fase van de proef begint naar verwachting in juli. Als het vaccin uiteindelijk zichzelf
    nuttig bewijst kan het relatief vlug goedkeuring krijgen van de Amerikaanse zorgautoriteiten.
    Die verleenden al eerder een versnelde goedkeuringsprocedure aan Moderna.
     
    Het volledige artikel: Leeuwarder Courant 18 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Vrijwilligers bereid zich met coronavirus te laten besmetten voor

    vaccinonderzoek
    NOS - Rinke van den Brink 18 mei 2020
     
    Bij de Amerikaanse organisatie 1DaySooner hebben zich ruim 23.000 mensen uit 102 landen
    gemeld om zich, zodra dat mogelijk is, te laten vaccineren tegen het coronavirus en zich
    vervolgens ermee te laten besmetten. Volgens De Telegraaf hebben zich ook veertig
    Nederlanders gemeld.
     
    1DaySooner is een samenwerkingsverband van verschillende Amerikaanse universiteiten met
    overwegend Amerikaanse farmaceuten. De vrijwilligers en 1DaySooner willen de ontwikkeling
    van een vaccin versnellen.
     
    De Amerikaanse organisatie claimt dat er wereldwijd 7000 mensenlevens gered worden als er
    één dag eerder een vaccin is. Een week eerder zou 55.000 mensenlevens sparen, een maand
    eerder 220.000.
     
    Maar ook met vrijwilligers die zich voor het wetenschappelijk onderzoek willens en wetens laten
    besmetten met het coronavirus, blijft vaccinontwikkeling een langdurig proces.
    "Normaal kost het een jaar tot achttien maanden om een virusstam te maken voor zo'n
    onderzoek", zegt Hanneke Schuitemaker, hoofd virale vaccins bij Janssen Pharmaceuticals in
    Leiden. "Je moet een verzwakte stam maken, helemaal steriel, en uitzoeken hoeveel je moet
    toedienen, want mensen moeten er wel ziek van kunnen worden."
     
    Na zo'n human challenge trial waarbij gezonde mensen zich vrijwillig laten besmetten is een
    traditioneel 'fase drie onderzoek' nodig waarbij grote groepen mensen in een gebied waar het
    virus rondgaat gevaccineerd worden en anderen niet. "Zo is het tot nu toe in ieder geval altijd
    gegaan", zegt Schuitemaker.
     
    Dat onderzoek is nodig om de precieze werkzaamheid van een vaccin te bepalen. "Bij
    zo'n human challenge trial kun je meestal niet aantonen dat het vaccin ook werkt tegen de
    ernstigste vormen van de ziekte, in dit geval in de longen. Je vindt dat het werkt in de neus en
    dan is het logisch dat het in de longen ook enige bescherming biedt, maar dat weet je niet
    zeker."
     
    Schuitemaker benadrukt dat inzet van gezonde vrijwilligers die zich laten besmetten normaal
    pas overwogen wordt als er een behandeling is voor mensen die onverhoopt toch erg ziek
    worden. "Janssen overweegt om zo'n onderzoek te gaan doen, maar vanwege de lange
    voorbereidingstijd hoeven we de beslissing pas over acht maanden te nemen. Hopelijk is er
    dan een medicijn beschikbaar of een antilichaam waarmee je patiënten kunt behandelen."
     
    Het initiatief 1DaySooner lijkt ook bereid proefkonijnen in te zetten, zonder dat er een
    behandeling beschikbaar is. Deelnemers verblijven wel in een gecontroleerde omgeving, worden
    nauwlettend in de gaten gehouden en krijgen bij ziekte alle behandelingen die voorhanden zijn.
     
    Een van de mensen die graag dat risico neemt, is de in Canada woonachtige Nederlander
    Andrew Dasselaar. Hij is 44, fit en heeft geen partner of kinderen. "Ik zie andere mensen om
    mij heen ook risico's nemen", zegt hij. "Mijn zus, verpleegkundige, werd ook overgeplaatst naar
    de intensive care, hoewel dat haar vak niet is. Andere cruciale beroepen, zoals vakkenvullers,
    nemen ook meer risico om de samenleving draaiende te houden. Op deze manier wil ik wat
    doen."
     
