Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

 

TBV-vaccin werkt niet tegen corona: inenting biedt kwetsbare

 
    ouderen geen bescherming  
    Brabants Dagblad - Eric Reijnen Rutten 19 januari 2021  
       
    Een vaccin waarvan werd gehoopt dat het kwetsbare ouderen zou beschermen  
    tegen corona blijkt niet te werken. Onderzoek van onder meer ziekenhuis  
    Bernhoven onder ruim 6000 kwetsbare patiënten wijst dat uit. Gehoopt wordt  
    nog dat het wel werkt voor andere groepen, zoals zorgmedewerkers.  
       
    Het gaat om het tuberculosevaccin, waarvan aan het begin van de coronacrisis signalen waren  
    dat het mogelijk ook bescherming zou bieden tegen het coronavirus. Met dit zogeheten BCG-  
    vaccin liep sinds september een groot onderzoek waar twintig Nederlandse ziekenhuizen aan  
    meededen, waaronder Bernhoven in Uden, het Nijmeegse Radboudumc en het Catharina  
    Ziekenhuis Eindhoven. Het onderzoek werd geleid door onder meer de professor Marc Bonten  
    (UMC Utrecht) en Mihai Netea (Radboudumc).   
       
    Het volledige overzicht: Brabants Dagblad - Eric Reijnen Rutten 19 januari 2021  
       
 
     
     
 

  Mogelijk kan tbc-vaccin ook corona-infectie voorkomen
    NRC Handelsblad - Anne van Kessel 1 september 2020
     
    Luchtweginfectie. Het tuberculosevaccin BCG verkleint de kans op
    luchtweginfecties. Misschien helpt het ook tegen corona-infecties.
     
    Ouderen die het tuberculosevaccin BCG krijgen, hebben 80 procent minder kans op het
    ontwikkelen van luchtweginfecties. Dat concluderen wetenschappers van het Radboudumc met
    Griekse en Duitse collega’s deze week in een studie in Cell. De hoop is dat het BCG-vaccin ook
    infecties met het nieuwe coronavirus voorkomt. „De resultaten zijn hoopvol maar hiermee
    hebben we nog niet bewezen dat het ook effectief is voor corona”, reageert hoofdonderzoeker
    Mihai Netea van het Radboudumc.
     
    In een studie kregen 198 Griekse ouderen op de dag van hun ontslag uit het ziekenhuis een
    BCG-vaccinatie of een placebo. In het jaar dat volgde, rapporteerden de onderzoekers of de
    ouderen nieuwe infecties ontwikkelden. In de placebogroep kreeg 42 procent van de ouderen
    een nieuwe infectie, in de BCG-groep was dit 25 procent. De studie werd al in 2017 opgezet en
    had dus niet het doel om naar de effecten van BCG op het coronavirus te kijken. De studie liep
    tot augustus dit jaar. Vanwege de enorme behoefte aan een middel dat ouderen beschermt
    tegen een corona-infectie, deden de wetenschappers in april een tussentijdse analyse met 150
    deelnemers.
     
    „Een interessant onderzoek”, reageert Tom Ottenhoff, hoogleraar immunologie in het LUMC in
    Leiden. „Er zijn maar weinig studies die naar effect en veiligheid van vaccins bij ouderen kijken
    en BCG blijkt veilig en effectief te zijn bij het voorkomen van luchtweginfecties. Het heeft er alle
    schijn van dat BCG tegen SARS-CoV-2 zou kunnen werken, maar dat laat deze studie niet zien.”
     
    Volgende week start dan ook een grootschalige studie waarin zevenduizend kwetsbare ouderen
    in twintig Nederlandse ziekenhuizen een BCG-vaccinatie of placebo krijgen, om het effect van
    BCG op luchtweginfecties, waaronder Covid-19, te bepalen.
     
    Het volledige artikel: NRC Handelsblad - Anne van Kessel 1 september 2020
     
 
     
     
 

  Geen verhoogd risico op COVID-19-klachten bij gebruik BCG-vaccin
    Zorgkrant 7 augustus 2020
     
    Het Bacille Calmette-Guérin of BCG-vaccin is het meest ontvangen vaccin ter wereld.
     
