Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

     
     
 

 

RNA in Covid-19 vaccin geen probleem voor ons DNA

 
    Scientias - Monique Siemsen 9 januari 2021  
    Bron: Interview prof. dr. A.L.W. Huckriede, hoogleraar Vaccinologie UMCG  
    Iedereen die zich zorgen maakt over de vaccins tegen COVID-19, kan écht  
    gerust zijn: veranderingen aan het menselijk DNA zijn simpelweg niet mogelijk  
    en ook op de lange termijn zijn we veilig.  
       
    Bijna een jaar heeft de wereld erop gewacht. Maar nu deze week de vaccinaties dan eindelijk  
    zijn begonnen, is er ook nog steeds veel wantrouwen en ongerustheid. Maar liefst 1 op de 4  
    Nederlanders wil zich niet laten inenten tegen COVID-19. Er zijn verschillende redenen. Ten  
    eerste vraagt men zich af of er per ongeluk of zelfs expres geen ongewenst materiaal wordt  
    geïnjecteerd. Het vaccin is immers een RNA-vaccin. Met andere woorden: welke invloed kan dit  
    genetisch materiaal hebben op ons eigen DNA?  
       
    Ons DNA het haasje door RNA in vaccin?  
    Het antwoord is: helemaal geen. Zelfs al zouden overheden of de farmaceutische industrie  
    snode bedoelingen hebben, het is onmogelijk dat dit vaccin ons DNA aantast of verandert.  
    Professor in de vaccinologie dr. Anke Huckriede van de Universiteit Groningen verklaart dit als  
    volgt. “Het RNA in het vaccin is chemisch samengesteld genetisch materiaal, dat eigenlijk niets  
    te maken heeft met het menselijk DNA. Het RNA kan het DNA simpelweg niet beïnvloeden. Dat  
    is gewoon niet mogelijk. Het DNA bevindt zich in onze celkernen, het RNA van het vaccin in de  
    cellichamen. Er vindt daar dus geen overdracht plaats tussen de twee materialen.”  
       
    “Bovendien gaat dit niet het eerste RNA-materiaal zijn dat we ooit in ons lichaam krijgen. Ieder  
    virus zorgt dat we RNA binnen krijgen, als je een simpele snotneus hebt van een virusje, heb  
    je ook virus-RNA in je lijf. Op zijn best krijg je dat misschien maar 5 keer per jaar, maar als je  
    jonge kinderen hebt, kan het tientallen keren per jaar voorkomen dat RNA-materiaal van een  
    virus je lichaam infiltreert. Het is dus niet zo dat het menselijk lichaam nu voor het eerst  
    kennismaakt met RNA materiaal. Dat heeft je lichaam al vele keren gedaan in je leven.” De  
    professor concludeert dan ook: “Genetische modificatie van ons menselijk DNA door het RNA-  
    vaccin kan niet plaatsvinden.”  
       
    Angst op bijwerkingen lange termijn niet reëel  
    De angst voor gerommel met ons DNA is echter niet het enige zorgenkindje van de vaccin-  
    tegenstanders. Ook is er de vrees dat wellicht alles prima lijkt te gaan op de korte termijn,  
    maar dat we weinig weten van de gevolgen van het vaccin op ons lichaam op de lange termijn.  
    Met andere woorden: hoe zit het met de bijwerkingen? Weten we daar wel voldoende van?  
    Huckriede meent van wel. “De kans op bijwerkingen op de lange termijn met welk virusvaccin  
    dan ook, is zeer klein. Dat komen we eigenlijk haast nooit tegen. Dat is ook logisch. Een vaccin  
    is iets heel anders dan een medicijn. Een medicijn krijg je voorgeschreven in een bepaalde  
    dosis en komt regulier het lichaam binnen. Dan kan het zijn dat bij langdurig gebruik,  
    bepaalde stoffen zich gaan ophopen in het lichaam en er een giftige uitwerking ontstaat.”  
       
