Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

 

Experts boos over uitblijven vitamine D-advies: 'Waarom wachten we

    meer onderzoek af?'
    AD - Marcia Nieuwenhuis 25 december 2020
     
    Een grote groep gerenommeerde experts is boos over de afwachtende houding
    van de overheid over vitamine D. Zij willen dat mensen uit voorzorg vitamine D
    gaan slikken tegen corona. Steeds meer studies tonen volgens hen aan dat
    vitamine D ervoor kan zorgen dat de kans dat je corona krijgt kleiner is en dat
    de infectie milder verloopt. ,,Alsof het ons niks interesseert dat intussen
    mensen dood gaan.íí
     
    Bijna twee maanden geleden riepen experts in deze krant iedereen op om vitamine D te gaan
    slikken tegen corona. Deze groep experts kreeg veel bijval van onder meer huisartsen,
    longartsen en andere hoogleraren. Zo zegt de vooraanstaande hoogleraar voeding en
    gezondheid Jaap Seidell van de Vrije Universiteit: ,,Wachten op absoluut bewijs bij vitamine D 
    lijkt onverstandig gezien het grote aantal mensen met lage vitamine D spiegels en de
    belangrijke rol die vitamine D speelt in het immuunsysteem.íí Hij is - in lijn met onder meer
    dit wetenschappelijke artikel uit The Lancet - voor het uit voorzorg slikken van vitamine D.
     
    Sinds de oproep van de deskundigen, verschenen er bovendien meer studies die wijzen op het
    nut van vitamine D bij corona. Hoogleraar Gezond Ouder worden Manfred Eggersdorfer van het
    Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wijst op een studie van de vooraanstaande
    Duitse kankeronderzoeker Herman Brenner: ,,Daarin staat dat vitamine D-tekorten
    verantwoordelijk kunnen zijn voor bijna negen van de tien coronadoden. Dat is een geweldig
    groot aantal!íí Uit een overzicht van allerlei wetenschappelijke artikelen over het effect van
    vitamine D op corona, blijken steeds meer positieve resultaten. 
     
    Klein onderzoek
    Het onderzoek is gebaseerd op een groep van 118 personen met vitamine D-tekorten die
    werden opgenomen in een Duits ziekenhuis,  daarvan overleden er zestien. De sterfte van 11,3
    procent was veel hoger onder patiŽnten met een vitamine D-tekort, dan onder andere
    patiŽnten.  De wetenschappers stellen dat het om een kleine studie gaat, maar schrijven dat het
    misschien wel onethisch is om te wachten op de resultaten van langer lopende onderzoeken
    voordat actie voor de publieke gezondheid wordt ondernomen.í
     
    ,,In de wetenschappelijke wereld groeit de eensgezindheid over de belangrijke rol van vitamine
    Díí, verklaart Eggersdorfer. ,,Het kan de kans dat je corona krijgt verkleinen ťn de infectie kan
    korter duren.íí Eggersdorfer, die in het verleden verbonden was aan chemiebedrijf DSM, maar
    daar geen financiŽle banden meer mee heeft, omdat hij gepensioneerd is, werkt samen met
    twee andere wetenschappers aan een betoog vůůr vitamine D.
     
    De afwachtende houding van overheden schiet bij wetenschappers in het verkeerde keelgat. Het
    frustreertí bijvoorbeeld hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit Huub
    Savelkoul. ,,Er zijn steeds meer studies die het voordeel van vitamine D aantonen. Ik vind het
    een soort van arrogantie dat de overheid eerst een metastudie wil afwachten. Het lijkt wel alsof
    het ons niks interesseert dat er ondertussen mensen in het ziekenhuis komen en dood gaan.
    Met die opmerking moet u maar voorzichtig zijn, maar dat is wel waar mijn frustratie zit.íí
     
    Overdosering
    De kans op overdosering bij vitamine D is volgens Savelkoul klein.  ,,Dan moet je in ťťn keer
    ťťn ŗ anderhalf potje achterover slaan. Iedereen met normaal gezond verstand snapt dat dit
    niet verstandig is.íí
     
    Hij krijgt bijval van Harry Wichers, hoogleraar biochemie en voedingswetenschappen
    Wageningen Universiteit. ,,Ik denk dat de aanwijzingen voor vitamine D net zo goed zijn als
    voor het afstand houden. Laten we vooral niet wachten tot het te laat is!íí Volgens Onno van
    Schayck, hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht is er Ďmet name in
    de winter alle reden om voldoende vitamine D te nemení. 
     