    Het BCG-vaccin, een oud vaccin dat oorspronkelijk gemaakt is tegen tuberculose, heeft een
    algemene stimulerende werking op het immuunsysteem en werkt daardoor effectief tegen
    meerdere ziekten – mogelijk ook tegen COVID-19. In deze studie zijn groepen vrijwilligers
    vergeleken die in de afgelopen vijf jaar (voor de coronapandemie) al dan niet een BCG-vaccin
    hebben gekregen, en daaruit blijkt dat het vaccin in ieder geval veilig is en geen extra risico’s
    op COVID-19-klachten met zich meebrengt.
     
    De resultaten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd in Cell Reports Medicine.
     
    Het volledige artikel: Zorgkrant 7 augustus 2020
     
 
     
     
 

  Covid-19 wordt mogelijk ook ernstig gehinderd door het
    mazelenvaccin
    Scientias - Caroline Kraaijvanger 22 juni 2020
     
    Het vaccin kan langlevende immuuncellen genereren die ernstige ontstekingsreacties
    afremmen.
     
    Tot die voorzichtige conclusie komen onderzoekers in het blad mBio. Ze baseren zich onder
    meer op laboratoriumonderzoek, maar pleiten op basis van hun resultaten voor klinisch
    onderzoek, waarbij het vaccin aan mensen wordt toegediend om te achterhalen of het echt
    bescherming kan bieden tegen een ernstig of zelfs fataal ziekteverloop na infectie door het
    coronavirus SARS-CoV-2.
     
    Het mazelenvaccin is eigenlijk een gecombineerd vaccin, waarbij men ingeënt wordt tegen de
    bof, mazelen en rode hond. Het vaccin wordt dan ook wel aangeduid als BMR. Het vaccin is een
    zogenoemd verzwakt levend vaccin. Dat betekent dat er levende, maar sterk verzwakte bof-,
    mazelen- en rodehondvirussen in zitten. Deze virussen kunnen doordat ze verzwakt zijn, de
    verschillende ziekten niet veroorzaken, maar het lichaam wel aanzetten om antistoffen tegen
    deze ziekten aan te maken. En zo zijn mensen na vaccinatie tegen deze ziekten beschermd.
     
    Eerder is al aangetoond dat dergelijke verzwakte levende vaccins niet alleen bescherming
    bieden tegen de virussen die ze herbergen. De vaccins lijken onze afweer zodanig te trainen
    dat het bij een volgende infectie – zelfs als het bijvoorbeeld niet om het mazelen-, bof- of
    rodehondvirus gaat – veel efficiënter kan optreden.
     
    Die constatering biedt in deze tijd – waarin we te maken hebben met een virus waar nog geen
    vaccin voor is – grote kansen. Zo werden eerder dit jaar zowel ouderen als
    ziekenhuispersoneel bij wijze van proef al ingeënt tegen tuberculose, in de hoop dat dit BCG-
    vaccin – met daarin een verzwakt levend tuberculosevirus – bescherming kan bieden tegen een
    ernstig ziekteverloop door toedoen van SARS-CoV-2. Terwijl die resultaten nog op zich laten
    wachten, stellen onderzoekers nu dus dat hetzelfde mogelijk geldt voor het BMR-vaccin.
     
    De onderzoekers trekken die conclusie onder meer op basis van experimenten in het
    laboratorium, waarbij inenting met een (ander) verzwakt levend vaccin langdurig bleek te
    beschermen tegen sepsis – een ontstekingsreactie van het lichaam die volgt op een infectie en
    zo ernstig verloopt dat weefsels beschadigd raken, organen uitvallen en mensen soms zelfs
    komen te overlijden. Het vaccin bleek die bescherming te bieden via MDSCs: langlevende
    immuuncellen waarvan eerder onder dieren al is aangetoond dat ze septische ontstekingen
    remmen. De onderzoekers stellen dat het BMR-vaccin dezelfde immuuncellen kan genereren en
    zo bescherming kan bieden tegen de ernstige longontstekingen en sepsis waar veel ernstig
    zieke coronapatiënten uiteindelijk aan komen te overlijden.
     
