Index

|

Overheid RIVM WHO CEPI CCMO

|

Vaccinresearch

|

Medicijnen

|

Immuniteit

|

Landen

|

Artikelen Columns

 
 

     
     
 

 

Drastische verbetering ziekste covid-19-patienten door

    experimentele behandeling
    NOS - Rinke van den Brink 21 juli 2020
     
    De meest zieke covid-19-patiŽnten zijn gebaat bij een behandeling met
    corticosteroÔden, eventueel in combinatie met een middel dat de werking van
    het immuunsysteem afremt. Deze experimentele behandeling vermindert de
    sterfte in deze patiŽntengroep met maar liefst 65 procent.
     
    Het gaat om patiŽnten met een longontsteking door covid-19 en die getroffen worden door een
    zogeheten cytokinestorm, een overreactie van het afweersysteem die overal in het lichaam
    ontstekingen veroorzaakt. Het Cytokine Storm Syndroom (CSS) komt bij meer infectieziekten
    voor en bij ongeveer een kwart van alle covid-19-patiŽnten die in het ziekenhuis belanden.
     
    Onderzoekers van het Zuyderland Medisch Centrum in Geleen en Heerlen publiceren hun
    bevindingen vandaag in The Annals of Rheumatic Diseases. Het Zuyderland kreeg veel
    coronapatiŽnten binnen. De sterfte onder de ziekste patiŽnten in het ziekenhuis was in maart
    zo'n 48 procent. Daarop zijn de artsen van het ziekenhuis met hun experimentele behandeling
    begonnen waardoor die sterfte daalde naar 16 procent.
     
    Het aantal patiŽnten dat beademing nodig had daalde met 71 procent. De kans op verbetering
    van de ernstige ademhalingsproblemen van patiŽnten was 79 procent groter dan met standaard
    zorg.
     
    In Nederland zijn ongeveer 12.000 mensen met covid-19 opgenomen of opgenomen geweest in
    een ziekenhuis. Van die groep had een kwart, 3000 patiŽnten dus, mogelijk baat gehad bij de
    experimentele behandeling.
     
    De artsen van het Zuyderland vergeleken de resultaten van de experimentele behandeling van
    86 patiŽnten die in april ernstig ziek in het ziekenhuis lagen, met die van 86 vergelijkbare
    patiŽnten die in maart de standaardzorg hadden gekregen. De patiŽnten werden gekoppeld op
    basis van leeftijd en geslacht en uiteraard de ernst van hun ziekte.
     
    "Dit is een mooi onderzoeksresultaat", zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse
    Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en niet betrokken bij het
    onderzoek.
     
    "Wel met de kanttekening dat dit soort onderzoek natuurlijk methodologische tekortkomingen
    kent. De patiŽnten zijn niet willekeurig over twee groepen verdeeld en vergelijking met
    historische controles is altijd gevaarlijk, dat zal absoluut leiden tot een vertekening", meent
    Van Toorn.
     
    "Maar het is zeker een positief effect dat de onderzoekers hebben gevonden."
     
    De Zuid-Limburgse artsen wijzen erop dat hun bevindingen nog bevestigd moeten worden in
    een verder onderzoek, waarbij de patiŽnten willekeurig verdeeld worden in twee groepen. Maar
    tegelijk zijn ze er al van overtuigd dat hun onderzoeksresultaten kloppen.
     
    Ze bepleiten het invoeren van hun experimentele behandeling bij covid-19-patiŽnten die
    kampen met een cytokinestorm. Het is wel zaak om zo vroeg mogelijk te beginnen met het
    tegengaan van die overreactie van het afweersysteem.
     
    CorticosteroÔden zijn bovendien veilige middelen die goed beschikbaar en goedkoop zijn.
     
    Eerder stelden Britse onderzoekers al vast dat het corticosteroÔde dexamethason de sterfte
    onder patiŽnten die beademd werden met een derde verminderde en bij patiŽnten die extra
    zuurstof kregen met 20 procent.
     
    De artsen in het Zuid-Limburgse ziekenhuis gaven hun patiŽnten vijf tot zeven dagen een
    corticosteroÔde. Als dat onvoldoende aansloeg gaven ze tussen de tweede en de vijfde dag
    daarbij ook de afweerremmer tocilizumab, een middel dat veel gebruikt wordt bij de
    behandeling van reumapatiŽnten.
     
    Het inzetten van die afweerremmer samen met de corticosteroÔden is het vernieuwende aan
    de experimentele behandeling die het Zuyderland toepast. Eerder zijn er nog geen studies
    verschenen naar zo'n combinatietherapie.
     
    CorticosteroÔden, zoals bijvoorbeeld prednison of dexamethason, en immunosuppressiva zoals
    tocilizumab hebben beide een afweerremmende werking. De corticosteroÔden hebben in hoge
    doseringen bovendien een ontstekingsremmende werking. Daarom worden de corticosteroÔden
    als eerste ingezet en pas daarna de afweerremmer.
     