    Ethici hebben bedenkingen bij deze methode. "Zijn we bereid om principes die we sinds de
    Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd nu te laten varen? Ik kan me dat niet voorstellen",
    zegt Rieke van der Graaf, medisch-ethicus aan het UMC Utrecht. "De geschiedenis kent veel
    voorbeelden van dingen die in de tijdsgeest een goed idee leken, maar dat achteraf niet
    waren."
     
    Van der Graaf noemt het voorbeeld van de Willowbrook State School in New York. In die
    instelling voor mensen met een verstandelijke beperking besmetten artsen vanaf halverwege
    de jaren 50 jonge mentaal geretardeerde patiënten met hepatitis A. Ouders gaven weliswaar
    geïnformeerde toestemming, maar hadden weinig andere mogelijkheden om hun kinderen te
    laten opnemen.
     
    De artsen verdedigden hun experiment met het argument dat het hepatitisvirus alom aanwezig
    was in de instelling. Maar de experimenten gelden nu als een zwarte bladzijde uit de
    Amerikaanse medische geschiedenis.
     
    In Van der Graafs ogen moeten we ervoor waken dat we mensen louter als middel voor
    wetenschappelijke doelen gebruiken. "Ook in een pandemie moeten we ethische standaarden
    hoog houden. Niet alles is dan ineens geoorloofd", zegt ze.
     
    "Zo lang er onvoldoende bekend is over de risico's, ook bij gezonde jonge volwassenen,
    moeten we het niet doen. Op dit moment vind ik het een no-go. Er is geen behandeling
    beschikbaar voor als mensen toch heel erg ziek worden."
     
    Van der Graafs collega Annelien Bredenoord is het daarmee eens. "Als je geen behandeling
    hebt, betwijfel ik of de afweging van het risico tegenover de eventuele baten acceptabel is. De
    risico's voor individuele vrijwilligers voor zo'n onderzoek moeten opwegen tegen wat het
    oplevert. En hoeveel dat misschien ook is, er is een morele ondergrens aan risico's die je met
    individuen mag nemen. Zeker als er alternatieve onderzoeksopzetten zijn. Dat staat in de
    Nederlandse wet en alle internationale ethische codes."
     
    Bredenoord snijdt ook nog een andere ethische kwestie aan. "Welke voordelen zijn er voor het
    bedrijf dat het eerst een vaccin ontwikkelt? Welke voor het land waar dat gebeurt? Is erover
    nagedacht hoe een vaccin dat er op deze manier komt voor iedereen toegankelijk wordt?"
     
    Het volledige artikel: NOS - Rinke van den Brink 18 mei 2020
     
 
     
     
 

 

"Een medicijn dat 100% werkt"

    Welingelichte Kringen - Gerard Driehuis / Fox PR News 15 mei  2020
     
    Een biofarmaceutisch bedrijf uit Californië beweert een afweerstof te hebben ontdekt dat het
    menselijk lichaam kan beschermen tegen het  coronavirus  en het virus binnen vier dagen je
    lichaam verdrijft. Dat heeft het bedrijf aan Fox New gezegd. Het nieuws wordt in de VS serieus
    genomen.
     
    Later op vrijdag zal Sorrento Therapeutics hun ontdekking van het STI-1499-antibody
    aankondigen, waarvan het bedrijf zegt dat het “100% werkt tegen COVID-19”.
     
    “We willen benadrukken dat er nu een medicijn is. Er is een oplossing die 100 procent werkt”,
    vertelde Dr. Henry Ji, oprichter en CEO van Sorrento Therapeutics, aan Fox News. ‘Als je de
    neutraliserende afweerstof in je lichaam hebt, heb je geen sociale afstand nodig.’
     
    Het volledige artikel: Welingelichte Kringen - Gerard Driehuis / Fox PR News 15 mei  2020
     
 
     
     
 

 

Helft mensen heeft afweercellen tegen coronavirus

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16/17 mei 2020
     
    Afweercellen tegen verkoudheidsvirussen bieden mogelijk ook bescherming tegen het
    coronavirus. Dat verklaart ook milde infecties.
     
