Index

|

Overheid RIVM WHO CEPI CCMO

|

Vaccinresearch

|

Medicijnen

|

Immuniteit

|

Landen

|

Artikelen Columns

 
 

     
     
 

 

Is dit "liefdeshormoon" de sleutel tot een doeltreffende

    coronabehandeling?
    nl-metrotime.be - ATP T. Akmen 17 oktober 2020
     
    Corona bestrijden met liefde: het lijkt te mooi om waar te zijn. Oxytocine, in de
    volksmond bekend als het ‘liefdeshormoon’, kan volgens een nieuwe studie een
    sleutelrol spelen in de behandeling van COVID-19. Het onderzoek werd onlangs
    online gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Physiological Genomics.
     
    Een van de meest ernstige complicaties van een corona-infectie is een zogenaamde
    ‘cytokinestorm’, waarbij het lichaam het eigen immuunsysteem aanvalt. Er worden dan te veel
    cytokinen – een molecuul dat een rol speelt in de immuunafweer – uitgescheiden, die een
    ontstekingsreactie veroorzaken. Daarna kan orgaanfalen optreden, met de dood tot gevolg.
     
    Momenteel zijn er in de Verenigde Staten geen valabele coronabehandelingen erkend door
    het U.S. Food and Drug Administration. De studie hoopt de cytokinestorm in een vroege fase
    van de infectie met reeds bestaande medicatie het hoofd te kunnen bieden.
     
    Het hormoon en neurotransmitter oxytocine, dat een sleutelrol speelt bij moederbinding,
    vriendschappen, romantische interacties en seksualiteit, zou een gunstig effect hebben op de
    ontsteking. De onderzoekers behandelden bepaalde genen met medicatie die nauw verwant is
    aan oxytocine. Ze stelden vast dat het medicijn carbetocine hetzelfde effect heeft als oxytocine:
    het zou het risico op een cytokinestorm bij coronapatiënten verminderen, en de immuuncellen
    die een cruciale rol spelen in de immuunrespons activeren.
     
    Deze bevindingen zouden kunnen duiden op het feit dat oxytocine mogelijks een doeltreffende
    behandeling is voor coronapatiënten, zo verklaarden de onderzoekers in een bericht van
    de American Physiological Society. In voorwaardelijke wijs dus, want ze voegden er ook aan toe
    dat “de veiligheid van het intraveneus toedienen van oxytocine bij gehospitaliseerde
    coronapatiënten nog onderzocht moet worden”.
     
    Volledig artikel: nl-metrotime.be - ATP T. Akmen 17 oktober 2020
     
 
 

  Back to Top

 
 

 
 

Index

|

Overheid RIVM WHO CEPI CCMO

|

Vaccinresearch

|

Medicijnen

|

Immuniteit

|

Landen

|

Artikelen Columns

 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 18 oktober 2020