    Het idee dat het BMR-vaccin zo kan beschermen tegen een ernstig ziekteverloop na infectie
    door SARS-CoV-2 wordt volgens de onderzoekers verder onderschreven door wat we recent om
    ons heen hebben zien gebeuren. Zo verwijzen de onderzoekers bijvoorbeeld naar de corona-
    uitbraak op de USS Roosevelt, waarbij 955 mariniers positief testten op het virus, maar slechts
    één van hen in het ziekenhuis belandde. Het is mogelijk te herleiden naar het BMR-vaccin dat
    alle mariniers bij aanvang van de opleiding ontvangen. Daarnaast wijst epidemiologische data
    erop dat de sterfte in gebieden waar mensen regelmatig met het BMR-vaccin worden ingeënt,
    lager ligt. Tenslotte zou ook het feit dat COVID-19 onder kinderen gelukkig vaak mild verloopt,
    te herleiden zijn naar de rijksvaccinatieprogramma’s die ertoe leiden dat zij veelvuldig aan
    verzwakte levende virussen worden blootgesteld en zo hun afweer trainen.
     
    Al met al zien de onderzoekers dan ook voldoende reden voor een klinische studie waarbij in
    eerste instantie ziekenhuispersoneel en kwetsbare groepen een extra BMR-vaccin krijgen
    toegediend. “Als volwassenen het BMR-vaccin als kind hebben gekregen, bezitten ze
    waarschijnlijk nog steeds antistoffen tegen de bof, mazelen en rode hond,” vertelt onderzoeker
    Paul Fidel. “Maar waarschijnlijk niet de MDSCs. Want hoewel de MDSCs lang standhouden,
    houden ze geen leven lang stand. Dus een booster-vaccin zou het aantal antistoffen tegen de
    bof, mazelen en rode hond verhogen en de MDSCs opnieuw genereren. We hopen dat de
    MDSCs die door het BMR-vaccin gegenereerd worden, een zodanige levensduur hebben dat ze
    ons door de kritische momenten van deze pandemie heen kunnen helpen.” Als het aan de
    onderzoekers ligt, is er geen enkele reden om het BMR-vaccin in deze tijd links te laten liggen.
    “Ik denk niet dat het kwaad kan om een vaccin toe te dienen dat beschermt tegen de bof,
    mazelen en rode hond en mogelijk ook nog helpt in de strijd tegen COVID-19,” aldus Fidel.
     
    Het volledige artikel: Scientias - Caroline Kraaijvanger 22 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Wetenschap onthult hoe TBC-vaccin mogelijk ook af kan rekenen met

    Covid-19
    Scientias - Caroline Kraaijvanger 16 juni 2020
     
    Eindelijk meer duidelijkheid over hoe het vaccin ons immuunsysteem versterkt.
     
    Honderd jaar geleden werd het enige effectieve vaccin tegen TBC ontwikkeld. Het vaccin –
    Bacillus Calmette-Guérin, of kortweg BCG – genoemd, is sinds die tijd al aan miljarden mensen
    toegediend. En al vrij vlot bleek het vaccin een interessante ‘bijwerking’ te hebben. Mensen die
    het vaccin toegediend kregen, waren opeens ook veel minder vatbaar voor andere infecties. Het
    leek wel alsof het vaccin het immuunsysteem op de één of andere manier versterkte.
     
    Hoewel al die jaren onduidelijk bleef hoe het vaccin er precies voor zorgde dat mensen ook
    minder vatbaar waren voor andere infecties, besloten onderzoekers eerder dit jaar de proef op
    de som te nemen en te kijken of het ook beschermen kon tegen COVID-19. Medisch personeel
    in onder meer het Radboudumc kreeg het vaccin toegediend, in de hoop dat hun
    immuunsysteem hen ook beter beschermen kon tegen de door het virus SARS-CoV-2
    veroorzaakte ziekte COVID-19. De resultaten van dat onderzoek zijn er nog niet. En dus blijft
    onduidelijk of het vaccin ook enige bescherming biedt tegen COVID-19. Maar dankzij een nieuw
    onderzoek weten wetenschappers nu wel hoe het vaccin het immuunsysteem verandert.
     
    Een internationaal team van onderzoekers – waaronder ook wetenschappers van het
    Radboudumc – heeft vijftien vrijwilligers met het BCG-vaccin ingeënt. Vijf anderen kregen een
    placebo toegediend. “Drie maanden later hebben we zowel bloed- als beenmergmonsters van
    deze personen afgenomen,” aldus onderzoeker Mihai Netea, verbonden aan het Radboudumc.
     