    De helft van de mensen die nog niet besmet is geweest met het nieuwe coronavirus heeft toch
    al afweercellen die het virus kunnen aanvallen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat is
    verschenen in het wetenschappelijke blad Cell. De conclusie werpt nieuw licht op de Covid-19-
    epidemie: het kan helpen verklaren waarom niet iedereen even ziek wordt van het coronavirus
    SARS-CoV-2. Iemand die in eerder in aanraking is geweest met een ander coronavirus dat
    over het algemeen alleen verkoudheid veroorzaakt (er zijn daarvan vier varianten die
    circuleren) hebben daartegen een afweer ontwikkeld die hen mogelijk ook beschermt tegen
    SARS-CoV-2.
     
    Naast de afweer op basis van antilichamen bestaat er ook een afweer die op basis van witte
    bloedcellen (T-cellen). Waar antistoffen zich voornamelijk richten op de buitenkant van het
    virus, zetten de T-cellen de aanval breder in en richten zich ook op andere eiwitten van het
    virus. Voor SARS-CoV-2 betekent het dat antistoffen vooral gericht zijn tegen de
    spijkervormige uitsteeksels (spikes) op het virusdeeltje, terwijl de immuuncellen behalve op
    de spikes ook reageren op de eiwitten dieper in het virus. Zelfs op de kleine eiwitjes die het
    virus alleen aanmaakt als het cellen geïnfecteerd heeft. Die bredere aanpak kan verklaren
    hoe eerder verworven afweer tegen verkoudheidscoronavirussen ook bescherming biedt
    tegen het nieuwe coronavirus.
     
    „Dit onderzoek heeft interessante implicaties”, zegt Debbie van Baarle, hoogleraar immunologie
    van het UMC Utrecht en tevens verbonden aan het RIVM. „Kennelijk heeft een gedeelte van de
    bevolking op deze manier al weerstand tegen dit nieuwe virus. Als iemand antilichamen heeft,
    voorkomt dat het binnendringen van een virus. Maar antilichamen tegen coronavirussen
    verdwijnen na een paar jaar weer uit het bloed. De cellulaire immuniteit biedt waarschijnlijk
    langduriger bescherming, het virus komt wel binnen maar wordt dan effectief bestreden. Die
    langdurige bescherming zien we bijvoorbeeld ook bij de vaccinatie tegen gele koorts. De T-
    cel-respons is daarna nog 10 tot 20 jaar meetbaar.”
     
    Het Amerikaanse onderzoek, uitgevoerd onder leiding van Alessandro Sette en Shane Crotty
    van het La Jolla Institute for Immunology, is het eerste dat de cellulaire afweer tegen SARS-
    CoV-2 goed in kaart brengt. De omvang was beperkt: twintig mensen zonder corona
    (bloedmonsters verzameld tussen 2015 en 2018) en twintig mensen die besmet zijn geweest
    met het coronavirus (bevestigd door ofwel een genetische test ofwel een antilichaamtest). Met
    opzet hebben de onderzoekers gekozen om het vooral te bestuderen bij mensen met milde
    klachten.
     
    Schoolgaande kinderen hebben vaker snotneuzen en voor ouderen is dat misschien wat langer
    geleden. Zou dat verschil in blootstelling aan coronavirussen ook de gevoeligheid voor Covid-
    19 bepalen? Volgens Van Baarle is dat nog niet duidelijk, maar zou het wel interessant zijn om
    uit te zoeken. „Maar je moet wel naar het hele plaatje bij elkaar blijven kijken. Kinderen
    hebben misschien ook minder receptoren via welke het virus kan binnendringen, en ouderen
    hebben ook een immuunsysteem dat minder goed reageert, zowel wat betreft het aanmaken
    van antistoffen als wat betreft het activeren van afweercellen. Dat kan evengoed een rol
    spelen.”
     
    Maar stel dat het zo werkt, zouden we dan niet de bevolking kunnen beschermen tegen Covid-
    19 door iedereen verkoudheidsvirus in de neus te spuiten? „Dat is zeker een mogelijkheid”,
    zegt Van Baarle, „Maar bij kwetsbare ouderen kan een mild verkoudheidsvirus ook al stevige
    ziekte veroorzaken, dus ik zou dan meer denken in de richting van vaccinatie met een
    verzwakt verkoudheidsvirus, dat wel de afweer oproept maar geen ziekte veroorzaakt.”
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 16/17 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Topman Franse farmaceut zegt sorry: coronavaccin niet als eerste naar Amerika

    NOS live blog 14 mei 2020
     
    De directeur van de Franse farmaceut Sanofi heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken die
    hij gisteren deed in een interview met Bloomberg News. Ceo Paul Hudson zei daar dat Amerika
    voorrang zou krijgen als er eenmaal een coronavaccin is. De reden hiervoor was dat de VS als
    eerste het onderzoek van Sanofi financierde.
     