    “Dat ligt heel anders bij een vaccin. Een vaccin krijg je slechts één of tweemaal toegediend in  
    een zeer kleine dosis. Dat vaccin is binnen twee weken helemaal uit het lichaam verdwenen  
    door middel van urine en ontlasting. Het vaccin hóeft ook helemaal niet langer in het lichaam  
    te blijven, want het heeft alleen de taak het immuunsysteem wakker te maken en tegen een  
    bepaald virus actief te maken. Zodra het dat gedaan heeft, kan het weg. Het vaccin met de  
    lichaamsvreemde eiwitten wordt dus geïnjecteerd, het immuunsysteem reageert en wordt  
    gestimuleerd antistoffen tegen de indringer aan te maken. Dan zit de taak van het vaccin erop  
    en kan het door het lichaam worden afgescheiden.”  
       
    Snel vaccin, onbetrouwbaar vaccin?  
    Rest nog wel de vraag die velen bezighoudt: hoe kan een vaccin dat slechts een jaar nodig had  
    om ontwikkeld te worden, nu net zo veilig zijn als een vaccin waaraan 4 of 5 jaar gewerkt is?  
    Dat wekt bijna de indruk dat er olifantenpaadjes zijn genomen en die zouden wel eens ten  
    koste kunnen gaan van onze gezondheid. Dat is niet het geval volgens Huckriede “De snelle  
    beschikbaarheid heeft niets te maken met de kwaliteit van de klinische proeven. Net als ieder  
    ander vaccin is ook dit vaccin eerst op dieren getest en daarna in 3 verschillende fases op  
    mensen. Zo’n 30.000 tot 40.000 mensen zijn geïnjecteerd met dit vaccin en alle procedures zijn  
    net zo nauwkeurig verlopen als anders.” De professor noemt verschillende redenen waarom het  
    vaccin tegen COVID-19 dan wel zo snel beschikbaar kon zijn. “Ten eerste was het niet nodig  
    om vanaf 0 te beginnen. Er was al een goed vaccin beschikbaar tegen twee andere  
    coronavirussen, MERS en SARS-1, waaraan COVID-19 verwant is. De vaccins tegen MERS en  
    SARS-1 werden echter nooit gebruikt, want die ziekte verspreidde zich toen niet zo snel als  
    aanvankelijk gevreesd werd.” De kennis opgedaan bij ontwikkeling van die vaccins kwam nu  
    mooi van pas. Dat heeft ontzettend veel onderzoekstijd gescheeld.”  
       
    Urgentie zorgde voor snelle administratie  
    “Maar dat is niet het enige. Je moet niet vergeten dat er bij de ontwikkeling van een vaccin dat  
    minder urgent is, een ontzettende hoeveelheid administratieve afwikkeling komt kijken. Die  
    registratie gaat normaliter niet in de hoogste versnelling. Dat heeft ook te maken met de  
    financiën natuurlijk. Een vaccin ontwikkelen kost veel geld en zowel bedrijven als overheden  
    gaan voorzichtig om met de investeringen in vaccins. Soms duurt het dus al maanden, voordat  
    je van de ene fase naar de andere mag. Dat was hier gelukkig niet het geval. Vanwege de  
    hoge urgentie, speelden deze tijdrovende factoren veel minder. Er was sprake van een  
    zogeheten rolling review: terwijl de administratieve afwikkeling van de ene testfase nog in gang  
    was, kon de volgende testfase al worden ingezet. De beschikbaarstelling van geld en het  
    verkorten van administratieve trajecten zijn dus ook merendeels debet aan de snelle  
    ontwikkeling van dit vaccin,” besluit Huckriede.  
       
    Terwijl 25% van de Nederlanders zich in de komende maanden zal buigen over bovenstaande  
    overwegingen, verheugt het merendeel van de Nederlanders zich echter al op de prik die het  
    gewone sociale leven weer snel mogelijk zal maken.  
       
    Het volledige artikel: Scientias - Monique Siemsen 9 januari 2021.  
    Bron: Interview prof. dr. A.L.W. Huckriede, hoogleraar Vaccinologie UMCG  
       
 
     
     
 

  Het coronavaccin is niet zonder risico's  
    HP De Tijd - dr. Carla Peeters 7 januari 2021  
    Carla Peeters is immunoloog en werkte jaren aan infectieziekten op het RIVM  
       
    We moeten ons ervan bewust zijn dat het toedienen van het coronavaccin niet  
    zonder gevaar is, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. “Inmiddels komen uit  
    Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen,  
    zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige  
    allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen.”  
       