    Het onderzoek wijst uit dat er enkele opvallende verschillen zijn tussen de monsters afgenomen
    bij de met het BCG-vaccin ingeënte personen en de monsters afkomstig van mensen die een
    placebo toegediend kregen. Zo bleken de immuuncellen in het bloed van de mensen die met
    het echte vaccin ingeënt waren meer cytokinen te produceren. Deze cytokinen versterken de
    immuunreactie doordat ze bijvoorbeeld andere immuuncellen om hulp vragen en deze naar de
    plaats van infectie leiden. Bovendien bleken de immuuncellen van de personen die het BCG-
    vaccin toegediend kregen, activiteit te vertonen in heel andere genen dan de immuuncellen van
    de placebogroep, met name in genen die nodig zijn voor de aanmaak van cytokinen.
     
    De onderzoekers hebben ook achterhaald welke mechanismen aan deze waargenomen
    veranderingen ten grondslag liggen. Zo blijkt het BCG-vaccin langdurige veranderingen te
    veroorzaken in de genetische programmering van hematopoëtische stamcellen – te vinden in
    het beenmerg – waaruit simpel gezegd alle immuuncellen voortkomen. “We hebben vastgesteld
    dat bepaald genetisch materiaal na vaccinatie toegankelijker wordt, wat betekent dat het vaker
    door de cellen ‘gelezen’ kan worden,” aldus onderzoeker Andreas Schlitzer, verbonden aan de
    universiteit van Bonn. Je moet je voorstellen dat elke menselijke cel tienduizenden genen
    herbergt die weer dienst doen als een soort montage-instructie voor allerhande moleculen.
     
    Wanneer een cel een bepaald molecuul – zoals een cytokine – wil aanmaken, moet deze op
    zoek naar de juiste montage-instructie. Maar niet alle genen of montage-instructies zijn even
    gemakkelijk te raadplegen. De BCG-vaccinatie blijkt er echter voor te zorgen dat bepaalde
    montage-instructies vele maanden of zelfs jaren beter toegankelijk zijn. Dat geldt met name
    voor de montage-instructies die een grotere productie van cytokines mogelijk maken. “Dit
    verklaart waarom de vaccinatie leidt tot een verbeterde immuunrespons voor een langere
    periode,” stelt Netea. En waarom mensen zelfs lang nadat de immuuncellen die ten tijde van de
    vaccinatie in het bloed circuleerden al lang verdwenen zijn, nog steeds een krachtigere
    immuunrespons vertonen in reactie op andere infecties.
     
    De onderzoeksresultaten kunnen ook heel relevant zijn in de strijd tegen COVID-19. Men hoopt
    namelijk dat het vaccin op de hierboven beschreven wijze ook de immuunrespons op COVID-19
    versterkt, waardoor de ziekte een milder verloop kent. Onduidelijk is echter nog of het ook
    echt zo werkt; dat wordt nog uitgezocht. In afwachting van die onderzoeken raadt het WHO
    een grootschalige vaccinatie met het BCG-vaccin af. Dat zou namelijk een bedreiging kunnen
    vormen voor de voorraden in tuberculosegebieden. Het vaccin is zelfs na 100 jaar namelijk
    nog altijd hard nodig om de ziekte waarvoor het ontwikkeld is te bestrijden; TBC eist nog
    elk jaar meer dan een miljoen slachtoffers en is daarmee de dodelijkste infectieziekte ter
    wereld.
     
    Wist je dat…
    …onderzoekers verwachten dat de coronacrisis – en dan met name de afgekondigde lockdowns
    – ervoor zal zorgen dat het aantal doden door tuberculose sterk zal stijgen? Doordat de zorg
    voor TB-patiënten en op preventie gerichte dienstverlening stil is komen te liggen, komen er
    tussen 2020 en 2025 naar schatting zo’n 1,4 miljoen extra mensen aan TB te overlijden. In
    diezelfde periode zouden er nog eens zo’n 6,3 miljoen extra mensen met TB gediagnosticeerd
    worden.
     
    Het volledige artikel: Scientias - Caroline Kraaijvanger 16 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Zijn we binnenkort allemaal immuun voor corona?

    Universiteit Antwerpen - Heidi Theeten 11 juni 2020
     
    Sinds een paar weken kan je je bij de huisarts laten testen op antistoffen tegen het coronavirus.
    Het lijkt het gouden ticket om te weten of je al immuun bent voor de ziekte. Helaas is er nog
    niet genoeg geweten over antistoffen om daar van uit te gaan, meent Heidi Theeten
    [hoofddocent Vaccine Trial Team & Infectieziektenepidemiologie en -diagnostiek Universiteit van
    Antwerpen]. Zij voert onderzoek naar vaccinatieprogramma’s en antistoffen, en focust zich dezer
    dagen volop op de aanwezigheid van antistoffen tegen COVID-19 in het bloed van de Belgische
    bevolking. 
     