    Na een berisping van de Franse regering vandaag neemt Hudson zijn woorden terug. Bij een
    evenement van de Financial Times zei hij dat het van belang is dat een coronavaccin alle
    landen bereikt.
     
    "Er was nooit een keuze tussen de VS en Europa", zei hij. Verder vertelde Hudson dat hij al
    maanden campagne voert om Europa klaar te stomen om het virus te verslaan. "We moeten
    vaccins over de hele wereld krijgen. Iedereen moet daar een groot aandeel aan leveren, want
    als we alle fabrikanten ter wereld samenvoegen, is er misschien alsnog niet genoeg."
     
    Eerder vandaag riepen VN-organisatie UNAIDS en ontwikkelingshulporganisatie Oxfam Novib
    overheden wereldwijd op om een coronavaccin, als dat er is, eerlijk te verdelen over alle landen
    ter wereld.
     
 
     
     
 

 

Frankrijk vindt voorrang VS op corona-vaccin onacceptabel

    Noordhollands Dagblad 14 mei 2020
     
    De Franse overheid vindt het "onacceptabel" dat Sanofi de Verenigde Staten voorrang geeft op
    het vaccin tegen het coronavirus dat de Franse farmaceut produceert. "Het is onaanvaardbaar
    dat bepaalde landen om financiële redenen bevoorrecht worden", zei Franse onderminister van
    Economische Zaken Agnes Pannier-Runacher donderdag op de radio.
     
    De Britse topman van Sanofi, Paul Hudson, zei woensdag dat Amerikanen als eersten ter wereld
    het coronavaccin in handen krijgen wanneer het succesvol is ontwikkeld, omdat het land als
    eerste het vaccinonderzoek van Sanofi financierde.
     
    Franse gezondheidsorganisaties waren niet blij met die opmerkingen van Hudson, onder meer
    omdat Sanofi de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's aan onderzoeksfinanciering ontving
    van de Franse staat. Pannier-Runacher zei dat ze onmiddellijk contact had gezocht met de
    farmaceut. "Het hoofd van de Franse afdeling van Sanofi bevestigde dat er in elk land een
    vaccin beschikbaar zou zijn en uiteraard ook in Frankrijk, omdat het medicijn daar immers wordt
    geproduceerd", aldus de onderminister.
     
    In april sloot Sanofi zich aan bij het Britse GlaxoSmithKline om aan een virus te werken. Hun
    project wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid.
    Een succesvol vaccin wordt op zijn vroegst eind volgend jaar verwacht.
     
    Sanofi is een van de grotere spelers onder de tientallen farmaceutische bedrijven die op zoek
    zijn naar een coronavaccin. Branchegenoten als Johnson & Johnson en Inovio Pharmaceuticals
    zijn eveneens in de race.
     
    Volledig artikel: Noordhollands Dagblad 14 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Nederlands coronamedicijn mogelijk over een halfjaar beschikbaar

    voor patiënten
    AD - Chris van Mersbergen 14 mei  2020
     
    Onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) en Erasmus MC in Rotterdam hebben goede
    hoop dat ze een medicijn tegen Covid-19 hebben gevonden. Dat bevestigde de Utrechtse
    onderzoeksleider Berend-Jan Bosch vanavond tijdens een online persconferentie.
     
    Bosch claimt een antilichaam te hebben gevonden dat zowel werkt tegen het huidige coronavirus
    als tegen SARS, het coronavirus dat in 2002 rondwaarde in delen van de wereld. ,,We zijn er
    nog niet, er moeten nog stappen worden genomen, maar dit is een heel bemoedigende stap",
    zegt de viroloog, die zich al meer dan twintig jaar verdiept in coronavirussen.
     
    De Utrechtse onderzoeker zegt dat het middel in het meest gunstige scenario binnen zes
    maanden aan patiënten toegediend kan worden. ,,Maar dan moet alles wel gaan zoals we
    willen.”
     