    Gisteren kreeg de eerste Nederlander het coronavaccin. Het vaccin van Pfizer is onder de  
    verordening van een noodsituatie goedgekeurd. Dit betekent dat het een experimenteel  
    vaccin is en er nog geen officiële licentie verstrekt is. Ook het Moderna-vaccin is sinds  
    gisteren onder dezelfde noodsituatie goedgekeurd. Beide vaccins zijn op een nieuwe wijze  
    ontwikkeld die niet eerder voor vaccins is gebruikt. In plaats van een geïnactiveerd virus of  
    een geïsoleerd eiwit (ten) of suiker, wordt gebruik gemaakt van een synthetisch mRNA dat  
    codeert voor een van de eiwitten op de mantel van het virus. Het lichaam zou zo zelf het  
    eiwit aan kunnen maken, waarna een immuunrespons wordt opgewekt.  
       
    De beperkte klinische trials met deze vaccins werden onder regie van de producent uitgevoerd  
    onder gezonde vrijwilligers. Er wordt geclaimd dat de vaccins 95% effectief zijn. De effectiviteit is  
    echter bepaald aan de hand van een positieve RT-PCR-test, door de onderzoekers als  
    besmetting gedocumenteerd. Er is geen duidelijkheid over de effectiviteit van het vaccin in het  
    verminderen van het aantal overledenen, ernstige vorm van Covid-19 of ziekenhuisopnames.  
    Ook publicaties over beschermende antistoffen of T-cel-immuniteit die opgewekt kunnen  
    worden met de ontwikkelde vaccins ontbreken nog.  
       
    De vaccins zijn nog niet getest op kinderen, jongeren of mensen met een verzwakt  
    immuunsysteem zoals kwetsbare ouderen. Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele  
    weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder  
    anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige  
    ontstekingen. De producenten Pfizer en Moderna geven aan dat het vaccin in de eerste zeven  
    dagen na vaccinatie bij 3 tot 10 % van de gezonde gevaccineerden vermoeidheid, hoofdpijn,  
    koorts, rillingen, spierpijn of andere verschijnselen kunnen veroorzaken. Dit zijn verschijnselen  
    die ook beschreven zijn voor Covid-19. In Israël en Amerika zijn mensen positief getest op  
    Covid-19 vlak na vaccinatie met het Pfizer-vaccin.  
       
    Pas op voor bijwerkingen  
    In Nederland is de organisatie Lareb voorbereid op het registeren van bijwerkingen van de  
    nieuwe Covid-19-vaccins. Tijdens het gebruik van het snel ontwikkelde influenzavaccin in 2009,  
    Pandemrix, werden de bijwerkingen door Lareb geregistreerd. Helaas zijn er toen kinderen  
    overleden na toediening van het vaccin en zijn er duizenden mensen met het verschijnsel  
    narcolepsy (het spontaan in slaap vallen) die blijvende schade hebben ondervonden. Uit nader  
    onderzoek achteraf bleek het virus niet veel meer overlijdens te veroorzaken dan eerdere  
    normaal verlopende griepseizoenen. Het vaccin Pandemrix is vanwege de bijwerkingen en de  
    verminderde noodzaak tot vaccinatie door de producent van de markt gehaald.  
       
    De langetermijneffecten van de mRNA-vaccins zijn onbekend zowel in bescherming voor het  
    SARS-CoV-2-virus als op blijvende schade in het lichaam. De Amerikaanse Centers of Disease  
    Control doet momenteel onderzoek naar de allergische reacties en ontstekingen, waaronder  
    anafylactische shock die zijn opgetreden bij mensen die gevaccineerd zijn. In plaats van  
    vijftien minuten controle op flauwvallen of allergische reacties na vaccinatie, wordt nu dertig  
    minuten controle geadviseerd.  
       