    Samen met mijn team voer ik momenteel onderzoek naar antistoffen tegen corona. Als er
    antistoffen in je bloed worden gevonden, is dat een aanwijzing dat je besmet bent geweest met
    COVID-19. Over het algemeen is het zo dat antistoffen je beschermen tegen een volgende
    infectie. Het lijkt dus simpel om aan te nemen dat, eenmaal je antistoffen hebt, je immuun
    bent voor de ziekte. Helaas is het verhaal iets ingewikkelder.
     
    We stellen vast dat er mensen zijn die geen antistoffen hebben, ook al zijn ze zwaar ziek
    geweest. Anderzijds vonden we antistoffen in het bloed van mensen die amper symptomen
    vertoonden. Anderen verliezen hun antistoffen na verloop van tijd dan weer.
     
    Bovendien is de drempelwaarde voor immuniteit – de hoeveelheid antistoffen je moet hebben
    om niet meer ziek te worden – nog niet gekend. Er zijn op dit moment nog veel onbekende
    factoren rond deze problematiek. Binnen een paar maanden zal dat ongetwijfeld anders zijn:
    tegen dan zijn er meer studies over antistoffen gedaan.
     
    De bloedstalen die we onderzoeken, zijn afkomstig van Belgen die om verschillende redenen
    bloed hebben laten afnemen, ter controle op een allergie bijvoorbeeld. Een arts neemt altijd iets
    meer bloed af, en dat wordt in het labo opzijgezet voor als er bijkomend onderzoek moet
    worden gedaan. Is dat niet nodig, wordt het bloedstaal weggegooid.
     
    Enkele grote laboratoria bewaren deze stalen voor ons. De bloedstalen zijn geanonimiseerd
    omdat er aan de patiënten geen toestemming is gevraagd om hun bloed te gebruiken. Het
    enige dat we weten, is de leeftijd en het geslacht van de patiënt. Op die manier konden we wel
    erg snel met het materiaal aan de slag.
     
    Sinds maart meten we om de drie weken hoeveel procent van de Belgen antistoffen in het bloed
    heeft. Uit de meest recente analyse, die dateert van eind mei, blijkt dat nog geen 7 procent te
    zijn. Dat is maar iets meer dan in april, toen 6 procent van de Belgen antistoffen had.
     
    Eigenlijk is dat positief. Dat betekent dat er ook minder mensen de infectie hebben
    doorgemaakt, en dat onze pogingen om het virus in te dijken hun vruchten hebben afgeworpen.
     
    Groepsimmuniteit, dat eerst nog werd gezien als een mogelijke strategie om corona weg te
    bannen, lijkt hierdoor wel mijlenver weg. Bij groepsimmuniteit moet zo’n 60 tot 70 procent van
    de bevolking immuun zijn voor het virus, waardoor het vanzelf uitdooft. Een manier om (groeps)
    immuniteit te verkrijgen zonder dat mensen zwaar ziek worden, is het toedienen van een vaccin.
     
    Bij het maken van een coronavaccin ben ik voor alle duidelijkheid niet zelf betrokken, dat doen
    mijn collega’s van Vaccinopolis. Wel voerde ik al veel onderzoek uit naar vaccinatie. Daaruit weet
    ik het volgende: de makkelijkste manier om te testen of een vaccin werkt, is nagaan of er
    voldoende antistoffen zijn. Alleen heb je bij COVID-19 nog geen garantie of en wanneer
    antistoffen genoeg beschermen.
     
    Is daarmee onze hoop op een vaccin begraven? Helemaal niet! Er zijn namelijk ook vaccins die
    werken zonder dat ze antistoffen opwekken. Het TBC-vaccin, bijvoorbeeld, is er zo een. Behalve
    de gekende antistoffen werkt ons immuunsysteem ook met T-cellen.
     

  Antistoffen zijn eiwitten die zich kunnen binden aan een virus of bacterie en die zo onschadelijk
    kunnen maken;

  T-cellen kunnen uit zichzelf een kiem herkennen en die uitschakelen.
     