    Internationaal is er nu ook een wereldwijde oproep aan regeringen om meer aandacht te vragen
    voor vitamine D in strijd tegen corona, ondertekend door honderdvijftig wetenschappers,
    waaronder meer dan zestig hoogleraren. Hoogleraar geneeskunde Michael Holick van Boston
    University: ,,Mensen wachten op een magisch wonderpilletje of op een vaccin, maar zien
    zoiets simpels als vitamine D over het hoofd.íí
       
    Het ministerie van Volksgezondheid vindt dat de tijd nog niet rijp is voor een nieuw vitamine D
    advies. ,,Om al het corona-gerelateerde onderzoek in Nederland - en wereldwijd - goed te
    begrijpen, heeft minister De Jonge een Adviespanel met onafhankelijke experts ingesteld dat
    adviseert over kansrijke, innovatieve behandelingen voor COVID-19. Dit panel is ook gevraagd
    om te adviseren over Vitamine C en Vitamine Díí, verklaart de woordvoerder van de minister.
    ,,Wij kijken uit naar de resultaten van die onderzoeken. Het adviespanel ziet nu nog geen
    aanleiding om richtlijnen in te stellen voor vitamine suppletie.íí
     
    Het volledige artikel: AD - Marcia Nieuwenhuis 25 december 2020
     
 
     
     
 

 

Vitamine D Noorwegen start onderzoek: helpt levertraan tegen corona?

    RTL Nieuws 13 november 2020
     
    Je kent het misschien nog van vroeger: levertraan. Een bron van vitamine D, A en omega-3
    vetzuren. Noorse onderzoekers hebben aanwijzingen dat levertraan een positief effect kan
    hebben in de strijd tegen corona. Het land start daarom een groot onderzoek.
     
    Zeventigduizend mensen doen mee aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Oslo
    University Hospital. Het is daarmee een van de grootste klinische onderzoeken van het land. De
    ene helft van de onderzoeksgroep krijgt dagelijks levertraan toegediend, de andere helft slikt
    een placeboproduct.
     
    "Uit eerdere onderzoeken blijkt dat omega-3 vetzuren en vitamine D bijdragen aan de
    bestrijding van luchtweginfecties", aldus Arne SÝraas, arts-wetenschapper bij het Oslo University
    Hospital. Levertraan zou volgens de arts ook bescherming kunnen bieden tegen een besmetting
    met het virus.
     
    Is dit aloude goedje het nieuwe wondermiddel in de strijd tegen corona?
     
    Levertraan is een olie afkomstig uit de lever van kabeljauw, heilbot of schelvis. Het is een bron
    aan vitamine A, D en omega-3 vetzuren. De olie die in dit onderzoek wordt gebruikt is
    afkomstig van kabeljauw. 
     
    Het volledige artikel: RTL Nieuws 13 november 2020
     
 
     
     
 

 

Vitamine D tegen Covid-19? De wetenschap is er nog niet uit.

    NRC Handelsblad - Sander Voormolen 2 november 2020
     
    Mensen met een lage vitamine D-spiegel worden ernstiger ziek van het
    coronavirus. Maar is er wel een oorzakelijk verband?
     
    Kan het slikken van extra vitamine D beschermen tegen corona? De wetenschap heeft daarop
    nog geen definitief antwoord. Veel Nederlanders lijken daarop niet te willen wachten: bij
    drogisterijen en apotheken is deze herfst opvallend meer vraag naar vitamine D-supplementen
    dan in andere jaren, meldde het Algemeen Dagblad vorige week. De krant citeerde daarbij een
    aantal wetenschappers die bevestigden dat het zinvol zou zijn preventief extra vitamine D te
    slikken. Daarmee begeven ze zich op glad ijs, want er ligt hier een kip-of-ei-probleem op de
    loer. Ja, mensen met een laag gehalte vitamine D in het bloed worden ernstiger ziek van het
    nieuwe coronavirus, maar wat is hier oorzaak en gevolg?
     