    Snelheid beslissingen loopt voorbij aan adequate analyse van data  
    De snelheid waarmee de overheid beslissingen door wil voeren zijn in de context van de  
    huidige gegevens niet te begrijpen. De druk op mensen om zich frequent te laten testen en te  
    laten vaccineren wordt met de week groter: dat behoor je te doen voor de ander, voor elkaar,  
    wordt er gezegd. Het sterftecijfer aan Covid-19 in ziekenhuizen daarentegen is ten opzichte van  
    de eerste golf met 47% afgenomen. Dit betreft een recent onderzoek onder bijna duizend  
    Nederlandse corona-patiënten, dat op 24 december op SKIPR werd gepubliceerd. Het aantal  
    mensen dat in het ziekenhuis op de IC-afdeling verblijft is eveneens met circa 40%  
    afgenomen, terwijl de IC-capaciteit met 600 bedden werd uitgebreid. Ondanks lockdowns en  
    andere maatregelen zijn de positieve testresultaten nauwelijks afgenomen.  
       
    Het SARS-CoV-2-virus lijkt de plaats ingenomen te hebben van de jaarlijkse griepepidemie.  
    Wereldwijd wordt het influenzavirus veel minder gerapporteerd dan voorgaande jaren. Dit werd  
    eveneens gerapporteerd voor landen in het zuidelijk halfrond, waar tijdens de zomer normaliter  
    een griepseizoen heerst. De verschijnselen van Covid-19 en influenza of andere bovenste  
    luchtweginfecties zijn dan ook moeilijk van elkaar te onderscheiden. Om die reden rapporteert  
    het CDC vanaf juli 2020 een combinatie van influenza, pneumonie en Covid-19. In dit kader is  
    het belangrijk om een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het peer reviewed tijdschrift  
    Vaccine, mee te nemen in de afwegingen. In dit onderzoek werd een toename van  
    coronavirussen beschreven na vaccinatie met het influenzavaccin. In het griepseizoen  
    2020/2021 worden wereldwijd meer mensen gevaccineerd met het influenzavirusvaccin dan  
    eerdere jaren. In de periode 2005 tot 2015 was het influenzavaccin voor de helft van deze  
    jaarlijkse vaccins minder dan 50% effectief in de bescherming tegen een infectie met  
    infuenzavirus. Ook het 2017/2018 influenzavaccin was een voorbeeld van een zeer geringe  
    bescherming tegen de jaarlijkse griep.  
       
    Het afgelopen jaar is in veel landen minder getest op influenzavirus. Sommige onderzoekers  
    suggereren een competitie tussen het influenzavirus en SARS-CoV-2-virus, waarbij het SARS-  
    CoV-2-virus eerder ziekteverschijnselen veroorzaakt en het immuunsysteem daardoor zodanig  
    geactiveerd is dat andere virussen beter geweerd kunnen worden. De World Health  
    Organization verklaart dat de maatregelen als handen wassen, mondkapjes en 1,5 meter  
    afstand houden hebben bij gedragen aan minder influenza-infecties. Eerdere gerandomiseerde  
    en gecontroleerde trials, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, hebben echter niet aan  
    kunnen tonen dat medische mondkapjes en 1,5 meter afstand houden bijdragen in het  
    voorkomen van infecties met het influenzavirus. Het aantal positieve RT-PCR testen op  
    coronavirus is ten gevolge van deze maatregelen ook niet gedaald.  
       
    Persoonsgerichte aanpak heeft de voorkeur boven een massaal experiment  
    Het ontwikkelen van effectieve vaccins om infecties met coronavirussen te voorkomen is na tien  
    jaar intensief onderzoek nog niet gelukt, onder andere vanwege de kans op een ernstiger  
    verloop van de infectie door een superimmuunrespons. Infectie met het virus kan, nadat  
    iemand gevaccineerd is, een uit de hand lopende immunologische reactie veroorzaken met als  
    gevolg orgaanfalen. Een verschijnsel dat cytokinestorm genoemd wordt. Dit verschijnsel werd in  
    2012 na vaccinatie met SARS-CoV-1 in proefdieren gepubliceerd in een artikel in het peer  
    reviewed tijdschrift PLOS One. Dit verschijnsel is vergelijkbaar met Acute Respiratory  
    Distress Syndrome; de ernstige vorm van Covid-19 en andere bovenste luchtweginfecties.  
       