    Je kan de werkzaamheid van een vaccin testen door een onschadelijk nepvirus toe te dienen
    aan gevaccineerden. Zo ken je de werking van allebei de systemen. Het ontwikkelen van een
    vaccin dat ook T-cellen aanspreekt, is mogelijk, maar de ontwikkeling kost wel enige tijd.
     
    Toch is het belangrijk om te blijven focussen op de ontwikkeling van een vaccin, en niet enkel
    op bijvoorbeeld antivirale middelen. COVID-19 kan je namelijk op twee manieren ziek maken:
    een eerste keer door het virus, een tweede keer als het virus al uitgeroeid is, maar je
    immuunsysteem een overreactie heeft, een zogenaamde cytokinestorm. Door een vaccin toe te
    dienen, voorkom je die onvoorspelbare infectie.
     
    Het volledige artikel: Universiteit Antwerpen - Heidi Theeten 11 juni 2020
     
 
     
     
 

 

'Schat aan kennis en data door COVID-19-onderzoeken door umc's'

    Blik op nieuws 10 juni 2020
     
    De Europese Unie onderkent de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek aan de
    Nederlandse umc’s en verleent de umc’s daarom subsidies. 'Dat geeft aan dat Nederland ook
    internationaal een bijzondere positie inneemt, mede door de samenwerking met
    onderzoeksinstituten in Europa en daarbuiten', zegt Chris Polman, decaan en raad van bestuur
    Amsterdam UMC.
     
    Zo heeft Amsterdam UMC een EEC-subsidie ontvangen voor een onderzoek naar vaatlekkage.
    Onderzocht wordt of een bestaand middel dat vaatlekkage en longoedeem tegengaat het
    aantal patiënten dat een IC-opname nodig heeft kan terugbrengen. Deze studie wordt
    uitgevoerd in vier umc’s, tien andere Nederlandse ziekenhuizen en een aantal buitenlandse
    centra. Een ander voorbeeld is het onderzoek van het Radboudumc samen met het UMC Utrecht
    en het LUMC. Zij onderzoeken onder 60-plussers en onder zorgverleners (in totaal 10.000
    mensen in Australië, Spanje en Nederland) een vaccin tegen tuberculose (BCG-vaccin), en
    bekijken of het vaccin de kans op infectie met COVID-19 verkleint en of het de ernst van de
    symptomen vermindert als er toch een infectie optreedt.
     
    Het volledige artikel: Blik op nieuws 10 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Arts-microbioloog Marc Bonten over Nederlands coronamedicijn:'In

    het laboratorium werkt deze antistof heel goed'
    WNL - Bert van Doorn 17 mei  2020
     
    Nederlandse wetenschappers hebben een antistof gevonden die mogelijk werkt tegen het
    coronavirus. Het is wereldnieuws, maar arts-microbioloog Marc Bonten stelt in WNL Op
    Zondag dat nog echt moet blijken of dit succesvol kan zijn. “Helaas hebben wij in het verleden
    vaak gezien dat wat in het laboratorium heel hoopvol is, bij de patiënten toch echt wel
    tegenvalt.”
     
    Wetenschappers in Utrecht en Rotterdam hadden al voor de corona-uitbraak een proef gedaan
    met muizen, die genetisch zo waren aangepast dat ze menselijke antilichamen kunnen
    aanmaken. In een laboratorium waren de muizen ingespoten met eiwitten van onder meer
    SARS, een dodelijke ziekte die begin deze eeuw rondging. SARS is de ‘oudere broer’ van het
    nieuwe coronavirus. De muizen maakten antistoffen tegen de eiwitten aan, om ze te
    bestrijden. Die antistoffen werden bewaard.
     
    Toen de coronacrisis uitbrak, “hebben we de antistoffen uit de vriezer gehaald en gekeken hoe
    ze reageren op het nieuwe virus”, aldus Berend–Jan Bosch, universitair hoofddocent virologie
    aan de Universiteit Utrecht en leider van het onderzoek. Daaraan deden ook het Erasmus MC en
    het bedrijf Harbour BioMed uit Rotterdam mee. Zij schreven erover in het wetenschappelijke blad
    Nature Communications waarna de vondst wereldwijd aandacht kreeg.
     