    Eind vorige week publiceerde EClinicalMedicine, een uitgave van The Lancet, de resultaten van
    een studie uit een ziekenhuis in de zwaar door de corona-uitbraak getroffen Noord-Italiaanse
    stad Brescia. Ook die onderzoekers constateerden een gunstig effect van tocilizumab in de
    groep covid-19-patiŽnten met longontsteking en longschade als gevolg van een overreactie
    van het afweersysteem.
     
    De Italiaanse artsen gaven een groep van 90 patiŽnten tocilizumab en 68 andere alleen de
    standaardzorg. In de groep die tocilizumab kreeg was de sterfte nog geen 8 procent, in de
    groep die standaardzorg kreeg overleed de helft van de patiŽnten.
     
    De Italiaanse wetenschappers constateerden ook nog dat tocilizumab wel het op hol geslagen
    afweersysteem afremt, maar niet verhindert dat de ontwikkeling van covid-19 afgeremd wordt.
    Wel is het belangrijk dat het wordt toegediend vůůr beademing noodzakelijk is.
     
    Het volledige artikel: NOS - Rinke van den Brink 21 juli 2020
     
 
     
     
 

 

Combinatie van twee bestaande middelen lijkt sterfte aan corona op

    ic's te doen kelderen
    De Volkskrant - Ellen de Visser 21 juli 2020
     
    Het is een van de spectaculairste resultaten die tot nu toe zijn geboekt tegen het
    coronavirus. Een combinatie van een ontstekingsremmer en een reumamiddel
    kan bij ernstig zieke covid-19-patiŽnten op de ic de sterfte met ruim 60 procent  
    verminderen.
     
    Nederlands onderzoek, dat dinsdag werd gepubliceerd, geeft hiervoor aanwijzingen. Het is de
    derde keer in korte tijd dat een bestaand geneesmiddel effectief blijkt tegen covid-19.
     
    Artsen van het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard en Geleen beproefden de twee
    medicijnen bij 86 covid-19-patiŽnten van wie het immuunsysteem in reactie op het virus op hol
    was geslagen. Door die zogeheten cytokinestorm valt het immuunsysteem het eigen lichaam
    aan.
     
    De artsen gaven de patiŽnten eerst een corticosteroÔde, een medicijn dat het immuunsysteem
    in toom houdt. Als dat niet voldoende effectief was (wat bij ruim 40 procent van de patiŽnten
    het geval was) voegden ze er het reumamedicijn tocilizumab aan toe. Dat middel onderdrukt
    ťťn specifieke afweerstof. Vergeleken met een even grote controlegroep van patiŽnten die
    eerder opgenomen waren geweest, bleek de sterfte 65 procent lager te liggen. Het aantal
    patiŽnten dat moest worden beademd was 70 procent lager.
     
    Een slag om de arm is echter nodig: het onderzoek levert niet de hoogste graad van bewijs op.
    Om ťcht zeker te weten dat patiŽnten overleven dankzij de medicijnen, moeten ze worden
    vergeleken met een overeenkomstige groep patiŽnten die op hetzelfde moment wordt
    behandeld zůnder die medicijnen. 
     
    Als de resultaten, zoals nu is gebeurd, worden beoordeeld aan de hand van patiŽnten die
    eerder op de ic hebben gelegen, kan het zijn dat de vergelijking niet helemaal klopt. De
    onderzoekers erkennen dat zelf ook: de controlegroep bestond uit patiŽnten die in de eerste
    hectische weken van de epidemie op de ic lagen. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat zij bij
    aankomst al zieker waren.
     
    Toch noemen deskundigen de uitkomsten bemoedigend. Wereldwijd lopen tientallen studies
    naar het effect van het reumamedicijn en andere vergelijkbare middelen, die allemaal het
    belangrijke afweerstofje Il-6 blokkeren. Roche, de fabrikant van het in Limburg gebruikte
    reumamedicijn, komt binnenkort met de resultaten van een wereldwijd onderzoek onder
    honderden covid-19-patiŽnten waarbij wel twee groepen patiŽnten zijn vergeleken. Ook drie
    (andere) Nederlandse ziekenhuizen hebben daaraan meegewerkt.
     
    Ondanks de beperkingen van de studie zijn de Limburgse resultaten toch goed nieuws.
    Opmerkelijk genoeg blijkt opnieuw dat bestaande medicijnen effectief zijn tegen covid-19.
    Eerder al werd duidelijk dat het ebolamedicijn remdesivir (een virusremmer) de ziekteduur van
    ernstig zieke patiŽnten kan verkorten. En vorige maand brachten Britse onderzoekers naar
    buiten dat ontstekingsremmer dexamethason de sterfte bij patiŽnten die worden beademd met
    30 procent kan verminderen.
     
    Het volledige artikel: De Volkskrant - Ellen de Visser 21 juli 2020
     
 
 

 
 

Index

|

Overheid RIVM WHO CEPI CCMO

|

Vaccinresearch

|

Medicijnen

|

Immuniteit

|

Landen

|

Artikelen Columns

 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 04 september 2020