    Het SARS-CoV-1-virus en MERS-virus, beide coronavirussen, zijn na één seizoen niet meer  
    aangetoond. Dat betekent dat grote zorgvuldigheid in de keuze van de meest geschikte  
    strategie met hoogste gezondheidswinst en minste schade ten opzichte van infectierisico’s  
    belangrijk is. Een persoonsgerichte aanpak heeft de voorkeur boven een massaal (moreel of  
    indirect verplicht) experiment.  
       
    Voor veel kinderen, jongeren, mensen met chronische ziekten en ouderen kan een strategie  
    naar het versterken van het immuunsysteem met een gezonde voeding en leefstijl als eerste  
    stap wel eens tot meer gezondheidswinst leiden. Eerdere ervaringen met de tuberculosebacterie  
    toonden dat goed onderwijs en een sociale omgeving een belangrijke bijdrage leveren om  
    infecties te voorkomen. Een vaccin toedienen bij mensen met een verzwakt of overactief  
    immuunsysteem heeft weinig toegevoegde waarde en is niet zonder risico’s. Transparante en  
    volledige informatie over vaccins/geneesmiddelen en interventies wanneer deze voor iedereen  
    worden aanbevolen voor het behoud van gezondheid, is een voorwaarde om een individuele  
    afweging te kunnen maken. De coronavaccins zijn nog in de experimentele fase. Vanuit  
    medisch-ethisch perspectief vraagt deze situatie om een informed consent (de persoon  
    ontvangt schriftelijke informatie over de voors en tegens, waarna deze een gewogen beslissing  
    kan nemen). Een informed consent is gebruikelijk wanneer een persoon deelneemt aan een  
    trial of een patiënt een experimenteel medicijn krijgt toegediend. De kans op onnodige schade  
    dient te allen tijde voorkomen te worden.  
       
   

Kader: Vraagtekens bij onderbouwing voor de aanschaf van experimentele geneesmiddelen

 
    De geschiedenis wijst uit dat we voorzichtig moeten zijn met het gebruik van experimentele  
    geneesmiddelen en vaccins, zoals het Pfizer- en Moderna-vaccin.  
       
    Het volledige artikel: HP De Tijd - dr. Carla Peeters 7 januari 2021  
       
 
     
     
 

 

Wat weten we over mRNA-vaccins?

    Vaccinveiligheid: Als mensen na een vaccin grieperig worden, is dat een goed teken: het immuunsysteem reageert
    NRC Handelsblad - Niki Korteweg 19 november 2020
     
    Nu vaccineren tegen het coronavirus dichterbij komt, vragen sommige mensen
    zich af of de in hoog tempo ontwikkelde vaccins wel veilig zijn. De twee
    coronavaccins waarvoor de fabrikanten Pfizer met BioNTech en Moderna nu
    goedkeuring willen aanvragen, zijn hypermoderne mRNA-vaccins. Die techniek
    is zo nieuw dat er nog geen vaccin op de markt is dat op deze manier werkt.
    Wat is er eigenlijk al bekend over dit soort vaccins?
     

1

  Wat zijn mRNA-vaccins?
    Sommige vaccins bestaan uit doodgemaakte virussen, of een stukje viruseiwit dat in een lab is
    gemaakt. Maar mRNA-vaccins laten het lichaam zélf een corona-eiwit produceren. Ze bestaan uit
    een genetische instructie voor het maken van spike-eiwitten, de uitsteeksels van het
    coronavirus waarmee het onze cellen binnendringt. Elke levende cel maakt van nature zulke
    instructies – het zijn als het ware de kladpapiertjes waarop de genetische code, het dna, wordt
    gekopieerd. Op basis daarvan maken cellen al hun benodigde eiwitten. Een mRNA-vaccin voegt
    een extra instructie toe. Na vaccinatie maken de cellen rond de prikplek het corona-eiwit en
    activeren het immuunsysteem. Het mRNA in de vaccins van Pfizer en van Moderna vermeerdert
    zichzelf niet, verandert niets aan het dna, en het wordt in de cel al snel weer afgebroken.
    Gemiddeld genomen breekt mRNA in cellen na tien uur af, maar het mRNA in de vaccins is soms
    zo aangepast dat het wat langer beschikbaar blijft. mRNA gaat van zichzelf snel stuk.
    Vaccinmakers verpakken het daarom in een jasje, meestal gemaakt van vetten.
     