    “In het laboratorium werkt deze antistof heel goed tegen het virus”, legt Bonten uit. “Het pakt
    het virus vast waardoor de afweer van het lichaam de klus kan klaren. Nu moet het ook in
    patiënten onderzocht gaan worden.”
     
    Van de ziekte is bekend dat deze in verschillende fases verloopt, aldus de arts-microbioloog.
    “Het eerste is natuurlijk het virus zo snel mogelijk aanpakken. Maar bij veel patiënten die in het
    ziekenhuis terechtkomen, en dus nog geen geneesmiddelen hebben gehad, zien wij vaak dat
    die afweer op hol geslagen is en dat dat de problemen veroorzaakt. Dan is het niet meer het
    virus aanpakken, maar de op hol geslagen afweer onder controle brengen. Het zal dus nooit
    een pil zijn waarmee alle problemen weg zijn.”
     
    Bonten hoopt dat het gaat werken. “Wij zijn nu vier maanden in de crisis en wij zijn qua
    behandeling nog net zo ver als waar wij mee begonnen.” Mocht het allemaal lukken met het
    nieuwe medicijn, dan nog is er een traject van één à anderhalf jaar voordat het op grote schaal
    bij de mensen terechtkomt.
     
    Zo moet de antistof verder getest worden. Pas dan wordt duidelijk of het middel bij mensen
    werkt, of er bijwerkingen zijn en hoelang de antistof bescherming zou bieden. De virologen zijn
    in gesprek met biofarmaceutische bedrijven om te kijken of ze het op de markt kunnen
    brengen.
     
    Zelf is Marc Bonten bezig met een onderzoek naar een honderd jaar oud vaccin dat beschermt
    tegen tuberculose om te kijken of dat kan helpen tegen het coronavirus. “In Nederland hebben
    wij twee studies uitgerold. Van het oude tbc-vaccin denken wij dat dat de afweer een beetje
    wakker schudt waardoor mensen in de twee, drie jaar na het vaccin ook extra beschermd zouden
    zijn tegen andere infecties.”
     
    Dat wordt nu onderzocht met 1500 zorgmedewerkers en 2000 ouderen. “Daarvan heeft de helft
    een vaccin gekregen en de andere helft een placebo. Die mensen registeren met een app, elke
    dag of elke week, of ze ziek zijn. Op die manier hopen wij te zien of dat vaccin daadwerkelijk
    bescherming biedt. En het is mooi om te zien dat zelfde type onderzoeken nu ook in vijftien
    andere landen onderweg zijn. Iedereen is toch een beetje op dat concept gesprongen en wellicht
    dat dit een bijdrage kan leveren. Het zal niet de oplossing zijn, maar misschien wel een
    bijdrage.”
     
    Het volledige artikel: WNL - Bert van Doorn 17 mei  2020
     
 
     
     
 

 

Lege Jaarbeurs wordt 'drive-in' voor onderzoek naar mogelijk

    coronaremmend-vaccin'
    AD - Josselin Gordijn 19 april 2020
     
    De Jaarbeurs 'Drive-In’ is de startlocatie voor een onderzoek naar een mogelijk corona-
    remmend vaccin. Dit wordt getest bij zestigplussers, die het vaccin toegediend krijgen terwijl ze
    met hun auto door de Jaarbeurs rijden.
     
    Eerder werd het effect van dit vaccin tegen tuberculose, het BCG-vaccin, onderzocht bij
    zorgmedewerkers, waarbij de focus lag op verminderen van het ziekteverzuim.
     
    In totaal doen 1600 mensen mee aan het onderzoek. Zo'n 600 van hen zullen gedurende twee
    weken door de Jaarbeurs Drive-In rijden, anderen worden in Nijmegen of Brabant
    gevaccineerd. De helft krijgt een placebo.
     
    Volledig artikel: AD - Josselin Gordijn 19 april 2020
     
 
     
     
 

 

Kan het BCG-vaccin ouderen beschermen tegen corona?

    Scientias - Caroline Kraaijvanger 16 april 2020
     
    Vandaag start een onderzoek waarin gekeken wordt of het BCG-vaccin een rol kan spelen in
    de strijd tegen het coronavirus, dat met name ouderen hard treft. Gehoopt wordt dat het vaccin
    de kans op infectie kan verkleinen of – als er toch infectie optreedt – ervoor kan zorgen dat
    mensen minder ernstige symptomen ontwikkelen.
     