    Wat er ligt is niet meer dan een aantal ĄaanwijzingenĒ dat een tekort aan vitamine D een rol
    kan spelen bij de bevattelijkheid voor het coronavirus of de ernst van de ziekte. Dat is diverse
    keren in zogeheten observationele studies geconstateerd. Lastig is dat mensen die extra risico
    lopen op Covid-19 vaak ůůk een lage spiegel vitamine D hebben. Het gaat om ouderen,
    mensen met overgewicht, mensen met een onderliggende ziekte, of mensen die door hun
    slechtere economische omstandigheden meer risico lopen besmet te raken. Een lagere vitamine
    D status hangt sowieso samen met een minder goede gezondheid. Dat maakt de kans op
    vertekening groot.
     
    Wetenschappelijke studies rond Covid-19 en vitamine D rapporteerden meer dan eens grote
    effecten, maar die moeten niet argeloos geÔnterpreteerd worden als bewijs voor het nut van
    vitamine D-supplementen in deze pandemie. Zo laat een grote IsraŽlische studie onder ruim
    7.800 mensen zien dat een vitamine D-tekort het risico op ziekenhuisopname vanwege Covid-
    19 verdubbelde. Dat gold althans voor de tien procent van de deelnemers die in de drie
    maanden dat de studie liep tenminste ťťn keer positief testte op SARS-CoV-2. En dat verband
    was statistisch significant, meldden de auteurs. Maar dat gold ook voor het verband met leeftijd
    (boven de vijftig jaar), het behoren tot het mannelijk geslacht of het hebben van een lage
    sociaal-economische positie in de maatschappij.
     
    Een recent gepubliceerd Spaans onderzoek uitgevoerd in maart in een ziekenhuis in Santander
    laat zien dat meer dan 80 procent van de Covid-19 patiŽnten een laag vitamine D- gehalte in
    het bloed had. Maar het gaat hierbij om metingen bij mensen die al met ernstige klachten in
    het ziekenhuis waren opgenomen, dus het is de vraag of de infectie zelf niet de daling in het
    vitamine D-gehalte heeft veroorzaakt. Een duidelijk verband tussen de concentratie vitamine D
    in het bloed en het risico dat een patiŽnt op de IC belandt of komt te overlijden, konden de
    Spanjaarden niet ontdekken.
     
    In het artikel vermelden de onderzoekers ook nog een groep van 19 opgenomen
    coronapatiŽnten die voorafgaand aan hun ziekenhuisopname vitamine D-supplementen slikten.
    Dat leek hen echter geen extra bescherming te bieden, maar volgens de auteurs kan dat
    komen doordat deze groep relatief ook minder gezond was (en om die reden dus al
    supplementen kreeg).
     
    Een groot Amerikaanse onderzoek onder bijna 200.000 mensen liet zien dat mensen die
    positief testen op corona gemiddeld een grotere kans hebben ook een tekort te hebben aan
    vitamine D. Maar een harde conclusie dat vitamine D beschermt tegen coronabesmetting durven
    ze niet te trekken: ze beschouwen hun onderzoek als opmaat naar gecontroleerde studies die
    de invloed van vitamine D op het besmettingsrisico onderzoeken.
     
    En dat onderzoek komt eraan. Uit de Amerikaanse databank van klinische studies
    clinicaltrials.gov blijkt dat er inmiddels al tientallen vergelijkende studies naar het verband
    tussen Covid-19 en vitamine D-status zijn gestart. En er staan er nog tientallen andere in de
    startblokken. Ze zullen van alles in kaart proberen te brengen, van het mogelijk effect op de
    bevattelijkheid voor het virus, tot het genezend effect op mensen die al ziek zijn en de invloed
    op de sterfte aan Covid-19.
     