    Bosch zocht de afgelopen maanden samen met collega's Frank Grosveld en Bart Haagmans van
    het Erasmus MC in Rotterdam en Ab Osterhaus (Tierärztliche Hochschule in Hannover) en het
    bedrijf Harbour Biomed naar een antilichaam dat verspreiding van het coronavirus in iemands
    lichaam kan tegenhouden. Uiteindelijk bleken de onderzoekers al een werkend antilichaam uit
    2018 op de plank te hebben liggen: 47D11, dat tijdens een eerder onderzoek ontwikkeld was bij
    genetisch gemodificeerde muizen. 
     
    De bevindingen van de Nederlandse onderzoekers werden vorige week gepubliceerd in het
    wetenschappelijke tijdschrift Nature. Het antilichaam bestaat uit in het laboratorium gemaakte
    eiwitten, die lijken op natuurlijke eiwitten. Het antilichaam bindt zich in iemands lichaam aan
    het virus. Het immuunsysteem herkent de gebonden antilichamen en vernietigt de doelwitten.
    ,,Zoals een aantal politiemannen een dief in de kladden grijpt", zegt Bosch.
     
    Op die manier kan het antilichaam voorkomen dat het virus een cel binnendringt en mensen
    ziek worden. Bij zieke mensen kan het antilichaam ervoor zorgen dat het virus zich niet verder
    verspreidt in het lichaam. Het is een medicijn, geen vaccin dat mensen voor langere tijd
    beschermt tegen het virus.
     
    In wetenschappelijke kringen wordt de Nederlandse ontdekking omschreven als een ‘vroege
    maar veelbelovende stap in het zoeken naar behandelingen en het tegengaan van de
    verspreiding van de pandemie’. Ook in Israël claimen onderzoekers een antilichaam tegen het
    coronavirus te hebben gevonden. Bosch zegt het alleen maar toe te juichen dat andere
    wetenschappers ook succes boeken. ,,Of ons antilichaam het beste is, weet ik niet eens
    zeker. Hoe meer antilichamen er gevonden worden, hoe beter.”
     
    Dat het antilichaam ook werkt tegen het SARS-virus uit 2002, geeft Bosch de hoop dat er een
    middel kan worden ontwikkeld dat ingezet kan worden tegen coronavirussen in het algemeen.
     
    Als de komende periode blijkt dat het antilichaam behalve bij dieren ook werkt bij mensen –
    zover is het dus nog niet – kan het binnen een halfjaar worden omgezet in een werkend
    medicijn, verwachten de onderzoekers. Grote farmaceuten bieden zich al aan om mee te
    helpen bij studies naar veiligheid bij toediening aan mensen en om de productie voor hun
    rekening te nemen. Maar of die productie op grote schaal gaat plaatsvinden, is ook
    afhankelijk van de vraag hoezeer de wereld dan nog worstelt met de coronapandemie.
     
    Bosch geeft aan dat een antilichaam tegen een chronische of langdurige ziekte voor
    marktpartijen ook aantrekkelijker is dan tegen een infectieziekte. ,,Bij een chronische ziekte
    kun je het veel vaker toedienen dan bij corona, waar sprake is van een korter ziekteproces.
    Maar gezien de omvang van de huidige pandemie is het antilichaam dat wij ontdekt hebben
    natuurlijk ontzettend belangrijk.”
     
    Volledig artikel en volledige online persconferentie: AD - Chris van Mersbergen 14 mei  2020
     
 
     
     
 

 

Is dit het eerste medicijn dat wel werkt tegen het coronavirus?

    NPO Radio 1 - redactie Radar 13 mei 2020
     
    Arts-microbioloog Marc Bonten in Stax&Toine: "Als uit de grote studie blijkt en naar voren komt
    dat remdesivir een verbetering bij patiënten naar voren brengt, is dat het enige middel tot nu
    toe waarvan aan is getoond dat het werkt."
     
    Uit de Amerikaanse studie waarbij meer dan 1000 ernstig zieke patiënten in 75 ziekenhuizen in
    iverschillende landen zijn getest, herstelden degenen die remdesivir gebruikten gemiddeld 31
    procent sneller dan de mensen die een placebo kregen toegediend. De herstelperiode kromp
    gemiddeld van vijftien dagen naar elf dagen.
     