    Om dat nader te onderzoeken worden de komende tijd 1600 ouderen (mensen boven de 60)
    verzameld. De helft ervan krijgt het BCG-vaccin. De andere helft niet.
     
    Het BCG-vaccin wordt normaliter ingezet tegen tuberculose. Maar eerdere studies hebben
    aangetoond dat het ook de afweer tegen andere ziekteverwekkers verhoogt. Het vaccin geeft
    het afweersysteem als het ware een boost, waardoor het ook beter raad weet met
    ziekteverwekkers waar het vaccin niet in eerste instantie voor bedoeld was. Zo blijkt het BCG-
    vaccin bijvoorbeeld iets beter te beschermen tegen griep. Of het ook enige bescherming biedt
    tegen SARS-CoV-2 is nog onduidelijk. Maar daar moet dit onderzoek onder ouderen dus
    verandering in brengen.
     
    Het onderzoek onder ouderen – uitgevoerd door het Radboudumc en UMC Utrecht – kan gezien
    worden als een aanvulling op een ander, nog lopend onderzoek, waarbij het BCG-vaccin aan
    zorgmedewerkers wordt toegediend. Duizend zorgmedewerkers doen aan dit onderzoek mee.
    En ook hierbij krijgt de helft het vaccin wel toegediend en de helft niet. “Vallen tijdens deze
    epidemie minder mensen in de met BCG gevaccineerde groep uit door ziekte, dan is dat een
    bemoedigend resultaat,” liet onderzoeker Mihai Netea eerder weten.
     
    Volledig artikel: Scientias - Caroline Kraaijvanger 16 april 2020
     
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19

    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
    Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het moment van deze
    publicatie) geen grote gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van een bepaald
    geneesmiddel duidelijk onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in kleine onderzoeken
    bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2 geprobeerd
    te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De uitkomsten
    geven slechts een matige onderbouwing voor een therapeutisch advies bij deze
    coronavirusinfecties.
     
    Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, worden in dit document off-label
    medicamenteuze behandelopties besproken voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–
    CoV-2). Het betreft m.n. patiënten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen
    van ziekte.
     
    Er bestaat een online interactie-checker, waarbij gekeken kan worden of medicatie die de
    patiënt gebruikt samen kan gaan met off label therapeutische medicijnen.
     
    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
  Het BCG-vaccin tegen tuberculose zou het afweersysteem een boost geven en zo ook beschermen
  tegen COVID-19. Een aantal ziekenhuizen onderzoekt of het vaccin daadwerkelijk dit effect heeft. 
  Wereldwijd is er sprake van een schaarste aan dit vaccin, dat in Nederland gebruikt wordt om
  zuigelingen die een verhoogd risico lopen op een tuberculose-infectie te vaccineren.
   
  Om de vaccinatie van deze groep zuigelingen te kunnen blijven garanderen, is door het RIVM 
  besloten dit vaccin voorlopig niet aan groothandels en ziekenhuizen te leveren.
  Vanaf 20 maart 2020 levert de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het
  RIVM alleen nog rechtstreeks aan de GGD’en. Met de ziekenhuizen die de genoemde
  onderzoeken uitvoeren is contact gezocht om ervoor te zorgen dat de onderzoeken wel doorgang
  kunnen vinden.
   
  Volledig artikel: RIVM
   
 
     
     
 

 

 
  Het Radboudumc en het UMC Utrecht gaan onderzoeken of zorgmedewerkers beter beschermd
  zijn tegen het coronavirus na een vaccinatie tegen tuberculose. Het vaccin is niet direct tegen
  Covid-19 gericht, maar geeft de afweer een boost.
   
  Het zogenoemde BCG-vaccin (Bacillus Calmette-Guérin) is niet direct tegen het coronavirus
  gericht maar geeft de afweer een boost. Uit eerder onderzoek blijkt dat zo’n boost van het
  immuunsysteem met BCG wat meer bescherming tegen griep geeft, maar het is niet bekend of
  dat ook voor andere infecties zoals corona geldt.
   
  Het onderzoek is inmiddels goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).
  In totaal kunnen 1.000 medewerkers van het Radboudumc, het UMC Utrecht en andere
  ziekenhuizen meedoen. De helft van hen krijgt het BCG-vaccin, de andere helft een placebo.
   
  Volledig artikel: RTL Nieuws
   
 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 23 januari 2021