    In Noorwegen staat een grote studie met 80.000 beoogde deelnemers op stapel om komende
    winter het effect van een supplement met visolie (dat net als levertraan in voorbije jaren veel
    vitamine D bevat) te vergelijken met een maÔsolie-capsule, als placebo.
     
    Een snel antwoord op de vraag of extra vitamine D zin heeft tegen corona is echter niet te
    verwachten. Ook de interpretatie van effectiviteitsstudies is lastig, omdat de toediening van dit
    vitamine niet onder goed gecontroleerde omstandigheden kan plaatsvinden. Mensen nemen
    vitamine D immers ook op uit hun voeding ťn ze maken de stof in de huid zelf aan.
     
    Volledig artikel: NRC Handelsblad - Sander Voormolen 2 november 2020
     
 
     
     
 

 

Helpt het slikken van vitamine D tegen het coronavirus?

    RTL Nieuws 21 september 2020
     
    Enkele nieuwe studies laten zien dat ernstig zieke coronapatiŽnten vaak lage vitamine D-
    waarden hebben. Lopen mensen met een tekort dan meer risico om het virus te krijgen? En
    heeft het zin om extra voedingssupplementen te nemen?
     
    De afgelopen maanden zijn er verschillende verkennende studies gedaan naar het verband
    tussen een gebrek aan vitamine D en het coronavirus. Een recent onderzoek is dat van
    Northwestern University in de Amerikaanse staat Illinois. Onderzoekers vergeleken
    patiŽntgegevens van ziekenhuizen in AziŽ, Europa en de VS.
     
    Ze concludeerden dat patiŽnten in landen met veel doden, zoals bijvoorbeeld ItaliŽ en Spanje,
    beduidend lagere vitamine D-waarden hadden dan patiŽnten in landen waar de sterfte lager is.
     
    Of we nu massaal vitamine D moeten inslaan om een ziekenhuisopname te voorkomen? Die
    conclusie is te kort door de bocht, vindt longarts Rob Janssen bij het Canisius-Wilhelmina
    Ziekenhuis in Nijmegen.
     
    "Er zijn studies die laten zien dat mensen met een laag vitamine D-gehalte meer kans hebben
    op het krijgen van het coronavirus, maar er zijn ook studies die juist het tegenovergestelde
    beweren", vertelt hij tegen RTL Nieuws.
     
    De gedachte dat er mogelijk een relatie is tussen de twee, is volgens niet hem niet heel raar.
    Uit oudere, meer uitgebreide studies blijkt namelijk dat er een verband is tussen vitamine D en
    luchtweginfecties.
     
    "Bij dagelijks en wekelijks gebruik van voedingssupplementen zie je een afname van de kans
    op acute luchtweginfecties. Maar dat geldt vooral voor mensen die van nature al een lager
    vitamine D-gehalte hebben."
     
    Volledig artikel: RTL Nieuws 21 september 2020
     
 
     
     
 

 

Onderzoekers vinden belangrijke link tussen vitamine D-tekort en

    coronavirus
    Margriet - Ilse van Roekel 8 mei 2020
     
    Er bestaat een link tussen het coronavirus en een vitamine D-tekort, blijkt uit nieuw onderzoek.
    Op plekken waar mensen structureel te weinig vitamine D binnenkrijgen, is de kans op een
    dodelijke afloop van het coronavirus groter. Dit concluderen onderzoeken uit een analyse van
    de sterftecijfers in meer dan twintig Europese landen.
     
    Dat blijkt uit een studie van de Britse Anglia Ruskin University, University of East Angliaen,
    specialisten van Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust.
     
    De onderzoekers keken naar cijfers over de gemiddelde vitamine D-spiegel van inwoners van
    twintig verschillende Europese landen. Ze vergeleken die cijfers vervolgens met het aantal
    sterfgevallen aan het coronavirus in elk land. Zo vonden ze een opvallende link tussen landen
    waar een vitamine D-tekort vaak voorkomt, en waar het coronavirus voor veel overledenen
    zorgt. De meest kwetsbare bevolkingsgroep voor het coronavirus Ė ouderen Ė  is ook meteen
    de groep waarbij in alle landen een vitamine D-tekort het vaakst voorkomt, zeggen de
    onderzoekers.
     