2

  Zijn ze al eerder gebruikt bij gezonde mensen?
    Sinds een jaar of twintig worden RNA-vaccins ontwikkeld; er zijn veelbelovende resultaten tegen
    kanker en verschillende infectieziekten bij proefdieren. De meeste ervaring met mRNA-vaccins
    bij mensen is opgedaan met kleine groepjes patiënten die lijden aan verschillende vormen van
    kanker, zoals melanoom, borstkanker en prostaatkanker. Er wordt dan een vaccin gemaakt
    tegen een karakteristiek eiwit van de tumor. Maar die vaccins zijn bedoeld als behandeling, niet
    om een ziekte te voorkomen, zoals nu bij Covid-19. Ze zijn dus ook niet bij grote groepen
    gezonde mensen gebruikt.
     
    Ook tegen een aantal infectieziekten zijn al experimentele mRNA-vaccins gemaakt. Vooral
    tegen griepvirussen worden ze veel onderzocht, maar pas in 2012 bleek bij proefdieren dat zo’n
    vaccin ook kan beschermen tegen een besmetting. De afgelopen jaren zijn een paar kleine
    studies opgezet bij mensen, tegen hiv, hondsdolheid, zika en griep.
      
    Er zijn nog zeker 25 andere producenten die een mRNA-vaccin tegen corona maken, waaronder
    het Duitse biotechbedrijf CureVac. „Ondertussen zijn met al die studies bij elkaar al bijna
    100.000 mensen ermee ingespoten”, zegt de Groningse hoogleraar vaccinologie Anke
    Huckriede. „Die deelnemers worden ook goed gevolgd op bijwerkingen.”
     

3

  Wat zijn de voordelen en mogelijke gevaren van zo'n vaccin?
    In tegenstelling tot andere typen entstoffen zijn mRNA-vaccins snel en schoon te maken, in een
    reactievat. Dat biedt voordeel bij snel veranderende virussen als griepvirussen, en bij een
    plotselinge pandemie.
     
    Ook in het lichaam hebben ze een mogelijk voordeel: ze imiteren de natuurlijke manier waarop
    het SARS-CoV-2-virus, dat zelf ook bestaat uit RNA, mensen besmet. Ze hebben geen
    onschuldig virus als drager nodig, zoals andere vaccins; dat is een voordeel omdat soms ook
    daartegen een afweerreactie ontstaat, waardoor het vaccin minder goed werkt.
     
    Een nadeel van mRNA-vaccins is dat er een hoge dosis nodig is om voldoende eiwit in het lijf te
    laten maken. Maar gevaarlijke bijwerkingen zijn in de studies tot nu toe niet opgetreden. In
    een kleine studie bij 23 mensen met een experimenteel mRNA griepvaccin waren de
    bijwerkingen mild tot matig, en vergelijkbaar met die van bestaande griepvaccins. Twee
    proefpersonen kregen een pijnlijke, tien centimeter grote harde rode plek.
     
    „Net als bij alle vaccins zie je pijn en roodheid op de prikplek, en soms voelen mensen zich
    grieperig of moe. Dat is een goed teken, het immuunsysteem reageert. Deze bijwerkingen zie j
    e ook bij de mRNA-vaccins tegen Covid-19, iets heviger dan bijvoorbeeld bij een griepprik”, zegt
    Huckriede.
     
    Volledig artikel: NRC Handelsblad - Niki Korteweg 19 november 2020
     
 
 

  Back to Top

 
 

 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 27 januari 2021