    Het zou vooral in het begin van de ziekte een rol kunnen spelen, zegt Bonten. "Wat we over de
    ziekte weten, is dat het in verschillende fases verloopt. Dit is een middel wat ons vooral op het
    gebied van virusvermeerdering zou kunnen redden."
     
    Als de patiënt zo ziek is dat zij naar de IC moet, speelt de afweer een rol. Bonten: "Daar kan
    dit medicijn niet bij helpen. Het zal dus ook niet de oplossing voor alle problemen zijn. Maar
    omdat we verder niets hebben, kan het een goed begin zijn."
     
    Volledig artikel en volledige radio-uitzending: NPO Radio 1 - redactie Radar 13 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Hoeveel we krijgen van 'coronamedicijn' remdesivir? Dat bepaalt

    Amerika
    Het Parool - Chris van Mersbergen 12 mei 2020
     
    De Amerikaanse overheid bepaalt mede hoeveel doses van het middel remdesivir er
    beschikbaar komen voor de rest van de wereld. Dat laat farmaceut Gilead weten. Remdesivir
    zou een positief effect op coronapatiënten hebben. 
     
    Remdesivir is een virusremmer die door Gilead oorspronkelijk ontwikkeld werd als medicijn
    tegen ebola. Een studie onder duizend patiënten liet veelbelovende resultaten bij
    coronapatiënten zien. Dinsdag liet het Europese geneesmiddelenagentschap EMA in navolging
    van de Amerikaanse FDA weten dat remdesivir vaker mag worden gebruikt. 
     
    Het mag in Europa nu ook worden toegediend aan coronapatiënten die niet aan de beademing
    liggen. Bijvoorbeeld voor patiënten die aan de zuurstof liggen of aan de niet-invasieve
    beademing, waarbij ze zelf ademen via een masker. 
     
    Dat gebeurt via een versnelde procedure, de zogenaamde compassionate use. ‘Dat is over het
    algemeen bedoeld voor patiënten met een levensbedreigende, langdurige ziekte of met
    ernstig, blijvend letsel, en wanneer er geen andere medicijnen zijn,’ meldde het Nederlandse
    College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dinsdagochtend.
     
    In Nederland was gebruik van het middel tot dusver alleen toegestaan bij zwangeren en
    kinderen onder de 18 jaar die op de ic mechanisch beademd worden. Het CBG wacht nog op een
    aanvraag van Gilead Sciences, de fabrikant van remdesivir, om vaker gebruikt te mogen
    worden. “Of en wanneer die aanvraag er komt, weten we nog niet,” stelde een CBG-
    woordvoerder.
     
    De vraag is of de rest van de wereld, en dus ook Nederland, de komende maanden überhaupt
    op veel doses remdesivir kan rekenen. “Gilead Sciences werkt samen met de Amerikaanse
    overheid om te bepalen hoe de op dit moment beperkte globale voorraad van remdesivir
    wereldwijd het beste toegewezen kan worden,” schept een woordvoerder van de farmaceut
    vanavond duidelijkheid over de vraag wie beslist over de verdeling van het medicijn. 
     
    Begin deze maand werd bekend dat Gilead-topman Daniel O’Day in gesprek met de
    Amerikaanse president beloofde dat het bedrijf de nu beschikbare anderhalf miljoen doses van
    het middel gratis zou weggeven aan de 100.000 tot 200.000 Amerikaanse patiënten die het het
    hardst nodig hebben. 
     
    Ook in Amerika zelf wordt de beperkte beschikbaarheid van remdesivir overigens al ervaren.
    Ziekenhuizen klagen in de media dat ze niet aan het middel kunnen komen en dat de
    procedure waarmee het middel door de overheid over het land verdeeld wordt niet transparant
    is.
     
    Volledig artikel: Het Parool - Chris van Mersbergen 12 mei 2020
     
 
     
     
 

 

'Wondermiddel' in de strijd tegen corona is rijp voor de vuilnisbak na

    nieuw onderzoek
    Gazet van Antwerpen - Anton Goegebeur 9 mei 2020
     
    Een van de topkandidaten in de zoektocht naar een geneesmiddel tegen het coronavirus zoeft
    richting de prullenbak. De voorbije weken doken al steeds meer vragen op over de veiligheid
    en het nut van hydroxychloroquine. Het meest recente onderzoek, een observatiestudie, lijkt
    de genadeklap uit de delen.
     