    Volledig artikel: Margriet - Ilse van Roekel 8 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Mogelijk verband sterfte Covid 19 met vitamine-D tekort

    Welingelichte Kringen - Gerard Driehuis 1 mei 2020. Bron Science Alert - Mike McRae 1 mei 2020.
     
    Volgens nieuw onderzoek kan vitamine D een rol spelen bij het voorkomen van de dood door
    het coronavirus SARS-CoV-2.
     
    Voorlopige resultaten van een onderzoek door wetenschappers van de Queen Elizabeth Hospital
    Foundation Trust en de University of East Anglia [VK] hebben vastgesteld dat in gebieden in
    Europa waar mensen weinig vitamine D hebben er relatief meer mensen sterven aan Covid19.
     
    Een statistische test toonde aan dat er een vrij overtuigende correlatie was tussen de cijfers,
    waar populaties met lager dan gemiddelde concentraties van de vitamine ook meer
    sterfgevallen als gevolg van SARS-CoV-2 vertoonden.
     
    De meest kwetsbare bevolkingsgroep voor COVID-19 is ook degene met het meeste tekort aan
    vitamine Dí, concluderen de onderzoekers in hun voorlopig rapport.
     
    Meer onderzoek is zeker nodig, maar er zou Ė behalve een statistisch verband Ė ook een
    oorzakelijk verband kunnen zijn.
     
    Vitamine D is een in vet oplosbare verbinding die we binnen kunnen krijgen uit
    voedingsmiddelen zoals paddenstoelen of vis, of die in onze huid wordt geproduceerd door UV-
    licht uit de zon.
     
    Dat er een relatie is tussen luchtwegproblemen en vitamine D was al bekend.
     
    Volledig artikel: Welingelichte Kringen - Gerard Driehuis 1 mei 2020. Bron Science Alert - Mike McRae 1 mei 2020.
     
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiŽnten met COVID-19

    SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
    Voor coronavirusinfecties bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het moment van deze
    publicatie) geen grote gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van een bepaald
    geneesmiddel duidelijk onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in kleine onderzoeken
    bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2 geprobeerd
    te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De uitkomsten
    geven slechts een matige onderbouwing voor een therapeutisch advies bij deze
    coronavirusinfecties.
     
    Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, worden in dit document off-label
    medicamenteuze behandelopties besproken voor patiŽnten met COVID-19 (infectie met SARSĖ
    CoV-2). Het betreft m.n. patiŽnten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen
    van ziekte.
     
    Er bestaat een online interactie-checker, waarbij gekeken kan worden of medicatie die de
    patiŽnt gebruikt samen kan gaan met off label therapeutische medicijnen.
     
    Volledig artikel: SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 3 april 2020
     
 
     
     
 

 

 
  Er is een verband tussen een betere werking van het immuunsysteem tegen virussen en
  vitamine D. Een studie in the British Medical Journal toonde dat al in 2017 aan.
  Gepensioneerd internist-nefroloog en daarvoor als lepra-arts Jan van der Meulen wijst hierop, hij
  heeft speciale belangstelling voor corona. De misvormingen van lepra zijn het gevolg van een
  ontspoorde afweer. Dat is ook wat er gebeurt met Covid-19-patiŽnten die aan de beademing
  komen.
   
  In BMJ schrijven onderzoekers dat vitamine D in het algemeen beschermt tegen acute
  luchtweginfectie. Die doet zich voor bij patiŽnten die zijn besmet met het coronavirus. Hun
  longen raken geÔnfecteerd, waardoor ze het benauwd krijgen. Waarom deze vitaminen niet
  inzetten tegen Covid-19?
   
  Er zijn diverse epidemiologische onderzoeken bij volwassenen en kinderen die een relatie laten
  zien tussen een vitamine D-tekort en een verhoogd risico op een ernstigere infectie van met
  name de luchtwegen. Daarom zou vitamine D in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen
  bij de behandeling van een infectie, concluderen sommige onderzoekers.
   
  Volledig artikel: Trouw - Marco Visser
   
 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 09 januari 2021