    De grootste studie tot nog toe naar het gebruik van malariamiddel hydroxychloroquine bij
    Covid-19-patiënten stelt zwaar teleur. Amerikaanse onderzoekers van de NewYork-
    Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center bestudeerden de behandeling van
    1.400 Covid-19-patiënten in een New Yorks ziekenhuis. Ongeveer 59 procent kreeg het
    geneesmiddel, de rest niet.
     
    Een verschil maakt het niet. De onderzoekers vonden geen enkel bewijs dat het middel helpt,
    noch dat het schade toebrengt. Patiënten met hydroxychloroquine lopen net zoveel risico op
    beademing en overlijden als patiënten zonder. De onderzoekers adviseren ziekenhuizen om
    het niet langer standaard te gebruiken bij de behandeling, iets wat in de VS – in tegenstelling
    tot bij ons – nog regelmatig gebeurt.
     
    De studie komt bovenop eerdere onderzoeken die vooral wezen op het potentiële gevaar van
    het malariamiddel. Bij te hoge dosissen is het toxisch en kan het hartproblemen veroorzaken.
    “Dit is nog maar eens een ontgoochelend onderzoek”, zegt microbioloog Herman Goossens
    (UAntwerpen). Toch verdwijnt hydroxychloroquine nog niet van de lijst van mogelijke ­
    coronageneesmiddelen. “In Engeland loopt nog een groot onderzoek met duizenden
    deelnemers. In juni kennen we daarvan de resultaten, die zullen definitief bepalen of
    hydroxychloroquine potentieel heeft of niet.”
     
    Volledig artikel: Gazet van Antwerpen - Anton Goegebeur 9 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Hoe Nederland de kennis voor een kansrijk coronavaccin uit handen

    gaf
    Het Parool - Jop van Kempen, Bas Soetenhorst 9 mei 2020
     
    Een kansrijk coronavaccin waaraan een Amerikaanse farmaceut werkt, is gebaseerd op
    Nederlands onderzoek. Die kennis had hier kunnen blijven, maar de overheid bedankte ervoor.
    Wat rest, is afwachten wanneer het vaccin deze kant op komt.
     
    Van de ruim 100 kandidaat-vaccins, die er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nu zijn,
    dichten veel ingewijden Johnson & Johnson de beste papieren toe. En juist dat vaccin is
    gebaseerd op in Nederland ontwikkelde biomedische technologieën: AdVac en PER.C6.
     
    Dinko Valerio (63), Lex van der Eb (86) en Ronald Brus (56) stonden aan de basis van die
    succesvolle technologieën, waarbij met name Van der Ebs pionierswerk doorslaggevend was.
     
    Door de overname van het Nederlandse biotechbedrijf Crucell in 2011 door het Amerikaanse
    farmabedrijf Johnson & Johnson, het grootste ter wereld, is nu de VS in de race om het
    coronavaccin te ontwikkelen.
     
    Als Johnson & Johnson succesvol blijkt, is het maar de vraag wanneer Nederland het vaccin kan
    gebruiken – terwijl het vaccin is gebaseerd op aan de Leidse universiteit ontwikkelde kennis én
    een deel van het onderzoek nog steeds plaatsvindt op Nederlandse bodem: in Leiden, waar de
    ex-medewerkers van Crucell nu in een dochteronderneming van Johnson & Johnson opereren,
    Janssen Vaccines.
     
    Volledig artikel: Het Parool - Jop van Kempen, Bas Soetenhorst 9 mei 2020
     
 
     
     
 

 

De 4-jarige Belgische lama Winter zou weleens onze redding van het

    coronavirus kunnen worden
    Business Insider Nederland - Brianna Moné 7 mei 2020
     
    Een vierjarige Belgische lama die naar de naam Winter luistert, zou ons weleens een medicijn
    voor Covid-19 kunnen bezorgen. Dat denken Belgische en Amerikaanse wetenschappers die
    onderzoek doen naar de antistoffen van lama’s. 
     
    In het wetenschappelijke tijdschrift Cell schrijven ze dat ze bij Winter en 130 andere lama’s